Gmina Bieżuń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Bieżuń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Bieżuń to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Gmina Bieżuń ma 4 886 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Bieżuń.
 • 4 886 Liczba mieszkańców
 • 121,5 km² Powierzchnia
 • 43 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Szymański Burmistrz gminy
Gmina Bieżuń na mapie
Identyfikatory
 • 19.889252.9606 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1437013
Herb gminy Bieżuń
Gmina Bieżuń herb

Gmina Bieżuń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-320Poczta Bieżuń

Gmina Bieżuń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Bieżuń)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
(23) 657-80-56
(23) 657-80-39
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
ZUS Biuro Terenowe w Żurominie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szpitalna 89/93
09-300 Żuromin

Gmina Bieżuń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Bieżuń ma 4 886 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Bieżuń zawarli w 2020 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,0% mieszkańców gminy Bieżuń jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Bieżuń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,73 na 1000 mieszkańców gminy Bieżuń. W 2020 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 59,4% dziewczynek i 40,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,0% zgonów w gminie Bieżuń spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w gminie Bieżuń były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Bieżuń przypada 15.23 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Bieżuń -34. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,0% mieszkańców gminy Bieżuń jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 886 Liczba mieszkańców
 • 2 437 Kobiety
 • 2 449 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Bieżuń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Bieżuń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Bieżuń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Bieżuń
  41,5 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Bieżuń, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Bieżuń
  28,0%
  Województwo
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,7%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,5%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Bieżuń w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Bieżuń
  3,7
  Mazowieckie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,3
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Bieżuń w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,7
  woj. mazowieckie
  -2,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Bieżuń w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Bieżuń w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Bieżuń w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Bieżuń w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,4%
  40,6%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,5
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  9,3
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,1
  Województwo
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 390 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 390 g
  woj. mazowieckie
  3 410 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 123 Waga 3000g - 3499g
 • 123
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,17
  Województwo
  1,53
  Kraj
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Bieżuń
  0,58
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Bieżuń
  0,58
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Bieżuń w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 75 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,0%
  64,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  15,2
  woj. mazowieckie
  12,4
  Polska
  12,5
 • 171,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  171,5
  Mazowieckie
  119,0
  Kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Bieżuń
  0,0
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,0%
  Województwo
  32,6%
  Polska
  39,4%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Bieżuń
  24,8%
  woj. mazowieckie
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Bieżuń
  5,7%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  302,4
  Województwo
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 524,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 602,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 445,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  524,7
  Mazowieckie
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 37,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Bieżuń
  37,5
  woj. mazowieckie
  54,5
  Cały kraj
  69,5
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,6
  Województwo
  36,3
  Kraj
  35,1
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  7,7
  Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Bieżuń
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Bieżuń w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bieżuń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Bieżuń oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Bieżuń to 1 566 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Bieżuń to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Bieżuń to 205,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,78% mieszkań posiada łazienkę, 76,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 566 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 319,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  319,40
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Bieżuń
  91,40 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,20 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Bieżuń
  4,56
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,13
  Województwo
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Bieżuń
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  8,60
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  6,33
  Województwo
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 3,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,88
  woj. mazowieckie
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 615 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 205,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  205,0 m2
  Województwo
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Bieżuń
  0,13 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Bieżuń
  94,06%
  Mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 85,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Bieżuń
  85,95%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 80,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  80,78%
  Województwo
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 76,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Bieżuń
  76,50%
  Województwo
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Bieżuń
  0,00%
  Województwo
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Bieżuń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Bieżuń na 1000 mieszkańców pracuje 124osób . 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Bieżuń wynosiło w 2020 roku 13,8% (15,8% wśród kobiet i 12,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bieżuń wynosiło 4 384,30 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bieżuń 167 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 89 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  64,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bieżuń pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Bieżuń
  124,0
  Mazowieckie
  313,0
  Kraj
  252,0
 • 13,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,8% Kobiety
 • 12,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,8%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Bieżuń w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Bieżuń w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Bieżuń w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 384 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Bieżuń
  4 384 PLN
  Mazowieckie
  6 582 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Bieżuń w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 167 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,2% Przemysł i budownictwo
 • 5,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,1% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Bieżuń w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 607 Pracujący ogółem
 • 298 Kobiety
 • 309 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Bieżuń w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,3
  woj. mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,9
  Województwo
  37,7
  Cały kraj
  37,5
 • 123,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,6
  Województwo
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Bieżuń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Bieżuń w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 372 podmioty gospodarki narodowej, z czego 306 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (21) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Bieżuń najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (363) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  22,0% (82) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (83) podmiotów, a 55,6% (207) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Bieżuń najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 372 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 207 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Bieżuń w 2020 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Bieżuń w 2020 roku
 • 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 363 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 363
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 372 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 372
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 75 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 75
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bieżuń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Bieżuń stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Bieżuń wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Bieżuń najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,57 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 3,86 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,75 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,38 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Bieżuń.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 9,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,96
  Województwo
  20,31
  Cała Polska
  19,96
 • 6,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,57
  Mazowieckie
  13,38
  Cała Polska
  12,25
 • 1,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Bieżuń
  1,38
  Mazowieckie
  4,46
  Cała Polska
  5,17
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Bieżuń
  1,75
  Województwo
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Bieżuń
  0,16
  Województwo
  0,31
  Polska
  0,37
 • 3,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Bieżuń
  3,86
  Mazowieckie
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  81%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Mazowieckie
  56%
  Kraj
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Mazowieckie
  73%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Bieżuń
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Mazowieckie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Bieżuń
  60%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  54%

Gmina Bieżuń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Bieżuń wyniosła w 2020 roku 24,6 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Bieżuń - 32.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 4,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Bieżuń wyniosła w 2020 roku 25,6 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie gminy Bieżuń wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 864 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,0 mln

  2,9 tys(100%)

  16,2 mln

  3,1 tys(100%)

  15,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,9 mln

  3,7 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,2 mln

  4,2 tys(100%)

  23,3 mln

  4,7 tys(100%)

  24,6 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  1,3 tys(44.3%)

  6,6 mln

  1,3 tys(40.8%)

  6,5 mln

  1,3 tys(41.9%)

  6,7 mln

  1,3 tys(35.2%)

  6,7 mln

  1,3 tys(33.2%)

  7,2 mln

  1,4 tys(33.8%)

  7,6 mln

  1,5 tys(32.7%)

  8,0 mln

  1,6 tys(32.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  314(11%)

  1,8 mln

  342(11%)

  1,7 mln

  337(11.2%)

  1,8 mln

  349(9.5%)

  1,6 mln

  309(7.8%)

  2,1 mln

  420(10%)

  2,2 mln

  435(9.3%)

  2,8 mln

  572(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  335(11.7%)

  2,0 mln

  377(12.1%)

  1,9 mln

  363(12%)

  1,8 mln

  347(9.5%)

  2,1 mln

  418(10.5%)

  2,2 mln

  444(10.5%)

  2,6 mln

  516(11%)

  2,6 mln

  525(10.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  527,5 tys

  101(3.5%)

  660,1 tys

  127(4.1%)

  551,4 tys

  106(3.5%)

  605,2 tys

  117(3.2%)

  610,7 tys

  120(3%)

  618,7 tys

  123(2.9%)

  900,4 tys

  181(3.9%)

  911,0 tys

  186(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  515(18%)

  2,7 mln

  517(16.6%)

  2,8 mln

  531(17.6%)

  6,4 mln

  1,2 tys(33.8%)

  682,0 tys

  134(3.4%)

  676,9 tys

  135(3.2%)

  675,0 tys

  136(2.9%)

  688,3 tys

  140(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  205,4 tys

  39,1(1.4%)

  957,7 tys

  184(5.9%)

  619,5 tys

  120(4%)

  299,3 tys

  57,9(1.6%)

  726,1 tys

  143(3.6%)

  821,7 tys

  164(3.9%)

  1 000,0 tys

  201(4.3%)

  652,3 tys

  133(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  399,9 tys

  76,2(2.7%)

  515,2 tys

  98,9(3.2%)

  571,1 tys

  110(3.7%)

  609,4 tys

  118(3.2%)

  646,3 tys

  127(3.2%)

  696,7 tys

  139(3.3%)

  735,3 tys

  148(3.2%)

  581,7 tys

  119(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  32,6 tys

  6,2(0.2%)

  34,7 tys

  6,7(0.2%)

  85,1 tys

  16,4(0.5%)

  75,4 tys

  14,6(0.4%)

  80,3 tys

  15,8(0.4%)

  112,7 tys

  22,4(0.5%)

  126,1 tys

  25,4(0.5%)

  320,7 tys

  65,4(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  171,4 tys

  32,7(1.1%)

  189,3 tys

  36,3(1.2%)

  167,9 tys

  32,4(1.1%)

  126,3 tys

  24,4(0.7%)

  183,6 tys

  36,1(0.9%)

  207,3 tys

  41,3(1%)

  254,0 tys

  51,1(1.1%)

  293,0 tys

  59,8(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  221,1 tys

  42,1(1.5%)

  214,1 tys

  41,1(1.3%)

  220,3 tys

  42,5(1.4%)

  182,3 tys

  35,2(1%)

  158,2 tys

  31,1(0.8%)

  142,7 tys

  28,4(0.7%)

  197,3 tys

  39,7(0.8%)

  213,3 tys

  43,5(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  495,7 tys

  94,5(3.3%)

  411,0 tys

  78,9(2.5%)

  338,1 tys

  65,3(2.2%)

  277,0 tys

  53,6(1.5%)

  237,4 tys

  46,7(1.2%)

  205,0 tys

  40,8(1%)

  171,3 tys

  34,4(0.7%)

  110,2 tys

  22,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  53,4 tys

  10,2(0.4%)

  52,0 tys

  10,0(0.3%)

  51,1 tys

  9,9(0.3%)

  47,6 tys

  9,2(0.3%)

  47,5 tys

  9,3(0.2%)

  42,7 tys

  8,5(0.2%)

  83,4 tys

  16,8(0.4%)

  106,0 tys

  21,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  916

  0,2(0%)

  29,9 tys

  5,7(0.2%)

  31,4 tys

  6,1(0.2%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  43,2 tys

  8,6(0.2%)

  33,2 tys

  6,7(0.1%)

  36,2 tys

  7,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  4,3 tys

  0,9(0%)

  14,5 tys

  2,9(0.1%)

  39,0 tys

  7,8(0.2%)

  34,5 tys

  7,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,2 tys

  4,0(0.1%)

  22,4 tys

  4,3(0.1%)

  28,0 tys

  5,4(0.2%)

  22,4 tys

  4,3(0.1%)

  87,5 tys

  17,2(0.4%)

  106,4 tys

  21,2(0.5%)

  178,5 tys

  35,9(0.8%)

  25,0 tys

  5,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,2 tys

  4,4(0.2%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  22,9 tys

  4,4(0.1%)

  17,9 tys

  3,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  26,3 tys

  5,2(0.1%)

  58,7 tys

  11,8(0.3%)

  22,0 tys

  4,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,7 tys

  18,2(0.6%)

  76,9 tys

  14,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,6 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  11,7 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Bieżuń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Bieżuń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  3,1 tys(100%)

  17,4 mln

  3,3 tys(100%)

  16,8 mln

  3,3 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  21,6 mln

  4,2 tys(100%)

  22,3 mln

  4,4 tys(100%)

  25,0 mln

  5,0 tys(100%)

  25,6 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,4 tys(46.1%)

  7,5 mln

  1,4 tys(43.3%)

  7,3 mln

  1,4 tys(43.4%)

  6,7 mln

  1,3 tys(33.2%)

  7,2 mln

  1,4 tys(33.2%)

  7,3 mln

  1,5 tys(32.9%)

  7,5 mln

  1,5 tys(29.9%)

  7,6 mln

  1,6 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  762(24.7%)

  5,1 mln

  985(29.5%)

  4,6 mln

  880(27.1%)

  4,8 mln

  927(23.8%)

  5,2 mln

  1,0 tys(24.3%)

  6,0 mln

  1,2 tys(27%)

  7,7 mln

  1,6 tys(30.9%)

  7,5 mln

  1,5 tys(29.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  218,7 tys

  41,7(1.3%)

  286,9 tys

  55,1(1.6%)

  732,1 tys

  141(4.3%)

  784,5 tys

  152(3.9%)

  747,3 tys

  147(3.5%)

  755,7 tys

  150(3.4%)

  842,4 tys

  169(3.4%)

  1,2 mln

  245(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  523,7 tys

  99,8(3.2%)

  561,2 tys

  108(3.2%)

  581,1 tys

  112(3.5%)

  600,3 tys

  116(3%)

  605,5 tys

  119(2.8%)

  613,4 tys

  122(2.8%)

  896,2 tys

  180(3.6%)

  922,5 tys

  188(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  376,1 tys

  71,7(2.3%)

  435,1 tys

  83,5(2.5%)

  481,4 tys

  92,9(2.9%)

  481,7 tys

  93,1(2.4%)

  494,3 tys

  97,1(2.3%)

  494,1 tys

  98,4(2.2%)

  429,6 tys

  86,4(1.7%)

  412,8 tys

  84,2(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  466(15.1%)

  2,4 mln

  458(13.7%)

  2,4 mln

  469(14.4%)

  6,0 mln

  1,2 tys(29.9%)

  382,3 tys

  75,1(1.8%)

  324,3 tys

  64,6(1.5%)

  307,0 tys

  61,7(1.2%)

  298,0 tys

  60,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  447,0 tys

  85,2(2.8%)

  215,2 tys

  41,3(1.2%)

  186,5 tys

  36,0(1.1%)

  192,7 tys

  37,3(1%)

  216,5 tys

  42,6(1%)

  198,0 tys

  39,4(0.9%)

  123,4 tys

  24,8(0.5%)

  241,5 tys

  49,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  441,5 tys

  84,2(2.7%)

  523,2 tys

  100(3%)

  281,5 tys

  54,3(1.7%)

  442,3 tys

  85,5(2.2%)

  154,0 tys

  30,3(0.7%)

  180,5 tys

  35,9(0.8%)

  216,2 tys

  43,5(0.9%)

  177,6 tys

  36,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  157,8 tys

  30,1(1%)

  161,5 tys

  31,0(0.9%)

  139,1 tys

  26,8(0.8%)

  103,2 tys

  20,0(0.5%)

  85,6 tys

  16,8(0.4%)

  77,5 tys

  15,4(0.3%)

  115,1 tys

  23,1(0.5%)

  120,8 tys

  24,6(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  916

  0,2(0%)

  29,9 tys

  5,7(0.2%)

  31,4 tys

  6,1(0.2%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  43,2 tys

  8,6(0.2%)

  33,2 tys

  6,7(0.1%)

  36,2 tys

  7,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,4 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  1,6(0%)

  22,4 tys

  4,5(0.1%)

  30,0 tys

  6,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  5,6(0.1%)

  16,8 tys

  3,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  96,9 tys

  18,5(0.6%)

  75,7 tys

  14,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  495

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,4 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  64,7 tys

  12,4(0.4%)

  101,5 tys

  19,6(0.6%)

  24,2 tys

  4,7(0.1%)

  175,7 tys

  34,5(0.8%)

  307,3 tys

  61,2(1.4%)

  383,8 tys

  77,2(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Bieżuń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 130 mieszkańców gminy Bieżuń jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 547 kobiet oraz 583 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,3% mieszkańców gminy Bieżuń, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 30,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Bieżuń mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Bieżuń największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (28,0%).

  W roku 2018 w gminie Bieżuń mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (49 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Bieżuń mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 70 dzieci (29 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  13,4% mieszkańców gminy Bieżuń w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 12,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 642 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 375 uczniów (191 kobiet oraz 184 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Bieżuń placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 378 uczniów (176 kobiet oraz 202 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 23,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,07.

  W gminie Bieżuń znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 96 uczniów (53 kobiety oraz 43 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Bieżuń placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (100 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 49 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,2 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców gminy Bieżuń w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,9%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Bieżuń
  26,1%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 28,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Bieżuń
  13,8%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,3%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,4%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,0%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 32,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,3%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 642 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  642,0
  Województwo
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,87
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Bieżuń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 28 4 lata
 • 28
 • 25 5 lata
 • 25
 • 45 6 lat
 • 45
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 28 6 lat
 • 28
 • 5 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Bieżuń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Bieżuń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Bieżuniu
  Publiczne
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  5113-
 • Szkoły podstawowe w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 375 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 184 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Bieżuń
  15,6
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Bieżuń
  89,07
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 88,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,36
  woj. mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Bieżuń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Bieżuń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Bieżuń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Bieżuń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu (Andrzej Zamoyski)
  Publiczna
  23 657-84-00
  23 657-83-25
  ul. Stefana Gołębiowskiego 1
  09-320 Bieżuń
  13266-
  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie (ppor. Kazimierz Grabowski)
  Publiczna
  23 657-85-07
  23 657-85-07
  Sławęcin 62
  09-320 Sławęcin
  75612
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Bieżuń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,2%
  44,8%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Bieżuń
  19,2
  woj. mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 96 niemiecki
 • 96 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Bieżuń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Bieżuń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu (Władysław Orkan)
  Publiczne
  23 657-80-63
  23 657-80-63
  ul. Warszawska 4
  09-320 Bieżuń
  614721
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Bieżuń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Bieżuń - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Bieżuń

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Bieżuń: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Bieżuń 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 710)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 93)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


 • Muzea w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Bieżuń działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 34 zwiedzających, co daje 69 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Bieżuń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Bieżuń działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 588 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 22 151 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


Gmina Bieżuń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Bieżuń i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Bieżuń odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 20,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Bieżuń znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Bieżuń
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Bieżuń w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 61,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  61,2
  Województwo
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 20,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Bieżuń
  20,4
  woj. mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 61,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  61,2
  woj. mazowieckie
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Bieżuń
  33,3
  Województwo
  14,2
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  Mazowieckie
  111,3
  Cała Polska
  112,4