Gmina Chociwel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Chociwel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Chociwel to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu stargardzkiego. Gmina Chociwel ma 5 715 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Chociwel.
 • 5 715 Liczba mieszkańców
 • 160,8 km² Powierzchnia
 • 36 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZST Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Szymczak Burmistrz gminy
Gmina Chociwel na mapie
Identyfikatory
 • 15.333453.4669 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3214023
Herb gminy Chociwel
Gmina Chociwel herb

Gmina Chociwel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-120Poczta Chociwel, ul. Armii Krajowej 39

Gmina Chociwel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Chociwel)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Chociwlu
(91) 562-20-01
(91) 562-20-76
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
ZUS Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Składowa 2
73-110 Stargard

Gmina Chociwel - Wsie należące do gminy

Gmina Chociwel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Chociwel ma 5 715 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Chociwel zawarli w 2021 roku 25 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Chociwel jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Chociwel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,10 na 1000 mieszkańców gminy Chociwel. W 2021 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 40,5% dziewczynek i 59,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w gminie Chociwel spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w gminie Chociwel były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Chociwel przypada 8.57 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chociwel 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców gminy Chociwel jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 715 Liczba mieszkańców
 • 2 831 Kobiety
 • 2 884 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Chociwel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Chociwel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Chociwel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Chociwel
  41,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,7%
  Województwo
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Chociwel
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  8,4%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Gmina Chociwel
  2,6%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Chociwel w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Chociwel
  4,4
  Województwo
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Chociwel
  1,9
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Polska
  1,6
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Chociwel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Kraj
  -4,9
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Chociwel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Chociwel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Chociwel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Chociwel w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,5%
  59,5%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Chociwel
  6,5
  woj. zachodniopomorskie
  7,6
  Kraj
  8,7
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Chociwel
  34,0
  Województwo
  33,4
  Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Chociwel
  3 358 g
  Województwo
  3 329 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 296 Waga 3500g - 3999g
 • 296
 • 346 Waga 3000g - 3499g
 • 346
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,20
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Polska
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. zachodniopomorskie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Zachodniopomorskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Chociwel w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,8%
  61,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Chociwel
  8,6
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 162,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  162,3
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Polska
  156,7
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Chociwel
  2,2
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,5
  Zachodniopomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  33,5%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Chociwel
  22,5%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Chociwel
  5,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 285,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  285,5
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cały kraj
  246,5
 • 424,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Chociwel
  424,9
  Zachodniopomorskie
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 78,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Chociwel
  78,4
  Województwo
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 29,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,7
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Chociwel
  8,2
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Chociwel
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Chociwel w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chociwel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chociwel oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Chociwel to 1 889 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Chociwel to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Chociwel to 123,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,91% mieszkań posiada łazienkę, 81,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 889 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 329,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Chociwel
  329,50
  Zachodniopomorskie
  401,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Chociwel
  70,10 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Chociwel
  23,10 m2
  woj. zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Chociwel
  3,90
  Województwo
  3,82
  Kraj
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,03
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chociwel
  1,75
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,50
  Województwo
  3,41
  Polska
  3,90
 • 9,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  9,62
  Województwo
  20,55
  Cały kraj
  24,07
 • 1 238 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 123,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  123,8 m2
  Zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,94%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 96,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Chociwel
  96,82%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Kraj
  94,01%
 • 92,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,91%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Cały kraj
  91,78%
 • 81,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Chociwel
  81,68%
  Zachodniopomorskie
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Chociwel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chociwel na 1000 mieszkańców pracuje 133osób . 36,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Chociwel wynosiło w 2021 roku 8,6% (12,5% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chociwel wynosiło 5 126,31 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chociwel 463 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 173 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -290.

  15,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chociwel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 133 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  133,0
  Województwo
  218,0
  Kraj
  257,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,5% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Gmina Chociwel
  8,6%
  woj. zachodniopomorskie
  7,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Chociwel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Chociwel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Chociwel w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 126 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 126 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Chociwel w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 463 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 173 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -290 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,9% Pozostałe
 • 40,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Chociwel w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 762 Pracujący ogółem
 • 280 Kobiety
 • 482 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Chociwel w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,5
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,6
  Województwo
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 120,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,1
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Chociwel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chociwel w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 533 podmioty gospodarki narodowej, z czego 416 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 34 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (38) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (64) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Chociwel najwięcej (23) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (522) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,8% (212) podmiotów, a 55,9% (298) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chociwel najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (38.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 533 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 212 Przemysł i budownictwo
 • 298 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Chociwel w 2021 roku
 • 34 Podmioty wyrejestrowane w gminie Chociwel w 2021 roku
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 522 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 522
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 533 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 533
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 159 Budownictwo
 • 159
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 38 Transport i gospodarka magazynowa
 • 38
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chociwel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chociwel stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Chociwel wynosi 68,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Chociwel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,74 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 8,86 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,19 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,93 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Chociwel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 78
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 18,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chociwel
  18,60
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Cała Polska
  21,51
 • 13,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Chociwel
  13,74
  Województwo
  16,62
  Cały kraj
  12,82
 • 1,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  Zachodniopomorskie
  3,52
  Polska
  5,89
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,19
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Cały kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Chociwel
  0,38
  Zachodniopomorskie
  0,48
  Cała Polska
  0,35
 • 8,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Chociwel
  8,86
  Zachodniopomorskie
  10,31
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Chociwel
  69%
  woj. zachodniopomorskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Chociwel
  59%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  91%
  woj. zachodniopomorskie
  88%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Chociwel
  97%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  87%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Chociwel
  43%
  woj. zachodniopomorskie
  52%
  Cała Polska
  53%

Gmina Chociwel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Chociwel wyniosła w 2021 roku 34,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Chociwel - 23% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 15,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Chociwel wyniosła w 2021 roku 36,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.5%). W budżecie gminy Chociwel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 825 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  3,0 tys(100%)

  17,8 mln

  3,0 tys(100%)

  20,9 mln

  3,5 tys(100%)

  22,6 mln

  3,8 tys(100%)

  24,4 mln

  4,2 tys(100%)

  27,1 mln

  4,6 tys(100%)

  29,3 mln

  5,1 tys(100%)

  34,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  998(33.5%)

  6,4 mln

  1,1 tys(36.2%)

  6,2 mln

  1,1 tys(30%)

  6,6 mln

  1,1 tys(29.3%)

  6,6 mln

  1,1 tys(26.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(25.9%)

  8,1 mln

  1,4 tys(27.6%)

  7,8 mln

  1,4 tys(23%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  587,6 tys

  97,6(3.3%)

  574,7 tys

  96,7(3.2%)

  520,0 tys

  88,7(2.5%)

  671,2 tys

  114(3%)

  1,8 mln

  304(7.4%)

  1,2 mln

  211(4.5%)

  359,8 tys

  62,8(1.2%)

  5,0 mln

  869(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  384(12.9%)

  2,4 mln

  396(13.2%)

  2,7 mln

  463(13%)

  2,5 mln

  424(11%)

  2,7 mln

  457(11.1%)

  3,1 mln

  532(11.4%)

  3,1 mln

  546(10.7%)

  3,3 mln

  574(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  193(6.5%)

  1,2 mln

  206(6.9%)

  1,3 mln

  216(6.1%)

  1,3 mln

  220(5.7%)

  1,5 mln

  257(6.2%)

  1,8 mln

  318(6.8%)

  2,9 mln

  513(10%)

  2,8 mln

  492(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  579(19.5%)

  3,7 mln

  617(20.6%)

  7,0 mln

  1,2 tys(33.5%)

  1,3 mln

  228(5.9%)

  1,3 mln

  228(5.5%)

  1,4 mln

  249(5.3%)

  1,6 mln

  281(5.5%)

  2,3 mln

  394(6.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  859,9 tys

  143(4.8%)

  764,9 tys

  129(4.3%)

  766,8 tys

  131(3.7%)

  755,7 tys

  129(3.3%)

  735,5 tys

  124(3%)

  856,0 tys

  147(3.2%)

  986,9 tys

  172(3.4%)

  970,3 tys

  170(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  369,8 tys

  61,4(2.1%)

  353,4 tys

  59,5(2%)

  463,9 tys

  79,1(2.2%)

  461,3 tys

  78,6(2%)

  498,3 tys

  84,2(2%)

  483,7 tys

  83,3(1.8%)

  576,1 tys

  100(2%)

  630,4 tys

  110(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  881,1 tys

  146(4.9%)

  507,5 tys

  85,4(2.8%)

  418,6 tys

  71,4(2%)

  379,8 tys

  64,7(1.7%)

  959,4 tys

  162(3.9%)

  642,6 tys

  111(2.4%)

  471,0 tys

  82,1(1.6%)

  616,6 tys

  108(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  411,9 tys

  68,4(2.3%)

  422,2 tys

  71,0(2.4%)

  496,7 tys

  84,7(2.4%)

  409,2 tys

  69,7(1.8%)

  435,9 tys

  73,6(1.8%)

  485,8 tys

  83,7(1.8%)

  551,3 tys

  96,2(1.9%)

  555,2 tys

  97,1(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  490,4 tys

  81,5(2.7%)

  797,3 tys

  134(4.5%)

  186,2 tys

  31,8(0.9%)

  167,4 tys

  28,5(0.7%)

  222,0 tys

  37,5(0.9%)

  193,2 tys

  33,3(0.7%)

  463,3 tys

  80,8(1.6%)

  391,2 tys

  68,5(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  153,9 tys

  25,6(0.9%)

  78,6 tys

  13,2(0.4%)

  81,2 tys

  13,8(0.4%)

  155,0 tys

  26,4(0.7%)

  209,0 tys

  35,3(0.9%)

  172,2 tys

  29,7(0.6%)

  205,4 tys

  35,8(0.7%)

  208,5 tys

  36,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  125,1 tys

  20,8(0.7%)

  140,0 tys

  23,6(0.8%)

  133,5 tys

  22,8(0.6%)

  149,2 tys

  25,4(0.7%)

  136,2 tys

  23,0(0.6%)

  142,4 tys

  24,5(0.5%)

  110,9 tys

  19,3(0.4%)

  177,1 tys

  31,0(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  380,5 tys

  63,2(2.1%)

  301,0 tys

  50,7(1.7%)

  363,2 tys

  61,9(1.7%)

  366,4 tys

  62,4(1.6%)

  125,3 tys

  21,2(0.5%)

  1,3 mln

  228(4.9%)

  107,4 tys

  18,7(0.4%)

  136,4 tys

  23,9(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  219,3 tys

  37,4(1%)

  165,8 tys

  28,0(0.7%)

  10,9 tys

  1,9(0%)

  36,1 tys

  6,3(0.1%)

  27,8 tys

  4,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  143,5 tys

  23,8(0.8%)

  89,6 tys

  15,1(0.5%)

  68,2 tys

  11,6(0.3%)

  58,0 tys

  9,9(0.3%)

  47,0 tys

  7,9(0.2%)

  36,6 tys

  6,3(0.1%)

  18,7 tys

  3,3(0.1%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,4 tys

  5,5(0.2%)

  28,8 tys

  4,8(0.2%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  41,8 tys

  7,1(0.2%)

  36,4 tys

  6,3(0.1%)

  39,6 tys

  6,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  178,9 tys

  29,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,3 tys

  23,9(0.6%)

  113,5 tys

  19,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  11,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  329,5 tys

  54,7(1.8%)

  71,2 tys

  12,0(0.4%)

  140,7 tys

  24,0(0.7%)

  220,7 tys

  37,6(1%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Chociwel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,3 mln

  3,1 tys(100%)

  18,2 mln

  3,0 tys(100%)

  21,7 mln

  3,7 tys(100%)

  24,1 mln

  4,1 tys(100%)

  25,0 mln

  4,3 tys(100%)

  28,5 mln

  4,8 tys(100%)

  32,1 mln

  5,5 tys(100%)

  36,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 mln

  1,1 tys(36%)

  6,4 mln

  1,1 tys(35.2%)

  6,5 mln

  1,1 tys(29.8%)

  6,8 mln

  1,2 tys(28.2%)

  7,5 mln

  1,3 tys(30%)

  8,3 mln

  1,4 tys(29.1%)

  9,8 mln

  1,7 tys(30.5%)

  12,3 mln

  2,1 tys(33.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  1,1 tys(36.1%)

  6,1 mln

  1,0 tys(33.4%)

  6,2 mln

  1,1 tys(28.6%)

  6,7 mln

  1,1 tys(27.8%)

  6,6 mln

  1,1 tys(26.3%)

  8,0 mln

  1,4 tys(28%)

  7,8 mln

  1,4 tys(24.4%)

  9,1 mln

  1,6 tys(25.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  71,0 tys

  11,8(0.4%)

  691,1 tys

  116(3.8%)

  867,0 tys

  148(4%)

  890,5 tys

  152(3.7%)

  979,8 tys

  166(3.9%)

  1,2 mln

  198(4%)

  1,7 mln

  302(5.4%)

  1,6 mln

  288(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 tys

  2,4(0.1%)

  154,4 tys

  26,0(0.8%)

  14,3 tys

  2,4(0.1%)

  121,9 tys

  20,8(0.5%)

  932,9 tys

  158(3.7%)

  14,0 tys

  2,4(0%)

  537,7 tys

  93,8(1.7%)

  1,5 mln

  262(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  465(15.3%)

  2,9 mln

  496(16.2%)

  6,2 mln

  1,0 tys(28.3%)

  533,5 tys

  90,9(2.2%)

  512,0 tys

  86,5(2%)

  503,9 tys

  86,8(1.8%)

  542,1 tys

  94,6(1.7%)

  731,9 tys

  128(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  350,7 tys

  58,3(1.9%)

  433,6 tys

  73,0(2.4%)

  601,9 tys

  103(2.8%)

  1,0 mln

  174(4.2%)

  630,9 tys

  107(2.5%)

  891,1 tys

  154(3.1%)

  798,4 tys

  139(2.5%)

  696,1 tys

  122(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  548,2 tys

  91,1(3%)

  485,4 tys

  81,7(2.7%)

  650,5 tys

  111(3%)

  781,9 tys

  133(3.2%)

  456,7 tys

  77,2(1.8%)

  900,0 tys

  155(3.2%)

  740,6 tys

  129(2.3%)

  457,4 tys

  80,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  234,7 tys

  39,0(1.3%)

  341,4 tys

  57,5(1.9%)

  409,4 tys

  69,8(1.9%)

  401,7 tys

  68,5(1.7%)

  370,5 tys

  62,6(1.5%)

  278,2 tys

  47,9(1%)

  382,0 tys

  66,6(1.2%)

  457,4 tys

  80,0(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,1 tys

  13,8(0.5%)

  46,3 tys

  7,8(0.3%)

  72,4 tys

  12,3(0.3%)

  23,3 tys

  4,0(0.1%)

  34,1 tys

  5,8(0.1%)

  60,4 tys

  10,4(0.2%)

  51,0 tys

  8,9(0.2%)

  137,5 tys

  24,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  63,8 tys

  10,6(0.3%)

  137,5 tys

  23,1(0.8%)

  118,1 tys

  20,1(0.5%)

  105,5 tys

  18,0(0.4%)

  90,5 tys

  15,3(0.4%)

  74,1 tys

  12,8(0.3%)

  131,6 tys

  23,0(0.4%)

  97,9 tys

  17,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,1 tys

  17,8(0.6%)

  87,1 tys

  14,7(0.5%)

  72,2 tys

  12,3(0.3%)

  74,0 tys

  12,6(0.3%)

  92,1 tys

  15,6(0.4%)

  62,9 tys

  10,8(0.2%)

  62,8 tys

  11,0(0.2%)

  58,1 tys

  10,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,9 tys

  3,0(0.1%)

  26,4 tys

  4,4(0.1%)

  24,0 tys

  4,1(0.1%)

  20,8 tys

  3,5(0.1%)

  20,6 tys

  3,5(0.1%)

  44,4 tys

  7,7(0.2%)

  25,8 tys

  4,5(0.1%)

  43,7 tys

  7,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  4,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  339,1 tys

  56,3(1.9%)

  317,1 tys

  53,4(1.7%)

  32,6 tys

  5,6(0.1%)

  28,4 tys

  4,8(0.1%)

  63,3 tys

  10,7(0.3%)

  25,6 tys

  4,4(0.1%)

  22,7 tys

  4,0(0.1%)

  19,4 tys

  3,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  271,1 tys

  45,0(1.5%)

  15,8 tys

  2,7(0.1%)

  17,8 tys

  3,0(0.1%)

  9,4 tys

  1,6(0%)

  17,0 tys

  2,9(0.1%)

  183,4 tys

  31,6(0.6%)

  4,2 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,4 tys

  5,5(0.2%)

  28,8 tys

  4,8(0.2%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  41,8 tys

  7,1(0.2%)

  39,3 tys

  6,8(0.1%)

  36,7 tys

  6,4(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  165,8 tys

  27,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  11,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  12,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Chociwel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 233 mieszkańców gminy Chociwel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 602 kobiet oraz 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców gminy Chociwel, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Chociwel mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Chociwel największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2021 w gminie Chociwel mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (49 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chociwel mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 29 dzieci (18 dziewczynek oraz 11 chłopców). Dostępnych było 29 miejsc.

  16,7% mieszkańców gminy Chociwel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 599 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 394 uczniów (176 kobiet oraz 218 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Chociwel placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 394 uczniów (205 kobiet oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów.

  W gminie Chociwel znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 48 uczniów (11 kobiet oraz 37 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). 12,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców gminy Chociwel w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 21,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,1%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,6%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,1%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Chociwel
  21,4%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Chociwel
  21,2%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Chociwel
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,3%
  Województwo
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,2%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 599 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  599,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Kraj
  896,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,44
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 123 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Chociwel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 42 4 lata
 • 42
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 22 4 lata
 • 22
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 52 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Chociwel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chociwel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 562-22-59
  91 562-22-59
  ul. Henryka Dąbrowskiego 15
  73-120 Chociwel
  250-
 • Szkoły podstawowe w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Chociwel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,7
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 28,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Chociwel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chociwel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Zdobywców Wału Pomorskiego)
  Publiczna
  91 562-22-59
  91 562-22-59
  ul. Henryka Dąbrowskiego 15
  73-120 Chociwel
  20397-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Chociwel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Chociwel
  12,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Chociwel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chociwel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamiennym Moście Izby Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczeinie
  Niepubliczna
  91 562-20-38
  91 562-20-38
  Kamienny Most 17
  73-120 Kamienny Most
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chociwel - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Chociwel

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Chociwel działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 36 631 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 258 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Chociwel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Chociwel działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 128 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Chociwel w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chociwel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Chociwel i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Chociwel odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,5 wypadków (mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Chociwel znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Chociwel
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Chociwel w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 52,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  52,5
  Zachodniopomorskie
  56,4
  Cały kraj
  59,9
 • 17,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  17,5
  Zachodniopomorskie
  5,7
  Cała Polska
  5,9
 • 35,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Chociwel
  35,0
  woj. zachodniopomorskie
  65,2
  Cała Polska
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  33,3
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  9,8
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  66,7
  Województwo
  115,5
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Chociwel w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 56,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  56,0 km
  Województwo
  481,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Chociwel
  1,6 km
  Zachodniopomorskie
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami