Gmina Olsztynek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Olsztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Olsztynek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Olsztynek ma 13 884 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek.
 • 13 884 Liczba mieszkańców
 • 371,5 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Wojciech Stegienko Burmistrz gminy
Gmina Olsztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.279953.5576 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814093
Herb gminy Olsztynek
Gmina Olsztynek herb

Gmina Olsztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-015Poczta Olsztynek, ul. Chopina 15

Gmina Olsztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Olsztynek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Olsztynku
(89) 519-54-50
(89) 519-54-57
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Olsztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Olsztynek ma 13 884 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Olsztynek zawarli w 2017 roku 63 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Olsztynek jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Olsztynek ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,65 na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek. W 2017 roku urodziło się 147 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 421 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 32,1% zgonów w gminie Olsztynek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w gminie Olsztynek były nowotwory, a 9,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Olsztynek przypada 9.52 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 124 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 156 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Olsztynek -32. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  64,0% mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 884 Liczba mieszkańców
 • 7 029 Kobiety
 • 6 855 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Olsztynek
  28,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Olsztynek
  54,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,0%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Olsztynek
  5,3%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,7% Nieustalone
 • Gmina
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Olsztynek w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  4,5
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Olsztynek
  1,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 63 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Olsztynek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Olsztynek
  0,7
  Województwo
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Olsztynek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Olsztynek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Olsztynek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Olsztynek w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 147 Urodzenia żywe
 • 76 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 71 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  10,5
 • 44,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  44,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Polska
  44,2
 • 19.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.89
 • 62.39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.39
 • 96.15 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.15
 • 81.63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.63
 • 31.87 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.87
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 421 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 375 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 421 g
  Województwo
  3 401 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 146 Waga 4000g - 4499g
 • 146
 • 462 Waga 3500g - 3999g
 • 462
 • 459 Waga 3000g - 3499g
 • 459
 • 183 Waga 2500g - 2999g
 • 183
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,49
  Województwo
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,74
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Olsztynek
  1,15
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Olsztynek w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 132 Zgony
 • 66 Kobiety
  (Zgony)
 • 66 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Olsztynek
  9,5
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 87,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Olsztynek
  87,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Olsztynek
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Olsztynek
  35,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Kraj
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Olsztynek
  246,7
  Województwo
  278,4
  Cały kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Kraj
  261,6
 • 318,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 314,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Olsztynek
  318,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Kraj
  469,0
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Kraj
  87,7
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Olsztynek
  16,1
  Województwo
  25,5
  Kraj
  31,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Olsztynek
  9,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Olsztynek
  1,3%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 124 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 156 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 81 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Olsztynek w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Olsztynek oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek to 4 429 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Olsztynek to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Olsztynek to 135,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,00% mieszkań posiada łazienkę, 78,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,56% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 429 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 319,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  319,00
  Województwo
  354,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 23,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Olsztynek
  23,20 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Olsztynek
  3,89
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,13
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Olsztynek
  0,81
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,22
  Województwo
  3,34
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 24 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 91 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Olsztynek
  5,35
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,91
 • 6,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Olsztynek
  6,55
  Województwo
  12,57
  Polska
  18,14
 • 2 311 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 135,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Olsztynek
  135,9 m2
  Województwo
  89,0 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,17 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,21%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cała Polska
  96,79%
 • 93,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Olsztynek
  93,59%
  Województwo
  94,47%
  Cały kraj
  93,66%
 • 89,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,00%
  Województwo
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 78,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Olsztynek
  78,28%
  Województwo
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 53,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Olsztynek
  53,56%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Olsztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Olsztynek na 1000 mieszkańców pracuje 225 osób . 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek wynosiło w 2017 roku 12,5% (15,7% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek wynosiło 3 781,68 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek 859 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 438 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -421.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 225 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Olsztynek
  225,0
  Województwo
  200,0
  Polska
  247,0
 • 12,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,7% Kobiety
 • 9,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,5%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 782 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Olsztynek
  3 782 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Olsztynek w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 859 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 438 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -421 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 129 Pracujący ogółem
 • 1 686 Kobiety
 • 1 443 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,2
  Województwo
  60,0
  Polska
  63,4
 • 26,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Olsztynek
  26,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 91,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Olsztynek
  91,0
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Olsztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Olsztynek w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 098 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 766 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 67 nowych podmiotów, a 82 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (127) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (67) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (112) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (75) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Olsztynek najwięcej (52) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 042) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (46) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (244) podmiotów, a 73,6% (808) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Olsztynek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 098 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 244 Przemysł i budownictwo
 • 808 Pozostała działalność
 • 67 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Olsztynek w 2017 roku
 • 82 Podmioty wyrejestrowane w gminie Olsztynek w 2017 roku
 • 766 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 042 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 042
 • 45 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 45
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 097 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 097
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 62 Spółki handlowe ogółem
 • 62
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 51 Spółki cywilne ogółem
 • 51
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 766 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 205 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 205
 • 139 Budownictwo
 • 139
 • 68 Przetwórstwo przemysłowe
 • 68
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 55 Transport i gospodarka magazynowa
 • 55
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 41 Pozostała działalność
 • 41
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 27 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 27
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Olsztynek stwierdzono szacunkowo 214 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Olsztynek wynosi 70,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 56%) oraz przeciwko mieniu - 6,35 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Olsztynek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 214 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 214
 • 130 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 130
 • 42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 42
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 88 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 88
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,07
  Polska
  19,62
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  9,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  3,05
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olsztynek
  2,27
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  0,55
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 6,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,35
  Warmińsko-mazurskie
  8,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Olsztynek
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Cały kraj
  72%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  56%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Olsztynek
  86%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Olsztynek
  38%
  Województwo
  52%
  Kraj
  52%

Gmina Olsztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2016 roku 52,7 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Olsztynek - 33.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (33%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2016 roku 52,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%). W budżecie gminy Olsztynek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 492 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,2 mln

  2,7 tys(100%)

  42,2 mln

  3,0 tys(100%)

  44,2 mln

  3,2 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  47,1 mln

  3,4 tys(100%)

  43,9 mln

  3,1 tys(100%)

  52,7 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,7 mln

  925(34.1%)

  13,7 mln

  999(32.5%)

  14,7 mln

  1,1 tys(33.3%)

  16,1 mln

  1,2 tys(38.8%)

  16,2 mln

  1,2 tys(39.1%)

  16,5 mln

  1,2 tys(35%)

  17,2 mln

  1,2 tys(39.1%)

  17,7 mln

  1,3 tys(33.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  509(18.8%)

  7,6 mln

  554(18%)

  7,8 mln

  561(17.7%)

  8,2 mln

  591(19.8%)

  8,6 mln

  612(20.6%)

  9,0 mln

  639(19%)

  9,2 mln

  665(21%)

  17,4 mln

  1,3 tys(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  219(8.1%)

  3,1 mln

  223(7.2%)

  3,6 mln

  255(8%)

  3,7 mln

  265(8.9%)

  3,8 mln

  272(9.2%)

  3,9 mln

  278(8.3%)

  4,2 mln

  300(9.5%)

  4,3 mln

  311(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  442,4 tys

  32,3(1.2%)

  606,2 tys

  44,1(1.4%)

  476,4 tys

  34,2(1.1%)

  676,1 tys

  48,4(1.6%)

  643,1 tys

  46,0(1.5%)

  742,6 tys

  53,0(1.6%)

  169,3 tys

  12,2(0.4%)

  2,8 mln

  200(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  129(4.8%)

  1,2 mln

  87,7(2.9%)

  996,4 tys

  71,5(2.3%)

  1,2 mln

  87,4(2.9%)

  1,2 mln

  89,3(3%)

  2,0 mln

  145(4.3%)

  1,9 mln

  136(4.3%)

  2,6 mln

  190(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  258(9.5%)

  6,8 mln

  496(16.1%)

  6,7 mln

  482(15.2%)

  1,7 mln

  121(4.1%)

  2,1 mln

  149(5%)

  2,5 mln

  180(5.4%)

  2,4 mln

  170(5.4%)

  2,2 mln

  157(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  924,3 tys

  67,4(2.5%)

  1,8 mln

  128(4.2%)

  974,0 tys

  69,9(2.2%)

  1,8 mln

  128(4.3%)

  2,9 mln

  205(6.9%)

  4,6 mln

  326(9.7%)

  2,6 mln

  188(5.9%)

  1,6 mln

  113(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  137(5%)

  2,7 mln

  196(6.4%)

  2,9 mln

  210(6.6%)

  3,6 mln

  260(8.7%)

  2,9 mln

  206(6.9%)

  718,2 tys

  51,3(1.5%)

  2,2 mln

  156(4.9%)

  748,1 tys

  53,9(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  127(4.7%)

  441,3 tys

  32,1(1%)

  2,3 mln

  162(5.1%)

  839,2 tys

  60,1(2%)

  682,3 tys

  48,8(1.6%)

  3,9 mln

  276(8.2%)

  636,1 tys

  45,8(1.4%)

  662,6 tys

  47,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  933,1 tys

  68,0(2.5%)

  2,2 mln

  157(5.1%)

  811,0 tys

  58,2(1.8%)

  1,5 mln

  105(3.5%)

  450,4 tys

  32,2(1.1%)

  381,3 tys

  27,2(0.8%)

  329,7 tys

  23,8(0.8%)

  534,6 tys

  38,5(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  323,6 tys

  23,6(0.9%)

  340,1 tys

  24,8(0.8%)

  368,7 tys

  26,4(0.8%)

  408,4 tys

  29,3(1%)

  534,1 tys

  38,2(1.3%)

  593,7 tys

  42,4(1.3%)

  540,6 tys

  39,0(1.2%)

  506,7 tys

  36,5(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  82,7(3.1%)

  561,3 tys

  40,9(1.3%)

  1,5 mln

  108(3.4%)

  652,0 tys

  46,7(1.6%)

  583,2 tys

  41,7(1.4%)

  514,4 tys

  36,7(1.1%)

  1,2 mln

  89,0(2.8%)

  460,3 tys

  33,2(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  295,0 tys

  21,5(0.8%)

  248,8 tys

  18,1(0.6%)

  251,3 tys

  18,0(0.6%)

  400,4 tys

  28,7(1%)

  427,0 tys

  30,5(1%)

  447,1 tys

  31,9(0.9%)

  421,9 tys

  30,4(1%)

  371,1 tys

  26,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  557,8 tys

  40,7(1.5%)

  533,6 tys

  38,8(1.3%)

  231,6 tys

  16,6(0.5%)

  324,0 tys

  23,2(0.8%)

  335,9 tys

  24,0(0.8%)

  535,9 tys

  38,3(1.1%)

  290,2 tys

  20,9(0.7%)

  357,5 tys

  25,8(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  10,3(0.3%)

  43,6 tys

  3,1(0.1%)

  237,7 tys

  17,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  462,3 tys

  33,7(1.2%)

  334,1 tys

  24,3(0.8%)

  413,7 tys

  29,7(0.9%)

  405,9 tys

  29,1(1%)

  163,8 tys

  11,7(0.4%)

  190,8 tys

  13,6(0.4%)

  136,3 tys

  9,8(0.3%)

  236,6 tys

  17,0(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  55,2 tys

  3,9(0.1%)

  33,1 tys

  2,4(0.1%)

  32,9 tys

  2,4(0.1%)

  48,0 tys

  3,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,2 tys

  2,0(0.1%)

  74,7 tys

  5,4(0.2%)

  31,6 tys

  2,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  186,4 tys

  13,3(0.4%)

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  369,9 tys

  27,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  9,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  94,5 tys

  6,9(0.3%)

  91,7 tys

  6,7(0.2%)

  112,6 tys

  8,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178,2 tys

  12,7(0.4%)

  162,2 tys

  11,7(0.4%)

  383

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  8,2(0.2%)

  181,3 tys

  13,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  2,6 tys(100%)

  38,1 mln

  2,7 tys(100%)

  40,5 mln

  2,9 tys(100%)

  40,2 mln

  2,9 tys(100%)

  40,1 mln

  2,9 tys(100%)

  47,8 mln

  3,4 tys(100%)

  42,8 mln

  3,1 tys(100%)

  52,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  916(35%)

  12,6 mln

  917(33%)

  13,8 mln

  988(34%)

  14,5 mln

  1,0 tys(36.1%)

  15,0 mln

  1,1 tys(37.4%)

  16,4 mln

  1,2 tys(34.4%)

  16,8 mln

  1,2 tys(39.3%)

  18,2 mln

  1,3 tys(34.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  388(14.8%)

  5,8 mln

  419(15.1%)

  6,0 mln

  428(14.7%)

  6,3 mln

  450(15.6%)

  6,5 mln

  464(16.2%)

  6,6 mln

  471(13.8%)

  6,7 mln

  482(15.6%)

  14,8 mln

  1,1 tys(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,2 mln

  745(28.5%)

  10,1 mln

  738(26.6%)

  10,2 mln

  732(25.2%)

  11,5 mln

  820(28.5%)

  11,0 mln

  784(27.4%)

  11,5 mln

  823(24.1%)

  12,2 mln

  876(28.4%)

  12,8 mln

  923(24.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  252(9.6%)

  2,8 mln

  207(7.5%)

  2,4 mln

  174(6%)

  2,5 mln

  178(6.2%)

  2,9 mln

  205(7.2%)

  3,3 mln

  239(7%)

  2,3 mln

  167(5.4%)

  3,3 mln

  241(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  420,3 tys

  30,6(1.2%)

  581,2 tys

  42,3(1.5%)

  454,4 tys

  32,6(1.1%)

  659,6 tys

  47,2(1.6%)

  684,9 tys

  49,0(1.7%)

  618,1 tys

  44,1(1.3%)

  148,8 tys

  10,7(0.3%)

  961,5 tys

  69,3(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  381,4 tys

  27,8(1.1%)

  452,0 tys

  32,9(1.2%)

  394,2 tys

  28,3(1%)

  354,0 tys

  25,4(0.9%)

  478,9 tys

  34,2(1.2%)

  806,1 tys

  57,5(1.7%)

  935,0 tys

  67,4(2.2%)

  900,1 tys

  64,8(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  537,8 tys

  39,2(1.5%)

  220,3 tys

  16,0(0.6%)

  362,5 tys

  26,0(0.9%)

  154,7 tys

  11,1(0.4%)

  298,3 tys

  21,3(0.7%)

  512,4 tys

  36,6(1.1%)

  659,3 tys

  47,5(1.5%)

  630,0 tys

  45,4(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,9 tys

  21,4(0.8%)

  310,2 tys

  22,6(0.8%)

  307,8 tys

  22,1(0.8%)

  313,7 tys

  22,5(0.8%)

  311,3 tys

  22,3(0.8%)

  393,3 tys

  28,1(0.8%)

  304,2 tys

  21,9(0.7%)

  367,9 tys

  26,5(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  350,8 tys

  25,6(1%)

  484,0 tys

  35,2(1.3%)

  765,8 tys

  54,9(1.9%)

  2,4 mln

  169(5.9%)

  964,8 tys

  69,0(2.4%)

  1,8 mln

  131(3.8%)

  912,1 tys

  65,7(2.1%)

  323,0 tys

  23,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  307,2 tys

  22,4(0.9%)

  146,9 tys

  10,7(0.4%)

  243,3 tys

  17,5(0.6%)

  316,5 tys

  22,7(0.8%)

  271,2 tys

  19,4(0.7%)

  255,4 tys

  18,2(0.5%)

  275,6 tys

  19,9(0.6%)

  285,1 tys

  20,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,8 tys

  9,3(0.4%)

  135,3 tys

  9,8(0.4%)

  148,9 tys

  10,7(0.4%)

  142,2 tys

  10,2(0.4%)

  179,1 tys

  12,8(0.4%)

  174,4 tys

  12,4(0.4%)

  151,9 tys

  10,9(0.4%)

  102,1 tys

  7,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  650,0 tys

  47,4(1.8%)

  3,6 mln

  259(9.3%)

  3,2 mln

  227(7.8%)

  158,8 tys

  11,4(0.4%)

  537,7 tys

  38,4(1.3%)

  689,3 tys

  49,2(1.4%)

  495,1 tys

  35,7(1.2%)

  85,4 tys

  6,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  131,8 tys

  9,6(0.4%)

  609,8 tys

  44,4(1.6%)

  579,1 tys

  41,5(1.4%)

  375,3 tys

  26,9(0.9%)

  150,3 tys

  10,7(0.4%)

  98,4 tys

  7,0(0.2%)

  107,1 tys

  7,7(0.3%)

  78,8 tys

  5,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  282,9 tys

  20,6(0.8%)

  140,7 tys

  10,2(0.4%)

  140,5 tys

  10,1(0.3%)

  389,9 tys

  27,9(1%)

  78,5 tys

  5,6(0.2%)

  15,2 tys

  1,1(0%)

  18,5 tys

  1,3(0%)

  18,8 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,6 tys

  1,7(0.1%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  347,9 tys

  25,0(0.9%)

  22,6 tys

  1,6(0.1%)

  643,1 tys

  46,0(1.6%)

  2,4 mln

  171(5%)

  389,2 tys

  28,0(0.9%)

  17,0 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,2 tys

  2,0(0.1%)

  74,7 tys

  5,4(0.2%)

  31,6 tys

  2,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  186,4 tys

  13,3(0.4%)

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  750,6 tys

  54,7(2.1%)

  74,2 tys

  5,4(0.2%)

  1,2 mln

  84,1(2.9%)

  214,6 tys

  15,4(0.5%)

  151,7 tys

  10,8(0.4%)

  1,7 mln

  125(3.7%)

  112,0 tys

  8,1(0.3%)

  8,4 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,3 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  5,7 tys

  0,4(0%)

  10,5 tys

  0,8(0%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  8,7 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  0,6(0%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,0 tys

  7,7(0.2%)

  115,3 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Olsztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 443 mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 695 kobiet oraz 1 748 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Olsztynek, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Olsztynek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Olsztynek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,8%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz podstawowe ukończone (24,1%).

  17,0% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 631 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,80.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,48.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 15,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  15,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 15,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Olsztynek
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Kraj
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Olsztynek
  25,0%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,1%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 631 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  631,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Olsztynek
  1,32
  Województwo
  1,16
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Olsztynek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-42
  89 519-26-42
  ul. Szkolna 9
  11-015 Olsztynek
  1024614
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole w Waplewie
  Publiczne
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  4736
 • Szkoły podstawowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Olsztynek
  86,80
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Kraj
  96,62
 • 82,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  82,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,32
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 60,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Olsztynek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-23-75
  89 519-23-75
  ul. Ostródzka 2
  11-015 Olsztynek
  3061164
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Waplewie
  Publiczna
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  713715
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ELGNÓWKU
  Publiczna
  89 519-20-46
  89 519-20-46
  ul. ELGNÓWKO 27
  11-015 Elgnówko
  88610
  Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
  Publiczna
  89 519-48-29
  89 519-48-29
  Ameryka 21
  11-015 Ameryka
  -79-
  Szkoła Filialna w Królikowie
  Publiczna
  89 519-20-76
  Królikowo 21
  11-015 Królikowo
  430-
  Szkoła Filialna w Mierkach
  Publiczna
  89 519-21-78
  Mierki 11
  11-015 Mierki
  330-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  98,48
  Województwo
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 90,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  90,66
  Warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Olsztynek
  20,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Olsztynek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku (Noblistów Polskich)
  Publiczne
  89 519-26-02
  89 519-26-02
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  1936651
  Publiczne Gimnazjum dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
  Publiczne
  89 519-48-29
  89 519-48-29
  Ameryka 21
  11-015 Ameryka
  -47-
  Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku (Św. Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  50 150-89-45
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Olsztynek w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • gm. Olsztynek
  23,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Olsztynek

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  7163-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku
  Publiczna
  89 535-04-83
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  -113-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  4103-
  I Liceum Ogólnokształcące (Jacek Kaczmarski)
  Publiczne
  89 519-26-22
  89 519-26-22
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  497-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  382-
  Szkoła Policealna w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Olsztynek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Olsztynek

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Olsztynek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Olsztynek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 28 300)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 2 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 3 000)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 2 000)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 1 000)
  • inne: 2 (uczestnicy: 2 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 88)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 16)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 250)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 130)
  • tańca: 4 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 265)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 4 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Olsztynek działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 28 seansów, na które przyszło 340 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Olsztynek działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 56 045 zwiedzających, co daje 40 375 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olsztynek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 063 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 973 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olsztynek działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 484 członków. Zarejestrowano 419 ćwiczących (mężczyźni: 281, kobiety: 138, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 123). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Olsztynek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Olsztynek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Olsztynek znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Olsztynek w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 61,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Olsztynek
  61,9 km
  Województwo
  207,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek