Gmina Grodków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Grodków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Grodków to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu brzeskiego. Gmina Grodków ma 18 895 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 20,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 32,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Grodków.
 • 18 895 Liczba mieszkańców
 • 286,0 km² Powierzchnia
 • 68 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OB Tablice rejestracyjne
 • Marek Andrzej Antoniewicz Burmistrz gminy
Gmina Grodków na mapie
Identyfikatory
 • 17.385250.6963 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1601033
Herb gminy Grodków
Gmina Grodków herb
Flaga gminy Grodków
Gmina Grodków flaga

Gmina Grodków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-200Poczta Grodków, ul. Warszawska 30
49-200Skrytki Pocztowe Poczta Grodków, ul. Warszawska 30

Gmina Grodków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Grodków)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Grodkowie
(77) 404-03-00
(77) 415-55-16
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
ZUS Inspektorat w Brzegu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg

Gmina Grodków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Grodków ma 18 895 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Grodków zawarli w 2020 roku 48 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Grodków jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Grodków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -96. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,04 na 1000 mieszkańców gminy Grodków. W 2020 roku urodziło się 141 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,0% zgonów w gminie Grodków spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w gminie Grodków były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Grodków przypada 12.45 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 162 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 229 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Grodków -67. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,3% mieszkańców gminy Grodków jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 895 Liczba mieszkańców
 • 9 620 Kobiety
 • 9 275 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Grodków
  41,7 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Grodków, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • gm. Grodków
  28,9%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,7%
  Opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina
  0,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Grodków w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Grodków
  2,5
  Opolskie
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,3
  Opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Grodków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -96 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  Województwo
  -4,9
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Grodków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Grodków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Grodków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Grodków w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Urodzenia żywe
 • 70 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 71 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Grodków
  7,4
  Województwo
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  33,4
  Opolskie
  35,4
  Cała Polska
  39,9
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 346 g
  woj. opolskie
  3 367 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 207 Waga 3500g - 3999g
 • 207
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 107 Waga 2500g - 2999g
 • 107
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  Opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Grodków
  0,57
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,67
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,63
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Grodków w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 237 Zgony
 • 104 Kobiety
  (Zgony)
 • 133 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Grodków
  12,5
  Opolskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 159,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Grodków
  159,8
  Opolskie
  159,9
  Cała Polska
  134,3
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,5
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  42,0%
  Opolskie
  44,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Grodków
  27,2%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,5%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Cała Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Cała Polska
  70,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Grodków
  299,8
  Opolskie
  286,9
  Cały kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Cały kraj
  261,3
 • 463,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Grodków
  463,1
  Województwo
  485,0
  Cały kraj
  421,0
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,4
  Opolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  30,3
  Opolskie
  28,1
  Kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 162 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 81 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 229 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 106 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -62 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -67 Saldo migracji wewnętrznych
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Grodków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grodków oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Grodków to 6 715 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Grodków to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Grodków to 124,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,02% mieszkań posiada łazienkę, 80,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 715 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 353,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grodków
  353,70
  Opolskie
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  77,60 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,40 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,91
  Województwo
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Grodków
  2,83
  Województwo
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Grodków
  0,72
  Opolskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  1,90
  Opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 204 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,77
 • 10,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Grodków
  10,75
  Opolskie
  12,30
  Cały kraj
  21,77
 • 4 463 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 124,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Grodków
  124,0 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Grodków
  0,24 m2
  Opolskie
  0,31 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Grodków
  97,84%
  Województwo
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 96,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,59%
  Województwo
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Grodków
  93,02%
  Opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 80,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Grodków
  80,60%
  Opolskie
  82,73%
  Cała Polska
  83,08%
 • 42,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Grodków
  42,67%
  Województwo
  48,46%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Grodków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Grodków na 1000 mieszkańców pracuje 149osób . 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Grodków wynosiło w 2020 roku 9,4% (12,0% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grodków wynosiło 4 825,14 PLN, co odpowiada 87.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grodków 1 537 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 947 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -590.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grodków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,4% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  149,0
  Opolskie
  219,0
  Polska
  252,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,0% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Gmina
  9,4%
  woj. opolskie
  6,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Grodków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Grodków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Grodków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 825 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 825 PLN
  Województwo
  5 079 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Grodków w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 537 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 947 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -590 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Grodków w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 829 Pracujący ogółem
 • 1 395 Kobiety
 • 1 434 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Grodków w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Grodków
  65,7
  Opolskie
  64,5
  Cały kraj
  68,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  36,6
  Opolskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 125,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  125,8
  woj. opolskie
  144,8
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Grodków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Grodków w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 755 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 293 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 95 nowych podmiotów, a 51 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (162) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (95) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (179) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (51) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Grodków najwięcej (89) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 678) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (77) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (450) podmiotów, a 70,0% (1 228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Grodków najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 755 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 77 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 450 Przemysł i budownictwo
 • 1 228 Pozostała działalność
 • 95 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Grodków w 2020 roku
 • 51 Podmioty wyrejestrowane w gminie Grodków w 2020 roku
 • 1 293 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 678 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 678
 • 63 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 63
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 752 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 752
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 106 Spółki handlowe ogółem
 • 106
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 89  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 89
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 72 Spółki cywilne ogółem
 • 72
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 293 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 331 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 331
 • 263 Budownictwo
 • 263
 • 139 Przetwórstwo przemysłowe
 • 139
 • 126 Transport i gospodarka magazynowa
 • 126
 • 87 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 87
 • 74 Pozostała działalność
 • 74
 • 61 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 61
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46
 • 38 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 38
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Grodków stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 325 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,05 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Grodków wynosi 68,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Grodków najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,18 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 9,82 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,65 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Grodków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 325 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 325
 • 251 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 251
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 187 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 187
 • 17,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Grodków
  17,05
  Województwo
  16,02
  Kraj
  19,96
 • 13,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,18
  Województwo
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,74
  Województwo
  2,63
  Cały kraj
  5,17
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grodków
  1,65
  woj. opolskie
  1,63
  Cała Polska
  1,73
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,49
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,37
 • 9,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Grodków
  9,82
  woj. opolskie
  7,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. opolskie
  73%
  Kraj
  73%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  Opolskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  69%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Grodków
  93%
  woj. opolskie
  90%
  Cały kraj
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  54%

Gmina Grodków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Grodków wyniosła w 2020 roku 93,3 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Grodków - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,8 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Grodków wyniosła w 2020 roku 99,7 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (3.7%). W budżecie gminy Grodków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 843 złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Grodków według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,8 mln

  2,8 tys(100%)

  56,8 mln

  2,9 tys(100%)

  59,3 mln

  3,0 tys(100%)

  65,9 mln

  3,4 tys(100%)

  72,1 mln

  3,7 tys(100%)

  87,1 mln

  4,5 tys(100%)

  94,5 mln

  4,9 tys(100%)

  93,3 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,8 mln

  1,1 tys(39.1%)

  20,7 mln

  1,1 tys(36.4%)

  21,4 mln

  1,1 tys(36.2%)

  21,9 mln

  1,1 tys(33.2%)

  21,2 mln

  1,1 tys(29.3%)

  23,6 mln

  1,2 tys(27.1%)

  25,3 mln

  1,3 tys(26.7%)

  26,0 mln

  1,4 tys(27.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  249(8.8%)

  5,4 mln

  277(9.6%)

  5,2 mln

  264(8.7%)

  5,6 mln

  288(8.5%)

  7,2 mln

  371(10%)

  7,6 mln

  394(8.7%)

  8,1 mln

  422(8.5%)

  8,2 mln

  434(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  469(16.6%)

  9,8 mln

  497(17.2%)

  11,1 mln

  568(18.7%)

  20,1 mln

  1,0 tys(30.5%)

  4,0 mln

  209(5.6%)

  4,2 mln

  216(4.8%)

  4,1 mln

  213(4.3%)

  6,3 mln

  332(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  152(5.4%)

  3,7 mln

  190(6.6%)

  3,8 mln

  194(6.4%)

  4,0 mln

  206(6.1%)

  4,5 mln

  233(6.3%)

  16,0 mln

  834(18.4%)

  5,2 mln

  274(5.5%)

  6,1 mln

  319(6.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  116(4.1%)

  2,2 mln

  111(3.8%)

  1,9 mln

  99,6(3.3%)

  2,2 mln

  112(3.3%)

  2,2 mln

  116(3.1%)

  3,1 mln

  159(3.5%)

  10,5 mln

  548(11.1%)

  3,8 mln

  203(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  957,1 tys

  48,6(1.7%)

  2,1 mln

  107(3.7%)

  1,4 mln

  69,8(2.3%)

  1,4 mln

  71,7(2.1%)

  3,2 mln

  167(4.5%)

  2,3 mln

  117(2.6%)

  1,8 mln

  92,3(1.9%)

  3,8 mln

  202(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  205(7.2%)

  4,9 mln

  248(8.6%)

  6,1 mln

  311(10.3%)

  3,9 mln

  199(5.9%)

  4,1 mln

  210(5.6%)

  5,0 mln

  261(5.8%)

  4,0 mln

  212(4.3%)

  3,5 mln

  183(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  139(4.9%)

  3,2 mln

  163(5.6%)

  3,3 mln

  170(5.6%)

  2,2 mln

  112(3.3%)

  2,3 mln

  121(3.3%)

  2,0 mln

  104(2.3%)

  2,2 mln

  117(2.4%)

  2,9 mln

  152(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,6 mln

  231(8.2%)

  1,9 mln

  97,7(3.4%)

  2,0 mln

  101(3.3%)

  1,8 mln

  92,3(2.7%)

  1,8 mln

  91,9(2.5%)

  1,8 mln

  94,3(2.1%)

  7,5 mln

  392(7.9%)

  2,0 mln

  103(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  61,5(2.2%)

  1,4 mln

  69,3(2.4%)

  1,4 mln

  70,1(2.3%)

  1,5 mln

  75,4(2.2%)

  1,5 mln

  77,8(2.1%)

  1,5 mln

  77,0(1.7%)

  1,8 mln

  91,9(1.9%)

  1,9 mln

  99,4(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  449,5 tys

  22,8(0.8%)

  708,0 tys

  36,1(1.2%)

  804,9 tys

  41,3(1.4%)

  541,0 tys

  27,9(0.8%)

  583,9 tys

  30,1(0.8%)

  751,6 tys

  39,1(0.9%)

  817,7 tys

  42,8(0.9%)

  865,1 tys

  45,6(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  315,8 tys

  16,0(0.6%)

  327,2 tys

  16,7(0.6%)

  347,7 tys

  17,8(0.6%)

  334,8 tys

  17,3(0.5%)

  385,4 tys

  19,9(0.5%)

  434,6 tys

  22,6(0.5%)

  412,4 tys

  21,6(0.4%)

  336,0 tys

  17,7(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,4 tys

  0,2(0%)

  192,6 tys

  9,8(0.3%)

  195,6 tys

  10,0(0.3%)

  27,0 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  172,1 tys

  8,9(0.2%)

  183,7 tys

  9,6(0.2%)

  177,0 tys

  9,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  56,6 tys

  2,9(0.1%)

  52,0 tys

  2,6(0.1%)

  62,6 tys

  3,2(0.1%)

  120,0 tys

  6,2(0.2%)

  85,6 tys

  4,4(0.1%)

  142,8 tys

  7,4(0.2%)

  99,6 tys

  5,2(0.1%)

  171,2 tys

  9,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,2 tys

  3,9(0.1%)

  62,9 tys

  3,2(0.1%)

  43,5 tys

  2,2(0.1%)

  33,8 tys

  1,7(0.1%)

  12,3 tys

  0,6(0%)

  18,6 tys

  1,0(0%)

  54,4 tys

  2,8(0.1%)

  60,5 tys

  3,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  72,0 tys

  3,7(0.1%)

  151,5 tys

  7,7(0.3%)

  218,7 tys

  11,2(0.4%)

  224,7 tys

  11,6(0.3%)

  32,0 tys

  1,7(0%)

  32,0 tys

  1,7(0%)

  35,0 tys

  1,8(0%)

  25,0 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  900

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  698

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  61,9 tys

  3,1(0.1%)

  88,4 tys

  4,5(0.2%)

  107,0 tys

  5,5(0.2%)

  211,2 tys

  10,9(0.3%)

  99,2 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Grodków według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,8 mln

  2,8 tys(100%)

  61,1 mln

  3,1 tys(100%)

  58,3 mln

  3,0 tys(100%)

  66,8 mln

  3,4 tys(100%)

  73,2 mln

  3,8 tys(100%)

  78,5 mln

  4,1 tys(100%)

  95,1 mln

  5,0 tys(100%)

  99,7 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,8 mln

  1,2 tys(40.8%)

  25,3 mln

  1,3 tys(41.3%)

  24,0 mln

  1,2 tys(41.2%)

  24,4 mln

  1,3 tys(36.5%)

  26,4 mln

  1,4 tys(36.1%)

  28,2 mln

  1,5 tys(35.9%)

  31,4 mln

  1,6 tys(33%)

  32,5 mln

  1,7 tys(32.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  864(30.5%)

  17,1 mln

  870(27.9%)

  15,6 mln

  801(26.8%)

  16,3 mln

  838(24.3%)

  18,1 mln

  933(24.7%)

  19,0 mln

  990(24.3%)

  20,1 mln

  1,1 tys(21.1%)

  23,5 mln

  1,2 tys(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  386(13.6%)

  7,9 mln

  401(12.9%)

  8,0 mln

  408(13.7%)

  17,0 mln

  878(25.5%)

  1,9 mln

  97,6(2.6%)

  1,8 mln

  94,6(2.3%)

  1,7 mln

  86,6(1.7%)

  3,7 mln

  196(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  978,7 tys

  49,7(1.8%)

  1,7 mln

  89,1(2.9%)

  1,8 mln

  94,2(3.2%)

  1,8 mln

  93,1(2.7%)

  2,6 mln

  135(3.6%)

  3,7 mln

  190(4.7%)

  9,8 mln

  515(10.3%)

  3,2 mln

  171(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  89,4(3.2%)

  2,1 mln

  106(3.4%)

  2,7 mln

  139(4.6%)

  2,2 mln

  114(3.3%)

  2,0 mln

  105(2.8%)

  2,2 mln

  113(2.8%)

  3,0 mln

  155(3.1%)

  3,2 mln

  167(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  74,0(2.6%)

  2,9 mln

  147(4.7%)

  1,6 mln

  82,1(2.7%)

  1,6 mln

  85,0(2.5%)

  1,6 mln

  84,2(2.2%)

  1,7 mln

  88,8(2.2%)

  1,9 mln

  99,1(2%)

  2,4 mln

  124(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  490,8 tys

  24,9(0.9%)

  43,9 tys

  2,2(0.1%)

  35,0 tys

  1,8(0.1%)

  34,5 tys

  1,8(0.1%)

  37,6 tys

  1,9(0.1%)

  49,4 tys

  2,6(0.1%)

  2,1 mln

  111(2.2%)

  1,5 mln

  81,4(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  71,7(2.5%)

  1,2 mln

  60,6(1.9%)

  1,2 mln

  61,4(2.1%)

  1,1 mln

  57,6(1.7%)

  1,0 mln

  53,2(1.4%)

  1,0 mln

  53,8(1.3%)

  1,2 mln

  62,3(1.3%)

  1,3 mln

  70,1(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  57,9(2%)

  1,5 mln

  76,5(2.5%)

  2,0 mln

  100(3.4%)

  1,4 mln

  69,8(2%)

  339,1 tys

  17,5(0.5%)

  2,0 mln

  102(2.5%)

  1,2 mln

  62,4(1.3%)

  1,2 mln

  64,3(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  362,8 tys

  18,4(0.6%)

  372,7 tys

  19,0(0.6%)

  376,1 tys

  19,3(0.6%)

  369,9 tys

  19,1(0.6%)

  391,2 tys

  20,2(0.5%)

  395,9 tys

  20,6(0.5%)

  403,5 tys

  21,1(0.4%)

  412,1 tys

  21,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  421,8 tys

  21,4(0.8%)

  644,2 tys

  32,8(1.1%)

  357,5 tys

  18,3(0.6%)

  503,5 tys

  26,0(0.8%)

  477,0 tys

  24,6(0.7%)

  422,4 tys

  22,0(0.5%)

  379,4 tys

  19,9(0.4%)

  299,3 tys

  15,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  3,4 tys

  0,2(0%)

  192,6 tys

  9,8(0.3%)

  195,6 tys

  10,0(0.3%)

  27,0 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  172,1 tys

  8,9(0.2%)

  183,7 tys

  9,6(0.2%)

  177,0 tys

  9,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  201,7 tys

  10,2(0.4%)

  195,7 tys

  10,0(0.3%)

  146,5 tys

  7,5(0.3%)

  117,2 tys

  6,0(0.2%)

  90,2 tys

  4,7(0.1%)

  70,0 tys

  3,6(0.1%)

  54,6 tys

  2,9(0.1%)

  43,5 tys

  2,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  168,9 tys

  8,6(0.3%)

  78,3 tys

  4,0(0.1%)

  20,7 tys

  1,1(0%)

  12,6 tys

  0,6(0%)

  20,3 tys

  1,0(0%)

  10,8 tys

  0,6(0%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  16,0 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,5(0%)

  10,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,7 tys

  0,7(0%)

  57,7 tys

  2,9(0.1%)

  256,5 tys

  13,1(0.4%)

  7,5 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  8,3 tys

  0,4(0%)

  103,6 tys

  5,4(0.1%)

  7,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  900

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  598

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Grodków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 258 mieszkańców gminy Grodków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 042 kobiet oraz 2 216 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Grodków, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Grodków mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Grodków największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,5%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w gminie Grodków mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 453 dzieci (221 dziewczynek oraz 232 chłopców). Dostępne były 493 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 351 dzieci (166 dziewczynek oraz 185 chłopców). Dostępnych było 339 miejsc.

  15,8% mieszkańców gminy Grodków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 826 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 99 oddziałach uczyło się 1 564 uczniów (772 kobiety oraz 792 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 300 uczniów (622 kobiety oraz 678 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,26.

  W gminie Grodków znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 659 uczniów (253 kobiety oraz 406 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 223 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 484 uczniów (271 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W gminie Grodków znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 218 uczniów (70 kobiet oraz 148 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 314 uczniów (131 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W gminie Grodków znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 3 oddziałach uczyło się 78 uczniów (23 kobiety oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 36,6 uczniów. 26,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców gminy Grodków w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 14,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  14,4%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Grodków
  36,5%
  Województwo
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • gm. Grodków
  2,5%
  Województwo
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  12,5%
  Województwo
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Grodków
  22,4%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  woj. opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Grodków
  19,6%
  Opolskie
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 21,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 826 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  826,0
  Opolskie
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Grodków
  1,05
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 493 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Grodków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 453 Dzieci
 • 221 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 232 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 104 3 lata
 • 104
 • 101 4 lata
 • 101
 • 114 5 lata
 • 114
 • 128 6 lat
 • 128
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 50 3 lata
 • 50
 • 54 4 lata
 • 54
 • 52 5 lata
 • 52
 • 62 6 lat
 • 62
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 54 3 lata
 • 54
 • 47 4 lata
 • 47
 • 62 5 lata
 • 62
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 161 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 36,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 2
  Publiczne
  77 415-53-31
  77 415-53-31
  ul. Kościuszki 4
  49-200 Grodków
  1127222
  Publiczne Przedszkole w Kopicach
  Publiczne
  77 415-13-81
  Kopice 32a
  49-200 Kopice
  2504
  Przedszkole Publiczne w Wierzbniku
  Publiczne
  77 415-20-30
  77 415-20-30
  Wierzbnik 65
  49-200 Wierzbnik
  1254
  Niepubliczne Przedszkole "PUCHATEK"
  Niepubliczne
  77 415-37-10
  77 415-37-10
  ul. Wrocławska 59E
  49-200 Grodków
  ---
  PRZEDSZKOLE W GAŁĄZCZYCACH
  Niepubliczne
  77 415-66-45
  ul. GAŁAZCZYCE 78
  49-200 Gałązczyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 89 Oddziały
 • 1 506 Uczniowie
 • 753 Kobiety
  (uczniowie)
 • 753 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 182 Uczniowie w 1 klasie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 154 Absolwenci 2016
 • 76 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,8%
  67,2%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Grodków
  15,8
  Opolskie
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 •  
 • 119,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 95,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 17 niemiecki
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 33 niemiecki
 •  
 • 93,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,26
  Województwo
  94,14
  Cały kraj
  95,46
 • 91,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Grodków
  91,83
  Opolskie
  92,48
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grodków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grodków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie (Józef Lompa)
  Publiczna
  77 415-53-56
  77 415-53-56
  ul. GUSTAWA MORCINKA 2
  49-200 Grodków
  2661753
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie (Bronisław Malinowski)
  Publiczna
  Jędrzejów 63
  49-200 Jędrzejów
  13229-
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LIPOWA (ZYGMUNT BERLING)
  Publiczna
  77 415-26-81
  77 415-26-81
  Lipowa 79
  49-200 Lipowa
  918721
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kolnicy (Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  77 415-22-13
  Kolnica 105
  49-200 Kolnica
  813417
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GNOJNEJ (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  77 415-19-22
  77 415-19-22
  Gnojna 119
  49-200 Gnojna
  78016
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach
  Publiczna
  77 415-13-29
  77 415-13-29
  ul. Kopice 32
  49-200 Kopice
  67817
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  644-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W GAŁĄZCZYCACH
  Niepubliczna
  77 415-66-45
  ul. GAŁĄZCZYCE 78
  49-200 Gałązczyce
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 582 Uczniowie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 373 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 317 Absolwenci
 • 106 Kobiety
  (absolwenci)
 • 211 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  36,6
  Województwo
  25,0
  Polska
  26,2
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 218 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  21,8
  Województwo
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,3%
  68,8%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,4%
  78,6%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  26,0
  Opolskie
  19,0
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,0
 • 32,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 32,0
 • 14,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 14,0
 •  
 •  
 • 679 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski386
  • niemiecki255
  • francuski38
 • 386 angielski
 • 255 niemiecki
 • 38 francuski
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 14 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,2%
  41,8%
 • 111 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina
  20,5
  woj. opolskie
  15,9
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,5 Szkoły policealne ogółem
 • 20,5
 • 20,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,5
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  technikum
  Publiczne
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  9218-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRODKOWIE (im. BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH)
  Publiczne
  77 415-54-61
  77 415-54-61
  ul. SIENKIEWICZA 29
  49-200 Grodków
  716925
  zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  6153-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  328-
  PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  19-
  Liceum Profilowane dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  III UZUPEŁNIJĄCE LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  TECHNIKUM ZAWODOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3 DLA DORSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczna
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczna
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Grodków

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Grodków znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Grodków: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Grodków 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 1 689)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 70)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 021)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 157)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 225)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 36)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 296)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 120)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 31)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 5)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 194)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)
  • taneczne: 2 (członkowie: 37)
  • inne: 3 (członkowie: 57)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Grodków działało 1 kino posiadające 1 salę z 176 miejscami na widowni. Odbyło się 205 seansów, na które przyszło 3 950 widzów, w tym 53 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 823 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Grodków działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 62 093 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 69 745 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Grodków działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 730 członków. Zarejestrowano 738 ćwiczących (mężczyźni: 611, kobiety: 127, chłopcy do lat 18: 483, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Grodków w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Grodków i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Grodków odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Grodków znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Grodków
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 12 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Grodków w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 68,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Grodków
  68,5
  Opolskie
  50,0
  Polska
  61,5
 • 10,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,5
  Opolskie
  6,7
  Kraj
  6,5
 • 63,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Grodków
  63,2
  Opolskie
  55,1
  Cała Polska
  69,2
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Grodków
  15,4
  Województwo
  13,3
  Kraj
  10,6
 • 92,31 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Grodków
  92,3
  woj. opolskie
  110,2
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Grodków w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 248,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  248,3 km
  woj. opolskie
  591,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Grodków
  3,7 km
  woj. opolskie
  5,7 km
  Cała Polska
  4,5 km