Gmina Libiąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Libiąż to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Gmina Libiąż ma 22 046 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 17,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Libiąż.
 • 22 046 Liczba mieszkańców
 • 57,1 km² Powierzchnia
 • 395 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Rafał Latko Burmistrz gminy
Gmina Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1203043
Herb gminy Libiąż
Gmina Libiąż herb

Gmina Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Gmina Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Libiąż)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-01
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Gmina Libiąż - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Libiąż

Gmina Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Libiąż ma 22 046 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Libiąż zawarli w 2020 roku 80 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,7% mieszkańców gminy Libiąż jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Libiąż ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -150. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,75 na 1000 mieszkańców gminy Libiąż. W 2020 roku urodziło się 160 dzieci, w tym 52,5% dziewczynek i 47,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,7% zgonów w gminie Libiąż spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w gminie Libiąż były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Libiąż przypada 13.94 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 145 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 238 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Libiąż -93. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  60,3% mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 046 Liczba mieszkańców
 • 11 397 Kobiety
 • 10 649 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,1 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Libiąż, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Libiąż
  25,7%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Libiąż
  60,1%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Libiąż
  9,6%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Libiąż
  4,5%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Libiąż
  0,1%
  Małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Libiąż w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  Małopolskie
  4,2
  Polska
  3,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,5
  woj. małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 80 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Libiąż w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -150 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -57 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -93 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Małopolskie
  -1,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Libiąż w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Libiąż w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Libiąż w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Libiąż w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 160 Urodzenia żywe
 • 84 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 76 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,5%
  47,5%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Libiąż
  7,2
  Małopolskie
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  32,5
  Małopolskie
  43,4
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 346 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 261 Waga 3500g - 3999g
 • 261
 • 380 Waga 3000g - 3499g
 • 380
 • 122 Waga 2500g - 2999g
 • 122
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,12
  woj. małopolskie
  1,45
  Cały kraj
  1,38
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,55
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,67
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Libiąż
  0,55
  Województwo
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Libiąż w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 310 Zgony
 • 141 Kobiety
  (Zgony)
 • 169 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,9
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 181,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  181,1
  Województwo
  109,7
  Cały kraj
  134,3
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Libiąż
  1,1
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,6
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Libiąż
  3,5
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Libiąż
  46,7%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  39,4%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,5%
  Małopolskie
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Libiąż
  7,8%
  woj. małopolskie
  6,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,7
  Cała Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 287,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  287,3
  Województwo
  256,0
  Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  237,9
  Kraj
  261,3
 • 547,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 597,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 494,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Libiąż
  547,5
  woj. małopolskie
  446,5
  Cały kraj
  421,0
 • 95,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Libiąż
  95,1
  Województwo
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 32,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Libiąż
  32,6
  woj. małopolskie
  32,4
  Polska
  35,1
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Libiąż
  6,2
  Województwo
  6,8
  Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Libiąż
  0,6%
  Małopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 145 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 238 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 127 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 111 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -89 Saldo migracji
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -93 Saldo migracji wewnętrznych
 • -61 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Libiąż w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Libiąż oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż to 7 337 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Libiąż to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Libiąż to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,71% mieszkań posiada łazienkę, 88,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 66,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 337 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 331,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  331,50
  woj. małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Libiąż
  81,00 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Libiąż
  26,80 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Libiąż
  4,42
  woj. małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,02
  Województwo
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Libiąż
  0,68
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Libiąż
  0,99
  Małopolskie
  5,82
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 124 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,64
  Małopolskie
  3,86
  Polska
  3,77
 • 5,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Małopolskie
  22,49
  Cała Polska
  21,77
 • 3 013 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Libiąż
  137,0 m2
  woj. małopolskie
  92,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Małopolskie
  0,54 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Libiąż
  98,79%
  Małopolskie
  97,03%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Libiąż
  96,72%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Cała Polska
  94,01%
 • 95,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,71%
  Województwo
  93,52%
  Polska
  91,78%
 • 88,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,56%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 66,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  66,92%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Libiąż na 1000 mieszkańców pracuje 195osób . 32,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 68,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż wynosiło w 2020 roku 6,1% (7,3% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż wynosiło 4 912,69 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż 2 319 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 711 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 392.

  8,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 195 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  195,0
  Małopolskie
  249,0
  Polska
  252,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,3% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Gmina Libiąż
  6,1%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Libiąż w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Libiąż w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Libiąż w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 913 PLN
  Województwo
  5 536 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Libiąż w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 319 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 711 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 392 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,2% Przemysł i budownictwo
 • 25,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,7% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 318 Pracujący ogółem
 • 1 383 Kobiety
 • 2 935 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Libiąż w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,8
  Województwo
  66,2
  Polska
  68,0
 • 37,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,5
  woj. małopolskie
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Libiąż
  132,8
  woj. małopolskie
  108,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Libiąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Libiąż w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 950 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 575 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 122 nowe podmioty, a 61 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (122) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (151) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (61) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Libiąż najwięcej (148) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 890) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (457) podmiotów, a 75,6% (1 474) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Libiąż najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 950 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 457 Przemysł i budownictwo
 • 1 474 Pozostała działalność
 • 122 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Libiąż w 2020 roku
 • 61 Podmioty wyrejestrowane w gminie Libiąż w 2020 roku
 • 1 575 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 890 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 890
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 950 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 950
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 83 Spółki handlowe ogółem
 • 83
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 64  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 64
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 148 Spółki cywilne ogółem
 • 148
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 575 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 484 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 484
 • 244 Budownictwo
 • 244
 • 154 Transport i gospodarka magazynowa
 • 154
 • 126 Przetwórstwo przemysłowe
 • 126
 • 124 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 124
 • 100 Pozostała działalność
 • 100
 • 79 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 79
 • 50 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 50
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 37 Edukacja
 • 37
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 19
 • 18 Górnictwo i wydobywanie
 • 18
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Libiąż stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 405 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Libiąż wynosi 74,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Libiąż najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,97 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 8,50 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,01 (68%), drogowe - 1,40 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Libiąż.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 405 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 405
 • 266 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 266
 • 89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 89
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 189 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 189
 • 18,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,23
  Województwo
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 11,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  11,97
  Małopolskie
  10,99
  Cała Polska
  12,25
 • 4,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,01
  woj. małopolskie
  7,23
  Cały kraj
  5,17
 • 1,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,40
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,73
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  woj. małopolskie
  0,30
  Polska
  0,37
 • 8,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,50
  woj. małopolskie
  7,50
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  75%
  Małopolskie
  78%
  Polska
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  73%
  woj. małopolskie
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  69%
  woj. małopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Libiąż
  94%
  Małopolskie
  84%
  Kraj
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Libiąż
  55%
  Małopolskie
  54%
  Polska
  54%

Gmina Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2020 roku 109,8 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Libiąż - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (10.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,9 mln złotych, czyli 15,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2020 roku 98,5 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.7%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.6%). W budżecie gminy Libiąż wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (24,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,7 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,7 mln

  2,4 tys(100%)

  55,8 mln

  2,5 tys(100%)

  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  70,3 mln

  3,1 tys(100%)

  81,7 mln

  3,6 tys(100%)

  94,5 mln

  4,2 tys(100%)

  99,4 mln

  4,4 tys(100%)

  109,8 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,4 mln

  1,1 tys(46.3%)

  22,1 mln

  977(39.7%)

  23,9 mln

  1,1 tys(39.5%)

  23,0 mln

  1,0 tys(32.7%)

  24,1 mln

  1,1 tys(29.5%)

  25,8 mln

  1,2 tys(27.3%)

  28,7 mln

  1,3 tys(28.9%)

  28,7 mln

  1,3 tys(26.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  337,6 tys

  14,8(0.6%)

  322,8 tys

  14,2(0.6%)

  303,2 tys

  13,4(0.5%)

  389,4 tys

  17,3(0.6%)

  2,5 mln

  111(3.1%)

  898,4 tys

  40,0(1%)

  4,4 mln

  196(4.4%)

  11,6 mln

  523(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  273(11.3%)

  6,7 mln

  298(12.1%)

  7,6 mln

  338(12.6%)

  8,1 mln

  360(11.6%)

  8,9 mln

  395(10.9%)

  11,5 mln

  513(12.2%)

  9,6 mln

  428(9.6%)

  9,8 mln

  444(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  358(14.9%)

  9,6 mln

  422(17.2%)

  10,2 mln

  449(16.8%)

  20,1 mln

  890(28.5%)

  6,2 mln

  278(7.6%)

  6,7 mln

  297(7.1%)

  8,6 mln

  387(8.7%)

  8,3 mln

  375(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  164(6.8%)

  5,2 mln

  228(9.2%)

  5,2 mln

  229(8.6%)

  5,7 mln

  254(8.1%)

  9,2 mln

  407(11.2%)

  11,2 mln

  498(11.8%)

  9,6 mln

  431(9.7%)

  7,2 mln

  327(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  177(7.4%)

  4,0 mln

  178(7.2%)

  4,6 mln

  205(7.7%)

  5,6 mln

  247(7.9%)

  5,7 mln

  253(7%)

  10,2 mln

  456(10.8%)

  5,8 mln

  260(5.8%)

  4,5 mln

  204(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  98,5(4.1%)

  3,9 mln

  172(7%)

  3,7 mln

  163(6.1%)

  3,4 mln

  149(4.8%)

  3,0 mln

  135(3.7%)

  4,2 mln

  185(4.4%)

  3,7 mln

  165(3.7%)

  3,6 mln

  162(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  656,7 tys

  28,8(1.2%)

  257,6 tys

  11,4(0.5%)

  433,2 tys

  19,1(0.7%)

  391,5 tys

  17,4(0.6%)

  446,4 tys

  19,8(0.5%)

  465,9 tys

  20,8(0.5%)

  578,8 tys

  25,9(0.6%)

  1,1 mln

  49,5(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  48,2(2%)

  1,1 mln

  47,6(1.9%)

  2,1 mln

  92,2(3.4%)

  1,1 mln

  47,2(1.5%)

  1,2 mln

  52,8(1.5%)

  1,6 mln

  70,4(1.7%)

  1,0 mln

  45,6(1%)

  904,0 tys

  40,8(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  52,9(2.2%)

  870,5 tys

  38,4(1.6%)

  730,6 tys

  32,3(1.2%)

  653,5 tys

  29,0(0.9%)

  626,3 tys

  27,8(0.8%)

  674,7 tys

  30,1(0.7%)

  769,9 tys

  34,5(0.8%)

  791,6 tys

  35,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  450,8 tys

  19,8(0.8%)

  440,4 tys

  19,4(0.8%)

  548,7 tys

  24,2(0.9%)

  581,4 tys

  25,8(0.8%)

  643,8 tys

  28,6(0.8%)

  700,6 tys

  31,2(0.7%)

  686,8 tys

  30,7(0.7%)

  757,3 tys

  34,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  415,6 tys

  18,3(0.8%)

  470,1 tys

  20,7(0.8%)

  535,5 tys

  23,6(0.9%)

  430,6 tys

  19,1(0.6%)

  519,0 tys

  23,1(0.6%)

  440,5 tys

  19,6(0.5%)

  462,6 tys

  20,7(0.5%)

  598,6 tys

  27,0(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  294,0 tys

  12,9(0.5%)

  216,8 tys

  9,6(0.4%)

  84,5 tys

  3,7(0.1%)

  289,7 tys

  12,8(0.4%)

  197,3 tys

  8,8(0.2%)

  132,4 tys

  5,9(0.1%)

  188,0 tys

  8,4(0.2%)

  443,7 tys

  20,0(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  433,5 tys

  19,0(0.8%)

  309,1 tys

  13,6(0.6%)

  311,9 tys

  13,8(0.5%)

  476,9 tys

  21,1(0.7%)

  597,5 tys

  26,6(0.7%)

  436,2 tys

  19,4(0.5%)

  431,7 tys

  19,3(0.4%)

  418,8 tys

  18,9(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,7 tys

  0,2(0%)

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  160,2 tys

  7,1(0.2%)

  163,7 tys

  7,3(0.2%)

  140,9 tys

  6,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,9 tys

  4,6(0.2%)

  114,6 tys

  5,1(0.2%)

  114,0 tys

  5,0(0.2%)

  147,0 tys

  6,5(0.2%)

  243,5 tys

  10,8(0.3%)

  1,3 mln

  56,7(1.3%)

  218,1 tys

  9,8(0.2%)

  132,3 tys

  6,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,3 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  14,0 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  723

  0,0(0%)

  710

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  705

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  698

  0,0(0%)

  702

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,8 mln

  2,4 tys(100%)

  55,7 mln

  2,5 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  75,1 mln

  3,3 tys(100%)

  84,3 mln

  3,7 tys(100%)

  87,6 mln

  3,9 tys(100%)

  96,1 mln

  4,3 tys(100%)

  98,5 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,1 mln

  1,3 tys(54.9%)

  30,2 mln

  1,3 tys(54.3%)

  34,5 mln

  1,5 tys(56.3%)

  38,5 mln

  1,7 tys(51.3%)

  43,8 mln

  1,9 tys(51.9%)

  42,4 mln

  1,9 tys(48.4%)

  45,0 mln

  2,0 tys(46.9%)

  40,3 mln

  1,8 tys(41%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  557(23.1%)

  13,0 mln

  574(23.3%)

  13,8 mln

  610(22.5%)

  14,6 mln

  646(19.4%)

  14,7 mln

  652(17.4%)

  15,4 mln

  685(17.5%)

  16,0 mln

  715(16.6%)

  18,4 mln

  832(18.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  96,2(4%)

  1,9 mln

  84,5(3.4%)

  2,1 mln

  91,5(3.4%)

  2,5 mln

  111(3.3%)

  2,4 mln

  105(2.8%)

  2,3 mln

  103(2.6%)

  3,3 mln

  147(3.4%)

  2,6 mln

  116(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  215(8.9%)

  5,5 mln

  243(9.9%)

  5,5 mln

  244(9%)

  14,8 mln

  658(19.8%)

  1,3 mln

  55,8(1.5%)

  1,3 mln

  56,9(1.5%)

  1,6 mln

  73,7(1.7%)

  2,3 mln

  105(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  75,8(3.1%)

  1,6 mln

  70,1(2.9%)

  2,1 mln

  93,3(3.4%)

  1,4 mln

  62,1(1.9%)

  1,5 mln

  65,3(1.7%)

  1,8 mln

  82,1(2.1%)

  1,4 mln

  62,3(1.4%)

  1,5 mln

  65,6(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  202,6 tys

  8,9(0.4%)

  531,3 tys

  23,4(1%)

  132,1 tys

  5,8(0.2%)

  51,7 tys

  2,3(0.1%)

  652,8 tys

  29,0(0.8%)

  1,6 mln

  71,1(1.8%)

  1,5 mln

  66,7(1.6%)

  948,3 tys

  42,8(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  53,3(2.2%)

  1,5 mln

  64,7(2.6%)

  1,8 mln

  78,2(2.9%)

  1,8 mln

  80,3(2.4%)

  1,9 mln

  84,6(2.3%)

  2,9 mln

  128(3.3%)

  1,6 mln

  70,0(1.6%)

  904,2 tys

  40,8(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  282,9 tys

  12,4(0.5%)

  213,5 tys

  9,4(0.4%)

  78,7 tys

  3,5(0.1%)

  238,2 tys

  10,6(0.3%)

  181,4 tys

  8,1(0.2%)

  150,4 tys

  6,7(0.2%)

  252,2 tys

  11,3(0.3%)

  621,2 tys

  28,1(0.6%)

  Handel

  [Dział 500]

  629,7 tys

  27,7(1.1%)

  555,9 tys

  24,5(1%)

  567,0 tys

  25,0(0.9%)

  538,1 tys

  23,9(0.7%)

  542,2 tys

  24,1(0.6%)

  484,5 tys

  21,6(0.6%)

  494,8 tys

  22,1(0.5%)

  473,8 tys

  21,4(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  386,6 tys

  17,0(0.7%)

  313,9 tys

  13,8(0.6%)

  307,2 tys

  13,6(0.5%)

  476,6 tys

  21,1(0.6%)

  619,8 tys

  27,6(0.7%)

  1,2 mln

  52,7(1.3%)

  636,3 tys

  28,5(0.7%)

  433,1 tys

  19,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,7 tys

  0,2(0%)

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  160,2 tys

  7,1(0.2%)

  163,7 tys

  7,3(0.2%)

  140,9 tys

  6,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,9 tys

  5,9(0.2%)

  19,3 tys

  0,9(0%)

  35,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,3 tys

  1,3(0%)

  27,1 tys

  1,2(0%)

  13,9 tys

  0,6(0%)

  84,6 tys

  3,8(0.1%)

  122,7 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,2 tys

  0,4(0%)

  78,0 tys

  3,4(0.1%)

  14,2 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  210,6 tys

  9,4(0.2%)

  873,1 tys

  38,9(1%)

  518,7 tys

  23,2(0.5%)

  105,2 tys

  4,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,6 tys

  4,4(0.2%)

  783

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  2,2(0.1%)

  40,6 tys

  1,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  111,8 tys

  4,9(0.2%)

  104,8 tys

  4,6(0.2%)

  79,8 tys

  3,5(0.1%)

  48,1 tys

  2,1(0.1%)

  28,5 tys

  1,3(0%)

  26,6 tys

  1,2(0%)

  19,4 tys

  0,9(0%)

  28,9 tys

  1,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  508

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  606

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  843

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  112,8 tys

  5,0(0.2%)

  60,0 tys

  2,6(0.1%)

  162,0 tys

  7,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  277,8 tys

  12,4(0.3%)

  38,5

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 761 mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 408 kobiet oraz 2 353 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców gminy Libiąż, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Libiąż mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Libiąż największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2018 w gminie Libiąż mieściło się 6 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 763 dzieci (374 dziewczynki oraz 389 chłopców). Dostępnych było 779 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż mieściło się 5 przedszkoli, w których do 27 oddziałów uczęszczało 627 dzieci (339 dziewczynek oraz 288 chłopców). Dostępne były 633 miejsca.

  17,5% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 861 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 88 oddziałach uczyło się 1 646 uczniów (839 kobiet oraz 807 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 338 uczniów (672 kobiety oraz 666 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,63.

  W gminie Libiąż znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 56 uczniów (31 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 293 uczniów (201 kobiet oraz 92 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 115 absolwentów.

  W gminie Libiąż znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (102 kobiety oraz 202 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 89 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Libiąż placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 371 uczniów (80 kobiet oraz 291 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,7 uczniów. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  15,5%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,0%
  Województwo
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • gm. Libiąż
  3,2%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Libiąż
  12,2%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Libiąż
  19,6%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  4,8%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Libiąż
  19,0%
  Małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 861 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  861,0
  Województwo
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Libiąż
  0,82
  Województwo
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 34 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 779 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Libiąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 763 Dzieci
 • 374 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 389 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 169 3 lata
 • 169
 • 173 4 lata
 • 173
 • 207 5 lata
 • 207
 • 207 6 lat
 • 207
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 79 3 lata
 • 79
 • 87 4 lata
 • 87
 • 104 5 lata
 • 104
 • 100 6 lat
 • 100
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 90 3 lata
 • 90
 • 86 4 lata
 • 86
 • 103 5 lata
 • 103
 • 107 6 lat
 • 107
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 45,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół
  Publiczne
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  4102-
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 88 Oddziały
 • 1 646 Uczniowie
 • 839 Kobiety
  (uczniowie)
 • 807 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 188 Uczniowie w 1 klasie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Absolwenci 2016
 • 115 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 122,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 107,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 104 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 104 niemiecki
 •  
 • 92,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  92,63
  Województwo
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 92,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  92,23
  Małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
  Publiczna
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  10215-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  688-
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,4%
  44,6%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  18,7
  Małopolskie
  26,5
  Kraj
  26,2
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  23,4
  Małopolskie
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 699 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski360
  • niemiecki189
  • francuski131
  • hiszpański19
 • 360 angielski
 • 189 niemiecki
 • 131 francuski
 • 19 hiszpański
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Libiąż(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Libiąż

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Libiąż: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W gminie Libiąż 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 293 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 231 (uczestnicy: 7 153)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 254)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 747)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 1 801)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 111)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 843)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 933)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 336)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 203)
  • warsztaty: 136 (uczestnicy: 925)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 427)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 38)
  • taneczne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 257)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 50)
  • inne: 4 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 59)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 5)
  • tańca: 2 (absolwenci: 24)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 51)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 33)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Libiąż działało 1 kino posiadające 1 salę z 193 miejscami na widowni. Odbyło się 318 seansów, na które przyszło 3 687 widzów, w tym 89 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 784 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Libiąż działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 64 571 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 453 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Libiąż działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 343 członków. Zarejestrowano 399 ćwiczących (mężczyźni: 358, kobiety: 41, chłopcy do lat 18: 301, dziewczęta do lat 18: 41). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Libiąż w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Libiąż i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Libiąż odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Libiąż znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Libiąż
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 6 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Libiąż w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 22,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  22,6
  Małopolskie
  66,4
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Polska
  6,5
 • 27,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Libiąż
  27,1
  Małopolskie
  75,2
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  10,6
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  120,0
  Województwo
  113,2
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Libiąż w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 280,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  280,4 km
  Województwo
  508,5 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Libiąż
  0,7 km
  woj. małopolskie
  2,3 km
  Kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami