Gmina Jeziorany w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jeziorany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jeziorany to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Jeziorany ma 7 501 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jeziorany.
 • 7 501 Liczba mieszkańców
 • 211,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Maciej Robert Leszczyński Burmistrz gminy
Gmina Jeziorany na mapie
Identyfikatory
 • 20.749953.9723 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814063
Herb gminy Jeziorany
Gmina Jeziorany herb

Gmina Jeziorany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-320Poczta Jeziorany, ul. Kajki 26

Gmina Jeziorany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jeziorany)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Jezioranach
(89) 539-27-41
(89) 539-27-60
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Jeziorany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jeziorany ma 7 501 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jeziorany zawarli w 2021 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Jeziorany jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jeziorany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -78. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,32 na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany. W 2021 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 36,4% dziewczynek i 63,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Jeziorany spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Jeziorany były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jeziorany przypada 16.15 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 99 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jeziorany -21. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  62,8% mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 501 Liczba mieszkańców
 • 3 800 Kobiety
 • 3 701 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Jeziorany
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • gm. Jeziorany
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jeziorany w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jeziorany w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -78 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Jeziorany
  -10,3
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jeziorany w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jeziorany w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jeziorany w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jeziorany w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,4%
  63,6%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  5,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,5
  Polska
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Jeziorany
  30,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 392 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Jeziorany
  0,53
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Jeziorany
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Jeziorany w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 Zgony
 • 61 Kobiety
  (Zgony)
 • 61 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  16,2
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cały kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Kraj
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Jeziorany
  3,6
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Jeziorany
  25,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Jeziorany
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Jeziorany
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Jeziorany
  216,6
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jeziorany
  292,7
  Województwo
  358,8
  Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  57,7
  Województwo
  54,6
  Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jeziorany
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jeziorany
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Jeziorany
  1,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 99 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jeziorany w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jeziorany oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jeziorany to 2 425 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jeziorany to 4,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Jeziorany to 145,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,77% mieszkań posiada łazienkę, 57,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 425 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 319,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  319,00
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Jeziorany
  72,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 23,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,68
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,13
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Jeziorany
  0,85
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Kraj
  3,90
 • 4,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jeziorany
  4,27
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Kraj
  24,07
 • 1 016 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 145,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  145,1 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  90,43%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 85,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jeziorany
  85,94%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Kraj
  94,01%
 • 81,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Jeziorany
  81,77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 57,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Jeziorany
  57,94%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jeziorany
  0,00%
  Województwo
  46,27%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jeziorany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jeziorany na 1000 mieszkańców pracuje 77osób . 67,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany wynosiło w 2021 roku 12,0% (13,8% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany 571 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 316 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -255.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  77,0
  Województwo
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 12,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,8% Kobiety
 • 10,6% Mężczyźni
 • Gmina
  12,0%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Jeziorany
  5 206 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 571 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 316 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -255 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 579 Pracujący ogółem
 • 392 Kobiety
 • 187 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jeziorany
  59,3
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jeziorany
  32,6
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 122,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  122,6
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jeziorany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jeziorany w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 465 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 345 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (39) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jeziorany najwięcej (23) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (448) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,0% (135) podmiotów, a 68,6% (319) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jeziorany najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Budownictwo (26.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 465 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 135 Przemysł i budownictwo
 • 319 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jeziorany w 2021 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jeziorany w 2021 roku
 • 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 448 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 448
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 465 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 465
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jeziorany stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 111 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jeziorany wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jeziorany.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 111
 • 68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 68
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  9,04
  Warmińsko-mazurskie
  11,27
  Cała Polska
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  Warmińsko-mazurskie
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  2,38
  Warmińsko-mazurskie
  2,14
  Kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  6,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,71
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  73%
  Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  61%
  Województwo
  69%
  Kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Jeziorany
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  92%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cała Polska
  53%

Gmina Jeziorany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2021 roku 53,9 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Jeziorany - 21.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2 mln złotych, czyli 26,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2021 roku 57,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (21.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%). W budżecie gminy Jeziorany wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 598 złotych na mieszkańca (7,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,4 mln

  3,2 tys(100%)

  28,2 mln

  3,6 tys(100%)

  34,2 mln

  4,4 tys(100%)

  37,8 mln

  4,9 tys(100%)

  40,4 mln

  5,2 tys(100%)

  43,5 mln

  5,7 tys(100%)

  53,9 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  854,6 tys

  107(3.2%)

  325,2 tys

  41,0(1.3%)

  624,3 tys

  79,5(2.2%)

  3,7 mln

  472(10.8%)

  4,3 mln

  552(11.4%)

  5,0 mln

  648(12.3%)

  6,5 mln

  850(14.8%)

  11,6 mln

  1,5 tys(21.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  1,1 tys(32.6%)

  9,3 mln

  1,2 tys(36.5%)

  8,9 mln

  1,1 tys(31.5%)

  9,5 mln

  1,2 tys(27.7%)

  10,5 mln

  1,4 tys(27.9%)

  10,1 mln

  1,3 tys(25.1%)

  10,3 mln

  1,3 tys(23.5%)

  11,2 mln

  1,5 tys(20.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  421(12.4%)

  2,7 mln

  339(10.6%)

  2,8 mln

  357(9.9%)

  3,5 mln

  451(10.3%)

  4,2 mln

  535(11%)

  4,6 mln

  598(11.3%)

  4,4 mln

  584(10.2%)

  6,8 mln

  905(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  323(9.5%)

  1,7 mln

  213(6.6%)

  1,6 mln

  206(5.7%)

  1,8 mln

  226(5.2%)

  2,2 mln

  278(5.7%)

  2,8 mln

  361(6.9%)

  3,4 mln

  444(7.8%)

  3,5 mln

  464(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  651(19.1%)

  5,3 mln

  662(20.7%)

  9,5 mln

  1,2 tys(33.6%)

  2,1 mln

  267(6.1%)

  2,3 mln

  292(6%)

  2,3 mln

  306(5.8%)

  2,5 mln

  324(5.7%)

  2,6 mln

  352(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  547,8 tys

  68,9(2%)

  569,6 tys

  71,7(2.2%)

  867,2 tys

  110(3.1%)

  803,8 tys

  103(2.3%)

  722,6 tys

  92,8(1.9%)

  1,1 mln

  148(2.8%)

  1,0 mln

  135(2.4%)

  2,6 mln

  343(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 mln

  387(11.4%)

  3,2 mln

  399(12.5%)

  1,2 mln

  152(4.2%)

  1,3 mln

  160(3.7%)

  1,7 mln

  217(4.5%)

  1,4 mln

  178(3.4%)

  1,4 mln

  185(3.2%)

  1,6 mln

  216(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  783,9 tys

  98,6(2.9%)

  871,1 tys

  110(3.4%)

  1,1 mln

  136(3.8%)

  1,2 mln

  154(3.5%)

  1,2 mln

  160(3.3%)

  1,2 mln

  161(3.1%)

  1,3 mln

  171(3%)

  1,4 mln

  180(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,1 tys

  35,0(1%)

  229,5 tys

  28,9(0.9%)

  363,5 tys

  46,3(1.3%)

  469,3 tys

  59,9(1.4%)

  537,4 tys

  69,0(1.4%)

  779,2 tys

  102(1.9%)

  522,2 tys

  68,7(1.2%)

  493,3 tys

  65,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  492,2 tys

  61,9(1.8%)

  431,7 tys

  54,4(1.7%)

  372,1 tys

  47,4(1.3%)

  372,5 tys

  47,5(1.1%)

  373,8 tys

  48,0(1%)

  432,8 tys

  56,4(1.1%)

  441,7 tys

  58,1(1%)

  417,3 tys

  55,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  158,8 tys

  20,0(0.6%)

  89,8 tys

  11,3(0.4%)

  286,9 tys

  36,5(1%)

  317,9 tys

  40,5(0.9%)

  564,8 tys

  72,5(1.5%)

  174,0 tys

  22,7(0.4%)

  380,1 tys

  50,0(0.9%)

  345,2 tys

  46,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  570,2 tys

  71,7(2.1%)

  574,5 tys

  72,4(2.3%)

  438,5 tys

  55,8(1.6%)

  392,5 tys

  50,1(1.1%)

  430,9 tys

  55,3(1.1%)

  485,4 tys

  63,3(1.2%)

  389,6 tys

  51,3(0.9%)

  258,3 tys

  34,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  85,2 tys

  10,7(0.3%)

  91,0 tys

  11,5(0.4%)

  126,2 tys

  16,1(0.4%)

  107,5 tys

  13,7(0.3%)

  98,1 tys

  12,6(0.3%)

  107,4 tys

  14,0(0.3%)

  76,0 tys

  10,0(0.2%)

  138,0 tys

  18,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,8 tys

  8,3(0.2%)

  50,8 tys

  6,4(0.2%)

  52,0 tys

  6,6(0.2%)

  39,5 tys

  5,0(0.1%)

  25,0 tys

  3,2(0.1%)

  147,3 tys

  19,2(0.4%)

  113,9 tys

  15,0(0.3%)

  75,1 tys

  10,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,8 tys

  6,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  82,3 tys

  10,6(0.2%)

  77,2 tys

  10,1(0.2%)

  75,7 tys

  10,0(0.2%)

  8,3 tys

  1,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  170,0 tys

  21,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  3,5 tys(100%)

  26,6 mln

  3,3 tys(100%)

  29,9 mln

  3,8 tys(100%)

  32,6 mln

  4,2 tys(100%)

  37,3 mln

  4,8 tys(100%)

  40,3 mln

  5,2 tys(100%)

  45,6 mln

  6,0 tys(100%)

  57,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  1,2 tys(32.9%)

  10,0 mln

  1,3 tys(37.6%)

  11,0 mln

  1,4 tys(36.9%)

  11,3 mln

  1,4 tys(34.8%)

  12,0 mln

  1,5 tys(32.1%)

  12,7 mln

  1,7 tys(31.6%)

  13,1 mln

  1,7 tys(28.7%)

  15,4 mln

  2,1 tys(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  59,1 tys

  7,4(0.2%)

  54,9 tys

  6,9(0.2%)

  70,8 tys

  9,0(0.2%)

  335,9 tys

  42,9(1%)

  3,5 mln

  454(9.5%)

  3,7 mln

  483(9.2%)

  5,7 mln

  751(12.5%)

  12,1 mln

  1,6 tys(21.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,5 mln

  940(26.7%)

  7,4 mln

  936(28%)

  7,5 mln

  952(25%)

  7,6 mln

  964(23.2%)

  8,5 mln

  1,1 tys(22.8%)

  9,5 mln

  1,2 tys(23.5%)

  9,9 mln

  1,3 tys(21.7%)

  11,8 mln

  1,6 tys(20.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  174(4.9%)

  1,1 mln

  137(4.1%)

  1,1 mln

  143(3.8%)

  1,1 mln

  137(3.3%)

  1,1 mln

  135(2.8%)

  1,5 mln

  201(3.8%)

  2,3 mln

  309(5.1%)

  2,0 mln

  271(3.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  760,5 tys

  95,6(2.7%)

  75,6 tys

  9,5(0.3%)

  63,0 tys

  8,0(0.2%)

  85,5 tys

  10,9(0.3%)

  64,5 tys

  8,3(0.2%)

  182,6 tys

  23,8(0.5%)

  99,4 tys

  13,1(0.2%)

  1,6 mln

  212(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  360,9 tys

  45,4(1.3%)

  232,8 tys

  29,3(0.9%)

  220,6 tys

  28,1(0.7%)

  224,7 tys

  28,7(0.7%)

  719,9 tys

  92,4(1.9%)

  445,9 tys

  58,1(1.1%)

  561,8 tys

  73,9(1.2%)

  1,1 mln

  150(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  157(4.5%)

  640,5 tys

  80,7(2.4%)

  723,0 tys

  92,1(2.4%)

  730,9 tys

  93,2(2.2%)

  645,3 tys

  82,9(1.7%)

  718,0 tys

  93,6(1.8%)

  831,8 tys

  109(1.8%)

  834,3 tys

  111(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  475(13.5%)

  3,8 mln

  479(14.3%)

  8,0 mln

  1,0 tys(26.9%)

  707,6 tys

  90,3(2.2%)

  738,5 tys

  94,8(2%)

  690,8 tys

  90,1(1.7%)

  721,6 tys

  94,9(1.6%)

  729,9 tys

  97,3(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  275(7.8%)

  2,2 mln

  274(8.2%)

  578,0 tys

  73,6(1.9%)

  609,5 tys

  77,8(1.9%)

  816,2 tys

  105(2.2%)

  772,0 tys

  101(1.9%)

  685,5 tys

  90,2(1.5%)

  604,1 tys

  80,5(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  975,9 tys

  123(3.5%)

  796,6 tys

  100(3%)

  329,4 tys

  41,9(1.1%)

  1,2 mln

  150(3.6%)

  640,1 tys

  82,2(1.7%)

  316,0 tys

  41,2(0.8%)

  881,8 tys

  116(1.9%)

  456,4 tys

  60,8(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  208,6 tys

  26,2(0.7%)

  170,9 tys

  21,5(0.6%)

  124,0 tys

  15,8(0.4%)

  120,2 tys

  15,3(0.4%)

  110,0 tys

  14,1(0.3%)

  100,4 tys

  13,1(0.2%)

  76,8 tys

  10,1(0.2%)

  60,6 tys

  8,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162

  0,0(0%)

  377

  0,0(0%)

  266

  0,0(0%)

  567

  0,1(0%)

  234

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  41,2 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,2 tys

  1,2(0%)

  11,6 tys

  1,5(0%)

  14,5 tys

  1,8(0%)

  13,2 tys

  1,7(0%)

  13,2 tys

  1,7(0%)

  36,3 tys

  4,7(0.1%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  14,2 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  82,3 tys

  10,6(0.2%)

  77,2 tys

  10,1(0.2%)

  75,7 tys

  10,0(0.2%)

  8,3 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  88,5 tys

  11,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  12,1(0.3%)

  121,0 tys

  15,4(0.4%)

  50,9 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  2,5(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  149,7 tys

  18,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,7 tys

  0,8(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  548

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jeziorany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 722 mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 816 kobiet oraz 906 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Jeziorany, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Jeziorany mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jeziorany największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Jeziorany mieściły się 3 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (47 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeziorany mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (27 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 71 miejsc.

  14,6% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,0% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 502 uczniów (248 kobiet oraz 254 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeziorany placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 508 uczniów (257 kobiet oraz 251 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,3 uczniów.

  W gminie Jeziorany znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 72 uczniów (29 kobiet oraz 43 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 20,9% wśród chłopaków). 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Jeziorany
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Jeziorany
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Jeziorany
  11,2%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Jeziorany
  17,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Jeziorany
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jeziorany
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Jeziorany
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Jeziorany
  3,9%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  706,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Polska
  896,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Jeziorany
  1,22
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 156 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jeziorany) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,7%
  57,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 33 4 lata
 • 33
 • 28 5 lata
 • 28
 • 24 6 lat
 • 24
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 20 4 lata
 • 20
 • 12 5 lata
 • 12
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 80 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  87 718-11-50
  ul. Kajki 47
  11-320 Jeziorany
  2415
  Punkt Przedszkolny w Jezioranach Rdosnsna Kraina Dziecka
  Niepubliczny
  60 494-66-52
  ul. Kościuszki 24
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TĘCZOWY ZAKĄTEK"
  Niepubliczne
  50 602-42-39
  ul. Konopnickiej 2A
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Klub Maluszka
  Niepubliczne
  66 223-82-50
  ul. Mickiewicza 22
  11-320 Jeziorany
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 468 Uczniowie
 • 236 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,3%
  64,7%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Jeziorany
  9,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 9,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 9,3
 • 9,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 9,3
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,8
 • 1,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,7
 •  
 • 48,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego (Michał Lengowski)
  Publiczna
  89 718-11-63
  89 718-11-63
  ul. KONOPNICKIEJ 13
  11-320 Jeziorany
  14340-
  Szkoła Podstawowa w Radostowie
  Publiczna
  89 718-17-06
  89 718-17-06
  Radostowo 58
  11-320 Radostowo
  88414
  Szkoła Podstawowa we Franknowie
  Publiczna
  89 718-16-06
  89 718-26-42
  Franknowo 20
  11-320 Franknowo
  75713
  Szkoła Podstawowa w SOSW w Żardenikach
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Jeziorany
  18,0
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  356-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  224-
  SOSW w Żardenikach, Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Ucznió
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Jeziorany: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jeziorany 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 2 575)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 110)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 70)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 110)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 85)
  • inne: 1 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 107)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 48)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 29)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 19)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 35)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Jeziorany działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 922 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 372 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jeziorany działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jeziorany w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jeziorany i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Jeziorany odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Jeziorany znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jeziorany w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 39,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  39,9
  Województwo
  65,5
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Jeziorany
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 53,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Jeziorany
  53,2
  Warmińsko-mazurskie
  76,4
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Jeziorany
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Polska
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Jeziorany
  133,3
  Województwo
  116,7
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami