Gmina Słomniki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Słomniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Słomniki to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Gmina Słomniki ma 13 714 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Słomniki.
 • 13 714 Liczba mieszkańców
 • 110,8 km² Powierzchnia
 • 124 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Paweł Janusz Knafel Burmistrz gminy
Gmina Słomniki na mapie
Identyfikatory
 • 20.082150.2399 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1206123
Herb gminy Słomniki
Gmina Słomniki herb

Gmina Słomniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-090Poczta Słomniki
32-090Skrytki Pocztowe Poczta Słomniki

Gmina Słomniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Słomniki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Słomnikach
(12) 388-11-02
(12) 388-21-02
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków

Gmina Słomniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Słomniki ma 13 714 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Słomniki zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Słomniki jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Słomniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,11 na 1000 mieszkańców gminy Słomniki. W 2022 roku urodziło się 98 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w gminie Słomniki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w gminie Słomniki były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Słomniki przypada 10.21 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 127 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 128 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Słomniki -1. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,1% mieszkańców gminy Słomniki jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 714 Liczba mieszkańców
 • 6 960 Kobiety
 • 6 754 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Słomniki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Słomniki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Słomniki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Słomniki
  41,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Słomniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,2%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,9%
  Województwo
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Słomniki
  7,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina Słomniki
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Słomniki w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  4,1
  woj. małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Słomniki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Słomniki
  -3,1
  Małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Słomniki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Słomniki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Słomniki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Słomniki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 98 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 49 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Słomniki
  7,1
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Słomniki
  33,3
  Małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Słomniki
  3 333 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Małopolskie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Słomniki
  0,87
  Województwo
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Słomniki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 141 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 82 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,8%
  58,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,2
  woj. małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Słomniki
  114,8
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Słomniki
  2,3
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  44,6%
  Małopolskie
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Słomniki
  25,6%
  Województwo
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Słomniki
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Słomniki
  232,4
  Województwo
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  405,0
  Małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  59,4
  Małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Słomniki
  21,6
  Województwo
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,6
  woj. małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Słomniki
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 127 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 61 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 66 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 128 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Słomniki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Słomniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Słomniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Słomniki oddano do użytku 31 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Słomniki to 4 862 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Słomniki to 5,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Słomniki to 172,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,48% mieszkań posiada łazienkę, 74,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,21% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 862 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 352,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Słomniki
  352,80
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Słomniki
  89,80 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Słomniki
  31,70 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Słomniki
  4,39
  woj. małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,83
  woj. małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Słomniki
  2,25
  woj. małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 169 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,45
  woj. małopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 12,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  12,26
  Małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 5 333 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 172,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  172,0 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Słomniki
  95,25%
  Małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 92,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,70%
  Województwo
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 90,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Słomniki
  90,48%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 74,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  74,31%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 19,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  19,21%
  Województwo
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Słomniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Słomniki na 1000 mieszkańców pracuje 145osób . 44,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Słomniki wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Słomniki wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Słomniki 1 218 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 314 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -904.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Słomniki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 145 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Słomniki
  145,0
  Województwo
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,9% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Gmina Słomniki
  4,4%
  Małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Słomniki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Słomniki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Słomniki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 386 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Słomniki w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 218 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 314 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Słomniki w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 007 Pracujący ogółem
 • 897 Kobiety
 • 1 110 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Słomniki w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Słomniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Słomniki
  69,3
  woj. małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Słomniki
  36,7
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 112,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  112,6
  Województwo
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Słomniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Słomniki w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 602 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 284 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 111 nowych podmiotów, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (131) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (74) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (121) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (46) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Słomniki najwięcej (85) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 569) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (417) podmiotów, a 72,7% (1 165) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Słomniki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.5%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 602 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 417 Przemysł i budownictwo
 • 1 165 Pozostała działalność
 • 111 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Słomniki w 2023 roku
 • 50 Podmioty wyrejestrowane w gminie Słomniki w 2023 roku
 • 1 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 569 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 569
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 602 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 602
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 91 Spółki handlowe ogółem
 • 91
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 84  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 84
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 85 Spółki cywilne ogółem
 • 85
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 379 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 379
 • 261 Budownictwo
 • 261
 • 120 Transport i gospodarka magazynowa
 • 120
 • 103 Przetwórstwo przemysłowe
 • 103
 • 88 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 88
 • 67 Pozostała działalność
 • 67
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 49 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 49
 • 42 Informacja i komunikacja
 • 42
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Słomniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Słomniki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 136 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Słomniki wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Słomniki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Słomniki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 136
 • 74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 74
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 22 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 22
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 54 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 54
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,91
  Małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,41
  Małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Słomniki
  2,07
  Województwo
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Słomniki
  3,95
  woj. małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Słomniki
  69%
  woj. małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  65%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  woj. małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Słomniki
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Słomniki
  38%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Gmina Słomniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Słomniki wyniosła w 2022 roku 96,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Słomniki - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,6 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Słomniki wyniosła w 2022 roku 99,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). W budżecie gminy Słomniki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 964 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,6 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Słomniki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Słomniki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Słomniki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  3,2 tys(100%)

  53,6 mln

  3,9 tys(100%)

  58,7 mln

  4,3 tys(100%)

  61,1 mln

  4,5 tys(100%)

  81,4 mln

  5,9 tys(100%)

  92,5 mln

  6,6 tys(100%)

  91,7 mln

  6,6 tys(100%)

  96,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,1 mln

  1,7 tys(52.5%)

  21,4 mln

  1,6 tys(40%)

  20,6 mln

  1,5 tys(35.1%)

  22,8 mln

  1,7 tys(37.2%)

  24,4 mln

  1,8 tys(30%)

  32,7 mln

  2,4 tys(35.4%)

  37,0 mln

  2,7 tys(40.3%)

  31,7 mln

  2,3 tys(33%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  101(3.1%)

  3,7 mln

  270(6.9%)

  4,0 mln

  292(6.8%)

  6,4 mln

  470(10.5%)

  12,0 mln

  881(14.8%)

  8,4 mln

  623(9.1%)

  5,3 mln

  389(5.7%)

  12,1 mln

  875(12.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  792

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  680(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,4 mln

  473(14.6%)

  3,9 mln

  287(7.3%)

  4,6 mln

  338(7.9%)

  3,5 mln

  254(5.7%)

  8,2 mln

  601(10.1%)

  12,3 mln

  906(13.3%)

  14,6 mln

  1,1 tys(15.9%)

  8,8 mln

  640(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  282(8.7%)

  3,5 mln

  258(6.6%)

  4,5 mln

  326(7.6%)

  4,7 mln

  345(7.7%)

  4,7 mln

  348(5.8%)

  4,8 mln

  351(5.1%)

  5,2 mln

  381(5.6%)

  5,7 mln

  415(6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  530,1 tys

  38,9(1.2%)

  1,6 mln

  114(2.9%)

  1,9 mln

  143(3.3%)

  1,6 mln

  114(2.6%)

  3,9 mln

  284(4.8%)

  4,0 mln

  293(4.3%)

  1,5 mln

  108(1.6%)

  5,5 mln

  399(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  406(12.6%)

  13,2 mln

  965(24.6%)

  2,8 mln

  205(4.8%)

  3,0 mln

  223(5%)

  3,6 mln

  264(4.4%)

  3,6 mln

  262(3.8%)

  3,9 mln

  289(4.3%)

  4,7 mln

  341(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  80,5(2.5%)

  1,2 mln

  84,4(2.2%)

  1,2 mln

  84,5(2%)

  1,2 mln

  90,9(2%)

  2,0 mln

  147(2.5%)

  1,3 mln

  92,5(1.4%)

  1,7 mln

  125(1.8%)

  2,7 mln

  195(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  147,4 tys

  10,8(0.3%)

  381,7 tys

  27,9(0.7%)

  789,6 tys

  57,7(1.3%)

  125,6 tys

  9,2(0.2%)

  457,0 tys

  33,5(0.6%)

  206,6 tys

  15,2(0.2%)

  280,9 tys

  20,8(0.3%)

  1,8 mln

  133(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  303,0 tys

  22,2(0.7%)

  371,6 tys

  27,2(0.7%)

  403,6 tys

  29,5(0.7%)

  598,4 tys

  43,7(1%)

  544,2 tys

  39,9(0.7%)

  562,0 tys

  41,5(0.6%)

  724,7 tys

  53,6(0.8%)

  1,1 mln

  78,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  481,0 tys

  35,3(1.1%)

  352,0 tys

  25,7(0.7%)

  349,5 tys

  25,6(0.6%)

  365,9 tys

  26,7(0.6%)

  405,5 tys

  29,7(0.5%)

  398,4 tys

  29,4(0.4%)

  359,5 tys

  26,6(0.4%)

  859,4 tys

  62,4(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  333,4 tys

  24,4(0.8%)

  547,0 tys

  40,0(1%)

  1,4 mln

  98,7(2.3%)

  582,8 tys

  42,6(1%)

  484,4 tys

  35,5(0.6%)

  408,4 tys

  30,1(0.4%)

  800,4 tys

  59,2(0.9%)

  785,6 tys

  57,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  216,6 tys

  15,9(0.5%)

  2,5 mln

  180(4.6%)

  2,5 mln

  180(4.2%)

  1,9 mln

  142(3.2%)

  305,7 tys

  22,4(0.4%)

  474,1 tys

  35,0(0.5%)

  348,2 tys

  25,8(0.4%)

  561,7 tys

  40,8(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  218(3.6%)

  2,2 mln

  164(2.4%)

  27,3 tys

  2,0(0%)

  112,3 tys

  8,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  385,0 tys

  28,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  4,3(0.1%)

  42,5 tys

  3,1(0.1%)

  45,6 tys

  3,4(0%)

  14,9 tys

  1,1(0%)

  91,0 tys

  6,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  536,6 tys

  39,3(1.2%)

  558,0 tys

  40,8(1%)

  540,5 tys

  39,5(0.9%)

  584,7 tys

  42,7(1%)

  644,4 tys

  47,2(0.8%)

  992,6 tys

  73,2(1.1%)

  961,4 tys

  71,2(1%)

  36,1 tys

  2,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,7 tys

  8,1(0.3%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  121,1 tys

  8,9(0.2%)

  119,0 tys

  8,7(0.1%)

  115,2 tys

  8,5(0.1%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  1,5(0%)

  272

  0,0(0%)

  924

  0,1(0%)

  18,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  698

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Słomniki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Słomniki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Słomniki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  3,4 tys(100%)

  55,8 mln

  4,1 tys(100%)

  57,1 mln

  4,2 tys(100%)

  61,8 mln

  4,5 tys(100%)

  79,5 mln

  5,8 tys(100%)

  90,3 mln

  6,5 tys(100%)

  88,9 mln

  6,4 tys(100%)

  99,0 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,4 mln

  1,4 tys(42.1%)

  21,3 mln

  1,6 tys(38.1%)

  19,0 mln

  1,4 tys(33.2%)

  20,9 mln

  1,5 tys(33.8%)

  21,3 mln

  1,6 tys(26.8%)

  26,1 mln

  1,9 tys(28.9%)

  31,3 mln

  2,3 tys(35.2%)

  33,1 mln

  2,4 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  1,1 tys(32%)

  14,4 mln

  1,1 tys(25.8%)

  16,3 mln

  1,2 tys(28.5%)

  18,2 mln

  1,3 tys(29.5%)

  20,0 mln

  1,5 tys(25.2%)

  20,7 mln

  1,5 tys(23%)

  22,3 mln

  1,7 tys(25.1%)

  28,5 mln

  2,1 tys(28.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  681(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  179(5.3%)

  3,3 mln

  240(5.9%)

  3,5 mln

  253(6.1%)

  1,5 mln

  108(2.4%)

  4,5 mln

  330(5.7%)

  8,4 mln

  616(9.3%)

  6,4 mln

  473(7.2%)

  6,3 mln

  459(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  299(8.9%)

  11,8 mln

  862(21.1%)

  1,3 mln

  97,6(2.3%)

  1,6 mln

  114(2.5%)

  1,9 mln

  143(2.4%)

  2,0 mln

  146(2.2%)

  1,9 mln

  143(2.2%)

  2,9 mln

  210(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  134(4%)

  1,5 mln

  111(2.7%)

  1,4 mln

  105(2.5%)

  1,3 mln

  96,4(2.1%)

  1,4 mln

  102(1.7%)

  1,9 mln

  139(2.1%)

  2,3 mln

  168(2.6%)

  2,7 mln

  198(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  132(3.9%)

  465,7 tys

  34,1(0.8%)

  500,7 tys

  36,6(0.9%)

  511,2 tys

  37,4(0.8%)

  609,6 tys

  44,7(0.8%)

  646,4 tys

  47,7(0.7%)

  659,8 tys

  48,8(0.7%)

  2,7 mln

  195(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  89,0(2.6%)

  1,6 mln

  119(2.9%)

  405,0 tys

  29,6(0.7%)

  1,7 mln

  121(2.7%)

  1,6 mln

  119(2%)

  4,0 mln

  295(4.4%)

  2,4 mln

  177(2.7%)

  1,1 mln

  81,8(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  109,2 tys

  8,0(0.2%)

  324,4 tys

  23,7(0.6%)

  216,8 tys

  15,9(0.4%)

  1,7 mln

  123(2.7%)

  9,5 mln

  693(11.9%)

  4,5 mln

  331(5%)

  2,3 mln

  168(2.6%)

  1,1 mln

  78,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  100,1 tys

  7,3(0.2%)

  124,6 tys

  9,1(0.2%)

  126,5 tys

  9,3(0.2%)

  409,9 tys

  30,0(0.7%)

  283,8 tys

  20,8(0.4%)

  121,8 tys

  9,0(0.1%)

  152,7 tys

  11,3(0.2%)

  570,7 tys

  41,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,2 tys

  9,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,8 tys

  11,0(0.2%)

  96,9 tys

  7,2(0.1%)

  496,5 tys

  36,0(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  45,0 tys

  3,3(0.1%)

  56,7 tys

  4,1(0.1%)

  366,4 tys

  26,8(0.6%)

  78,6 tys

  5,7(0.1%)

  42,6 tys

  3,1(0.1%)

  40,6 tys

  3,0(0%)

  25,1 tys

  1,9(0%)

  214,9 tys

  15,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,9 tys

  0,6(0%)

  813,7 tys

  59,5(1.5%)

  796,8 tys

  58,3(1.4%)

  251,6 tys

  18,4(0.4%)

  7,7 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  33,7 tys

  2,5(0%)

  101,3 tys

  7,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  1,8(0.1%)

  20,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  1,2(0%)

  278,6 tys

  20,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  2,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,4 tys

  8,6(0.3%)

  77,4 tys

  5,7(0.1%)

  68,1 tys

  5,0(0.1%)

  68,7 tys

  5,0(0.1%)

  72,0 tys

  5,3(0.1%)

  50,8 tys

  3,7(0.1%)

  40,2 tys

  3,0(0%)

  33,0 tys

  2,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  116(2%)

  1,3 mln

  94,6(1.4%)

  132,8 tys

  9,8(0.1%)

  12,9 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,7 tys

  8,1(0.2%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  121,1 tys

  8,9(0.2%)

  119,0 tys

  8,7(0.1%)

  115,2 tys

  8,5(0.1%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Słomniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 208 mieszkańców gminy Słomniki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 584 kobiet oraz 1 624 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców gminy Słomniki, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Słomniki mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Słomniki największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w gminie Słomniki mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 140 dzieci (82 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Słomniki mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 179 dzieci (85 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępne były 194 miejsca.

  18,9% mieszkańców gminy Słomniki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 868 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 159 uczniów (540 kobiet oraz 619 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Słomniki placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 51 oddziałach uczyło się 891 uczniów (447 kobiet oraz 444 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców gminy Słomniki w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,2%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Słomniki
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Słomniki
  19,3%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Słomniki
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,8%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Słomniki
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 868 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Słomniki
  868,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Kraj
  927,0
 • 1,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Słomniki
  1,90
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Słomniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 140 Dzieci
 • 82 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 58 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,6%
  41,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 47 5 lata
 • 47
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 12 4 lata
 • 12
 • 27 5 lata
 • 27
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 16 4 lata
 • 16
 • 20 5 lata
 • 20
 • 14 6 lat
 • 14
 • 426 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 15 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Słomniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Słomniki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Słomniki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Słomnikach
  Publiczne
  12 388-12-54
  ul. Kościuszki 29
  32-090 Słomniki
  511812
  Odział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Niedźwiedziu (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  12 388-15-37
  12 388-15-37
  Niedźwiedź 21a
  32-090 Niedźwiedź
  490-
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAJKOWE PRZEDSZKOLE"
  Niepubliczne
  12 388-05-00
  12 388-05-00
  Smroków 44 A
  32-090 Smroków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Słomniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 1 159 Uczniowie
 • 540 Kobiety
  (uczniowie)
 • 619 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,6
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 100,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,77
  Województwo
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 92,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Słomniki
  92,96
  Małopolskie
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Słomniki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Słomniki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Słomniki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Słomniki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  12 388-38-24
  12 388-38-24
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  18389-
  Szkoła Podstawowa (Św. Jadwiga Królowa)
  Publiczna
  12 388-10-03
  12 388-10-03
  ul. nie dotyczy 64a
  32-090 Prandocin
  8175-
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  12 388-15-37
  12 388-15-37
  Niedźwiedź 21a
  32-090 Niedźwiedź
  9174-
  Szkoła Podstawowa w Waganowicach (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  12 388-15-51
  Waganowice 19
  32-090 Waganowice
  8122-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SMROKOWIE (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  12 388-05-00
  12 388-05-00
  Smroków 44A
  32-090 Smroków
  795-
  Szkoła Podstawowa w Kacicach
  Publiczna
  12 388-10-23
  ul. Kacice 80
  32-090 Kacice
  76913
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Słomniki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Słomniki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach
  Publiczna
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. os. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  -80-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (JAN PAWEŁ II)
  Publiczne
  12 388-05-00
  12 388-05-00
  Smroków 44A
  32-090 Smroków
  346-
  Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  236-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-11-25
  ul. oś.Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  330-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  12 388-05-00
  12 388-05-00
  Smroków 44A
  32-090 Smroków
  228-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  12 388-15-51
  12 388-15-51
  Waganowice 19
  32-090 Waganowice
  18-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  12 388-05-00
  12 388-05-00
  Smroków 44A
  32-090 Smroków
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  12 388-11-25
  12 388-80-06
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Słomniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Słomniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Słomniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Słomniki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Słomniki

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Słomniki: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Słomniki 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 84 (uczestnicy: 6 022)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 660)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 330)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 912)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 365)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 87)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 29)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 21)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 287)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 90)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Słomniki działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 46 395 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Słomniki działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 4 342 wolumeny w tym ziobry specjalne: 213. Odnotowano 42 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 3 508 wolumenów. Odnotowano 75 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Słomniki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Słomniki działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 448 członków. Zarejestrowano 426 ćwiczących (mężczyźni: 391, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 219, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Słomniki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Słomniki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Słomniki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Słomniki odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 7,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Słomniki znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Słomniki
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Słomniki w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 7,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Słomniki
  7,3
  Małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 7,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  7,3
  Małopolskie
  76,3
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Słomniki
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Słomniki w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 216,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Słomniki
  216,5 km
  Województwo
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami