Gmina Sieniawa w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Sieniawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Sieniawa to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przeworskiego. Gmina Sieniawa ma 6 749 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Sieniawa.
 • 6 749 Liczba mieszkańców
 • 127,4 km² Powierzchnia
 • 53 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPZ Tablice rejestracyjne
 • Adam Woś Burmistrz gminy
Gmina Sieniawa na mapie
Identyfikatory
 • 22.609550.1778 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1814073
Herb gminy Sieniawa
Gmina Sieniawa herb

Gmina Sieniawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-530Poczta Sieniawa

Gmina Sieniawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Sieniawa)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
(16) 622-73-01 35
(16) 622-73-01
Rynek 1
37-530 Sieniawa
ZUS Inspektorat w Przeworsku (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dworcowa 1
37-200 Przeworsk

Gmina Sieniawa - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Sieniawa

Gmina Sieniawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Sieniawa ma 6 749 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Sieniawa zawarli w 2022 roku 33 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,4% mieszkańców gminy Sieniawa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Sieniawa ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców gminy Sieniawa. W 2022 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,7% zgonów w gminie Sieniawa spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w gminie Sieniawa były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Sieniawa przypada 9.17 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 69 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Sieniawa 10. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  62,9% mieszkańców gminy Sieniawa jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 749 Liczba mieszkańców
 • 3 330 Kobiety
 • 3 419 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Sieniawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Sieniawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Sieniawa w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Sieniawa
  40,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Sieniawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Sieniawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Sieniawa
  29,3%
  Podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,0%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Podkarpackie
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Sieniawa w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,0
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Sieniawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Sieniawa
  0,0
  Podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Sieniawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Sieniawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Sieniawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Sieniawa w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  woj. podkarpackie
  8,1
  Kraj
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Sieniawa
  36,5
  woj. podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 1
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Sieniawa
  3 338 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 206 Waga 3500g - 3999g
 • 206
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Sieniawa
  1,29
  woj. podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Sieniawa
  0,61
  Podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Sieniawa w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,2
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 126,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  126,5
  Podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,2
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,7%
  Podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  21,8%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Sieniawa
  7,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  232,4
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 455,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 494,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 414,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  455,5
  Podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 62,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Sieniawa
  62,2
  Województwo
  72,9
  Kraj
  62,9
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  23,2
  Województwo
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Sieniawa
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 69 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Sieniawa w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sieniawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Sieniawa oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Sieniawa to 2 037 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 301 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Sieniawa to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Sieniawa to 132,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,15% mieszkań posiada łazienkę, 79,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 68,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 037 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 300,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  300,60
  woj. podkarpackie
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  93,50 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Sieniawa
  28,10 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Sieniawa
  4,39
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,33
  woj. podkarpackie
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  Podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,51
  Województwo
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Sieniawa
  5,29
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 13,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  13,28
  Województwo
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 2 256 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Sieniawa
  132,7 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Sieniawa
  0,33 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,10%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 91,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Sieniawa
  91,70%
  Województwo
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 89,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,15%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 79,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Sieniawa
  79,19%
  Województwo
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 68,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  68,14%
  Podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Sieniawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Sieniawa na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Sieniawa wynosiło w 2023 roku 13,6% (13,6% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sieniawa wynosiło 5 110,08 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Sieniawa 27 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 53 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 26.

  24,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Sieniawa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  143,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,0% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Gmina
  13,6%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Sieniawa w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Sieniawa w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Sieniawa w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 698 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Sieniawa
  5 110 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Sieniawa w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 26 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Sieniawa w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 966 Pracujący ogółem
 • 474 Kobiety
 • 492 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Sieniawa w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Sieniawa
  59,1
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 30,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,3
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 105,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Sieniawa
  105,4
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Sieniawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Sieniawa w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 520 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 406 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (53) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (30) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (45) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Sieniawa najwięcej (32) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (502) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,5% (200) podmiotów, a 58,8% (306) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Sieniawa najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 520 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 200 Przemysł i budownictwo
 • 306 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Sieniawa w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w gminie Sieniawa w 2023 roku
 • 406 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 502 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 502
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 520 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 520
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 406 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 116 Budownictwo
 • 116
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 57 Przetwórstwo przemysłowe
 • 57
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sieniawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Sieniawa stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 65 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Sieniawa wynosi 76,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Sieniawa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,89 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,00 (65%), drogowe - 1,27 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Sieniawa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 65
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 9,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Sieniawa
  9,61
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,89
  woj. podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 4,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Sieniawa
  0,20
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,00
  woj. podkarpackie
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Sieniawa
  76%
  woj. podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  77%
  Podkarpackie
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  66%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Sieniawa
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  64%
  woj. podkarpackie
  48%
  Polska
  51%

Gmina Sieniawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Sieniawa wyniosła w 2022 roku 46,6 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Sieniawa - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Sieniawa wyniosła w 2022 roku 50,0 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie gminy Sieniawa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 881 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,7 tys(100%)

  30,0 mln

  4,3 tys(100%)

  41,8 mln

  6,0 tys(100%)

  47,0 mln

  6,7 tys(100%)

  36,4 mln

  5,2 tys(100%)

  41,4 mln

  6,1 tys(100%)

  39,4 mln

  5,8 tys(100%)

  46,6 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,8 mln

  1,4 tys(37.7%)

  8,9 mln

  1,3 tys(29.5%)

  9,2 mln

  1,3 tys(21.9%)

  9,5 mln

  1,4 tys(20.2%)

  10,4 mln

  1,5 tys(28.7%)

  9,4 mln

  1,3 tys(22.8%)

  11,4 mln

  1,6 tys(28.8%)

  12,1 mln

  1,8 tys(26%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  583(15.8%)

  8,6 mln

  1,2 tys(28.8%)

  1,4 mln

  203(3.4%)

  1,6 mln

  225(3.4%)

  1,8 mln

  259(5%)

  1,8 mln

  250(4.2%)

  1,8 mln

  259(4.6%)

  6,1 mln

  907(13.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  324(8.8%)

  2,8 mln

  397(9.3%)

  3,0 mln

  422(7.1%)

  3,0 mln

  430(6.4%)

  3,5 mln

  504(9.8%)

  3,8 mln

  538(9.1%)

  4,5 mln

  649(11.4%)

  4,5 mln

  663(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  221(6%)

  3,1 mln

  434(10.2%)

  1,5 mln

  218(3.7%)

  2,9 mln

  416(6.2%)

  1,4 mln

  197(3.8%)

  957,3 tys

  136(2.3%)

  1,5 mln

  223(3.9%)

  4,1 mln

  608(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  224(6.1%)

  1,7 mln

  247(5.8%)

  1,9 mln

  264(4.4%)

  7,0 mln

  1,0 tys(15%)

  3,2 mln

  457(8.8%)

  6,0 mln

  858(14.5%)

  3,0 mln

  433(7.6%)

  3,4 mln

  507(7.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  208(5.6%)

  754,3 tys

  107(2.5%)

  1,3 mln

  188(3.1%)

  5,8 mln

  830(12.4%)

  1,9 mln

  264(5.1%)

  1,5 mln

  220(3.7%)

  1,8 mln

  260(4.6%)

  2,3 mln

  346(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  148(4%)

  1,1 mln

  161(3.8%)

  12,1 mln

  1,7 tys(28.9%)

  5,2 mln

  747(11.2%)

  1,3 mln

  190(3.7%)

  481,8 tys

  68,6(1.2%)

  1,5 mln

  216(3.8%)

  1,9 mln

  286(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  222(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  547,9 tys

  77,9(2.1%)

  572,3 tys

  81,2(1.9%)

  456,8 tys

  65,0(1.1%)

  540,7 tys

  77,1(1.2%)

  486,0 tys

  69,0(1.3%)

  428,9 tys

  61,1(1%)

  1,2 mln

  175(3.1%)

  1,4 mln

  205(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  426,9 tys

  60,7(1.6%)

  299,4 tys

  42,5(1%)

  350,3 tys

  49,9(0.8%)

  438,8 tys

  62,6(0.9%)

  500,2 tys

  71,0(1.4%)

  414,5 tys

  59,0(1%)

  279,2 tys

  40,2(0.7%)

  744,2 tys

  110(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  381,4 tys

  54,3(1.5%)

  424,9 tys

  60,3(1.4%)

  343,0 tys

  48,8(0.8%)

  337,9 tys

  48,2(0.7%)

  546,3 tys

  77,6(1.5%)

  417,0 tys

  59,4(1%)

  449,2 tys

  64,7(1.1%)

  663,1 tys

  97,8(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 mln

  240(6.5%)

  426,7 tys

  60,5(1.4%)

  375,5 tys

  53,5(0.9%)

  226,3 tys

  32,3(0.5%)

  296,6 tys

  42,1(0.8%)

  529,6 tys

  75,4(1.3%)

  216,9 tys

  31,2(0.6%)

  476,5 tys

  70,3(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,4 tys

  22,4(0.6%)

  515,8 tys

  73,2(1.7%)

  397,6 tys

  56,6(1%)

  63,0 tys

  9,0(0.1%)

  86,5 tys

  12,3(0.2%)

  73,6 tys

  10,5(0.2%)

  163,5 tys

  23,5(0.4%)

  243,3 tys

  35,9(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  56,3 tys

  8,0(0.2%)

  66,0 tys

  9,4(0.2%)

  126,3 tys

  18,0(0.3%)

  109,4 tys

  15,6(0.2%)

  182,2 tys

  25,9(0.5%)

  143,8 tys

  20,5(0.3%)

  174,3 tys

  25,1(0.4%)

  188,2 tys

  27,8(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  3,0(0.1%)

  74,1 tys

  10,7(0.2%)

  148,2 tys

  21,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  177,4 tys

  25,2(0.7%)

  119,5 tys

  17,0(0.4%)

  129,0 tys

  18,4(0.3%)

  147,7 tys

  21,1(0.3%)

  148,6 tys

  21,1(0.4%)

  58,4 tys

  8,3(0.1%)

  91,9 tys

  13,2(0.2%)

  127,6 tys

  18,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,9 tys

  9,5(0.3%)

  173,4 tys

  24,6(0.6%)

  145,9 tys

  20,8(0.3%)

  189,1 tys

  27,0(0.4%)

  92,4 tys

  13,1(0.3%)

  73,9 tys

  10,5(0.2%)

  268,0 tys

  38,6(0.7%)

  99,0 tys

  14,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  214,2 tys

  30,5(0.8%)

  216,6 tys

  30,7(0.7%)

  240,9 tys

  34,3(0.6%)

  692,5 tys

  98,8(1.5%)

  469,9 tys

  66,7(1.3%)

  544,0 tys

  77,5(1.3%)

  638,6 tys

  91,9(1.6%)

  95,2 tys

  14,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  355,1 tys

  50,5(1.4%)

  229,3 tys

  32,5(0.8%)

  148,9 tys

  21,2(0.4%)

  382,1 tys

  54,5(0.8%)

  410,0 tys

  58,2(1.1%)

  4,3 mln

  611(10.4%)

  142,9 tys

  20,6(0.4%)

  33,5 tys

  4,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  13,0(0.4%)

  10,1 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  87,2 tys

  12,4(0.2%)

  84,9 tys

  12,1(0.2%)

  89,6 tys

  12,8(0.2%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Sieniawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Sieniawa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,0 mln

  4,0 tys(100%)

  30,9 mln

  4,4 tys(100%)

  37,1 mln

  5,3 tys(100%)

  40,9 mln

  5,8 tys(100%)

  36,9 mln

  5,3 tys(100%)

  37,8 mln

  5,5 tys(100%)

  43,0 mln

  6,3 tys(100%)

  50,0 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  1,4 tys(34.4%)

  10,2 mln

  1,4 tys(33%)

  10,5 mln

  1,5 tys(28.4%)

  11,7 mln

  1,7 tys(28.5%)

  12,2 mln

  1,7 tys(33.1%)

  12,8 mln

  1,8 tys(33.9%)

  13,4 mln

  1,9 tys(31.1%)

  13,2 mln

  2,0 tys(26.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  902(22.7%)

  5,8 mln

  825(18.8%)

  6,1 mln

  869(16.4%)

  6,6 mln

  941(16.1%)

  7,1 mln

  1,0 tys(19.3%)

  7,5 mln

  1,1 tys(19.8%)

  8,0 mln

  1,1 tys(18.6%)

  10,8 mln

  1,6 tys(21.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  512(12.8%)

  8,1 mln

  1,1 tys(26.2%)

  909,5 tys

  130(2.4%)

  997,5 tys

  142(2.4%)

  1,1 mln

  161(3.1%)

  1,2 mln

  172(3.2%)

  1,1 mln

  160(2.6%)

  5,3 mln

  785(10.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,8 tys

  41,8(1%)

  43,1 tys

  6,1(0.1%)

  51,0 tys

  7,3(0.1%)

  3,0 mln

  427(7.3%)

  545,9 tys

  77,5(1.5%)

  563,7 tys

  80,3(1.5%)

  2,9 mln

  420(6.8%)

  5,2 mln

  772(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  478,9 tys

  68,1(1.7%)

  669,3 tys

  94,9(2.2%)

  671,4 tys

  95,6(1.8%)

  2,9 mln

  413(7.1%)

  2,0 mln

  283(5.4%)

  2,8 mln

  399(7.4%)

  3,1 mln

  445(7.2%)

  2,3 mln

  335(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  240(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  795(20%)

  3,8 mln

  542(12.4%)

  2,5 mln

  359(6.8%)

  188,7 tys

  26,9(0.5%)

  388,9 tys

  55,2(1.1%)

  375,5 tys

  53,5(1%)

  31,0 tys

  4,5(0.1%)

  1,4 mln

  203(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  1,7(0%)

  17,6 tys

  2,5(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  26,3(0.5%)

  1,1 mln

  164(2.6%)

  1,0 mln

  155(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  282,4 tys

  40,2(1%)

  176,7 tys

  25,1(0.6%)

  337,8 tys

  48,1(0.9%)

  96,0 tys

  13,7(0.2%)

  1,3 mln

  179(3.4%)

  81,2 tys

  11,6(0.2%)

  853,8 tys

  123(2%)

  1,0 mln

  153(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  548,2 tys

  78,0(2%)

  502,1 tys

  71,2(1.6%)

  538,1 tys

  76,6(1.4%)

  511,6 tys

  73,0(1.3%)

  696,8 tys

  99,0(1.9%)

  601,4 tys

  85,6(1.6%)

  1,0 mln

  144(2.3%)

  923,8 tys

  136(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  286,0 tys

  40,7(1%)

  283,5 tys

  40,2(0.9%)

  301,3 tys

  42,9(0.8%)

  381,7 tys

  54,5(0.9%)

  611,2 tys

  86,8(1.7%)

  590,6 tys

  84,1(1.6%)

  1,1 mln

  153(2.5%)

  614,4 tys

  90,7(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  285,5 tys

  40,6(1%)

  318,3 tys

  45,2(1%)

  5,4 mln

  765(14.5%)

  2,0 mln

  280(4.8%)

  68,7 tys

  9,8(0.2%)

  70,8 tys

  10,1(0.2%)

  72,0 tys

  10,4(0.2%)

  79,3 tys

  11,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,8 tys

  6,9(0.2%)

  43,5 tys

  6,2(0.1%)

  149,0 tys

  21,2(0.4%)

  503,7 tys

  71,9(1.2%)

  85,4 tys

  12,1(0.2%)

  84,0 tys

  12,0(0.2%)

  73,6 tys

  10,6(0.2%)

  76,1 tys

  11,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,7 tys

  1,7(0%)

  17,0 tys

  2,4(0.1%)

  326,5 tys

  46,5(0.9%)

  2,0 mln

  285(4.9%)

  1,2 mln

  171(3.3%)

  45,3 tys

  6,4(0.1%)

  71,6 tys

  10,3(0.2%)

  49,5 tys

  7,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,7 tys

  3,5(0.1%)

  29,8 tys

  4,2(0.1%)

  63,2 tys

  9,0(0.2%)

  24,5 tys

  3,5(0.1%)

  23,5 tys

  3,3(0.1%)

  21,7 tys

  3,1(0.1%)

  27,7 tys

  4,0(0.1%)

  23,1 tys

  3,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  25,8 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  1,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  441,5 tys

  62,8(1.6%)

  885,0 tys

  126(2.9%)

  539,3 tys

  76,8(1.5%)

  1,4 mln

  198(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  252,6 tys

  36,0(0.7%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,6 tys

  13,0(0.3%)

  10,1 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  87,2 tys

  12,4(0.2%)

  84,9 tys

  12,1(0.2%)

  89,6 tys

  12,8(0.2%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,1 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  23,1 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  227,3 tys

  32,4(0.6%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  187

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Sieniawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 710 mieszkańców gminy Sieniawa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 803 kobiet oraz 907 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców gminy Sieniawa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Sieniawa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Sieniawa największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2022 w gminie Sieniawa mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 184 dzieci (93 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Sieniawa mieściły się 2 przedszkola, w których do 3 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (37 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 69 miejsc.

  16,9% mieszkańców gminy Sieniawa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 995 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 502 uczniów (243 kobiety oraz 259 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Sieniawa placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 35 oddziałach uczyło się 558 uczniów (252 kobiety oraz 306 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,1% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 21,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,45.

  W gminie Sieniawa znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 29 uczniów (18 kobiet oraz 11 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Sieniawa placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 116 uczniów (75 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (19,3% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców gminy Sieniawa w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • gm. Sieniawa
  18,8%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,7%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,1%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Sieniawa
  24,1%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Sieniawa
  23,6%
  Województwo
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Sieniawa
  14,6%
  Podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 995 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Sieniawa
  995,0
  Podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,44
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Sieniawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 184 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 52 3 lata
 • 52
 • 66 4 lata
 • 66
 • 41 5 lata
 • 41
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 30 3 lata
 • 30
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 36 4 lata
 • 36
 • 22 5 lata
 • 22
 • 7 6 lat
 • 7
 • 93 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Sieniawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Sieniawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Sieniawie
  Publiczne
  16 622-70-57
  ul. Kościuszki 10
  37-530 Sieniawa
  2325
  Kompetentne Przedszkolaki - Czerwona Wola
  Niepubliczny
  Czerwona Wola
  37-530 Czerwona Wola
  ---
  Kompetentne Przedszkolaki - Dobra
  Niepubliczny
  Dobra
  37-530 Dobra
  ---
  Kompetentne Przedszkolaki - Leżachów
  Niepubliczny
  Leżachów
  37-530 Leżachów
  ---
  Kompetentne Przedszkolaki - Pigany
  Niepubliczny
  Pigany
  37-530 Pigany
  ---
  Kompetentne Przedszkolaki - Rudka
  Niepubliczny
  Rudka
  37-530 Rudka
  ---
  Kompetentne Przedszkolaki - Wylewa
  Niepubliczny
  Wylewa
  37-530 Wylewa
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Prowadzone przez Zgromadzenie SS NMPNP
  Niepubliczne
  16 622-70-30
  ul. Kościuszki 9
  37-530 Sieniawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Sieniawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 502 Uczniowie
 • 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 259 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,0
  woj. podkarpackie
  15,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 60,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Sieniawa
  92,45
  Województwo
  90,63
  Polska
  95,96
 • 91,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,90
  Województwo
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Sieniawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Sieniawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Sieniawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Sieniawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Sieniawie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  16 622-71-21
  16 622-71-21
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  1532433
  Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Dobrej (Unia Europejska)
  Publiczna
  16 622-70-83
  Dobra 109
  37-530 Dobra
  45411
  Szkoła Podstawowa im.prof.Kazimierza Sucheckiego w Wylewie (prof.Kazimierz Suchecki)
  Publiczna
  16 622-73-06
  16 622-73-06
  ul. Wylewa 1
  37-530 Wylewa
  45213
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  16 622-80-47
  ul. Czerwona Wola 39
  37-530 Czerwona Wola
  45010
  Szkoła Podstawowa w Rudce (Ignacy Krasicki)
  Publiczna
  16 622-97-19
  Rudka 79
  37-530 Rudka
  45013
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Sieniawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 22 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Sieniawa
  29,0
  Województwo
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Sieniawa(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Sieniawa aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  16 622-70-48
  16 622-75-07
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  391-
  Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
  Niepubliczna
  60 488-87-96
  ul. Kościuszki 4
  37-530 Sieniawa
  ---
  Technikum Informatyczne
  Publiczne
  16 622-70-48
  16 622-75-07
  ul. Rynek 4
  37-530 Sieniawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Sieniawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sieniawa - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Sieniawa: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Sieniawa 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 229 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 2 870)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 2 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 75)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Sieniawa działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 20 711 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 22 423 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Sieniawa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Sieniawa działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 115 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 45, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Sieniawa w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sieniawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Sieniawa i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Sieniawa odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Sieniawa znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przeworskiego.

  Powiat przeworski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Sieniawa
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Sieniawa w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Sieniawa
  59,0
  Podkarpackie
  51,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Sieniawa
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 73,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Sieniawa
  73,8
  Województwo
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Sieniawa
  125,0
  Podkarpackie
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Sieniawa w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 23,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  23,5 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,4 km
  Województwo
  3,6 km
  Polska
  5,3 km