Gmina Dobre Miasto w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Dobre Miasto - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dobre Miasto to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Dobre Miasto ma 15 074 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dobre Miasto.
 • 15 074 Liczba mieszkańców
 • 258,7 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Kowalski Burmistrz gminy
Gmina Dobre Miasto na mapie
Identyfikatory
 • 20.399353.9894 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814033
Herb gminy Dobre Miasto
Gmina Dobre Miasto herb

Gmina Dobre Miasto - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-040Poczta Dobre Miasto, ul. Zwycięstwa 8

Gmina Dobre Miasto - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dobre Miasto)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
(89) 616-13-14
(89) 616-14-43
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Dobre Miasto - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Dobre Miasto ma 15 074 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dobre Miasto zawarli w 2022 roku 44 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Dobre Miasto jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dobre Miasto ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -67. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,42 na 1000 mieszkańców gminy Dobre Miasto. W 2022 roku urodziło się 101 dzieci, w tym 62,4% dziewczynek i 37,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,3% zgonów w gminie Dobre Miasto spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w gminie Dobre Miasto były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobre Miasto przypada 11.07 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 174 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 193 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobre Miasto -19. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,2% mieszkańców gminy Dobre Miasto jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 074 Liczba mieszkańców
 • 7 723 Kobiety
 • 7 351 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dobre Miasto, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dobre Miasto,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Dobre Miasto
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Dobre Miasto
  53,3%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Dobre Miasto
  7,1%
  Województwo
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Gmina
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dobre Miasto w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  2,9
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Dobre Miasto
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 44 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -67 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Dobre Miasto
  -4,4
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dobre Miasto w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 101 Urodzenia żywe
 • 63 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 62,4%
  37,6%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Dobre Miasto
  29,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  Województwo
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,14
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Dobre Miasto
  0,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Dobre Miasto
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Dobre Miasto w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 168 Zgony
 • 76 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Dobre Miasto
  11,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dobre Miasto
  150,0
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,0
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  28,3%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Dobre Miasto
  24,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  8,4%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Polska
  70,6
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Dobre Miasto
  256,4
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 297,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 300,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  297,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  41,4
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  33,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Dobre Miasto
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 174 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 89 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 85 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 193 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 102 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 91 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dobre Miasto w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dobre Miasto oddano do użytku 43 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre Miasto to 5 536 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 365 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dobre Miasto to 5,05 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Dobre Miasto to 129,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,12% mieszkań posiada łazienkę, 85,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 536 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 365,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  365,20
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Dobre Miasto
  26,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Dobre Miasto
  3,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Dobre Miasto
  0,71
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 43 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Dobre Miasto
  2,84
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 217 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,05 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,05
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 14,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,32
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 5 553 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Dobre Miasto
  129,1 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,37 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,16%
  Województwo
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  95,20%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Polska
  95,18%
 • 93,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dobre Miasto
  93,12%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 85,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Dobre Miasto
  85,03%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 59,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  59,25%
  Województwo
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Dobre Miasto - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dobre Miasto na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . 48,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre Miasto wynosiło w 2023 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre Miasto wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto 1 098 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 74.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dobre Miasto
  219,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 14,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 16,5% Kobiety
 • 12,0% Mężczyźni
 • Gmina
  6,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dobre Miasto w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Dobre Miasto
  5 865 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dobre Miasto w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 098 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 172 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 74 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dobre Miasto w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 334 Pracujący ogółem
 • 1 601 Kobiety
 • 1 733 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dobre Miasto w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  68,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dobre Miasto
  37,9
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 121,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  121,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dobre Miasto - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Dobre Miasto w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 476 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 042 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 122 nowe podmioty, a 72 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (171) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (96) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (174) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (51) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dobre Miasto najwięcej (76) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 417) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (430) podmiotów, a 68,3% (1 008) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dobre Miasto najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 476 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 430 Przemysł i budownictwo
 • 1 008 Pozostała działalność
 • 122 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dobre Miasto w 2023 roku
 • 72 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dobre Miasto w 2023 roku
 • 1 042 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 417 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 417
 • 48 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 48
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 475 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 475
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 88 Spółki handlowe ogółem
 • 88
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 76  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 51 Spółki cywilne ogółem
 • 51
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 042 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 258 Budownictwo
 • 258
 • 206 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 206
 • 98 Przetwórstwo przemysłowe
 • 98
 • 81 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 81
 • 75 Transport i gospodarka magazynowa
 • 75
 • 70 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 70
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 33 Informacja i komunikacja
 • 33
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29
 • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 23
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Dobre Miasto stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 201 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dobre Miasto wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dobre Miasto najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dobre Miasto.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 201
 • 115 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 115
 • 45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 45
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,62
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre Miasto
  1,88
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobre Miasto
  0,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobre Miasto
  6,84
  Województwo
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Dobre Miasto
  68%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Dobre Miasto
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dobre Miasto
  43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Dobre Miasto
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Dobre Miasto
  49%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Gmina Dobre Miasto - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dobre Miasto wyniosła w 2022 roku 87,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Dobre Miasto - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 5,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dobre Miasto wyniosła w 2022 roku 89,9 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). W budżecie gminy Dobre Miasto wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 905 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,8 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,3 mln

  2,7 tys(100%)

  56,0 mln

  3,5 tys(100%)

  66,1 mln

  4,1 tys(100%)

  90,4 mln

  5,7 tys(100%)

  70,9 mln

  4,5 tys(100%)

  74,6 mln

  4,8 tys(100%)

  80,0 mln

  5,2 tys(100%)

  87,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  989(36%)

  17,3 mln

  1,1 tys(30.9%)

  18,5 mln

  1,2 tys(27.9%)

  23,3 mln

  1,5 tys(25.8%)

  18,9 mln

  1,2 tys(26.7%)

  21,0 mln

  1,3 tys(28.2%)

  22,7 mln

  1,5 tys(28.4%)

  24,8 mln

  1,6 tys(28.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  672(24.5%)

  19,2 mln

  1,2 tys(34.3%)

  5,7 mln

  359(8.7%)

  6,1 mln

  384(6.8%)

  6,5 mln

  410(9.2%)

  7,4 mln

  470(9.9%)

  6,9 mln

  444(8.6%)

  15,4 mln

  1,0 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  184(6.7%)

  3,3 mln

  204(5.9%)

  3,8 mln

  239(5.8%)

  3,7 mln

  233(4.1%)

  4,7 mln

  296(6.6%)

  5,3 mln

  336(7.1%)

  6,3 mln

  402(7.8%)

  7,3 mln

  483(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  238(8.7%)

  4,5 mln

  280(8%)

  5,2 mln

  328(7.9%)

  5,4 mln

  341(6%)

  6,1 mln

  388(8.7%)

  5,5 mln

  353(7.4%)

  5,6 mln

  361(7%)

  6,6 mln

  436(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  174(6.3%)

  3,3 mln

  206(5.9%)

  4,9 mln

  307(7.4%)

  12,9 mln

  814(14.3%)

  4,5 mln

  284(6.4%)

  2,2 mln

  137(2.9%)

  3,2 mln

  206(4%)

  4,1 mln

  272(4.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  128(4.6%)

  2,3 mln

  141(4%)

  2,5 mln

  154(3.7%)

  3,1 mln

  197(3.5%)

  2,3 mln

  145(3.2%)

  2,3 mln

  144(3%)

  2,2 mln

  144(2.8%)

  4,1 mln

  268(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,0 tys

  1,7(0.1%)

  52,5 tys

  3,3(0.1%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  1,4(0%)

  297,3 tys

  18,8(0.4%)

  416,7 tys

  26,5(0.6%)

  184,6 tys

  11,8(0.2%)

  2,4 mln

  157(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  110(4%)

  1,7 mln

  103(3%)

  2,7 mln

  170(4.1%)

  2,3 mln

  144(2.5%)

  2,1 mln

  134(3%)

  1,8 mln

  114(2.4%)

  1,7 mln

  108(2.1%)

  1,7 mln

  115(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  94,7(3.4%)

  1,7 mln

  105(3%)

  2,2 mln

  135(3.3%)

  9,9 mln

  623(11%)

  2,3 mln

  148(3.3%)

  1,8 mln

  113(2.4%)

  4,7 mln

  302(5.9%)

  1,5 mln

  102(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  371,1 tys

  23,0(0.8%)

  248,4 tys

  15,4(0.4%)

  241,6 tys

  15,1(0.4%)

  486,0 tys

  30,6(0.5%)

  471,7 tys

  29,8(0.7%)

  233,4 tys

  14,8(0.3%)

  221,8 tys

  14,2(0.3%)

  969,8 tys

  64,0(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  441,9 tys

  27,4(1%)

  554,2 tys

  34,5(1%)

  566,3 tys

  35,4(0.9%)

  598,8 tys

  37,6(0.7%)

  704,4 tys

  44,5(1%)

  761,4 tys

  48,4(1%)

  757,8 tys

  48,6(0.9%)

  869,4 tys

  57,4(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  188,0 tys

  11,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,7(0%)

  800,0 tys

  52,8(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  475,2 tys

  29,5(1.1%)

  564,8 tys

  35,1(1%)

  2,2 mln

  139(3.4%)

  2,4 mln

  151(2.7%)

  385,0 tys

  24,3(0.5%)

  884,5 tys

  56,3(1.2%)

  664,6 tys

  42,6(0.8%)

  629,8 tys

  41,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  338,3 tys

  21,0(0.8%)

  313,3 tys

  19,5(0.6%)

  306,7 tys

  19,2(0.5%)

  271,9 tys

  17,1(0.3%)

  335,8 tys

  21,2(0.5%)

  302,2 tys

  19,2(0.4%)

  416,0 tys

  26,7(0.5%)

  537,3 tys

  35,4(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  78,1 tys

  4,8(0.2%)

  133,9 tys

  8,3(0.2%)

  640,6 tys

  40,1(1%)

  2,0 mln

  123(2.2%)

  171,7 tys

  10,8(0.2%)

  180,1 tys

  11,5(0.2%)

  274,7 tys

  17,6(0.3%)

  345,7 tys

  22,8(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  58,5 tys

  3,6(0.1%)

  90,6 tys

  5,6(0.2%)

  52,6 tys

  3,3(0.1%)

  56,7 tys

  3,6(0.1%)

  54,5 tys

  3,4(0.1%)

  53,0 tys

  3,4(0.1%)

  51,5 tys

  3,3(0.1%)

  217,3 tys

  14,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,6 tys

  3,0(0.1%)

  121,8 tys

  7,6(0.2%)

  191,4 tys

  12,0(0.3%)

  178,0 tys

  11,2(0.2%)

  183,6 tys

  11,6(0.3%)

  148,7 tys

  9,5(0.2%)

  111,2 tys

  7,1(0.1%)

  182,4 tys

  12,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  526,7 tys

  32,7(1.2%)

  504,2 tys

  31,4(0.9%)

  412,8 tys

  25,8(0.6%)

  400,3 tys

  25,2(0.4%)

  395,1 tys

  24,9(0.6%)

  398,5 tys

  25,3(0.5%)

  443,6 tys

  28,5(0.6%)

  116,2 tys

  7,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,8 tys

  11,0(0.4%)

  14,9 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  221,9 tys

  14,0(0.2%)

  168,8 tys

  10,7(0.2%)

  172,7 tys

  11,0(0.2%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dobre Miasto, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dobre Miasto według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  3,0 tys(100%)

  58,5 mln

  3,6 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  78,5 mln

  4,9 tys(100%)

  75,6 mln

  4,8 tys(100%)

  78,7 mln

  5,1 tys(100%)

  84,2 mln

  5,5 tys(100%)

  89,9 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  1,2 tys(38.9%)

  19,4 mln

  1,2 tys(33.1%)

  20,4 mln

  1,3 tys(32.6%)

  21,9 mln

  1,4 tys(27.9%)

  25,3 mln

  1,6 tys(33.5%)

  22,4 mln

  1,4 tys(28.4%)

  24,6 mln

  1,6 tys(29.2%)

  27,3 mln

  1,8 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  910(29.9%)

  15,5 mln

  967(26.6%)

  14,9 mln

  933(23.8%)

  15,5 mln

  976(19.8%)

  17,0 mln

  1,1 tys(22.5%)

  19,9 mln

  1,3 tys(25.3%)

  19,8 mln

  1,3 tys(23.5%)

  21,8 mln

  1,4 tys(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  518(17%)

  16,4 mln

  1,0 tys(28.1%)

  3,0 mln

  189(4.8%)

  3,2 mln

  199(4%)

  3,3 mln

  206(4.3%)

  3,8 mln

  239(4.8%)

  3,4 mln

  215(4%)

  11,6 mln

  765(12.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  84,7(2.8%)

  1,6 mln

  96,4(2.6%)

  2,2 mln

  136(3.5%)

  2,1 mln

  133(2.7%)

  3,5 mln

  221(4.6%)

  3,5 mln

  220(4.4%)

  4,2 mln

  270(5%)

  5,5 mln

  361(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  132(4.3%)

  2,4 mln

  151(4.1%)

  2,7 mln

  169(4.3%)

  7,6 mln

  479(9.7%)

  1,5 mln

  96,1(2%)

  2,2 mln

  140(2.8%)

  5,9 mln

  378(7%)

  4,4 mln

  289(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  295,3 tys

  18,6(0.4%)

  648,1 tys

  41,2(0.8%)

  179

  0,0(0%)

  1,7 mln

  109(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  999,8 tys

  62,0(2%)

  876,4 tys

  54,5(1.5%)

  808,1 tys

  50,6(1.3%)

  826,4 tys

  51,9(1.1%)

  808,7 tys

  51,0(1.1%)

  352,1 tys

  22,4(0.4%)

  407,0 tys

  26,1(0.5%)

  1,7 mln

  109(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  962,9 tys

  59,7(2%)

  856,4 tys

  53,3(1.5%)

  867,8 tys

  54,3(1.4%)

  1,5 mln

  95,4(1.9%)

  996,8 tys

  62,9(1.3%)

  932,4 tys

  59,3(1.2%)

  1,2 mln

  77,1(1.4%)

  916,6 tys

  60,5(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  455,7 tys

  28,3(0.9%)

  933,7 tys

  58,1(1.6%)

  569,7 tys

  35,7(0.9%)

  571,2 tys

  35,9(0.7%)

  679,2 tys

  42,9(0.9%)

  729,3 tys

  46,4(0.9%)

  1,1 mln

  71,3(1.3%)

  805,2 tys

  53,1(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  133,8 tys

  8,3(0.3%)

  131,0 tys

  8,1(0.2%)

  151,7 tys

  9,5(0.2%)

  150,7 tys

  9,5(0.2%)

  707,0 tys

  44,6(0.9%)

  200,0 tys

  12,7(0.3%)

  212,2 tys

  13,6(0.3%)

  702,7 tys

  46,4(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  46,5 tys

  2,9(0.1%)

  12,2 tys

  0,8(0%)

  214,0 tys

  13,4(0.3%)

  1,7 mln

  105(2.1%)

  82,6 tys

  5,2(0.1%)

  93,0 tys

  5,9(0.1%)

  77,7 tys

  5,0(0.1%)

  81,2 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,2 tys

  0,6(0%)

  14,4 tys

  0,9(0%)

  13,2 tys

  0,8(0%)

  44,2 tys

  2,8(0.1%)

  29,4 tys

  1,9(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,4(0%)

  77,2 tys

  5,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  257,9 tys

  16,0(0.5%)

  251,7 tys

  15,7(0.4%)

  198,0 tys

  12,4(0.3%)

  145,7 tys

  9,2(0.2%)

  95,4 tys

  6,0(0.1%)

  69,2 tys

  4,4(0.1%)

  63,4 tys

  4,1(0.1%)

  58,7 tys

  3,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  209

  0,0(0%)

  682,7 tys

  42,7(1.1%)

  275,5 tys

  17,3(0.4%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  15,0 tys

  1,0(0%)

  36,6 tys

  2,3(0%)

  25,3 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,1 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  25,1 tys

  1,7(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  404,3 tys

  25,1(0.8%)

  90,7 tys

  5,6(0.2%)

  168,0 tys

  10,5(0.3%)

  6,5 mln

  405(8.2%)

  1,5 mln

  91,7(1.9%)

  987,0 tys

  62,8(1.3%)

  562,2 tys

  36,1(0.7%)

  16,2 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,8 tys

  11,0(0.4%)

  14,9 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  221,9 tys

  14,0(0.3%)

  168,8 tys

  10,7(0.2%)

  172,7 tys

  11,0(0.2%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,6 tys

  0,9(0%)

  345

  0,0(0%)

  36,8 tys

  2,3(0.1%)

  19,5 tys

  1,2(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  600

  0,0(0%)

  690

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  960

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  260,7 tys

  16,7(0.3%)

  570

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dobre Miasto - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 543 mieszkańców gminy Dobre Miasto jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 722 kobiet oraz 1 821 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Dobre Miasto, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Dobre Miasto mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobre Miasto największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w gminie Dobre Miasto mieściło się 6 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 454 dzieci (234 dziewczynki oraz 220 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (84 dziewczynki oraz 121 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,8% mieszkańców gminy Dobre Miasto w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 144 uczniów (544 kobiety oraz 600 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 58 oddziałach uczyło się 999 uczniów (458 kobiet oraz 541 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,40.

  W gminie Dobre Miasto znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 164 uczniów (105 kobiet oraz 59 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (98 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 36 absolwentów.

  W gminie Dobre Miasto znajdują się 2 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 334 uczniów (149 kobiet oraz 185 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dobre Miasto placówkę miały 2 Technika, w których w 10 oddziałach uczyło się 217 uczniów (78 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W gminie Dobre Miasto znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 98 uczniów (28 kobiet oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (14,9% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 32,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców gminy Dobre Miasto w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Dobre Miasto
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Dobre Miasto
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Dobre Miasto
  20,0%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dobre Miasto
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Dobre Miasto
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Dobre Miasto
  3,9%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Dobre Miasto
  848,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 425 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 454 Dzieci
 • 234 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 220 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 106 3 lata
 • 106
 • 138 4 lata
 • 138
 • 117 5 lata
 • 117
 • 90 6 lat
 • 90
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 55 3 lata
 • 55
 • 65 4 lata
 • 65
 • 62 5 lata
 • 62
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 73 4 lata
 • 73
 • 55 5 lata
 • 55
 • 41 6 lat
 • 41
 • 76 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 34,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Dobre Miasto) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
  Publiczne
  89 616-12-05
  ul. GRUDZIĄDZKA 9A
  11-040 Dobre Miasto
  512213
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
  Publiczne
  89 616-15-43
  ul. MALCZEWSKIEGO 7
  11-040 Dobre Miasto
  3757
  Punkt Przedszkolny "Marysieńka"
  Niepubliczny
  ul. Plac 1-go Sierpnia 9
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Punkt Przedszkolny SPSK
  Niepubliczny
  89 616-17-01
  Dobre Miasto 38
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne " Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  79 329-72-42
  ul. TUWIMA 5
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczne
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 76 Oddziały
 • 1 144 Uczniowie
 • 544 Kobiety
  (uczniowie)
 • 600 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 175 Absolwenci
 • 94 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,1
  Województwo
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 106,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 86,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  86,40
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 86,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Dobre Miasto
  86,03
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobre Miasto) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 616-13-79
  89 616-13-79
  ul. Gdańska 13
  11-040 Dobre Miasto
  1535230
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  ul. Garnizonowa 20
  11-040 Dobre Miasto
  922231
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gen. Józefa Bema (Gen. Józef Bem)
  Publiczna
  89 616-12-22
  89 616-12-22
  ul. Wojska Polskiego 22
  11-040 Dobre Miasto
  1021123
  Szkoła Podstawowa w Barcikowie (Maria Zientara Malewska)
  Publiczna
  89 616-73-23
  Barcikowo 12A
  11-040 Barcikowo
  77815
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rot. W. Pileckiego, Szkoła Filialna w Orzechowie (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  Orzechowo 26
  11-040 Orzechowo
  442-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Rot. W. Pileckiego Szkoła Filialna w Jesionowie (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  89 615-13-17
  89 615-13-17
  Jesionowo 10
  11-040 Jesionowo
  224-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
  Niepubliczna
  89 616-30-08
  89 616-30-08
  ul. Ułańska 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie
  Niepubliczna
  89 616-14-36
  Głotowo 17
  11-040 Głotowo
  ---
  Szkoła Podstawowa SPSK (Stefan Kardynał Wyszyński)
  Niepubliczna
  89 616-17-01
  89 616-17-01
  Smolajny 39
  11-040 Smolajny
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,0%
  36,0%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,3
  Województwo
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 334 Uczniowie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina Dobre Miasto
  27,8
  Województwo
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Dobre Miasto) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 32,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Dobre Miasto
  32,7
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dobre Miasto(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobre Miasto aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  9212-
  Technikum Rolnicze w Smolajnach
  Publiczne
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  6110-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  3107-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  393-
  Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście
  Publiczne
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  376-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Smolajnach
  Publiczna
  89 616-13-19
  89 616-13-19
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
  Szkoła Policealna w Dobrym Mieście
  Publiczna
  89 616-12-54
  89 616-12-54
  ul. Fabryczna 6
  11-040 Dobre Miasto
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dobre Miasto
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dobre Miasto, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobre Miasto - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dobre Miasto

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Dobre Miasto znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   • Domy i ośrodki kultury w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Dobre Miasto: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dobre Miasto 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 54 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 69 (uczestnicy: 14 411)
    • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
    • wystawy: 5 (uczestnicy: 500)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
    • koncerty: 12 (uczestnicy: 8 000)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 46)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
    • konkursy: 3 (uczestnicy: 30)
    • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 110)
    • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 4 000)
    • warsztaty: 13 (uczestnicy: 325)
    • inne: 6 (uczestnicy: 700)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 12 (członkowie: 154)
    • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
    • taneczne: 2 (członkowie: 9)
    • muzyczne: 2 (członkowie: 7)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 56)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
    • inne: 2 (członkowie: 7)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 7 (absolwenci: 68)
    • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)
    • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 7)
    • tańca: 3 (absolwenci: 36)


    Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • filmowe: 1
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • komputerowe: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 6 (członkowie: 63)
    • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 26)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
    • taneczne: 1 (członkowie: 27)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   • Biblioteki publiczne w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z 2022 w gminie Dobre Miasto działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 924 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 671 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 32
    • dostępne dla czytelników: 25
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


   • Kluby sportowe w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

   • Według danych z 2016 w gminie Dobre Miasto działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 589 członków. Zarejestrowano 464 ćwiczących (mężczyźni: 295, kobiety: 169, chłopcy do lat 18: 236, dziewczęta do lat 18: 141). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dobre Miasto w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

   Gmina Dobre Miasto - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dobre Miasto i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Dobre Miasto odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w gminie Dobre Miasto znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

    Powiat olsztyński - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w gminie Dobre Miasto
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 8 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
   • 2 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
   • 7 Ranni
    (rok 2022)
   • 3 Lekko ranni
   • 4 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w gminie Dobre Miasto w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 52,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Gmina Dobre Miasto
    52,8
    woj. warmińsko-mazurskie
    60,7
    Kraj
    56,5
   • 13,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Gmina Dobre Miasto
    13,2
    woj. warmińsko-mazurskie
    6,1
    Polska
    5,0
   • 46,18 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • gm. Dobre Miasto
    46,2
    woj. warmińsko-mazurskie
    67,9
    Cała Polska
    65,5
   • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Tutaj
    25,0
    Województwo
    10,1
    Kraj
    8,9
   • 87,50 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Gmina
    87,5
    Województwo
    111,8
    Cała Polska
    116,0
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 0 km  Będących pod zarządem gminy
   • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dobre Miasto w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
   • 38,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • gm. Dobre Miasto
    38,7 km
    woj. warmińsko-mazurskie
    331,9 km
    Cała Polska
    633,6 km
   • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Gmina Dobre Miasto
    0,7 km
    Warmińsko-mazurskie
    5,9 km
    Cały kraj
    5,3 km
   • 7 Liczba licencji na taksówki
   • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami