Gmina Jastrowie w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jastrowie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jastrowie to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu złotowskiego. Gmina Jastrowie ma 11 592 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 21,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jastrowie.
 • 11 592 Liczba mieszkańców
 • 353,1 km² Powierzchnia
 • 33 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PZL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wojtiuk Burmistrz gminy
Gmina Jastrowie na mapie
Identyfikatory
 • 16.815053.4205 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3031023
Herb gminy Jastrowie
Gmina Jastrowie herb
Flaga gminy Jastrowie
Gmina Jastrowie flaga

Gmina Jastrowie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-915Poczta Jastrowie

Gmina Jastrowie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jastrowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
(67) 266-22-11
(67) 266-23-42
ul. Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie

Gmina Jastrowie - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Jastrowie

Gmina Jastrowie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Jastrowie ma 11 592 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jastrowie zawarli w 2017 roku 60 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,3% mieszkańców gminy Jastrowie jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jastrowie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,17 na 1000 mieszkańców gminy Jastrowie. W 2017 roku urodziło się 107 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 39,0% zgonów w gminie Jastrowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w gminie Jastrowie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jastrowie przypada 9.82 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 103 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 139 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jastrowie -36. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  62,0% mieszkańców gminy Jastrowie jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 592 Liczba mieszkańców
 • 5 828 Kobiety
 • 5 764 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jastrowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jastrowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jastrowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jastrowie
  39,4 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,4%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,3%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Gmina
  1,1%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jastrowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Jastrowie
  5,2
  Województwo
  5,3
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Jastrowie
  1,9
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 60 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jastrowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,2
  Wielkopolskie
  2,1
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jastrowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jastrowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jastrowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jastrowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 Urodzenia żywe
 • 50 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 57 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jastrowie
  9,2
  Województwo
  11,6
  Kraj
  10,5
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,1
  Województwo
  48,2
  Polska
  44,2
 • 16.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.19
 • 69.65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 69.65
 • 94.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.5
 • 73.17 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.17
 • 32.95 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.95
 • 7.91 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.91
 • 0.47 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.47
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 382 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 486 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 435 g
  Województwo
  3 406 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 245 Waga 3500g - 3999g
 • 245
 • 264 Waga 3000g - 3499g
 • 264
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Jastrowie
  1,47
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Jastrowie
  0,72
  Wielkopolskie
  0,77
  Cały kraj
  0,71
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,22
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Jastrowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 114 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 66 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,8
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  10,1
 • 82,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  82,5
  Wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jastrowie
  3,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,4%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  28,5%
  Województwo
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,4%
  Województwo
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Cały kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  64,1
  Cała Polska
  74,3
 • 279,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  279,2
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Cała Polska
  261,6
 • 405,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 435,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 374,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  405,2
  Województwo
  380,2
  Cały kraj
  469,0
 • 83,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  83,7
  woj. wielkopolskie
  68,9
  Polska
  87,7
 • 37,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  37,0
  woj. wielkopolskie
  31,9
  Cały kraj
  31,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Jastrowie
  8,5
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Jastrowie
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 139 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 80 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -45 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jastrowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jastrowie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jastrowie oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jastrowie to 3 732 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 57,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jastrowie to 3,89 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Jastrowie to 84,40 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,60% mieszkań posiada łazienkę, 75,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,30% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 732 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 321,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Jastrowie
  321,10
  woj. wielkopolskie
  342,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  71,90 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,10 m2
  Województwo
  27,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,96
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Jastrowie
  3,11
  Wielkopolskie
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Jastrowie
  0,79
  woj. wielkopolskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Jastrowie
  3,28
  Województwo
  5,40
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 16 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 148 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Jastrowie
  3,89
  Wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 12,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  12,77
  Województwo
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 3 208 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 84,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  84,4 m2
  Wielkopolskie
  93,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Jastrowie
  0,28 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,37%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Kraj
  96,79%
 • 96,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,46%
  Województwo
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 92,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Jastrowie
  92,60%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Kraj
  91,31%
 • 75,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Jastrowie
  75,75%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Cała Polska
  82,12%
 • 15,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  15,30%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Jastrowie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Jastrowie na 1000 mieszkańców pracuje 174 osób . 45,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jastrowie wynosiło w 2017 roku 9,8% (13,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jastrowie wynosiło 3 397,81 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jastrowie 528 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 164 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -364.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jastrowie pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,4% w przemyśle i budownictwie, a 38,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Jastrowie
  174,0
  Województwo
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,0% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,8%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jastrowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jastrowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jastrowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 398 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 398 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jastrowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 528 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 164 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -364 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 24,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jastrowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 018 Pracujący ogółem
 • 913 Kobiety
 • 1 105 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jastrowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,2
  Wielkopolskie
  63,1
  Cała Polska
  63,4
 • 29,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,9
  Województwo
  31,7
  Polska
  34,0
 • 95,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jastrowie
  95,2
  Województwo
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jastrowie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Jastrowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 871 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 561 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 73 nowe podmioty, a 69 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (122) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (58) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (99) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (61) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jastrowie najwięcej (41) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (819) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,6% (49) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (204) podmiotów, a 71,0% (618) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jastrowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 871 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 49 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 204 Przemysł i budownictwo
 • 618 Pozostała działalność
 • 73 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jastrowie w 2017 roku
 • 69 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jastrowie w 2017 roku
 • 561 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 819 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 819
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 871 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 871
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 45 Spółki handlowe ogółem
 • 45
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 41 Spółki cywilne ogółem
 • 41
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 561 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 32 Pozostała działalność
 • 32
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jastrowie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Jastrowie stwierdzono szacunkowo 131 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jastrowie wynosi 84,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jastrowie najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,37 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 3,82 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,96 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,78 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jastrowie.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 131
 • 74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 74
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 11,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,27
  Województwo
  16,50
  Cały kraj
  19,62
 • 6,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,37
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Cała Polska
  12,07
 • 1,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jastrowie
  1,78
  Wielkopolskie
  4,08
  Polska
  4,94
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,96
  Województwo
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jastrowie
  0,29
  Województwo
  0,35
  Cała Polska
  0,49
 • 3,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jastrowie
  3,82
  Województwo
  7,90
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Jastrowie
  84%
  Województwo
  75%
  Kraj
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Jastrowie
  79%
  woj. wielkopolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Jastrowie
  77%
  Wielkopolskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Jastrowie
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Województwo
  90%
  Polska
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Jastrowie
  61%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  52%

Gmina Jastrowie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jastrowie wyniosła w 2016 roku 44,7 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Jastrowie - 39.4% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (31.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 10,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jastrowie wyniosła w 2016 roku 44,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.7%). W budżecie gminy Jastrowie wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 437 złotych na mieszkańca (11,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,4 mln

  2,6 tys(100%)

  31,7 mln

  2,7 tys(100%)

  29,3 mln

  2,5 tys(100%)

  31,3 mln

  2,7 tys(100%)

  35,3 mln

  3,0 tys(100%)

  36,7 mln

  3,1 tys(100%)

  35,9 mln

  3,1 tys(100%)

  44,7 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  712(27%)

  9,1 mln

  790(28.8%)

  9,2 mln

  778(31.3%)

  9,6 mln

  816(30.5%)

  9,8 mln

  838(27.7%)

  10,7 mln

  916(29.2%)

  10,9 mln

  936(30.3%)

  17,6 mln

  1,5 tys(39.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  1,0 tys(39.1%)

  11,8 mln

  1,0 tys(37.2%)

  11,7 mln

  995(40%)

  12,3 mln

  1,0 tys(39.2%)

  14,4 mln

  1,2 tys(40.8%)

  13,4 mln

  1,1 tys(36.6%)

  13,8 mln

  1,2 tys(38.4%)

  14,1 mln

  1,2 tys(31.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  253(9.6%)

  2,7 mln

  238(8.7%)

  2,5 mln

  211(8.5%)

  2,8 mln

  238(8.9%)

  3,0 mln

  260(8.6%)

  3,2 mln

  276(8.8%)

  3,5 mln

  299(9.7%)

  3,5 mln

  301(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  133(5%)

  1,5 mln

  130(4.7%)

  1,1 mln

  94,2(3.8%)

  867,7 tys

  74,1(2.8%)

  1,2 mln

  101(3.3%)

  1,5 mln

  124(4%)

  1,3 mln

  108(3.5%)

  2,0 mln

  168(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  236,6 tys

  20,5(0.8%)

  288,6 tys

  25,0(0.9%)

  292,1 tys

  24,8(1%)

  399,0 tys

  34,1(1.3%)

  387,8 tys

  33,2(1.1%)

  560,5 tys

  47,8(1.5%)

  114,5 tys

  9,8(0.3%)

  1,6 mln

  140(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  126(4.8%)

  1,8 mln

  153(5.6%)

  960,6 tys

  81,6(3.3%)

  1,1 mln

  94,5(3.5%)

  1,4 mln

  117(3.9%)

  1,2 mln

  105(3.4%)

  1,2 mln

  104(3.4%)

  1,4 mln

  123(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  108(4.1%)

  801,4 tys

  69,4(2.5%)

  826,5 tys

  70,2(2.8%)

  497,2 tys

  42,4(1.6%)

  1,4 mln

  118(3.9%)

  1,7 mln

  142(4.5%)

  1,4 mln

  117(3.8%)

  972,0 tys

  83,6(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  627,0 tys

  54,4(2.1%)

  528,7 tys

  45,8(1.7%)

  664,5 tys

  56,5(2.3%)

  811,8 tys

  69,3(2.6%)

  914,8 tys

  78,4(2.6%)

  949,8 tys

  81,1(2.6%)

  1,1 mln

  94,3(3.1%)

  969,5 tys

  83,4(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  902,5 tys

  78,3(3%)

  1,8 mln

  154(5.6%)

  572,5 tys

  48,7(2%)

  641,4 tys

  54,7(2%)

  496,2 tys

  42,5(1.4%)

  490,4 tys

  41,9(1.3%)

  514,7 tys

  44,3(1.4%)

  708,0 tys

  60,9(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  302,2 tys

  26,2(1%)

  300,3 tys

  26,0(0.9%)

  332,0 tys

  28,2(1.1%)

  339,7 tys

  29,0(1.1%)

  438,9 tys

  37,6(1.2%)

  520,5 tys

  44,4(1.4%)

  492,0 tys

  42,3(1.4%)

  480,6 tys

  41,4(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  325,6 tys

  28,2(1.1%)

  150,9 tys

  13,1(0.5%)

  124,2 tys

  10,6(0.4%)

  640,5 tys

  54,7(2%)

  510,8 tys

  43,8(1.4%)

  541,8 tys

  46,2(1.5%)

  509,2 tys

  43,8(1.4%)

  354,1 tys

  30,5(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  265,8 tys

  23,0(0.9%)

  333,0 tys

  28,8(1%)

  257,7 tys

  21,9(0.9%)

  666,9 tys

  56,9(2.1%)

  467,8 tys

  40,1(1.3%)

  308,6 tys

  26,3(0.8%)

  572,1 tys

  49,2(1.6%)

  336,1 tys

  28,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  184,4 tys

  16,0(0.6%)

  167,6 tys

  14,5(0.5%)

  197,6 tys

  16,8(0.7%)

  211,7 tys

  18,1(0.7%)

  222,0 tys

  19,0(0.6%)

  223,3 tys

  19,1(0.6%)

  172,9 tys

  14,9(0.5%)

  251,7 tys

  21,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  133,4 tys

  11,6(0.4%)

  102,3 tys

  8,9(0.3%)

  141,0 tys

  12,0(0.5%)

  210,4 tys

  18,0(0.7%)

  166,0 tys

  14,2(0.5%)

  395,4 tys

  33,8(1.1%)

  156,9 tys

  13,5(0.4%)

  216,9 tys

  18,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  120,3 tys

  10,4(0.4%)

  188,4 tys

  16,3(0.6%)

  332,1 tys

  28,2(1.1%)

  303,2 tys

  25,9(1%)

  201,1 tys

  17,2(0.6%)

  211,8 tys

  18,1(0.6%)

  168,8 tys

  14,5(0.5%)

  148,4 tys

  12,8(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  39,0 tys

  3,4(0.1%)

  40,9 tys

  3,5(0.1%)

  18,7 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  375,0 tys

  32,1(1.1%)

  719,4 tys

  61,4(2%)

  59,1 tys

  5,1(0.2%)

  37,8 tys

  3,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,9 tys

  1,3(0%)

  53,6 tys

  4,6(0.2%)

  30,3 tys

  2,6(0.1%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  71,2 tys

  6,1(0.2%)

  60,6 tys

  5,2(0.2%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  47,6 tys

  4,1(0.2%)

  43,4 tys

  3,8(0.1%)

  60,4 tys

  5,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jastrowie według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  2,5 tys(100%)

  30,5 mln

  2,6 tys(100%)

  30,7 mln

  2,6 tys(100%)

  32,3 mln

  2,7 tys(100%)

  33,9 mln

  2,9 tys(100%)

  37,0 mln

  3,2 tys(100%)

  37,1 mln

  3,2 tys(100%)

  44,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  539(21.7%)

  7,0 mln

  603(22.8%)

  7,0 mln

  598(22.9%)

  7,5 mln

  642(23.3%)

  7,6 mln

  650(22.4%)

  7,9 mln

  677(21.4%)

  7,9 mln

  679(21.3%)

  14,8 mln

  1,3 tys(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  743(29.9%)

  8,7 mln

  754(28.5%)

  9,3 mln

  793(30.4%)

  10,2 mln

  866(31.4%)

  10,8 mln

  929(32%)

  12,1 mln

  1,0 tys(32.6%)

  12,9 mln

  1,1 tys(34.8%)

  13,2 mln

  1,1 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  960(38.7%)

  11,1 mln

  964(36.5%)

  11,4 mln

  967(37.1%)

  11,8 mln

  1,0 tys(36.5%)

  12,1 mln

  1,0 tys(35.5%)

  12,5 mln

  1,1 tys(33.7%)

  12,8 mln

  1,1 tys(34.6%)

  12,7 mln

  1,1 tys(28.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  698,0 tys

  60,5(2.4%)

  731,6 tys

  63,4(2.4%)

  685,5 tys

  58,3(2.2%)

  599,8 tys

  51,2(1.9%)

  827,4 tys

  70,9(2.4%)

  1,9 mln

  162(5.1%)

  1,2 mln

  100(3.2%)

  1,2 mln

  107(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  111(4.5%)

  1,4 mln

  120(4.5%)

  868,2 tys

  73,8(2.8%)

  439,9 tys

  37,5(1.4%)

  524,7 tys

  44,9(1.5%)

  626,2 tys

  53,4(1.7%)

  271,9 tys

  23,4(0.7%)

  984,6 tys

  84,7(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  265,4 tys

  23,0(0.9%)

  258,5 tys

  22,4(0.8%)

  258,3 tys

  22,0(0.8%)

  487,0 tys

  41,6(1.5%)

  511,1 tys

  43,8(1.5%)

  385,9 tys

  32,9(1%)

  557,7 tys

  48,0(1.5%)

  328,2 tys

  28,2(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  148

  0,0(0%)

  40,4 tys

  3,4(0.1%)

  5,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  28,5 tys

  2,4(0.1%)

  96,6 tys

  8,3(0.3%)

  285,0 tys

  24,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  168,7 tys

  14,6(0.6%)

  136,8 tys

  11,8(0.4%)

  137,9 tys

  11,7(0.4%)

  149,3 tys

  12,7(0.5%)

  225,6 tys

  19,3(0.7%)

  261,4 tys

  22,3(0.7%)

  223,9 tys

  19,3(0.6%)

  210,1 tys

  18,1(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  213,6 tys

  18,5(0.7%)

  262,7 tys

  22,7(0.9%)

  262,8 tys

  22,3(0.9%)

  365,5 tys

  31,2(1.1%)

  349,8 tys

  30,0(1%)

  460,9 tys

  39,3(1.2%)

  49,2 tys

  4,2(0.1%)

  186,1 tys

  16,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  91,2 tys

  7,9(0.3%)

  109,2 tys

  9,5(0.4%)

  132,1 tys

  11,2(0.4%)

  157,2 tys

  13,4(0.5%)

  112,5 tys

  9,6(0.3%)

  126,0 tys

  10,8(0.3%)

  169,0 tys

  14,5(0.5%)

  180,2 tys

  15,5(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  66,4 tys

  5,8(0.2%)

  100,7 tys

  8,6(0.3%)

  102,0 tys

  8,7(0.3%)

  101,1 tys

  8,7(0.3%)

  129,4 tys

  11,0(0.3%)

  216,0 tys

  18,6(0.6%)

  141,1 tys

  12,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,3 tys

  2,0(0.1%)

  647,8 tys

  56,1(2.1%)

  32,8 tys

  2,8(0.1%)

  27,7 tys

  2,4(0.1%)

  26,0 tys

  2,2(0.1%)

  44,3 tys

  3,8(0.1%)

  25,7 tys

  2,2(0.1%)

  35,8 tys

  3,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  88,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  443,6 tys

  37,9(1.4%)

  551,3 tys

  47,2(1.6%)

  306,5 tys

  26,2(0.8%)

  302,6 tys

  26,0(0.8%)

  35,1 tys

  3,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,3 tys

  1,1(0%)

  12,3 tys

  1,1(0%)

  16,3 tys

  1,4(0.1%)

  40,3 tys

  3,4(0.1%)

  23,8 tys

  2,0(0.1%)

  16,4 tys

  1,4(0%)

  32,7 tys

  2,8(0.1%)

  22,9 tys

  2,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,5 tys

  11,0(0.4%)

  176,3 tys

  15,0(0.5%)

  264,7 tys

  22,8(0.7%)

  14,8 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,9 tys

  1,3(0.1%)

  53,6 tys

  4,6(0.2%)

  30,3 tys

  2,6(0.1%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  71,2 tys

  6,1(0.2%)

  60,6 tys

  5,2(0.2%)

  8,0 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  1,0(0%)

  39,4 tys

  3,4(0.1%)

  173

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  738

  0,1(0%)

  13,2 tys

  1,1(0%)

  357,9 tys

  30,4(1.2%)

  22,9 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jastrowie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 926 mieszkańców gminy Jastrowie jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 415 kobiet oraz 1 511 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 7,0% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców gminy Jastrowie, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 26,0% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Jastrowie mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jastrowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,3%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,7%) oraz podstawowe ukończone (23,6%).

  15,6% mieszkańców gminy Jastrowie w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 757 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 117,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców gminy Jastrowie w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,1%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jastrowie
  28,9%
  Województwo
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 7,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Jastrowie
  7,0%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Jastrowie
  20,2%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,0%
  Województwo
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jastrowie
  7,0%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Jastrowie
  26,0%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Jastrowie
  2,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 757 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Jastrowie
  757,0
  Wielkopolskie
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,89
  woj. wielkopolskie
  0,94
  Kraj
  1,01
 •  
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jastrowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jastrowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (Marii Konopnickiej)
  Publiczne
  67 266-27-06
  67 266-23-21
  ul. ALEJE WOLNOŚCI 3
  64-915 Jastrowie
  1228620
  Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
  Niepubliczne
  50 019-14-43
  ul. Mickiewicza 31
  64-915 Jastrowie
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,54
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Polska
  96,62
 • 89,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Jastrowie
  89,42
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 47,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jastrowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jastrowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczna
  67 266-27-09
  67 266-27-09
  ul. AL. WOLNOŚCI 1
  64-915 Jastrowie
  2458844
  Publiczna Szkoła Podstawowa (por. Tadeusz Janeczko)
  Publiczna
  67 266-12-07
  67 266-12-07
  ul. Szkolna 1
  64-915 Sypniewo
  6104-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy (im. Stefana Czarnieckiego)
  Publiczna
  67 266-34-10
  67 266-34-10
  Brzeźnica 61
  64-915 Brzeźnica
  79516
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  67 266-18-06
  67 266-18-06
  ul. Wojska Polskiego 25
  64-915 Jastrowie
  864-
  Szkoła Filialna w Samborsku
  Publiczna
  67 266-32-92
  Samborsko 41
  64-915 Samborsko
  223-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 117,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Jastrowie
  117,73
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Polska
  100,01
 • 98,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Jastrowie
  98,06
  Wielkopolskie
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Jastrowie
  16,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 16 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Jastrowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jastrowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Jastrowiu (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczne
  67 266-28-54
  67 266-28-54
  ul. KILIŃSZCZAKÓW 18
  64-915 Jastrowie
  1121529
  Publiczne Gimnazjum
  Publiczne
  67 266-12-07
  67 266-12-07
  ul. Szkolna 1
  64-915 Sypniewo
  365-
  Gimnazjum nr 2
  Publiczne
  67 266-28-83
  67 266-28-83
  ul. WOJSKA POLSKIEGO 18
  64-915 Jastrowie
  345-
  Gimnazjum
  Publiczne
  67 266-18-06
  67 266-18-06
  ul. Wojska Polskiego 25
  64-915 Jastrowie
  538-
  Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu (Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  67 263-37-87
  67 263-37-87
  ul. Kieniewicza 35
  64-915 Jastrowie
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Jastrowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Jastrowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jastrowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jastrowiu
  Publiczna
  67 266-21-91
  67 266-21-91
  ul. Kieniewicza 35
  64-915 Jastrowie
  470-
  Technikum Nr 1 w Jastrowiu
  Publiczne
  67 266-21-91
  67 266-21-91
  ul. Kieniewicza 35
  64-915 Jastrowie
  240-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  67 266-18-06
  67 266-18-06
  ul. Wojska Polskiego 25
  64-915 Jastrowie
  425-
  Liceum Ogólnokształcąće dla Dorosłych SCE w Jastrowiu
  Niepubliczne
  67 266-27-09
  67 266-27-09
  ul. Al. Wolności 1
  64-915 Jastrowie
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jastrowie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jastrowie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Jastrowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Jastrowie: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Jastrowie 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 318 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 104 (uczestnicy: 28 330)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 3 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 6 000)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 8 830)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 920)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 960)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 1 130)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 6 740)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 137)
  • taneczne: 7 (członkowie: 85)
  • inne: 2 (członkowie: 52)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 252)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 36)
  • taneczne: 11 (członkowie: 189)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jastrowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 35 875 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 46 058 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Jastrowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jastrowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 329 członków. Zarejestrowano 304 ćwiczących (mężczyźni: 279, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 202, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jastrowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jastrowie - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jastrowie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Jastrowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jastrowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  0,0 km
  Wielkopolskie
  490,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  0,0 km
  Województwo
  4,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek