Gmina Olsztynek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Olsztynek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Olsztynek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Olsztynek ma 13 163 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek.
 • 13 163 Liczba mieszkańców
 • 371,5 km² Powierzchnia
 • 36 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Wojciech Stegienko Burmistrz gminy
Gmina Olsztynek na mapie
Identyfikatory
 • 20.279953.5576 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814093
Herb gminy Olsztynek
Gmina Olsztynek herb

Gmina Olsztynek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-015Poczta Olsztynek, ul. Chopina 15

Gmina Olsztynek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Olsztynek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Olsztynku
(89) 519-54-50
(89) 519-54-57
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Olsztynek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Olsztynek ma 13 163 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Olsztynek zawarli w 2022 roku 45 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Olsztynek jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Olsztynek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,16 na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek. W 2022 roku urodziło się 92 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,3% zgonów w gminie Olsztynek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w gminie Olsztynek były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Olsztynek przypada 12.14 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 183 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 178 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Olsztynek 5. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,1% mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 163 Liczba mieszkańców
 • 6 729 Kobiety
 • 6 434 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,5 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Olsztynek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Olsztynek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Olsztynek
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Olsztynek
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • gm. Olsztynek
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Olsztynek w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Olsztynek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -68 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -34 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,2
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Olsztynek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Olsztynek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Olsztynek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Olsztynek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 92 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,0
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,8
  Województwo
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Olsztynek
  3 415 g
  Województwo
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Olsztynek
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Olsztynek
  0,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Olsztynek
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Olsztynek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 160 Zgony
 • 79 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Olsztynek
  150,0
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Olsztynek
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,0
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  28,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  256,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 297,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 300,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Olsztynek
  297,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Polska
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Olsztynek
  41,4
  Województwo
  50,1
  Kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  33,6
  Województwo
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Olsztynek
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 183 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 95 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 178 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 95 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Olsztynek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Olsztynek oddano do użytku 95 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek to 4 654 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Olsztynek to 3,92 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Olsztynek to 90,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,25% mieszkań posiada łazienkę, 83,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 654 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 352,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  352,70
  Województwo
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  74,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Olsztynek
  26,30 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Olsztynek
  2,84
  Województwo
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Olsztynek
  0,72
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 95 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Olsztynek
  7,20
  Województwo
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 372 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 28,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  28,19
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cała Polska
  24,56
 • 8 585 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 90,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Olsztynek
  90,4 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,65 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Olsztynek
  97,74%
  Województwo
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Olsztynek
  94,13%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 91,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Olsztynek
  91,25%
  Województwo
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 83,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,18%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 59,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Olsztynek
  59,56%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Olsztynek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Olsztynek na 1000 mieszkańców pracuje 374osób . 59,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek wynosiło w 2023 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek 859 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 438 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -421.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Olsztynek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 374 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  374,0
  Województwo
  206,0
  Polska
  259,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,0% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • gm. Olsztynek
  6,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Olsztynek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Olsztynek
  5 865 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Olsztynek w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 859 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 438 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -421 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Olsztynek w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 947 Pracujący ogółem
 • 2 929 Kobiety
 • 2 018 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Olsztynek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  66,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Olsztynek
  35,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 114,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Olsztynek
  114,7
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Olsztynek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Olsztynek w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 271 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 903 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 95 nowych podmiotów, a 72 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (127) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (67) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (112) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Olsztynek najwięcej (68) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 227) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (335) podmiotów, a 70,4% (895) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Olsztynek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 271 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 335 Przemysł i budownictwo
 • 895 Pozostała działalność
 • 95 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Olsztynek w 2023 roku
 • 72 Podmioty wyrejestrowane w gminie Olsztynek w 2023 roku
 • 903 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 227 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 227
 • 35 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 35
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 271 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 271
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 79 Spółki handlowe ogółem
 • 79
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 68  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 68
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 903 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 200 Budownictwo
 • 200
 • 178 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 178
 • 98 Przetwórstwo przemysłowe
 • 98
 • 67 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 67
 • 65 Transport i gospodarka magazynowa
 • 65
 • 60 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 60
 • 42 Pozostała działalność
 • 42
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 26 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 26
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Olsztynek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 175 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Olsztynek wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Olsztynek najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Olsztynek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 175
 • 100 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 100
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 39
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 90 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 90
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olsztynek
  13,33
  Województwo
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  7,62
  Województwo
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Olsztynek
  1,88
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Olsztynek
  6,84
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Olsztynek
  43%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Olsztynek
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  49%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Gmina Olsztynek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2022 roku 78,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Olsztynek - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Olsztynek wyniosła w 2022 roku 75,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). W budżecie gminy Olsztynek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 955 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,2 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  3,1 tys(100%)

  52,7 mln

  3,8 tys(100%)

  58,0 mln

  4,2 tys(100%)

  61,9 mln

  4,5 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  66,7 mln

  5,0 tys(100%)

  74,6 mln

  5,6 tys(100%)

  78,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 mln

  1,2 tys(39.1%)

  17,7 mln

  1,3 tys(33.5%)

  17,7 mln

  1,3 tys(30.5%)

  19,6 mln

  1,4 tys(31.7%)

  21,7 mln

  1,6 tys(31.4%)

  20,8 mln

  1,5 tys(31.2%)

  22,6 mln

  1,7 tys(30.3%)

  25,3 mln

  1,9 tys(32.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  300(9.5%)

  4,3 mln

  311(8.2%)

  5,3 mln

  384(9.2%)

  5,6 mln

  406(9.1%)

  5,5 mln

  401(8%)

  6,0 mln

  439(9%)

  6,5 mln

  479(8.7%)

  8,2 mln

  622(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  665(21%)

  17,4 mln

  1,3 tys(33%)

  4,2 mln

  304(7.3%)

  4,4 mln

  320(7.1%)

  4,4 mln

  324(6.4%)

  4,5 mln

  332(6.8%)

  5,0 mln

  368(6.7%)

  6,6 mln

  501(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  136(4.3%)

  2,6 mln

  190(5%)

  4,0 mln

  285(6.8%)

  6,0 mln

  431(9.6%)

  4,2 mln

  305(6.1%)

  3,6 mln

  263(5.4%)

  7,0 mln

  518(9.4%)

  6,3 mln

  476(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  169,3 tys

  12,2(0.4%)

  2,8 mln

  200(5.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  88,8 tys

  6,5(0.1%)

  473,1 tys

  35,0(0.6%)

  6,0 mln

  454(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  329,7 tys

  23,8(0.8%)

  534,6 tys

  38,5(1%)

  1,0 mln

  73,9(1.8%)

  622,0 tys

  45,0(1%)

  612,0 tys

  44,7(0.9%)

  455,9 tys

  33,5(0.7%)

  681,2 tys

  50,4(0.9%)

  3,7 mln

  284(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  170(5.4%)

  2,2 mln

  157(4.1%)

  2,6 mln

  189(4.5%)

  3,2 mln

  230(5.1%)

  2,5 mln

  179(3.6%)

  2,3 mln

  169(3.5%)

  3,1 mln

  228(4.1%)

  3,3 mln

  247(4.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  421,9 tys

  30,4(1%)

  371,1 tys

  26,7(0.7%)

  391,5 tys

  28,2(0.7%)

  448,9 tys

  32,5(0.7%)

  580,3 tys

  42,4(0.8%)

  458,5 tys

  33,6(0.7%)

  338,4 tys

  25,0(0.5%)

  1,5 mln

  114(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  188(5.9%)

  1,6 mln

  113(3%)

  1,7 mln

  125(3%)

  1,8 mln

  129(2.9%)

  6,3 mln

  459(9.1%)

  2,2 mln

  158(3.2%)

  1,9 mln

  137(2.5%)

  1,4 mln

  106(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  156(4.9%)

  748,1 tys

  53,9(1.4%)

  1,7 mln

  122(2.9%)

  645,8 tys

  46,8(1%)

  604,7 tys

  44,1(0.9%)

  733,2 tys

  53,8(1.1%)

  3,0 mln

  223(4%)

  1,1 mln

  80,8(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  136,3 tys

  9,8(0.3%)

  236,6 tys

  17,0(0.4%)

  572,6 tys

  41,2(1%)

  369,7 tys

  26,8(0.6%)

  384,5 tys

  28,1(0.6%)

  495,3 tys

  36,3(0.7%)

  631,1 tys

  46,7(0.8%)

  723,6 tys

  54,8(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  636,1 tys

  45,8(1.4%)

  662,6 tys

  47,7(1.3%)

  659,4 tys

  47,5(1.1%)

  734,0 tys

  53,2(1.2%)

  769,3 tys

  56,2(1.1%)

  826,0 tys

  60,6(1.2%)

  703,3 tys

  52,0(0.9%)

  574,1 tys

  43,5(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  89,0(2.8%)

  460,3 tys

  33,2(0.9%)

  530,9 tys

  38,2(0.9%)

  611,2 tys

  44,3(1%)

  769,1 tys

  56,1(1.1%)

  1,5 mln

  109(2.2%)

  771,6 tys

  57,0(1%)

  562,2 tys

  42,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  290,2 tys

  20,9(0.7%)

  357,5 tys

  25,8(0.7%)

  386,7 tys

  27,9(0.7%)

  352,8 tys

  25,6(0.6%)

  368,1 tys

  26,9(0.5%)

  295,9 tys

  21,7(0.4%)

  361,4 tys

  26,7(0.5%)

  413,0 tys

  31,3(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  32,9 tys

  2,4(0.1%)

  48,0 tys

  3,5(0.1%)

  19,9 tys

  1,4(0%)

  21,5 tys

  1,6(0%)

  25,4 tys

  1,9(0%)

  52,8 tys

  3,9(0.1%)

  47,8 tys

  3,5(0.1%)

  156,4 tys

  11,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  540,6 tys

  39,0(1.2%)

  506,7 tys

  36,5(1%)

  509,5 tys

  36,7(0.9%)

  549,8 tys

  39,8(0.9%)

  707,1 tys

  51,6(1%)

  804,0 tys

  59,0(1.2%)

  684,8 tys

  50,6(0.9%)

  113,8 tys

  8,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  229,9 tys

  16,7(0.4%)

  162,6 tys

  11,9(0.2%)

  152,0 tys

  11,2(0.2%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  76,0 tys

  5,8(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  162,2 tys

  11,7(0.4%)

  383

  0,0(0%)

  458

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  614,4 tys

  44,8(0.9%)

  14,0 tys

  1,0(0%)

  19,5 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,6 tys

  3,1(0.1%)

  237,7 tys

  17,1(0.5%)

  61,6 tys

  4,4(0.1%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  55,3 tys

  4,0(0.1%)

  69,2 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  181,3 tys

  13,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  584,9 tys

  42,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Olsztynek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Olsztynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,8 mln

  3,1 tys(100%)

  52,9 mln

  3,8 tys(100%)

  56,3 mln

  4,1 tys(100%)

  58,7 mln

  4,2 tys(100%)

  69,0 mln

  5,0 tys(100%)

  71,8 mln

  5,4 tys(100%)

  78,1 mln

  5,9 tys(100%)

  75,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  1,2 tys(39.3%)

  18,2 mln

  1,3 tys(34.3%)

  19,6 mln

  1,4 tys(34.8%)

  22,5 mln

  1,6 tys(38.4%)

  25,9 mln

  1,9 tys(37.5%)

  27,5 mln

  2,0 tys(38.3%)

  30,9 mln

  2,3 tys(39.6%)

  35,2 mln

  2,7 tys(46.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  876(28.4%)

  12,8 mln

  923(24.2%)

  12,3 mln

  884(21.8%)

  12,0 mln

  872(20.5%)

  13,4 mln

  981(19.5%)

  15,4 mln

  1,1 tys(21.5%)

  14,8 mln

  1,1 tys(19%)

  14,8 mln

  1,1 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  148,8 tys

  10,7(0.3%)

  961,5 tys

  69,3(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  529,5 tys

  38,8(0.7%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  6,2 mln

  469(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  482(15.6%)

  14,8 mln

  1,1 tys(28%)

  1,6 mln

  117(2.9%)

  1,7 mln

  124(2.9%)

  1,6 mln

  117(2.3%)

  1,5 mln

  112(2.1%)

  1,7 mln

  127(2.2%)

  2,8 mln

  213(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  935,0 tys

  67,4(2.2%)

  900,1 tys

  64,8(1.7%)

  1,0 mln

  73,9(1.8%)

  1,8 mln

  129(3%)

  1,7 mln

  128(2.5%)

  1,0 mln

  75,6(1.4%)

  1,6 mln

  115(2%)

  1,4 mln

  104(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  167(5.4%)

  3,3 mln

  241(6.3%)

  2,8 mln

  204(5%)

  2,4 mln

  171(4%)

  1,7 mln

  123(2.4%)

  3,3 mln

  241(4.6%)

  4,5 mln

  334(5.8%)

  1,3 mln

  99,9(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  659,3 tys

  47,5(1.5%)

  630,0 tys

  45,4(1.2%)

  933,9 tys

  67,3(1.7%)

  333,6 tys

  24,2(0.6%)

  2,2 mln

  160(3.2%)

  326,0 tys

  23,9(0.5%)

  3,1 mln

  232(4%)

  661,0 tys

  50,1(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  912,1 tys

  65,7(2.1%)

  323,0 tys

  23,3(0.6%)

  545,8 tys

  39,3(1%)

  435,3 tys

  31,5(0.7%)

  444,3 tys

  32,4(0.6%)

  451,2 tys

  33,1(0.6%)

  591,8 tys

  43,8(0.8%)

  568,2 tys

  43,1(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  275,6 tys

  19,9(0.6%)

  285,1 tys

  20,5(0.5%)

  347,4 tys

  25,0(0.6%)

  247,2 tys

  17,9(0.4%)

  182,0 tys

  13,3(0.3%)

  260,1 tys

  19,1(0.4%)

  295,2 tys

  21,8(0.4%)

  399,0 tys

  30,2(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271,5 tys

  20,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,5 tys

  1,3(0%)

  18,8 tys

  1,4(0%)

  123,6 tys

  8,9(0.2%)

  114,6 tys

  8,3(0.2%)

  148,0 tys

  10,8(0.2%)

  133,4 tys

  9,8(0.2%)

  171,3 tys

  12,7(0.2%)

  175,0 tys

  13,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  151,9 tys

  10,9(0.4%)

  102,1 tys

  7,4(0.2%)

  63,1 tys

  4,5(0.1%)

  72,1 tys

  5,2(0.1%)

  68,5 tys

  5,0(0.1%)

  73,3 tys

  5,4(0.1%)

  68,0 tys

  5,0(0.1%)

  80,0 tys

  6,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  181,8 tys

  13,1(0.4%)

  16,6 tys

  1,2(0%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  229,9 tys

  16,7(0.4%)

  162,6 tys

  11,9(0.2%)

  152,0 tys

  11,2(0.2%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  76,0 tys

  5,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  495,1 tys

  35,7(1.2%)

  85,4 tys

  6,1(0.2%)

  276,4 tys

  19,9(0.5%)

  430,7 tys

  31,2(0.7%)

  219,3 tys

  16,0(0.3%)

  171,4 tys

  12,6(0.2%)

  77,6 tys

  5,7(0.1%)

  71,8 tys

  5,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,1 tys

  0,6(0%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  11,5 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  0,8(0%)

  13,9 tys

  1,0(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  64,2 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  389,2 tys

  28,0(0.9%)

  17,0 tys

  1,2(0%)

  83,8 tys

  6,0(0.1%)

  203,5 tys

  14,7(0.3%)

  2,9 mln

  214(4.3%)

  340,7 tys

  25,0(0.5%)

  16,4 tys

  1,2(0%)

  18,1 tys

  1,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  112,0 tys

  8,1(0.3%)

  8,4 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  26,0 tys

  1,9(0%)

  12,1 tys

  0,9(0%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  12,3 tys

  0,9(0%)

  17,7 tys

  1,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  107,1 tys

  7,7(0.3%)

  78,8 tys

  5,7(0.1%)

  46,9 tys

  3,4(0.1%)

  47,7 tys

  3,5(0.1%)

  46,8 tys

  3,4(0.1%)

  19,0 tys

  1,4(0%)

  47,7 tys

  3,5(0.1%)

  9,8 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  304,2 tys

  21,9(0.7%)

  367,9 tys

  26,5(0.7%)

  397,7 tys

  28,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  1,5(0%)

  42,5 tys

  3,1(0.1%)

  767

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  115,3 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415,6 tys

  30,1(0.7%)

  41,8 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Olsztynek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 108 mieszkańców gminy Olsztynek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 543 kobiet oraz 1 566 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Olsztynek, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Olsztynek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Olsztynek największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w gminie Olsztynek mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 300 dzieci (159 dziewczynek oraz 141 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 238 dzieci (114 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępne były 242 miejsca.

  17,0% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 764 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 194 uczniów (583 kobiety oraz 611 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 56 oddziałach uczyło się 983 uczniów (488 kobiet oraz 495 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,83.

  W gminie Olsztynek znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 150 uczniów (87 kobiet oraz 63 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 224 uczniów (129 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W gminie Olsztynek znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 119 uczniów (81 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Olsztynek placówkę miała 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 63 uczniów (43 kobiety oraz 20 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W gminie Olsztynek znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 107 uczniów (44 kobiety oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 26,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców gminy Olsztynek w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Olsztynek
  17,9%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  20,0%
  Województwo
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Olsztynek
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Olsztynek
  3,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 764 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  764,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,24
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 335 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Olsztynek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 300 Dzieci
 • 159 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 141 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,0%
  47,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 70 3 lata
 • 70
 • 65 4 lata
 • 65
 • 77 5 lata
 • 77
 • 87 6 lat
 • 87
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 34 3 lata
 • 34
 • 37 4 lata
 • 37
 • 40 5 lata
 • 40
 • 47 6 lat
 • 47
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 28 4 lata
 • 28
 • 37 5 lata
 • 37
 • 40 6 lat
 • 40
 • 131 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-42
  89 519-26-42
  ul. Szkolna 9
  11-015 Olsztynek
  1024614
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole w Waplewie
  Publiczne
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  4736
 • Szkoły podstawowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 094 Uczniowie
 • 524 Kobiety
  (uczniowie)
 • 570 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 132 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 93 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 100 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,0%
  41,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,1
  Województwo
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,1
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,1
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,6
 • 12,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12,5
 •  
 • 82,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 70,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  99,83
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 98,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Olsztynek
  98,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Olsztynek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-23-75
  89 519-23-75
  ul. Ostródzka 2
  11-015 Olsztynek
  3061164
  Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Waplewie
  Publiczna
  89 513-92-06
  89 513-92-06
  Waplewo 15
  11-015 Waplewo
  713715
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ELGNÓWKU
  Publiczna
  89 519-20-46
  89 519-20-46
  ul. ELGNÓWKO 27
  11-015 Elgnówko
  88610
  Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce
  Publiczna
  89 519-48-29
  89 519-48-29
  Ameryka 21
  11-015 Ameryka
  -79-
  Szkoła Filialna w Królikowie
  Publiczna
  89 519-20-76
  Królikowo 21
  11-015 Królikowo
  430-
  Szkoła Filialna w Mierkach
  Publiczna
  89 519-21-78
  Mierki 11
  11-015 Mierki
  330-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 123 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,2%
  39,8%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  25,6
  Kraj
  26,5
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,1%
  31,9%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Olsztynek
  19,8
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Olsztynek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Olsztynek
  26,8
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Olsztynek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Olsztynek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne Nr 1 w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  7163-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Olsztynku
  Publiczna
  89 535-04-83
  ul. Górna 5
  11-015 Olsztynek
  -113-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  4103-
  I Liceum Ogólnokształcące (Jacek Kaczmarski)
  Publiczne
  89 519-26-22
  89 519-26-22
  ul. Klikowicza 4
  11-015 Olsztynek
  497-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynku
  Publiczne
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  382-
  Szkoła Policealna w Olsztynku
  Publiczna
  89 519-26-27
  89 519-26-27
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Olsztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Olsztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Olsztynek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Olsztynek

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Olsztynek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Olsztynek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 3 760)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 400)
  • inne: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 225)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 24)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 27)
  • teatralne: 2 (członkowie: 11)
  • literackie: 2 (członkowie: 33)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 22)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 70)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 15)
  • tańca: 3 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 259)
  • teatralne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 98)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 6 (członkowie: 85)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Olsztynek działało 1 kino posiadające 1 salę z 90 miejscami na widowni. Odbyło się 498 seansów, na które przyszło 6 889 widzów, w tym 102 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 705 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Olsztynek działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 84 915 zwiedzających, co daje 64 427 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Olsztynek działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 852 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 973 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Olsztynek działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 484 członków. Zarejestrowano 419 ćwiczących (mężczyźni: 281, kobiety: 138, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 123). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Olsztynek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Olsztynek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Olsztynek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Olsztynek odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Olsztynek znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Olsztynek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Olsztynek w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  53,0
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Olsztynek
  0,0
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 60,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Olsztynek
  60,6
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  10,1
  Polska
  8,9
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  114,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Olsztynek w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  64,6 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami