Gmina Wysoka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Gmina Wysoka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wysoka to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Gmina Wysoka ma 6 694 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wysoka.
 • 6 694 Liczba mieszkańców
 • 123,0 km² Powierzchnia
 • 55 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Artur Kłysz Burmistrz gminy
Gmina Wysoka na mapie
Identyfikatory
 • 17.083653.1809 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3019093
Herb gminy Wysoka
Gmina Wysoka herb

Gmina Wysoka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-320Poczta Wysoka

Gmina Wysoka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wysoka)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Wysoka
(67) 287-10-04
(67) 287-10-80
Plac Powstańców Wielkopolskich 21
89-320 Wysoka

Gmina Wysoka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Wysoka ma 6 694 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wysoka zawarli w 2017 roku 38 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,8% mieszkańców gminy Wysoka jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wysoka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,30 na 1000 mieszkańców gminy Wysoka. W 2017 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 43,3% dziewczynek i 56,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,5% zgonów w gminie Wysoka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,6% zgonów w gminie Wysoka były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wysoka przypada 8.76 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 60 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 104 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wysoka -44. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  63,1% mieszkańców gminy Wysoka jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 694 Liczba mieszkańców
 • 3 320 Kobiety
 • 3 374 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wysoka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wysoka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wysoka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wysoka
  38,1 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Wysoka
  29,6%
  Województwo
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,1%
  Województwo
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wysoka w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Wysoka
  5,7
  Wielkopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Wysoka
  2,1
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wysoka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -0,3
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Cały kraj
  -0,0
 • 0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wysoka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wysoka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wysoka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wysoka w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,3%
  56,7%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  woj. wielkopolskie
  11,6
  Kraj
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  43,0
  Wielkopolskie
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 14.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.84
 • 61.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.59
 • 100.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.96
 • 73.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.64
 • 32.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.57
 • 6.47 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.47
 • 0.23 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.23
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Wysoka
  3 377 g
  Województwo
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 137 Waga 4000g - 4499g
 • 137
 • 462 Waga 3500g - 3999g
 • 462
 • 511 Waga 3000g - 3499g
 • 511
 • 194 Waga 2500g - 2999g
 • 194
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wysoka
  1,45
  woj. wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,77
  Cała Polska
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Wysoka
  1,10
  Wielkopolskie
  1,22
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Wysoka w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  8,8
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wysoka
  95,2
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wysoka
  4,5
  woj. wielkopolskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Wysoka
  3,3
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,0%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,1%
  Województwo
  27,4%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Wysoka
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Cały kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Kraj
  74,3
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  255,0
  Województwo
  261,2
  Cała Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  245,2
  Cała Polska
  261,6
 • 411,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  411,3
  Województwo
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Wysoka
  93,4
  Województwo
  68,9
  Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  32,8
  Wielkopolskie
  31,9
  Cały kraj
  31,8
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  11,4
  Wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,2%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 104 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -50 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wysoka w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wysoka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wysoka oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wysoka to 1 830 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 272 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wysoka to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Wysoka to 148,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,15% mieszkań posiada łazienkę, 76,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 35,19% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 830 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 272,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Wysoka
  272,00
  woj. wielkopolskie
  342,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Wysoka
  77,80 m2
  Województwo
  81,20 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 21,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  21,10 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Wysoka
  3,96
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Wysoka
  3,68
  woj. wielkopolskie
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,93 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Wysoka
  0,93
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Wysoka
  1,05
  Województwo
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,86
  Wielkopolskie
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 6,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  6,12
  Wielkopolskie
  21,56
  Cały kraj
  18,14
 • 1 041 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 148,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Wysoka
  148,7 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,16 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,20%
  woj. wielkopolskie
  98,50%
  Cała Polska
  96,79%
 • 94,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  94,75%
  Wielkopolskie
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 91,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Wysoka
  91,15%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Kraj
  91,31%
 • 76,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Wysoka
  76,34%
  Wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 35,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  35,19%
  Wielkopolskie
  51,41%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Wysoka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wysoka na 1000 mieszkańców pracuje 217 osób . 41,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wysoka wynosiło w 2017 roku 5,5% (8,0% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wysoka wynosiło 4 006,13 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wysoka 507 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 238 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -269.

  17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wysoka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 217 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wysoka
  217,0
  Województwo
  277,0
  Polska
  247,0
 • 5,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,0% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Gmina
  5,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wysoka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wysoka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wysoka w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 006 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 006 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 124 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wysoka w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 507 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 238 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -269 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wysoka w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 454 Pracujący ogółem
 • 602 Kobiety
 • 852 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wysoka w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,5
  Województwo
  63,1
  Cała Polska
  63,4
 • 26,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  26,1
  Województwo
  31,7
  Polska
  34,0
 • 80,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  80,8
  Województwo
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wysoka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wysoka w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 250 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (59) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (23) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wysoka najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (317) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,2% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (81) podmiotów, a 69,9% (237) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wysoka najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.4%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 339 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 237 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wysoka w 2017 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wysoka w 2017 roku
 • 250 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 317 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 317
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 338 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 338
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 66 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 66
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wysoka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wysoka stwierdzono szacunkowo 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wysoka wynosi 80,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wysoka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,31 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wysoka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 62
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 14,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Wysoka
  14,17
  woj. wielkopolskie
  16,50
  Cała Polska
  19,62
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wysoka
  9,32
  Wielkopolskie
  9,93
  Kraj
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wysoka
  2,02
  Województwo
  4,08
  Polska
  4,94
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  Województwo
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wysoka
  0,47
  Województwo
  0,35
  Polska
  0,49
 • 5,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wysoka
  5,31
  Wielkopolskie
  7,90
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Wysoka
  81%
  Wielkopolskie
  75%
  Kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Wysoka
  76%
  Wielkopolskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Wielkopolskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Wysoka
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Wysoka
  97%
  Wielkopolskie
  90%
  Kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Wielkopolskie
  54%
  Cała Polska
  52%

Gmina Wysoka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wysoka wyniosła w 2016 roku 25,1 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Wysoka - 38.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (33%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,4 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wysoka wyniosła w 2016 roku 25,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%). W budżecie gminy Wysoka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 353 złotych na mieszkańca (9,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,6 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  2,6 tys(100%)

  18,3 mln

  2,7 tys(100%)

  18,5 mln

  2,7 tys(100%)

  22,7 mln

  3,3 tys(100%)

  20,1 mln

  2,9 tys(100%)

  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,7 mln

  3,1 tys(100%)

  25,1 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  1,1 tys(42.8%)

  7,7 mln

  1,1 tys(42.3%)

  8,1 mln

  1,2 tys(43.9%)

  8,4 mln

  1,2 tys(37%)

  9,1 mln

  1,3 tys(45.2%)

  10,0 mln

  1,5 tys(48.3%)

  9,5 mln

  1,4 tys(46.1%)

  9,7 mln

  1,4 tys(38.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  463(17.7%)

  3,5 mln

  504(18.9%)

  3,4 mln

  497(18.5%)

  3,6 mln

  524(15.8%)

  3,7 mln

  547(18.6%)

  3,9 mln

  573(18.8%)

  3,9 mln

  585(19.1%)

  8,3 mln

  1,2 tys(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  324(12.4%)

  2,5 mln

  358(13.4%)

  2,5 mln

  363(13.5%)

  2,7 mln

  400(12.1%)

  2,9 mln

  419(14.2%)

  2,9 mln

  426(14%)

  2,9 mln

  433(14.1%)

  2,7 mln

  408(10.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  786,5 tys

  115(4.4%)

  734,9 tys

  107(4%)

  635,4 tys

  92,8(3.4%)

  1,0 mln

  148(4.5%)

  944,7 tys

  138(4.7%)

  941,2 tys

  139(4.6%)

  1,0 mln

  149(4.9%)

  1,0 mln

  155(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  292(11.2%)

  545,3 tys

  79,6(3%)

  667,1 tys

  97,4(3.6%)

  1,9 mln

  283(8.5%)

  536,0 tys

  78,3(2.7%)

  566,3 tys

  83,4(2.7%)

  694,1 tys

  103(3.4%)

  766,4 tys

  114(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  416,2 tys

  60,9(2.3%)

  685,2 tys

  100(3.8%)

  773,9 tys

  113(4.2%)

  632,0 tys

  92,2(2.8%)

  934,5 tys

  137(4.6%)

  672,1 tys

  99,0(3.3%)

  901,1 tys

  134(4.4%)

  643,4 tys

  95,6(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  75,8 tys

  11,1(0.4%)

  79,4 tys

  11,6(0.4%)

  75,0 tys

  11,0(0.4%)

  249,2 tys

  36,3(1.1%)

  74,0 tys

  10,8(0.4%)

  201,1 tys

  29,6(1%)

  149,2 tys

  22,1(0.7%)

  551,5 tys

  82,0(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  210,9 tys

  30,8(1.2%)

  1,6 mln

  227(8.5%)

  1,2 mln

  182(6.8%)

  3,0 mln

  445(13.4%)

  483,9 tys

  70,7(2.4%)

  385,8 tys

  56,8(1.9%)

  446,1 tys

  66,1(2.2%)

  410,7 tys

  61,0(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  678,8 tys

  99,3(3.8%)

  326,5 tys

  47,7(1.8%)

  432,8 tys

  63,2(2.3%)

  403,5 tys

  58,9(1.8%)

  426,9 tys

  62,4(2.1%)

  206,4 tys

  30,4(1%)

  307,5 tys

  45,6(1.5%)

  243,1 tys

  36,1(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  166,2 tys

  24,3(0.9%)

  151,6 tys

  22,1(0.8%)

  128,6 tys

  18,8(0.7%)

  153,7 tys

  22,4(0.7%)

  325,4 tys

  47,6(1.6%)

  165,4 tys

  24,4(0.8%)

  224,2 tys

  33,2(1.1%)

  183,3 tys

  27,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,9 tys

  11,5(0.4%)

  106,2 tys

  15,5(0.6%)

  77,3 tys

  11,3(0.4%)

  62,6 tys

  9,1(0.3%)

  137,4 tys

  20,1(0.7%)

  82,3 tys

  12,1(0.4%)

  168,5 tys

  25,0(0.8%)

  148,8 tys

  22,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  213,8 tys

  31,3(1.2%)

  193,8 tys

  28,3(1.1%)

  214,7 tys

  31,4(1.2%)

  321,4 tys

  46,9(1.4%)

  244,9 tys

  35,8(1.2%)

  197,2 tys

  29,1(1%)

  148,3 tys

  22,0(0.7%)

  136,9 tys

  20,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,4 tys

  17,2(0.7%)

  99,3 tys

  14,5(0.5%)

  107,0 tys

  15,6(0.6%)

  109,5 tys

  16,0(0.5%)

  137,8 tys

  20,1(0.7%)

  142,6 tys

  21,0(0.7%)

  135,7 tys

  20,1(0.7%)

  109,1 tys

  16,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  48,7 tys

  7,1(0.3%)

  57,5 tys

  8,4(0.3%)

  15,9 tys

  2,3(0.1%)

  39,0 tys

  5,7(0.2%)

  23,5 tys

  3,4(0.1%)

  29,7 tys

  4,4(0.1%)

  49,5 tys

  7,3(0.2%)

  85,0 tys

  12,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  1,2(0%)

  23,6 tys

  3,5(0.1%)

  15,8 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,5 tys

  7,4(0.2%)

  40,4 tys

  6,0(0.2%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  63,8 tys

  9,3(0.4%)

  58,0 tys

  8,5(0.3%)

  60,3 tys

  8,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,7 tys

  24,2(0.8%)

  267,4 tys

  39,4(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wysoka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wysoka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  2,5 tys(100%)

  17,4 mln

  2,5 tys(100%)

  19,2 mln

  2,8 tys(100%)

  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,5 mln

  3,0 tys(100%)

  21,3 mln

  3,1 tys(100%)

  21,2 mln

  3,1 tys(100%)

  25,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  1,3 tys(52.9%)

  9,2 mln

  1,3 tys(52.7%)

  8,9 mln

  1,3 tys(46.5%)

  9,6 mln

  1,4 tys(46.4%)

  10,3 mln

  1,5 tys(50.2%)

  9,3 mln

  1,4 tys(43.8%)

  9,6 mln

  1,4 tys(45.2%)

  9,6 mln

  1,4 tys(37.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  390(15.5%)

  2,9 mln

  429(16.9%)

  2,9 mln

  418(14.9%)

  3,0 mln

  443(14.7%)

  3,2 mln

  465(15.5%)

  3,2 mln

  473(15.1%)

  3,1 mln

  462(14.7%)

  7,5 mln

  1,1 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,8 mln

  556(22.1%)

  3,7 mln

  534(21.1%)

  4,1 mln

  593(21.1%)

  4,5 mln

  660(21.8%)

  4,8 mln

  695(23.1%)

  5,4 mln

  794(25.3%)

  5,8 mln

  860(27.4%)

  6,1 mln

  900(24%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  588,8 tys

  86,1(3.4%)

  581,3 tys

  84,8(3.3%)

  582,7 tys

  85,1(3%)

  921,8 tys

  134(4.5%)

  866,7 tys

  127(4.2%)

  852,3 tys

  126(4%)

  942,6 tys

  140(4.4%)

  929,2 tys

  138(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  222,7 tys

  32,6(1.3%)

  258,7 tys

  37,8(1.5%)

  369,0 tys

  53,9(1.9%)

  283,1 tys

  41,3(1.4%)

  433,6 tys

  63,4(2.1%)

  1,4 mln

  203(6.5%)

  593,4 tys

  87,9(2.8%)

  607,0 tys

  90,2(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  144,5 tys

  21,1(0.8%)

  406,1 tys

  59,3(2.3%)

  844,8 tys

  123(4.4%)

  464,8 tys

  67,8(2.2%)

  207,0 tys

  30,2(1%)

  407,6 tys

  60,1(1.9%)

  505,3 tys

  74,9(2.4%)

  291,7 tys

  43,4(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  213,8 tys

  31,3(1.2%)

  210,8 tys

  30,8(1.2%)

  157,3 tys

  23,0(0.8%)

  204,0 tys

  29,8(1%)

  184,2 tys

  26,9(0.9%)

  160,1 tys

  23,6(0.8%)

  172,0 tys

  25,5(0.8%)

  136,7 tys

  20,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,4 tys

  17,2(0.7%)

  99,3 tys

  14,5(0.6%)

  88,3 tys

  12,9(0.5%)

  90,0 tys

  13,1(0.4%)

  114,4 tys

  16,7(0.6%)

  118,0 tys

  17,4(0.6%)

  110,3 tys

  16,3(0.5%)

  87,5 tys

  13,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  865

  0,1(0%)

  19,9 tys

  2,9(0.1%)

  25,5 tys

  3,7(0.1%)

  37,3 tys

  5,4(0.2%)

  24,8 tys

  3,6(0.1%)

  41,2 tys

  6,1(0.2%)

  52,2 tys

  7,7(0.2%)

  47,0 tys

  7,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  10,3(0.3%)

  8,1 tys

  1,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  1,2(0%)

  23,6 tys

  3,5(0.1%)

  15,8 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  50,5 tys

  7,4(0.2%)

  40,4 tys

  6,0(0.2%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  19,5 tys

  2,8(0.1%)

  264,9 tys

  38,6(1.3%)

  236,6 tys

  34,6(1.2%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  185,1 tys

  27,4(0.9%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0 tys

  4,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  184(6.6%)

  1,3 mln

  185(6.1%)

  19,0 tys

  2,8(0.1%)

  120,8 tys

  17,8(0.6%)

  27,4 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,7 tys

  23,8(0.8%)

  235,7 tys

  34,7(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  310,0 tys

  45,3(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,7 tys

  5,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wysoka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 840 mieszkańców gminy Wysoka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 904 kobiet oraz 936 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców gminy Wysoka, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Wysoka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wysoka największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  17,0% mieszkańców gminy Wysoka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 538 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 6,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,64.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 84,26.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców gminy Wysoka w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  15,9%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,4% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,5%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina Wysoka
  2,5%
  Województwo
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  9,3%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Wysoka
  24,4%
  Województwo
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wysoka
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Wysoka
  18,7%
  Województwo
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Wysoka
  1,2%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 538 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Wysoka
  538,0
  Wielkopolskie
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 6,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  6,86
  woj. wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wysoka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wysoka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Parafialne im. Karola Wojtyły w Wysokiej (Karol Wojtyła)
  Niepubliczne
  53 336-33-54
  ul. pl. św. Jana Pawła II 2
  89-320 Wysoka
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Wysoka
  92,64
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Cała Polska
  96,62
 • 88,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,55
  Wielkopolskie
  94,65
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Wysoka
  14,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 • 46,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wysoka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wysoka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  67 287-10-32
  67 287-10-41
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  2143038
  Samorządowa Szkola Podstawowa
  Publiczna
  67 213-12-98
  67 213-12-98
  Bądecz 18
  89-320 Bądecz
  77013
  Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela (Wacław Popiel)
  Publiczna
  67 287-28-75
  67 287-28-75
  ul. Mościska 9
  89-320 Mościska
  86616
  Samorządowa Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  67 287-17-71
  67 287-17-71
  ul. Czajcze 26
  89-320 Czajcze
  76414
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  84,26
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Cała Polska
  100,01
 • 79,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Wysoka
  79,17
  woj. wielkopolskie
  94,24
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wysoka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Wysoka
  20,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Wysoka

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wysoka aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Wysokiej (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczne
  67 287-11-08
  67 287-11-08
  ul. Szkolna 4
  89-320 Wysoka
  1121127
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wysoka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wysoka - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Wysoka: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 6 650)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 85)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 60)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 65)
  • teatralne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wysoka działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 660 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 23 089 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Wysoka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wysoka działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 349 członków. Zarejestrowano 339 ćwiczących (mężczyźni: 222, kobiety: 117, chłopcy do lat 18: 165, dziewczęta do lat 18: 113). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wysoka w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)