Gmina Jeżów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jeżów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jeżów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu brzezińskiego. Gmina Jeżów ma 3 144 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jeżów.
 • 3 144 Liczba mieszkańców
 • 64,1 km² Powierzchnia
 • 49 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ELW EBR Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Czesław Guzicki Wójt gminy
Gmina Jeżów na mapie
Identyfikatory
 • 19.968551.8136 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1021043
Herb gminy Jeżów
Gmina Jeżów herb

Gmina Jeżów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-047Poczta Jeżów

Gmina Jeżów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jeżów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jeżów
(46) 875-53-71
(46) 875-53-69
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Gmina Jeżów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Jeżów ma 3 144 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jeżów zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,7% mieszkańców gminy Jeżów jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jeżów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,55 na 1000 mieszkańców gminy Jeżów. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,0% zgonów w gminie Jeżów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w gminie Jeżów były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jeżów przypada 20.4 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jeżów -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców gminy Jeżów jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 144 Liczba mieszkańców
 • 1 590 Kobiety
 • 1 554 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jeżów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jeżów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jeżów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jeżów
  41,9 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jeżów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jeżów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  26,6%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Jeżów
  55,9%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,0%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Jeżów
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jeżów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  5,3
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Jeżów
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jeżów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -12,6
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jeżów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jeżów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jeżów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jeżów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jeżów
  7,8
  łódzkie
  7,6
  Polska
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Jeżów
  36,5
  Województwo
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 389 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 74 Waga 3000g - 3499g
 • 74
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Jeżów
  1,41
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Jeżów
  0,57
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Jeżów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Jeżów
  20,4
  Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  176,2
  łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Jeżów
  4,1
  łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Jeżów
  4,5
  woj. łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzezińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  26,0%
  łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Jeżów
  25,1%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 9,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jeżów
  9,8%
  łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 24 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 356,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,3
  Województwo
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 369,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 389,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 348,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  369,5
  Województwo
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 65,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jeżów
  65,8
  woj. łódzkie
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 63,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  63,8
  Województwo
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Jeżów
  0,0%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jeżów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeżów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jeżów oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jeżów to 1 282 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jeżów to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Jeżów to 120,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,95% mieszkań posiada łazienkę, 72,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,98% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 282 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 405,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jeżów
  405,70
  Województwo
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Jeżów
  86,70 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Jeżów
  35,20 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,46
  łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,53
  łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jeżów
  5,38
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 13,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jeżów
  13,61
  woj. łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 964 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  120,5 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jeżów
  0,31 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,23%
  Województwo
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 79,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jeżów
  79,72%
  łódzkie
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 73,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  73,95%
  Województwo
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 72,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  72,00%
  łódzkie
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 3,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jeżów
  3,98%
  Województwo
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Jeżów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jeżów na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . 56,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeżów wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeżów wynosiło 5 262,32 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeżów 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 94 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -177.

  28,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jeżów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jeżów
  125,0
  Województwo
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • gm. Jeżów
  7,2%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jeżów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jeżów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jeżów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 606 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Jeżów
  5 262 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jeżów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -177 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jeżów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 400 Pracujący ogółem
 • 227 Kobiety
 • 173 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jeżów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jeżów
  70,3
  łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jeżów
  39,5
  Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 128,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jeżów
  128,1
  Województwo
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jeżów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Jeżów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 310 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 246 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (8) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jeżów najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (302) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,4% (91) podmiotów, a 66,5% (206) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jeżów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 310 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 91 Przemysł i budownictwo
 • 206 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jeżów w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jeżów w 2023 roku
 • 246 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 302 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 302
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 310 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 310
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 246 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 43 Przetwórstwo przemysłowe
 • 43
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeżów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jeżów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,19 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jeżów wynosi 80,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jeżów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,91 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,59 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,26 (55%), drogowe - 2,28 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jeżów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 20,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Jeżów
  20,19
  woj. łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,91
  łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,59
  Województwo
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  łódzkie
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,26
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,26
  Województwo
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Jeżów
  71%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  84%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  96%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Jeżów
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Jeżów
  56%
  Województwo
  44%
  Kraj
  51%

Gmina Jeżów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jeżów wyniosła w 2022 roku 29,0 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 51.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Jeżów - 27.4% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 30,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jeżów wyniosła w 2022 roku 28,5 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 35.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16%). W budżecie gminy Jeżów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (19,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jeżów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jeżów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jeżów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,5 mln

  4,5 tys(100%)

  12,5 mln

  3,6 tys(100%)

  13,8 mln

  4,0 tys(100%)

  14,4 mln

  4,2 tys(100%)

  17,7 mln

  5,2 tys(100%)

  17,5 mln

  5,4 tys(100%)

  19,2 mln

  6,0 tys(100%)

  29,0 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  716(16%)

  867,7 tys

  251(6.9%)

  1,7 mln

  492(12.2%)

  1,0 mln

  300(7.1%)

  1,5 mln

  432(8.2%)

  1,8 mln

  545(10.4%)

  2,0 mln

  606(10.5%)

  7,9 mln

  2,5 tys(27.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  1,2 tys(25.9%)

  3,9 mln

  1,1 tys(30.9%)

  4,1 mln

  1,2 tys(29.5%)

  4,2 mln

  1,2 tys(29.3%)

  5,2 mln

  1,5 tys(29.4%)

  5,1 mln

  1,5 tys(29.1%)

  5,4 mln

  1,6 tys(28.1%)

  5,7 mln

  1,8 tys(19.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  1,1 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  523(11.7%)

  1,8 mln

  528(14.6%)

  1,9 mln

  539(13.4%)

  1,9 mln

  570(13.5%)

  2,0 mln

  597(11.4%)

  2,0 mln

  613(11.7%)

  2,4 mln

  715(12.3%)

  2,6 mln

  818(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  865,0 tys

  250(5.6%)

  660,1 tys

  191(5.3%)

  386,3 tys

  112(2.8%)

  745,5 tys

  219(5.2%)

  408,1 tys

  121(2.3%)

  582,3 tys

  175(3.3%)

  1,1 mln

  345(6%)

  1,8 mln

  555(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  516(11.5%)

  3,9 mln

  1,1 tys(30.9%)

  588,2 tys

  171(4.3%)

  664,8 tys

  195(4.6%)

  708,2 tys

  210(4%)

  708,0 tys

  213(4%)

  802,4 tys

  243(4.2%)

  1,4 mln

  454(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  683,2 tys

  197(4.4%)

  216,9 tys

  62,7(1.7%)

  251,1 tys

  73,1(1.8%)

  245,7 tys

  72,2(1.7%)

  331,9 tys

  98,4(1.9%)

  288,6 tys

  86,7(1.6%)

  347,9 tys

  105(1.8%)

  1,2 mln

  374(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  327(7.3%)

  341,8 tys

  98,8(2.7%)

  157,1 tys

  45,7(1.1%)

  178,5 tys

  52,5(1.2%)

  132,0 tys

  39,1(0.7%)

  458,6 tys

  138(2.6%)

  175,0 tys

  52,9(0.9%)

  540,7 tys

  171(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  284,5 tys

  82,1(1.8%)

  300,3 tys

  86,8(2.4%)

  298,7 tys

  86,9(2.2%)

  298,9 tys

  87,8(2.1%)

  346,9 tys

  103(2%)

  380,5 tys

  114(2.2%)

  389,2 tys

  118(2%)

  435,5 tys

  138(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  207,6 tys

  59,9(1.3%)

  214,7 tys

  62,1(1.7%)

  299,1 tys

  87,0(2.2%)

  501,5 tys

  147(3.5%)

  2,0 mln

  599(11.4%)

  360,6 tys

  108(2.1%)

  397,8 tys

  120(2.1%)

  262,4 tys

  83,0(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  100,6 tys

  29,0(0.6%)

  117,0 tys

  33,8(0.9%)

  115,6 tys

  33,6(0.8%)

  106,7 tys

  31,3(0.7%)

  128,8 tys

  38,1(0.7%)

  101,6 tys

  30,5(0.6%)

  62,6 tys

  18,9(0.3%)

  241,2 tys

  76,3(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  124,7 tys

  36,0(0.8%)

  73,6 tys

  21,3(0.6%)

  73,8 tys

  21,5(0.5%)

  92,0 tys

  27,0(0.6%)

  90,0 tys

  26,7(0.5%)

  125,5 tys

  37,7(0.7%)

  208,9 tys

  63,1(1.1%)

  197,8 tys

  62,6(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  542(12.1%)

  85,6 tys

  24,7(0.7%)

  123,9 tys

  36,1(0.9%)

  269,6 tys

  79,2(1.9%)

  146,9 tys

  43,5(0.8%)

  114,1 tys

  34,3(0.7%)

  819,7 tys

  248(4.3%)

  155,4 tys

  49,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  20,1 tys

  5,8(0.1%)

  42,4 tys

  12,3(0.3%)

  34,3 tys

  10,0(0.2%)

  41,9 tys

  12,3(0.3%)

  47,9 tys

  14,2(0.3%)

  70,2 tys

  21,1(0.4%)

  47,7 tys

  14,4(0.2%)

  39,9 tys

  12,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,3 tys

  10,5(0.2%)

  9,2 tys

  2,7(0.1%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  13,6 tys

  4,0(0.1%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  16,5 tys

  5,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,3 tys

  5,3(0.1%)

  17,8 tys

  5,1(0.1%)

  14,9 tys

  4,3(0.1%)

  13,0 tys

  3,8(0.1%)

  22,6 tys

  6,7(0.1%)

  24,8 tys

  7,4(0.1%)

  12,0 tys

  3,6(0.1%)

  14,1 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  25,1(0.6%)

  9,2 tys

  2,7(0.1%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  133,3 tys

  39,2(0.9%)

  88,7 tys

  26,3(0.5%)

  86,6 tys

  26,0(0.5%)

  695

  0,2(0%)

  685

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  804

  0,2(0%)

  801

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jeżów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jeżów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jeżów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jeżów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,9 mln

  4,0 tys(100%)

  12,3 mln

  3,6 tys(100%)

  14,2 mln

  4,1 tys(100%)

  14,8 mln

  4,4 tys(100%)

  16,9 mln

  5,0 tys(100%)

  18,9 mln

  5,8 tys(100%)

  21,1 mln

  6,6 tys(100%)

  28,5 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  949(23.7%)

  3,2 mln

  936(26.3%)

  3,8 mln

  1,1 tys(26.7%)

  4,0 mln

  1,2 tys(26.7%)

  4,6 mln

  1,4 tys(27.4%)

  4,9 mln

  1,5 tys(26%)

  5,5 mln

  1,7 tys(25.9%)

  8,2 mln

  2,6 tys(28.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  1,2 tys(29.2%)

  3,4 mln

  979(27.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(28.9%)

  4,8 mln

  1,4 tys(32.4%)

  5,0 mln

  1,5 tys(29.5%)

  5,5 mln

  1,7 tys(29.3%)

  7,2 mln

  2,2 tys(34%)

  5,7 mln

  1,8 tys(20%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  417(10.4%)

  475,4 tys

  137(3.9%)

  1,0 mln

  292(7.1%)

  457,3 tys

  134(3.1%)

  637,1 tys

  189(3.8%)

  1,1 mln

  316(5.6%)

  1,2 mln

  356(5.6%)

  4,6 mln

  1,4 tys(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  1,1 tys(12.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  63,3 tys

  18,3(0.5%)

  119,4 tys

  34,5(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  7,9(0.1%)

  304,7 tys

  92,1(1.4%)

  936,7 tys

  296(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  419(10.5%)

  3,5 mln

  1,0 tys(28.6%)

  269,5 tys

  78,4(1.9%)

  286,0 tys

  84,0(1.9%)

  286,0 tys

  84,7(1.7%)

  270,1 tys

  81,1(1.4%)

  256,3 tys

  77,5(1.2%)

  836,0 tys

  265(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  272,3 tys

  78,6(2%)

  289,9 tys

  83,8(2.4%)

  287,2 tys

  83,6(2%)

  286,5 tys

  84,2(1.9%)

  334,7 tys

  99,2(2%)

  366,3 tys

  110(1.9%)

  376,0 tys

  114(1.8%)

  419,4 tys

  133(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  364,3 tys

  105(2.6%)

  326,4 tys

  94,4(2.7%)

  332,3 tys

  96,7(2.3%)

  319,1 tys

  93,8(2.2%)

  793,5 tys

  235(4.7%)

  400,5 tys

  120(2.1%)

  456,7 tys

  138(2.2%)

  383,6 tys

  121(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,6 tys

  13,2(0.3%)

  97,6 tys

  28,2(0.8%)

  59,2 tys

  17,2(0.4%)

  65,0 tys

  19,1(0.4%)

  69,2 tys

  20,5(0.4%)

  75,7 tys

  22,8(0.4%)

  177,7 tys

  53,7(0.8%)

  340,5 tys

  108(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  164,4 tys

  47,5(1.2%)

  197,4 tys

  57,1(1.6%)

  203,9 tys

  59,3(1.4%)

  243,3 tys

  71,5(1.6%)

  228,0 tys

  67,5(1.4%)

  238,7 tys

  71,7(1.3%)

  188,8 tys

  57,1(0.9%)

  332,0 tys

  105(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  50,3 tys

  14,5(0.4%)

  38,8 tys

  11,2(0.3%)

  50,7 tys

  14,8(0.4%)

  94,3 tys

  27,7(0.6%)

  47,1 tys

  14,0(0.3%)

  69,6 tys

  20,9(0.4%)

  63,4 tys

  19,2(0.3%)

  205,9 tys

  65,1(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  152,5 tys

  44,0(1.1%)

  186,3 tys

  53,9(1.5%)

  136,3 tys

  39,6(1%)

  159,6 tys

  46,9(1.1%)

  169,6 tys

  50,3(1%)

  499,9 tys

  150(2.6%)

  288,1 tys

  87,1(1.4%)

  148,6 tys

  47,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  800,0 tys

  231(5.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  2,8(0.1%)

  66,1 tys

  19,4(0.4%)

  9,9 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  197,4 tys

  59,7(0.9%)

  18,1 tys

  5,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,6 tys

  4,8(0.1%)

  4,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  6,2(0.1%)

  10,9 tys

  3,3(0.1%)

  21,0 tys

  6,3(0.1%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,7 tys

  4,2(0.1%)

  14,3 tys

  4,1(0.1%)

  10,9 tys

  3,2(0.1%)

  10,2 tys

  3,0(0.1%)

  19,3 tys

  5,7(0.1%)

  22,2 tys

  6,7(0.1%)

  10,8 tys

  3,3(0.1%)

  11,3 tys

  3,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,0 tys

  0,3(0%)

  915

  0,3(0%)

  760

  0,2(0%)

  760

  0,2(0%)

  926

  0,3(0%)

  995

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  86,8 tys

  25,1(0.6%)

  9,2 tys

  2,7(0.1%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  133,3 tys

  39,2(0.9%)

  88,7 tys

  26,3(0.5%)

  86,6 tys

  26,0(0.5%)

  686

  0,2(0%)

  677

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  444(11.1%)

  328,9 tys

  95,1(2.7%)

  79,2 tys

  23,0(0.6%)

  59,4 tys

  17,5(0.4%)

  10,2 tys

  3,0(0.1%)

  77,6 tys

  23,3(0.4%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  299

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  540

  0,2(0%)

  480

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  57,6 tys

  16,6(0.4%)

  63,5 tys

  18,4(0.5%)

  21,1 tys

  6,1(0.1%)

  22,7 tys

  6,7(0.2%)

  17,3 tys

  5,1(0.1%)

  8,5 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  369

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jeżów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 765 mieszkańców gminy Jeżów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 370 kobiet oraz 395 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców gminy Jeżów, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Jeżów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jeżów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w gminie Jeżów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (54 dziewczynki oraz 49 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeżów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 63 dzieci (30 dziewczynek oraz 33 chłopców). Dostępnych było 60 miejsc.

  15,1% mieszkańców gminy Jeżów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 245 uczniów (121 kobiet oraz 124 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jeżów placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 243 uczniów (119 kobiet oraz 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców gminy Jeżów w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Jeżów
  18,3%
  łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Jeżów
  35,9%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,0%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Jeżów
  12,4%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Jeżów
  21,5%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Jeżów
  23,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jeżów
  2,8%
  łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jeżów
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Jeżów
  853,0
  łódzkie
  934,0
  Polska
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,69
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jeżów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,4%
  47,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 25 4 lata
 • 25
 • 35 5 lata
 • 35
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 16 4 lata
 • 16
 • 9 5 lata
 • 9
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 26 5 lata
 • 26
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jeżów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeżów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Jeżowie (Urząd Gminy)
  Publiczne
  46 875-53-14
  ul. Wojska Polskiego 2
  95-047 Jeżów
  4616
 • Szkoły podstawowe w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jeżów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 245 Uczniowie
 • 121 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,3
  łódzkie
  16,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,74
  Województwo
  97,10
  Polska
  95,96
 • 88,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,64
  woj. łódzkie
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeżów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jeżów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jeżów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jeżów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. (im. Bohaterów Września 1939 r.)
  Publiczna
  46 875-53-33
  46 875-53-33
  ul. Wojska Polskiego 2
  95-047 Jeżów
  1223627
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jeżów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeżów - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Jeżów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 1 430)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 100)
  • taneczne: 8 (członkowie: 100)


 • Biblioteki publiczne w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Jeżów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 528 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 577 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Jeżów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jeżów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 91 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jeżów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jeżów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jeżów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Jeżów odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 189,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 63,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Jeżów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzezińskiego.

  Powiat brzeziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jeżów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jeżów w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 189,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Jeżów
  189,9
  łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 63,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  63,3
  łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 189,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Jeżów
  189,9
  łódzkie
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,3
  woj. łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Jeżów
  100,0
  woj. łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0