Gmina Wodzisław w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Wodzisław - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wodzisław to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu jędrzejowskiego. Gmina Wodzisław ma 6 365 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wodzisław.
 • 6 365 Liczba mieszkańców
 • 176,9 km² Powierzchnia
 • 36 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TJE Tablice rejestracyjne
 • Dominik Jakub Łukasik Wójt gminy
Gmina Wodzisław na mapie
Identyfikatory
 • 20.190850.5211 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2602093
Herb gminy Wodzisław
Gmina Wodzisław herb

Gmina Wodzisław - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-330Poczta Wodzisław koło Jędrzejowa

Gmina Wodzisław - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wodzisław)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wodzisław
(41) 380-61-18 33
(41) 380-61-18
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław

Gmina Wodzisław - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Wodzisław ma 6 365 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wodzisław zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Wodzisław jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wodzisław ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -73. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,28 na 1000 mieszkańców gminy Wodzisław. W 2022 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,8% zgonów w gminie Wodzisław spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w gminie Wodzisław były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wodzisław przypada 16.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 53 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 73 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wodzisław -20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  55,3% mieszkańców gminy Wodzisław jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 365 Liczba mieszkańców
 • 3 175 Kobiety
 • 3 190 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wodzisław w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wodzisław w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wodzisław w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wodzisław
  44,6 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wodzisław, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wodzisław,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,4%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Wodzisław
  10,1%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina
  0,3%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wodzisław w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Wodzisław
  5,3
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,3
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wodzisław w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -73 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -52 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Wodzisław
  -11,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wodzisław w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wodzisław w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wodzisław w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wodzisław w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Wodzisław
  5,6
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,3
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 293 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 293 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wodzisław
  0,60
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Wodzisław w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 70 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 35,8%
  64,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,8
  świętokrzyskie
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 192,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wodzisław
  192,3
  świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,4
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jędrzejowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Wodzisław
  44,8%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Wodzisław
  23,1%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,7%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Wodzisław
  322,8
  świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 624,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 654,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 594,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  624,9
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 75,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,6
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Wodzisław
  31,3
  Województwo
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Wodzisław
  12,0
  świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 73 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wodzisław w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wodzisław - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wodzisław oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wodzisław to 2 637 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wodzisław to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Wodzisław to 147,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,87% mieszkań posiada łazienkę, 69,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 637 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  410,20
  Województwo
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Wodzisław
  84,10 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Wodzisław
  34,50 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Wodzisław
  4,06
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Wodzisław
  2,44
  świętokrzyskie
  2,57
  Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Wodzisław
  0,60
  świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wodzisław
  1,71
  świętokrzyskie
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wodzisław
  5,82
  świętokrzyskie
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 9,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,96
  świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 1 623 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Wodzisław
  147,5 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,25 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 90,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Wodzisław
  90,60%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 78,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  78,65%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 73,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Wodzisław
  73,87%
  Województwo
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 69,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  69,74%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Kraj
  85,83%
 • 0,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Wodzisław
  0,15%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Wodzisław - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wodzisław na 1000 mieszkańców pracuje 70osób . 61,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wodzisław wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wodzisław wynosiło 5 829,63 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wodzisław 392 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -216.

  35,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wodzisław pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 70 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Wodzisław
  70,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,4% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • gm. Wodzisław
  7,0%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wodzisław w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wodzisław w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wodzisław w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 351 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 830 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wodzisław w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 392 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -216 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wodzisław w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 459 Pracujący ogółem
 • 281 Kobiety
 • 178 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wodzisław w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,3% W wieku produkcyjnym
 • 48,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Wodzisław
  80,8
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 51,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  51,4
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 174,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Wodzisław
  174,3
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wodzisław - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Wodzisław w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 555 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 420 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (59) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (19) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wodzisław najwięcej (21) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (541) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (32) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (153) podmiotów, a 66,7% (370) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wodzisław najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 555 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 370 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wodzisław w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wodzisław w 2023 roku
 • 420 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 541 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 541
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 555 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 555
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 420 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 63 Przetwórstwo przemysłowe
 • 63
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wodzisław - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wodzisław stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wodzisław wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wodzisław najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,82 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wodzisław.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 12,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Wodzisław
  12,00
  Województwo
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wodzisław
  7,59
  świętokrzyskie
  10,85
  Polska
  12,98
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wodzisław
  2,20
  Województwo
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wodzisław
  1,58
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 4,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,82
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Wodzisław
  70%
  świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  67%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  58%
  świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Wodzisław
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  45%
  świętokrzyskie
  59%
  Cała Polska
  51%

Gmina Wodzisław - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wodzisław wyniosła w 2022 roku 47,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Wodzisław - 22.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wodzisław wyniosła w 2022 roku 45,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%). W budżecie gminy Wodzisław wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 920 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,8 mln

  3,0 tys(100%)

  24,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,9 mln

  3,7 tys(100%)

  28,5 mln

  4,0 tys(100%)

  30,2 mln

  4,3 tys(100%)

  37,3 mln

  5,6 tys(100%)

  37,0 mln

  5,6 tys(100%)

  47,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  1,0 tys(33.1%)

  7,5 mln

  1,1 tys(31.2%)

  7,8 mln

  1,1 tys(30.1%)

  10,2 mln

  1,5 tys(35.8%)

  9,0 mln

  1,3 tys(29.9%)

  9,7 mln

  1,4 tys(25.9%)

  9,8 mln

  1,4 tys(26.5%)

  10,8 mln

  1,7 tys(22.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  362(11.9%)

  2,6 mln

  370(11%)

  2,8 mln

  399(10.9%)

  3,0 mln

  422(10.4%)

  3,1 mln

  442(10.2%)

  3,6 mln

  515(9.5%)

  5,1 mln

  756(13.9%)

  6,2 mln

  959(13.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  360,5 tys

  50,3(1.7%)

  65,8 tys

  9,2(0.3%)

  121,9 tys

  17,2(0.5%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  952(13%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  181(6%)

  1,6 mln

  225(6.7%)

  1,2 mln

  174(4.8%)

  1,5 mln

  218(5.4%)

  2,3 mln

  326(7.5%)

  2,0 mln

  292(5.4%)

  1,7 mln

  244(4.5%)

  4,1 mln

  639(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  275(9%)

  2,2 mln

  302(8.9%)

  2,3 mln

  323(8.9%)

  2,2 mln

  310(7.6%)

  2,8 mln

  401(9.2%)

  5,8 mln

  839(15.5%)

  6,4 mln

  937(17.2%)

  3,8 mln

  589(8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 mln

  433(14.2%)

  1,4 mln

  191(5.6%)

  1,7 mln

  233(6.4%)

  1,2 mln

  175(4.3%)

  1,9 mln

  276(6.4%)

  4,0 mln

  583(10.8%)

  1,6 mln

  234(4.3%)

  3,1 mln

  489(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  422(13.9%)

  6,9 mln

  967(28.6%)

  1,1 mln

  148(4.1%)

  1,0 mln

  148(3.6%)

  1,1 mln

  153(3.5%)

  1,1 mln

  166(3.1%)

  1,4 mln

  203(3.7%)

  2,6 mln

  410(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  321,9 tys

  44,9(1.5%)

  303,1 tys

  42,5(1.3%)

  666,2 tys

  93,8(2.6%)

  1,1 mln

  160(3.9%)

  373,6 tys

  53,8(1.2%)

  460,3 tys

  66,8(1.2%)

  548,4 tys

  80,6(1.5%)

  1,9 mln

  300(4.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  459,4 tys

  64,1(2.1%)

  268,0 tys

  37,6(1.1%)

  292,7 tys

  41,2(1.1%)

  326,5 tys

  46,5(1.1%)

  256,8 tys

  36,9(0.9%)

  324,4 tys

  47,1(0.9%)

  322,0 tys

  47,3(0.9%)

  1,0 mln

  162(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  521,4 tys

  72,8(2.4%)

  513,4 tys

  71,9(2.1%)

  569,3 tys

  80,2(2.2%)

  467,7 tys

  66,6(1.6%)

  610,6 tys

  87,9(2%)

  688,2 tys

  99,8(1.8%)

  832,1 tys

  122(2.2%)

  896,0 tys

  139(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  177,6 tys

  24,8(0.8%)

  198,8 tys

  27,9(0.8%)

  203,8 tys

  28,7(0.8%)

  231,5 tys

  33,0(0.8%)

  412,5 tys

  59,4(1.4%)

  342,9 tys

  49,8(0.9%)

  320,1 tys

  47,1(0.9%)

  506,4 tys

  78,8(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  264,6 tys

  36,9(1.2%)

  248,7 tys

  34,9(1%)

  220,2 tys

  31,0(0.9%)

  198,8 tys

  28,3(0.7%)

  170,0 tys

  24,5(0.6%)

  97,4 tys

  14,1(0.3%)

  58,7 tys

  8,6(0.2%)

  368,6 tys

  57,3(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  89,3 tys

  12,5(0.4%)

  94,9 tys

  13,3(0.4%)

  152,9 tys

  21,5(0.6%)

  136,3 tys

  19,4(0.5%)

  170,4 tys

  24,5(0.6%)

  187,6 tys

  27,2(0.5%)

  244,4 tys

  35,9(0.7%)

  222,5 tys

  34,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  30,7 tys

  4,3(0.1%)

  55,2 tys

  7,7(0.2%)

  20,1 tys

  2,8(0.1%)

  42,7 tys

  6,1(0.1%)

  24,7 tys

  3,6(0.1%)

  35,5 tys

  5,1(0.1%)

  87,1 tys

  12,8(0.2%)

  120,5 tys

  18,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  101,4 tys

  14,1(0.5%)

  92,4 tys

  12,9(0.4%)

  91,8 tys

  12,9(0.4%)

  101,6 tys

  14,5(0.4%)

  163,1 tys

  23,5(0.5%)

  170,0 tys

  24,7(0.5%)

  186,5 tys

  27,4(0.5%)

  106,4 tys

  16,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  92,9 tys

  13,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,3 tys

  13,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,5 tys

  11,9(0.4%)

  65,4 tys

  9,2(0.3%)

  46,2 tys

  6,5(0.2%)

  30,3 tys

  4,3(0.1%)

  33,1 tys

  4,8(0.1%)

  47,8 tys

  6,9(0.1%)

  54,5 tys

  8,0(0.1%)

  79,9 tys

  12,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,5 tys

  11,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  119,7 tys

  17,0(0.4%)

  77,0 tys

  11,1(0.3%)

  77,0 tys

  11,2(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  322,1 tys

  46,4(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wodzisław, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wodzisław według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  3,0 tys(100%)

  25,0 mln

  3,5 tys(100%)

  27,1 mln

  3,8 tys(100%)

  28,8 mln

  4,1 tys(100%)

  31,4 mln

  4,5 tys(100%)

  39,5 mln

  5,9 tys(100%)

  39,0 mln

  5,9 tys(100%)

  45,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  1,2 tys(40%)

  9,2 mln

  1,3 tys(36.7%)

  9,8 mln

  1,4 tys(36%)

  10,8 mln

  1,5 tys(37.3%)

  11,6 mln

  1,7 tys(37%)

  15,3 mln

  2,2 tys(38.6%)

  16,8 mln

  2,5 tys(43%)

  13,1 mln

  2,0 tys(29%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  711(23.8%)

  5,1 mln

  717(20.5%)

  5,4 mln

  759(19.9%)

  6,1 mln

  867(21.1%)

  6,4 mln

  922(20.4%)

  6,5 mln

  936(16.3%)

  7,1 mln

  1,0 tys(18.2%)

  9,7 mln

  1,5 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  305,4 tys

  42,6(1.4%)

  79,5 tys

  11,1(0.3%)

  96,0 tys

  13,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  959(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  969,0 tys

  135(4.5%)

  997,9 tys

  140(4%)

  977,8 tys

  138(3.6%)

  1,0 mln

  144(3.5%)

  1,7 mln

  241(5.3%)

  3,5 mln

  514(9%)

  1,6 mln

  240(4.2%)

  3,1 mln

  483(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  147,5 tys

  20,6(0.7%)

  128,6 tys

  18,0(0.5%)

  177,5 tys

  25,0(0.7%)

  248,5 tys

  35,4(0.9%)

  119,1 tys

  17,1(0.4%)

  516,1 tys

  74,9(1.3%)

  955,6 tys

  140(2.4%)

  2,4 mln

  371(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  343(11.4%)

  6,3 mln

  888(25.3%)

  520,8 tys

  73,3(1.9%)

  434,1 tys

  61,8(1.5%)

  420,1 tys

  60,5(1.3%)

  491,1 tys

  71,3(1.2%)

  562,3 tys

  82,6(1.4%)

  1,7 mln

  259(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  250(8.4%)

  928,7 tys

  130(3.7%)

  976,4 tys

  138(3.6%)

  957,2 tys

  136(3.3%)

  1,1 mln

  157(3.5%)

  2,7 mln

  386(6.7%)

  1,2 mln

  173(3%)

  1,5 mln

  230(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  691,4 tys

  96,5(3.2%)

  618,9 tys

  86,7(2.5%)

  577,5 tys

  81,3(2.1%)

  561,6 tys

  80,0(1.9%)

  628,5 tys

  90,4(2%)

  711,8 tys

  103(1.8%)

  740,2 tys

  109(1.9%)

  1,3 mln

  202(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  416,5 tys

  58,1(1.9%)

  453,3 tys

  63,5(1.8%)

  687,7 tys

  96,9(2.5%)

  1,9 mln

  266(6.5%)

  462,2 tys

  66,5(1.5%)

  541,5 tys

  78,6(1.4%)

  622,9 tys

  91,5(1.6%)

  554,6 tys

  86,3(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  237,7 tys

  33,2(1.1%)

  1,1 mln

  153(4.4%)

  613,9 tys

  86,5(2.3%)

  166,8 tys

  23,8(0.6%)

  205,9 tys

  29,6(0.7%)

  210,6 tys

  30,5(0.5%)

  179,1 tys

  26,3(0.5%)

  419,4 tys

  65,2(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  81,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  26,0 tys

  3,8(0.1%)

  664

  0,1(0%)

  211,2 tys

  32,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,6 tys

  6,2(0.2%)

  29,8 tys

  4,2(0.1%)

  26,1 tys

  3,7(0.1%)

  28,7 tys

  4,1(0.1%)

  50,1 tys

  7,2(0.2%)

  63,0 tys

  9,1(0.2%)

  73,0 tys

  10,7(0.2%)

  95,1 tys

  14,8(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  178,1 tys

  24,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,3 tys

  13,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,3(0%)

  12,0 tys

  1,8(0%)

  16,0 tys

  2,5(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  361,8 tys

  50,5(1.7%)

  30,7 tys

  4,3(0.1%)

  635,7 tys

  89,5(2.3%)

  21,9 tys

  3,1(0.1%)

  1,2 mln

  180(4%)

  163,8 tys

  23,8(0.4%)

  833,4 tys

  122(2.1%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  250

  0,0(0%)

  7,2 tys

  1,0(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,5 tys

  11,4(0.4%)

  9,1 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  119,7 tys

  17,0(0.4%)

  77,0 tys

  11,1(0.2%)

  77,0 tys

  11,2(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  80,3 tys

  11,2(0.4%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  700

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  952

  0,1(0%)

  27,3 tys

  4,0(0.1%)

  350

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  617

  0,1(0%)

  15,0

  0,0(0%)

  16,0

  0,0(0%)

  34,8 tys

  5,0(0.1%)

  25,0

  0,0(0%)

  26,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,1 tys

  18,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wodzisław - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 422 mieszkańców gminy Wodzisław jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 677 kobiet oraz 745 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców gminy Wodzisław, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Wodzisław mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wodzisław największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (25,5%).

  W roku 2022 w gminie Wodzisław mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (40 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wodzisław mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (22 dziewczynki oraz 34 chłopców). Dostępnych było 65 miejsc.

  17,5% mieszkańców gminy Wodzisław w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 906 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 455 uczniów (216 kobiet oraz 239 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wodzisław placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 35 oddziałach uczyło się 440 uczniów (214 kobiet oraz 226 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,73.

  W gminie Wodzisław znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 97 uczniów (62 kobiety oraz 35 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wodzisław placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 176 uczniów (90 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców gminy Wodzisław w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Wodzisław
  19,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Wodzisław
  34,6%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Wodzisław
  21,8%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Wodzisław
  23,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wodzisław
  2,9%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Wodzisław
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Wodzisław
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 906 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Wodzisław
  906,0
  Województwo
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 2,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  2,49
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wodzisław) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 7 4 lata
 • 7
 • 9 5 lata
 • 9
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 13 6 lat
 • 13
 • 117 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wodzisław(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wodzisław aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
  Publiczne
  41 380-63-17
  ul. Szkolna 3
  28-330 Wodzisław
  4797
  Punkt Przedszkolny przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy (Adam Mickiewicz)
  Publiczny
  41 380-51-40
  ul. Lubcza 83
  28-330 Lubcza
  1171
 • Szkoły podstawowe w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 455 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Wodzisław
  9,7
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,73
  świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 91,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,53
  Województwo
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wodzisław) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wodzisław) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wodzisław(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wodzisław aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Wojska Polskiego)
  Publiczna
  41 380-60-39
  41 380-60-39
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  6117-
  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  41 380-51-40
  Lubcza 83
  28-330 Lubcza
  78411
  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brześciu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 380-62-43
  Brzeście 1
  28-330 Brzeście
  77912
  Szkoła Podstawoa (Jednostki Ziemi Kieleckiej)
  Publiczna
  41 380-71-17
  41 380-71-17
  Mierzawa 21
  28-330 Mierzawa
  66511
  Szkoła Podstawowa Pomnik Tysiąclecia (Im Partyzantów Ziemi Jędrzejowskiej)
  Publiczna
  41 380-51-22
  41 380-51-22
  ul. Piotrkowice 41
  28-330 Piotrkowice
  75911
  Szkoła Podstawowa w Niegosławicach
  Publiczna
  41 380-51-01
  Niegosławice 85
  28-330 Niegosławice
  75112
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Wodzisław
  24,3
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Wodzisław) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • gm. Wodzisław
  6,0
  świętokrzyskie
  21,6
  Cała Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Wodzisław(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wodzisław aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  41 380-60-18
  41 380-60-18
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  7144-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wodzisławiu
  Publiczna
  41 380-60-18
  41 380-80-18
  ul. Szkolna 4
  28-330 Wodzisław
  117-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wodzisław, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wodzisław - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wodzisław

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Biblioteki publiczne w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Wodzisław działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 39 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 270 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Wodzisław
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wodzisław działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 105 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 81, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 38, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wodzisław w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wodzisław - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wodzisław i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Wodzisław odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 93,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Wodzisław znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Wodzisław
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Wodzisław w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 93,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  93,3
  świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 15,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  15,6
  świętokrzyskie
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 93,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Wodzisław
  93,3
  świętokrzyskie
  64,6
  Polska
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Wodzisław
  16,7
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami