Gmina Grodków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Grodków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Grodków to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu brzeskiego. Gmina Grodków ma 17 979 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 19,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 32,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Grodków.
 • 17 979 Liczba mieszkańców
 • 286,0 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OB Tablice rejestracyjne
 • Marek Andrzej Antoniewicz Burmistrz gminy
Gmina Grodków na mapie
Identyfikatory
 • 17.385250.6963 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1601033
Herb gminy Grodków
Gmina Grodków herb
Flaga gminy Grodków
Gmina Grodków flaga

Gmina Grodków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-200Poczta Grodków, ul. Warszawska 30
49-200Skrytki Pocztowe Poczta Grodków, ul. Warszawska 30

Gmina Grodków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Grodków)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Grodkowie
(77) 404-03-00
(77) 415-55-16
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
ZUS Inspektorat w Brzegu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg

Gmina Grodków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Grodków ma 17 979 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Grodków zawarli w 2022 roku 60 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Grodków jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Grodków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,82 na 1000 mieszkańców gminy Grodków. W 2022 roku urodziło się 100 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,2% zgonów w gminie Grodków spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w gminie Grodków były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Grodków przypada 12.32 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 170 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 227 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Grodków -57. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,0% mieszkańców gminy Grodków jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 979 Liczba mieszkańców
 • 9 165 Kobiety
 • 8 814 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Grodków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Grodków
  42,3 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Grodków
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Grodków
  29,2%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,7%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,8%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  8,7%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,5%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Grodków w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Grodków
  3,3
  Opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Opolskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 60 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Grodków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -124 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -71 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Województwo
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Grodków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Grodków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Grodków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Grodków w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 100 Urodzenia żywe
 • 52 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Grodków
  5,5
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,4
  Opolskie
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 340 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 340 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 181 Waga 3500g - 3999g
 • 181
 • 222 Waga 3000g - 3499g
 • 222
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  Opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Grodków
  0,53
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,55
  Opolskie
  0,58
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Grodków w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 224 Zgony
 • 105 Kobiety
  (Zgony)
 • 119 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Grodków
  12,3
  Opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 182,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Grodków
  182,7
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,7
  Województwo
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,4
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  30,2%
  Opolskie
  35,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Grodków
  25,6%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,8%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 308,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Grodków
  308,0
  Opolskie
  300,6
  Cały kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 363,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 382,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Grodków
  363,2
  Województwo
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,4
  Opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  38,1
  Opolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  Opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 170 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 84 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 227 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 125 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Grodków w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Grodków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Grodków oddano do użytku 31 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Grodków to 6 537 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Grodków to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Grodków to 137,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,67% mieszkań posiada łazienkę, 79,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 537 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 361,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grodków
  361,30
  Opolskie
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  79,10 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  Województwo
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Grodków
  2,77
  Województwo
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Grodków
  0,69
  Opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  1,71
  Opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 164 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,29
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 9,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Grodków
  9,07
  Opolskie
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 4 255 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Grodków
  137,3 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Grodków
  0,24 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Grodków
  98,24%
  Województwo
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  97,43%
  Województwo
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Grodków
  95,67%
  Opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 79,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Grodków
  79,87%
  Opolskie
  85,05%
  Cała Polska
  85,83%
 • 44,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Grodków
  44,13%
  Województwo
  50,68%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Grodków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Grodków na 1000 mieszkańców pracuje 152osób . 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Grodków wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grodków wynosiło 5 723,46 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grodków 1 537 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 947 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -590.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Grodków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 20,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  152,0
  Opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,6% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Gmina
  8,2%
  woj. opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Grodków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Grodków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Grodków w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 157 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 723 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Grodków w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 537 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 947 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -590 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Grodków w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 784 Pracujący ogółem
 • 1 384 Kobiety
 • 1 400 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Grodków w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Grodków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Grodków
  69,5
  Opolskie
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  39,3
  Opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 130,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  130,1
  woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Grodków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Grodków w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 888 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 397 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 131 nowych podmiotów, a 74 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (162) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (95) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (179) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (51) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Grodków najwięcej (92) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 812) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (68) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (517) podmiotów, a 69,0% (1 303) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Grodków najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 888 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 68 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 517 Przemysł i budownictwo
 • 1 303 Pozostała działalność
 • 131 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Grodków w 2023 roku
 • 74 Podmioty wyrejestrowane w gminie Grodków w 2023 roku
 • 1 397 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 812 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 812
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 885 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 885
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 114 Spółki handlowe ogółem
 • 114
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 92  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 92
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 70 Spółki cywilne ogółem
 • 70
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 397 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 341 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 341
 • 327 Budownictwo
 • 327
 • 143 Przetwórstwo przemysłowe
 • 143
 • 120 Transport i gospodarka magazynowa
 • 120
 • 97 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 97
 • 81 Pozostała działalność
 • 81
 • 64 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 64
 • 51 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 51
 • 40 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Grodków stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 389 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Grodków wynosi 71,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Grodków najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,38 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,83 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,09 (70%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Grodków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 389 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 389
 • 215 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 215
 • 129 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 129
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 207 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 207
 • 21,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Grodków
  21,46
  Województwo
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 11,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,83
  Województwo
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 7,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,09
  Województwo
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Grodków
  1,77
  woj. opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,47
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 11,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Grodków
  11,38
  woj. opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Grodków
  81%
  woj. opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Gmina Grodków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Grodków wyniosła w 2022 roku 112,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Grodków - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Grodków wyniosła w 2022 roku 105,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie gminy Grodków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,8 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Grodków według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,3 mln

  3,0 tys(100%)

  65,9 mln

  3,4 tys(100%)

  72,1 mln

  3,7 tys(100%)

  87,1 mln

  4,5 tys(100%)

  94,5 mln

  4,9 tys(100%)

  93,3 mln

  5,0 tys(100%)

  99,8 mln

  5,4 tys(100%)

  112,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,4 mln

  1,1 tys(36.2%)

  21,9 mln

  1,1 tys(33.2%)

  21,2 mln

  1,1 tys(29.3%)

  23,6 mln

  1,2 tys(27.1%)

  25,3 mln

  1,3 tys(26.7%)

  26,0 mln

  1,4 tys(27.9%)

  29,4 mln

  1,6 tys(29.5%)

  33,7 mln

  1,9 tys(30.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  218,7 tys

  11,2(0.4%)

  224,7 tys

  11,6(0.3%)

  32,0 tys

  1,7(0%)

  32,0 tys

  1,7(0%)

  35,0 tys

  1,8(0%)

  25,0 tys

  1,3(0%)

  28,6 tys

  1,5(0%)

  13,1 mln

  723(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  264(8.7%)

  5,6 mln

  288(8.5%)

  7,2 mln

  371(10%)

  7,6 mln

  394(8.7%)

  8,1 mln

  422(8.5%)

  8,2 mln

  434(8.8%)

  8,9 mln

  475(9%)

  10,3 mln

  567(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  194(6.4%)

  4,0 mln

  206(6.1%)

  4,5 mln

  233(6.3%)

  16,0 mln

  834(18.4%)

  5,2 mln

  274(5.5%)

  6,1 mln

  319(6.5%)

  7,6 mln

  403(7.6%)

  9,3 mln

  515(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  311(10.3%)

  3,9 mln

  199(5.9%)

  4,1 mln

  210(5.6%)

  5,0 mln

  261(5.8%)

  4,0 mln

  212(4.3%)

  3,5 mln

  183(3.7%)

  4,2 mln

  223(4.2%)

  7,8 mln

  430(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  568(18.7%)

  20,1 mln

  1,0 tys(30.5%)

  4,0 mln

  209(5.6%)

  4,2 mln

  216(4.8%)

  4,1 mln

  213(4.3%)

  6,3 mln

  332(6.8%)

  4,7 mln

  251(4.7%)

  6,1 mln

  336(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  99,6(3.3%)

  2,2 mln

  112(3.3%)

  2,2 mln

  116(3.1%)

  3,1 mln

  159(3.5%)

  10,5 mln

  548(11.1%)

  3,8 mln

  203(4.1%)

  3,0 mln

  157(3%)

  4,1 mln

  226(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  69,8(2.3%)

  1,4 mln

  71,7(2.1%)

  3,2 mln

  167(4.5%)

  2,3 mln

  117(2.6%)

  1,8 mln

  92,3(1.9%)

  3,8 mln

  202(4.1%)

  3,4 mln

  182(3.4%)

  3,9 mln

  215(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  170(5.6%)

  2,2 mln

  112(3.3%)

  2,3 mln

  121(3.3%)

  2,0 mln

  104(2.3%)

  2,2 mln

  117(2.4%)

  2,9 mln

  152(3.1%)

  6,2 mln

  328(6.2%)

  2,5 mln

  140(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  101(3.3%)

  1,8 mln

  92,3(2.7%)

  1,8 mln

  91,9(2.5%)

  1,8 mln

  94,3(2.1%)

  7,5 mln

  392(7.9%)

  2,0 mln

  103(2.1%)

  2,1 mln

  111(2.1%)

  2,4 mln

  133(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  804,9 tys

  41,3(1.4%)

  541,0 tys

  27,9(0.8%)

  583,9 tys

  30,1(0.8%)

  751,6 tys

  39,1(0.9%)

  817,7 tys

  42,8(0.9%)

  865,1 tys

  45,6(0.9%)

  965,4 tys

  51,3(1%)

  976,8 tys

  54,0(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  347,7 tys

  17,8(0.6%)

  334,8 tys

  17,3(0.5%)

  385,4 tys

  19,9(0.5%)

  434,6 tys

  22,6(0.5%)

  412,4 tys

  21,6(0.4%)

  336,0 tys

  17,7(0.4%)

  531,7 tys

  28,3(0.5%)

  609,5 tys

  33,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,6 tys

  3,2(0.1%)

  120,0 tys

  6,2(0.2%)

  85,6 tys

  4,4(0.1%)

  142,8 tys

  7,4(0.2%)

  99,6 tys

  5,2(0.1%)

  171,2 tys

  9,0(0.2%)

  150,5 tys

  8,0(0.2%)

  163,8 tys

  9,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  70,1(2.3%)

  1,5 mln

  75,4(2.2%)

  1,5 mln

  77,8(2.1%)

  1,5 mln

  77,0(1.7%)

  1,8 mln

  91,9(1.9%)

  1,9 mln

  99,4(2%)

  1,9 mln

  102(1.9%)

  91,9 tys

  5,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  43,5 tys

  2,2(0.1%)

  33,8 tys

  1,7(0.1%)

  12,3 tys

  0,6(0%)

  18,6 tys

  1,0(0%)

  54,4 tys

  2,8(0.1%)

  60,5 tys

  3,2(0.1%)

  37,8 tys

  2,0(0%)

  75,5 tys

  4,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  195,6 tys

  10,0(0.3%)

  27,0 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  172,1 tys

  8,9(0.2%)

  183,7 tys

  9,6(0.2%)

  177,0 tys

  9,3(0.2%)

  11,3 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  698

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  24,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  107,0 tys

  5,5(0.2%)

  211,2 tys

  10,9(0.3%)

  99,2 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Grodków według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Grodków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,3 mln

  3,0 tys(100%)

  66,8 mln

  3,4 tys(100%)

  73,2 mln

  3,8 tys(100%)

  78,5 mln

  4,1 tys(100%)

  95,1 mln

  5,0 tys(100%)

  99,7 mln

  5,4 tys(100%)

  104,4 mln

  5,7 tys(100%)

  105,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,0 mln

  1,2 tys(41.2%)

  24,4 mln

  1,3 tys(36.5%)

  26,4 mln

  1,4 tys(36.1%)

  28,2 mln

  1,5 tys(35.9%)

  31,4 mln

  1,6 tys(33%)

  32,5 mln

  1,7 tys(32.6%)

  34,9 mln

  1,9 tys(33.4%)

  35,9 mln

  2,0 tys(34.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,6 mln

  801(26.8%)

  16,3 mln

  838(24.3%)

  18,1 mln

  933(24.7%)

  19,0 mln

  990(24.3%)

  20,1 mln

  1,1 tys(21.1%)

  23,5 mln

  1,2 tys(23.6%)

  22,7 mln

  1,2 tys(21.7%)

  21,8 mln

  1,2 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 mln

  722(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  94,2(3.2%)

  1,8 mln

  93,1(2.7%)

  2,6 mln

  135(3.6%)

  3,7 mln

  190(4.7%)

  9,8 mln

  515(10.3%)

  3,2 mln

  171(3.3%)

  4,6 mln

  246(4.4%)

  6,5 mln

  361(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  408(13.7%)

  17,0 mln

  878(25.5%)

  1,9 mln

  97,6(2.6%)

  1,8 mln

  94,6(2.3%)

  1,7 mln

  86,6(1.7%)

  3,7 mln

  196(3.7%)

  2,0 mln

  106(1.9%)

  3,3 mln

  180(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  139(4.6%)

  2,2 mln

  114(3.3%)

  2,0 mln

  105(2.8%)

  2,2 mln

  113(2.8%)

  3,0 mln

  155(3.1%)

  3,2 mln

  167(3.2%)

  5,8 mln

  309(5.6%)

  2,5 mln

  138(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  82,1(2.7%)

  1,6 mln

  85,0(2.5%)

  1,6 mln

  84,2(2.2%)

  1,7 mln

  88,8(2.2%)

  1,9 mln

  99,1(2%)

  2,4 mln

  124(2.4%)

  3,6 mln

  191(3.4%)

  2,2 mln

  123(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  100(3.4%)

  1,4 mln

  69,8(2%)

  339,1 tys

  17,5(0.5%)

  2,0 mln

  102(2.5%)

  1,2 mln

  62,4(1.3%)

  1,2 mln

  64,3(1.2%)

  1,5 mln

  78,1(1.4%)

  1,7 mln

  93,2(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  61,4(2.1%)

  1,1 mln

  57,6(1.7%)

  1,0 mln

  53,2(1.4%)

  1,0 mln

  53,8(1.3%)

  1,2 mln

  62,3(1.3%)

  1,3 mln

  70,1(1.3%)

  2,0 mln

  108(1.9%)

  1,1 mln

  61,0(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  357,5 tys

  18,3(0.6%)

  503,5 tys

  26,0(0.8%)

  477,0 tys

  24,6(0.7%)

  422,4 tys

  22,0(0.5%)

  379,4 tys

  19,9(0.4%)

  299,3 tys

  15,8(0.3%)

  424,5 tys

  22,6(0.4%)

  1,0 mln

  56,5(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  376,1 tys

  19,3(0.6%)

  369,9 tys

  19,1(0.6%)

  391,2 tys

  20,2(0.5%)

  395,9 tys

  20,6(0.5%)

  403,5 tys

  21,1(0.4%)

  412,1 tys

  21,7(0.4%)

  962,2 tys

  51,2(0.9%)

  481,0 tys

  26,6(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  35,0 tys

  1,8(0.1%)

  34,5 tys

  1,8(0.1%)

  37,6 tys

  1,9(0.1%)

  49,4 tys

  2,6(0.1%)

  2,1 mln

  111(2.2%)

  1,5 mln

  81,4(1.5%)

  327,1 tys

  17,4(0.3%)

  51,6 tys

  2,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,5 tys

  7,5(0.3%)

  117,2 tys

  6,0(0.2%)

  90,2 tys

  4,7(0.1%)

  70,0 tys

  3,6(0.1%)

  54,6 tys

  2,9(0.1%)

  43,5 tys

  2,3(0%)

  34,1 tys

  1,8(0%)

  35,6 tys

  2,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,5 tys

  13,1(0.4%)

  7,5 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  8,3 tys

  0,4(0%)

  103,6 tys

  5,4(0.1%)

  7,8 tys

  0,4(0%)

  23,1 tys

  1,2(0%)

  18,1 tys

  1,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,7 tys

  1,1(0%)

  12,6 tys

  0,6(0%)

  20,3 tys

  1,0(0%)

  10,8 tys

  0,6(0%)

  17,4 tys

  0,9(0%)

  16,0 tys

  0,8(0%)

  17,0 tys

  0,9(0%)

  12,9 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,5(0%)

  10,2 tys

  0,5(0%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  8,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  195,6 tys

  10,0(0.3%)

  27,0 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  172,1 tys

  8,9(0.2%)

  183,7 tys

  9,6(0.2%)

  177,0 tys

  9,3(0.2%)

  11,3 tys

  0,6(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  598

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Grodków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 261 mieszkańców gminy Grodków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 079 kobiet oraz 2 181 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Grodków, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Grodków mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Grodków największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2022 w gminie Grodków mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 442 dzieci (209 dziewczynek oraz 233 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 351 dzieci (166 dziewczynek oraz 185 chłopców). Dostępnych było 339 miejsc.

  16,8% mieszkańców gminy Grodków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 104 oddziałach uczyło się 1 442 uczniów (689 kobiet oraz 753 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 72 oddziałach uczyło się 1 300 uczniów (622 kobiety oraz 678 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,67.

  W gminie Grodków znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 712 uczniów (331 kobiet oraz 381 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 244 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 484 uczniów (271 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W gminie Grodków znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 287 uczniów (104 kobiety oraz 183 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Grodków placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 314 uczniów (131 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W gminie Grodków znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 155 uczniów (54 kobiety oraz 101 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,4 uczniów. 14,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców gminy Grodków w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  19,7%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Grodków
  39,1%
  Województwo
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • gm. Grodków
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,7%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Grodków
  22,4%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Grodków
  12,2%
  Opolskie
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,5%
  Opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  848,0
  Opolskie
  953,0
  Kraj
  927,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Grodków
  1,05
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 493 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Grodków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 442 Dzieci
 • 209 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 233 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 81 3 lata
 • 81
 • 114 4 lata
 • 114
 • 128 5 lata
 • 128
 • 115 6 lat
 • 115
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 39 3 lata
 • 39
 • 60 4 lata
 • 60
 • 54 5 lata
 • 54
 • 54 6 lat
 • 54
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 42 3 lata
 • 42
 • 54 4 lata
 • 54
 • 74 5 lata
 • 74
 • 61 6 lat
 • 61
 • 156 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 2
  Publiczne
  77 415-53-31
  77 415-53-31
  ul. Kościuszki 4
  49-200 Grodków
  1127222
  Publiczne Przedszkole w Kopicach
  Publiczne
  77 415-13-81
  Kopice 32a
  49-200 Kopice
  2504
  Przedszkole Publiczne w Wierzbniku
  Publiczne
  77 415-20-30
  77 415-20-30
  Wierzbnik 65
  49-200 Wierzbnik
  1254
  Niepubliczne Przedszkole "PUCHATEK"
  Niepubliczne
  77 415-37-10
  77 415-37-10
  ul. Wrocławska 59E
  49-200 Grodków
  ---
  PRZEDSZKOLE W GAŁĄZCZYCACH
  Niepubliczne
  77 415-66-45
  ul. GAŁAZCZYCE 78
  49-200 Gałązczyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 85 Oddziały
 • 1 391 Uczniowie
 • 669 Kobiety
  (uczniowie)
 • 722 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 170 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 237 Absolwenci
 • 124 Kobiety
  (absolwenci)
 • 113 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Grodków
  13,9
  Opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 114,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 91,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  92,67
  Województwo
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 91,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Grodków
  91,07
  Opolskie
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grodków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Grodków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie (Józef Lompa)
  Publiczna
  77 415-53-56
  77 415-53-56
  ul. GUSTAWA MORCINKA 2
  49-200 Grodków
  2661753
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie (Bronisław Malinowski)
  Publiczna
  Jędrzejów 63
  49-200 Jędrzejów
  13229-
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA LIPOWA (ZYGMUNT BERLING)
  Publiczna
  77 415-26-81
  77 415-26-81
  Lipowa 79
  49-200 Lipowa
  918721
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kolnicy (Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  77 415-22-13
  Kolnica 105
  49-200 Kolnica
  813417
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GNOJNEJ (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  77 415-19-22
  77 415-19-22
  Gnojna 119
  49-200 Gnojna
  78016
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach
  Publiczna
  77 415-13-29
  77 415-13-29
  ul. Kopice 32
  49-200 Kopice
  67817
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  644-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W GAŁĄZCZYCACH
  Niepubliczna
  77 415-66-45
  ul. GAŁĄZCZYCE 78
  49-200 Gałązczyce
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,9%
  27,1%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18 Oddziały
 • 616 Uczniowie
 • 261 Kobiety
  (uczniowie)
 • 355 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 • 214 Absolwenci
 • 97 Kobiety
  (absolwenci)
 • 117 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  32,4
  Województwo
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,2%
  63,8%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  28,7
  Województwo
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  14,1
  Opolskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,1
 • 26,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,6
 • 3,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,7
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 388 Uczniowie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina
  24,3
  woj. opolskie
  23,0
  Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Grodków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Grodków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  technikum
  Publiczne
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  9218-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRODKOWIE (im. BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH)
  Publiczne
  77 415-54-61
  77 415-54-61
  ul. SIENKIEWICZA 29
  49-200 Grodków
  716925
  zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  6153-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  328-
  PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  19-
  Liceum Profilowane dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  III UZUPEŁNIJĄCE LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  TECHNIKUM ZAWODOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3 DLA DORSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczna
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczna
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Grodków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Grodków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Grodków, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Grodków

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Grodków znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 320)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Grodków: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Grodków 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 526 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 8 461)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 4 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 740)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 2 550)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 300)
  • inne: 2 (uczestnicy: 51)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 312)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 29)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 121)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 165)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 71)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Grodków działało 1 kino posiadające 1 salę z 176 miejscami na widowni. Odbyło się 113 seansów, na które przyszło 5 163 widzów, w tym 32 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 114 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Grodków działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 000 zwiedzających, co daje 550 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Grodków działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 55 064 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 69 745 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Grodków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Grodków działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 730 członków. Zarejestrowano 738 ćwiczących (mężczyźni: 611, kobiety: 127, chłopcy do lat 18: 483, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Grodków w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Grodków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Grodków i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Grodków odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Grodków znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Grodków
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Grodków w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 27,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Grodków
  27,6
  Opolskie
  46,5
  Polska
  56,5
 • 5,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  5,5
  Opolskie
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 27,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Grodków
  27,6
  Opolskie
  54,4
  Cała Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Grodków
  20,0
  Województwo
  14,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Grodków
  100,0
  woj. opolskie
  117,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Grodków w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 248,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  248,3 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Grodków
  3,9 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km