Gmina Chojna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Chojna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Chojna to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Gmina Chojna ma 13 505 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Chojna.
 • 13 505 Liczba mieszkańców
 • 332,3 km² Powierzchnia
 • 42 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Barbara Rawecka Burmistrz gminy
Gmina Chojna na mapie
Identyfikatory
 • 14.427852.9640 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3206033
Herb gminy Chojna
Gmina Chojna herb

Gmina Chojna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-500Poczta Chojna Szczecińska, ul. Roosevelta 2

Gmina Chojna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Chojna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Chojnie
(91) 414-12-95
(91) 414-11-17
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino

Gmina Chojna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Chojna ma 13 505 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Chojna zawarli w 2021 roku 41 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Chojna jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Chojna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,01 na 1000 mieszkańców gminy Chojna. W 2021 roku urodziło się 105 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w gminie Chojna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Chojna były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Chojna przypada 12.75 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 139 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 177 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chojna -38. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  61,9% mieszkańców gminy Chojna jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 505 Liczba mieszkańców
 • 6 915 Kobiety
 • 6 590 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Chojna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Chojna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Chojna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,4 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Chojna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Chojna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Chojna
  7,6%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Gmina
  3,0%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Chojna w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Chojna
  1,7
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Cała Polska
  1,6
 • 41 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Chojna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -68 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Chojna
  -5,0
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Polska
  -4,9
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Chojna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Chojna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Chojna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Chojna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 105 Urodzenia żywe
 • 51 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 54 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,7
  woj. zachodniopomorskie
  7,6
  Cały kraj
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Chojna
  30,6
  Zachodniopomorskie
  33,4
  Kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 321 g
  Zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 220 Waga 3000g - 3499g
 • 220
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Chojna
  1,10
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,53
  woj. zachodniopomorskie
  0,59
  Polska
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Chojna
  0,56
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Chojna w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 Zgony
 • 81 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,8
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 179,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Chojna
  179,7
  Zachodniopomorskie
  180,9
  Cała Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,8
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Chojna
  4,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  39,0%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Chojna
  19,3%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Chojna
  5,0%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  251,7
  Województwo
  293,2
  Kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Chojna
  508,6
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Chojna
  88,5
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Polska
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,2
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Chojna
  10,1
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Chojna
  0,9%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 139 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 177 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 94 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -45 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -38 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Chojna w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chojna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chojna oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Chojna to 4 695 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Chojna to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Chojna to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,55% mieszkań posiada łazienkę, 76,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 695 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 344,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,80
  Zachodniopomorskie
  401,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Chojna
  74,90 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  25,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,90
  Zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Chojna
  2,44
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 181 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,48
  Województwo
  3,41
  Cała Polska
  3,90
 • 13,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  13,40
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Polska
  24,07
 • 4 217 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Chojna
  127,8 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Chojna
  0,31 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,55%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Chojna
  94,95%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Chojna
  92,55%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Kraj
  91,78%
 • 76,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,29%
  Województwo
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 1,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Chojna
  1,06%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Chojna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chojna na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Chojna wynosiło w 2021 roku 11,5% (15,2% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chojna wynosiło 5 297,93 PLN, co odpowiada 88.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chojna 884 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 531 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -353.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chojna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,9% w przemyśle i budownictwie, a 28,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Chojna
  143,0
  woj. zachodniopomorskie
  218,0
  Polska
  257,0
 • 11,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,2% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Gmina Chojna
  11,5%
  woj. zachodniopomorskie
  7,1%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Chojna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Chojna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Chojna w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Chojna
  5 298 PLN
  Województwo
  5 550 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Chojna w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 884 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 531 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -353 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Chojna w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 933 Pracujący ogółem
 • 998 Kobiety
 • 935 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Chojna w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,7
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Chojna
  33,6
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 119,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Chojna
  119,9
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Chojna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Chojna w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 757 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 355 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 152 nowe podmioty, a 77 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (197) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (132) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (180) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (77) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Chojna najwięcej (85) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 707) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (69) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,0% (598) podmiotów, a 62,0% (1 090) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Chojna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 757 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 69 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 598 Przemysł i budownictwo
 • 1 090 Pozostała działalność
 • 152 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Chojna w 2021 roku
 • 77 Podmioty wyrejestrowane w gminie Chojna w 2021 roku
 • 1 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 707 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 707
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 757 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 757
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 98 Spółki handlowe ogółem
 • 98
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 85  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 85
 • 38    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 54 Spółki cywilne ogółem
 • 54
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 469 Budownictwo
 • 469
 • 336 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 336
 • 89 Przetwórstwo przemysłowe
 • 89
 • 78 Pozostała działalność
 • 78
 • 58 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 58
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 47 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 47
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chojna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Chojna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 269 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Chojna wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Chojna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,13 (68%), drogowe - 2,12 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Chojna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 269 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 269
 • 181 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 181
 • 42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 42
 • 29 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 29
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 115 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 115
 • 19,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,84
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Polska
  21,51
 • 13,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,35
  Zachodniopomorskie
  16,62
  Cały kraj
  12,82
 • 3,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chojna
  3,13
  Zachodniopomorskie
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Chojna
  2,12
  Zachodniopomorskie
  2,54
  Kraj
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chojna
  0,37
  Zachodniopomorskie
  0,48
  Cała Polska
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Chojna
  8,46
  Województwo
  10,31
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Chojna
  73%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Chojna
  69%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  68%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Chojna
  77%
  Województwo
  92%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Zachodniopomorskie
  52%
  Cała Polska
  53%

Gmina Chojna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Chojna wyniosła w 2021 roku 79,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Chojna - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,6 mln złotych, czyli 15,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Chojna wyniosła w 2021 roku 78,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (5.1%). W budżecie gminy Chojna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 727 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,6 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Chojna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Chojna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,3 mln

  3,2 tys(100%)

  42,2 mln

  3,0 tys(100%)

  48,2 mln

  3,5 tys(100%)

  48,3 mln

  3,5 tys(100%)

  55,9 mln

  4,1 tys(100%)

  64,8 mln

  4,7 tys(100%)

  71,2 mln

  5,2 tys(100%)

  79,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,9 mln

  1,2 tys(37.3%)

  16,2 mln

  1,2 tys(38.4%)

  17,2 mln

  1,2 tys(35.7%)

  15,9 mln

  1,2 tys(33%)

  17,8 mln

  1,3 tys(31.9%)

  18,5 mln

  1,3 tys(28.5%)

  19,6 mln

  1,4 tys(27.5%)

  22,4 mln

  1,7 tys(28.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  133(4.1%)

  2,0 mln

  145(4.8%)

  525,2 tys

  37,8(1.1%)

  434,8 tys

  31,4(0.9%)

  2,0 mln

  147(3.6%)

  2,2 mln

  159(3.4%)

  2,1 mln

  151(2.9%)

  9,2 mln

  684(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  320(9.8%)

  4,4 mln

  313(10.3%)

  4,1 mln

  295(8.5%)

  4,7 mln

  342(9.8%)

  5,2 mln

  375(9.2%)

  6,7 mln

  489(10.3%)

  7,7 mln

  569(10.9%)

  7,6 mln

  562(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  171(5.3%)

  3,0 mln

  212(7%)

  3,3 mln

  235(6.8%)

  3,6 mln

  260(7.5%)

  4,3 mln

  316(7.8%)

  6,0 mln

  436(9.2%)

  5,6 mln

  414(7.9%)

  6,0 mln

  442(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  641(19.7%)

  8,7 mln

  627(20.7%)

  15,7 mln

  1,1 tys(32.7%)

  4,6 mln

  329(9.4%)

  4,5 mln

  326(8%)

  4,8 mln

  350(7.4%)

  5,8 mln

  424(8.1%)

  5,4 mln

  400(6.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  182(5.6%)

  1,9 mln

  140(4.6%)

  1,8 mln

  128(3.7%)

  1,7 mln

  123(3.5%)

  2,7 mln

  197(4.9%)

  2,1 mln

  151(3.2%)

  2,5 mln

  183(3.5%)

  4,0 mln

  294(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  959,9 tys

  68,9(2.1%)

  1,0 mln

  73,3(2.4%)

  742,7 tys

  53,4(1.5%)

  833,8 tys

  60,2(1.7%)

  1,4 mln

  99,0(2.4%)

  2,8 mln

  206(4.4%)

  2,8 mln

  209(4%)

  2,2 mln

  163(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  884,4 tys

  63,5(2%)

  893,5 tys

  64,2(2.1%)

  922,9 tys

  66,4(1.9%)

  872,5 tys

  63,0(1.8%)

  915,6 tys

  66,6(1.6%)

  974,6 tys

  71,1(1.5%)

  995,4 tys

  73,1(1.4%)

  953,2 tys

  70,6(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  98,9(3%)

  853,9 tys

  61,4(2%)

  945,1 tys

  68,0(2%)

  869,9 tys

  62,8(1.8%)

  973,5 tys

  70,8(1.7%)

  1,1 mln

  76,6(1.6%)

  821,6 tys

  60,3(1.2%)

  904,9 tys

  67,0(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  841,5 tys

  60,4(1.9%)

  701,1 tys

  50,4(1.7%)

  459,8 tys

  33,1(1%)

  414,9 tys

  30,0(0.9%)

  983,6 tys

  71,5(1.8%)

  2,5 mln

  183(3.9%)

  2,4 mln

  178(3.4%)

  875,7 tys

  64,8(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  784,3 tys

  56,3(1.7%)

  617,5 tys

  44,4(1.5%)

  437,1 tys

  31,4(0.9%)

  445,2 tys

  32,2(0.9%)

  692,1 tys

  50,3(1.2%)

  711,0 tys

  51,9(1.1%)

  778,5 tys

  57,2(1.1%)

  668,1 tys

  49,5(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  140(4.3%)

  483,3 tys

  34,7(1.1%)

  681,3 tys

  49,0(1.4%)

  70,7 tys

  5,1(0.1%)

  510,4 tys

  37,1(0.9%)

  903,6 tys

  65,9(1.4%)

  725,6 tys

  53,3(1%)

  602,5 tys

  44,6(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  363,4 tys

  26,1(0.8%)

  320,4 tys

  23,0(0.8%)

  317,4 tys

  22,8(0.7%)

  310,1 tys

  22,4(0.6%)

  405,8 tys

  29,5(0.7%)

  417,6 tys

  30,5(0.6%)

  607,6 tys

  44,6(0.9%)

  487,1 tys

  36,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  355,6 tys

  25,5(0.8%)

  329,2 tys

  23,7(0.8%)

  466,2 tys

  33,5(1%)

  424,1 tys

  30,6(0.9%)

  391,2 tys

  28,4(0.7%)

  471,6 tys

  34,4(0.7%)

  459,4 tys

  33,7(0.6%)

  452,0 tys

  33,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  416,7 tys

  29,9(0.9%)

  520,6 tys

  37,4(1.2%)

  498,1 tys

  35,8(1%)

  453,7 tys

  32,8(0.9%)

  351,3 tys

  25,5(0.6%)

  303,0 tys

  22,1(0.5%)

  227,5 tys

  16,7(0.3%)

  182,9 tys

  13,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  14,2 tys

  1,0(0%)

  23,2 tys

  1,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  441,3 tys

  32,1(0.8%)

  10,7 tys

  0,8(0%)

  18,2 tys

  1,3(0%)

  13,2 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,2 tys

  8,2(0.3%)

  93,8 tys

  6,7(0.2%)

  9,8 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  138,8 tys

  10,1(0.2%)

  106,3 tys

  7,8(0.2%)

  95,4 tys

  7,0(0.1%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  194,3 tys

  13,9(0.4%)

  181,6 tys

  13,1(0.4%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  7,8 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  7,4 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Chojna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Chojna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Chojna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,7 mln

  2,8 tys(100%)

  41,7 mln

  3,0 tys(100%)

  47,9 mln

  3,4 tys(100%)

  53,3 mln

  3,8 tys(100%)

  59,8 mln

  4,3 tys(100%)

  65,0 mln

  4,7 tys(100%)

  79,2 mln

  5,8 tys(100%)

  78,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  1,1 tys(37.2%)

  15,6 mln

  1,1 tys(37.3%)

  16,2 mln

  1,2 tys(33.9%)

  16,9 mln

  1,2 tys(31.7%)

  19,8 mln

  1,4 tys(33.1%)

  19,5 mln

  1,4 tys(30%)

  20,0 mln

  1,5 tys(25.3%)

  22,5 mln

  1,7 tys(28.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,2 mln

  877(30.8%)

  11,9 mln

  858(28.7%)

  12,6 mln

  904(26.3%)

  12,2 mln

  882(22.9%)

  15,7 mln

  1,1 tys(26.2%)

  17,0 mln

  1,2 tys(26.1%)

  25,4 mln

  1,9 tys(32%)

  21,9 mln

  1,6 tys(28.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  122(4.3%)

  1,6 mln

  118(3.9%)

  3,2 mln

  230(6.7%)

  5,3 mln

  384(10%)

  3,8 mln

  275(6.3%)

  5,2 mln

  377(7.9%)

  3,6 mln

  262(4.5%)

  3,9 mln

  292(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  284,7 tys

  20,4(0.7%)

  723,8 tys

  52,0(1.7%)

  81,8 tys

  5,9(0.2%)

  1,6 mln

  113(2.9%)

  1,8 mln

  130(3%)

  2,5 mln

  181(3.8%)

  3,0 mln

  221(3.8%)

  3,6 mln

  267(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  102,0 tys

  7,3(0.3%)

  108,9 tys

  7,8(0.3%)

  257,9 tys

  18,6(0.5%)

  102,3 tys

  7,4(0.2%)

  970,4 tys

  70,5(1.6%)

  1,7 mln

  126(2.7%)

  1,6 mln

  116(2%)

  3,1 mln

  231(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  470(16.5%)

  6,4 mln

  461(15.4%)

  13,4 mln

  961(27.9%)

  2,5 mln

  183(4.8%)

  2,5 mln

  178(4.1%)

  2,5 mln

  184(3.9%)

  2,9 mln

  211(3.6%)

  2,4 mln

  177(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  877,8 tys

  63,0(2.2%)

  1,1 mln

  76,1(2.5%)

  592,1 tys

  42,6(1.2%)

  690,7 tys

  49,9(1.3%)

  710,9 tys

  51,7(1.2%)

  552,0 tys

  40,3(0.8%)

  901,4 tys

  66,2(1.1%)

  1,3 mln

  99,8(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  822,1 tys

  59,0(2.1%)

  827,9 tys

  59,5(2%)

  852,2 tys

  61,3(1.8%)

  824,0 tys

  59,5(1.5%)

  856,7 tys

  62,3(1.4%)

  907,1 tys

  66,2(1.4%)

  931,9 tys

  68,4(1.2%)

  879,5 tys

  65,1(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  216,3 tys

  15,5(0.5%)

  316,9 tys

  22,8(0.8%)

  253,9 tys

  18,3(0.5%)

  234,6 tys

  16,9(0.4%)

  514,1 tys

  37,4(0.9%)

  268,6 tys

  19,6(0.4%)

  211,0 tys

  15,5(0.3%)

  350,0 tys

  25,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,1 tys

  24,8(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  68,9 tys

  4,9(0.2%)

  92,1 tys

  6,6(0.2%)

  22,0 tys

  1,6(0%)

  23,9 tys

  1,7(0%)

  329,0 tys

  23,9(0.6%)

  30,7 tys

  2,2(0%)

  20,7 tys

  1,5(0%)

  329,0 tys

  24,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,4 tys

  0,6(0%)

  364,1 tys

  26,2(0.9%)

  5,3 tys

  0,4(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  66,6 tys

  4,8(0.1%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  2,4 mln

  179(3.1%)

  241,5 tys

  17,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  348,8 tys

  25,0(0.9%)

  2,0 mln

  141(4.7%)

  270,5 tys

  19,5(0.6%)

  222,7 tys

  16,1(0.4%)

  244,4 tys

  17,8(0.4%)

  244,2 tys

  17,8(0.4%)

  97,4 tys

  7,2(0.1%)

  78,2 tys

  5,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  91,2 tys

  6,5(0.2%)

  100,2 tys

  7,2(0.2%)

  107,4 tys

  7,7(0.2%)

  93,6 tys

  6,8(0.2%)

  63,8 tys

  4,6(0.1%)

  89,1 tys

  6,5(0.1%)

  92,6 tys

  6,8(0.1%)

  77,9 tys

  5,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,2 tys

  0,6(0%)

  27,7 tys

  2,0(0.1%)

  15,9 tys

  1,1(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  81,9 tys

  6,0(0.1%)

  94,4 tys

  6,9(0.1%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  109,4 tys

  7,9(0.3%)

  93,8 tys

  6,7(0.2%)

  9,8 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  138,8 tys

  10,1(0.2%)

  106,3 tys

  7,8(0.2%)

  95,4 tys

  7,0(0.1%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  97,5(3.4%)

  289,1 tys

  20,8(0.7%)

  40,8 tys

  2,9(0.1%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400,7 tys

  29,1(0.7%)

  210,1 tys

  15,3(0.3%)

  221,4 tys

  16,3(0.3%)

  839

  0,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  167,5 tys

  12,0(0.4%)

  141,7 tys

  10,2(0.3%)

  18,6 tys

  1,3(0%)

  5,6 tys

  0,4(0%)

  495

  0,0(0%)

  4,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Chojna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 012 mieszkańców gminy Chojna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 526 kobiet oraz 1 486 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców gminy Chojna, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Chojna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Chojna największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w gminie Chojna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 254 dzieci (125 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chojna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (75 dziewczynek oraz 91 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  17,1% mieszkańców gminy Chojna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 751 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 094 uczniów (537 kobiet oraz 557 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Chojna placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 71 oddziałach uczyło się 945 uczniów (469 kobiet oraz 476 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów.

  W gminie Chojna znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 220 uczniów (148 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 51 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Chojna placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 301 uczniów (205 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 118 absolwentów.

  W gminie Chojna znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 245 uczniów (68 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 14,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,4 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców gminy Chojna w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Chojna
  16,4%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Chojna
  33,0%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Chojna
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Chojna
  25,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Chojna
  3,4%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Chojna
  18,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 751 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  751,0
  Województwo
  867,0
  Kraj
  896,0
 • 1,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,66
  Województwo
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 238 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Chojna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 254 Dzieci
 • 125 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 129 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 66 3 lata
 • 66
 • 95 4 lata
 • 95
 • 89 5 lata
 • 89
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 36 3 lata
 • 36
 • 44 4 lata
 • 44
 • 42 5 lata
 • 42
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 51 4 lata
 • 51
 • 47 5 lata
 • 47
 • 1 6 lat
 • 1
 • 176 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Chojna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chojna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Chojnie
  Publiczne
  91 414-26-50
  ul. Wilsona 4
  74-500 Chojna
  1024226
 • Szkoły podstawowe w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 046 Uczniowie
 • 518 Kobiety
  (uczniowie)
 • 528 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Chojna
  14,4
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 89,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 76,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Chojna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chojna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  91 414-27-03
  91 414-27-03
  ul. Żwirki i Wigury 10
  74-500 Chojna
  2765660
  Szkoła Podstawowa w Grzybnie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  91 414-77-95
  ul. Grzybno 23
  74-500 Grzybno
  79017
  Szkoła Podstawowa w Krzymowie (Olimpijczyków Polskich)
  Publiczna
  91 414-33-26
  ul. Krzymów 29
  74-506 Krzymów
  78319
  Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy
  Publiczna
  91 414-72-47
  Nawodna 93
  74-506 Nawodna
  77916
  Szkoła Podstawowa w Brwicach (Przyrodników Polskich)
  Publiczna
  91 414-07-89
  ul. Brwice 35
  74-500 Brwice
  76617
  Szkoła Filialna w Lisim Polu
  Publiczna
  91 414-70-90
  Lisie Pole 129
  74-500 Lisie Pole
  437-
  Szkoła Filialna w Godkowie
  Publiczna
  91 414-31-28
  91 414-31-28
  ul. Godków 33
  74-500 Godków
  435-
  Szkoła Podstawowa Specjalna przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  326-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 220 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,3%
  32,7%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  31,4
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Chojna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Chojna
  22,3
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 28,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,0
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Chojna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Chojna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  9250-
  Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  7196-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
  Publiczna
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  7180-
  Technikum Budowlane im. ppor. Ryszrda Kuleszy w Chojnie
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  378-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  Publiczne
  91 414-20-29
  91 414-20-29
  ul. Dworcowa 3
  74-500 Chojna
  353-
  Zasadnicza Szkoła Zawodow Specjalna w Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  324-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie
  Publiczna
  91 414-16-91
  91 414-16-91
  ul. PODMURZE 4
  74-500 Chojna
  211-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy
  Publiczna
  91 414-81-43
  91 414-81-43
  ul. Chojnicka 42
  74-510 Chojna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Chojna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Chojna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Chojna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Chojna

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Chojna znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Chojna
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Chojna: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Chojna 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 1 790)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 120)
   • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 000)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 200)
   • konkursy: 4 (uczestnicy: 300)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
   • warsztaty: 6 (uczestnicy: 70)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 34)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
   • taneczne: 1 (członkowie: 12)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
   • teatralne: 1 (członkowie: 6)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
   • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
   • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • fotograficzne: 1
   • filmowe: 1
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 23 (członkowie: 178)
   • teatralne: 1 (członkowie: 8)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
   • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 60)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 18)
   • taneczne: 3 (członkowie: 34)
   • inne: 10 (członkowie: 38)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Chojna
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Chojna działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 502 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 973 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
   • dostępne dla czytelników: 5
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w gminie Chojna
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Chojna działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 247 członków. Zarejestrowano 246 ćwiczących (mężczyźni: 246, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 133, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Chojna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Chojna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Chojna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Chojna odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w gminie Chojna znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

   Powiat gryfiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Chojna
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 5 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 8 Ranni
   (rok 2021)
  • 4 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Chojna w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 37,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   37,0
   woj. zachodniopomorskie
   56,4
   Cały kraj
   59,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • gm. Chojna
   0,0
   woj. zachodniopomorskie
   5,7
   Polska
   5,9
  • 59,20 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina
   59,2
   woj. zachodniopomorskie
   65,2
   Kraj
   69,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Gmina Chojna
   0,0
   woj. zachodniopomorskie
   10,0
   Cała Polska
   9,8
  • 160,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • gm. Chojna
   160,0
   Województwo
   115,5
   Polska
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 10 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Chojna w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 331,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Gmina Chojna
   331,0 km
   Zachodniopomorskie
   481,1 km
   Cała Polska
   591,9 km
  • 8,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Gmina Chojna
   8,2 km
   woj. zachodniopomorskie
   6,6 km
   Cała Polska
   4,9 km
  • 13 Liczba licencji na taksówki
  • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami