Gmina Wyszogród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Wyszogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wyszogród to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Gmina Wyszogród ma 5 244 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wyszogród.
 • 5 244 Liczba mieszkańców
 • 95,7 km² Powierzchnia
 • 55 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Iwona Gortat Burmistrz gminy
Gmina Wyszogród na mapie
Identyfikatory
 • 20.190052.3918 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1419153
Herb gminy Wyszogród
Gmina Wyszogród herb

Gmina Wyszogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-450Poczta Wyszogród, ul. Rynek 1

Gmina Wyszogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wyszogród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
(24) 267-26-00
(24) 267-26-01
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock

Gmina Wyszogród - Wsie należące do gminy

Gmina Wyszogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Wyszogród ma 5 244 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 15,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wyszogród zawarli w 2022 roku 20 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Wyszogród jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wyszogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -47. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,92 na 1000 mieszkańców gminy Wyszogród. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,3% zgonów w gminie Wyszogród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w gminie Wyszogród były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wyszogród przypada 16.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 65 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 74 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wyszogród -9. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,8% mieszkańców gminy Wyszogród jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 244 Liczba mieszkańców
 • 2 651 Kobiety
 • 2 593 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wyszogród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wyszogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wyszogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • gm. Wyszogród
  57,2%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,1%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wyszogród w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,9
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wyszogród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -47 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Wyszogród
  -8,9
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • -9,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wyszogród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wyszogród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wyszogród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wyszogród w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Wyszogród
  7,2
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  35,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 405 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 103 Waga 4000g - 4499g
 • 103
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wyszogród
  1,33
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Wyszogród
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Wyszogród w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Wyszogród
  16,1
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 145,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  145,5
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wyszogród
  2,3
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Wyszogród
  30,3%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,9%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Wyszogród
  6,4%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 206 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 290,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,2
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 421,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 505,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 335,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  421,1
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Wyszogród
  53,4
  Mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  27,1
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,2
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 74 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wyszogród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wyszogród oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszogród to 1 907 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wyszogród to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Wyszogród to 130,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,42% mieszkań posiada łazienkę, 70,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 907 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 363,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  363,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Wyszogród
  80,00 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Wyszogród
  29,10 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Wyszogród
  3,99
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,75
  Województwo
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Wyszogród
  0,69
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,53
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  4,75
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 7,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wyszogród
  7,25
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 1 040 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wyszogród
  130,0 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wyszogród
  0,20 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,37%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Cały kraj
  97,71%
 • 84,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Wyszogród
  84,63%
  Mazowieckie
  94,94%
  Cały kraj
  95,10%
 • 80,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Wyszogród
  80,42%
  Województwo
  93,71%
  Cała Polska
  93,66%
 • 70,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Wyszogród
  70,42%
  Województwo
  88,15%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Wyszogród
  0,16%
  Mazowieckie
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Wyszogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Wyszogród na 1000 mieszkańców pracuje 421osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszogród wynosiło w 2022 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszogród wynosiło 5 772,84 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszogród 405 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 99 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -306.

  35,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wyszogród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 421 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wyszogród
  421,0
  Województwo
  442,0
  Cała Polska
  402,0
 • 11,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,5% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Gmina Wyszogród
  11,5%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wyszogród w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Wyszogród
  5 773 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wyszogród w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 405 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -306 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wyszogród w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,0
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Wyszogród
  42,1
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 136,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  136,4
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wyszogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Wyszogród w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 417 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (25) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wyszogród najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (397) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (99) podmiotów, a 72,4% (302) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wyszogród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 417 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 99 Przemysł i budownictwo
 • 302 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wyszogród w 2022 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wyszogród w 2022 roku
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 397 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 397
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 417 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 417
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wyszogród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wyszogród wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wyszogród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,74 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,15 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,32 (49%), drogowe - 2,37 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wyszogród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  13,83
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 5,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,74
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,15
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  2,37
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wyszogród
  0,16
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Wyszogród
  4,32
  woj. mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Wyszogród
  82%
  woj. mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Wyszogród
  84%
  Mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Wyszogród
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Wyszogród
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Gmina Wyszogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wyszogród wyniosła w 2022 roku 37,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Wyszogród - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 12,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wyszogród wyniosła w 2022 roku 37,6 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18%). W budżecie gminy Wyszogród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,7 tys(100%)

  21,0 mln

  3,7 tys(100%)

  22,9 mln

  4,1 tys(100%)

  23,0 mln

  4,1 tys(100%)

  24,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,1 mln

  5,0 tys(100%)

  29,0 mln

  5,5 tys(100%)

  37,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  1,2 tys(33.3%)

  7,6 mln

  1,3 tys(36%)

  9,0 mln

  1,6 tys(39.4%)

  7,9 mln

  1,4 tys(34.3%)

  8,7 mln

  1,6 tys(35.8%)

  8,8 mln

  1,6 tys(32.7%)

  9,5 mln

  1,7 tys(32.6%)

  10,2 mln

  1,9 tys(27.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  568(15.2%)

  6,8 mln

  1,2 tys(32.2%)

  1,2 mln

  220(5.4%)

  1,4 mln

  248(6%)

  1,4 mln

  249(5.7%)

  1,5 mln

  280(5.7%)

  1,6 mln

  289(5.5%)

  7,7 mln

  1,5 tys(20.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  470(12.6%)

  2,4 mln

  424(11.5%)

  2,4 mln

  429(10.6%)

  2,4 mln

  435(10.6%)

  2,5 mln

  444(10.2%)

  2,7 mln

  489(10%)

  2,8 mln

  504(9.5%)

  3,0 mln

  578(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  776(20.7%)

  922,9 tys

  163(4.4%)

  557,0 tys

  98,7(2.4%)

  643,8 tys

  115(2.8%)

  784,9 tys

  141(3.2%)

  2,0 mln

  366(7.5%)

  2,5 mln

  460(8.7%)

  2,7 mln

  522(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  582,7 tys

  102(2.7%)

  338,0 tys

  59,6(1.6%)

  549,2 tys

  97,3(2.4%)

  1,2 mln

  218(5.3%)

  613,6 tys

  110(2.5%)

  891,8 tys

  161(3.3%)

  2,0 mln

  371(7%)

  2,2 mln

  419(5.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  121,5 tys

  21,3(0.6%)

  96,6 tys

  17,0(0.5%)

  63,5 tys

  11,2(0.3%)

  63,5 tys

  11,3(0.3%)

  67,1 tys

  12,0(0.3%)

  78,0 tys

  14,1(0.3%)

  63,5 tys

  11,6(0.2%)

  2,2 mln

  412(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  191,4 tys

  33,5(0.9%)

  247,2 tys

  43,6(1.2%)

  221,4 tys

  39,2(1%)

  346,2 tys

  61,7(1.5%)

  275,7 tys

  49,5(1.1%)

  207,3 tys

  37,5(0.8%)

  267,9 tys

  49,0(0.9%)

  1,1 mln

  202(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  611,2 tys

  117(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,9 tys

  63,8(1.7%)

  450,9 tys

  79,5(2.1%)

  408,2 tys

  72,3(1.8%)

  410,8 tys

  73,3(1.8%)

  536,9 tys

  96,3(2.2%)

  529,3 tys

  95,7(2%)

  537,3 tys

  98,2(1.9%)

  589,2 tys

  112(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  333,7 tys

  58,5(1.6%)

  401,2 tys

  70,8(1.9%)

  457,2 tys

  81,0(2%)

  451,2 tys

  80,5(2%)

  445,6 tys

  79,9(1.8%)

  495,8 tys

  89,6(1.8%)

  337,4 tys

  61,7(1.2%)

  533,1 tys

  102(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  462,1 tys

  81,0(2.2%)

  425,4 tys

  75,0(2%)

  383,7 tys

  68,0(1.7%)

  574,6 tys

  102(2.5%)

  404,7 tys

  72,6(1.7%)

  78,6 tys

  14,2(0.3%)

  102,7 tys

  18,8(0.4%)

  527,6 tys

  101(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  627,6 tys

  110(2.9%)

  482,6 tys

  85,1(2.3%)

  521,2 tys

  92,3(2.3%)

  597,6 tys

  107(2.6%)

  518,5 tys

  93,0(2.1%)

  477,5 tys

  86,3(1.8%)

  454,6 tys

  83,1(1.6%)

  449,5 tys

  85,7(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  89,5 tys

  15,7(0.4%)

  64,4 tys

  11,4(0.3%)

  75,6 tys

  13,4(0.3%)

  71,0 tys

  12,7(0.3%)

  85,3 tys

  15,3(0.4%)

  60,0 tys

  10,9(0.2%)

  113,4 tys

  20,7(0.4%)

  125,9 tys

  24,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  163,1 tys

  28,6(0.8%)

  235,9 tys

  41,6(1.1%)

  85,8 tys

  15,2(0.4%)

  193,7 tys

  34,6(0.8%)

  210,9 tys

  37,8(0.9%)

  285,9 tys

  51,7(1.1%)

  315,5 tys

  57,7(1.1%)

  97,8 tys

  18,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,8 tys

  30,4(0.8%)

  163,7 tys

  28,9(0.8%)

  154,4 tys

  27,3(0.7%)

  161,7 tys

  28,8(0.7%)

  195,0 tys

  35,0(0.8%)

  234,7 tys

  42,4(0.9%)

  202,8 tys

  37,1(0.7%)

  52,6 tys

  10,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,3 tys

  6,5(0.2%)

  33,2 tys

  5,8(0.2%)

  13,0 tys

  2,3(0.1%)

  10,8 tys

  1,9(0%)

  27,0 tys

  4,8(0.1%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  10,7 tys

  2,0(0%)

  41,6 tys

  7,9(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  385,0 tys

  67,5(1.8%)

  388,2 tys

  68,5(1.9%)

  205,4 tys

  36,4(0.9%)

  78,6 tys

  14,0(0.3%)

  79,2 tys

  14,2(0.3%)

  75,0 tys

  13,6(0.3%)

  78,6 tys

  14,4(0.3%)

  24,0 tys

  4,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,7 tys

  17,5(0.5%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  74,7 tys

  13,3(0.3%)

  66,8 tys

  12,0(0.3%)

  64,5 tys

  11,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  248

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  426

  0,1(0%)

  820

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  253,8 tys

  44,5(1.2%)

  6,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  11,4(0.3%)

  76,4 tys

  13,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wyszogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  3,5 tys(100%)

  21,7 mln

  3,8 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  23,5 mln

  4,2 tys(100%)

  25,1 mln

  4,5 tys(100%)

  29,8 mln

  5,5 tys(100%)

  31,5 mln

  5,9 tys(100%)

  37,6 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,8 mln

  1,0 tys(28.5%)

  6,0 mln

  1,1 tys(27.8%)

  6,3 mln

  1,1 tys(26.8%)

  6,5 mln

  1,2 tys(27.5%)

  6,9 mln

  1,2 tys(27.5%)

  6,8 mln

  1,2 tys(22.9%)

  7,6 mln

  1,4 tys(24.3%)

  10,0 mln

  1,9 tys(26.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  1,4 tys(38.3%)

  7,0 mln

  1,2 tys(32.2%)

  6,9 mln

  1,2 tys(29.5%)

  7,6 mln

  1,4 tys(32.4%)

  8,1 mln

  1,4 tys(32.1%)

  10,9 mln

  2,0 tys(36.6%)

  11,1 mln

  2,0 tys(35.2%)

  9,4 mln

  1,8 tys(25%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  460(13%)

  6,2 mln

  1,1 tys(28.5%)

  647,3 tys

  115(2.8%)

  718,7 tys

  128(3.1%)

  713,3 tys

  128(2.8%)

  738,4 tys

  133(2.5%)

  748,4 tys

  137(2.4%)

  6,8 mln

  1,3 tys(18%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  419(11.8%)

  242,4 tys

  42,7(1.1%)

  13,2 tys

  2,3(0.1%)

  50,7 tys

  9,0(0.2%)

  126,4 tys

  22,7(0.5%)

  1,3 mln

  235(4.4%)

  1,5 mln

  277(4.8%)

  1,6 mln

  305(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  248(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  166,1 tys

  29,1(0.8%)

  14,4 tys

  2,5(0.1%)

  59,6 tys

  10,6(0.3%)

  136,1 tys

  24,3(0.6%)

  87,9 tys

  15,8(0.4%)

  20,7 tys

  3,7(0.1%)

  622,8 tys

  114(2%)

  892,4 tys

  170(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  10,8(0.3%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  54,9 tys

  9,8(0.2%)

  26,1 tys

  4,7(0.1%)

  12,7 tys

  2,3(0%)

  69,9 tys

  12,8(0.2%)

  886,7 tys

  169(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  403,0 tys

  70,6(2%)

  1,3 mln

  232(6.1%)

  2,2 mln

  383(9.2%)

  720,0 tys

  128(3.1%)

  750,8 tys

  135(3%)

  530,4 tys

  95,9(1.8%)

  781,7 tys

  143(2.5%)

  657,6 tys

  125(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  353,3 tys

  61,9(1.8%)

  391,3 tys

  69,0(1.8%)

  382,7 tys

  67,8(1.6%)

  571,6 tys

  102(2.4%)

  519,7 tys

  93,2(2.1%)

  517,4 tys

  93,5(1.7%)

  535,4 tys

  97,9(1.7%)

  577,0 tys

  110(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  54,8 tys

  9,6(0.3%)

  71,9 tys

  12,7(0.3%)

  149,1 tys

  26,4(0.6%)

  71,2 tys

  12,7(0.3%)

  75,2 tys

  13,5(0.3%)

  89,5 tys

  16,2(0.3%)

  123,7 tys

  22,6(0.4%)

  293,1 tys

  55,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,6 tys

  31,5(0.9%)

  263,5 tys

  46,5(1.2%)

  210,3 tys

  37,3(0.9%)

  371,7 tys

  66,3(1.6%)

  264,0 tys

  47,3(1.1%)

  319,3 tys

  57,7(1.1%)

  157,6 tys

  28,8(0.5%)

  154,0 tys

  29,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  64,5 tys

  11,3(0.3%)

  55,1 tys

  9,7(0.3%)

  59,8 tys

  10,6(0.3%)

  134,5 tys

  24,0(0.6%)

  53,7 tys

  9,6(0.2%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,6 tys

  29,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,0 tys

  12,6(0.4%)

  64,1 tys

  11,3(0.3%)

  62,6 tys

  11,1(0.3%)

  77,0 tys

  13,7(0.3%)

  72,2 tys

  12,9(0.3%)

  66,5 tys

  12,0(0.2%)

  56,8 tys

  10,4(0.2%)

  47,6 tys

  9,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  99,7 tys

  17,5(0.5%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  74,7 tys

  13,3(0.3%)

  66,8 tys

  12,0(0.3%)

  64,5 tys

  11,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  141,2 tys

  24,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  57,6 tys

  10,3(0.2%)

  14,8 tys

  2,7(0.1%)

  21,5 tys

  3,9(0.1%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  11,4(0.3%)

  76,4 tys

  13,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  159,6 tys

  28,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wyszogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 182 mieszkańców gminy Wyszogród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 587 kobiet oraz 594 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców gminy Wyszogród, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Wyszogród mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wyszogród największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w gminie Wyszogród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (78 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wyszogród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 81 dzieci (39 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  19,1% mieszkańców gminy Wyszogród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,9% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 766 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 394 uczniów (198 kobiet oraz 196 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wyszogród placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 353 uczniów (168 kobiet oraz 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,40.

  W gminie Wyszogród znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 176 uczniów (111 kobiet oraz 65 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wyszogród placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 159 uczniów (92 kobiety oraz 67 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W gminie Wyszogród znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 77 uczniów (28 kobiet oraz 49 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 20,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców gminy Wyszogród w wieku potencjalnej nauki (19,6% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Wyszogród
  18,3%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  32,7%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Wyszogród
  2,9%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,1%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Wyszogród
  24,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Wyszogród
  17,0%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 766 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  766,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Wyszogród
  1,22
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wyszogród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 63,4%
  36,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 34 4 lata
 • 34
 • 36 5 lata
 • 36
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 24 4 lata
 • 24
 • 21 5 lata
 • 21
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4 lata
 • 10
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wyszogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  24 231-10-53
  ul. Niepodległości 7A
  09-450 Wyszogród
  51187
 • Szkoły podstawowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Wyszogród
  12,7
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 46,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,40
  woj. mazowieckie
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 94,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,67
  Mazowieckie
  97,07
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wyszogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wyszogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  24 231-10-30
  24 231-10-30
  ul. Niepodległości 11
  09-450 Wyszogród
  1220124
  Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  24 231-21-52
  Kobylniki 51
  09-450 Kobylniki
  78314
  Szkoła Podstawowa w Rębowie
  Publiczna
  24 231-11-63
  Rębowo 41
  09-450 Rębowo
  77314
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 176 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,1%
  36,9%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Wyszogród
  22,0
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Wyszogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  19,3
  Województwo
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Wyszogród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wyszogród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-18-52
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  6152-
  Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  5138-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wyszogrodzie
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepdległości 11a
  09-450 Wyszogród
  474-
  Liceum Ogólnoklształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  239-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Wyszogrodzie
  Publiczne
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11A
  09-450 Wyszogród
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 231-11-00
  24 231-11-00
  ul. Niepodległości 11a
  09-450 Wyszogród
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wyszogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wyszogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wyszogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wyszogród - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Muzea w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Wyszogród działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 5 669 zwiedzających, co daje 10 761 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wyszogród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Wyszogród działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 29 438 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 866 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


Gmina Wyszogród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wyszogród i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Wyszogród odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 95,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 38,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Wyszogród znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Wyszogród
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Wyszogród w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 95,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Wyszogród
  95,3
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 38,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  38,1
  Województwo
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 76,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  76,3
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  40,0
  Mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  80,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cały kraj
  116,0