Gmina Jeziorany w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jeziorany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jeziorany to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Jeziorany ma 7 555 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jeziorany.
 • 7 555 Liczba mieszkańców
 • 211,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Maciej Robert Leszczyński Burmistrz gminy
Gmina Jeziorany na mapie
Identyfikatory
 • 20.749953.9723 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814063
Herb gminy Jeziorany
Gmina Jeziorany herb

Gmina Jeziorany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-320Poczta Jeziorany, ul. Kajki 26

Gmina Jeziorany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jeziorany)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Jezioranach
(89) 539-27-41
(89) 539-27-60
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Jeziorany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jeziorany ma 7 555 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jeziorany zawarli w 2020 roku 31 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,7% mieszkańców gminy Jeziorany jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jeziorany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,76 na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany. W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,7% zgonów w gminie Jeziorany spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w gminie Jeziorany były nowotwory, a 13,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jeziorany przypada 11.65 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 90 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jeziorany -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 555 Liczba mieszkańców
 • 3 822 Kobiety
 • 3 733 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jeziorany, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Jeziorany
  54,2%
  Województwo
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Gmina Jeziorany
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jeziorany w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  4,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Jeziorany
  1,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jeziorany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  Warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Cały kraj
  -3,2
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jeziorany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jeziorany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jeziorany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jeziorany w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Jeziorany
  37,8
  Województwo
  36,7
  Cała Polska
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 424 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jeziorany
  3 424 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 390 Waga 3500g - 3999g
 • 390
 • 420 Waga 3000g - 3499g
 • 420
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,86
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Jeziorany w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Jeziorany
  11,7
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  12,5
 • 116,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  116,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,4
  Polska
  134,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jeziorany
  3,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5
  Polska
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Jeziorany
  32,7%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Kraj
  39,4%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,3%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Polska
  26,5%
 • 13,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Jeziorany
  13,0%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  23,6
  Cała Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  70,4
 • 220,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  220,1
  Warmińsko-mazurskie
  286,1
  Kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  258,5
  Cała Polska
  261,3
 • 309,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jeziorany
  309,5
  Warmińsko-mazurskie
  367,9
  Kraj
  421,0
 • 67,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jeziorany
  67,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cały kraj
  69,5
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  20,3
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jeziorany
  4,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jeziorany w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jeziorany oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jeziorany to 2 425 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jeziorany to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Jeziorany to 179,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,77% mieszkań posiada łazienkę, 57,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 425 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 319,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  319,00
  Województwo
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  72,60 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 23,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Jeziorany
  23,20 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Jeziorany
  0,85
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  4,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,50
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,77
 • 2,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  2,89
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Cały kraj
  21,77
 • 719 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 179,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Jeziorany
  179,8 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Jeziorany
  0,09 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Jeziorany
  90,43%
  Województwo
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 85,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jeziorany
  85,94%
  Województwo
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 81,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  81,77%
  Województwo
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 57,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  57,94%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jeziorany
  0,00%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jeziorany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jeziorany na 1000 mieszkańców pracuje 73osób . 69,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany wynosiło w 2020 roku 15,6% (18,0% wśród kobiet i 13,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany wynosiło 4 823,92 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany 571 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 316 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -255.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeziorany pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jeziorany
  73,0
  Warmińsko-mazurskie
  199,0
  Cały kraj
  252,0
 • 15,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 18,0% Kobiety
 • 13,5% Mężczyźni
 • gm. Jeziorany
  15,6%
  Warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jeziorany w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 824 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 824 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jeziorany w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 571 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 316 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -255 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jeziorany w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 557 Pracujący ogółem
 • 387 Kobiety
 • 170 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jeziorany w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  58,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jeziorany
  31,8
  Warmińsko-mazurskie
  34,7
  Cała Polska
  37,5
 • 118,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,2
  Warmińsko-mazurskie
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jeziorany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jeziorany w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 464 podmioty gospodarki narodowej, z czego 341 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (39) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jeziorany najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (445) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (128) podmiotów, a 70,5% (327) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jeziorany najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (25.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 464 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 128 Przemysł i budownictwo
 • 327 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jeziorany w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jeziorany w 2020 roku
 • 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 445 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 445
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 464 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 464
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 341 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 96
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jeziorany stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 114 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jeziorany wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jeziorany najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,50 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,04 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,54 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jeziorany.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 114
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 52 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 52
 • 15,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  15,02
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Kraj
  19,96
 • 9,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,50
  Województwo
  11,70
  Cały kraj
  12,25
 • 2,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeziorany
  2,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,04
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,35
  Województwo
  0,42
  Kraj
  0,37
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jeziorany
  6,86
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,54
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  70%
  Kraj
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Jeziorany
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Jeziorany
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Polska
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  48%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Polska
  54%

Gmina Jeziorany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2020 roku 43,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Jeziorany - 23.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jeziorany wyniosła w 2020 roku 45,6 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.5%). W budżecie gminy Jeziorany wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 509 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,7 mln

  3,2 tys(100%)

  27,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,4 mln

  3,2 tys(100%)

  28,2 mln

  3,6 tys(100%)

  34,2 mln

  4,4 tys(100%)

  37,8 mln

  4,9 tys(100%)

  40,4 mln

  5,2 tys(100%)

  43,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  1,1 tys(33.6%)

  8,8 mln

  1,1 tys(32.6%)

  9,3 mln

  1,2 tys(36.5%)

  8,9 mln

  1,1 tys(31.5%)

  9,5 mln

  1,2 tys(27.7%)

  10,5 mln

  1,4 tys(27.9%)

  10,1 mln

  1,3 tys(25.1%)

  10,3 mln

  1,3 tys(23.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  518,0 tys

  64,8(2%)

  854,6 tys

  107(3.2%)

  325,2 tys

  41,0(1.3%)

  624,3 tys

  79,5(2.2%)

  3,7 mln

  472(10.8%)

  4,3 mln

  552(11.4%)

  5,0 mln

  648(12.3%)

  6,5 mln

  850(14.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  303(9.4%)

  3,3 mln

  421(12.4%)

  2,7 mln

  339(10.6%)

  2,8 mln

  357(9.9%)

  3,5 mln

  451(10.3%)

  4,2 mln

  535(11%)

  4,6 mln

  598(11.3%)

  4,4 mln

  584(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  363(11.3%)

  2,6 mln

  323(9.5%)

  1,7 mln

  213(6.6%)

  1,6 mln

  206(5.7%)

  1,8 mln

  226(5.2%)

  2,2 mln

  278(5.7%)

  2,8 mln

  361(6.9%)

  3,4 mln

  444(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  625(19.4%)

  5,2 mln

  651(19.1%)

  5,3 mln

  662(20.7%)

  9,5 mln

  1,2 tys(33.6%)

  2,1 mln

  267(6.1%)

  2,3 mln

  292(6%)

  2,3 mln

  306(5.8%)

  2,5 mln

  324(5.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  166(5.2%)

  3,1 mln

  387(11.4%)

  3,2 mln

  399(12.5%)

  1,2 mln

  152(4.2%)

  1,3 mln

  160(3.7%)

  1,7 mln

  217(4.5%)

  1,4 mln

  178(3.4%)

  1,4 mln

  185(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  818,0 tys

  102(3.2%)

  783,9 tys

  98,6(2.9%)

  871,1 tys

  110(3.4%)

  1,1 mln

  136(3.8%)

  1,2 mln

  154(3.5%)

  1,2 mln

  160(3.3%)

  1,2 mln

  161(3.1%)

  1,3 mln

  171(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  150(4.7%)

  547,8 tys

  68,9(2%)

  569,6 tys

  71,7(2.2%)

  867,2 tys

  110(3.1%)

  803,8 tys

  103(2.3%)

  722,6 tys

  92,8(1.9%)

  1,1 mln

  148(2.8%)

  1,0 mln

  135(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  125(3.9%)

  278,1 tys

  35,0(1%)

  229,5 tys

  28,9(0.9%)

  363,5 tys

  46,3(1.3%)

  469,3 tys

  59,9(1.4%)

  537,4 tys

  69,0(1.4%)

  779,2 tys

  102(1.9%)

  522,2 tys

  68,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  532,9 tys

  66,7(2.1%)

  492,2 tys

  61,9(1.8%)

  431,7 tys

  54,4(1.7%)

  372,1 tys

  47,4(1.3%)

  372,5 tys

  47,5(1.1%)

  373,8 tys

  48,0(1%)

  432,8 tys

  56,4(1.1%)

  441,7 tys

  58,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  728,7 tys

  91,1(2.8%)

  570,2 tys

  71,7(2.1%)

  574,5 tys

  72,4(2.3%)

  438,5 tys

  55,8(1.6%)

  392,5 tys

  50,1(1.1%)

  430,9 tys

  55,3(1.1%)

  485,4 tys

  63,3(1.2%)

  389,6 tys

  51,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  309,3 tys

  38,7(1.2%)

  158,8 tys

  20,0(0.6%)

  89,8 tys

  11,3(0.4%)

  286,9 tys

  36,5(1%)

  317,9 tys

  40,5(0.9%)

  564,8 tys

  72,5(1.5%)

  174,0 tys

  22,7(0.4%)

  380,1 tys

  50,0(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  31,6 tys

  4,0(0.1%)

  65,8 tys

  8,3(0.2%)

  50,8 tys

  6,4(0.2%)

  52,0 tys

  6,6(0.2%)

  39,5 tys

  5,0(0.1%)

  25,0 tys

  3,2(0.1%)

  147,3 tys

  19,2(0.4%)

  113,9 tys

  15,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  96,3 tys

  12,0(0.4%)

  85,2 tys

  10,7(0.3%)

  91,0 tys

  11,5(0.4%)

  126,2 tys

  16,1(0.4%)

  107,5 tys

  13,7(0.3%)

  98,1 tys

  12,6(0.3%)

  107,4 tys

  14,0(0.3%)

  76,0 tys

  10,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  82,3 tys

  10,6(0.2%)

  77,2 tys

  10,1(0.2%)

  75,7 tys

  10,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  166,6 tys

  20,8(0.6%)

  170,0 tys

  21,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,3 tys(100%)

  28,0 mln

  3,5 tys(100%)

  26,6 mln

  3,3 tys(100%)

  29,9 mln

  3,8 tys(100%)

  32,6 mln

  4,2 tys(100%)

  37,3 mln

  4,8 tys(100%)

  40,3 mln

  5,2 tys(100%)

  45,6 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  1,3 tys(39.8%)

  9,2 mln

  1,2 tys(32.9%)

  10,0 mln

  1,3 tys(37.6%)

  11,0 mln

  1,4 tys(36.9%)

  11,3 mln

  1,4 tys(34.8%)

  12,0 mln

  1,5 tys(32.1%)

  12,7 mln

  1,7 tys(31.6%)

  13,1 mln

  1,7 tys(28.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  832(25.5%)

  7,5 mln

  940(26.7%)

  7,4 mln

  936(28%)

  7,5 mln

  952(25%)

  7,6 mln

  964(23.2%)

  8,5 mln

  1,1 tys(22.8%)

  9,5 mln

  1,2 tys(23.5%)

  9,9 mln

  1,3 tys(21.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  57,4 tys

  7,2(0.2%)

  59,1 tys

  7,4(0.2%)

  54,9 tys

  6,9(0.2%)

  70,8 tys

  9,0(0.2%)

  335,9 tys

  42,9(1%)

  3,5 mln

  454(9.5%)

  3,7 mln

  483(9.2%)

  5,7 mln

  751(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  178(5.5%)

  1,4 mln

  174(4.9%)

  1,1 mln

  137(4.1%)

  1,1 mln

  143(3.8%)

  1,1 mln

  137(3.3%)

  1,1 mln

  135(2.8%)

  1,5 mln

  201(3.8%)

  2,3 mln

  309(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  852,2 tys

  107(3.3%)

  975,9 tys

  123(3.5%)

  796,6 tys

  100(3%)

  329,4 tys

  41,9(1.1%)

  1,2 mln

  150(3.6%)

  640,1 tys

  82,2(1.7%)

  316,0 tys

  41,2(0.8%)

  881,8 tys

  116(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  723,9 tys

  90,5(2.8%)

  1,2 mln

  157(4.5%)

  640,5 tys

  80,7(2.4%)

  723,0 tys

  92,1(2.4%)

  730,9 tys

  93,2(2.2%)

  645,3 tys

  82,9(1.7%)

  718,0 tys

  93,6(1.8%)

  831,8 tys

  109(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  465(14.3%)

  3,8 mln

  475(13.5%)

  3,8 mln

  479(14.3%)

  8,0 mln

  1,0 tys(26.9%)

  707,6 tys

  90,3(2.2%)

  738,5 tys

  94,8(2%)

  690,8 tys

  90,1(1.7%)

  721,6 tys

  94,9(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  738,8 tys

  92,4(2.8%)

  2,2 mln

  275(7.8%)

  2,2 mln

  274(8.2%)

  578,0 tys

  73,6(1.9%)

  609,5 tys

  77,8(1.9%)

  816,2 tys

  105(2.2%)

  772,0 tys

  101(1.9%)

  685,5 tys

  90,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  435,0 tys

  54,4(1.7%)

  360,9 tys

  45,4(1.3%)

  232,8 tys

  29,3(0.9%)

  220,6 tys

  28,1(0.7%)

  224,7 tys

  28,7(0.7%)

  719,9 tys

  92,4(1.9%)

  445,9 tys

  58,1(1.1%)

  561,8 tys

  73,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  89,0 tys

  11,1(0.3%)

  760,5 tys

  95,6(2.7%)

  75,6 tys

  9,5(0.3%)

  63,0 tys

  8,0(0.2%)

  85,5 tys

  10,9(0.3%)

  64,5 tys

  8,3(0.2%)

  182,6 tys

  23,8(0.5%)

  99,4 tys

  13,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,1 tys

  26,3(0.8%)

  208,6 tys

  26,2(0.7%)

  170,9 tys

  21,5(0.6%)

  124,0 tys

  15,8(0.4%)

  120,2 tys

  15,3(0.4%)

  110,0 tys

  14,1(0.3%)

  100,4 tys

  13,1(0.2%)

  76,8 tys

  10,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  83,0 tys

  10,4(0.3%)

  83,1 tys

  10,5(0.3%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  82,3 tys

  10,6(0.2%)

  77,2 tys

  10,1(0.2%)

  75,7 tys

  10,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  547,5 tys

  68,5(2.1%)

  88,5 tys

  11,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  12,1(0.3%)

  121,0 tys

  15,4(0.4%)

  50,9 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  2,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  65,8 tys

  8,2(0.3%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  11,6 tys

  1,5(0%)

  14,5 tys

  1,8(0%)

  13,2 tys

  1,7(0%)

  13,2 tys

  1,7(0%)

  36,3 tys

  4,7(0.1%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,4 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  127

  0,0(0%)

  162

  0,0(0%)

  377

  0,0(0%)

  266

  0,0(0%)

  567

  0,1(0%)

  234

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  151,6 tys

  19,0(0.6%)

  149,7 tys

  18,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,2 tys

  1,0(0%)

  6,7 tys

  0,8(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  548

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jeziorany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 763 mieszkańców gminy Jeziorany jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 837 kobiet oraz 926 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Jeziorany, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Jeziorany mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jeziorany największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  W roku 2018 w gminie Jeziorany mieściły się 4 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (61 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępnych było 156 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeziorany mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (27 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 71 miejsc.

  14,5% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 607 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 541 uczniów (260 kobiet oraz 281 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeziorany placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 508 uczniów (257 kobiet oraz 251 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,07.

  W gminie Jeziorany znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 25 uczniów (21 kobiet oraz 4 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W gminie Jeziorany znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 22 uczniów (8 kobiet oraz 14 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Jeziorany w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Jeziorany
  15,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jeziorany
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jeziorany
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Jeziorany
  10,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Jeziorany
  16,0%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Jeziorany
  22,5%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jeziorany
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jeziorany
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 607 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jeziorany
  607,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,22
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 156 Miejsca
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jeziorany) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Dzieci
 • 61 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 25 4 lata
 • 25
 • 34 5 lata
 • 34
 • 35 6 lat
 • 35
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 18 5 lata
 • 18
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 16 6 lat
 • 16
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  87 718-11-50
  ul. Kajki 47
  11-320 Jeziorany
  2415
  Punkt Przedszkolny w Jezioranach Rdosnsna Kraina Dziecka
  Niepubliczny
  60 494-66-52
  ul. Kościuszki 24
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TĘCZOWY ZAKĄTEK"
  Niepubliczne
  50 602-42-39
  ul. Konopnickiej 2A
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Klub Maluszka
  Niepubliczne
  66 223-82-50
  ul. Mickiewicza 22
  11-320 Jeziorany
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 253 Kobiety
  (uczniowie)
 • 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci 2016
 • 28 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Jeziorany
  14,2
  Województwo
  16,9
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 4,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,5
 •  
 • 44,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 77,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jeziorany
  77,07
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 75,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Jeziorany
  75,36
  Warmińsko-mazurskie
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego (Michał Lengowski)
  Publiczna
  89 718-11-63
  89 718-11-63
  ul. KONOPNICKIEJ 13
  11-320 Jeziorany
  14340-
  Szkoła Podstawowa w Radostowie
  Publiczna
  89 718-17-06
  89 718-17-06
  Radostowo 58
  11-320 Radostowo
  88414
  Szkoła Podstawowa we Franknowie
  Publiczna
  89 718-16-06
  89 718-26-42
  Franknowo 20
  11-320 Franknowo
  75713
  Szkoła Podstawowa w SOSW w Żardenikach
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,0%
  16,0%
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Jeziorany
  25,0
  Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  11,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,3
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 40 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 40 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Jeziorany(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeziorany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  356-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  224-
  SOSW w Żardenikach, Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym oraz dla Ucznió
  Publiczna
  89 718-10-23
  89 534-10-43
  Żardeniki 34
  11-320 Żardeniki
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Jeziorany: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jeziorany 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 397)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 7)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 20)
  • inne: 1 (uczestnicy: 10)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 119)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 22)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 42)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Jeziorany działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 096 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 372 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jeziorany działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jeziorany w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeziorany - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jeziorany i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Jeziorany odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Jeziorany znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jeziorany
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jeziorany w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 39,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  39,5
  Województwo
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  8,1
  Kraj
  6,5
 • 39,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  39,5
  Województwo
  83,7
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  11,1
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Jeziorany
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Cała Polska
  112,4