Gmina Szczucin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Gmina Szczucin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szczucin to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu dąbrowskiego. Gmina Szczucin ma 13 167 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 22,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 22,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Szczucin.
 • 13 167 Liczba mieszkańców
 • 119,5 km² Powierzchnia
 • 110 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KDA Tablice rejestracyjne
 • Jan Sipior Burmistrz gminy
Gmina Szczucin na mapie
Identyfikatory
 • 21.074550.3095 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1204073
Herb gminy Szczucin
Gmina Szczucin herb

Gmina Szczucin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-203Poczta Borki koło Dąbrowy Tarnowskiej
33-230Poczta Szczucin koło Tarnowa
33-230Skrytki Pocztowe Poczta Szczucin koło Tarnowa

Gmina Szczucin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szczucin)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Szczucin
(14) 643-62-78
(14) 643-64-90
ul. Wolności 3
33-230 Szczucin
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów

Gmina Szczucin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Szczucin ma 13 167 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szczucin zawarli w 2017 roku 71 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  33,0% mieszkańców gminy Szczucin jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 1,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szczucin ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,08 na 1000 mieszkańców gminy Szczucin. W 2017 roku urodziło się 146 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 252 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,5% zgonów w gminie Szczucin spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,6% zgonów w gminie Szczucin były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szczucin przypada 10.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 113 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 130 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szczucin -17. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  64,2% mieszkańców gminy Szczucin jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 167 Liczba mieszkańców
 • 6 562 Kobiety
 • 6 605 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szczucin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szczucin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szczucin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Szczucin
  39,6 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Kawalerowie/Panny
 • gm. Szczucin
  33,0%
  Województwo
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,5% Kobiety
  (Panny)
 • 39,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Szczucin
  55,4%
  Województwo
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Szczucin
  8,5%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,7%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Gmina Szczucin
  1,4%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szczucin w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Szczucin
  5,4
  Małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,9
  Małopolskie
  1,3
  Polska
  1,7
 • 71 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szczucin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Szczucin
  0,1
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • 2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Szczucin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Szczucin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Szczucin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szczucin w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 146 Urodzenia żywe
 • 64 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 82 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,2%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Szczucin
  11,1
  Województwo
  11,3
  Polska
  10,5
 • 42,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Szczucin
  42,2
  Małopolskie
  46,2
  Cała Polska
  44,2
 • 10.15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.15
 • 47.84 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.84
 • 99.52 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.52
 • 78.54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78.54
 • 32.02 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.02
 • 7.91 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.91
 • 3 252 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 163 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 337 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Szczucin
  3 252 g
  Małopolskie
  3 333 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 148 Waga 3500g - 3999g
 • 148
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Szczucin
  1,38
  Małopolskie
  1,49
  Kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Szczucin
  0,68
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Szczucin
  1,11
  woj. małopolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Szczucin w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 141 Zgony
 • 69 Kobiety
  (Zgony)
 • 72 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Szczucin
  10,7
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 100,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Szczucin
  100,7
  Małopolskie
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Szczucin
  0,0
  Małopolskie
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,5
  Małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Szczucin
  49,0%
  Województwo
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 30,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Szczucin
  30,9%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,1%
  Małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  72,9
  Polska
  74,3
 • 297,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  297,7
  Województwo
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Polska
  261,6
 • 471,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Szczucin
  471,0
  woj. małopolskie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 76,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  76,6
  Województwo
  72,0
  Polska
  87,7
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,5
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,7
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 113 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 130 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szczucin w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szczucin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Szczucin oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szczucin to 3 749 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 284 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szczucin to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Szczucin to 128,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,64% mieszkań posiada łazienkę, 64,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,28% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 749 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 284,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Szczucin
  284,30
  woj. małopolskie
  343,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 93,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  93,30 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Szczucin
  26,50 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Szczucin
  4,22
  Województwo
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Szczucin
  3,52
  woj. małopolskie
  2,91
  Kraj
  2,69
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Szczucin
  0,83
  Województwo
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,51
  Województwo
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 27 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 177 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,36
  woj. małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,91
 • 13,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Szczucin
  13,44
  Województwo
  23,09
  Cały kraj
  18,14
 • 4 253 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 128,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  128,9 m2
  woj. małopolskie
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Szczucin
  0,32 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Szczucin
  93,81%
  Województwo
  96,82%
  Cały kraj
  96,79%
 • 84,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Szczucin
  84,90%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 82,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Szczucin
  82,64%
  Małopolskie
  93,08%
  Cała Polska
  91,31%
 • 64,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Szczucin
  64,31%
  Województwo
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 38,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  38,28%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Szczucin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Szczucin na 1000 mieszkańców pracuje 96 osób . 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szczucin wynosiło w 2017 roku 13,7% (17,4% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szczucin wynosiło 3 652,45 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szczucin 636 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 186 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -450.

  65,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szczucin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Szczucin
  96,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Polska
  247,0
 • 13,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 17,4% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • Gmina
  13,7%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szczucin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szczucin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szczucin w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 652 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 652 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szczucin w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 636 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 186 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -450 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 65,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 67,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Przemysł i budownictwo
 • 4,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szczucin w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 266 Pracujący ogółem
 • 594 Kobiety
 • 672 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szczucin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Szczucin
  55,8
  Województwo
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Szczucin
  27,7
  Małopolskie
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 98,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Szczucin
  98,3
  Małopolskie
  103,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szczucin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Szczucin w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 783 podmioty gospodarki narodowej, z czego 594 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 100 nowych podmiotów, a 70 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (110) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (68) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Szczucin najwięcej (63) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (745) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,3% (237) podmiotów, a 65,3% (511) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Szczucin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (26.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 783 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 237 Przemysł i budownictwo
 • 511 Pozostała działalność
 • 100 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Szczucin w 2017 roku
 • 70 Podmioty wyrejestrowane w gminie Szczucin w 2017 roku
 • 594 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 745 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 745
 • 35 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 35
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 783 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 783
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 63 Spółki cywilne ogółem
 • 63
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 594 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 182 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 182
 • 160 Budownictwo
 • 160
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szczucin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Szczucin stwierdzono szacunkowo 285 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szczucin wynosi 87,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szczucin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,69 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 4,04 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,97 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,68 (94%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szczucin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 285 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 285
 • 207 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 207
 • 35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 35
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 21,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  21,62
  woj. małopolskie
  24,34
  Polska
  19,62
 • 15,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,69
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 2,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Szczucin
  2,68
  Małopolskie
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,97
  Małopolskie
  1,46
  Kraj
  1,78
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Szczucin
  0,32
  Małopolskie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 4,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,04
  Małopolskie
  9,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  88%
  woj. małopolskie
  79%
  Cały kraj
  72%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  85%
  Województwo
  67%
  Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  94%
  woj. małopolskie
  93%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Szczucin
  90%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Szczucin
  48%
  Małopolskie
  58%
  Cała Polska
  52%

Gmina Szczucin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szczucin wyniosła w 2016 roku 61,3 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Szczucin - 35.6% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 6,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szczucin wyniosła w 2016 roku 59,9 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (22.6%). W budżecie gminy Szczucin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 311 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,8 mln

  3,8 tys(100%)

  61,7 mln

  4,6 tys(100%)

  39,8 mln

  3,0 tys(100%)

  50,8 mln

  3,8 tys(100%)

  45,0 mln

  3,4 tys(100%)

  43,6 mln

  3,3 tys(100%)

  47,5 mln

  3,6 tys(100%)

  61,3 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  192(5%)

  4,6 mln

  343(7.4%)

  7,6 mln

  566(19%)

  9,3 mln

  696(18.3%)

  12,2 mln

  917(27.2%)

  11,0 mln

  829(25.3%)

  15,2 mln

  1,1 tys(32%)

  21,9 mln

  1,7 tys(35.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  895(23.5%)

  12,7 mln

  952(20.6%)

  13,9 mln

  1,0 tys(34.9%)

  14,3 mln

  1,1 tys(28.3%)

  15,2 mln

  1,1 tys(33.8%)

  14,9 mln

  1,1 tys(34%)

  15,7 mln

  1,2 tys(33.1%)

  16,4 mln

  1,2 tys(26.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  484(12.7%)

  25,5 mln

  1,9 tys(41.3%)

  9,4 mln

  699(23.5%)

  6,1 mln

  458(12%)

  6,2 mln

  468(13.9%)

  6,8 mln

  510(15.6%)

  8,2 mln

  617(17.2%)

  15,1 mln

  1,1 tys(24.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  222(5.8%)

  3,1 mln

  236(5.1%)

  3,6 mln

  269(9%)

  4,0 mln

  299(7.9%)

  3,6 mln

  268(7.9%)

  4,1 mln

  310(9.4%)

  4,0 mln

  300(8.3%)

  3,8 mln

  291(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,5 mln

  1,3 tys(34.5%)

  7,6 mln

  568(12.3%)

  1,0 mln

  78,0(2.6%)

  11,5 mln

  865(22.7%)

  4,6 mln

  343(10.2%)

  1,9 mln

  143(4.4%)

  297,4 tys

  22,5(0.6%)

  815,6 tys

  61,8(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  603,5 tys

  45,3(1.2%)

  587,0 tys

  44,0(1%)

  538,0 tys

  40,2(1.4%)

  583,9 tys

  43,8(1.2%)

  585,0 tys

  43,9(1.3%)

  756,2 tys

  56,9(1.7%)

  784,2 tys

  59,4(1.7%)

  773,5 tys

  58,6(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,1 mln

  457(12%)

  291,2 tys

  21,8(0.5%)

  411,6 tys

  30,8(1%)

  1,9 mln

  146(3.8%)

  513,4 tys

  38,5(1.1%)

  544,8 tys

  41,0(1.2%)

  558,0 tys

  42,2(1.2%)

  578,4 tys

  43,9(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  521,4 tys

  39,2(1%)

  1,6 mln

  118(2.6%)

  596,3 tys

  44,6(1.5%)

  532,7 tys

  40,0(1%)

  589,2 tys

  44,2(1.3%)

  593,5 tys

  44,6(1.4%)

  584,0 tys

  44,2(1.2%)

  523,8 tys

  39,7(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  355,5 tys

  26,7(0.7%)

  1,4 mln

  105(2.3%)

  230,0 tys

  17,2(0.6%)

  591,2 tys

  44,4(1.2%)

  255,4 tys

  19,2(0.6%)

  978,3 tys

  73,6(2.2%)

  330,8 tys

  25,0(0.7%)

  467,3 tys

  35,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  78,2 tys

  5,9(0.2%)

  661,4 tys

  49,6(1.1%)

  911,3 tys

  68,1(2.3%)

  931,2 tys

  69,9(1.8%)

  252,7 tys

  19,0(0.6%)

  696,4 tys

  52,4(1.6%)

  382,7 tys

  29,0(0.8%)

  285,3 tys

  21,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  509,1 tys

  38,2(1%)

  474,3 tys

  35,6(0.8%)

  449,0 tys

  33,6(1.1%)

  398,1 tys

  29,9(0.8%)

  388,0 tys

  29,1(0.9%)

  352,7 tys

  26,5(0.8%)

  350,3 tys

  26,5(0.7%)

  194,9 tys

  14,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,4 tys

  10,5(0.3%)

  1,1 mln

  81,2(1.8%)

  186,6 tys

  13,9(0.5%)

  177,3 tys

  13,3(0.3%)

  162,5 tys

  12,2(0.4%)

  166,4 tys

  12,5(0.4%)

  167,4 tys

  12,7(0.4%)

  190,8 tys

  14,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  503,5 tys

  37,8(1%)

  1,1 mln

  80,0(1.7%)

  284,0 tys

  21,2(0.7%)

  246,1 tys

  18,5(0.5%)

  306,8 tys

  23,0(0.7%)

  591,5 tys

  44,5(1.4%)

  769,7 tys

  58,3(1.6%)

  187,9 tys

  14,2(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  3,8(0.1%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  54,1 tys

  4,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,6 tys

  1,7(0%)

  104,0 tys

  7,8(0.2%)

  25,5 tys

  1,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  77,7 tys

  5,8(0.2%)

  91,1 tys

  6,9(0.2%)

  10,9 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  801

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  408,7 tys

  30,7(0.8%)

  738,0 tys

  55,4(1.2%)

  519,1 tys

  38,8(1.3%)

  114,5 tys

  8,6(0.2%)

  128,8 tys

  9,7(0.3%)

  143,7 tys

  10,8(0.3%)

  67,8 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  174,4 tys

  13,1(0.3%)

  210,4 tys

  15,8(0.3%)

  211,6 tys

  15,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szczucin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  3,7 tys(100%)

  62,2 mln

  4,7 tys(100%)

  41,4 mln

  3,1 tys(100%)

  50,6 mln

  3,8 tys(100%)

  43,7 mln

  3,3 tys(100%)

  43,7 mln

  3,3 tys(100%)

  48,8 mln

  3,7 tys(100%)

  59,9 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  118,5 tys

  8,9(0.2%)

  4,5 mln

  335(10.8%)

  7,5 mln

  564(14.8%)

  8,0 mln

  599(18.3%)

  9,9 mln

  741(22.6%)

  12,3 mln

  931(25.2%)

  18,4 mln

  1,4 tys(30.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,8 mln

  1,3 tys(34.2%)

  20,2 mln

  1,5 tys(32.5%)

  18,6 mln

  1,4 tys(45%)

  18,0 mln

  1,3 tys(35.5%)

  17,0 mln

  1,3 tys(38.8%)

  17,8 mln

  1,3 tys(40.8%)

  17,8 mln

  1,3 tys(36.5%)

  16,1 mln

  1,2 tys(26.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  431(11.7%)

  24,6 mln

  1,8 tys(39.6%)

  8,3 mln

  620(20%)

  5,1 mln

  384(10.1%)

  5,0 mln

  374(11.4%)

  5,3 mln

  402(12.2%)

  5,8 mln

  438(11.9%)

  13,5 mln

  1,0 tys(22.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  408(11%)

  5,4 mln

  405(8.7%)

  6,1 mln

  457(14.8%)

  7,0 mln

  525(13.8%)

  7,4 mln

  559(17%)

  7,6 mln

  570(17.3%)

  8,2 mln

  618(16.7%)

  8,9 mln

  673(14.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  314,2 tys

  23,6(0.6%)

  386,5 tys

  29,0(0.6%)

  554,1 tys

  41,4(1.3%)

  386,2 tys

  29,0(0.8%)

  527,6 tys

  39,6(1.2%)

  807,3 tys

  60,7(1.8%)

  966,3 tys

  73,2(2%)

  888,6 tys

  67,4(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  121,4 tys

  9,1(0.2%)

  601,3 tys

  45,1(1%)

  269,5 tys

  20,1(0.7%)

  652,0 tys

  48,9(1.3%)

  421,1 tys

  31,6(1%)

  641,9 tys

  48,3(1.5%)

  871,6 tys

  66,0(1.8%)

  868,2 tys

  65,8(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 mln

  377(10.2%)

  293,8 tys

  22,0(0.5%)

  804,4 tys

  60,1(1.9%)

  1,9 mln

  141(3.7%)

  449,7 tys

  33,7(1%)

  482,5 tys

  36,3(1.1%)

  494,1 tys

  37,4(1%)

  512,2 tys

  38,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  223,9 tys

  16,8(0.5%)

  386,6 tys

  29,0(0.6%)

  495,8 tys

  37,1(1.2%)

  517,8 tys

  38,9(1%)

  261,7 tys

  19,6(0.6%)

  233,1 tys

  17,5(0.5%)

  284,7 tys

  21,5(0.6%)

  449,5 tys

  34,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  266,1 tys

  20,0(0.5%)

  1,2 mln

  92,5(2%)

  229,5 tys

  17,2(0.6%)

  211,4 tys

  15,9(0.4%)

  230,1 tys

  17,3(0.5%)

  200,8 tys

  15,1(0.5%)

  175,7 tys

  13,3(0.4%)

  133,7 tys

  10,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,0 tys

  4,9(0.1%)

  765,0 tys

  57,4(1.2%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  279,8 tys

  21,0(0.6%)

  68,6 tys

  5,1(0.2%)

  32,1 tys

  2,4(0.1%)

  341,0 tys

  25,8(0.7%)

  110,3 tys

  8,4(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  1,1 tys(29.9%)

  5,6 mln

  422(9%)

  965,6 tys

  72,2(2.3%)

  9,0 mln

  672(17.7%)

  4,2 mln

  315(9.6%)

  471,2 tys

  35,4(1.1%)

  1,2 mln

  87,7(2.4%)

  89,7 tys

  6,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,3 tys

  3,8(0.1%)

  768,7 tys

  57,7(1.2%)

  39,1 tys

  2,9(0.1%)

  23,9 tys

  1,8(0%)

  40,8 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  205,2 tys

  15,5(0.4%)

  22,8 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,6 tys

  1,7(0%)

  104,0 tys

  7,8(0.2%)

  25,5 tys

  1,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  77,7 tys

  5,8(0.2%)

  91,1 tys

  6,9(0.2%)

  10,9 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  0,8(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,3 tys

  1,7(0.1%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  408,8 tys

  30,7(0.8%)

  739,0 tys

  55,4(1.2%)

  502,0 tys

  37,5(1.2%)

  114,5 tys

  8,6(0.2%)

  128,8 tys

  9,7(0.3%)

  143,7 tys

  10,8(0.3%)

  67,8 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  959,2 tys

  72,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szczucin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 176 mieszkańców gminy Szczucin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 531 kobiet oraz 1 645 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,6% mieszkańców gminy Szczucin, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 25,6% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Szczucin mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szczucin największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,0%) oraz podstawowe ukończone (23,9%).

  15,9% mieszkańców gminy Szczucin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 741 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,61.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Szczucin w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 9,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,8%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,8% W miastach
  (wyższe)
 • 6,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Szczucin
  27,3%
  Województwo
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • gm. Szczucin
  1,9%
  Małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Szczucin
  10,0%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Szczucin
  15,4%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Szczucin
  29,6%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  25,6%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Szczucin
  1,6%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 741 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Szczucin
  741,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,91
  Województwo
  0,99
  Kraj
  1,01
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szczucin

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szczucin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie (000)
  Publiczne
  14 643-63-67
  ul. Rudnickiego 19
  33-230 Szczucin
  817518
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SKRZYNCE
  Publiczne
  14 643-17-04
  14 643-17-04
  ul. SKRZYNKA 146
  33-230 Skrzynka
  128-
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
  Publiczne
  14 643-12-96
  14 643-12-96
  Słupiec 27
  33-230 Słupiec
  225-
  Przedszkole Publiczne (Przedszkole)
  Publiczne
  14 643-12-29
  Borki 164
  33-230 Borki
  2254
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  Maniów 149
  33-230 Maniów
  118-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczne
  88 062-85-98
  ul. Radomyślska 16
  33-230 Szczucin
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa (św. Józef)
  Niepubliczne
  14 643-62-69
  ul. Wolności 45
  33-230 Szczucin
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Szczucin
  88,61
  Województwo
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 88,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,00
  Województwo
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Szczucin
  16,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szczucin

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szczucin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZUCINIE (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  14 643-61-27
  14 643-61-27
  ul. KOŚCIUSZKI 30
  33-230 Szczucin
  1939540
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabrniu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  14 643-18-28
  Zabrnie 82
  33-230 Zabrnie
  711713
  SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  14 643-12-96
  14 643-12-96
  Słupiec 27
  33-230 Słupiec
  667-
  Szkoła Podstawowa w Borkach (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  14 643-12-24
  14 643-12-24
  Borki 164
  33-230 Borki
  360-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYNCE (Maria Kozaczkowa)
  Publiczna
  14 643-17-04
  14 643-17-04
  ul. SKRZYNKA 146
  33-230 Skrzynka
  651-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  14 643-12-27
  Maniów 149
  33-230 Maniów
  350-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  90,86
  Małopolskie
  98,59
  Polska
  100,01
 • 87,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  87,21
  Małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Szczucin

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szczucin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im.Bohaterów Września (Bohaterów Września)
  Publiczne
  14 643-64-26
  14 643-64-26
  ul. Kościuszki 30
  33-230 Szczucin
  923829
  Gimnazjum w Borkach (im. Bł. Jana Pawła II)
  Publiczne
  14 643-12-24
  14 643-12-24
  Borki 164
  33-230 Borki
  6106-
  Gimnazjum w Radwanie (Kardynał Stefan Wyszyński-Prymas Tysiąclecia)
  Publiczne
  14 643-17-01
  14 643-69-29
  Radwan 184
  33-202 Radwan
  35219
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Szczucin w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina
  28,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Szczucin

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szczucin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  6139-
  Technikum
  Publiczne
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  4126-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  4101-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szczucin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szczucin - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Szczucin: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Szczucin 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 10 958)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 3 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 420)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 624)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 130)
  • inne: 36 (uczestnicy: 3 614)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 108)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Szczucin działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 38 529 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Szczucin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Szczucin działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 168 członków. Zarejestrowano 253 ćwiczących (mężczyźni: 221, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Szczucin w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szczucin - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Szczucin i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Szczucin znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dąbrowskiego.

  Powiat dąbrowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek