Gmina Wołczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Wołczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wołczyn to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego. Gmina Wołczyn ma 13 748 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 20,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 28,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wołczyn.
 • 13 748 Liczba mieszkańców
 • 241,0 km² Powierzchnia
 • 57 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKL Tablice rejestracyjne
 • Jan Leszek Wiącek Burmistrz gminy
Gmina Wołczyn na mapie
Identyfikatory
 • 18.051651.0185 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1604043
Herb gminy Wołczyn
Gmina Wołczyn herb

Gmina Wołczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-250Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34
46-250Skrytki Pocztowe Poczta Wołczyn, ul. Dworcowa 34
46-255Poczta Wierzbica Górna, ul. Wierzbica Górna 64
46-262Poczta Wołczyn
46-264Poczta Wołczyn, ul. Wołczynska 40

Gmina Wołczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wołczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Wołczynie
(77) 418-83-40
(77) 418-83-44
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
ZUS Inspektorat w Kluczborku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork

Gmina Wołczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Wołczyn ma 13 748 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wołczyn zawarli w 2017 roku 67 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Wołczyn jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wołczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,45 na 1000 mieszkańców gminy Wołczyn. W 2017 roku urodziło się 128 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,8% zgonów w gminie Wołczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w gminie Wołczyn były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wołczyn przypada 11.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 167 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 183 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wołczyn -16. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,7% mieszkańców gminy Wołczyn jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 748 Liczba mieszkańców
 • 6 882 Kobiety
 • 6 866 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wołczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wołczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wołczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wołczyn
  41,1 lat
  woj. opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,7%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,6%
  woj. opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Wołczyn
  4,2%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wołczyn w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,9
  woj. opolskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wołczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Wołczyn
  -1,5
  Województwo
  -1,8
  Cały kraj
  -0,0
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wołczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wołczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wołczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wołczyn w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 128 Urodzenia żywe
 • 56 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 72 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,3%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Opolskie
  9,2
  Cały kraj
  10,5
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Wołczyn
  36,9
  Województwo
  38,7
  Polska
  44,2
 • 11.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.92
 • 53.55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.55
 • 83.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83.7
 • 60.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60.67
 • 28.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.58
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.58
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Wołczyn
  3 338 g
  woj. opolskie
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 235 Waga 3000g - 3499g
 • 235
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wołczyn
  1,21
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  woj. opolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Wołczyn
  0,77
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Wołczyn w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 154 Zgony
 • 63 Kobiety
  (Zgony)
 • 91 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,9%
  59,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Wołczyn
  11,2
  woj. opolskie
  10,1
  Cała Polska
  10,1
 • 117,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  117,4
  woj. opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Opolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,1
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kluczborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Wołczyn
  46,5%
  woj. opolskie
  48,6%
  Kraj
  45,7%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Wołczyn
  25,5%
  Opolskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Wołczyn
  4,1%
  woj. opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 258,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  258,7
  Województwo
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cała Polska
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 479,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  472,5
  woj. opolskie
  509,7
  Polska
  469,0
 • 90,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,5
  woj. opolskie
  98,8
  Polska
  87,7
 • 26,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Wołczyn
  26,3
  Opolskie
  36,1
  Cała Polska
  31,8
 • 14,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,6
  woj. opolskie
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Wołczyn
  1,6%
  Opolskie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 167 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 183 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 101 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 82 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wołczyn w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wołczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wołczyn oddano do użytku 25 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wołczyn to 4 549 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 52,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 48,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wołczyn to 3,92 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Wołczyn to 113,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,62% mieszkań posiada łazienkę, 76,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,77% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 549 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 330,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  330,00
  Województwo
  355,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Wołczyn
  72,50 m2
  woj. opolskie
  80,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,90 m2
  Opolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,85
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Wołczyn
  3,03
  Opolskie
  2,81
  Cały kraj
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Wołczyn
  0,79
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 25 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,82
  Województwo
  2,02
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 10 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 98 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Wołczyn
  3,92
  Województwo
  4,59
  Kraj
  3,91
 • 7,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  7,13
  woj. opolskie
  9,28
  Kraj
  18,14
 • 2 848 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 113,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Wołczyn
  113,9 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,21 m2
  Opolskie
  0,23 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,09%
  Opolskie
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,35%
  woj. opolskie
  96,96%
  Cały kraj
  93,66%
 • 89,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,62%
  Województwo
  93,50%
  Polska
  91,31%
 • 76,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  76,94%
  Województwo
  82,22%
  Kraj
  82,12%
 • 43,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  43,77%
  Opolskie
  46,51%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Wołczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wołczyn na 1000 mieszkańców pracuje 114 osób . 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wołczyn wynosiło w 2017 roku 10,9% (13,2% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wołczyn wynosiło 3 939,54 PLN, co odpowiada 87.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wołczyn 1 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 450 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -976.

  25,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wołczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Wołczyn
  114,0
  Województwo
  215,0
  Cały kraj
  247,0
 • 10,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,2% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Gmina Wołczyn
  10,9%
  Opolskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wołczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wołczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wołczyn w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 940 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 940 PLN
  woj. opolskie
  4 145 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wołczyn w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 450 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -976 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Przemysł i budownictwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wołczyn w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 570 Pracujący ogółem
 • 789 Kobiety
 • 781 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wołczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,9
  woj. opolskie
  59,7
  Cały kraj
  63,4
 • 31,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,2
  Opolskie
  34,2
  Polska
  34,0
 • 121,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,1
  Województwo
  134,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wołczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Wołczyn w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 050 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 770 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 69 nowych podmiotów, a 55 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (86) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (54) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (119) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wołczyn najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 004) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,3% (56) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,2% (317) podmiotów, a 64,5% (677) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wołczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 050 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 317 Przemysł i budownictwo
 • 677 Pozostała działalność
 • 69 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wołczyn w 2017 roku
 • 55 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wołczyn w 2017 roku
 • 770 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 004 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 004
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 049 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 049
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 770 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 200 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 200
 • 186 Budownictwo
 • 186
 • 90 Przetwórstwo przemysłowe
 • 90
 • 69 Transport i gospodarka magazynowa
 • 69
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wołczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Wołczyn stwierdzono szacunkowo 591 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 42,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wołczyn wynosi 91,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wołczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 31,40 (wykrywalność 97%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,87 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,87 (53%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,72 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wołczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 591 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 591
 • 122 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 122
 • 432 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 432
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 10
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 42,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wołczyn
  42,91
  Województwo
  19,95
  Polska
  19,62
 • 8,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,87
  Opolskie
  11,91
  Kraj
  12,07
 • 31,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wołczyn
  31,40
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,78
  woj. opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,72 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wołczyn
  0,72
  woj. opolskie
  0,55
  Kraj
  0,49
 • 5,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,87
  Opolskie
  8,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Wołczyn
  92%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Wołczyn
  70%
  Województwo
  63%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  Opolskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  90%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Wołczyn
  53%
  Województwo
  52%
  Kraj
  52%

Gmina Wołczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wołczyn wyniosła w 2016 roku 44,6 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Wołczyn - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wołczyn wyniosła w 2016 roku 46,8 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (26.5%). W budżecie gminy Wołczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 403 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,3 mln

  2,4 tys(100%)

  38,3 mln

  2,7 tys(100%)

  34,3 mln

  2,4 tys(100%)

  36,0 mln

  2,6 tys(100%)

  44,4 mln

  3,2 tys(100%)

  42,0 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  44,6 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,4 mln

  870(36.3%)

  13,4 mln

  939(35%)

  13,9 mln

  983(40.6%)

  15,0 mln

  1,1 tys(41.6%)

  14,6 mln

  1,0 tys(33%)

  18,2 mln

  1,3 tys(43.3%)

  16,0 mln

  1,2 tys(38.4%)

  15,9 mln

  1,2 tys(35.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  444(18.5%)

  7,2 mln

  507(18.9%)

  7,3 mln

  520(21.4%)

  7,5 mln

  535(21%)

  7,7 mln

  549(17.3%)

  7,9 mln

  571(18.9%)

  7,9 mln

  574(19.1%)

  14,2 mln

  1,0 tys(31.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  227(9.5%)

  3,5 mln

  245(9.1%)

  3,6 mln

  256(10.5%)

  3,8 mln

  270(10.6%)

  3,8 mln

  275(8.7%)

  3,9 mln

  283(9.4%)

  4,0 mln

  291(9.7%)

  4,2 mln

  303(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  922,2 tys

  64,5(2.7%)

  1,0 mln

  70,7(2.6%)

  1,1 mln

  77,7(3.2%)

  1,5 mln

  108(4.2%)

  11,7 mln

  837(26.3%)

  3,4 mln

  247(8.2%)

  5,1 mln

  365(12.2%)

  2,8 mln

  203(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  271(11.3%)

  1,4 mln

  96,3(3.6%)

  2,0 mln

  141(5.8%)

  890,0 tys

  63,2(2.5%)

  407,5 tys

  29,2(0.9%)

  2,1 mln

  151(5%)

  2,5 mln

  184(6.1%)

  2,0 mln

  148(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  926,3 tys

  64,8(2.7%)

  2,1 mln

  148(5.5%)

  1,2 mln

  81,8(3.4%)

  1,3 mln

  95,6(3.7%)

  1,8 mln

  126(4%)

  1,6 mln

  118(3.9%)

  1,4 mln

  105(3.5%)

  1,6 mln

  117(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,9 mln

  205(8.5%)

  6,9 mln

  481(17.9%)

  1,9 mln

  132(5.4%)

  2,8 mln

  197(7.7%)

  1,2 mln

  82,5(2.6%)

  1,1 mln

  76,6(2.5%)

  991,6 tys

  71,6(2.4%)

  999,9 tys

  72,5(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,1 tys

  20,1(0.8%)

  245,6 tys

  17,2(0.6%)

  707,1 tys

  50,0(2.1%)

  892,4 tys

  63,3(2.5%)

  964,6 tys

  69,1(2.2%)

  875,7 tys

  62,9(2.1%)

  1,1 mln

  78,7(2.6%)

  849,2 tys

  61,6(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  589,4 tys

  41,2(1.7%)

  581,4 tys

  40,7(1.5%)

  543,3 tys

  38,4(1.6%)

  613,2 tys

  43,5(1.7%)

  671,0 tys

  48,0(1.5%)

  713,0 tys

  51,2(1.7%)

  615,1 tys

  44,4(1.5%)

  579,4 tys

  42,0(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  98,9(4.1%)

  718,0 tys

  50,3(1.9%)

  320,2 tys

  22,6(0.9%)

  366,0 tys

  26,0(1%)

  380,8 tys

  27,3(0.9%)

  426,1 tys

  30,6(1%)

  439,6 tys

  31,8(1.1%)

  453,5 tys

  32,9(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  330,8 tys

  23,1(1%)

  383,5 tys

  26,9(1%)

  362,2 tys

  25,6(1.1%)

  414,5 tys

  29,4(1.2%)

  400,5 tys

  28,7(0.9%)

  534,8 tys

  38,4(1.3%)

  740,8 tys

  53,5(1.8%)

  399,9 tys

  29,0(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  207,1 tys

  14,5(0.6%)

  217,3 tys

  15,2(0.6%)

  238,1 tys

  16,8(0.7%)

  202,0 tys

  14,3(0.6%)

  214,9 tys

  15,4(0.5%)

  260,3 tys

  18,7(0.6%)

  197,9 tys

  14,3(0.5%)

  242,6 tys

  17,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  156,3 tys

  10,9(0.5%)

  70,6 tys

  4,9(0.2%)

  87,7 tys

  6,2(0.3%)

  99,0 tys

  7,0(0.3%)

  114,2 tys

  8,2(0.3%)

  126,9 tys

  9,1(0.3%)

  124,0 tys

  9,0(0.3%)

  183,9 tys

  13,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  222,8 tys

  15,6(0.7%)

  214,2 tys

  15,0(0.6%)

  598,7 tys

  42,3(1.7%)

  336,4 tys

  23,9(0.9%)

  190,5 tys

  13,6(0.4%)

  205,1 tys

  14,7(0.5%)

  193,6 tys

  14,0(0.5%)

  177,1 tys

  12,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,5 tys

  2,6(0.1%)

  102,2 tys

  7,2(0.3%)

  42,9 tys

  3,0(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  117,7 tys

  8,5(0.3%)

  149,0 tys

  10,8(0.4%)

  17,1 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  230,8 tys

  16,1(0.7%)

  196,3 tys

  13,7(0.5%)

  210,3 tys

  14,9(0.6%)

  209,9 tys

  14,9(0.6%)

  264,0 tys

  18,9(0.6%)

  413,0 tys

  29,7(1%)

  62,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  91,9 tys

  6,4(0.3%)

  86,9 tys

  6,1(0.2%)

  86,4 tys

  6,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,4 tys

  6,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wołczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wołczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,8 mln

  2,4 tys(100%)

  37,9 mln

  2,7 tys(100%)

  34,6 mln

  2,4 tys(100%)

  36,0 mln

  2,6 tys(100%)

  42,7 mln

  3,0 tys(100%)

  41,5 mln

  3,0 tys(100%)

  41,6 mln

  3,0 tys(100%)

  46,8 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,5 mln

  661(28%)

  10,5 mln

  735(27.7%)

  11,2 mln

  790(32.3%)

  12,4 mln

  877(34.3%)

  13,5 mln

  969(31.7%)

  15,0 mln

  1,1 tys(36.2%)

  15,1 mln

  1,1 tys(36.4%)

  14,3 mln

  1,0 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  952(40.3%)

  14,2 mln

  992(37.4%)

  12,5 mln

  882(36.1%)

  12,8 mln

  909(35.6%)

  13,0 mln

  930(30.4%)

  12,7 mln

  910(30.5%)

  13,4 mln

  967(32.2%)

  13,8 mln

  1,0 tys(29.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  352(14.9%)

  5,7 mln

  403(15.2%)

  6,0 mln

  421(17.2%)

  6,1 mln

  430(16.8%)

  6,1 mln

  435(14.2%)

  6,3 mln

  455(15.3%)

  6,3 mln

  452(15.1%)

  12,4 mln

  901(26.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  472,1 tys

  33,0(1.4%)

  523,7 tys

  36,7(1.4%)

  608,0 tys

  43,0(1.8%)

  481,3 tys

  34,2(1.3%)

  672,3 tys

  48,1(1.6%)

  2,4 mln

  171(5.7%)

  1,0 mln

  74,8(2.5%)

  1,7 mln

  125(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  48,4 tys

  3,4(0.1%)

  205,0 tys

  14,4(0.5%)

  119,6 tys

  8,5(0.3%)

  119,7 tys

  8,5(0.3%)

  5,5 mln

  396(13%)

  1,8 mln

  129(4.3%)

  1,6 mln

  115(3.8%)

  1,5 mln

  105(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,4 tys

  52,9(2.2%)

  1,2 mln

  81,6(3.1%)

  1,0 mln

  71,6(2.9%)

  1,4 mln

  96,9(3.8%)

  1,1 mln

  77,0(2.5%)

  977,4 tys

  70,2(2.4%)

  1,4 mln

  99,3(3.3%)

  1,1 mln

  77,5(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  856,2 tys

  59,9(2.5%)

  4,2 mln

  293(11.1%)

  1,4 mln

  95,7(3.9%)

  1,3 mln

  92,4(3.6%)

  2,1 mln

  148(4.8%)

  1,0 mln

  74,8(2.5%)

  1,1 mln

  81,5(2.7%)

  1,0 mln

  73,3(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  127(5.4%)

  638,1 tys

  44,7(1.7%)

  578,2 tys

  40,9(1.7%)

  400,0 tys

  28,4(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  327,4 tys

  23,5(0.8%)

  811,9 tys

  58,7(2%)

  507,6 tys

  36,8(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  307,3 tys

  21,5(0.9%)

  234,7 tys

  16,4(0.6%)

  245,9 tys

  17,4(0.7%)

  207,0 tys

  14,7(0.6%)

  216,3 tys

  15,5(0.5%)

  206,1 tys

  14,8(0.5%)

  196,2 tys

  14,2(0.5%)

  210,7 tys

  15,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  211,2 tys

  14,8(0.6%)

  171,4 tys

  12,0(0.5%)

  143,3 tys

  10,1(0.4%)

  147,1 tys

  10,4(0.4%)

  189,2 tys

  13,5(0.4%)

  161,1 tys

  11,6(0.4%)

  120,6 tys

  8,7(0.3%)

  106,2 tys

  7,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,2 tys

  1,6(0.1%)

  38,7 tys

  2,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  8,5 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,9(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  21,7 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,5 tys

  2,6(0.1%)

  102,2 tys

  7,2(0.3%)

  42,9 tys

  3,0(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  117,7 tys

  8,5(0.3%)

  149,0 tys

  10,8(0.4%)

  17,1 tys

  1,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,2 tys

  0,7(0%)

  700

  0,0(0%)

  423,9 tys

  30,0(1.2%)

  507,0 tys

  36,0(1.4%)

  550

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  276,1 tys

  19,9(0.7%)

  12,9 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  691,3 tys

  48,3(2%)

  25,4 tys

  1,8(0.1%)

  257,6 tys

  18,2(0.7%)

  31,6 tys

  2,2(0.1%)

  30,2 tys

  2,2(0.1%)

  18,9 tys

  1,4(0%)

  19,4 tys

  1,4(0%)

  11,8 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,7 tys

  1,2(0%)

  7,8 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  0,6(0%)

  16,1 tys

  1,1(0%)

  15,5 tys

  1,1(0%)

  12,4 tys

  0,9(0%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  206,8 tys

  14,5(0.6%)

  360

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  230,3 tys

  16,1(0.7%)

  196,3 tys

  13,7(0.5%)

  210,3 tys

  14,9(0.6%)

  209,9 tys

  14,9(0.6%)

  267,5 tys

  19,2(0.6%)

  424,1 tys

  30,5(1%)

  47,7 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wołczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 098 mieszkańców gminy Wołczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 488 kobiet oraz 1 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,6% mieszkańców gminy Wołczyn, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,3% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Wołczyn mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wołczyn największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  14,3% mieszkańców gminy Wołczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,57.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,7% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców gminy Wołczyn w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 12,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  12,4%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Wołczyn
  31,9%
  woj. opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • gm. Wołczyn
  2,8%
  woj. opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,2%
  Województwo
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,9%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Wołczyn
  27,6%
  Opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 20,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  21,3%
  Opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,2%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  813,0
  woj. opolskie
  875,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Wołczyn
  1,51
  woj. opolskie
  0,85
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wołczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wołczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Wołczynie
  Publiczne
  77 418-83-85
  77 418-83-85
  ul. Sienkiewicza 1
  46-250 Wołczyn
  716212
  Punkt Przedszkolny w Szymonkowie
  Publiczny
  77 414-15-95
  77 414-15-95
  ul. WOŁCZYŃSKA 3
  46-250 Szymonków
  1194
  Punkt Przedszkolny w Skałągach
  Publiczny
  77 414-12-21
  ul. Wołczyńska 23
  46-262 Skałągi
  1181
 • Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,57
  woj. opolskie
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 84,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Wołczyn
  84,19
  Opolskie
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,0
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 54,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wołczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wołczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  77 407-20-60
  ul. Rzeczna 10
  46-250 Wołczyn
  1532629
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  77 418-84-04
  77 418-84-04
  ul. Henryka Sienkiewicza 4
  46-250 Wołczyn
  714919
  Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej
  Publiczna
  77 414-13-90
  77 414-13-90
  ul. Wierzbica Górna 39A
  46-255 Wierzbica Górna
  813215
  Szkoła Podstawowa w Komorznie
  Publiczna
  77 414-95-03
  77 414-95-03
  ul. Główna 31
  46-264 Komorzno
  811514
  Szkoła Podstawowa w Wąsicach
  Publiczna
  77 418-86-95
  77 418-86-95
  ul. Główna 16
  46-250 Wąsice
  88816
  Szkoła Podstawowa w Skałągach
  Publiczna
  77 414-12-21
  ul. Wołczyńska 23
  46-262 Skałągi
  6549
  Szkoła Podstawowa w Szymonkowie
  Publiczna
  77 414-15-95
  77 414-15-95
  ul. WOŁCZYŃSKA 3
  46-250 Szymonków
  44310
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Wołczyn
  85,75
  woj. opolskie
  96,73
  Cała Polska
  100,01
 • 80,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Wołczyn
  80,47
  Województwo
  88,61
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Wołczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Wołczyn
  25,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 • 28,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Wołczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wołczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Wołczynie (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 407-21-80
  77 407-21-80
  ul. Rzeczna 6
  46-250 Wołczyn
  15337-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Wołczyn w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Wołczyn
  23,0
  woj. opolskie
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Wołczyn

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wołczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie
  Publiczne
  77 407-21-80
  77 407-21-80
  ul. Rzeczna 6
  46-250 Wołczyn
  383-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wołczyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wołczyn - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wołczyn

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Wołczyn: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Wołczyn 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 010 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 181 (uczestnicy: 15 604)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 1 025)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 4 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 4 210)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 1 700)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 96 (uczestnicy: 2 769)
  • inne: 5 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 928)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 200)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 450)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 173)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 230)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 40)
  • tańca: 3 (absolwenci: 190)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 10


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 157)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wołczyn działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 35 061 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 47 455 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Wołczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wołczyn działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 209 członków. Zarejestrowano 298 ćwiczących (mężczyźni: 284, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 105, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wołczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)