Gmina Jedlnia-Letnisko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jedlnia-Letnisko to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego. Gmina Jedlnia-Letnisko ma 12 896 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jedlnia-Letnisko.
 • 12 896 Liczba mieszkańców
 • 65,6 km² Powierzchnia
 • 192 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WRA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Józef Leśnowolski Wójt gminy
Gmina Jedlnia-Letnisko na mapie
Identyfikatory
 • 21.312751.4181 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1425063
Herb gminy Jedlnia-Letnisko
Gmina Jedlnia-Letnisko herb

Gmina Jedlnia-Letnisko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-630Poczta Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia-Letnisko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jedlnia-Letnisko)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
(48) 384-84-70
(48) 370-38-26
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia-Letnisko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jedlnia-Letnisko ma 12 896 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 18,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko zawarli w 2020 roku 37 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,5% mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jedlnia-Letnisko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,24 na 1000 mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko. W 2020 roku urodziło się 129 dzieci, w tym 43,4% dziewczynek i 56,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,8% zgonów w gminie Jedlnia-Letnisko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w gminie Jedlnia-Letnisko były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jedlnia-Letnisko przypada 11.27 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 151 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jedlnia-Letnisko 43. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,4% mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 896 Liczba mieszkańców
 • 6 514 Kobiety
 • 6 382 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  39,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  29,4%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,6%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,2%
  Mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,5%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,9
  Mazowieckie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,3
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  -1,2
  Województwo
  -2,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jedlnia-Letnisko w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 129 Urodzenia żywe
 • 56 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 73 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,4%
  56,6%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  10,0
  woj. mazowieckie
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  41,4
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 333 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  3 405 g
  Mazowieckie
  3 410 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 175 Waga 4000g - 4499g
 • 175
 • 466 Waga 3500g - 3999g
 • 466
 • 582 Waga 3000g - 3499g
 • 582
 • 198 Waga 2500g - 2999g
 • 198
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  Mazowieckie
  1,53
  Kraj
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,67
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  0,86
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Jedlnia-Letnisko w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 145 Zgony
 • 61 Kobiety
  (Zgony)
 • 84 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,3
  Mazowieckie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 116,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  116,9
  woj. mazowieckie
  119,0
  Polska
  134,3
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  4,0
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  3,8
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  44,8%
  Mazowieckie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  23,7%
  Województwo
  26,0%
  Cały kraj
  26,5%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,0%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 228,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  228,0
  woj. mazowieckie
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,6
  Polska
  261,3
 • 431,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 496,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  431,0
  Mazowieckie
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 60,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  60,0
  Województwo
  54,5
  Polska
  69,5
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  24,9
  Województwo
  36,3
  Cały kraj
  35,1
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  11,8
  Województwo
  7,7
  Polska
  7,9
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  1,3%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 151 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 44 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 43 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko oddano do użytku 88 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jedlnia-Letnisko to 4 026 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 313 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jedlnia-Letnisko to 5,09 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko to 124,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,06% mieszkań posiada łazienkę, 75,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 026 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 312,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  312,50
  woj. mazowieckie
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,40 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  29,50 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  4,26
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 3,20 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  3,20
  Mazowieckie
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  0,75
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 88 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  6,83
  Mazowieckie
  8,60
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 448 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,09
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 34,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  34,78
  Województwo
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 10 988 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 124,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  124,9 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,85 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  0,85 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,00%
  Mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 89,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  89,67%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  87,06%
  Województwo
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 75,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,31%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 39,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  39,24%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jedlnia-Letnisko na 1000 mieszkańców pracuje 58osób . 61,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jedlnia-Letnisko wynosiło w 2020 roku 16,0% (14,9% wśród kobiet i 17,1% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jedlnia-Letnisko wynosiło 4 362,35 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko 641 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 127 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -514.

  51,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,1% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 58 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  58,0
  Mazowieckie
  313,0
  Polska
  252,0
 • 16,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,9% Kobiety
 • 17,1% Mężczyźni
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 362 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 362 PLN
  Mazowieckie
  6 582 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 641 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 127 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -514 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Przemysł i budownictwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 26,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 753 Pracujący ogółem
 • 464 Kobiety
 • 289 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  Mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 28,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  28,9
  Mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 92,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  92,5
  Województwo
  114,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Jedlnia-Letnisko w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 277 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 118 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 112 nowych podmiotów, a 69 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (148) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (103) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (183) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jedlnia-Letnisko najwięcej (59) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 241) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,8% (355) podmiotów, a 70,8% (904) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jedlnia-Letnisko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.6%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 277 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 355 Przemysł i budownictwo
 • 904 Pozostała działalność
 • 112 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jedlnia-Letnisko w 2020 roku
 • 69 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jedlnia-Letnisko w 2020 roku
 • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 241 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 241
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 277 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 277
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 42 Spółki handlowe ogółem
 • 42
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 118 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 376 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 376
 • 189 Budownictwo
 • 189
 • 118 Przetwórstwo przemysłowe
 • 118
 • 108 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 108
 • 63 Transport i gospodarka magazynowa
 • 63
 • 59 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 59
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 30 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 30
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 132 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jedlnia-Letnisko wynosi 75,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,15 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 3,97 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,63 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,97 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 132 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 132
 • 92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 92
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 10,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  10,25
  woj. mazowieckie
  20,31
  Kraj
  19,96
 • 7,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  7,15
  Województwo
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 0,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  0,97
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,17
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,63
  woj. mazowieckie
  1,80
  Cała Polska
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,26
  Mazowieckie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 3,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  3,97
  Województwo
  10,46
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  59%
  woj. mazowieckie
  73%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  87%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Gmina Jedlnia-Letnisko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jedlnia-Letnisko wyniosła w 2020 roku 63,9 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Jedlnia-Letnisko - 32% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jedlnia-Letnisko wyniosła w 2020 roku 66,1 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.3%). W budżecie gminy Jedlnia-Letnisko wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 916 złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,4 mln

  2,6 tys(100%)

  35,6 mln

  2,9 tys(100%)

  40,5 mln

  3,2 tys(100%)

  45,7 mln

  3,6 tys(100%)

  48,5 mln

  3,8 tys(100%)

  52,4 mln

  4,1 tys(100%)

  59,1 mln

  4,6 tys(100%)

  63,9 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,3 mln

  1,1 tys(44%)

  14,5 mln

  1,2 tys(40.8%)

  15,8 mln

  1,3 tys(38.9%)

  18,4 mln

  1,5 tys(40.2%)

  17,6 mln

  1,4 tys(36.3%)

  17,2 mln

  1,3 tys(32.8%)

  19,2 mln

  1,5 tys(32.6%)

  20,5 mln

  1,6 tys(32%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  272(10.4%)

  5,1 mln

  407(14.3%)

  3,7 mln

  292(9.1%)

  3,3 mln

  259(7.1%)

  4,9 mln

  384(10%)

  3,7 mln

  291(7.1%)

  4,3 mln

  334(7.3%)

  6,0 mln

  462(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  286(10.9%)

  3,7 mln

  297(10.4%)

  5,4 mln

  426(13.2%)

  4,5 mln

  358(9.9%)

  3,6 mln

  282(7.4%)

  4,1 mln

  319(7.8%)

  4,3 mln

  336(7.3%)

  4,5 mln

  349(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  100(3.8%)

  1,0 mln

  82,6(2.9%)

  2,8 mln

  223(6.9%)

  2,3 mln

  185(5.1%)

  2,0 mln

  160(4.2%)

  4,5 mln

  355(8.6%)

  2,6 mln

  200(4.3%)

  3,1 mln

  241(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 mln

  187(7.1%)

  3,0 mln

  238(8.3%)

  4,4 mln

  350(10.9%)

  887,0 tys

  70,4(1.9%)

  1,8 mln

  139(3.6%)

  2,8 mln

  221(5.4%)

  5,9 mln

  459(10%)

  2,9 mln

  228(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  418(16%)

  5,3 mln

  428(15%)

  5,6 mln

  449(13.9%)

  13,6 mln

  1,1 tys(29.8%)

  1,6 mln

  123(3.2%)

  1,7 mln

  136(3.3%)

  1,7 mln

  133(2.9%)

  2,2 mln

  167(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  374,8 tys

  30,2(1.2%)

  350,1 tys

  28,1(1%)

  491,8 tys

  39,1(1.2%)

  417,6 tys

  33,2(0.9%)

  635,6 tys

  50,2(1.3%)

  483,9 tys

  38,0(0.9%)

  1,1 mln

  87,2(1.9%)

  701,7 tys

  54,5(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  514,5 tys

  41,5(1.6%)

  785,9 tys

  63,0(2.2%)

  263,9 tys

  21,0(0.7%)

  1,0 mln

  79,4(2.2%)

  267,4 tys

  21,1(0.6%)

  950,5 tys

  74,6(1.8%)

  457,4 tys

  35,6(0.8%)

  587,0 tys

  45,6(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  245,0 tys

  19,7(0.8%)

  276,7 tys

  22,2(0.8%)

  291,5 tys

  23,2(0.7%)

  391,6 tys

  31,1(0.9%)

  273,9 tys

  21,6(0.6%)

  312,1 tys

  24,5(0.6%)

  337,9 tys

  26,3(0.6%)

  521,5 tys

  40,5(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  194,1 tys

  15,6(0.6%)

  202,8 tys

  16,3(0.6%)

  651,8 tys

  51,8(1.6%)

  194,5 tys

  15,4(0.4%)

  148,1 tys

  11,7(0.3%)

  241,8 tys

  19,0(0.5%)

  233,3 tys

  18,2(0.4%)

  503,4 tys

  39,1(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  328,4 tys

  26,5(1%)

  294,6 tys

  23,6(0.8%)

  237,5 tys

  18,9(0.6%)

  243,7 tys

  19,3(0.5%)

  209,6 tys

  16,6(0.4%)

  161,4 tys

  12,7(0.3%)

  125,6 tys

  9,8(0.2%)

  128,5 tys

  10,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  122,0 tys

  9,8(0.4%)

  124,0 tys

  9,9(0.3%)

  439,6 tys

  35,0(1.1%)

  110,4 tys

  8,8(0.2%)

  156,2 tys

  12,3(0.3%)

  128,9 tys

  10,1(0.2%)

  125,7 tys

  9,8(0.2%)

  128,0 tys

  9,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  21,1 tys

  1,7(0.1%)

  42,3 tys

  3,4(0.1%)

  77,9 tys

  6,2(0.2%)

  112,1 tys

  8,9(0.2%)

  376,5 tys

  29,8(0.8%)

  289,8 tys

  22,7(0.6%)

  83,6 tys

  6,5(0.1%)

  90,8 tys

  7,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  482,2 tys

  38,9(1.5%)

  379,8 tys

  30,4(1.1%)

  289,4 tys

  23,0(0.7%)

  229,0 tys

  18,2(0.5%)

  178,5 tys

  14,1(0.4%)

  154,5 tys

  12,1(0.3%)

  155,9 tys

  12,1(0.3%)

  84,8 tys

  6,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  79,6 tys

  6,4(0.2%)

  77,7 tys

  6,2(0.2%)

  9,2 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  116,5 tys

  9,1(0.2%)

  81,5 tys

  6,3(0.1%)

  82,1 tys

  6,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  20,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  1,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  473

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  164,0 tys

  13,2(0.5%)

  226,2 tys

  18,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  29,9 tys

  2,4(0.1%)

  196,6 tys

  15,8(0.6%)

  88,9 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  685

  0,1(0%)

  369

  0,0(0%)

  290

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  21,5

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  34,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,7 mln

  2,8 tys(100%)

  36,0 mln

  2,9 tys(100%)

  40,7 mln

  3,3 tys(100%)

  48,6 mln

  3,9 tys(100%)

  48,6 mln

  3,9 tys(100%)

  52,0 mln

  4,1 tys(100%)

  57,7 mln

  4,5 tys(100%)

  66,1 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,5 mln

  1,2 tys(41.9%)

  14,8 mln

  1,2 tys(41%)

  14,6 mln

  1,2 tys(36%)

  15,4 mln

  1,2 tys(31.7%)

  15,9 mln

  1,3 tys(32.8%)

  16,3 mln

  1,3 tys(31.4%)

  17,1 mln

  1,3 tys(29.7%)

  20,4 mln

  1,6 tys(30.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  860(30.8%)

  11,3 mln

  910(31.5%)

  11,2 mln

  890(27.5%)

  12,3 mln

  974(25.3%)

  13,3 mln

  1,0 tys(27.3%)

  15,3 mln

  1,2 tys(29.5%)

  16,9 mln

  1,3 tys(29.2%)

  17,2 mln

  1,3 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  80,8(2.9%)

  1,6 mln

  127(4.4%)

  3,8 mln

  300(9.3%)

  1,5 mln

  120(3.1%)

  1,2 mln

  92,4(2.4%)

  1,2 mln

  97,8(2.4%)

  1,5 mln

  116(2.6%)

  2,2 mln

  171(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  371(13.3%)

  4,7 mln

  373(12.9%)

  4,8 mln

  382(11.8%)

  12,7 mln

  1,0 tys(26.2%)

  728,1 tys

  57,5(1.5%)

  794,7 tys

  62,4(1.5%)

  848,0 tys

  66,1(1.5%)

  957,3 tys

  74,3(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  117(4.2%)

  613,2 tys

  49,2(1.7%)

  2,9 mln

  229(7.1%)

  420,1 tys

  33,3(0.9%)

  189,0 tys

  14,9(0.4%)

  289,7 tys

  22,7(0.6%)

  488,0 tys

  38,0(0.8%)

  955,4 tys

  74,2(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  587,3 tys

  47,3(1.7%)

  799,8 tys

  64,1(2.2%)

  731,1 tys

  58,1(1.8%)

  2,4 mln

  194(5%)

  1,4 mln

  114(3%)

  1,3 mln

  98,6(2.4%)

  931,1 tys

  72,5(1.6%)

  930,2 tys

  72,2(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  671,0 tys

  54,1(1.9%)

  809,0 tys

  64,9(2.2%)

  799,7 tys

  63,6(2%)

  838,6 tys

  66,6(1.7%)

  768,5 tys

  60,7(1.6%)

  821,0 tys

  64,5(1.6%)

  850,9 tys

  66,3(1.5%)

  848,8 tys

  65,9(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  199,8 tys

  16,1(0.6%)

  209,8 tys

  16,8(0.6%)

  1,2 mln

  97,5(3%)

  756,7 tys

  60,1(1.6%)

  206,0 tys

  16,3(0.4%)

  206,7 tys

  16,2(0.4%)

  312,0 tys

  24,3(0.5%)

  403,8 tys

  31,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  124,0 tys

  10,0(0.4%)

  116,2 tys

  9,3(0.3%)

  169,1 tys

  13,4(0.4%)

  116,6 tys

  9,3(0.2%)

  105,3 tys

  8,3(0.2%)

  103,7 tys

  8,1(0.2%)

  98,0 tys

  7,6(0.2%)

  102,4 tys

  7,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  159,1 tys

  12,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  687,8 tys

  54,6(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369,6 tys

  28,8(0.6%)

  95,0 tys

  7,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  79,6 tys

  6,4(0.2%)

  77,7 tys

  6,2(0.2%)

  9,2 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  116,5 tys

  9,1(0.2%)

  81,5 tys

  6,3(0.1%)

  82,1 tys

  6,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  263,6 tys

  21,2(0.8%)

  233,1 tys

  18,7(0.6%)

  179,5 tys

  14,3(0.4%)

  178,9 tys

  14,2(0.4%)

  154,5 tys

  12,2(0.3%)

  129,8 tys

  10,2(0.2%)

  101,6 tys

  7,9(0.2%)

  81,8 tys

  6,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  3,2(0.1%)

  12,4 tys

  1,0(0%)

  65,0 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,0 tys

  4,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  50,0 tys

  3,9(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  179,1 tys

  14,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  95,9(2.5%)

  -67 894,3

  -5,4(-0.1%)

  -3 549,0

  -0,3(-0%)

  -3 450,0

  -0,3(-0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,1 tys

  6,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  144,1 tys

  11,6(0.4%)

  205,2 tys

  16,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  27,5 tys

  2,2(0.1%)

  199,0 tys

  16,0(0.6%)

  88,9 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  417,0 tys

  33,4(1.2%)

  39,5 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jedlnia-Letnisko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 229 mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 593 kobiet oraz 1 636 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jedlnia-Letnisko największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (26,2%).

  W roku 2018 w gminie Jedlnia-Letnisko mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 190 dzieci (101 dziewczynek oraz 89 chłopców). Dostępne były 204 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jedlnia-Letnisko mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 58 dzieci (26 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,7% mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 776 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 054 uczniów (509 kobiet oraz 545 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jedlnia-Letnisko placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 45 oddziałach uczyło się 767 uczniów (372 kobiety oraz 395 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  28,1%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,6%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  8,7%
  Województwo
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  17,9%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,5%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  6,7%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,3%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  1,4%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 776 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  776,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Kraj
  873,0
 • 1,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,82
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 204 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jedlnia-Letnisko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 190 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 89 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 68 3 lata
 • 68
 • 53 4 lata
 • 53
 • 60 5 lata
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 40 3 lata
 • 40
 • 21 4 lata
 • 21
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 32 4 lata
 • 32
 • 26 5 lata
 • 26
 • 243 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jedlnia-Letnisko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jedlnia-Letnisko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko ul.Słoneczna 5/1
  Publiczne
  48 384-84-79
  48 384-84-79
  ul. Słoneczna 5/1
  26-630 Jedlnia-Letnisko
  41009
 • Szkoły podstawowe w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jedlnia-Letnisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 054 Uczniowie
 • 509 Kobiety
  (uczniowie)
 • 545 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Absolwenci 2016
 • 59 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  16,2
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 95,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 254 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 254 niemiecki
 •  
 • 89,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  89,25
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 88,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  88,82
  Mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jedlnia-Letnisko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jedlnia-Letnisko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jedlnia-Letnisko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jedlnia-Letnisko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni- Letnisku (Marszałek J. Piłsudski)
  Publiczna
  ul. Słoneczna 5
  26-630 Jedlnia-Letnisko
  25485-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  48 384-84-84
  48 384-84-84
  ul. Natolin 59
  26-613 Natolin
  13252-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach
  Publiczna
  48 384-84-83
  48 384-84-83
  ul. Myśliszewice 15
  26-630 Myśliszewice
  10196-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy
  Publiczna
  48 384-84-85
  48 384-84-85
  Słupica 84
  26-630 Słupica
  77417
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  48 384-84-80
  48 384-84-80
  ul. Gzowice 30
  26-630 Gzowice
  63512
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jedlnia-Letnisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jedlnia-Letnisko

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 20)
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 6 578)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 528)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 238)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 6 (członkowie: 53)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 70)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 78)
  • teatralne: 4 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Jedlnia-Letnisko działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 42 583 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 530 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jedlnia-Letnisko działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 250 członków. Zarejestrowano 406 ćwiczących (mężczyźni: 246, kobiety: 160, chłopcy do lat 18: 202, dziewczęta do lat 18: 154). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedlnia-Letnisko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jedlnia-Letnisko i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w gminie Jedlnia-Letnisko odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 108,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Jedlnia-Letnisko znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 16 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 108,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  108,7
  woj. mazowieckie
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 15,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  15,5
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 124,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Jedlnia-Letnisko
  124,2
  Województwo
  60,7
  Polska
  69,2
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  14,3
  Mazowieckie
  14,2
  Cała Polska
  10,6
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  114,3
  Województwo
  111,3
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 289,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  289,7 km
  Mazowieckie
  721,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Jedlnia-Letnisko
  1,5 km
  woj. mazowieckie
  4,7 km
  Cała Polska
  4,5 km