Gmina Libiąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Libiąż to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Gmina Libiąż ma 21 992 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 17,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Libiąż.
 • 21 992 Liczba mieszkańców
 • 57,1 km² Powierzchnia
 • 395 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Rafał Latko Burmistrz gminy
Gmina Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1203043
Herb gminy Libiąż
Gmina Libiąż herb

Gmina Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Gmina Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Libiąż)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-01
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Gmina Libiąż - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Libiąż

Gmina Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Libiąż ma 21 992 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Libiąż zawarli w 2021 roku 93 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,6% mieszkańców gminy Libiąż jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Libiąż ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -131. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,94 na 1000 mieszkańców gminy Libiąż. W 2021 roku urodziło się 167 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,6% zgonów w gminie Libiąż spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w gminie Libiąż były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Libiąż przypada 13.52 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 144 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 168 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Libiąż -24. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,9% mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 992 Liczba mieszkańców
 • 11 356 Kobiety
 • 10 636 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,4 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  25,6%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Libiąż
  56,8%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,7%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Libiąż
  7,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Libiąż
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Libiąż w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Libiąż
  4,2
  woj. małopolskie
  4,9
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Libiąż
  1,4
  woj. małopolskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 93 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Libiąż w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -131 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -67 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Libiąż
  -5,9
  Małopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Libiąż w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Libiąż w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Libiąż w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Libiąż w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 167 Urodzenia żywe
 • 79 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  Małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,1
  woj. małopolskie
  41,1
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 334 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 263 Waga 3500g - 3999g
 • 263
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Libiąż
  1,12
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,55
  Małopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,48
  woj. małopolskie
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Libiąż w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 298 Zgony
 • 143 Kobiety
  (Zgony)
 • 155 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,5
  woj. małopolskie
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 208,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  208,3
  Województwo
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Libiąż
  2,3
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,0
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,6%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Libiąż
  19,4%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,7%
  Małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 304 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 290,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Libiąż
  290,4
  woj. małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 548,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 572,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 523,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  548,7
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 84,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  84,2
  Województwo
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Libiąż
  31,9
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Libiąż
  8,0
  woj. małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Libiąż
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 144 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 76 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 168 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 89 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Libiąż w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Libiąż oddano do użytku 28 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż to 7 337 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Libiąż to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Libiąż to 173,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,71% mieszkań posiada łazienkę, 88,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 337 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 331,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  331,50
  woj. małopolskie
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Libiąż
  81,00 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Libiąż
  26,80 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Libiąż
  4,42
  woj. małopolskie
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Libiąż
  3,02
  woj. małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Libiąż
  0,68
  woj. małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 28 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Libiąż
  1,27
  woj. małopolskie
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 171 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,11
  Województwo
  4,02
  Cały kraj
  3,90
 • 7,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Libiąż
  7,78
  Małopolskie
  25,89
  Cały kraj
  24,07
 • 4 845 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 173,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Libiąż
  173,0 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,79%
  Małopolskie
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Libiąż
  96,72%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Cała Polska
  94,01%
 • 95,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,71%
  Małopolskie
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 88,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Libiąż
  88,56%
  Małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 66,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Libiąż
  66,92%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Libiąż na 1000 mieszkańców pracuje 197osób . 32,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 67,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż wynosiło w 2021 roku 6,0% (7,3% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż wynosiło 5 321,95 PLN, co odpowiada 88.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż 2 319 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 711 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 392.

  8,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 197 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  197,0
  Województwo
  255,0
  Polska
  257,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,3% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,0%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Libiąż w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Libiąż w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Libiąż w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 322 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Libiąż w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 319 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 711 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 392 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 322 Pracujący ogółem
 • 1 421 Kobiety
 • 2 901 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Libiąż w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  66,9
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Libiąż
  38,5
  woj. małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 135,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  135,2
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Libiąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Libiąż w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 972 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 592 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 119 nowych podmiotów, a 84 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (119) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (151) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (61) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Libiąż najwięcej (148) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 912) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (468) podmiotów, a 75,3% (1 485) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Libiąż najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 972 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 468 Przemysł i budownictwo
 • 1 485 Pozostała działalność
 • 119 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Libiąż w 2021 roku
 • 84 Podmioty wyrejestrowane w gminie Libiąż w 2021 roku
 • 1 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 912 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 912
 • 45 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 45
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 972 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 972
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 83 Spółki handlowe ogółem
 • 83
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 65  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 65
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 148 Spółki cywilne ogółem
 • 148
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 474 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 474
 • 259 Budownictwo
 • 259
 • 150 Transport i gospodarka magazynowa
 • 150
 • 123 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 123
 • 121 Przetwórstwo przemysłowe
 • 121
 • 106 Pozostała działalność
 • 106
 • 78 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 78
 • 55 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 55
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 42 Informacja i komunikacja
 • 42
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 20 Górnictwo i wydobywanie
 • 20
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Libiąż stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 490 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Libiąż wynosi 78,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Libiąż najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,22 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,11 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,55 (75%), drogowe - 1,57 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Libiąż.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 490 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 490
 • 314 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 314
 • 123 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 123
 • 35 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 35
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 245 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 245
 • 22,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,19
  Województwo
  20,48
  Polska
  21,51
 • 14,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,22
  woj. małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  5,55
  woj. małopolskie
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  0,51
  Małopolskie
  0,25
  Cała Polska
  0,35
 • 11,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,11
  woj. małopolskie
  9,25
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  79%
  Województwo
  76%
  Kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  woj. małopolskie
  70%
  Polska
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  75%
  woj. małopolskie
  76%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  85%
  woj. małopolskie
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  woj. małopolskie
  57%
  Polska
  53%

Gmina Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2021 roku 115,2 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Libiąż - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2021 roku 109,6 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.9%). W budżecie gminy Libiąż wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (24,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,8 mln

  2,5 tys(100%)

  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  70,3 mln

  3,1 tys(100%)

  81,7 mln

  3,6 tys(100%)

  94,5 mln

  4,2 tys(100%)

  99,4 mln

  4,4 tys(100%)

  109,8 mln

  4,9 tys(100%)

  115,2 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,1 mln

  977(39.7%)

  23,9 mln

  1,1 tys(39.5%)

  23,0 mln

  1,0 tys(32.7%)

  24,1 mln

  1,1 tys(29.5%)

  25,8 mln

  1,2 tys(27.3%)

  28,7 mln

  1,3 tys(28.9%)

  28,7 mln

  1,3 tys(26.1%)

  32,7 mln

  1,5 tys(28.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  322,8 tys

  14,2(0.6%)

  303,2 tys

  13,4(0.5%)

  389,4 tys

  17,3(0.6%)

  2,5 mln

  111(3.1%)

  898,4 tys

  40,0(1%)

  4,4 mln

  196(4.4%)

  11,6 mln

  523(10.5%)

  12,6 mln

  573(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  298(12.1%)

  7,6 mln

  338(12.6%)

  8,1 mln

  360(11.6%)

  8,9 mln

  395(10.9%)

  11,5 mln

  513(12.2%)

  9,6 mln

  428(9.6%)

  9,8 mln

  444(8.9%)

  9,9 mln

  450(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  422(17.2%)

  10,2 mln

  449(16.8%)

  20,1 mln

  890(28.5%)

  6,2 mln

  278(7.6%)

  6,7 mln

  297(7.1%)

  8,6 mln

  387(8.7%)

  8,3 mln

  375(7.6%)

  9,1 mln

  415(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  178(7.2%)

  4,6 mln

  205(7.7%)

  5,6 mln

  247(7.9%)

  5,7 mln

  253(7%)

  10,2 mln

  456(10.8%)

  5,8 mln

  260(5.8%)

  4,5 mln

  204(4.1%)

  6,1 mln

  278(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  228(9.2%)

  5,2 mln

  229(8.6%)

  5,7 mln

  254(8.1%)

  9,2 mln

  407(11.2%)

  11,2 mln

  498(11.8%)

  9,6 mln

  431(9.7%)

  7,2 mln

  327(6.6%)

  5,9 mln

  270(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,9 mln

  172(7%)

  3,7 mln

  163(6.1%)

  3,4 mln

  149(4.8%)

  3,0 mln

  135(3.7%)

  4,2 mln

  185(4.4%)

  3,7 mln

  165(3.7%)

  3,6 mln

  162(3.3%)

  3,4 mln

  153(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  47,6(1.9%)

  2,1 mln

  92,2(3.4%)

  1,1 mln

  47,2(1.5%)

  1,2 mln

  52,8(1.5%)

  1,6 mln

  70,4(1.7%)

  1,0 mln

  45,6(1%)

  904,0 tys

  40,8(0.8%)

  1,2 mln

  52,6(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  257,6 tys

  11,4(0.5%)

  433,2 tys

  19,1(0.7%)

  391,5 tys

  17,4(0.6%)

  446,4 tys

  19,8(0.5%)

  465,9 tys

  20,8(0.5%)

  578,8 tys

  25,9(0.6%)

  1,1 mln

  49,5(1%)

  1,0 mln

  47,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  470,1 tys

  20,7(0.8%)

  535,5 tys

  23,6(0.9%)

  430,6 tys

  19,1(0.6%)

  519,0 tys

  23,1(0.6%)

  440,5 tys

  19,6(0.5%)

  462,6 tys

  20,7(0.5%)

  598,6 tys

  27,0(0.5%)

  906,1 tys

  41,2(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  440,4 tys

  19,4(0.8%)

  548,7 tys

  24,2(0.9%)

  581,4 tys

  25,8(0.8%)

  643,8 tys

  28,6(0.8%)

  700,6 tys

  31,2(0.7%)

  686,8 tys

  30,7(0.7%)

  757,3 tys

  34,2(0.7%)

  821,3 tys

  37,3(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  216,8 tys

  9,6(0.4%)

  84,5 tys

  3,7(0.1%)

  289,7 tys

  12,8(0.4%)

  197,3 tys

  8,8(0.2%)

  132,4 tys

  5,9(0.1%)

  188,0 tys

  8,4(0.2%)

  443,7 tys

  20,0(0.4%)

  615,7 tys

  28,0(0.5%)

  Handel

  [Dział 500]

  309,1 tys

  13,6(0.6%)

  311,9 tys

  13,8(0.5%)

  476,9 tys

  21,1(0.7%)

  597,5 tys

  26,6(0.7%)

  436,2 tys

  19,4(0.5%)

  431,7 tys

  19,3(0.4%)

  418,8 tys

  18,9(0.4%)

  488,6 tys

  22,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  870,5 tys

  38,4(1.6%)

  730,6 tys

  32,3(1.2%)

  653,5 tys

  29,0(0.9%)

  626,3 tys

  27,8(0.8%)

  674,7 tys

  30,1(0.7%)

  769,9 tys

  34,5(0.8%)

  791,6 tys

  35,8(0.7%)

  428,8 tys

  19,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,6 tys

  5,1(0.2%)

  114,0 tys

  5,0(0.2%)

  147,0 tys

  6,5(0.2%)

  243,5 tys

  10,8(0.3%)

  1,3 mln

  56,7(1.3%)

  218,1 tys

  9,8(0.2%)

  132,3 tys

  6,0(0.1%)

  163,2 tys

  7,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,3 tys

  5,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  14,0 tys

  0,6(0%)

  11,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  160,2 tys

  7,1(0.2%)

  163,7 tys

  7,3(0.2%)

  140,9 tys

  6,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  710

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  705

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  698

  0,0(0%)

  702

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  626

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,7 mln

  2,5 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  75,1 mln

  3,3 tys(100%)

  84,3 mln

  3,7 tys(100%)

  87,6 mln

  3,9 tys(100%)

  96,1 mln

  4,3 tys(100%)

  98,5 mln

  4,4 tys(100%)

  109,6 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,2 mln

  1,3 tys(54.3%)

  34,5 mln

  1,5 tys(56.3%)

  38,5 mln

  1,7 tys(51.3%)

  43,8 mln

  1,9 tys(51.9%)

  42,4 mln

  1,9 tys(48.4%)

  45,0 mln

  2,0 tys(46.9%)

  40,3 mln

  1,8 tys(41%)

  46,8 mln

  2,1 tys(42.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  574(23.3%)

  13,8 mln

  610(22.5%)

  14,6 mln

  646(19.4%)

  14,7 mln

  652(17.4%)

  15,4 mln

  685(17.5%)

  16,0 mln

  715(16.6%)

  18,4 mln

  832(18.7%)

  23,8 mln

  1,1 tys(21.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  84,5(3.4%)

  2,1 mln

  91,5(3.4%)

  2,5 mln

  111(3.3%)

  2,4 mln

  105(2.8%)

  2,3 mln

  103(2.6%)

  3,3 mln

  147(3.4%)

  2,6 mln

  116(2.6%)

  3,2 mln

  144(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  243(9.9%)

  5,5 mln

  244(9%)

  14,8 mln

  658(19.8%)

  1,3 mln

  55,8(1.5%)

  1,3 mln

  56,9(1.5%)

  1,6 mln

  73,7(1.7%)

  2,3 mln

  105(2.4%)

  2,0 mln

  91,0(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  70,1(2.9%)

  2,1 mln

  93,3(3.4%)

  1,4 mln

  62,1(1.9%)

  1,5 mln

  65,3(1.7%)

  1,8 mln

  82,1(2.1%)

  1,4 mln

  62,3(1.4%)

  1,5 mln

  65,6(1.5%)

  1,6 mln

  72,8(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  64,7(2.6%)

  1,8 mln

  78,2(2.9%)

  1,8 mln

  80,3(2.4%)

  1,9 mln

  84,6(2.3%)

  2,9 mln

  128(3.3%)

  1,6 mln

  70,0(1.6%)

  904,2 tys

  40,8(0.9%)

  991,7 tys

  45,1(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  531,3 tys

  23,4(1%)

  132,1 tys

  5,8(0.2%)

  51,7 tys

  2,3(0.1%)

  652,8 tys

  29,0(0.8%)

  1,6 mln

  71,1(1.8%)

  1,5 mln

  66,7(1.6%)

  948,3 tys

  42,8(1%)

  718,5 tys

  32,7(0.7%)

  Handel

  [Dział 500]

  555,9 tys

  24,5(1%)

  567,0 tys

  25,0(0.9%)

  538,1 tys

  23,9(0.7%)

  542,2 tys

  24,1(0.6%)

  484,5 tys

  21,6(0.6%)

  494,8 tys

  22,1(0.5%)

  473,8 tys

  21,4(0.5%)

  519,1 tys

  23,6(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  213,5 tys

  9,4(0.4%)

  78,7 tys

  3,5(0.1%)

  238,2 tys

  10,6(0.3%)

  181,4 tys

  8,1(0.2%)

  150,4 tys

  6,7(0.2%)

  252,2 tys

  11,3(0.3%)

  621,2 tys

  28,1(0.6%)

  482,1 tys

  21,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  313,9 tys

  13,8(0.6%)

  307,2 tys

  13,6(0.5%)

  476,6 tys

  21,1(0.6%)

  619,8 tys

  27,6(0.7%)

  1,2 mln

  52,7(1.3%)

  636,3 tys

  28,5(0.7%)

  433,1 tys

  19,6(0.4%)

  350,5 tys

  15,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  242,0 tys

  11,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  783

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  2,2(0.1%)

  40,6 tys

  1,8(0%)

  204,0 tys

  9,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,3 tys

  0,9(0%)

  35,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,3 tys

  1,3(0%)

  27,1 tys

  1,2(0%)

  13,9 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  3,8(0.1%)

  122,7 tys

  5,5(0.1%)

  110,9 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,0 tys

  3,4(0.1%)

  14,2 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  210,6 tys

  9,4(0.2%)

  873,1 tys

  38,9(1%)

  518,7 tys

  23,2(0.5%)

  105,2 tys

  4,8(0.1%)

  100,1 tys

  4,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  104,8 tys

  4,6(0.2%)

  79,8 tys

  3,5(0.1%)

  48,1 tys

  2,1(0.1%)

  28,5 tys

  1,3(0%)

  26,6 tys

  1,2(0%)

  19,4 tys

  0,9(0%)

  28,9 tys

  1,3(0%)

  11,4 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  2,6(0.1%)

  162,0 tys

  7,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  277,8 tys

  12,4(0.3%)

  38,5

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  160,2 tys

  7,1(0.2%)

  163,7 tys

  7,3(0.2%)

  140,9 tys

  6,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  555

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  843

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 746 mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 389 kobiet oraz 2 357 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Libiąż, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Libiąż mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Libiąż największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2021 w gminie Libiąż mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 774 dzieci (375 dziewczynek oraz 399 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż mieściło się 5 przedszkoli, w których do 27 oddziałów uczęszczało 627 dzieci (339 dziewczynek oraz 288 chłopców). Dostępne były 633 miejsca.

  18,2% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 867 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 92 oddziałach uczyło się 1 685 uczniów (827 kobiet oraz 858 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 338 uczniów (672 kobiety oraz 666 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów.

  W gminie Libiąż znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 76 uczniów (46 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 293 uczniów (201 kobiet oraz 92 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 115 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  20,8%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Libiąż
  38,2%
  Małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina Libiąż
  3,7%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,1%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Libiąż
  22,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Libiąż
  2,9%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Libiąż
  12,6%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,7%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 867 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  867,0
  Małopolskie
  901,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Libiąż
  0,82
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 34 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 779 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Libiąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 774 Dzieci
 • 375 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 399 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 157 3 lata
 • 157
 • 203 4 lata
 • 203
 • 205 5 lata
 • 205
 • 195 6 lat
 • 195
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 74 3 lata
 • 74
 • 98 4 lata
 • 98
 • 108 5 lata
 • 108
 • 91 6 lat
 • 91
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 83 3 lata
 • 83
 • 105 4 lata
 • 105
 • 97 5 lata
 • 97
 • 104 6 lat
 • 104
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 53,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 52,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół
  Publiczne
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  4102-
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 92 Oddziały
 • 1 685 Uczniowie
 • 827 Kobiety
  (uczniowie)
 • 858 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 196 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Absolwenci
 • 107 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,3
  woj. małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 128,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 109,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
  Publiczna
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  10215-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  688-
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,5%
  39,5%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Libiąż

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Libiąż: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Libiąż 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 493 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 150 (uczestnicy: 3 923)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 451)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 663)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 218)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 510)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 425)
  • warsztaty: 53 (uczestnicy: 356)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 431)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 47)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 7)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 2 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 315)
  • inne: 3 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 52)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 27)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Libiąż działało 1 kino posiadające 1 salę z 193 miejscami na widowni. Odbyło się 358 seansów, na które przyszło 5 094 widzów, w tym 76 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 925 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Libiąż działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 61 235 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 453 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 35
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Libiąż działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 343 członków. Zarejestrowano 399 ćwiczących (mężczyźni: 358, kobiety: 41, chłopcy do lat 18: 301, dziewczęta do lat 18: 41). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Libiąż w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Libiąż i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w gminie Libiąż odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Libiąż znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Libiąż
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 9 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Libiąż w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 45,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Libiąż
  45,3
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  59,9
 • 9,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 40,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  40,8
  Województwo
  76,0
  Cały kraj
  69,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  20,0
  Małopolskie
  6,4
  Cały kraj
  9,8
 • 90,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  90,0
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Libiąż w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 280,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  280,4 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  0,7 km
  Małopolskie
  2,5 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami