Gmina Olsztynek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Olsztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Olsztynek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Olsztynek ma 13 527 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek.
 • 13 527 Liczba mieszkańców
 • 371,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Wojciech Stegienko Burmistrz gminy
Gmina Olsztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.279953.5576 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814093
Herb gminy Olsztynek
Gmina Olsztynek herb

Gmina Olsztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-015Poczta Olsztynek, ul. Chopina 15

Gmina Olsztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Olsztynek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Olsztynku
(89) 519-54-50
(89) 519-54-57
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Olsztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Olsztynek ma 13 527 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Olsztynek zawarli w 2021 roku 52 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Olsztynek jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Olsztynek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,02 na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek. W 2021 roku urodziło się 109 dzieci, w tym 58,7% dziewczynek i 41,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Olsztynek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Olsztynek były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Olsztynek przypada 11.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 165 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 196 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Olsztynek -31. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  61,8% mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 527 Liczba mieszkańców
 • 6 923 Kobiety
 • 6 604 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Olsztynek
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Olsztynek
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Olsztynek
  8,1%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Gmina
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Olsztynek w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  3,8
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Olsztynek
  1,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Olsztynek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -41 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Olsztynek
  -3,0
  Województwo
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Olsztynek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Olsztynek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Olsztynek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Olsztynek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 Urodzenia żywe
 • 64 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 45 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,7%
  41,3%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  30,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 392 g
  Województwo
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,09
  Województwo
  1,14
  Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,53
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Olsztynek
  0,65
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Olsztynek w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 150 Zgony
 • 74 Kobiety
  (Zgony)
 • 76 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Olsztynek
  11,0
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Olsztynek
  154,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cała Polska
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Olsztynek
  9,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Olsztynek
  25,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cała Polska
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Olsztynek
  216,6
  Województwo
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Olsztynek
  292,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Olsztynek
  16,9
  Województwo
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Olsztynek
  10,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Olsztynek
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 165 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 76 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 89 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 196 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 87 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 109 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Olsztynek w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Olsztynek oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek to 4 606 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Olsztynek to 5,10 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Olsztynek to 122,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,43% mieszkań posiada łazienkę, 79,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 606 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 337,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  337,90
  Województwo
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 24,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Olsztynek
  24,70 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Olsztynek
  3,89
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,96
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Olsztynek
  0,76
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,22
  Województwo
  4,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 153 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Olsztynek
  5,10
  Województwo
  3,89
  Polska
  3,90
 • 11,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Olsztynek
  11,31
  Województwo
  16,28
  Polska
  24,07
 • 3 660 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Olsztynek
  122,0 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,27 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,35%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 93,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Olsztynek
  93,83%
  Województwo
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 89,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,43%
  Województwo
  92,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 79,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Olsztynek
  79,11%
  Województwo
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 52,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Olsztynek
  52,28%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Olsztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Olsztynek na 1000 mieszkańców pracuje 366osób . 59,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek wynosiło w 2021 roku 3,9% (4,6% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek 859 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 438 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -421.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 366 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Olsztynek
  366,0
  Województwo
  202,0
  Polska
  257,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,6% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Olsztynek
  5 206 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Olsztynek w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 859 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 438 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -421 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 947 Pracujący ogółem
 • 2 929 Kobiety
 • 2 018 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,9
  Województwo
  65,7
  Polska
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Olsztynek
  32,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 113,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Olsztynek
  113,0
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Olsztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Olsztynek w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 197 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 857 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 84 nowe podmioty, a 61 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (127) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (67) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (112) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Olsztynek najwięcej (60) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 148) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (45) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (296) podmiotów, a 71,5% (856) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Olsztynek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 197 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 296 Przemysł i budownictwo
 • 856 Pozostała działalność
 • 84 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Olsztynek w 2021 roku
 • 61 Podmioty wyrejestrowane w gminie Olsztynek w 2021 roku
 • 857 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 148 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 148
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 196 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 196
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 69 Spółki handlowe ogółem
 • 69
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 60  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 60
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 50 Spółki cywilne ogółem
 • 50
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 857 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 186 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 186
 • 178 Budownictwo
 • 178
 • 85 Przetwórstwo przemysłowe
 • 85
 • 67 Transport i gospodarka magazynowa
 • 67
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 58 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 58
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 39 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 39
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35
 • 27 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 27
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Olsztynek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 199 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Olsztynek wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Olsztynek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 199
 • 122 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 122
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 93 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 93
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  9,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Cały kraj
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  2,47
  Warmińsko-mazurskie
  3,60
  Polska
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olsztynek
  2,38
  Województwo
  2,14
  Cały kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  0,38
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,85
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Olsztynek
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Polska
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Olsztynek
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Olsztynek
  39%
  Województwo
  53%
  Kraj
  53%

Gmina Olsztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2021 roku 74,6 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Olsztynek - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 12,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2021 roku 78,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5.8%). W budżecie gminy Olsztynek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 812 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 81,3 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  3,4 tys(100%)

  43,9 mln

  3,1 tys(100%)

  52,7 mln

  3,8 tys(100%)

  58,0 mln

  4,2 tys(100%)

  61,9 mln

  4,5 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  66,7 mln

  4,9 tys(100%)

  74,6 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,5 mln

  1,2 tys(35%)

  17,2 mln

  1,2 tys(39.1%)

  17,7 mln

  1,3 tys(33.5%)

  17,7 mln

  1,3 tys(30.5%)

  19,6 mln

  1,4 tys(31.7%)

  21,7 mln

  1,6 tys(31.4%)

  20,8 mln

  1,5 tys(31.2%)

  22,6 mln

  1,7 tys(30.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  145(4.3%)

  1,9 mln

  136(4.3%)

  2,6 mln

  190(5%)

  4,0 mln

  285(6.8%)

  6,0 mln

  431(9.6%)

  4,2 mln

  305(6.1%)

  3,6 mln

  263(5.4%)

  7,0 mln

  518(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  278(8.3%)

  4,2 mln

  300(9.5%)

  4,3 mln

  311(8.2%)

  5,3 mln

  384(9.2%)

  5,6 mln

  406(9.1%)

  5,5 mln

  401(8%)

  6,0 mln

  439(9%)

  6,5 mln

  479(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  639(19%)

  9,2 mln

  665(21%)

  17,4 mln

  1,3 tys(33%)

  4,2 mln

  304(7.3%)

  4,4 mln

  320(7.1%)

  4,4 mln

  324(6.4%)

  4,5 mln

  332(6.8%)

  5,0 mln

  368(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  180(5.4%)

  2,4 mln

  170(5.4%)

  2,2 mln

  157(4.1%)

  2,6 mln

  189(4.5%)

  3,2 mln

  230(5.1%)

  2,5 mln

  179(3.6%)

  2,3 mln

  169(3.5%)

  3,1 mln

  228(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  718,2 tys

  51,3(1.5%)

  2,2 mln

  156(4.9%)

  748,1 tys

  53,9(1.4%)

  1,7 mln

  122(2.9%)

  645,8 tys

  46,8(1%)

  604,7 tys

  44,1(0.9%)

  733,2 tys

  53,8(1.1%)

  3,0 mln

  223(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,6 mln

  326(9.7%)

  2,6 mln

  188(5.9%)

  1,6 mln

  113(3%)

  1,7 mln

  125(3%)

  1,8 mln

  129(2.9%)

  6,3 mln

  459(9.1%)

  2,2 mln

  158(3.2%)

  1,9 mln

  137(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  514,4 tys

  36,7(1.1%)

  1,2 mln

  89,0(2.8%)

  460,3 tys

  33,2(0.9%)

  530,9 tys

  38,2(0.9%)

  611,2 tys

  44,3(1%)

  769,1 tys

  56,1(1.1%)

  1,5 mln

  109(2.2%)

  771,6 tys

  57,0(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 mln

  276(8.2%)

  636,1 tys

  45,8(1.4%)

  662,6 tys

  47,7(1.3%)

  659,4 tys

  47,5(1.1%)

  734,0 tys

  53,2(1.2%)

  769,3 tys

  56,2(1.1%)

  826,0 tys

  60,6(1.2%)

  703,3 tys

  52,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  593,7 tys

  42,4(1.3%)

  540,6 tys

  39,0(1.2%)

  506,7 tys

  36,5(1%)

  509,5 tys

  36,7(0.9%)

  549,8 tys

  39,8(0.9%)

  707,1 tys

  51,6(1%)

  804,0 tys

  59,0(1.2%)

  684,8 tys

  50,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  381,3 tys

  27,2(0.8%)

  329,7 tys

  23,8(0.8%)

  534,6 tys

  38,5(1%)

  1,0 mln

  73,9(1.8%)

  622,0 tys

  45,0(1%)

  612,0 tys

  44,7(0.9%)

  455,9 tys

  33,5(0.7%)

  681,2 tys

  50,4(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  190,8 tys

  13,6(0.4%)

  136,3 tys

  9,8(0.3%)

  236,6 tys

  17,0(0.4%)

  572,6 tys

  41,2(1%)

  369,7 tys

  26,8(0.6%)

  384,5 tys

  28,1(0.6%)

  495,3 tys

  36,3(0.7%)

  631,1 tys

  46,7(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  742,6 tys

  53,0(1.6%)

  169,3 tys

  12,2(0.4%)

  2,8 mln

  200(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  88,8 tys

  6,5(0.1%)

  473,1 tys

  35,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  535,9 tys

  38,3(1.1%)

  290,2 tys

  20,9(0.7%)

  357,5 tys

  25,8(0.7%)

  386,7 tys

  27,9(0.7%)

  352,8 tys

  25,6(0.6%)

  368,1 tys

  26,9(0.5%)

  295,9 tys

  21,7(0.4%)

  361,4 tys

  26,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  447,1 tys

  31,9(0.9%)

  421,9 tys

  30,4(1%)

  371,1 tys

  26,7(0.7%)

  391,5 tys

  28,2(0.7%)

  448,9 tys

  32,5(0.7%)

  580,3 tys

  42,4(0.8%)

  458,5 tys

  33,6(0.7%)

  338,4 tys

  25,0(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  33,1 tys

  2,4(0.1%)

  32,9 tys

  2,4(0.1%)

  48,0 tys

  3,5(0.1%)

  19,9 tys

  1,4(0%)

  21,5 tys

  1,6(0%)

  25,4 tys

  1,9(0%)

  52,8 tys

  3,9(0.1%)

  47,8 tys

  3,5(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  178,2 tys

  12,7(0.4%)

  162,2 tys

  11,7(0.4%)

  383

  0,0(0%)

  458

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  614,4 tys

  44,8(0.9%)

  14,0 tys

  1,0(0%)

  19,5 tys

  1,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  186,4 tys

  13,3(0.4%)

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  229,9 tys

  16,7(0.4%)

  162,6 tys

  11,9(0.2%)

  152,0 tys

  11,2(0.2%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  143,6 tys

  10,3(0.3%)

  43,6 tys

  3,1(0.1%)

  237,7 tys

  17,1(0.5%)

  61,6 tys

  4,4(0.1%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  55,3 tys

  4,0(0.1%)

  69,2 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  114,6 tys

  8,2(0.2%)

  181,3 tys

  13,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  584,9 tys

  42,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,8 mln

  3,4 tys(100%)

  42,8 mln

  3,1 tys(100%)

  52,9 mln

  3,8 tys(100%)

  56,3 mln

  4,1 tys(100%)

  58,7 mln

  4,2 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  71,8 mln

  5,2 tys(100%)

  78,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,4 mln

  1,2 tys(34.4%)

  16,8 mln

  1,2 tys(39.3%)

  18,2 mln

  1,3 tys(34.3%)

  19,6 mln

  1,4 tys(34.8%)

  22,5 mln

  1,6 tys(38.4%)

  25,9 mln

  1,9 tys(37.5%)

  27,5 mln

  2,0 tys(38.3%)

  30,9 mln

  2,3 tys(39.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  823(24.1%)

  12,2 mln

  876(28.4%)

  12,8 mln

  923(24.2%)

  12,3 mln

  884(21.8%)

  12,0 mln

  872(20.5%)

  13,4 mln

  981(19.5%)

  15,4 mln

  1,1 tys(21.5%)

  14,8 mln

  1,1 tys(19%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  239(7%)

  2,3 mln

  167(5.4%)

  3,3 mln

  241(6.3%)

  2,8 mln

  204(5%)

  2,4 mln

  171(4%)

  1,7 mln

  123(2.4%)

  3,3 mln

  241(4.6%)

  4,5 mln

  334(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  512,4 tys

  36,6(1.1%)

  659,3 tys

  47,5(1.5%)

  630,0 tys

  45,4(1.2%)

  933,9 tys

  67,3(1.7%)

  333,6 tys

  24,2(0.6%)

  2,2 mln

  160(3.2%)

  326,0 tys

  23,9(0.5%)

  3,1 mln

  232(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  471(13.8%)

  6,7 mln

  482(15.6%)

  14,8 mln

  1,1 tys(28%)

  1,6 mln

  117(2.9%)

  1,7 mln

  124(2.9%)

  1,6 mln

  117(2.3%)

  1,5 mln

  112(2.1%)

  1,7 mln

  127(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  806,1 tys

  57,5(1.7%)

  935,0 tys

  67,4(2.2%)

  900,1 tys

  64,8(1.7%)

  1,0 mln

  73,9(1.8%)

  1,8 mln

  129(3%)

  1,7 mln

  128(2.5%)

  1,0 mln

  75,6(1.4%)

  1,6 mln

  115(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  131(3.8%)

  912,1 tys

  65,7(2.1%)

  323,0 tys

  23,3(0.6%)

  545,8 tys

  39,3(1%)

  435,3 tys

  31,5(0.7%)

  444,3 tys

  32,4(0.6%)

  451,2 tys

  33,1(0.6%)

  591,8 tys

  43,8(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  255,4 tys

  18,2(0.5%)

  275,6 tys

  19,9(0.6%)

  285,1 tys

  20,5(0.5%)

  347,4 tys

  25,0(0.6%)

  247,2 tys

  17,9(0.4%)

  182,0 tys

  13,3(0.3%)

  260,1 tys

  19,1(0.4%)

  295,2 tys

  21,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,2 tys

  1,1(0%)

  18,5 tys

  1,3(0%)

  18,8 tys

  1,4(0%)

  123,6 tys

  8,9(0.2%)

  114,6 tys

  8,3(0.2%)

  148,0 tys

  10,8(0.2%)

  133,4 tys

  9,8(0.2%)

  171,3 tys

  12,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  689,3 tys

  49,2(1.4%)

  495,1 tys

  35,7(1.2%)

  85,4 tys

  6,1(0.2%)

  276,4 tys

  19,9(0.5%)

  430,7 tys

  31,2(0.7%)

  219,3 tys

  16,0(0.3%)

  171,4 tys

  12,6(0.2%)

  77,6 tys

  5,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  174,4 tys

  12,4(0.4%)

  151,9 tys

  10,9(0.4%)

  102,1 tys

  7,4(0.2%)

  63,1 tys

  4,5(0.1%)

  72,1 tys

  5,2(0.1%)

  68,5 tys

  5,0(0.1%)

  73,3 tys

  5,4(0.1%)

  68,0 tys

  5,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  98,4 tys

  7,0(0.2%)

  107,1 tys

  7,7(0.3%)

  78,8 tys

  5,7(0.1%)

  46,9 tys

  3,4(0.1%)

  47,7 tys

  3,5(0.1%)

  46,8 tys

  3,4(0.1%)

  19,0 tys

  1,4(0%)

  47,7 tys

  3,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  393,3 tys

  28,1(0.8%)

  304,2 tys

  21,9(0.7%)

  367,9 tys

  26,5(0.7%)

  397,7 tys

  28,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  1,5(0%)

  42,5 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  171(5%)

  389,2 tys

  28,0(0.9%)

  17,0 tys

  1,2(0%)

  83,8 tys

  6,0(0.1%)

  203,5 tys

  14,7(0.3%)

  2,9 mln

  214(4.3%)

  340,7 tys

  25,0(0.5%)

  16,4 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,7 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  0,6(0%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  11,5 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  0,8(0%)

  13,9 tys

  1,0(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  125(3.7%)

  112,0 tys

  8,1(0.3%)

  8,4 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  26,0 tys

  1,9(0%)

  12,1 tys

  0,9(0%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  12,3 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  186,4 tys

  13,3(0.4%)

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  229,9 tys

  16,7(0.4%)

  162,6 tys

  11,9(0.2%)

  152,0 tys

  11,2(0.2%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  618,1 tys

  44,1(1.3%)

  148,8 tys

  10,7(0.3%)

  961,5 tys

  69,3(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  529,5 tys

  38,8(0.7%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  108,0 tys

  7,7(0.2%)

  115,3 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415,6 tys

  30,1(0.7%)

  41,8 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Olsztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 124 mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 554 kobiet oraz 1 570 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Olsztynek, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Olsztynek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Olsztynek największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Olsztynek mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 293 dzieci (153 dziewczynki oraz 140 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 238 dzieci (114 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępne były 242 miejsca.

  15,9% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 799 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 77 oddziałach uczyło się 1 223 uczniów (605 kobiet oraz 618 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 56 oddziałach uczyło się 983 uczniów (488 kobiet oraz 495 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów.

  W gminie Olsztynek znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 98 uczniów (57 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 224 uczniów (129 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W gminie Olsztynek znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 117 uczniów (45 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 29,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Olsztynek
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,0%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Olsztynek
  16,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,9%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 799 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  799,0
  Warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Olsztynek
  1,24
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 335 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Olsztynek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 293 Dzieci
 • 153 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 140 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 3 lata
 • 47
 • 74 4 lata
 • 74
 • 89 5 lata
 • 89
 • 81 6 lat
 • 81
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 40 4 lata
 • 40
 • 51 5 lata
 • 51
 • 33 6 lat
 • 33
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 34 4 lata
 • 34
 • 38 5 lata
 • 38
 • 48 6 lat
 • 48
 • 135 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-42
  89 519-26-42
  ul. Szkolna 9
  11-015 Olsztynek
  1024614
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole w Waplewie
  Publiczne
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  4736
 • Szkoły podstawowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 1 107 Uczniowie
 • 540 Kobiety
  (uczniowie)
 • 567 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Olsztynek
  15,9
  Warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,0
 • 14,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 •  
 • 89,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 73,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-23-75
  89 519-23-75
  ul. Ostródzka 2
  11-015 Olsztynek
  3061164
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Waplewie
  Publiczna
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  713715
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ELGNÓWKU
  Publiczna
  89 519-20-46
  89 519-20-46
  ul. ELGNÓWKO 27
  11-015 Elgnówko
  88610
  Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
  Publiczna
  89 519-48-29
  89 519-48-29
  Ameryka 21
  11-015 Ameryka
  -79-
  Szkoła Filialna w Królikowie
  Publiczna
  89 519-20-76
  Królikowo 21
  11-015 Królikowo
  430-
  Szkoła Filialna w Mierkach
  Publiczna
  89 519-21-78
  Mierki 11
  11-015 Mierki
  330-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,2%
  41,8%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  24,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  29,3
  Województwo
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  7163-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku
  Publiczna
  89 535-04-83
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  -113-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  4103-
  I Liceum Ogólnokształcące (Jacek Kaczmarski)
  Publiczne
  89 519-26-22
  89 519-26-22
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  497-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  382-
  Szkoła Policealna w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Olsztynek

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Olsztynek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Olsztynek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 3 260)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 400)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 225)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 24)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 27)
  • teatralne: 2 (członkowie: 11)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 33)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 22)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 80)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 15)
  • tańca: 3 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 271)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 110)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 6 (członkowie: 85)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Olsztynek działało 1 kino posiadające 1 salę z 90 miejscami na widowni. Odbyło się 60 seansów, na które przyszło 3 557 widzów, w tym 15 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 536 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Olsztynek działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 77 576 zwiedzających, co daje 57 054 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Olsztynek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 316 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 973 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olsztynek działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 484 członków. Zarejestrowano 419 ćwiczących (mężczyźni: 281, kobiety: 138, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 123). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Olsztynek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Olsztynek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w gminie Olsztynek odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 132,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Olsztynek znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 20 Ranni
  (rok 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Olsztynek w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 132,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  132,6
  Województwo
  65,5
  Cała Polska
  59,9
 • 7,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  7,4
  Warmińsko-mazurskie
  6,8
  Cały kraj
  5,9
 • 147,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Olsztynek
  147,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  76,4
  Cała Polska
  69,4
 • 5,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,8
 • 111,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Olsztynek
  111,1
  Województwo
  116,7
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Olsztynek w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 64,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Olsztynek
  64,6 km
  Województwo
  307,6 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami