Gmina Prabuty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Prabuty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Prabuty to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu kwidzyńskiego. Gmina Prabuty ma 12 941 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Prabuty.
 • 12 941 Liczba mieszkańców
 • 197,1 km² Powierzchnia
 • 67 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • GKW Tablice rejestracyjne
 • Marek Bogdan Szulc Burmistrz gminy
Gmina Prabuty na mapie
Identyfikatory
 • 19.204553.7559 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2207043
Herb gminy Prabuty
Gmina Prabuty herb
Flaga gminy Prabuty
Gmina Prabuty flaga

Gmina Prabuty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
82-550Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1
82-550Skrytki Pocztowe Poczta Prabuty 001, ul. Warszawska 1

Gmina Prabuty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Prabuty)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
(55) 278-20-01
(55) 278-20-02
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
ZUS Inspektorat w Kwidzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 29 a
82-500 Kwidzyn

Gmina Prabuty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Prabuty ma 12 941 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Prabuty zawarli w 2020 roku 36 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,9% mieszkańców gminy Prabuty jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Prabuty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,53 na 1000 mieszkańców gminy Prabuty. W 2020 roku urodziło się 114 dzieci, w tym 45,6% dziewczynek i 54,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,5% zgonów w gminie Prabuty spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w gminie Prabuty były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Prabuty przypada 12.27 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 63 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 110 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Prabuty -47. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,8% mieszkańców gminy Prabuty jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 941 Liczba mieszkańców
 • 6 505 Kobiety
 • 6 436 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Prabuty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Prabuty
  39,9 lat
  Województwo
  40,8 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Prabuty, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Prabuty
  31,0%
  Województwo
  29,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  55,7%
  Pomorskie
  55,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Prabuty
  7,9%
  Pomorskie
  8,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Pomorskie
  5,3%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Prabuty w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,8
  Pomorskie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Prabuty
  1,1
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,3
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Prabuty w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -46 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Prabuty
  -3,5
  Województwo
  -0,5
  Polska
  -3,2
 • -2,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Prabuty w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Prabuty w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Prabuty w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Prabuty w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 114 Urodzenia żywe
 • 52 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 62 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,6%
  54,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Prabuty
  8,7
  Pomorskie
  10,4
  Cały kraj
  9,3
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Prabuty
  36,4
  Pomorskie
  44,1
  Cały kraj
  39,9
 • 18 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 18
 • 55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 380 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 314 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 380 g
  woj. pomorskie
  3 449 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Prabuty
  1,30
  Województwo
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,74
  Cały kraj
  0,67
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  Pomorskie
  0,95
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Prabuty w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 160 Zgony
 • 83 Kobiety
  (Zgony)
 • 77 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,3
  Pomorskie
  10,9
  Cały kraj
  12,5
 • 123,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Prabuty
  123,1
  woj. pomorskie
  104,8
  Cała Polska
  134,3
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  woj. pomorskie
  4,0
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Prabuty
  3,2
  woj. pomorskie
  2,9
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kwidzyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,5%
  woj. pomorskie
  42,7%
  Polska
  39,4%
 • 28,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,6%
  Pomorskie
  28,1%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Prabuty
  5,8%
  Pomorskie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,0
  Kraj
  9,9
 • 68,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  68,0
  Kraj
  70,4
 • 267,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  267,9
  woj. pomorskie
  270,1
  Cała Polska
  283,2
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  256,4
  Cała Polska
  261,3
 • 407,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 407,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Prabuty
  407,3
  Województwo
  409,7
  Polska
  421,0
 • 95,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  95,4
  Województwo
  72,2
  Kraj
  69,5
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,2
  Województwo
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  2,4
  Województwo
  8,8
  Kraj
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Prabuty
  0,3%
  woj. pomorskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 110 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -46 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -47 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Prabuty w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Prabuty oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Prabuty to 3 787 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Prabuty to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Prabuty to 133,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,89% mieszkań posiada łazienkę, 78,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 787 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 291,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  291,40
  Województwo
  389,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,00 m2
  woj. pomorskie
  72,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 21,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  21,60 m2
  woj. pomorskie
  28,20 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Prabuty
  3,99
  Województwo
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,43
  Województwo
  2,57
  Polska
  2,55
 • 0,86 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Prabuty
  0,86
  Pomorskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Prabuty
  0,69
  Pomorskie
  8,13
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Prabuty
  5,33
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,77
 • 3,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Prabuty
  3,69
  Województwo
  27,69
  Cały kraj
  21,77
 • 1 205 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 133,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  133,9 m2
  Województwo
  79,7 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Prabuty
  0,09 m2
  woj. pomorskie
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,84%
  Pomorskie
  99,36%
  Cały kraj
  96,97%
 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Prabuty
  95,54%
  woj. pomorskie
  98,15%
  Kraj
  94,01%
 • 90,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Prabuty
  90,89%
  Województwo
  96,02%
  Kraj
  91,78%
 • 78,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,35%
  Pomorskie
  88,26%
  Kraj
  83,08%
 • 48,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Prabuty
  48,01%
  woj. pomorskie
  56,41%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Prabuty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Prabuty na 1000 mieszkańców pracuje 120osób . 66,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Prabuty wynosiło w 2020 roku 8,2% (11,4% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prabuty wynosiło 4 824,01 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prabuty 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 146 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -736.

  16,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prabuty pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 120 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  120,0
  Pomorskie
  249,0
  Polska
  252,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,4% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Gmina Prabuty
  8,2%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Prabuty w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Prabuty w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Prabuty w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 824 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Prabuty
  4 824 PLN
  Pomorskie
  5 484 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Prabuty w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 146 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -736 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,4% Przemysł i budownictwo
 • 40,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 31,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Prabuty w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 561 Pracujący ogółem
 • 1 032 Kobiety
 • 529 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Prabuty w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,7
  Województwo
  68,7
  Cały kraj
  68,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,0
  woj. pomorskie
  35,3
  Kraj
  37,5
 • 100,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  100,6
  Województwo
  105,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Prabuty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Prabuty w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 175 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 858 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 88 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (135) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (77) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (104) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (37) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Prabuty najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 142) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,8% (327) podmiotów, a 69,5% (817) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Prabuty najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 175 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 327 Przemysł i budownictwo
 • 817 Pozostała działalność
 • 88 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Prabuty w 2020 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w gminie Prabuty w 2020 roku
 • 858 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 142 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 142
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 175 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 175
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 858 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 206 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 206
 • 200 Budownictwo
 • 200
 • 94 Przetwórstwo przemysłowe
 • 94
 • 85 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 85
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Prabuty stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 197 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Prabuty wynosi 73,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Prabuty najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,58 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,91 (60%), drogowe - 1,82 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Prabuty.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 197 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 197
 • 125 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 125
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 94 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 94
 • 15,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,13
  Pomorskie
  21,04
  Kraj
  19,96
 • 9,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,58
  Województwo
  14,90
  Kraj
  12,25
 • 2,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  2,91
  Pomorskie
  3,71
  Cała Polska
  5,17
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  1,82
  Pomorskie
  1,59
  Polska
  1,73
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,54
  Pomorskie
  0,39
  Polska
  0,37
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Prabuty
  7,19
  woj. pomorskie
  11,04
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  Pomorskie
  67%
  Cała Polska
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Prabuty
  73%
  woj. pomorskie
  62%
  Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  61%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Prabuty
  98%
  woj. pomorskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  82%
  woj. pomorskie
  86%
  Polska
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  45%
  Polska
  54%

Gmina Prabuty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Prabuty wyniosła w 2020 roku 66,7 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Prabuty - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Prabuty wyniosła w 2020 roku 66,7 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4.1%). W budżecie gminy Prabuty wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 541 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  2,9 tys(100%)

  40,1 mln

  3,0 tys(100%)

  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  51,8 mln

  3,9 tys(100%)

  54,2 mln

  4,1 tys(100%)

  62,6 mln

  4,8 tys(100%)

  62,0 mln

  4,7 tys(100%)

  66,7 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,0 mln

  977(34%)

  13,7 mln

  1,0 tys(34%)

  13,9 mln

  1,0 tys(34.4%)

  14,3 mln

  1,1 tys(27.7%)

  15,3 mln

  1,2 tys(28.3%)

  16,4 mln

  1,2 tys(26.2%)

  17,0 mln

  1,3 tys(27.4%)

  18,2 mln

  1,4 tys(27.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  870(30.2%)

  11,8 mln

  892(29.4%)

  12,1 mln

  913(30%)

  19,9 mln

  1,5 tys(38.5%)

  6,4 mln

  490(11.9%)

  6,3 mln

  478(10%)

  6,4 mln

  489(10.3%)

  6,6 mln

  510(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  277(9.6%)

  2,6 mln

  196(6.5%)

  3,5 mln

  266(8.7%)

  3,8 mln

  287(7.3%)

  4,3 mln

  323(7.9%)

  11,0 mln

  834(17.5%)

  4,1 mln

  311(6.6%)

  4,9 mln

  379(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  250(8.7%)

  3,5 mln

  261(8.6%)

  3,4 mln

  258(8.5%)

  3,8 mln

  288(7.4%)

  4,1 mln

  314(7.6%)

  4,4 mln

  338(7.1%)

  5,1 mln

  389(8.2%)

  4,8 mln

  368(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  133(4.6%)

  4,0 mln

  305(10.1%)

  2,9 mln

  217(7.1%)

  4,7 mln

  359(9.1%)

  3,1 mln

  238(5.8%)

  2,5 mln

  187(3.9%)

  3,8 mln

  288(6.1%)

  3,9 mln

  302(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  79,1(2.8%)

  1,0 mln

  76,1(2.5%)

  1,0 mln

  76,3(2.5%)

  1,4 mln

  102(2.6%)

  989,6 tys

  75,2(1.8%)

  2,6 mln

  198(4.2%)

  1,1 mln

  80,5(1.7%)

  2,0 mln

  156(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  959,3 tys

  72,2(2.5%)

  1,0 mln

  78,9(2.6%)

  1,2 mln

  89,8(2.9%)

  1,4 mln

  106(2.7%)

  1,4 mln

  103(2.5%)

  1,4 mln

  107(2.2%)

  1,5 mln

  116(2.4%)

  1,4 mln

  107(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  375,1 tys

  28,3(1%)

  118,3 tys

  8,9(0.3%)

  162,1 tys

  12,3(0.4%)

  549,3 tys

  41,6(1.1%)

  644,3 tys

  48,9(1.2%)

  145,5 tys

  11,1(0.2%)

  245,3 tys

  18,7(0.4%)

  1,2 mln

  92,8(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  443,9 tys

  33,4(1.2%)

  546,0 tys

  41,3(1.4%)

  458,3 tys

  34,6(1.1%)

  211,5 tys

  16,0(0.4%)

  205,4 tys

  15,6(0.4%)

  473,6 tys

  36,0(0.8%)

  2,9 mln

  218(4.6%)

  676,7 tys

  52,1(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  231,5 tys

  17,4(0.6%)

  290,0 tys

  21,9(0.7%)

  395,3 tys

  29,9(1%)

  404,9 tys

  30,7(0.8%)

  415,1 tys

  31,5(0.8%)

  374,4 tys

  28,5(0.6%)

  399,3 tys

  30,5(0.6%)

  582,3 tys

  44,8(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  548,1 tys

  41,3(1.4%)

  439,0 tys

  33,2(1.1%)

  292,1 tys

  22,1(0.7%)

  209,8 tys

  15,9(0.4%)

  172,9 tys

  13,1(0.3%)

  279,1 tys

  21,2(0.4%)

  501,4 tys

  38,3(0.8%)

  407,7 tys

  31,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  322,1 tys

  24,3(0.8%)

  272,2 tys

  20,6(0.7%)

  417,4 tys

  31,6(1%)

  585,1 tys

  44,3(1.1%)

  616,9 tys

  46,9(1.1%)

  205,8 tys

  15,7(0.3%)

  222,8 tys

  17,0(0.4%)

  313,8 tys

  24,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,1 tys

  7,5(0.3%)

  128,1 tys

  9,7(0.3%)

  150,3 tys

  11,4(0.4%)

  143,4 tys

  10,9(0.3%)

  132,9 tys

  10,1(0.2%)

  363,0 tys

  27,6(0.6%)

  269,8 tys

  20,6(0.4%)

  227,4 tys

  17,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  462,8 tys

  34,9(1.2%)

  413,6 tys

  31,2(1%)

  365,3 tys

  27,6(0.9%)

  314,7 tys

  23,8(0.6%)

  284,4 tys

  21,6(0.5%)

  224,5 tys

  17,1(0.4%)

  226,0 tys

  17,3(0.4%)

  192,8 tys

  14,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,7 tys

  0,4(0%)

  159,6 tys

  12,1(0.4%)

  153,6 tys

  11,6(0.4%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  197,3 tys

  15,0(0.3%)

  163,4 tys

  12,5(0.3%)

  161,6 tys

  12,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  79,7 tys

  6,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  1,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  868

  0,1(0%)

  336

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  341,1 tys

  25,7(0.9%)

  156,2 tys

  11,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  2,0(0.1%)

  45,3 tys

  3,4(0.1%)

  114

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Prabuty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Prabuty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,1 mln

  2,9 tys(100%)

  42,4 mln

  3,2 tys(100%)

  42,7 mln

  3,2 tys(100%)

  50,7 mln

  3,8 tys(100%)

  53,0 mln

  4,0 tys(100%)

  57,1 mln

  4,3 tys(100%)

  62,5 mln

  4,8 tys(100%)

  66,7 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,6 mln

  1,2 tys(42.3%)

  16,5 mln

  1,2 tys(39%)

  17,3 mln

  1,3 tys(40.6%)

  17,5 mln

  1,3 tys(34.5%)

  18,0 mln

  1,4 tys(33.9%)

  18,6 mln

  1,4 tys(32.7%)

  19,9 mln

  1,5 tys(31.8%)

  21,0 mln

  1,6 tys(31.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  773(26.2%)

  11,3 mln

  853(26.6%)

  10,2 mln

  769(23.8%)

  10,7 mln

  809(21.1%)

  11,7 mln

  890(22.1%)

  12,7 mln

  969(22.3%)

  13,6 mln

  1,0 tys(21.8%)

  14,0 mln

  1,1 tys(20.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  660(22.4%)

  8,8 mln

  662(20.7%)

  8,8 mln

  666(20.6%)

  16,6 mln

  1,3 tys(32.6%)

  3,0 mln

  229(5.7%)

  2,7 mln

  209(4.8%)

  2,6 mln

  195(4.1%)

  2,8 mln

  213(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  235,3 tys

  17,7(0.6%)

  904,7 tys

  68,4(2.1%)

  2,9 mln

  223(6.9%)

  2,3 mln

  174(4.5%)

  1,7 mln

  132(3.3%)

  4,2 mln

  321(7.4%)

  3,5 mln

  270(5.6%)

  2,4 mln

  188(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  952,1 tys

  71,7(2.4%)

  754,1 tys

  57,0(1.8%)

  929,2 tys

  70,2(2.2%)

  1,4 mln

  105(2.7%)

  759,0 tys

  57,7(1.4%)

  1,1 mln

  83,7(1.9%)

  797,1 tys

  60,9(1.3%)

  1,8 mln

  137(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  77,6(2.6%)

  788,1 tys

  59,5(1.9%)

  1,0 mln

  77,9(2.4%)

  965,9 tys

  73,2(1.9%)

  832,6 tys

  63,2(1.6%)

  836,1 tys

  63,6(1.5%)

  1,9 mln

  143(3%)

  1,6 mln

  119(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  52,7 tys

  4,0(0.1%)

  1,8 mln

  135(4.2%)

  34,2 tys

  2,6(0.1%)

  6,4 tys

  0,5(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  73,8 tys

  5,6(0.1%)

  1,2 mln

  89,1(1.9%)

  1,0 mln

  78,8(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  390,9 tys

  29,4(1%)

  504,4 tys

  38,1(1.2%)

  575,8 tys

  43,5(1.3%)

  544,0 tys

  41,2(1.1%)

  517,5 tys

  39,3(1%)

  551,1 tys

  41,9(1%)

  439,9 tys

  33,6(0.7%)

  661,1 tys

  50,9(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,1 tys

  19,8(0.5%)

  102,5 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,0 tys

  24,6(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  185,8 tys

  14,0(0.5%)

  211,6 tys

  16,0(0.5%)

  192,8 tys

  14,6(0.5%)

  134,9 tys

  10,2(0.3%)

  198,5 tys

  15,1(0.4%)

  157,8 tys

  12,0(0.3%)

  206,8 tys

  15,8(0.3%)

  301,7 tys

  23,2(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,7 tys

  0,4(0%)

  159,6 tys

  12,1(0.4%)

  153,6 tys

  11,6(0.4%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  197,3 tys

  15,0(0.3%)

  163,4 tys

  12,5(0.3%)

  161,6 tys

  12,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  112,8 tys

  8,5(0.3%)

  84,0 tys

  6,3(0.2%)

  106,6 tys

  8,1(0.2%)

  121,8 tys

  9,2(0.2%)

  117,7 tys

  8,9(0.2%)

  137,8 tys

  10,5(0.2%)

  118,7 tys

  9,1(0.2%)

  132,5 tys

  10,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  356,6 tys

  26,9(0.9%)

  338,7 tys

  25,6(0.8%)

  295,5 tys

  22,3(0.7%)

  246,5 tys

  18,7(0.5%)

  200,0 tys

  15,2(0.4%)

  184,0 tys

  14,0(0.3%)

  153,9 tys

  11,8(0.2%)

  126,1 tys

  9,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  652

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  42,6 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  157,0 tys

  11,8(0.4%)

  280,6 tys

  21,2(0.7%)

  89,6 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Prabuty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 277 mieszkańców gminy Prabuty jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 540 kobiet oraz 1 737 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców gminy Prabuty, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy gminy Prabuty mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Prabuty największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  W roku 2018 w gminie Prabuty mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 311 dzieci (149 dziewczynek oraz 162 chłopców). Dostępnych było 326 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (124 dziewczynki oraz 130 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  15,5% mieszkańców gminy Prabuty w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 615 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 057 uczniów (516 kobiet oraz 541 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 985 uczniów (449 kobiet oraz 536 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,36.

  W gminie Prabuty znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 128 uczniów (48 kobiet oraz 80 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prabuty placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 112 uczniów (12 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W gminie Prabuty znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 62 uczniów (23 kobiety oraz 39 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). 31,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 32,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Prabuty w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Prabuty
  32,7%
  woj. pomorskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,5%
  woj. pomorskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Prabuty
  11,2%
  woj. pomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,9%
  woj. pomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Prabuty
  24,6%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,4%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  22,4%
  Województwo
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 615 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  615,0
  Pomorskie
  835,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 326 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Prabuty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 311 Dzieci
 • 149 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 162 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 57 3 lata
 • 57
 • 70 4 lata
 • 70
 • 71 5 lata
 • 71
 • 107 6 lat
 • 107
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 31 3 lata
 • 31
 • 31 4 lata
 • 31
 • 28 5 lata
 • 28
 • 54 6 lat
 • 54
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 39 4 lata
 • 39
 • 43 5 lata
 • 43
 • 53 6 lat
 • 53
 • 61 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne Bratek -Jedynka
  Niepubliczne
  55 278-20-05
  55 278-20-05
  ul. MICKIEWICZA 3
  82-550 Prabuty
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek Beata Lewandowska (0)
  Niepubliczne
  55 261-04-52
  ul. Kopernika 2
  82-550 Prabuty
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 057 Uczniowie
 • 516 Kobiety
  (uczniowie)
 • 541 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Absolwenci 2016
 • 49 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Prabuty
  17,9
  woj. pomorskie
  18,3
  Kraj
  17,3
 •  
 • 82,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 64,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Prabuty
  86,36
  woj. pomorskie
  94,99
  Polska
  95,46
 • 84,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Prabuty
  84,40
  Pomorskie
  93,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prabuty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Prabuty (Obrońców Westerplatte)
  Publiczna
  55 278-21-35
  ul. Obrońców Westerplatte 11
  82-550 Prabuty
  2759651
  Szkoła Podstawowa Trumiejki (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  55 278-20-68
  55 278-20-68
  Trumiejki 42
  82-550 Trumiejki
  714118
  Szkoła Podstawowa Obrzynowo
  Publiczna
  55 278-24-12
  Obrzynowo 37
  82-550 Obrzynowo
  79313
  Szkoła Podstawowa Rodowo
  Publiczna
  55 262-90-52
  Rodowo 14
  82-550 Rodowo
  78817
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  32,0
  woj. pomorskie
  24,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Prabuty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,1%
  62,9%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  31,0
  Pomorskie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 335 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 207 angielski
 • 128 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Prabuty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prabuty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  397-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  267-
  Technikum
  Publiczne
  55 278-20-40
  55 278-20-40
  ul. Szkolna 4
  82-550 Prabuty
  364-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Prabuty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Prabuty

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Prabuty: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W gminie Prabuty 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 240 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 45)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 41)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 13)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Prabuty działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 267 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 516 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Prabuty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Prabuty działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 242 członków. Zarejestrowano 263 ćwiczących (mężczyźni: 236, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 183, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Prabuty w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prabuty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Prabuty i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Prabuty odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 100,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,7 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Prabuty znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kwidzyńskiego.

  Powiat kwidzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Prabuty
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 17 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Prabuty w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 100,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  78,7
  Kraj
  61,5
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,7
  Pomorskie
  7,2
  Cały kraj
  6,5
 • 130,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  130,8
  woj. pomorskie
  95,3
  Cały kraj
  69,2
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Prabuty
  7,7
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 130,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Prabuty
  130,8
  woj. pomorskie
  121,0
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Prabuty w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 634,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Prabuty
  634,1 km
  Województwo
  807,3 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 9,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  9,6 km
  Pomorskie
  6,3 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami