Gmina Kleszczele w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Kleszczele - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kleszczele to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Gmina Kleszczele ma 2 363 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Kleszczele.
 • 2 363 Liczba mieszkańców
 • 142,9 km² Powierzchnia
 • 18 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BHA Tablice rejestracyjne
 • Aleksander Sielicki Burmistrz gminy
Gmina Kleszczele na mapie
Identyfikatory
 • 23.325252.5726 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2005073
Herb gminy Kleszczele
Gmina Kleszczele herb

Gmina Kleszczele - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-250Poczta Kleszczele, Pl. Parkowy 34

Gmina Kleszczele - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kleszczele)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Kleszczelach
(85) 681-80-04
(85) 6818004w.14
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 16
17-200 Hajnówka

Gmina Kleszczele - Wsie należące do gminy

Gmina Kleszczele - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Kleszczele ma 2 363 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 22,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 48,8 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kleszczele zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,6% mieszkańców gminy Kleszczele jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kleszczele ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -60. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -24,99 na 1000 mieszkańców gminy Kleszczele. W 2021 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,26 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,6% zgonów w gminie Kleszczele spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,3% zgonów w gminie Kleszczele były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kleszczele przypada 27.49 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kleszczele 16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  54,8% mieszkańców gminy Kleszczele jest w wieku produkcyjnym, 12,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 33,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 363 Liczba mieszkańców
 • 1 198 Kobiety
 • 1 165 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kleszczele w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kleszczele w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kleszczele w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Kleszczele
  48,8 lat
  Podlaskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 51,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 46,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kleszczele,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • gm. Kleszczele
  24,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 18,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Kleszczele
  51,3%
  Podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,7% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Kleszczele
  13,0%
  Podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 21,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,3%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Gmina
  2,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kleszczele w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  Podlaskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,3
  woj. podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kleszczele w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -60 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -24,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -25,0
  Województwo
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • -11,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -21,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kleszczele w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kleszczele w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kleszczele w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kleszczele w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 2,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Kleszczele
  2,5
  woj. podlaskie
  8,7
  Kraj
  8,7
 • 28,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Kleszczele
  28,6
  Podlaskie
  37,9
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 59 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 59
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 319 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 391 g
  Województwo
  3 430 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 74 Waga 3500g - 3999g
 • 74
 • 92 Waga 3000g - 3499g
 • 92
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Kleszczele
  0,98
  Podlaskie
  1,28
  Cała Polska
  1,32
 • 0,45 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,45
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,26 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,26
  Podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Kleszczele w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 27,5 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Kleszczele
  27,5
  Podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 383,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kleszczele
  383,8
  Województwo
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 12,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Kleszczele
  12,8
  Podlaskie
  4,7
  Cały kraj
  3,9
 • 5,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Kleszczele
  5,2
  Podlaskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hajnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Kleszczele
  38,6%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 15,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  15,3%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,5%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 179 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cała Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Polska
  74,4
 • 340,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  340,0
  Województwo
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 861,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 946,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 770,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Kleszczele
  861,0
  Województwo
  515,8
  Polska
  475,8
 • 119,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  119,9
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 52,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Kleszczele
  52,8
  Województwo
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kleszczele w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 60,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 54,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 29,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 36,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kleszczele - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kleszczele oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kleszczele to 1 394 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 579 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kleszczele to 2,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Kleszczele to 82,50 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 63,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 59,25% mieszkań posiada łazienkę, 40,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 394 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 578,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Kleszczele
  578,90
  Województwo
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Kleszczele
  70,40 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 40,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  40,80 m2
  Podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,84
  Województwo
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 1,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Kleszczele
  1,73
  Podlaskie
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,45 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Kleszczele
  0,45
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,85
  Województwo
  6,64
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 2,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kleszczele
  2,00
  Województwo
  3,93
  Polska
  3,90
 • 1,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kleszczele
  1,69
  woj. podlaskie
  26,06
  Kraj
  24,07
 • 165 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 82,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Kleszczele
  82,5 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,07 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Kleszczele
  90,89%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 63,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Kleszczele
  63,06%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 59,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Kleszczele
  59,25%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cały kraj
  91,78%
 • 40,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  40,39%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  32,87%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Kleszczele - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kleszczele na 1000 mieszkańców pracuje 74osób . 60,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kleszczele wynosiło w 2021 roku 7,5% (7,3% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kleszczele wynosiło 5 821,15 PLN, co odpowiada 97.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kleszczele 134 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 64 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -70.

  33,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kleszczele pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  74,0
  Województwo
  206,0
  Kraj
  257,0
 • 7,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • Gmina Kleszczele
  7,5%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kleszczele w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kleszczele w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kleszczele w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 821 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Kleszczele
  5 821 PLN
  Podlaskie
  5 413 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kleszczele w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 134 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,0% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kleszczele w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 176 Pracujący ogółem
 • 107 Kobiety
 • 69 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kleszczele w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,8% W wieku produkcyjnym
 • 45,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 33,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 43,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kleszczele
  82,5
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 60,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  Podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 270,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  270,8
  woj. podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kleszczele - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kleszczele w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 158 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 103 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (6) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kleszczele najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (152) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (49) podmiotów, a 63,3% (100) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kleszczele najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.4%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 158 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 100 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kleszczele w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kleszczele w 2021 roku
 • 103 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 152 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 152
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 158 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 158
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 103 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 22 Budownictwo
 • 22
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 16
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kleszczele - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kleszczele stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,88 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kleszczele wynosi 83,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kleszczele najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,11 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,49 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,50 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kleszczele.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 14,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,88
  woj. podlaskie
  15,33
  Cała Polska
  21,51
 • 9,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Kleszczele
  9,11
  Województwo
  8,50
  Polska
  12,82
 • 2,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,50
  woj. podlaskie
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,31
  woj. podlaskie
  2,20
  Cały kraj
  1,85
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Kleszczele
  0,55
  Podlaskie
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 6,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kleszczele
  6,49
  Województwo
  6,55
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Podlaskie
  77%
  Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Kleszczele
  82%
  woj. podlaskie
  73%
  Cały kraj
  64%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  woj. podlaskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Kleszczele
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Województwo
  92%
  Kraj
  89%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  Podlaskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Gmina Kleszczele - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kleszczele wyniosła w 2021 roku 12,2 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Kleszczele - 21.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (16.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 473,5 tys złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kleszczele wyniosła w 2021 roku 13,9 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (3.6%). W budżecie gminy Kleszczele wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 545 złotych na mieszkańca (9,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,9 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,5 mln

  3,2 tys(100%)

  8,4 mln

  3,2 tys(100%)

  8,6 mln

  3,4 tys(100%)

  10,1 mln

  4,1 tys(100%)

  11,5 mln

  4,7 tys(100%)

  12,2 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  831(24.9%)

  2,1 mln

  800(24.2%)

  2,1 mln

  789(24.4%)

  2,1 mln

  824(25.3%)

  2,4 mln

  981(28.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(25.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(22%)

  2,6 mln

  1,1 tys(21.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  657,9 tys

  247(7.4%)

  1,1 mln

  409(12.3%)

  524,5 tys

  199(6.2%)

  420,8 tys

  164(5%)

  417,0 tys

  167(4.9%)

  408,3 tys

  166(4%)

  535,3 tys

  222(4.7%)

  2,1 mln

  868(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  435(13%)

  1,1 mln

  423(12.8%)

  1,0 mln

  395(12.2%)

  1,0 mln

  400(12.3%)

  1,0 mln

  417(12.1%)

  1,1 mln

  441(10.7%)

  1,2 mln

  483(10.1%)

  1,4 mln

  575(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  548(16.4%)

  1,4 mln

  528(15.9%)

  2,4 mln

  910(28.1%)

  647,4 tys

  253(7.8%)

  680,5 tys

  273(7.9%)

  762,2 tys

  309(7.5%)

  776,1 tys

  322(6.8%)

  855,6 tys

  362(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  424(12.7%)

  304,3 tys

  116(3.5%)

  373,5 tys

  142(4.4%)

  486,1 tys

  190(5.8%)

  315,6 tys

  127(3.7%)

  1,3 mln

  521(12.7%)

  835,5 tys

  347(7.3%)

  779,5 tys

  330(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  636,6 tys

  239(7.2%)

  541,4 tys

  206(6.2%)

  504,3 tys

  192(5.9%)

  435,2 tys

  170(5.2%)

  459,4 tys

  184(5.3%)

  579,8 tys

  235(5.7%)

  475,4 tys

  197(4.1%)

  529,2 tys

  224(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  201,0 tys

  75,5(2.3%)

  502,8 tys

  191(5.8%)

  282,1 tys

  107(3.3%)

  263,8 tys

  103(3.2%)

  267,8 tys

  107(3.1%)

  540,7 tys

  219(5.3%)

  1,3 mln

  536(11.2%)

  496,6 tys

  210(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  111,8 tys

  42,0(1.3%)

  730,4 tys

  278(8.4%)

  871,5 tys

  331(10.2%)

  554,2 tys

  216(6.6%)

  794,5 tys

  319(9.2%)

  285,0 tys

  116(2.8%)

  1,1 mln

  443(9.3%)

  483,3 tys

  205(4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  314,2 tys

  118(3.5%)

  292,8 tys

  111(3.4%)

  265,7 tys

  101(3.1%)

  290,5 tys

  113(3.5%)

  157,8 tys

  63,3(1.8%)

  183,2 tys

  74,3(1.8%)

  200,2 tys

  83,1(1.7%)

  260,2 tys

  110(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  847,1 tys

  318(9.5%)

  112,5 tys

  42,8(1.3%)

  71,0 tys

  27,0(0.8%)

  69,9 tys

  27,3(0.8%)

  97,1 tys

  39,0(1.1%)

  62,4 tys

  25,3(0.6%)

  72,4 tys

  30,1(0.6%)

  171,2 tys

  72,4(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  26,5 tys

  10,0(0.3%)

  112,9 tys

  42,9(1.3%)

  67,2 tys

  25,5(0.8%)

  29,4 tys

  11,5(0.4%)

  43,6 tys

  17,5(0.5%)

  45,7 tys

  18,5(0.5%)

  38,3 tys

  15,9(0.3%)

  46,2 tys

  19,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  46,9

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,5(0%)

  16,0

  0,0(0%)

  150

  0,1(0%)

  140

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  7,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  25,4 tys

  9,5(0.3%)

  18,4 tys

  7,0(0.2%)

  12,7 tys

  4,8(0.1%)

  9,1 tys

  3,5(0.1%)

  5,8 tys

  2,3(0.1%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  15,2 tys

  6,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,7 tys

  12,3(0.4%)

  40,5 tys

  15,4(0.5%)

  3,6 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  1,3(0%)

  49,7 tys

  20,0(0.6%)

  39,3 tys

  15,9(0.4%)

  34,9 tys

  14,5(0.3%)

  543

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  70,4(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,8 tys

  11,2(0.3%)

  61,5 tys

  23,4(0.7%)

  25,4 tys

  9,7(0.3%)

  42,4 tys

  16,6(0.5%)

  25,8 tys

  10,4(0.3%)

  103,3 tys

  41,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,2 tys

  19,6(0.6%)

  114,1 tys

  43,4(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -2 000,0

  -0,8(-0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kleszczele, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,1 mln

  3,4 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,7 mln

  3,3 tys(100%)

  8,5 mln

  3,3 tys(100%)

  9,2 mln

  3,6 tys(100%)

  10,5 mln

  4,2 tys(100%)

  11,6 mln

  4,8 tys(100%)

  13,9 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 mln

  1,2 tys(33.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(35.5%)

  2,9 mln

  1,1 tys(33.5%)

  3,0 mln

  1,2 tys(35.1%)

  3,2 mln

  1,3 tys(34.6%)

  3,6 mln

  1,5 tys(34.6%)

  4,2 mln

  1,8 tys(36.5%)

  5,1 mln

  2,2 tys(37%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  1,1 tys(30.8%)

  2,7 mln

  1,0 tys(30.9%)

  2,6 mln

  1,0 tys(30.5%)

  2,4 mln

  948(28.5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(29.5%)

  2,8 mln

  1,2 tys(27.2%)

  2,7 mln

  1,1 tys(23.6%)

  4,3 mln

  1,8 tys(31%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  398,6 tys

  150(4.4%)

  389,9 tys

  148(4.5%)

  196,6 tys

  74,7(2.3%)

  184,2 tys

  71,9(2.2%)

  185,5 tys

  74,4(2%)

  149,5 tys

  60,6(1.4%)

  261,7 tys

  109(2.3%)

  496,4 tys

  210(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  538,4 tys

  202(5.9%)

  190,9 tys

  72,7(2.2%)

  187,9 tys

  71,4(2.2%)

  220,7 tys

  86,2(2.6%)

  206,5 tys

  82,8(2.3%)

  906,9 tys

  368(8.7%)

  452,4 tys

  188(3.9%)

  426,0 tys

  180(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  167,1 tys

  62,8(1.8%)

  340,2 tys

  129(3.9%)

  250,3 tys

  95,1(2.9%)

  228,2 tys

  89,1(2.7%)

  223,5 tys

  89,7(2.4%)

  242,4 tys

  98,3(2.3%)

  332,0 tys

  138(2.9%)

  374,2 tys

  158(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  454(13.2%)

  1,1 mln

  436(13.2%)

  2,1 mln

  807(24.5%)

  318,5 tys

  124(3.7%)

  305,6 tys

  123(3.3%)

  330,8 tys

  134(3.2%)

  344,3 tys

  143(3%)

  325,2 tys

  138(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,9 tys

  19,9(0.6%)

  68,9 tys

  26,2(0.8%)

  64,7 tys

  24,6(0.7%)

  87,2 tys

  34,0(1%)

  77,2 tys

  31,0(0.8%)

  90,0 tys

  36,5(0.9%)

  208,2 tys

  86,5(1.8%)

  160,0 tys

  67,7(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  681,2 tys

  256(7.5%)

  21,0 tys

  8,0(0.2%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  8,1 tys

  3,2(0.1%)

  31,1 tys

  12,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  52,0 tys

  22,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  68,6 tys

  25,8(0.8%)

  20,4 tys

  7,7(0.2%)

  25,6 tys

  9,7(0.3%)

  44,5 tys

  17,4(0.5%)

  30,4 tys

  12,2(0.3%)

  35,2 tys

  14,3(0.3%)

  46,9 tys

  19,5(0.4%)

  51,0 tys

  21,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,1 tys

  14,7(0.4%)

  33,0 tys

  12,6(0.4%)

  29,2 tys

  11,1(0.3%)

  25,1 tys

  9,8(0.3%)

  19,8 tys

  8,0(0.2%)

  26,5 tys

  10,7(0.3%)

  27,4 tys

  11,4(0.2%)

  29,4 tys

  12,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  384

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  1,0(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  4,6 tys

  1,9(0%)

  3,3 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,7 tys

  12,3(0.4%)

  40,5 tys

  15,4(0.5%)

  3,6 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  1,3(0%)

  49,7 tys

  20,0(0.5%)

  39,3 tys

  15,9(0.4%)

  34,9 tys

  14,5(0.3%)

  543

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 tys

  0,5(0%)

  21,8 tys

  8,3(0.3%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  5,1 tys

  2,0(0.1%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  50,8 tys

  20,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  26,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  20,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  304,5 tys

  116(3.5%)

  212,1 tys

  80,6(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  358,9 tys

  144(3.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  398,7 tys

  166(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  44,4 tys

  16,7(0.5%)

  82,4 tys

  31,3(1%)

  14,6 tys

  5,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  70,4(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kleszczele - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 404 mieszkańców gminy Kleszczele jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 189 kobiet oraz 215 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców gminy Kleszczele, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Kleszczele mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kleszczele największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%).

  W roku 2021 w gminie Kleszczele mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 62 dzieci (27 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kleszczele mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 44 dzieci (19 dziewczynek oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  16,6% mieszkańców gminy Kleszczele w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 810 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 111 uczniów (56 kobiet oraz 55 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Kleszczele placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 125 uczniów (54 kobiety oraz 71 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 23,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców gminy Kleszczele w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Kleszczele
  19,6%
  Podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Kleszczele
  38,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Kleszczele
  3,6%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Kleszczele
  11,9%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Kleszczele
  22,8%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  18,1%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 12,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,4%
  Podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 1,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,5%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 810 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  810,0
  Podlaskie
  895,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,66
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Kleszczele) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Dzieci
 • 27 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,5%
  56,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 13 5 lata
 • 13
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 3 3 lata
 • 3
 • 6 4 lata
 • 6
 • 3 5 lata
 • 3
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 • 10 5 lata
 • 10
 • 10 6 lat
 • 10
 •  
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kleszczele(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kleszczele aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kleszczelach
  Publiczne
  85 681-82-03
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  2436
 • Szkoły podstawowe w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Kleszczele) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 111 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,9
  woj. podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kleszczele(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kleszczele aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kleszczelach
  Publiczna
  85 681-81-16
  85 681-80-30
  ul. Plac Parkowy 4
  17-250 Kleszczele
  689-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kleszczele, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kleszczele - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Kleszczele: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Kleszczele 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 605 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 170 (uczestnicy: 4 445)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 15)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 444)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 237)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 434)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 102 (uczestnicy: 1 903)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 75)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 28)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 304)
  • warsztaty: 39 (uczestnicy: 505)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 16)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)


 • Biblioteki publiczne w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Kleszczele działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 928 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 826 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Kleszczele
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kleszczele działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 47 ćwiczących (mężczyźni: 27, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 5, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kleszczele w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kleszczele - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kleszczele i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Kleszczele odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 335,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 41,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Kleszczele znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Kleszczele
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Kleszczele w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 335,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  335,3
  woj. podlaskie
  690,7
  Polska
  1 035,8
 • 41,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Kleszczele
  41,9
  woj. podlaskie
  120,7
  Kraj
  98,5
 • 754,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  754,4
  woj. podlaskie
  823,0
  Cała Polska
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Kleszczele
  12,5
  Województwo
  17,5
  Cała Polska
  9,5
 • 225,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  225,0
  woj. podlaskie
  119,2
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Kleszczele w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 63,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  63,0 km
  Województwo
  389,8 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  3,8 km
  Województwo
  6,8 km
  Cała Polska
  4,9 km