Gmina Libiąż w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Libiąż to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Gmina Libiąż ma 22 490 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 17,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Libiąż.
 • 22 490 Liczba mieszkańców
 • 57,1 km² Powierzchnia
 • 395 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Rafał Latko Burmistrz gminy
Gmina Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1203043
Herb gminy Libiąż
Gmina Libiąż herb

Gmina Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Gmina Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Libiąż)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-01
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Gmina Libiąż - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Libiąż

Gmina Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Libiąż ma 22 490 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Libiąż zawarli w 2017 roku 124 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,7% mieszkańców gminy Libiąż jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Libiąż ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,09 na 1000 mieszkańców gminy Libiąż. W 2017 roku urodziło się 226 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,2% zgonów w gminie Libiąż spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w gminie Libiąż były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Libiąż przypada 10.04 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 144 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 219 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Libiąż -75. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  62,3% mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 490 Liczba mieszkańców
 • 11 581 Kobiety
 • 10 909 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,2 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Libiąż
  25,7%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  60,1%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Libiąż
  9,6%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Libiąż
  4,5%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • gm. Libiąż
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Libiąż w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Libiąż
  5,5
  woj. małopolskie
  5,4
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Libiąż
  1,8
  Małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,7
 • 124 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Libiąż w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,1
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Libiąż w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Libiąż w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Libiąż w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Libiąż w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 226 Urodzenia żywe
 • 117 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 109 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  woj. małopolskie
  11,3
  Cały kraj
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,8
  Małopolskie
  46,2
  Cała Polska
  44,2
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.58
 • 48.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.19
 • 99.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.48
 • 77.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.12
 • 32.77 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.77
 • 5.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.62
 • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 425 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Libiąż
  3 364 g
  Małopolskie
  3 333 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 114 Waga 4000g - 4499g
 • 114
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 443 Waga 3000g - 3499g
 • 443
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,34
  Małopolskie
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,65
  woj. małopolskie
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,86
  woj. małopolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Libiąż w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 227 Zgony
 • 105 Kobiety
  (Zgony)
 • 122 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,0
  Województwo
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 121,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Libiąż
  121,7
  Województwo
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Libiąż
  52,0%
  Małopolskie
  50,2%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  28,4%
  Małopolskie
  28,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Libiąż
  3,6%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Polska
  74,3
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Libiąż
  302,4
  Województwo
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 552,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 562,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  552,7
  Województwo
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 92,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Libiąż
  92,0
  Województwo
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 41,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Libiąż
  41,3
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Libiąż
  4,6
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Libiąż
  0,5%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 144 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 219 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 115 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 104 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -86 Saldo migracji
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -75 Saldo migracji wewnętrznych
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Libiąż w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Libiąż oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż to 7 225 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Libiąż to 6,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Libiąż to 148,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,64% mieszkań posiada łazienkę, 88,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,19% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 225 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 320,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Libiąż
  320,30
  Województwo
  343,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Libiąż
  80,00 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Libiąż
  25,60 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Libiąż
  4,40
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,82
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Libiąż
  3,12
  woj. małopolskie
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Libiąż
  0,71
  woj. małopolskie
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 26 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,9%
  7,1%
 • 237 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Libiąż
  6,24
  Małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,91
 • 10,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Libiąż
  10,54
  Małopolskie
  23,09
  Kraj
  18,14
 • 5 638 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 148,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  148,4 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Małopolskie
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Libiąż
  98,77%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,66%
  Małopolskie
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 95,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Libiąż
  95,64%
  Małopolskie
  93,08%
  Cały kraj
  91,31%
 • 88,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Libiąż
  88,39%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Cała Polska
  82,12%
 • 65,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  65,19%
  Województwo
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Libiąż na 1000 mieszkańców pracuje 201 osób . 31,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 68,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż wynosiło w 2017 roku 6,6% (8,9% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż wynosiło 3 878,27 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż 2 319 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 711 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 392.

  8,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Libiąż pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  201,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,9% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,6%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Libiąż w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Libiąż w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Libiąż w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 878 PLN
  Małopolskie
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Libiąż w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 319 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 711 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 392 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 62,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Libiąż w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 519 Pracujący ogółem
 • 1 431 Kobiety
 • 3 088 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Libiąż w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Libiąż
  60,5
  woj. małopolskie
  62,6
  Cała Polska
  63,4
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  32,8
  Województwo
  31,8
  Polska
  34,0
 • 118,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,6
  Województwo
  103,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Libiąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Libiąż w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 801 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 413 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 168 nowych podmiotów, a 143 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (210) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (137) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (151) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (94) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Libiąż najwięcej (147) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 740) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (385) podmiotów, a 77,7% (1 399) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Libiąż najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.2%) oraz Budownictwo (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 801 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 385 Przemysł i budownictwo
 • 1 399 Pozostała działalność
 • 168 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Libiąż w 2017 roku
 • 143 Podmioty wyrejestrowane w gminie Libiąż w 2017 roku
 • 1 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 740 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 740
 • 47 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 47
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 801 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 801
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 94 Spółki handlowe ogółem
 • 94
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 76  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 147 Spółki cywilne ogółem
 • 147
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 413 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 469 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 469
 • 188 Budownictwo
 • 188
 • 149 Transport i gospodarka magazynowa
 • 149
 • 114 Przetwórstwo przemysłowe
 • 114
 • 108 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 108
 • 83 Pozostała działalność
 • 83
 • 76 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 76
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 39 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 39
 • 36 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 36
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 13 Górnictwo i wydobywanie
 • 13
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Libiąż stwierdzono szacunkowo 614 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Libiąż wynosi 82,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Libiąż najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 10,24 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,13 (91%), drogowe - 1,72 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,67 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Libiąż.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 614 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 614
 • 394 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 394
 • 160 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 160
 • 39 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 39
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 15
 • 231 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 231
 • 27,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  27,27
  woj. małopolskie
  24,34
  Kraj
  19,62
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  17,51
  woj. małopolskie
  12,99
  Cały kraj
  12,07
 • 7,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,13
  Województwo
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Libiąż
  1,72
  Małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,67
  woj. małopolskie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 10,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,24
  Województwo
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. małopolskie
  79%
  Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  78%
  woj. małopolskie
  67%
  Polska
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  91%
  Małopolskie
  93%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  64%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  52%

Gmina Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2016 roku 70,3 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Libiąż - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Libiąż wyniosła w 2016 roku 75,1 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (51.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%). W budżecie gminy Libiąż wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 874 złotych na mieszkańca (26,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 140 złotych na mieszkańca (4,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,2 mln

  1,9 tys(100%)

  46,5 mln

  2,0 tys(100%)

  48,3 mln

  2,1 tys(100%)

  50,2 mln

  2,2 tys(100%)

  54,7 mln

  2,4 tys(100%)

  55,8 mln

  2,5 tys(100%)

  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  70,3 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,5 mln

  816(42.8%)

  20,1 mln

  886(43.2%)

  20,3 mln

  891(42.1%)

  23,7 mln

  1,0 tys(47.2%)

  25,4 mln

  1,1 tys(46.3%)

  22,1 mln

  977(39.7%)

  23,9 mln

  1,1 tys(39.5%)

  23,0 mln

  1,0 tys(32.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  289(15.1%)

  7,1 mln

  314(15.3%)

  7,3 mln

  321(15.2%)

  7,6 mln

  335(15.2%)

  8,1 mln

  358(14.9%)

  9,6 mln

  422(17.2%)

  10,2 mln

  449(16.8%)

  20,1 mln

  890(28.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  236(12.4%)

  5,3 mln

  234(11.4%)

  5,0 mln

  217(10.3%)

  5,5 mln

  241(11%)

  6,2 mln

  273(11.3%)

  6,7 mln

  298(12.1%)

  7,6 mln

  338(12.6%)

  8,1 mln

  360(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  148(7.7%)

  3,5 mln

  153(7.5%)

  5,5 mln

  239(11.3%)

  3,0 mln

  129(5.9%)

  3,7 mln

  164(6.8%)

  5,2 mln

  228(9.2%)

  5,2 mln

  229(8.6%)

  5,7 mln

  254(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  113(5.9%)

  3,1 mln

  137(6.7%)

  3,4 mln

  147(6.9%)

  3,3 mln

  146(6.6%)

  4,0 mln

  177(7.4%)

  4,0 mln

  178(7.2%)

  4,6 mln

  205(7.7%)

  5,6 mln

  247(7.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  95,5(5%)

  2,5 mln

  109(5.3%)

  2,1 mln

  94,0(4.4%)

  2,5 mln

  109(4.9%)

  2,2 mln

  98,5(4.1%)

  3,9 mln

  172(7%)

  3,7 mln

  163(6.1%)

  3,4 mln

  149(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  564,1 tys

  24,9(1.3%)

  759,0 tys

  33,5(1.6%)

  654,4 tys

  28,7(1.4%)

  678,1 tys

  29,7(1.3%)

  1,1 mln

  48,2(2%)

  1,1 mln

  47,6(1.9%)

  2,1 mln

  92,2(3.4%)

  1,1 mln

  47,2(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  55,5(2.9%)

  1,1 mln

  47,2(2.3%)

  1,2 mln

  53,4(2.5%)

  1,4 mln

  61,7(2.8%)

  1,2 mln

  52,9(2.2%)

  870,5 tys

  38,4(1.6%)

  730,6 tys

  32,3(1.2%)

  653,5 tys

  29,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  374,1 tys

  16,5(0.9%)

  356,6 tys

  15,7(0.8%)

  380,1 tys

  16,7(0.8%)

  364,3 tys

  16,0(0.7%)

  450,8 tys

  19,8(0.8%)

  440,4 tys

  19,4(0.8%)

  548,7 tys

  24,2(0.9%)

  581,4 tys

  25,8(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  547,5 tys

  24,1(1.3%)

  518,2 tys

  22,8(1.1%)

  490,9 tys

  21,5(1%)

  502,4 tys

  22,0(1%)

  433,5 tys

  19,0(0.8%)

  309,1 tys

  13,6(0.6%)

  311,9 tys

  13,8(0.5%)

  476,9 tys

  21,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  411,4 tys

  18,1(1%)

  391,1 tys

  17,2(0.8%)

  396,9 tys

  17,4(0.8%)

  423,0 tys

  18,6(0.8%)

  415,6 tys

  18,3(0.8%)

  470,1 tys

  20,7(0.8%)

  535,5 tys

  23,6(0.9%)

  430,6 tys

  19,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  718,3 tys

  31,7(1.7%)

  605,7 tys

  26,7(1.3%)

  403,8 tys

  17,7(0.8%)

  249,5 tys

  10,9(0.5%)

  656,7 tys

  28,8(1.2%)

  257,6 tys

  11,4(0.5%)

  433,2 tys

  19,1(0.7%)

  391,5 tys

  17,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  584,1 tys

  25,8(1.4%)

  532,7 tys

  23,5(1.1%)

  396,1 tys

  17,4(0.8%)

  293,3 tys

  12,9(0.6%)

  337,6 tys

  14,8(0.6%)

  322,8 tys

  14,2(0.6%)

  303,2 tys

  13,4(0.5%)

  389,4 tys

  17,3(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,6 tys

  4,2(0.2%)

  292,1 tys

  12,9(0.6%)

  419,7 tys

  18,4(0.9%)

  533,0 tys

  23,4(1.1%)

  294,0 tys

  12,9(0.5%)

  216,8 tys

  9,6(0.4%)

  84,5 tys

  3,7(0.1%)

  289,7 tys

  12,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,9 tys

  4,6(0.2%)

  172,8 tys

  7,6(0.4%)

  179,7 tys

  7,9(0.4%)

  146,9 tys

  6,4(0.3%)

  104,9 tys

  4,6(0.2%)

  114,6 tys

  5,1(0.2%)

  114,0 tys

  5,0(0.2%)

  147,0 tys

  6,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  1,3(0.1%)

  111,5 tys

  4,9(0.2%)

  37,0 tys

  1,6(0.1%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,9 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,3 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109

  0,0(0%)

  723

  0,0(0%)

  710

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  705

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  61,8 tys

  2,7(0.1%)

  125,9 tys

  5,5(0.3%)

  178,6 tys

  7,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Libiąż według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,5 mln

  1,8 tys(100%)

  45,1 mln

  2,0 tys(100%)

  50,1 mln

  2,2 tys(100%)

  51,4 mln

  2,3 tys(100%)

  54,8 mln

  2,4 tys(100%)

  55,7 mln

  2,5 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  75,1 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,5 mln

  992(54.2%)

  23,6 mln

  1,0 tys(52.3%)

  26,0 mln

  1,1 tys(51.8%)

  27,1 mln

  1,2 tys(52.7%)

  30,1 mln

  1,3 tys(54.9%)

  30,2 mln

  1,3 tys(54.3%)

  34,5 mln

  1,5 tys(56.3%)

  38,5 mln

  1,7 tys(51.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  170(9.3%)

  4,2 mln

  187(9.4%)

  4,5 mln

  197(9%)

  4,7 mln

  206(9.1%)

  4,9 mln

  215(8.9%)

  5,5 mln

  243(9.9%)

  5,5 mln

  244(9%)

  14,8 mln

  658(19.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  491(26.8%)

  11,7 mln

  515(25.9%)

  12,9 mln

  568(25.8%)

  13,2 mln

  578(25.6%)

  12,7 mln

  557(23.1%)

  13,0 mln

  574(23.3%)

  13,8 mln

  610(22.5%)

  14,6 mln

  646(19.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  874,4 tys

  38,6(2.1%)

  1,6 mln

  70,8(3.6%)

  1,2 mln

  53,9(2.5%)

  1,9 mln

  82,4(3.7%)

  2,2 mln

  96,2(4%)

  1,9 mln

  84,5(3.4%)

  2,1 mln

  91,5(3.4%)

  2,5 mln

  111(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  105,9 tys

  4,7(0.3%)

  254,8 tys

  11,2(0.6%)

  985,1 tys

  43,2(2%)

  1,4 mln

  59,7(2.6%)

  1,2 mln

  53,3(2.2%)

  1,5 mln

  64,7(2.6%)

  1,8 mln

  78,2(2.9%)

  1,8 mln

  80,3(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  63,3(3.5%)

  1,6 mln

  69,4(3.5%)

  1,5 mln

  64,1(2.9%)

  1,2 mln

  52,4(2.3%)

  1,7 mln

  75,8(3.1%)

  1,6 mln

  70,1(2.9%)

  2,1 mln

  93,3(3.4%)

  1,4 mln

  62,1(1.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  653,3 tys

  28,8(1.6%)

  654,1 tys

  28,8(1.4%)

  652,9 tys

  28,6(1.3%)

  642,5 tys

  28,2(1.2%)

  629,7 tys

  27,7(1.1%)

  555,9 tys

  24,5(1%)

  567,0 tys

  25,0(0.9%)

  538,1 tys

  23,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  236,0 tys

  10,4(0.6%)

  250,9 tys

  11,1(0.6%)

  288,5 tys

  12,6(0.6%)

  369,8 tys

  16,2(0.7%)

  386,6 tys

  17,0(0.7%)

  313,9 tys

  13,8(0.6%)

  307,2 tys

  13,6(0.5%)

  476,6 tys

  21,1(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  96,4 tys

  4,3(0.2%)

  303,8 tys

  13,4(0.7%)

  428,6 tys

  18,8(0.9%)

  544,2 tys

  23,9(1.1%)

  282,9 tys

  12,4(0.5%)

  213,5 tys

  9,4(0.4%)

  78,7 tys

  3,5(0.1%)

  238,2 tys

  10,6(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  580

  0,0(0%)

  26,1 tys

  1,2(0.1%)

  1,2 mln

  53,4(2.4%)

  9,6 tys

  0,4(0%)

  202,6 tys

  8,9(0.4%)

  531,3 tys

  23,4(1%)

  132,1 tys

  5,8(0.2%)

  51,7 tys

  2,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,2 tys

  3,8(0.2%)

  75,1 tys

  3,3(0.2%)

  64,4 tys

  2,8(0.1%)

  68,5 tys

  3,0(0.1%)

  111,8 tys

  4,9(0.2%)

  104,8 tys

  4,6(0.2%)

  79,8 tys

  3,5(0.1%)

  48,1 tys

  2,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,8 tys

  4,1(0.2%)

  134,7 tys

  5,9(0.3%)

  151,5 tys

  6,6(0.3%)

  238,4 tys

  10,5(0.5%)

  134,9 tys

  5,9(0.2%)

  19,3 tys

  0,9(0%)

  35,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,3 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  1,3(0.1%)

  111,5 tys

  4,9(0.2%)

  37,0 tys

  1,6(0.1%)

  6,5 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  128,2 tys

  5,7(0.2%)

  155,8 tys

  6,9(0.3%)

  18,9 tys

  0,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  394,8 tys

  17,4(1%)

  128,8 tys

  5,7(0.3%)

  180,0 tys

  7,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  0,4(0%)

  78,0 tys

  3,4(0.1%)

  14,2 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,3 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  307

  0,0(0%)

  249

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  449

  0,0(0%)

  274

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  592

  0,0(0%)

  606

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  237,8 tys

  10,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,1 tys

  6,7(0.3%)

  112,8 tys

  5,0(0.2%)

  60,0 tys

  2,6(0.1%)

  162,0 tys

  7,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,8 tys

  0,7(0%)

  250,4 tys

  11,0(0.6%)

  13,5 tys

  0,6(0%)

  699

  0,0(0%)

  99,6 tys

  4,4(0.2%)

  783

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 902 mieszkańców gminy Libiąż jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 471 kobiet oraz 2 431 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców gminy Libiąż, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Libiąż mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Libiąż największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  17,2% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 825 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców gminy Libiąż w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • gm. Libiąż
  15,5%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 12,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Libiąż
  35,0%
  Małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,2%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,7% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Libiąż
  19,6%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Libiąż
  24,6%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Libiąż
  4,8%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,0%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,0%
  Małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 825 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Libiąż
  825,0
  Małopolskie
  820,0
  Kraj
  811,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,86
  woj. małopolskie
  0,99
  Polska
  1,01
 •  
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 41,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Libiąż

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół
  Publiczne
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  4102-
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  245-
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,91
  Województwo
  96,08
  Cały kraj
  96,62
 • 89,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Libiąż
  89,38
  Województwo
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 87,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Libiąż

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
  Publiczna
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  10215-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  32 627-31-67
  32 627-31-67
  ul. Husarska 2
  32-590 Gromiec
  688-
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  96,70
  Województwo
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 91,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  91,58
  Małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  25,0
  Małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 • 47,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Libiąż

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
  Publiczne
  32 627-12-13
  32 627-12-13
  ul. Szkolna 1
  32-590 Libiąż
  923827
  Gimnazjum nr 2 (M.Kopernik)
  Publiczne
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  7197-
  Gimnazjum w Zespole Szkół
  Publiczne
  32 627-21-14
  32 627-21-14
  ul. Astronautów 3
  32-593 Żarki
  5103-
  Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Libiąż w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  19,0
  Małopolskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina
  24,0
  Małopolskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 38,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 26,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Libiąż

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Libiąż aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Libiąż

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Libiąż: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Libiąż 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 293 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 166 (uczestnicy: 35 945)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 471)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 118)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 3 195)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 85 (uczestnicy: 21 639)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 523)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 120)
  • inne: 21 (uczestnicy: 1 559)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 607)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 77)
  • taneczne: 4 (członkowie: 45)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 362)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 50)
  • inne: 3 (członkowie: 46)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 168)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 53)
  • taneczne: 4 (członkowie: 45)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Libiąż działało 1 kino posiadające 1 salę z 193 miejscami na widowni. Odbyło się 399 seansów, na które przyszło 10 258 widzów, w tym 116 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 942 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Libiąż działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 58 953 wolumeny oraz 13 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 56 453 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Libiąż
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Libiąż działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 343 członków. Zarejestrowano 399 ćwiczących (mężczyźni: 358, kobiety: 41, chłopcy do lat 18: 301, dziewczęta do lat 18: 41). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Libiąż w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Libiąż - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Libiąż i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Libiąż znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Libiąż w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 262,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  262,8 km
  woj. małopolskie
  326,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Libiąż
  0,7 km
  Małopolskie
  1,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek