Gmina Dobre Miasto w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Dobre Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dobre Miasto to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Dobre Miasto ma 15 586 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dobre Miasto.
 • 15 586 Liczba mieszkańców
 • 258,7 km² Powierzchnia
 • 62 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Kowalski Burmistrz gminy
Gmina Dobre Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.399353.9894 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814033
Herb gminy Dobre Miasto
Gmina Dobre Miasto herb

Gmina Dobre Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-040Poczta Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 8

Gmina Dobre Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dobre Miasto)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
(89) 616-13-14
(89) 616-14-43
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Dobre Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Dobre Miasto ma 15 586 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dobre Miasto zawarli w 2021 roku 68 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Dobre Miasto jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dobre Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -121. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,72 na 1000 mieszkańców gminy Dobre Miasto. W 2021 roku urodziło się 114 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Dobre Miasto spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Dobre Miasto były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobre Miasto przypada 15 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 208 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 209 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobre Miasto -1. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,6% mieszkańców gminy Dobre Miasto jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 586 Liczba mieszkańców
 • 7 949 Kobiety
 • 7 637 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Dobre Miasto
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Dobre Miasto
  8,1%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • gm. Dobre Miasto
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dobre Miasto w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Dobre Miasto
  4,3
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 68 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -121 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -54 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -67 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dobre Miasto w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 114 Urodzenia żywe
 • 56 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 58 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,3
  Województwo
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Dobre Miasto
  30,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,3
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Dobre Miasto
  3 392 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Dobre Miasto
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Dobre Miasto w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 235 Zgony
 • 110 Kobiety
  (Zgony)
 • 125 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  15,0
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dobre Miasto
  154,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cały kraj
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dobre Miasto
  9,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Dobre Miasto
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  25,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Dobre Miasto
  216,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  292,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dobre Miasto
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  16,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 208 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 111 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 97 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 209 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 112 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 97 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dobre Miasto oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre Miasto to 5 495 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dobre Miasto to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Dobre Miasto to 105,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,56% mieszkań posiada łazienkę, 82,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,63% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 495 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 349,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  349,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Dobre Miasto
  70,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 24,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,84
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Dobre Miasto
  0,75
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Dobre Miasto
  3,14
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 212 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Polska
  3,90
 • 13,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Dobre Miasto
  13,60
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Cała Polska
  24,07
 • 5 144 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 105,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Dobre Miasto
  105,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,33 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,36%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 93,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Dobre Miasto
  93,83%
  Województwo
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 90,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  90,56%
  Województwo
  92,27%
  Polska
  91,78%
 • 82,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  82,40%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 54,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  54,63%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Dobre Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dobre Miasto na 1000 mieszkańców pracuje 214osób . 48,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre Miasto wynosiło w 2021 roku 13,1% (15,4% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre Miasto wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto 1 098 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 74.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 214 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Dobre Miasto
  214,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,4% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • Gmina Dobre Miasto
  13,1%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 206 PLN
  Województwo
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dobre Miasto w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 098 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 172 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 74 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre Miasto w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 334 Pracujący ogółem
 • 1 601 Kobiety
 • 1 733 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dobre Miasto
  67,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  36,8
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 119,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Dobre Miasto
  119,6
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dobre Miasto - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dobre Miasto w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 397 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 985 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 126 nowych podmiotów, a 81 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (171) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (96) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (174) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (51) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dobre Miasto najwięcej (61) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 339) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (387) podmiotów, a 69,8% (975) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dobre Miasto najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 397 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 387 Przemysł i budownictwo
 • 975 Pozostała działalność
 • 126 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dobre Miasto w 2021 roku
 • 81 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dobre Miasto w 2021 roku
 • 985 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 339 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 339
 • 48 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 48
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 396 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 396
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 75 Spółki handlowe ogółem
 • 75
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 61  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 61
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 51 Spółki cywilne ogółem
 • 51
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 985 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 226 Budownictwo
 • 226
 • 202 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 202
 • 94 Przetwórstwo przemysłowe
 • 94
 • 77 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 77
 • 70 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 70
 • 63 Transport i gospodarka magazynowa
 • 63
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dobre Miasto stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 230 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dobre Miasto wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dobre Miasto najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dobre Miasto.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 230 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 230
 • 141 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 141
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 37 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 37
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 107 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 107
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Cały kraj
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre Miasto
  9,04
  Warmińsko-mazurskie
  11,27
  Cały kraj
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Polska
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,38
  Warmińsko-mazurskie
  2,14
  Polska
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,38
  Warmińsko-mazurskie
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,85
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Dobre Miasto
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Cała Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dobre Miasto
  61%
  woj. warmińsko-mazurskie
  69%
  Kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dobre Miasto
  41%
  Województwo
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Dobre Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Dobre Miasto
  92%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Dobre Miasto
  39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cały kraj
  53%

Gmina Dobre Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dobre Miasto wyniosła w 2021 roku 80,0 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Dobre Miasto - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,3 mln złotych, czyli 2,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dobre Miasto wyniosła w 2021 roku 84,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7%). W budżecie gminy Dobre Miasto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 789 złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,3 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,3 mln

  3,3 tys(100%)

  44,3 mln

  2,7 tys(100%)

  56,0 mln

  3,5 tys(100%)

  66,1 mln

  4,1 tys(100%)

  90,4 mln

  5,7 tys(100%)

  70,9 mln

  4,5 tys(100%)

  74,6 mln

  4,7 tys(100%)

  80,0 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,1 mln

  935(28.3%)

  15,9 mln

  989(36%)

  17,3 mln

  1,1 tys(30.9%)

  18,5 mln

  1,2 tys(27.9%)

  23,3 mln

  1,5 tys(25.8%)

  18,9 mln

  1,2 tys(26.7%)

  21,0 mln

  1,3 tys(28.2%)

  22,7 mln

  1,5 tys(28.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  667(20.2%)

  10,8 mln

  672(24.5%)

  19,2 mln

  1,2 tys(34.3%)

  5,7 mln

  359(8.7%)

  6,1 mln

  384(6.8%)

  6,5 mln

  410(9.2%)

  7,4 mln

  470(9.9%)

  6,9 mln

  444(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  207(6.3%)

  3,0 mln

  184(6.7%)

  3,3 mln

  204(5.9%)

  3,8 mln

  239(5.8%)

  3,7 mln

  233(4.1%)

  4,7 mln

  296(6.6%)

  5,3 mln

  336(7.1%)

  6,3 mln

  402(7.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  220(6.7%)

  3,8 mln

  238(8.7%)

  4,5 mln

  280(8%)

  5,2 mln

  328(7.9%)

  5,4 mln

  341(6%)

  6,1 mln

  388(8.7%)

  5,5 mln

  353(7.4%)

  5,6 mln

  361(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  99,0(3%)

  1,5 mln

  94,7(3.4%)

  1,7 mln

  105(3%)

  2,2 mln

  135(3.3%)

  9,9 mln

  623(11%)

  2,3 mln

  148(3.3%)

  1,8 mln

  113(2.4%)

  4,7 mln

  302(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  352(10.7%)

  2,8 mln

  174(6.3%)

  3,3 mln

  206(5.9%)

  4,9 mln

  307(7.4%)

  12,9 mln

  814(14.3%)

  4,5 mln

  284(6.4%)

  2,2 mln

  137(2.9%)

  3,2 mln

  206(4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  107(3.2%)

  2,1 mln

  128(4.6%)

  2,3 mln

  141(4%)

  2,5 mln

  154(3.7%)

  3,1 mln

  197(3.5%)

  2,3 mln

  145(3.2%)

  2,3 mln

  144(3%)

  2,2 mln

  144(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,8 mln

  420(12.7%)

  1,8 mln

  110(4%)

  1,7 mln

  103(3%)

  2,7 mln

  170(4.1%)

  2,3 mln

  144(2.5%)

  2,1 mln

  134(3%)

  1,8 mln

  114(2.4%)

  1,7 mln

  108(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  388,8 tys

  24,1(0.7%)

  441,9 tys

  27,4(1%)

  554,2 tys

  34,5(1%)

  566,3 tys

  35,4(0.9%)

  598,8 tys

  37,6(0.7%)

  704,4 tys

  44,5(1%)

  761,4 tys

  48,4(1%)

  757,8 tys

  48,6(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  326,2 tys

  20,2(0.6%)

  475,2 tys

  29,5(1.1%)

  564,8 tys

  35,1(1%)

  2,2 mln

  139(3.4%)

  2,4 mln

  151(2.7%)

  385,0 tys

  24,3(0.5%)

  884,5 tys

  56,3(1.2%)

  664,6 tys

  42,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  556,0 tys

  34,4(1%)

  526,7 tys

  32,7(1.2%)

  504,2 tys

  31,4(0.9%)

  412,8 tys

  25,8(0.6%)

  400,3 tys

  25,2(0.4%)

  395,1 tys

  24,9(0.6%)

  398,5 tys

  25,3(0.5%)

  443,6 tys

  28,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  307,6 tys

  19,0(0.6%)

  338,3 tys

  21,0(0.8%)

  313,3 tys

  19,5(0.6%)

  306,7 tys

  19,2(0.5%)

  271,9 tys

  17,1(0.3%)

  335,8 tys

  21,2(0.5%)

  302,2 tys

  19,2(0.4%)

  416,0 tys

  26,7(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  220,6 tys

  13,7(0.4%)

  78,1 tys

  4,8(0.2%)

  133,9 tys

  8,3(0.2%)

  640,6 tys

  40,1(1%)

  2,0 mln

  123(2.2%)

  171,7 tys

  10,8(0.2%)

  180,1 tys

  11,5(0.2%)

  274,7 tys

  17,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  535,0 tys

  33,1(1%)

  371,1 tys

  23,0(0.8%)

  248,4 tys

  15,4(0.4%)

  241,6 tys

  15,1(0.4%)

  486,0 tys

  30,6(0.5%)

  471,7 tys

  29,8(0.7%)

  233,4 tys

  14,8(0.3%)

  221,8 tys

  14,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  132(4%)

  28,0 tys

  1,7(0.1%)

  52,5 tys

  3,3(0.1%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  1,4(0%)

  297,3 tys

  18,8(0.4%)

  416,7 tys

  26,5(0.6%)

  184,6 tys

  11,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  101,8 tys

  6,3(0.2%)

  47,6 tys

  3,0(0.1%)

  121,8 tys

  7,6(0.2%)

  191,4 tys

  12,0(0.3%)

  178,0 tys

  11,2(0.2%)

  183,6 tys

  11,6(0.3%)

  148,7 tys

  9,5(0.2%)

  111,2 tys

  7,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,4 tys

  3,1(0.1%)

  58,5 tys

  3,6(0.1%)

  90,6 tys

  5,6(0.2%)

  52,6 tys

  3,3(0.1%)

  56,7 tys

  3,6(0.1%)

  54,5 tys

  3,4(0.1%)

  53,0 tys

  3,4(0.1%)

  51,5 tys

  3,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,0 tys

  11,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,6 tys

  8,0(0.2%)

  177,8 tys

  11,0(0.4%)

  14,9 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  221,9 tys

  14,0(0.2%)

  168,8 tys

  10,7(0.2%)

  172,7 tys

  11,0(0.2%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,6 mln

  3,2 tys(100%)

  49,1 mln

  3,0 tys(100%)

  58,5 mln

  3,6 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  78,5 mln

  4,9 tys(100%)

  75,6 mln

  4,8 tys(100%)

  78,7 mln

  5,0 tys(100%)

  84,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,6 mln

  1,2 tys(36.1%)

  19,1 mln

  1,2 tys(38.9%)

  19,4 mln

  1,2 tys(33.1%)

  20,4 mln

  1,3 tys(32.6%)

  21,9 mln

  1,4 tys(27.9%)

  25,3 mln

  1,6 tys(33.5%)

  22,4 mln

  1,4 tys(28.4%)

  24,6 mln

  1,6 tys(29.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,5 mln

  834(26.1%)

  14,7 mln

  910(29.9%)

  15,5 mln

  967(26.6%)

  14,9 mln

  933(23.8%)

  15,5 mln

  976(19.8%)

  17,0 mln

  1,1 tys(22.5%)

  19,9 mln

  1,3 tys(25.3%)

  19,8 mln

  1,3 tys(23.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  123(3.9%)

  2,1 mln

  132(4.3%)

  2,4 mln

  151(4.1%)

  2,7 mln

  169(4.3%)

  7,6 mln

  479(9.7%)

  1,5 mln

  96,1(2%)

  2,2 mln

  140(2.8%)

  5,9 mln

  378(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  127,6 tys

  7,9(0.2%)

  1,4 mln

  84,7(2.8%)

  1,6 mln

  96,4(2.6%)

  2,2 mln

  136(3.5%)

  2,1 mln

  133(2.7%)

  3,5 mln

  221(4.6%)

  3,5 mln

  220(4.4%)

  4,2 mln

  270(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  505(15.8%)

  8,4 mln

  518(17%)

  16,4 mln

  1,0 tys(28.1%)

  3,0 mln

  189(4.8%)

  3,2 mln

  199(4%)

  3,3 mln

  206(4.3%)

  3,8 mln

  239(4.8%)

  3,4 mln

  215(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  68,2(2.1%)

  962,9 tys

  59,7(2%)

  856,4 tys

  53,3(1.5%)

  867,8 tys

  54,3(1.4%)

  1,5 mln

  95,4(1.9%)

  996,8 tys

  62,9(1.3%)

  932,4 tys

  59,3(1.2%)

  1,2 mln

  77,1(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  417,3 tys

  25,8(0.8%)

  455,7 tys

  28,3(0.9%)

  933,7 tys

  58,1(1.6%)

  569,7 tys

  35,7(0.9%)

  571,2 tys

  35,9(0.7%)

  679,2 tys

  42,9(0.9%)

  729,3 tys

  46,4(0.9%)

  1,1 mln

  71,3(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  765,5 tys

  47,4(1.5%)

  404,3 tys

  25,1(0.8%)

  90,7 tys

  5,6(0.2%)

  168,0 tys

  10,5(0.3%)

  6,5 mln

  405(8.2%)

  1,5 mln

  91,7(1.9%)

  987,0 tys

  62,8(1.3%)

  562,2 tys

  36,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  905,9 tys

  56,1(1.8%)

  999,8 tys

  62,0(2%)

  876,4 tys

  54,5(1.5%)

  808,1 tys

  50,6(1.3%)

  826,4 tys

  51,9(1.1%)

  808,7 tys

  51,0(1.1%)

  352,1 tys

  22,4(0.4%)

  407,0 tys

  26,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  528

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  690

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  960

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  260,7 tys

  16,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  129,2 tys

  8,0(0.3%)

  133,8 tys

  8,3(0.3%)

  131,0 tys

  8,1(0.2%)

  151,7 tys

  9,5(0.2%)

  150,7 tys

  9,5(0.2%)

  707,0 tys

  44,6(0.9%)

  200,0 tys

  12,7(0.3%)

  212,2 tys

  13,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,6 tys

  2,1(0.1%)

  46,5 tys

  2,9(0.1%)

  12,2 tys

  0,8(0%)

  214,0 tys

  13,4(0.3%)

  1,7 mln

  105(2.1%)

  82,6 tys

  5,2(0.1%)

  93,0 tys

  5,9(0.1%)

  77,7 tys

  5,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  293,9 tys

  18,2(0.6%)

  257,9 tys

  16,0(0.5%)

  251,7 tys

  15,7(0.4%)

  198,0 tys

  12,4(0.3%)

  145,7 tys

  9,2(0.2%)

  95,4 tys

  6,0(0.1%)

  69,2 tys

  4,4(0.1%)

  63,4 tys

  4,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  209

  0,0(0%)

  682,7 tys

  42,7(1.1%)

  275,5 tys

  17,3(0.4%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  15,0 tys

  1,0(0%)

  36,6 tys

  2,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,0 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  216(6.8%)

  10,2 tys

  0,6(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  13,2 tys

  0,8(0%)

  44,2 tys

  2,8(0.1%)

  29,4 tys

  1,9(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,6 tys

  8,0(0.3%)

  177,8 tys

  11,0(0.4%)

  14,9 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  221,9 tys

  14,0(0.3%)

  168,8 tys

  10,7(0.2%)

  172,7 tys

  11,0(0.2%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  119(3.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  295,3 tys

  18,6(0.4%)

  648,1 tys

  41,2(0.8%)

  179

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 tys

  0,2(0%)

  14,6 tys

  0,9(0%)

  345

  0,0(0%)

  36,8 tys

  2,3(0.1%)

  19,5 tys

  1,2(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dobre Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 596 mieszkańców gminy Dobre Miasto jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 728 kobiet oraz 1 868 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Dobre Miasto, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Dobre Miasto mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobre Miasto największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Dobre Miasto mieściło się 6 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 445 dzieci (215 dziewczynek oraz 230 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (84 dziewczynki oraz 121 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,1% mieszkańców gminy Dobre Miasto w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 77 oddziałach uczyło się 1 158 uczniów (563 kobiety oraz 595 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 58 oddziałach uczyło się 999 uczniów (458 kobiet oraz 541 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów.

  W gminie Dobre Miasto znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 135 uczniów (85 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (98 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 36 absolwentów.

  W gminie Dobre Miasto znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 92 uczniów (29 kobiet oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 23,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców gminy Dobre Miasto w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Dobre Miasto
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Dobre Miasto
  3,1%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,2%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Dobre Miasto
  17,9%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Dobre Miasto
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Dobre Miasto
  3,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Dobre Miasto
  793,0
  Warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Dobre Miasto
  1,04
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 425 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 445 Dzieci
 • 215 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 230 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 124 3 lata
 • 124
 • 107 4 lata
 • 107
 • 98 5 lata
 • 98
 • 101 6 lat
 • 101
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 58 3 lata
 • 58
 • 55 4 lata
 • 55
 • 50 5 lata
 • 50
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 66 3 lata
 • 66
 • 52 4 lata
 • 52
 • 48 5 lata
 • 48
 • 55 6 lat
 • 55
 • 67 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 70,0%
  30,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4 lata
 • 5
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
  Publiczne
  89 616-12-05
  ul. GRUDZIĄDZKA 9A
  11-040 Dobre Miasto
  512213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  89 616-15-43
  ul. MALCZEWSKIEGO 7
  11-040 Dobre Miasto
  3757
  Punkt Przedszkolny "Marysieńka"
  Niepubliczny
  ul. Plac 1-go Sierpnia 9
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Punkt Przedszkolny SPSK
  Niepubliczny
  89 616-17-01
  Dobre Miasto 38
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  79 329-72-42
  ul. TUWIMA 5
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 77 Oddziały
 • 1 158 Uczniowie
 • 563 Kobiety
  (uczniowie)
 • 595 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Dobre Miasto
  15,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 120,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 94,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 616-13-79
  89 616-13-79
  ul. Gdańska 13
  11-040 Dobre Miasto
  1535230
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  922231
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gen. Józefa Bema (Gen. Józef Bem)
  Publiczna
  89 616-12-22
  89 616-12-22
  ul. Wojska Polskiego 22
  11-040 Dobre Miasto
  1021123
  Szkoła Podstawowa w Barcikowie (Maria Zientara Malewska)
  Publiczna
  89 616-73-23
  Barcikowo 12A
  11-040 Barcikowo
  77815
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rot. W. Pileckiego, Szkoła Filialna w Orzechowie (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  Orzechowo 26
  11-040 Orzechowo
  442-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rot. W. Pileckiego Szkoła Filialna w Jesionowie (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  Jesionowo 10
  11-040 Jesionowo
  224-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczna
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie
  Niepubliczna
  89 616-14-36
  Głotowo 17
  11-040 Głotowo
  ---
  Szkoła Podstawowa SPSK (Stefan Kardynał Wyszyński)
  Niepubliczna
  89 616-17-01
  89 616-17-01
  Smolajny 39
  11-040 Smolajny
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,0%
  37,0%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Dobre Miasto
  27,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  23,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  9212-
  Technikum Rolnicze w Smolajnach
  Publiczne
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  6110-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  3107-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  393-
  Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Smolajnach
  Publiczna
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Szkoła Policealna w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dobre Miasto

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Dobre Miasto znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   • Domy i ośrodki kultury w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Dobre Miasto: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dobre Miasto 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 54 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 103 (uczestnicy: 6 013)
    • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 155)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 500)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 610)
    • koncerty: 22 (uczestnicy: 3 000)
    • konkursy: 9 (uczestnicy: 80)
    • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 300)
    • warsztaty: 18 (uczestnicy: 368)
    • inne: 34 (uczestnicy: 1 000)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 15 (członkowie: 200)
    • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 42)
    • muzyczne: 5 (członkowie: 35)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 113)
    • literackie: 1 (członkowie: 10)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 7 (członkowie: 87)
    • teatralne: 1 (członkowie: 8)
    • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 38)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)
    • taneczne: 1 (członkowie: 25)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   • Biblioteki publiczne w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z 2021 w gminie Dobre Miasto działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 29 013 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 671 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
    • dostępne dla czytelników: 19
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


   • Kluby sportowe w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

   • Według danych z 2016 w gminie Dobre Miasto działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 589 członków. Zarejestrowano 464 ćwiczących (mężczyźni: 295, kobiety: 169, chłopcy do lat 18: 236, dziewczęta do lat 18: 141). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dobre Miasto w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

   Gmina Dobre Miasto - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dobre Miasto i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z 2021 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w gminie Dobre Miasto odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,8 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2021 roku w gminie Dobre Miasto znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

    Powiat olsztyński - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 10 Wypadki drogowe
    (rok 2021)
   • 3 Ofiary śmiertelne
    (rok 2021)
   • 10 Ranni
    (rok 2021)
   • 8 Lekko ranni
   • 2 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w gminie Dobre Miasto w latach 2010 - 2021,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
   • 63,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Tutaj
    63,8
    Województwo
    65,5
    Kraj
    59,9
   • 19,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • Gmina
    19,1
    Warmińsko-mazurskie
    6,8
    Polska
    5,9
   • 63,81 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2021)
   • gm. Dobre Miasto
    63,8
    Województwo
    76,4
    Cała Polska
    69,4
   • 30,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Tutaj
    30,0
    Województwo
    10,4
    Cała Polska
    9,8
   • 100,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2021)
   • Gmina Dobre Miasto
    100,0
    Województwo
    116,7
    Kraj
    115,8
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 0 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dobre Miasto w latach 2013 - 2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
   • 38,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • gm. Dobre Miasto
    38,7 km
    Województwo
    307,6 km
    Cały kraj
    591,9 km
   • 0,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Gmina Dobre Miasto
    0,6 km
    woj. warmińsko-mazurskie
    5,3 km
    Kraj
    4,9 km
   • 19 Liczba licencji na taksówki
   • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami