Gmina Prabuty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Prabuty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Prabuty to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu kwidzyńskiego. Gmina Prabuty ma 12 296 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Prabuty.
 • 12 296 Liczba mieszkańców
 • 197,1 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GKW Tablice rejestracyjne
 • Marek Bogdan Szulc Burmistrz gminy
Gmina Prabuty na mapie
Identyfikatory
 • 19.204553.7559 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2207043
Herb gminy Prabuty
Gmina Prabuty herb
Flaga gminy Prabuty
Gmina Prabuty flaga

Gmina Prabuty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-550Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1
82-550Skrytki Pocztowe Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1

Gmina Prabuty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Prabuty)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
(55) 278-20-01
(55) 278-20-02
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
ZUS Inspektorat w Kwidzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 29 a
82-500 Kwidzyn

Gmina Prabuty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Prabuty ma 12 296 mieszkańców, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Prabuty zawarli w 2022 roku 48 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  31,2% mieszkańców gminy Prabuty jest stanu wolnego, 52,6% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Prabuty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,44 na 1000 mieszkańców gminy Prabuty. W 2022 roku urodziło się 93 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,2% zgonów w gminie Prabuty spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w gminie Prabuty były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Prabuty przypada 10 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 146 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 196 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Prabuty -50. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,1% mieszkańców gminy Prabuty jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 296 Liczba mieszkańców
 • 6 105 Kobiety
 • 6 191 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Prabuty
  40,6 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Prabuty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Prabuty
  31,2%
  Województwo
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,6% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  52,6%
  Pomorskie
  53,3%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Prabuty
  7,5%
  Pomorskie
  7,5%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,8%
  Pomorskie
  7,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Prabuty w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Pomorskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Prabuty
  1,5
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Prabuty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Prabuty
  -2,4
  Województwo
  -1,9
  Polska
  -3,8
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Prabuty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Prabuty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Prabuty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Prabuty w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 93 Urodzenia żywe
 • 47 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 46 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Prabuty
  7,6
  Pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Prabuty
  31,0
  Pomorskie
  37,4
  Cały kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 388 g
  woj. pomorskie
  3 411 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 189 Waga 3500g - 3999g
 • 189
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Prabuty
  1,21
  Województwo
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  Pomorskie
  0,82
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Prabuty w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 123 Zgony
 • 61 Kobiety
  (Zgony)
 • 62 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,6%
  50,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,0
  Pomorskie
  10,8
  Cały kraj
  11,9
 • 155,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Prabuty
  155,0
  woj. pomorskie
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,1
  woj. pomorskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Prabuty
  3,4
  woj. pomorskie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kwidzyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,2%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Polska
  36,0%
 • 26,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,0%
  Pomorskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Prabuty
  5,4%
  Pomorskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,1
  Kraj
  70,6
 • 292,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  292,1
  woj. pomorskie
  274,0
  Cała Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  255,0
  Cała Polska
  253,9
 • 451,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 440,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 463,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Prabuty
  451,8
  Województwo
  397,1
  Polska
  426,2
 • 72,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  72,8
  Województwo
  59,9
  Kraj
  62,9
 • 41,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,6
  Województwo
  32,0
  Kraj
  33,8
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  9,8
  Województwo
  6,2
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Prabuty
  0,9%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 146 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 72 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 196 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 112 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 84 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -50 Saldo migracji
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Prabuty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Prabuty oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Prabuty to 3 960 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,0% na lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Prabuty to 4,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Prabuty to 91,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,08% mieszkań posiada łazienkę, 77,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 960 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 321,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  321,20
  Województwo
  411,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,30 m2
  woj. pomorskie
  73,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 24,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,20 m2
  woj. pomorskie
  30,10 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Prabuty
  4,08
  Województwo
  3,75
  Cały kraj
  3,83
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,11
  Województwo
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Prabuty
  0,76
  Pomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Prabuty
  2,43
  Pomorskie
  8,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 128 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Prabuty
  4,27
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 10,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Prabuty
  10,38
  Województwo
  30,63
  Cały kraj
  24,56
 • 2 754 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  91,8 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Prabuty
  0,22 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,84%
  Pomorskie
  97,59%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Prabuty
  96,67%
  woj. pomorskie
  96,87%
  Kraj
  95,18%
 • 93,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Prabuty
  93,08%
  Województwo
  95,83%
  Kraj
  93,75%
 • 77,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,63%
  Pomorskie
  88,57%
  Kraj
  85,83%
 • 50,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Prabuty
  50,38%
  woj. pomorskie
  55,37%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Prabuty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Prabuty na 1000 mieszkańców pracuje 121osób . 66,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Prabuty wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prabuty wynosiło 5 839,35 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prabuty 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 146 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -736.

  8,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prabuty pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  121,0
  Pomorskie
  249,0
  Polska
  259,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,0% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Gmina Prabuty
  7,0%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Prabuty w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Prabuty w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Prabuty w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 205 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Prabuty
  5 839 PLN
  Pomorskie
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Prabuty w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 146 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -736 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,6% Przemysł i budownictwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 37,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Prabuty w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 499 Pracujący ogółem
 • 999 Kobiety
 • 500 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Prabuty w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  Województwo
  69,7
  Cały kraj
  69,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  woj. pomorskie
  35,9
  Kraj
  38,2
 • 103,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,2
  Województwo
  106,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Prabuty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Prabuty w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 272 podmioty gospodarki narodowej, z czego 929 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 75 nowych podmiotów, a 46 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (135) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (75) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (104) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (37) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Prabuty najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 236) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,0% (381) podmiotów, a 67,4% (857) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Prabuty najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 272 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 381 Przemysł i budownictwo
 • 857 Pozostała działalność
 • 75 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Prabuty w 2023 roku
 • 46 Podmioty wyrejestrowane w gminie Prabuty w 2023 roku
 • 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 236 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 236
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 272 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 272
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 243 Budownictwo
 • 243
 • 196 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 196
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 88 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 88
 • 82 Transport i gospodarka magazynowa
 • 82
 • 51 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 51
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 21 Edukacja
 • 21
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Prabuty stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 207 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Prabuty wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Prabuty najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,61 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 8,39 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,12 (42%), drogowe - 2,10 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Prabuty.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 207 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 207
 • 131 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 131
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 39
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 104 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 104
 • 16,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  16,76
  Pomorskie
  23,25
  Kraj
  22,81
 • 10,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,61
  Województwo
  14,36
  Kraj
  12,98
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  3,12
  Pomorskie
  6,34
  Cała Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  2,10
  Pomorskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Pomorskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 8,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  8,39
  woj. pomorskie
  12,89
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  Pomorskie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Prabuty
  77%
  woj. pomorskie
  59%
  Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  43%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Prabuty
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  93%
  woj. pomorskie
  82%
  Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  45%
  Polska
  51%

Gmina Prabuty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Prabuty wyniosła w 2022 roku 77,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Prabuty - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 4,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Prabuty wyniosła w 2022 roku 78,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie gminy Prabuty wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 773 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Prabuty według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  51,8 mln

  3,9 tys(100%)

  54,2 mln

  4,1 tys(100%)

  62,6 mln

  4,8 tys(100%)

  62,0 mln

  4,7 tys(100%)

  66,7 mln

  5,3 tys(100%)

  73,3 mln

  5,9 tys(100%)

  77,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  1,0 tys(34.4%)

  14,3 mln

  1,1 tys(27.7%)

  15,3 mln

  1,2 tys(28.3%)

  16,4 mln

  1,2 tys(26.2%)

  17,0 mln

  1,3 tys(27.4%)

  18,2 mln

  1,4 tys(27.3%)

  20,2 mln

  1,6 tys(27.5%)

  21,5 mln

  1,7 tys(27.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  913(30%)

  19,9 mln

  1,5 tys(38.5%)

  6,4 mln

  490(11.9%)

  6,3 mln

  478(10%)

  6,4 mln

  489(10.3%)

  6,6 mln

  510(9.9%)

  6,8 mln

  525(9.2%)

  9,0 mln

  731(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  1,9(0%)

  3,3 mln

  253(4.4%)

  7,6 mln

  619(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  258(8.5%)

  3,8 mln

  288(7.4%)

  4,1 mln

  314(7.6%)

  4,4 mln

  338(7.1%)

  5,1 mln

  389(8.2%)

  4,8 mln

  368(7.2%)

  5,5 mln

  430(7.6%)

  7,1 mln

  573(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  266(8.7%)

  3,8 mln

  287(7.3%)

  4,3 mln

  323(7.9%)

  11,0 mln

  834(17.5%)

  4,1 mln

  311(6.6%)

  4,9 mln

  379(7.4%)

  5,2 mln

  404(7.1%)

  5,9 mln

  476(7.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  458,3 tys

  34,6(1.1%)

  211,5 tys

  16,0(0.4%)

  205,4 tys

  15,6(0.4%)

  473,6 tys

  36,0(0.8%)

  2,9 mln

  218(4.6%)

  676,7 tys

  52,1(1%)

  3,8 mln

  293(5.2%)

  3,9 mln

  316(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  217(7.1%)

  4,7 mln

  359(9.1%)

  3,1 mln

  238(5.8%)

  2,5 mln

  187(3.9%)

  3,8 mln

  288(6.1%)

  3,9 mln

  302(5.9%)

  2,7 mln

  212(3.7%)

  2,7 mln

  217(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  89,8(2.9%)

  1,4 mln

  106(2.7%)

  1,4 mln

  103(2.5%)

  1,4 mln

  107(2.2%)

  1,5 mln

  116(2.4%)

  1,4 mln

  107(2.1%)

  1,7 mln

  130(2.3%)

  1,8 mln

  146(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  76,3(2.5%)

  1,4 mln

  102(2.6%)

  989,6 tys

  75,2(1.8%)

  2,6 mln

  198(4.2%)

  1,1 mln

  80,5(1.7%)

  2,0 mln

  156(3%)

  1,6 mln

  123(2.2%)

  1,2 mln

  95,3(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  292,1 tys

  22,1(0.7%)

  209,8 tys

  15,9(0.4%)

  172,9 tys

  13,1(0.3%)

  279,1 tys

  21,2(0.4%)

  501,4 tys

  38,3(0.8%)

  407,7 tys

  31,4(0.6%)

  244,5 tys

  19,0(0.3%)

  964,6 tys

  78,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  162,1 tys

  12,3(0.4%)

  549,3 tys

  41,6(1.1%)

  644,3 tys

  48,9(1.2%)

  145,5 tys

  11,1(0.2%)

  245,3 tys

  18,7(0.4%)

  1,2 mln

  92,8(1.8%)

  388,1 tys

  30,1(0.5%)

  911,7 tys

  73,9(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  395,3 tys

  29,9(1%)

  404,9 tys

  30,7(0.8%)

  415,1 tys

  31,5(0.8%)

  374,4 tys

  28,5(0.6%)

  399,3 tys

  30,5(0.6%)

  582,3 tys

  44,8(0.9%)

  488,7 tys

  37,9(0.7%)

  490,2 tys

  39,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  417,4 tys

  31,6(1%)

  585,1 tys

  44,3(1.1%)

  616,9 tys

  46,9(1.1%)

  205,8 tys

  15,7(0.3%)

  222,8 tys

  17,0(0.4%)

  313,8 tys

  24,1(0.5%)

  211,2 tys

  16,4(0.3%)

  352,8 tys

  28,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  150,3 tys

  11,4(0.4%)

  143,4 tys

  10,9(0.3%)

  132,9 tys

  10,1(0.2%)

  363,0 tys

  27,6(0.6%)

  269,8 tys

  20,6(0.4%)

  227,4 tys

  17,5(0.3%)

  226,5 tys

  17,6(0.3%)

  306,6 tys

  24,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  365,3 tys

  27,6(0.9%)

  314,7 tys

  23,8(0.6%)

  284,4 tys

  21,6(0.5%)

  224,5 tys

  17,1(0.4%)

  226,0 tys

  17,3(0.4%)

  192,8 tys

  14,8(0.3%)

  140,9 tys

  10,9(0.2%)

  148,8 tys

  12,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,6 tys

  11,6(0.4%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  197,3 tys

  15,0(0.3%)

  163,4 tys

  12,5(0.3%)

  161,6 tys

  12,4(0.2%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  868

  0,1(0%)

  336

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  2,0(0.1%)

  45,3 tys

  3,4(0.1%)

  114

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Prabuty według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,7 mln

  3,2 tys(100%)

  50,7 mln

  3,8 tys(100%)

  53,0 mln

  4,0 tys(100%)

  57,1 mln

  4,3 tys(100%)

  62,5 mln

  4,8 tys(100%)

  66,7 mln

  5,3 tys(100%)

  74,2 mln

  6,0 tys(100%)

  78,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  1,3 tys(40.6%)

  17,5 mln

  1,3 tys(34.5%)

  18,0 mln

  1,4 tys(33.9%)

  18,6 mln

  1,4 tys(32.7%)

  19,9 mln

  1,5 tys(31.8%)

  21,0 mln

  1,6 tys(31.4%)

  22,9 mln

  1,8 tys(30.9%)

  22,6 mln

  1,8 tys(28.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,2 mln

  769(23.8%)

  10,7 mln

  809(21.1%)

  11,7 mln

  890(22.1%)

  12,7 mln

  969(22.3%)

  13,6 mln

  1,0 tys(21.8%)

  14,0 mln

  1,1 tys(20.9%)

  15,5 mln

  1,2 tys(20.8%)

  17,8 mln

  1,4 tys(22.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  218(3.8%)

  7,9 mln

  641(10.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  929,2 tys

  70,2(2.2%)

  1,4 mln

  105(2.7%)

  759,0 tys

  57,7(1.4%)

  1,1 mln

  83,7(1.9%)

  797,1 tys

  60,9(1.3%)

  1,8 mln

  137(2.7%)

  4,5 mln

  349(6.1%)

  5,5 mln

  449(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  666(20.6%)

  16,6 mln

  1,3 tys(32.6%)

  3,0 mln

  229(5.7%)

  2,7 mln

  209(4.8%)

  2,6 mln

  195(4.1%)

  2,8 mln

  213(4.1%)

  2,8 mln

  217(3.8%)

  4,6 mln

  376(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  223(6.9%)

  2,3 mln

  174(4.5%)

  1,7 mln

  132(3.3%)

  4,2 mln

  321(7.4%)

  3,5 mln

  270(5.6%)

  2,4 mln

  188(3.7%)

  3,1 mln

  237(4.1%)

  3,3 mln

  269(4.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  192,8 tys

  14,6(0.5%)

  134,9 tys

  10,2(0.3%)

  198,5 tys

  15,1(0.4%)

  157,8 tys

  12,0(0.3%)

  206,8 tys

  15,8(0.3%)

  301,7 tys

  23,2(0.5%)

  204,5 tys

  15,9(0.3%)

  1,3 mln

  107(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  77,9(2.4%)

  965,9 tys

  73,2(1.9%)

  832,6 tys

  63,2(1.6%)

  836,1 tys

  63,6(1.5%)

  1,9 mln

  143(3%)

  1,6 mln

  119(2.3%)

  966,3 tys

  75,0(1.3%)

  1,3 mln

  102(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  575,8 tys

  43,5(1.3%)

  544,0 tys

  41,2(1.1%)

  517,5 tys

  39,3(1%)

  551,1 tys

  41,9(1%)

  439,9 tys

  33,6(0.7%)

  661,1 tys

  50,9(1%)

  880,9 tys

  68,4(1.2%)

  783,5 tys

  63,5(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  295,5 tys

  22,3(0.7%)

  246,5 tys

  18,7(0.5%)

  200,0 tys

  15,2(0.4%)

  184,0 tys

  14,0(0.3%)

  153,9 tys

  11,8(0.2%)

  126,1 tys

  9,7(0.2%)

  110,8 tys

  8,6(0.1%)

  118,4 tys

  9,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  106,6 tys

  8,1(0.2%)

  121,8 tys

  9,2(0.2%)

  117,7 tys

  8,9(0.2%)

  137,8 tys

  10,5(0.2%)

  118,7 tys

  9,1(0.2%)

  132,5 tys

  10,2(0.2%)

  154,8 tys

  12,0(0.2%)

  103,1 tys

  8,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  262,1 tys

  19,8(0.5%)

  102,5 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,0 tys

  24,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  4,3(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  34,2 tys

  2,6(0.1%)

  6,4 tys

  0,5(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  73,8 tys

  5,6(0.1%)

  1,2 mln

  89,1(1.9%)

  1,0 mln

  78,8(1.5%)

  65,3 tys

  5,1(0.1%)

  44,5 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  1,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  153,6 tys

  11,6(0.4%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  197,3 tys

  15,0(0.3%)

  163,4 tys

  12,5(0.3%)

  161,6 tys

  12,4(0.2%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  652

  0,1(0%)

  31,2 tys

  2,4(0%)

  813

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  89,6 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Prabuty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 200 mieszkańców gminy Prabuty jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 501 kobiet oraz 1 697 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 21,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców gminy Prabuty, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 15,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Prabuty mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Prabuty największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz wyższe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w gminie Prabuty mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 295 dzieci (145 dziewczynek oraz 150 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (124 dziewczynki oraz 130 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  16,0% mieszkańców gminy Prabuty w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 705 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 57 oddziałach uczyło się 956 uczniów (449 kobiet oraz 507 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 985 uczniów (449 kobiet oraz 536 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,90.

  W gminie Prabuty znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 114 uczniów (39 kobiet oraz 75 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 112 uczniów (12 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W gminie Prabuty znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 94 uczniów (28 kobiet oraz 66 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). 31,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców gminy Prabuty w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Prabuty
  36,0%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,8%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Prabuty
  11,4%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  21,9%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Prabuty
  24,4%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  15,1%
  Województwo
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 705 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  705,0
  Pomorskie
  892,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 326 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Prabuty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 295 Dzieci
 • 145 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 150 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 61 3 lata
 • 61
 • 73 4 lata
 • 73
 • 71 5 lata
 • 71
 • 80 6 lat
 • 80
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 39 4 lata
 • 39
 • 36 5 lata
 • 36
 • 44 6 lat
 • 44
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 38 3 lata
 • 38
 • 34 4 lata
 • 34
 • 35 5 lata
 • 35
 • 36 6 lat
 • 36
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 85 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Bratek -Jedynka
  Niepubliczne
  55 278-20-05
  55 278-20-05
  ul. MICKIEWICZA 3
  82-550 Prabuty
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek Beata Lewandowska (0)
  Niepubliczne
  55 261-04-52
  ul. Kopernika 2
  82-550 Prabuty
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 956 Uczniowie
 • 449 Kobiety
  (uczniowie)
 • 507 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 166 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 84 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Prabuty
  16,8
  woj. pomorskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 82,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Prabuty
  84,90
  woj. pomorskie
  97,37
  Polska
  95,96
 • 84,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Prabuty
  84,37
  Pomorskie
  96,01
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Prabuty (Obrońców Westerplatte)
  Publiczna
  55 278-21-35
  ul. Obrońców Westerplatte 11
  82-550 Prabuty
  2759651
  Szkoła Podstawowa Trumiejki (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  55 278-20-68
  55 278-20-68
  Trumiejki 42
  82-550 Trumiejki
  714118
  Szkoła Podstawowa Obrzynowo
  Publiczna
  55 278-24-12
  Obrzynowo 37
  82-550 Obrzynowo
  79313
  Szkoła Podstawowa Rodowo
  Publiczna
  55 262-90-52
  Rodowo 14
  82-550 Rodowo
  78817
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  22,8
  woj. pomorskie
  25,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  31,3
  Pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  397-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  267-
  Technikum
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  364-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Prabuty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Prabuty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Prabuty

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Prabuty: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Prabuty 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 9 174)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 5 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 24)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 350)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • inne: 2 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 26)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Prabuty działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 780 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 516 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Prabuty działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 242 członków. Zarejestrowano 263 ćwiczących (mężczyźni: 236, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 183, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Prabuty w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Prabuty i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Prabuty odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 16,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Prabuty znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Prabuty
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Prabuty w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  56,8
  Województwo
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 16,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,2
  Pomorskie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 56,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  56,8
  woj. pomorskie
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 28,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Prabuty
  28,6
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Prabuty
  100,0
  woj. pomorskie
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Prabuty w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 634,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Prabuty
  634,2 km
  Województwo
  890,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  10,1 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami