Gmina Wyszogród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wyszogród to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Gmina Wyszogród ma 5 575 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wyszogród.
 • 5 575 Liczba mieszkańców
 • 95,7 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Gortat Burmistrz gminy
Gmina Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1419153
Herb gminy Wyszogród
Gmina Wyszogród herb

Gmina Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Gmina Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wyszogród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock

Gmina Wyszogród - Wsie należące do gminy

Gmina Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Wyszogród ma 5 575 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wyszogród zawarli w 2019 roku 27 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Wyszogród jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,66 na 1000 mieszkańców gminy Wyszogród. W 2019 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 441 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,6% zgonów w gminie Wyszogród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w gminie Wyszogród były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wyszogród przypada 12.72 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wyszogród -12. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,8% mieszkańców gminy Wyszogród jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 575 Liczba mieszkańców
 • 2 815 Kobiety
 • 2 760 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Gmina Wyszogród
  42,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,5%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0%Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,1%
  Województwo
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Wyszogród
  10,3%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Wyszogród
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wyszogród w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Wyszogród
  4,8
  Województwo
  4,9
  Cały kraj
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Wyszogród
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wyszogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Wyszogród
  -4,7
  woj. mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wyszogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wyszogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wyszogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wyszogród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Wyszogród
  8,1
  Województwo
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  40,3
  Województwo
  46,5
  Cały kraj
  41,8
 • 12.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.19
 • 47.63 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.63
 • 98.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.63
 • 76.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.42
 • 34.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.48
 • 7.83 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.83
 • 3 441 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 441 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 134 Waga 4000g - 4499g
 • 134
 • 367 Waga 3500g - 3999g
 • 367
 • 347 Waga 3000g - 3499g
 • 347
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Wyszogród
  1,38
  Województwo
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  0,69
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,90
  woj. mazowieckie
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Wyszogród w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Wyszogród
  12,7
  Mazowieckie
  10,7
  Kraj
  10,7
 • 111,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wyszogród
  111,1
  Województwo
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wyszogród
  2,8
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Wyszogród
  3,1
  Mazowieckie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  35,6%
  Mazowieckie
  34,7%
  Polska
  40,5%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Wyszogród
  24,5%
  woj. mazowieckie
  25,5%
  Polska
  26,4%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Wyszogród
  6,8%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  7,0
  Cała Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Cały kraj
  72,2
 • 279,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  279,9
  Województwo
  278,2
  Cały kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 406,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 368,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Wyszogród
  406,8
  Mazowieckie
  378,0
  Cała Polska
  437,2
 • 58,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Wyszogród
  58,5
  Województwo
  58,3
  Polska
  71,0
 • 32,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,1
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  34,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  8,9
  woj. mazowieckie
  7,5
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,9%
  Mazowieckie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wyszogród w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Wyszogród oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszogród to 1 905 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wyszogród to 4,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Wyszogród to 118,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,59% mieszkań posiada łazienkę, 67,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 905 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 339,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  339,80
  Mazowieckie
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 79,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Wyszogród
  79,40 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Wyszogród
  27,00 m2
  woj. mazowieckie
  30,80 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Wyszogród
  3,97
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Wyszogród
  2,94
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,74
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  1,97
  woj. mazowieckie
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  4,45
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 8,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  8,79
  woj. mazowieckie
  27,78
  Polska
  20,42
 • 1 301 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 118,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  118,3 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,23 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 88,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Wyszogród
  88,14%
  woj. mazowieckie
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 79,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Wyszogród
  79,48%
  Województwo
  93,66%
  Cała Polska
  93,83%
 • 75,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Wyszogród
  75,59%
  woj. mazowieckie
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 67,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Wyszogród
  67,61%
  woj. mazowieckie
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  56,98%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Wyszogród na 1000 mieszkańców pracuje 101 osób . 72,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszogród wynosiło w 2019 roku 6,5% (7,4% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszogród wynosiło 4 001,91 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszogród 405 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 99 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -306.

  54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszogród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 101 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wyszogród
  101,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 8,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,3% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Gmina
  6,5%
  woj. mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 002 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 002 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wyszogród w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 405 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -306 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszogród w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 569 Pracujący ogółem
 • 413 Kobiety
 • 156 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 67,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Wyszogród
  67,3
  Województwo
  69,6
  Polska
  66,7
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,0
  Województwo
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 129,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,7
  Województwo
  113,6
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wyszogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Wyszogród w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 397 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 278 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (29) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wyszogród najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (377) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (88) podmiotów, a 74,1% (294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wyszogród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.0%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 397 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88 Przemysł i budownictwo
 • 294 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wyszogród w 2019 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wyszogród w 2019 roku
 • 278 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 377 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 377
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 397 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 397
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 278 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 89 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 89
 • 51 Budownictwo
 • 51
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Wyszogród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wyszogród wynosi 78,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wyszogród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,92 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wyszogród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 8,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  8,95
  woj. mazowieckie
  21,24
  Polska
  20,75
 • 4,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,92
  Województwo
  14,55
  Polska
  13,21
 • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,95
  woj. mazowieckie
  4,17
  Polska
  4,88
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  2,33
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  0,23
  woj. mazowieckie
  0,34
  Kraj
  0,43
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,86
  Mazowieckie
  11,23
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Wyszogród
  78%
  Województwo
  63%
  Kraj
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  68%
  woj. mazowieckie
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Wyszogród
  68%
  woj. mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Wyszogród
  100%
  Mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Wyszogród
  89%
  Mazowieckie
  83%
  Polska
  86%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. mazowieckie
  40%
  Kraj
  53%

Gmina Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wyszogród wyniosła w 2018 roku 23,0 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Wyszogród - 34.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wyszogród wyniosła w 2018 roku 23,5 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.5%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (3.1%). W budżecie gminy Wyszogród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 551 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  2,9 tys(100%)

  20,0 mln

  3,4 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  19,2 mln

  3,3 tys(100%)

  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,9 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  1,0 tys(35.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(32.1%)

  5,8 mln

  995(32.6%)

  7,3 mln

  1,3 tys(38.1%)

  7,1 mln

  1,2 tys(33.3%)

  7,6 mln

  1,3 tys(36%)

  9,0 mln

  1,6 tys(39.4%)

  7,9 mln

  1,4 tys(34.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  518(17.8%)

  3,1 mln

  529(15.5%)

  3,0 mln

  522(17.1%)

  2,9 mln

  511(15.3%)

  2,7 mln

  470(12.6%)

  2,4 mln

  424(11.5%)

  2,4 mln

  429(10.6%)

  2,4 mln

  435(10.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  494(17%)

  3,1 mln

  523(15.3%)

  3,0 mln

  513(16.8%)

  3,2 mln

  560(16.8%)

  3,2 mln

  568(15.2%)

  6,8 mln

  1,2 tys(32.2%)

  1,2 mln

  220(5.4%)

  1,4 mln

  248(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  171(5.9%)

  2,7 mln

  466(13.7%)

  859,0 tys

  148(4.9%)

  1,1 mln

  190(5.7%)

  582,7 tys

  102(2.7%)

  338,0 tys

  59,6(1.6%)

  549,2 tys

  97,3(2.4%)

  1,2 mln

  218(5.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  238(8.2%)

  606,7 tys

  104(3%)

  461,0 tys

  79,7(2.6%)

  614,5 tys

  107(3.2%)

  4,4 mln

  776(20.7%)

  922,9 tys

  163(4.4%)

  557,0 tys

  98,7(2.4%)

  643,8 tys

  115(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  236,2 tys

  40,4(1.4%)

  426,1 tys

  72,8(2.1%)

  626,3 tys

  108(3.5%)

  911,3 tys

  158(4.8%)

  627,6 tys

  110(2.9%)

  482,6 tys

  85,1(2.3%)

  521,2 tys

  92,3(2.3%)

  597,6 tys

  107(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  537,8 tys

  92,0(3.2%)

  477,4 tys

  81,6(2.4%)

  496,2 tys

  85,8(2.8%)

  489,4 tys

  85,0(2.6%)

  462,1 tys

  81,0(2.2%)

  425,4 tys

  75,0(2%)

  383,7 tys

  68,0(1.7%)

  574,6 tys

  102(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  344,8 tys

  59,0(2%)

  443,7 tys

  75,8(2.2%)

  453,1 tys

  78,3(2.6%)

  330,0 tys

  57,3(1.7%)

  333,7 tys

  58,5(1.6%)

  401,2 tys

  70,8(1.9%)

  457,2 tys

  81,0(2%)

  451,2 tys

  80,5(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  327,1 tys

  55,9(1.9%)

  940,8 tys

  161(4.7%)

  1,3 mln

  229(7.5%)

  1,1 mln

  194(5.8%)

  363,9 tys

  63,8(1.7%)

  450,9 tys

  79,5(2.1%)

  408,2 tys

  72,3(1.8%)

  410,8 tys

  73,3(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  326,8 tys

  55,9(1.9%)

  791,0 tys

  135(4%)

  392,5 tys

  67,8(2.2%)

  307,7 tys

  53,5(1.6%)

  191,4 tys

  33,5(0.9%)

  247,2 tys

  43,6(1.2%)

  221,4 tys

  39,2(1%)

  346,2 tys

  61,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  26,6 tys

  4,5(0.2%)

  98,0 tys

  16,7(0.5%)

  194,2 tys

  33,6(1.1%)

  75,1 tys

  13,0(0.4%)

  163,1 tys

  28,6(0.8%)

  235,9 tys

  41,6(1.1%)

  85,8 tys

  15,2(0.4%)

  193,7 tys

  34,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,5 tys

  25,1(0.9%)

  170,9 tys

  29,2(0.9%)

  138,6 tys

  24,0(0.8%)

  174,7 tys

  30,4(0.9%)

  173,8 tys

  30,4(0.8%)

  163,7 tys

  28,9(0.8%)

  154,4 tys

  27,3(0.7%)

  161,7 tys

  28,8(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  160,8 tys

  27,5(0.9%)

  102,5 tys

  17,5(0.5%)

  64,0 tys

  11,1(0.4%)

  130,9 tys

  22,7(0.7%)

  385,0 tys

  67,5(1.8%)

  388,2 tys

  68,5(1.9%)

  205,4 tys

  36,4(0.9%)

  78,6 tys

  14,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,0 tys

  2,2(0.1%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  58,0 tys

  10,1(0.3%)

  99,7 tys

  17,5(0.5%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  74,7 tys

  13,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  92,8 tys

  15,9(0.5%)

  91,9 tys

  15,7(0.5%)

  115,3 tys

  19,9(0.7%)

  96,0 tys

  16,7(0.5%)

  89,5 tys

  15,7(0.4%)

  64,4 tys

  11,4(0.3%)

  75,6 tys

  13,4(0.3%)

  71,0 tys

  12,7(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  9,3(0.3%)

  76,1 tys

  13,1(0.4%)

  96,9 tys

  16,8(0.5%)

  121,5 tys

  21,3(0.6%)

  96,6 tys

  17,0(0.5%)

  63,5 tys

  11,2(0.3%)

  63,5 tys

  11,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  402,7 tys

  68,9(2.4%)

  96,7 tys

  16,5(0.5%)

  21,1 tys

  3,6(0.1%)

  30,4 tys

  5,3(0.2%)

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  33,2 tys

  5,8(0.2%)

  13,0 tys

  2,3(0.1%)

  10,8 tys

  1,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  426

  0,1(0%)

  820

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  194,2 tys

  33,2(1%)

  346,1 tys

  59,8(2%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  86,0 tys

  14,7(0.5%)

  66,6 tys

  11,4(0.3%)

  70,5 tys

  12,2(0.4%)

  73,1 tys

  12,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  110,1 tys

  18,8(0.6%)

  273,4 tys

  47,3(1.5%)

  113,4 tys

  19,7(0.6%)

  253,8 tys

  44,5(1.2%)

  6,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  41,5 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,7 mln

  3,0 tys(100%)

  16,9 mln

  2,9 tys(100%)

  19,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  21,7 mln

  3,8 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  23,5 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  1,0 tys(36.2%)

  6,6 mln

  1,1 tys(37.7%)

  6,8 mln

  1,2 tys(40.1%)

  6,9 mln

  1,2 tys(35.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(38.3%)

  7,0 mln

  1,2 tys(32.2%)

  6,9 mln

  1,2 tys(29.5%)

  7,6 mln

  1,4 tys(32.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  883(30.9%)

  4,8 mln

  815(27%)

  4,9 mln

  844(28.9%)

  5,5 mln

  947(27.9%)

  5,8 mln

  1,0 tys(28.5%)

  6,0 mln

  1,1 tys(27.8%)

  6,3 mln

  1,1 tys(26.8%)

  6,5 mln

  1,2 tys(27.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  338,7 tys

  57,9(2%)

  555,5 tys

  94,9(3.1%)

  440,6 tys

  76,1(2.6%)

  363,4 tys

  63,1(1.9%)

  403,0 tys

  70,6(2%)

  1,3 mln

  232(6.1%)

  2,2 mln

  383(9.2%)

  720,0 tys

  128(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  387(13.6%)

  2,4 mln

  407(13.5%)

  2,4 mln

  411(14.1%)

  2,6 mln

  448(13.2%)

  2,6 mln

  460(13%)

  6,2 mln

  1,1 tys(28.5%)

  647,3 tys

  115(2.8%)

  718,7 tys

  128(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  319,0 tys

  54,6(1.9%)

  362,7 tys

  62,0(2.1%)

  681,6 tys

  118(4%)

  1,1 mln

  190(5.6%)

  353,3 tys

  61,9(1.8%)

  391,3 tys

  69,0(1.8%)

  382,7 tys

  67,8(1.6%)

  571,6 tys

  102(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,3 tys

  19,9(0.7%)

  290,2 tys

  49,6(1.6%)

  762,9 tys

  132(4.5%)

  630,7 tys

  110(3.2%)

  179,6 tys

  31,5(0.9%)

  263,5 tys

  46,5(1.2%)

  210,3 tys

  37,3(0.9%)

  371,7 tys

  66,3(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  58,0 tys

  9,9(0.3%)

  1,8 mln

  301(10%)

  305,2 tys

  52,7(1.8%)

  408,3 tys

  71,0(2.1%)

  166,1 tys

  29,1(0.8%)

  14,4 tys

  2,5(0.1%)

  59,6 tys

  10,6(0.3%)

  136,1 tys

  24,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,2 tys

  8,9(0.3%)

  45,6 tys

  7,8(0.3%)

  52,7 tys

  9,1(0.3%)

  58,0 tys

  10,1(0.3%)

  64,5 tys

  11,3(0.3%)

  55,1 tys

  9,7(0.3%)

  59,8 tys

  10,6(0.3%)

  134,5 tys

  24,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,4 tys

  13,4(0.5%)

  99,6 tys

  17,0(0.6%)

  73,1 tys

  12,6(0.4%)

  75,7 tys

  13,2(0.4%)

  72,0 tys

  12,6(0.4%)

  64,1 tys

  11,3(0.3%)

  62,6 tys

  11,1(0.3%)

  77,0 tys

  13,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,0 tys

  2,2(0.1%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  58,0 tys

  10,1(0.3%)

  99,7 tys

  17,5(0.5%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  74,7 tys

  13,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  190,9 tys

  32,6(1.1%)

  99,0 tys

  16,9(0.6%)

  49,1 tys

  8,5(0.3%)

  62,6 tys

  10,9(0.3%)

  54,8 tys

  9,6(0.3%)

  71,9 tys

  12,7(0.3%)

  149,1 tys

  26,4(0.6%)

  71,2 tys

  12,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  2,3(0.1%)

  141,2 tys

  24,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,5 tys

  6,2(0.2%)

  308,1 tys

  52,6(1.7%)

  43,8 tys

  7,6(0.3%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  10,8(0.3%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  54,9 tys

  9,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  332(11.6%)

  11,1 tys

  1,9(0.1%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  1,7 mln

  297(8.7%)

  2,4 mln

  419(11.8%)

  242,4 tys

  42,7(1.1%)

  13,2 tys

  2,3(0.1%)

  50,7 tys

  9,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  76,9 tys

  13,1(0.5%)

  67,1 tys

  11,5(0.4%)

  53,2 tys

  9,2(0.3%)

  65,2 tys

  11,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  228,0 tys

  39,0(1.3%)

  304,7 tys

  52,7(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  5,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,7 tys

  14,6(0.5%)

  78,6 tys

  13,7(0.4%)

  159,6 tys

  28,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 239 mieszkańców gminy Wyszogród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 601 kobiet oraz 638 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 13,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Wyszogród, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,9% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Wyszogród mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wyszogród największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz podstawowe ukończone (26,3%).

  17,6% mieszkańców gminy Wyszogród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 654 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,45.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Wyszogród w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Wyszogród
  10,7%
  Mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,2% W miastach
  (wyższe)
 • 10,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  26,5%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 31,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Wyszogród
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Wyszogród
  10,9%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  13,5%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Wyszogród
  25,9%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wyszogród
  6,5%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Wyszogród
  27,9%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 24,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,5%
  Mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 654 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Wyszogród
  654,0
  Województwo
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Wyszogród
  1,22
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wyszogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  96,45
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 95,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Wyszogród
  95,73
  Województwo
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Wyszogród
  13,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wyszogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
  Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  24 231-21-52
  Kobylniki 51
  09-450 Kobylniki
  78314
  Szkoła Podstawowa w Rębowie
  Publiczna
  24 231-11-63
  Rębowo 41
  09-450 Rębowo
  77314
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Wyszogród w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  23,0
  Mazowieckie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 10 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Wyszogród

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wyszogród, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wyszogród

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Wyszogród: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 5 800)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 180)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Wyszogród działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 13 988 zwiedzających, co daje 25 059 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Wyszogród działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 33 186 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 866 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1