Gmina Płoty w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Płoty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Płoty to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfickiego. Gmina Płoty ma 8 175 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Płoty.
 • 8 175 Liczba mieszkańców
 • 239,2 km² Powierzchnia
 • 34 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGY Tablice rejestracyjne
 • Radosław Wojciech Mackiewicz Burmistrz gminy
Gmina Płoty na mapie
Identyfikatory
 • 15.267353.8015 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3205043
Herb gminy Płoty
Gmina Płoty herb

Gmina Płoty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-310Poczta Płoty, ul. Jedności Narodowej 34

Gmina Płoty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Płoty)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Płotach
(91) 385-14-15
(91) 385-18-66
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
ZUS Inspektorat w Gryficach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbskiego 5
72-300 Gryfice

Gmina Płoty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Płoty ma 8 175 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Płoty zawarli w 2022 roku 31 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Płoty jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Płoty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,57 na 1000 mieszkańców gminy Płoty. W 2022 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 53,2% dziewczynek i 46,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 215 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,5% zgonów w gminie Płoty spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w gminie Płoty były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Płoty przypada 13.31 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 100 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 123 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Płoty -23. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  60,6% mieszkańców gminy Płoty jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 175 Liczba mieszkańców
 • 4 057 Kobiety
 • 4 118 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Płoty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Płoty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Płoty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Płoty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Płoty
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,2%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  50,8%
  Województwo
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Płoty
  8,2%
  Województwo
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,5% Nieustalone
 • Tutaj
  4,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Płoty w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Płoty
  3,8
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,3
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 31 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Płoty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,6
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Płoty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Płoty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Płoty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Płoty w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,2%
  46,8%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Płoty
  5,7
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 215 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 107 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 215 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 149 Waga 3000g - 3499g
 • 149
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Płoty
  1,19
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Płoty w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 60 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Płoty
  13,3
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 194,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Płoty
  194,6
  Województwo
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 7,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Płoty
  7,7
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Płoty
  3,9
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  35,5%
  Województwo
  36,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,1%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Płoty
  4,2%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 275,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  275,4
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  270,8
  Polska
  246,5
 • 512,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Płoty
  512,7
  Województwo
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 84,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Płoty
  84,9
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Cały kraj
  70,6
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Płoty
  24,0
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Płoty
  6,9
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 100 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 123 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 67 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Płoty w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Płoty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Płoty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Płoty oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Płoty to 2 992 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 366 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Płoty to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Płoty to 100,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,51% mieszkań posiada łazienkę, 73,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 992 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 366,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  366,00
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Płoty
  73,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Płoty
  26,70 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Płoty
  3,97
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,73
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Płoty
  0,69
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Płoty
  0,12
  Województwo
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Płoty
  7,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 0,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,86
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 100 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Płoty
  100,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,01 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,01 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,43%
  Województwo
  98,56%
  Polska
  97,71%
 • 93,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  93,42%
  Zachodniopomorskie
  97,08%
  Cały kraj
  95,10%
 • 91,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Płoty
  91,51%
  Województwo
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 73,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  73,50%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Kraj
  85,62%
 • 51,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  51,34%
  Województwo
  63,75%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Płoty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Płoty na 1000 mieszkańców pracuje 317osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Płoty wynosiło w 2022 roku 7,1% (7,1% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Płoty wynosiło 5 364,42 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Płoty 495 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 132 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -363.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Płoty pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 317 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Płoty
  317,0
  Zachodniopomorskie
  362,0
  Kraj
  402,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,1% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • gm. Płoty
  7,1%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Płoty w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Płoty w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Płoty w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 364 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Płoty
  5 364 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Płoty w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 495 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 132 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -363 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 52,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Płoty w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Płoty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Płoty
  64,9
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 112,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  112,2
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Płoty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Płoty w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 978 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 773 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 77 nowych podmiotów, a 58 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (124) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (62) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (88) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Płoty najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (954) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (45) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,3% (316) podmiotów, a 63,1% (617) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Płoty najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 978 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 316 Przemysł i budownictwo
 • 617 Pozostała działalność
 • 77 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Płoty w 2022 roku
 • 58 Podmioty wyrejestrowane w gminie Płoty w 2022 roku
 • 773 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 954 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 954
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 978 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 978
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 773 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 215 Budownictwo
 • 215
 • 171 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 171
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 43 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 43
 • 38 Pozostała działalność
 • 38
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Płoty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Płoty stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 248 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Płoty wynosi 72,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Płoty najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,29 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 11,76 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,27 (96%), drogowe - 3,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,75 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Płoty.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 248 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 248
 • 158 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 158
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 51
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 96 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 96
 • 30,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  30,26
  Województwo
  22,28
  Polska
  22,81
 • 19,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Płoty
  19,29
  Województwo
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 6,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Płoty
  6,27
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 3,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Płoty
  3,40
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Polska
  1,82
 • 0,75 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 11,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,76
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  73%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Płoty
  59%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cały kraj
  63%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  96%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Płoty
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Gmina Płoty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Płoty wyniosła w 2022 roku 52,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Płoty - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Płoty wyniosła w 2022 roku 51,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.9%). W budżecie gminy Płoty wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 940 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Płoty według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Płoty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Płoty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,9 mln

  3,3 tys(100%)

  40,9 mln

  4,6 tys(100%)

  36,2 mln

  4,1 tys(100%)

  41,4 mln

  4,6 tys(100%)

  42,4 mln

  4,8 tys(100%)

  44,4 mln

  5,3 tys(100%)

  43,8 mln

  5,3 tys(100%)

  52,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  1,1 tys(33.7%)

  9,9 mln

  1,1 tys(24.1%)

  10,0 mln

  1,1 tys(27.6%)

  10,9 mln

  1,2 tys(26.3%)

  11,2 mln

  1,3 tys(26.3%)

  11,6 mln

  1,3 tys(26.1%)

  12,4 mln

  1,4 tys(28.3%)

  13,0 mln

  1,6 tys(24.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  875(26.4%)

  13,4 mln

  1,5 tys(32.8%)

  2,8 mln

  317(7.8%)

  2,8 mln

  316(6.8%)

  2,8 mln

  314(6.5%)

  2,8 mln

  325(6.4%)

  3,1 mln

  364(7.1%)

  8,2 mln

  999(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  462(14%)

  3,7 mln

  412(9%)

  4,3 mln

  478(11.8%)

  4,7 mln

  524(11.3%)

  4,8 mln

  540(11.2%)

  5,1 mln

  581(11.4%)

  4,9 mln

  571(11.2%)

  6,2 mln

  762(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  266(8%)

  1,8 mln

  205(4.5%)

  1,9 mln

  216(5.3%)

  2,4 mln

  270(5.8%)

  5,8 mln

  656(13.6%)

  3,4 mln

  384(7.6%)

  3,2 mln

  375(7.4%)

  3,8 mln

  464(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  760,9 tys

  84,3(2.5%)

  921,5 tys

  103(2.3%)

  977,0 tys

  109(2.7%)

  1,3 mln

  151(3.2%)

  1,2 mln

  134(2.8%)

  1,3 mln

  146(2.9%)

  3,8 mln

  441(8.6%)

  3,2 mln

  391(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  295,6 tys

  32,7(1%)

  336,1 tys

  37,5(0.8%)

  238,2 tys

  26,6(0.7%)

  1,5 mln

  166(3.6%)

  361,3 tys

  41,1(0.9%)

  2,7 mln

  313(6.2%)

  337,6 tys

  39,3(0.8%)

  2,8 mln

  342(5.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  829,8 tys

  91,9(2.8%)

  745,3 tys

  83,2(1.8%)

  827,9 tys

  92,4(2.3%)

  2,4 mln

  273(5.9%)

  1,1 mln

  121(2.5%)

  1,1 mln

  130(2.6%)

  1,3 mln

  149(2.9%)

  2,6 mln

  319(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  26,7 tys

  3,0(0.1%)

  9,8 tys

  1,1(0%)

  7,5 tys

  0,8(0%)

  7,7 tys

  0,9(0%)

  9,3 tys

  1,1(0%)

  201,7 tys

  23,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  151(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  511,2 tys

  56,6(1.7%)

  475,8 tys

  53,1(1.2%)

  595,6 tys

  66,4(1.6%)

  379,0 tys

  42,6(0.9%)

  321,9 tys

  36,6(0.8%)

  336,4 tys

  38,6(0.8%)

  408,4 tys

  47,5(0.9%)

  993,4 tys

  122(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  403,0 tys

  44,6(1.3%)

  414,2 tys

  46,2(1%)

  401,1 tys

  44,7(1.1%)

  394,8 tys

  44,4(1%)

  346,6 tys

  39,4(0.8%)

  222,8 tys

  25,6(0.5%)

  169,6 tys

  19,7(0.4%)

  694,5 tys

  85,0(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  154(4.7%)

  8,1 mln

  903(19.8%)

  1,1 mln

  119(2.9%)

  2,3 mln

  257(5.5%)

  1,4 mln

  164(3.4%)

  1,1 mln

  128(2.5%)

  412,1 tys

  47,9(0.9%)

  381,6 tys

  46,7(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  2,6(0.1%)

  16,1 tys

  1,8(0%)

  21,1 tys

  2,4(0.1%)

  22,4 tys

  2,5(0.1%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  287,2 tys

  35,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,2 tys

  13,0(0.4%)

  125,7 tys

  14,0(0.3%)

  138,5 tys

  15,4(0.4%)

  166,3 tys

  18,7(0.4%)

  204,0 tys

  23,2(0.5%)

  198,8 tys

  22,8(0.4%)

  228,1 tys

  26,5(0.5%)

  285,2 tys

  34,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,0 tys

  12,6(0.4%)

  148,0 tys

  16,5(0.4%)

  134,2 tys

  15,0(0.4%)

  182,2 tys

  20,5(0.4%)

  185,7 tys

  21,1(0.4%)

  314,1 tys

  36,0(0.7%)

  302,6 tys

  35,2(0.7%)

  276,8 tys

  33,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  130,2 tys

  14,4(0.4%)

  126,7 tys

  14,1(0.3%)

  126,3 tys

  14,1(0.3%)

  199,3 tys

  22,4(0.5%)

  142,8 tys

  16,2(0.3%)

  176,6 tys

  20,2(0.4%)

  163,7 tys

  19,0(0.4%)

  184,0 tys

  22,5(0.4%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  2,4(0.1%)

  589

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,0 tys

  19,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  591,2 tys

  65,5(2%)

  616,8 tys

  68,9(1.5%)

  598,8 tys

  66,8(1.7%)

  568,2 tys

  63,9(1.4%)

  496,8 tys

  56,4(1.2%)

  416,5 tys

  47,8(0.9%)

  433,1 tys

  50,4(1%)

  48,2 tys

  5,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,2 tys

  4,1(0.1%)

  42,4 tys

  4,7(0.1%)

  157,2 tys

  17,5(0.4%)

  36,0 tys

  4,0(0.1%)

  39,4 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,4 tys

  11,7(0.4%)

  12,3 tys

  1,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  137,3 tys

  15,4(0.3%)

  94,2 tys

  10,7(0.2%)

  88,0 tys

  10,1(0.2%)

  7,9 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,4 tys

  4,8(0.1%)

  14,0 tys

  1,6(0%)

  18,1 tys

  2,0(0%)

  17,8 tys

  2,0(0%)

  11,8 tys

  1,3(0%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Płoty według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Płoty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Płoty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,2 mln

  3,5 tys(100%)

  36,1 mln

  4,0 tys(100%)

  38,4 mln

  4,3 tys(100%)

  39,9 mln

  4,5 tys(100%)

  45,0 mln

  5,1 tys(100%)

  47,6 mln

  5,7 tys(100%)

  49,4 mln

  5,9 tys(100%)

  51,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,7 mln

  961(27.8%)

  9,5 mln

  1,1 tys(26.4%)

  10,1 mln

  1,1 tys(26.2%)

  11,7 mln

  1,3 tys(29.4%)

  13,1 mln

  1,5 tys(29.1%)

  11,9 mln

  1,4 tys(25.1%)

  13,5 mln

  1,6 tys(27.4%)

  16,1 mln

  2,0 tys(31.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  1,3 tys(36.2%)

  11,2 mln

  1,2 tys(30.9%)

  10,8 mln

  1,2 tys(28.1%)

  11,3 mln

  1,3 tys(28.3%)

  12,6 mln

  1,4 tys(28%)

  14,5 mln

  1,7 tys(30.4%)

  16,8 mln

  2,0 tys(34.1%)

  13,5 mln

  1,6 tys(26.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  666(19.2%)

  11,6 mln

  1,3 tys(32%)

  1,3 mln

  143(3.3%)

  1,2 mln

  136(3%)

  904,5 tys

  103(2%)

  900,0 tys

  103(1.9%)

  860,4 tys

  100(1.7%)

  5,6 mln

  682(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  193(5.6%)

  1,2 mln

  138(3.4%)

  1,2 mln

  134(3.1%)

  1,3 mln

  144(3.2%)

  3,0 mln

  346(6.8%)

  2,7 mln

  310(5.7%)

  1,8 mln

  207(3.6%)

  2,5 mln

  304(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  711,4 tys

  78,8(2.3%)

  712,8 tys

  79,6(2%)

  730,3 tys

  81,5(1.9%)

  794,9 tys

  89,4(2%)

  886,1 tys

  101(2%)

  960,4 tys

  110(2%)

  857,1 tys

  99,7(1.7%)

  1,4 mln

  176(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,3 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  8,4(0.2%)

  224,6 tys

  25,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  151(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,0 tys

  2,4(0.1%)

  20,6 tys

  2,3(0.1%)

  15,9 tys

  1,8(0%)

  22,3 tys

  2,5(0.1%)

  18,8 tys

  2,1(0%)

  9,2 tys

  1,1(0%)

  334,2 tys

  38,9(0.7%)

  662,9 tys

  81,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  582,3 tys

  64,5(1.9%)

  291,0 tys

  32,5(0.8%)

  256,1 tys

  28,6(0.7%)

  293,0 tys

  32,9(0.7%)

  785,9 tys

  89,3(1.7%)

  698,0 tys

  80,0(1.5%)

  935,1 tys

  109(1.9%)

  662,4 tys

  81,0(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  80,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  502,1 tys

  61,4(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  487,4 tys

  54,0(1.6%)

  475,1 tys

  53,0(1.3%)

  518,3 tys

  57,8(1.4%)

  418,9 tys

  47,1(1.1%)

  417,6 tys

  47,4(0.9%)

  406,4 tys

  46,6(0.9%)

  628,5 tys

  73,1(1.3%)

  496,2 tys

  60,7(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  483,3 tys

  53,5(1.5%)

  125,9 tys

  14,1(0.3%)

  1,4 mln

  160(3.7%)

  120,4 tys

  13,5(0.3%)

  153,2 tys

  17,4(0.3%)

  295,8 tys

  33,9(0.6%)

  185,4 tys

  21,6(0.4%)

  363,6 tys

  44,5(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  272,0 tys

  33,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  210,2 tys

  23,3(0.7%)

  16,9 tys

  1,9(0%)

  25,5 tys

  2,8(0.1%)

  42,4 tys

  4,8(0.1%)

  127,1 tys

  14,4(0.3%)

  40,1 tys

  4,6(0.1%)

  68,8 tys

  8,0(0.1%)

  87,7 tys

  10,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  231,0 tys

  25,6(0.7%)

  241,2 tys

  26,9(0.7%)

  219,7 tys

  24,5(0.6%)

  180,8 tys

  20,3(0.5%)

  137,5 tys

  15,6(0.3%)

  60,6 tys

  6,9(0.1%)

  44,3 tys

  5,2(0.1%)

  35,4 tys

  4,3(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,1 tys

  2,0(0.1%)

  33,7 tys

  3,8(0.1%)

  18,4 tys

  2,1(0%)

  1,1 mln

  127(2.8%)

  21,0 tys

  2,4(0%)

  1,5 mln

  169(3.1%)

  839,6 tys

  97,7(1.7%)

  20,5 tys

  2,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  620,0 tys

  68,7(2%)

  678,0 tys

  75,7(1.9%)

  19,9 tys

  2,2(0.1%)

  270,3 tys

  30,4(0.7%)

  703,6 tys

  79,9(1.6%)

  234,2 tys

  26,9(0.5%)

  26,6 tys

  3,1(0.1%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,4 tys

  11,7(0.3%)

  12,3 tys

  1,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  137,3 tys

  15,4(0.3%)

  94,4 tys

  10,7(0.2%)

  88,0 tys

  10,1(0.2%)

  7,6 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,0 tys

  2,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  958

  0,1(0%)

  829

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Płoty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 045 mieszkańców gminy Płoty jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 991 kobiet oraz 1 053 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców gminy Płoty, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Płoty mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Płoty największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  W roku 2021 w gminie Płoty mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (77 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Płoty mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 113 dzieci (48 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  16,3% mieszkańców gminy Płoty w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 590 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 592 uczniów (280 kobiet oraz 312 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Płoty placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 39 oddziałach uczyło się 672 uczniów (356 kobiet oraz 316 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,34.

  W gminie Płoty znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 112 uczniów (56 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Płoty placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 160 uczniów (83 kobiety oraz 77 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 37,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców gminy Płoty w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Płoty
  16,6%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • gm. Płoty
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Płoty
  16,2%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Płoty
  16,0%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  15,7%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,5%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 590 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Płoty
  590,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Kraj
  883,0
 • 2,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Płoty
  2,35
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Płoty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 80 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 38 4 lata
 • 38
 • 44 5 lata
 • 44
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 46 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Płoty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Płoty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Płotach
  Publiczne
  91 385-12-81
  91 385-12-81
  ul. Dworcowa 8
  72-310 Płoty
  61439
  Małe Przedszkole w Lisowie
  Niepubliczny
  71 782-08-92
  71 782-08-91
  ul. Lisowo 5a
  72-310 Lisowo
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mechowie
  Niepubliczny
  91 885-88-87
  ul. Mechowo 22
  72-310 Mechowo
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Wyszoborze
  Niepubliczny
  91 885-88-87
  ul. Wyszobór 42
  72-310 Wyszobór
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Płoty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 592 Uczniowie
 • 280 Kobiety
  (uczniowie)
 • 312 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Płoty
  17,4
  Województwo
  17,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 52,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,34
  Województwo
  94,69
  Cały kraj
  95,71
 • 80,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Płoty
  80,39
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Płoty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Płoty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Płoty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Płoty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  91 385-12-96
  91 385-12-96
  ul. Stefana Batorego 15
  72-310 Płoty
  1940735
  Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie
  Publiczna
  91 386-51-82
  91 386-51-82
  Modlimowo 20
  72-310 Modlimowo
  810712
  Szkoła Podstawowa w Mechowie
  Publiczna
  91 385-12-86
  91 385-12-86
  Mechowo 22
  72-310 Mechowo
  78211
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  91 386-51-83
  91 386-51-83
  ul. brak 16
  72-310 Wyszobór
  76210
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Płoty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 25 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 37,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  37,3
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Płoty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Płoty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  91 385-14-41
  91 385-14-41
  ul. Paderewskiego 13
  72-310 Płoty
  8124-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  91 385-14-41
  91 385-14-41
  ul. Paderewskiego 13
  72-310 Płoty
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  91 385-12-09
  ul. I Armii Wojska Polskiego 17
  72-310 Płoty
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Płoty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Płoty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Płoty, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Płoty - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Płoty: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Płoty 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 354)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 199)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 25)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 172)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 121)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 26)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 27)
  • taneczne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Płoty działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 077 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 737 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Płoty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Płoty działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 397 członków. Zarejestrowano 350 ćwiczących (mężczyźni: 296, kobiety: 54, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 49). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Płoty w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Płoty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Płoty i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Płoty odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Płoty znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Płoty
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Płoty w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 24,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  24,5
  Zachodniopomorskie
  53,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 24,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  24,5
  Województwo
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Płoty
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  8,5
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Płoty
  100,0
  woj. zachodniopomorskie
  112,7
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Płoty w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  29,3 km
  Województwo
  542,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Płoty
  0,9 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,2 km