Gmina Konstancin-Jeziorna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Konstancin-Jeziorna to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Gmina Konstancin-Jeziorna ma 24 593 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Konstancin-Jeziorna.
 • 24 593 Liczba mieszkańców
 • 78,6 km² Powierzchnia
 • 315 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Kazimierz Jańczuk Burmistrz gminy
Gmina Konstancin-Jeziorna na mapie
Identyfikatory
 • 21.156652.0883 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1418023
Herb gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna herb
Flaga gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna flaga

Gmina Konstancin-Jeziorna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-507Poczta Słomczyn
05-510Poczta Konstancin-Jeziorna 001, ul. Moniuszki 22 b
05-510Skrytki Pocztowe Poczta Konstancin-Jeziorna 001, ul. Moniuszki 22 b
05-520Poczta Konstancin-Jeziorna 004, ul. Wilanowska 1
05-520Skrytki Pocztowe Poczta Konstancin-Jeziorna 004, ul. Wilanowska 1

Gmina Konstancin-Jeziorna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Konstancin-Jeziorna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
(22) 756-48-10
(22) 756-48-85
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Konstancin-Jeziorna ma 24 593 mieszkańców, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna zawarli w 2020 roku 85 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,3% mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Konstancin-Jeziorna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -198. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,02 na 1000 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. W 2020 roku urodziło się 168 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 430 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 33,0% zgonów w gminie Konstancin-Jeziorna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w gminie Konstancin-Jeziorna były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Konstancin-Jeziorna przypada 14.82 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 349 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 264 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Konstancin-Jeziorna 85. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 26.

  57,4% mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 593 Liczba mieszkańców
 • 12 896 Kobiety
 • 11 697 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  43,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  26,3%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  60,0%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  5,6%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,4
  Mazowieckie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,6
  Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,3
 • 85 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -198 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -100 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -98 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  -8,0
  Mazowieckie
  -2,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -2,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Urodzenia żywe
 • 79 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 89 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  45,4
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 115 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 115
 • 54 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 54
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 430 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 491 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  3 430 g
  Mazowieckie
  3 410 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 30 Waga 4500g - 4999g
 • 30
 • 237 Waga 4000g - 4499g
 • 237
 • 724 Waga 3500g - 3999g
 • 724
 • 800 Waga 3000g - 3499g
 • 800
 • 269 Waga 2500g - 2999g
 • 269
 • 60 Waga 2000g - 2499g
 • 60
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,73 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,73
  Województwo
  1,53
  Kraj
  1,38
 • 0,83 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  0,83
  woj. mazowieckie
  0,75
  Polska
  0,67
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  1,07
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 366 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 187 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,8
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 93,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  93,5
  woj. mazowieckie
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,9
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  2,9
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  33,0%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  25,8%
  Mazowieckie
  26,0%
  Kraj
  26,5%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  8,7%
  woj. mazowieckie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Kraj
  70,4
 • 231,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  231,1
  Województwo
  277,2
  Kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 295,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 307,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 282,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  295,5
  Mazowieckie
  347,0
  Cały kraj
  421,0
 • 47,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  47,9
  Mazowieckie
  54,5
  Cała Polska
  69,5
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,8
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  35,1
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  5,2
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  0,6%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 349 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 193 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 156 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 264 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 160 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 104 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 111 Saldo migracji
 • 46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 85 Saldo migracji wewnętrznych
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 52 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna oddano do użytku 138 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Konstancin-Jeziorna to 10 495 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 426 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  50,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 49,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Konstancin-Jeziorna to 5,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna to 162,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,83% mieszkań posiada łazienkę, 84,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 495 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 426,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  426,30
  Mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  104,80 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 44,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  44,70 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,23
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,35
  Mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,55
  woj. mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 138 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  5,60
  Mazowieckie
  8,60
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 707 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,12
  Mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 28,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  28,72
  Województwo
  30,10
  Polska
  21,77
 • 22 487 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 162,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  162,9 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,91 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  0,91 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,32%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 95,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,24%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,83%
  Województwo
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 84,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  84,84%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 74,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  74,70%
  Mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Konstancin-Jeziorna na 1000 mieszkańców pracuje 184osób . 56,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Konstancin-Jeziorna wynosiło w 2020 roku 4,5% (4,1% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Konstancin-Jeziorna wynosiło 5 164,71 PLN, co odpowiada 93.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 1 528 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 372 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -156.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 34,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 184 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  184,0
  woj. mazowieckie
  313,0
  Polska
  252,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,1% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  4,5%
  Mazowieckie
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 165 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  5 165 PLN
  woj. mazowieckie
  6 582 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 528 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 372 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -156 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 532 Pracujący ogółem
 • 2 538 Kobiety
 • 1 994 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 74,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  74,1
  woj. mazowieckie
  70,7
  Kraj
  68,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  43,6
  woj. mazowieckie
  37,7
  Polska
  37,5
 • 142,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  142,6
  Mazowieckie
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 641 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 395 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 274 nowe podmioty, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (376) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (271) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (290) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (151) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Konstancin-Jeziorna najwięcej (514) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 492) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,2% (754) podmiotów, a 83,3% (3 865) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Konstancin-Jeziorna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (20.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 641 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 754 Przemysł i budownictwo
 • 3 865 Pozostała działalność
 • 274 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w gminie Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
 • 3 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 492 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 492
 • 131 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 131
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 4 636 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 636
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 622 Spółki handlowe ogółem
 • 622
 • 74  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 514  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 514
 • 70    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 305 Spółki cywilne ogółem
 • 305
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 687 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 687
 • 646 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 646
 • 331 Budownictwo
 • 331
 • 254 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 254
 • 206 Przetwórstwo przemysłowe
 • 206
 • 204 Informacja i komunikacja
 • 204
 • 197 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 197
 • 182 Transport i gospodarka magazynowa
 • 182
 • 143 Edukacja
 • 143
 • 137 Pozostała działalność
 • 137
 • 122 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 122
 • 114 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 114
 • 94 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 94
 • 64 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 64
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 410 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Konstancin-Jeziorna wynosi 61,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,32 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 8,62 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,78 (75%), drogowe - 1,36 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 410 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 410
 • 277 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 277
 • 92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 92
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 211
 • 16,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  16,74
  woj. mazowieckie
  20,31
  Cały kraj
  19,96
 • 11,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,32
  Mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 3,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  3,78
  Mazowieckie
  4,46
  Cała Polska
  5,17
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Mazowieckie
  1,80
  Cała Polska
  1,73
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,28
  Mazowieckie
  0,31
  Polska
  0,37
 • 8,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  8,62
  woj. mazowieckie
  10,46
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  62%
  woj. mazowieckie
  65%
  Kraj
  73%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  52%
  Mazowieckie
  56%
  Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  75%
  woj. mazowieckie
  73%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  83%
  woj. mazowieckie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  37%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  54%

Gmina Konstancin-Jeziorna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wyniosła w 2020 roku 185,5 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Konstancin-Jeziorna - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,3 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wyniosła w 2020 roku 190,6 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (58.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.8%). W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 3,4 tys złotych na mieszkańca (44,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 177 złotych na mieszkańca (2,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,0 mln

  4,7 tys(100%)

  135,3 mln

  5,5 tys(100%)

  138,5 mln

  5,6 tys(100%)

  144,2 mln

  5,8 tys(100%)

  164,1 mln

  6,6 tys(100%)

  167,2 mln

  6,8 tys(100%)

  187,0 mln

  7,6 tys(100%)

  185,5 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,7 mln

  1,3 tys(27.7%)

  38,7 mln

  1,6 tys(28.6%)

  39,0 mln

  1,6 tys(28.1%)

  36,1 mln

  1,5 tys(25.1%)

  41,7 mln

  1,7 tys(25.4%)

  49,4 mln

  2,0 tys(29.6%)

  54,2 mln

  2,2 tys(29%)

  49,3 mln

  2,0 tys(26.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,5 mln

  786(16.5%)

  22,3 mln

  898(16.4%)

  19,3 mln

  779(13.9%)

  22,0 mln

  890(15.3%)

  19,7 mln

  795(12%)

  21,7 mln

  879(13%)

  24,9 mln

  1,0 tys(13.3%)

  23,0 mln

  933(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  461(9.7%)

  15,2 mln

  612(11.2%)

  22,2 mln

  895(16%)

  19,5 mln

  789(13.6%)

  29,5 mln

  1,2 tys(18%)

  18,5 mln

  747(11.1%)

  17,1 mln

  693(9.2%)

  16,3 mln

  663(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,7 mln

  433(9.1%)

  12,4 mln

  499(9.1%)

  13,8 mln

  556(9.9%)

  11,7 mln

  472(8.1%)

  14,4 mln

  580(8.8%)

  13,7 mln

  555(8.2%)

  13,0 mln

  525(6.9%)

  12,2 mln

  497(6.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  428(9%)

  8,4 mln

  337(6.2%)

  11,7 mln

  472(8.4%)

  12,7 mln

  511(8.8%)

  8,7 mln

  351(5.3%)

  8,3 mln

  335(5%)

  9,1 mln

  368(4.9%)

  9,6 mln

  391(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,3 mln

  133(2.8%)

  4,4 mln

  179(3.3%)

  4,9 mln

  198(3.5%)

  5,0 mln

  200(3.4%)

  6,5 mln

  263(4%)

  8,1 mln

  326(4.8%)

  12,0 mln

  484(6.4%)

  8,2 mln

  334(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  319(6.7%)

  8,3 mln

  337(6.2%)

  9,0 mln

  363(6.5%)

  19,8 mln

  800(13.7%)

  6,2 mln

  252(3.8%)

  7,1 mln

  287(4.2%)

  7,5 mln

  302(4%)

  7,9 mln

  321(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  47,3(1%)

  7,5 mln

  301(5.5%)

  4,6 mln

  187(3.3%)

  3,4 mln

  139(2.4%)

  1,9 mln

  78,4(1.2%)

  4,9 mln

  196(2.9%)

  3,6 mln

  147(1.9%)

  6,7 mln

  272(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,0 mln

  401(8.4%)

  4,7 mln

  192(3.5%)

  5,2 mln

  208(3.7%)

  4,4 mln

  178(3.1%)

  7,3 mln

  295(4.5%)

  5,4 mln

  220(3.3%)

  5,4 mln

  218(2.9%)

  6,0 mln

  245(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  82,9(1.7%)

  2,9 mln

  116(2.1%)

  2,7 mln

  109(2%)

  3,0 mln

  122(2.1%)

  2,8 mln

  112(1.7%)

  3,5 mln

  140(2.1%)

  5,5 mln

  222(2.9%)

  5,1 mln

  205(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  80,8(1.7%)

  4,0 mln

  162(3%)

  2,0 mln

  82,7(1.5%)

  2,5 mln

  100(1.7%)

  2,7 mln

  110(1.7%)

  2,7 mln

  108(1.6%)

  2,9 mln

  118(1.6%)

  2,3 mln

  92,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  48,8(1%)

  1,2 mln

  49,3(0.9%)

  1,4 mln

  54,8(1%)

  1,5 mln

  58,6(1%)

  1,7 mln

  70,1(1.1%)

  1,9 mln

  76,3(1.1%)

  2,3 mln

  93,4(1.2%)

  2,0 mln

  80,8(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  528,9 tys

  21,3(0.4%)

  623,0 tys

  25,1(0.5%)

  657,7 tys

  26,6(0.5%)

  709,8 tys

  28,7(0.5%)

  593,4 tys

  23,9(0.4%)

  742,6 tys

  30,0(0.4%)

  827,8 tys

  33,5(0.4%)

  824,9 tys

  33,5(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  168(3.5%)

  3,9 mln

  156(2.9%)

  1,5 mln

  60,2(1.1%)

  1,4 mln

  54,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  6,1(0.1%)

  230,3 tys

  9,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,1 tys

  0,2(0%)

  169,2 tys

  6,8(0.1%)

  201,2 tys

  8,1(0.1%)

  23,8 tys

  1,0(0%)

  54,4 tys

  2,2(0%)

  127,0 tys

  5,1(0.1%)

  227,5 tys

  9,2(0.1%)

  214,2 tys

  8,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  381,4 tys

  15,4(0.3%)

  340,6 tys

  13,7(0.3%)

  202,0 tys

  8,2(0.1%)

  399,5 tys

  16,1(0.3%)

  382,2 tys

  15,4(0.2%)

  421,3 tys

  17,0(0.3%)

  204,2 tys

  8,3(0.1%)

  161,7 tys

  6,6(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0 tys

  1,9(0%)

  21,4 tys

  0,9(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  4,3 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,5(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  0,4(0%)

  12,2 tys

  0,5(0%)

  34,0 tys

  1,4(0%)

  73,3 tys

  3,0(0%)

  19,0 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,9 tys

  2,2(0%)

  58,7 tys

  2,4(0%)

  53,5 tys

  2,2(0%)

  36,0 tys

  1,5(0%)

  127,6 tys

  5,2(0.1%)

  15,1 tys

  0,6(0%)

  10,9 tys

  0,4(0%)

  9,8 tys

  0,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  268,7 tys

  10,8(0.2%)

  273,8 tys

  11,0(0.2%)

  129,6 tys

  5,2(0.1%)

  39,1 tys

  1,6(0%)

  18,6 tys

  0,7(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  4,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  12,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  293

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  483

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Konstancin-Jeziorna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  128,9 mln

  5,2 tys(100%)

  133,9 mln

  5,4 tys(100%)

  156,1 mln

  6,3 tys(100%)

  146,4 mln

  5,9 tys(100%)

  152,8 mln

  6,2 tys(100%)

  166,9 mln

  6,7 tys(100%)

  185,4 mln

  7,5 tys(100%)

  190,6 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  93,4 mln

  3,8 tys(72.5%)

  100,8 mln

  4,1 tys(75.3%)

  95,0 mln

  3,8 tys(60.9%)

  96,3 mln

  3,9 tys(65.8%)

  103,1 mln

  4,2 tys(67.5%)

  112,0 mln

  4,5 tys(67.1%)

  119,0 mln

  4,8 tys(64.2%)

  111,2 mln

  4,5 tys(58.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  540(10.4%)

  13,6 mln

  549(10.2%)

  15,7 mln

  633(10%)

  20,8 mln

  841(14.2%)

  18,2 mln

  734(11.9%)

  22,5 mln

  911(13.5%)

  21,5 mln

  870(11.6%)

  24,9 mln

  1,0 tys(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  583,3 tys

  23,5(0.5%)

  3,5 mln

  142(2.6%)

  23,9 mln

  964(15.3%)

  4,4 mln

  177(3%)

  3,4 mln

  136(2.2%)

  5,1 mln

  208(3.1%)

  7,9 mln

  320(4.3%)

  11,1 mln

  449(5.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  94,5(1.8%)

  2,6 mln

  103(1.9%)

  3,3 mln

  131(2.1%)

  2,8 mln

  112(1.9%)

  2,6 mln

  104(1.7%)

  3,2 mln

  131(1.9%)

  3,2 mln

  131(1.7%)

  3,8 mln

  156(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,5 mln

  463(8.9%)

  6,2 mln

  251(4.6%)

  4,3 mln

  174(2.8%)

  5,5 mln

  220(3.7%)

  4,7 mln

  190(3.1%)

  2,0 mln

  82,4(1.2%)

  4,4 mln

  177(2.4%)

  2,4 mln

  95,9(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  160(3.1%)

  4,1 mln

  164(3%)

  4,4 mln

  176(2.8%)

  15,2 mln

  612(10.4%)

  1,2 mln

  48,7(0.8%)

  1,3 mln

  51,7(0.8%)

  1,3 mln

  52,4(0.7%)

  1,3 mln

  50,8(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  994,5 tys

  40,1(0.8%)

  1,3 mln

  51,9(1%)

  7,9 mln

  318(5.1%)

  726,1 tys

  29,3(0.5%)

  658,2 tys

  26,6(0.4%)

  659,3 tys

  26,7(0.4%)

  673,2 tys

  27,2(0.4%)

  945,7 tys

  38,4(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,3 tys

  1,0(0%)

  176,3 tys

  7,1(0.1%)

  180,8 tys

  7,3(0.1%)

  144,6 tys

  5,8(0.1%)

  142,7 tys

  5,8(0.1%)

  213,1 tys

  8,6(0.1%)

  226,7 tys

  9,2(0.1%)

  391,9 tys

  15,9(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  86,3(1.7%)

  296,3 tys

  12,0(0.2%)

  404,1 tys

  16,3(0.3%)

  197,1 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,4 tys

  6,1(0.1%)

  230,0 tys

  9,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,1 tys

  0,2(0%)

  169,2 tys

  6,8(0.1%)

  201,2 tys

  8,1(0.1%)

  23,8 tys

  1,0(0%)

  14,9 tys

  0,6(0%)

  127,0 tys

  5,1(0.1%)

  227,5 tys

  9,2(0.1%)

  214,2 tys

  8,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,3 tys

  0,6(0%)

  18,1 tys

  0,7(0%)

  20,0 tys

  0,8(0%)

  9,4 tys

  0,4(0%)

  17,2 tys

  0,7(0%)

  29,2 tys

  1,2(0%)

  91,3 tys

  3,7(0%)

  182,3 tys

  7,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  318,1 tys

  12,8(0.2%)

  755,3 tys

  30,5(0.6%)

  632,5 tys

  25,5(0.4%)

  223,4 tys

  9,0(0.2%)

  234,5 tys

  9,5(0.2%)

  209,7 tys

  8,5(0.1%)

  215,6 tys

  8,7(0.1%)

  179,2 tys

  7,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  44,2 tys

  1,8(0%)

  279,9 tys

  11,3(0.2%)

  99,0 tys

  4,0(0.1%)

  47,9 tys

  1,9(0%)

  181,0 tys

  7,3(0.1%)

  90,3 tys

  3,7(0.1%)

  50,1 tys

  2,0(0%)

  166,5 tys

  6,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,6 tys

  3,6(0.1%)

  90,4 tys

  3,6(0.1%)

  138,4 tys

  5,6(0.1%)

  92,4 tys

  3,7(0.1%)

  93,2 tys

  3,8(0.1%)

  123,6 tys

  5,0(0.1%)

  139,2 tys

  5,6(0.1%)

  132,9 tys

  5,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,2 tys

  2,3(0%)

  59,4 tys

  2,4(0%)

  31,6 tys

  1,3(0%)

  23,2 tys

  0,9(0%)

  24,3 tys

  1,0(0%)

  36,1 tys

  1,5(0%)

  63,8 tys

  2,6(0%)

  24,9 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  238

  0,0(0%)

  414

  0,0(0%)

  408

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  37,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,8 tys

  3,1(0.1%)

  0,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Konstancin-Jeziorna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 465 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 696 kobiet oraz 2 769 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 29,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 13,9% mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 14,9% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Konstancin-Jeziorna największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,4%) oraz średnie zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (26,4%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2018 w gminie Konstancin-Jeziorna mieściło się 14 przedszkoli, w których do 49 oddziałów uczęszczało 765 dzieci (368 dziewczynek oraz 397 chłopców). Dostępne były 993 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w gminie Konstancin-Jeziorna mieściło się 7 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 458 dzieci (218 dziewczynek oraz 240 chłopców). Dostępne były 472 miejsca.

  17,4% mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 164 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 103 oddziałach uczyło się 1 881 uczniów (937 kobiet oraz 944 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Konstancin-Jeziorna placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 216 uczniów (579 kobiet oraz 637 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,02.

  W gminie Konstancin-Jeziorna znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 218 uczniów (145 kobiet oraz 73 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 47 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Konstancin-Jeziorna placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 212 uczniów (116 kobiet oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 45 absolwentów.

  W gminie Konstancin-Jeziorna znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 108 uczniów (27 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,2 uczniów. 21,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 29,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  29,0%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 31,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  36,3%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 37,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,3%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  18,8%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  13,9%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 10,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Konstancin-Jeziorna
  4,7%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,9%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1164 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 164,0
  Mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,58
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 49 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 993 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 765 Dzieci
 • 368 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 397 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 218 3 lata
 • 218
 • 212 4 lata
 • 212
 • 217 5 lata
 • 217
 • 96 6 lat
 • 96
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 105 3 lata
 • 105
 • 100 4 lata
 • 100
 • 99 5 lata
 • 99
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 113 3 lata
 • 113
 • 112 4 lata
 • 112
 • 118 5 lata
 • 118
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 176 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 80,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 147 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Dzieci
 • 59 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 40 4 lata
 • 40
 • 31 5 lata
 • 31
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 14 5 lata
 • 14
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 17 5 lata
 • 17
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Konstancin-Jeziorna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Konstancin-Jeziorna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka"
  Publiczne
  22 756-32-01
  22 756-32-01
  ul. Warecka 6
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  511517
  Gminne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  22 756-41-66
  22 756-41-66
  ul. Oborska 2
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  3759
  Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna
  Publiczne
  22 754-32-34
  22 754-32-34
  ul. Jaworskiego 3
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  36110
  Gminne Przedszkole Nr 5 w Oborach
  Publiczne
  22 754-16-43
  22 754-16-43
  ul. Obory 5
  05-520 Obory
  2507
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Krasnalek
  Niepubliczny
  Bielawa
  05-520 Bielawa
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Bimbo"
  Niepubliczny
  22 756-30-06
  ul. Oborska 4
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Punkt Przedszkolny GOODSTART
  Niepubliczny
  22 757-66-20
  ul. Długa 7a
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Akademia Pana Adama
  Niepubliczne
  50 204-81-77
  ul. Warszawska 200/96A
  05-520 Bielawa
  ---
  Klubik Bączek Niepubliczne Przedszkole nr 2
  Niepubliczne
  22 754-21-36
  22 754-38-53
  ul. Lipowa 12 b
  05-520 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki"
  Niepubliczne
  22 756-43-80
  22 756-43-80
  ul. Warszawska 44
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SKRZATKA OCZATKA
  Niepubliczne
  51 122-52-29
  ul. FABRYCZNA 14
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  No Bell Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  22 756-98-88
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Ochronka bł. Edmunda Bojanowskiego" (Bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  22 756-44-36
  22 756-44-36
  ul. Wilanowska 26
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Blue Bell
  Niepubliczne
  60 944-61-31
  ul. Wiejska 35a
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne N3 Kid's Academy (-)
  Niepubliczne
  48506021
  ul. Łąkowa 38
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Wesoły Reksio
  Niepubliczne
  79 629-06-08
  ul. Piaseczyńska 27
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Świat Dziecka
  Niepubliczne
  60 613-89-88
  ul. Ścienna 148
  05-520 Bielawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 103 Oddziały
 • 1 881 Uczniowie
 • 937 Kobiety
  (uczniowie)
 • 944 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 213 Uczniowie w 1 klasie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Absolwenci 2016
 • 97 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  18,3
  woj. mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 •  
 • 149,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 120,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 182 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 32 niemiecki
 • 150 inny
 •  
 • 89,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,02
  woj. mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 87,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  87,98
  woj. mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Konstancin-Jeziorna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  22 756-41-58
  22 754-68-20
  ul. Wojewódzka 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  18380-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  22 756-41-91
  22 756-41-91
  ul. Żeromskiego 15
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  19374-
  Szkoła Podstawowa nr 3 (0)
  Publiczna
  22 756-42-82
  22 756-42-82
  ul. Bielawska 57
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  17332-
  Szkoła Podstawowa nr 4
  Publiczna
  22 754-44-10
  22 754-44-10
  ul. Wilanowska 218
  05-507 Słomczyn
  8183-
  Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi NR 5
  Publiczna
  22 756-43-07
  22 756-43-07
  ul. Szkolna 7
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  7129-
  Szkoła Podstawowa (Maciej Rataj)
  Publiczna
  22 754-28-72
  22 754-28-72
  Opacz 9
  05-520 Opacz
  711913
  Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkół w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji
  Publiczna
  22 754-74-48
  22 754-74-48
  ul. Długa 40/42
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  -43-
  No Bell Szkoła Podstawowa Montessori
  Niepubliczna
  22 756-98-88
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 218 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,5%
  33,5%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  24,2
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  21,6
  Mazowieckie
  23,2
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 600 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski326
  • hiszpański172
  • niemiecki102
 • 326 angielski
 • 172 hiszpański
 • 102 niemiecki
 • 12 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 12 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Konstancin-Jeziorna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  10,0
  woj. mazowieckie
  21,1
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10,0 Szkoły policealne ogółem
 • 10,0
 • 10,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10,0
 • 10,0 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 10,0
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 12 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Konstancin-Jeziorna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  230-
  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
  Niepubliczna
  Konstancin-Jeziorna
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Technikum Ochrony Środowiska Nr 1
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Origin Szkoła Opiekunów Medycznych
  Niepubliczna
  72 158-31-63
  ul. Leśna 15-17
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  Szkoła Policealna
  Niepubliczna
  22 754-71-75
  22 756-30-81
  ul. Gąsiorowskiego 12/14
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  22 756-42-81
  22 756-45-40
  ul. Mirkowska 39
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Konstancin-Jeziorna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Konstancin-Jeziorna

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 660)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W gminie Konstancin-Jeziorna 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 252 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 125 (uczestnicy: 8 935)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 1 350)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 1 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 260)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 26 (uczestnicy: 720)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 55)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 1 900)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 80)
  • inne: 2 (uczestnicy: 170)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 594)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 8)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 17)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 455)
  • inne: 5 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 87)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 69)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Konstancin-Jeziorna działało 1 muzeum lub oddział . Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Konstancin-Jeziorna działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 87 593 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 71 422 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 43
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Konstancin-Jeziorna działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 392 członków. Zarejestrowano 546 ćwiczących (mężczyźni: 395, kobiety: 151, chłopcy do lat 18: 322, dziewczęta do lat 18: 118). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Konstancin-Jeziorna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Konstancin-Jeziorna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w gminie Konstancin-Jeziorna odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Konstancin-Jeziorna znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Konstancin-Jeziorna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 12 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 44,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  44,7
  Mazowieckie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  0,0
  Mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  6,5
 • 48,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  48,7
  Mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  0,0
  Województwo
  14,2
  Cała Polska
  10,6
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  109,1
  Mazowieckie
  111,3
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 056,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Konstancin-Jeziorna
  1 056,2 km
  Mazowieckie
  721,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  3,4 km
  Mazowieckie
  4,7 km
  Kraj
  4,5 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami