Gmina Rymanów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Rymanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rymanów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Gmina Rymanów ma 15 794 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Rymanów.
 • 15 794 Liczba mieszkańców
 • 166,6 km² Powierzchnia
 • 95 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Farbaniec Burmistrz gminy
Gmina Rymanów na mapie
Identyfikatory
 • 21.868249.5764 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1807083
Herb gminy Rymanów
Gmina Rymanów herb

Gmina Rymanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-480Poczta Rymanów
38-480Skrytki Pocztowe Poczta Rymanów
38-481Poczta Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 40
38-481Skrytki Pocztowe Poczta Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 40
38-482Poczta Klimkówka
38-483Poczta Wróblik Szlachecki

Gmina Rymanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Rymanów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Rymanowie
(13) 435-50-06
(13) 435-57-65
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
ZUS Inspektorat w Krośnie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

Gmina Rymanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Rymanów ma 15 794 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rymanów zawarli w 2020 roku 63 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,4% mieszkańców gminy Rymanów jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rymanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,44 na 1000 mieszkańców gminy Rymanów. W 2020 roku urodziło się 149 dzieci, w tym 45,6% dziewczynek i 54,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,4% zgonów w gminie Rymanów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w gminie Rymanów były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rymanów przypada 9.81 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 85 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 144 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rymanów -59. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  59,2% mieszkańców gminy Rymanów jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 794 Liczba mieszkańców
 • 8 066 Kobiety
 • 7 728 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rymanów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rymanów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rymanów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Rymanów
  40,7 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rymanów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Rymanów
  29,4%
  Podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Rymanów
  59,0%
  Podkarpackie
  57,1%
  Kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Rymanów
  9,3%
  Podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Rymanów
  2,0%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Rymanów
  0,3%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rymanów w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,0
  woj. podkarpackie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Rymanów
  0,9
  Podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,3
 • 63 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rymanów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Rymanów
  -0,4
  Podkarpackie
  -2,2
  Polska
  -3,2
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rymanów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rymanów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rymanów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rymanów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 149 Urodzenia żywe
 • 68 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 81 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,6%
  54,4%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Rymanów
  9,4
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,3
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,8
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Rymanów
  3 393 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 313 Waga 3500g - 3999g
 • 313
 • 365 Waga 3000g - 3499g
 • 365
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Rymanów
  1,26
  Podkarpackie
  1,30
  Kraj
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,76
  Podkarpackie
  0,81
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Rymanów w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 156 Zgony
 • 77 Kobiety
  (Zgony)
 • 79 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  9,8
  woj. podkarpackie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 132,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Rymanów
  132,4
  Podkarpackie
  123,3
  Polska
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Rymanów
  2,1
  Województwo
  4,3
  Kraj
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Rymanów
  41,4%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,9%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  26,5%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,0%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  12,1
  Cały kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 247,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Rymanów
  247,5
  Województwo
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Cała Polska
  261,3
 • 411,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 356,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Rymanów
  411,4
  Podkarpackie
  403,2
  Kraj
  421,0
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Rymanów
  53,4
  Podkarpackie
  56,6
  Cała Polska
  69,5
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Rymanów
  31,5
  woj. podkarpackie
  25,3
  Cała Polska
  35,1
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,5
  Podkarpackie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,1%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 85 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 144 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -70 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -59 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rymanów w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rymanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Rymanów oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rymanów to 4 337 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 273 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rymanów to 5,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Rymanów to 143,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,41% mieszkań posiada łazienkę, 73,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 337 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 273,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  273,20
  Podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 97,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  97,70 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Rymanów
  26,70 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Rymanów
  4,69
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,66
  Podkarpackie
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rymanów
  1,83
  Podkarpackie
  4,73
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 169 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,83
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 10,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rymanów
  10,64
  woj. podkarpackie
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 4 171 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 143,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rymanów
  143,8 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Rymanów
  0,26 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,60%
  Podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 93,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  93,27%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Rymanów
  90,41%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 73,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,81%
  Podkarpackie
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 97,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  97,76%
  Województwo
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Rymanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Rymanów na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . 52,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rymanów wynosiło w 2020 roku 5,6% (6,1% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rymanów wynosiło 4 050,39 PLN, co odpowiada 73.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rymanów 2 227 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 204 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 023.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rymanów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  157,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rymanów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rymanów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rymanów w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 050 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rymanów w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 227 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 204 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 023 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rymanów w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 494 Pracujący ogółem
 • 1 318 Kobiety
 • 1 176 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rymanów w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  68,9
  Podkarpackie
  63,7
  Cała Polska
  68,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  35,7
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cała Polska
  37,5
 • 107,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Rymanów
  107,4
  Podkarpackie
  114,6
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rymanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Rymanów w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 334 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 086 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 98 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (115) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (68) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (139) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rymanów najwięcej (62) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 292) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (360) podmiotów, a 69,8% (931) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rymanów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 334 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 360 Przemysł i budownictwo
 • 931 Pozostała działalność
 • 98 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rymanów w 2020 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rymanów w 2020 roku
 • 1 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 292 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 292
 • 30 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 30
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 334 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 334
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 51 Spółki handlowe ogółem
 • 51
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 40  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 40
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 62 Spółki cywilne ogółem
 • 62
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 086 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 258 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 258
 • 226 Budownictwo
 • 226
 • 104 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 104
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 88 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 88
 • 81 Transport i gospodarka magazynowa
 • 81
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 21 Edukacja
 • 21
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rymanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Rymanów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 161 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rymanów wynosi 76,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rymanów najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,39 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (74%), drogowe - 1,45 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rymanów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 161
 • 70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 70
 • 64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 64
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 89 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 89
 • 10,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,12
  Podkarpackie
  15,15
  Cała Polska
  19,96
 • 4,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,39
  Województwo
  7,01
  Cały kraj
  12,25
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,03
  Podkarpackie
  6,10
  Kraj
  5,17
 • 1,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rymanów
  1,45
  Województwo
  1,52
  Polska
  1,73
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Województwo
  0,29
  Cała Polska
  0,37
 • 5,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,59
  Województwo
  8,68
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Podkarpackie
  70%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  75%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Rymanów
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Rymanów
  95%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  66%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  54%

Gmina Rymanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rymanów wyniosła w 2020 roku 89,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Rymanów - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,3 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rymanów wyniosła w 2020 roku 97,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.9%). W budżecie gminy Rymanów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 591 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,4 mln

  2,8 tys(100%)

  52,0 mln

  3,3 tys(100%)

  53,6 mln

  3,4 tys(100%)

  58,2 mln

  3,7 tys(100%)

  72,5 mln

  4,6 tys(100%)

  82,9 mln

  5,2 tys(100%)

  96,5 mln

  6,1 tys(100%)

  89,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,2 mln

  1,3 tys(46.6%)

  23,2 mln

  1,5 tys(44.5%)

  22,1 mln

  1,4 tys(41.2%)

  24,3 mln

  1,5 tys(41.7%)

  25,6 mln

  1,6 tys(35.4%)

  26,2 mln

  1,6 tys(31.5%)

  28,4 mln

  1,8 tys(29.5%)

  29,6 mln

  1,9 tys(33.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  189(6.9%)

  3,8 mln

  241(7.3%)

  9,3 mln

  590(17.4%)

  4,7 mln

  299(8.1%)

  4,7 mln

  297(6.5%)

  5,5 mln

  344(6.6%)

  12,1 mln

  761(12.6%)

  8,5 mln

  534(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  264(9.6%)

  6,3 mln

  398(12.1%)

  6,5 mln

  414(12.2%)

  4,3 mln

  274(7.5%)

  5,4 mln

  340(7.4%)

  6,4 mln

  402(7.7%)

  6,3 mln

  394(6.5%)

  5,9 mln

  372(6.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  496,7 tys

  31,5(1.1%)

  249,5 tys

  15,8(0.5%)

  167,8 tys

  10,6(0.3%)

  443,6 tys

  28,0(0.8%)

  452,0 tys

  28,4(0.6%)

  6,3 mln

  398(7.6%)

  7,5 mln

  472(7.8%)

  4,3 mln

  269(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  129(4.7%)

  1,8 mln

  117(3.5%)

  1,5 mln

  94,5(2.8%)

  1,8 mln

  111(3%)

  2,3 mln

  146(3.2%)

  6,7 mln

  421(8.1%)

  7,5 mln

  469(7.7%)

  3,5 mln

  219(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  642,2 tys

  40,7(1.5%)

  1,2 mln

  76,9(2.3%)

  1,0 mln

  63,6(1.9%)

  634,0 tys

  40,0(1.1%)

  1,1 mln

  66,3(1.5%)

  659,8 tys

  41,5(0.8%)

  2,6 mln

  165(2.7%)

  3,3 mln

  209(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  77,9(2.8%)

  2,7 mln

  171(5.2%)

  1,9 mln

  122(3.6%)

  2,2 mln

  140(3.8%)

  7,6 mln

  478(10.5%)

  4,9 mln

  310(6%)

  3,7 mln

  235(3.9%)

  2,9 mln

  182(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  419(15.2%)

  6,6 mln

  417(12.6%)

  6,7 mln

  421(12.4%)

  15,8 mln

  997(27.1%)

  2,2 mln

  142(3.1%)

  2,1 mln

  130(2.5%)

  2,0 mln

  129(2.1%)

  2,2 mln

  141(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  822,7 tys

  52,2(1.9%)

  905,1 tys

  57,4(1.7%)

  885,7 tys

  56,0(1.7%)

  1,1 mln

  67,7(1.8%)

  2,2 mln

  139(3%)

  1,4 mln

  88,9(1.7%)

  1,7 mln

  107(1.8%)

  1,8 mln

  112(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  346,1 tys

  22,0(0.8%)

  438,9 tys

  27,9(0.8%)

  1,0 mln

  63,3(1.9%)

  495,1 tys

  31,3(0.9%)

  1,2 mln

  77,2(1.7%)

  1,6 mln

  102(2%)

  1,5 mln

  93,9(1.5%)

  1,2 mln

  77,5(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  565,5 tys

  35,9(1.3%)

  734,9 tys

  46,6(1.4%)

  653,7 tys

  41,3(1.2%)

  738,2 tys

  46,6(1.3%)

  962,7 tys

  60,6(1.3%)

  924,2 tys

  58,1(1.1%)

  589,6 tys

  37,0(0.6%)

  476,0 tys

  30,0(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  837,3 tys

  53,1(1.9%)

  559,7 tys

  35,5(1.1%)

  424,2 tys

  26,8(0.8%)

  327,8 tys

  20,7(0.6%)

  322,2 tys

  20,3(0.4%)

  477,7 tys

  30,0(0.6%)

  647,9 tys

  40,7(0.7%)

  463,6 tys

  29,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  207,8 tys

  13,2(0.5%)

  206,1 tys

  13,1(0.4%)

  227,5 tys

  14,4(0.4%)

  246,2 tys

  15,6(0.4%)

  254,4 tys

  16,0(0.4%)

  370,4 tys

  23,3(0.4%)

  287,4 tys

  18,0(0.3%)

  350,4 tys

  22,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  147,3 tys

  9,3(0.3%)

  230,9 tys

  14,7(0.4%)

  126,4 tys

  8,0(0.2%)

  351,4 tys

  22,2(0.6%)

  343,6 tys

  21,6(0.5%)

  411,4 tys

  25,9(0.5%)

  255,1 tys

  16,0(0.3%)

  315,6 tys

  19,9(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  526,1 tys

  33,4(1.2%)

  695,8 tys

  44,2(1.3%)

  735,2 tys

  46,5(1.4%)

  608,5 tys

  38,4(1%)

  642,9 tys

  40,5(0.9%)

  406,1 tys

  25,5(0.5%)

  326,3 tys

  20,5(0.3%)

  203,2 tys

  12,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,2(0%)

  116,1 tys

  7,4(0.2%)

  165,2 tys

  10,4(0.3%)

  18,4 tys

  1,2(0%)

  8,6 tys

  0,5(0%)

  129,9 tys

  8,2(0.2%)

  169,8 tys

  10,7(0.2%)

  158,1 tys

  10,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,1 tys

  1,7(0.1%)

  50,4 tys

  3,2(0.1%)

  36,4 tys

  2,3(0.1%)

  37,9 tys

  2,4(0.1%)

  37,3 tys

  2,3(0.1%)

  16,2 tys

  1,0(0%)

  96,1 tys

  6,0(0.1%)

  51,5 tys

  3,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,9 tys

  7,9(0.1%)

  22,0 tys

  1,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,4 mln

  88,8(3.2%)

  2,2 mln

  139(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  1,1(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  51,9 tys

  3,3(0.1%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  110,0 tys

  7,0(0.3%)

  105,3 tys

  6,7(0.2%)

  114,4 tys

  7,2(0.2%)

  128,9 tys

  8,1(0.2%)

  120,0 tys

  7,6(0.2%)

  95,0 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rymanów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,3 mln

  3,0 tys(100%)

  53,5 mln

  3,4 tys(100%)

  54,3 mln

  3,4 tys(100%)

  62,2 mln

  3,9 tys(100%)

  69,9 mln

  4,4 tys(100%)

  72,2 mln

  4,5 tys(100%)

  90,2 mln

  5,7 tys(100%)

  97,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,0 mln

  1,5 tys(48.6%)

  25,3 mln

  1,6 tys(47.3%)

  25,8 mln

  1,6 tys(47.5%)

  26,5 mln

  1,7 tys(42.5%)

  27,8 mln

  1,8 tys(39.8%)

  29,3 mln

  1,8 tys(40.6%)

  30,3 mln

  1,9 tys(33.6%)

  38,1 mln

  2,4 tys(39.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  747(24.9%)

  14,5 mln

  920(27.1%)

  14,1 mln

  894(26%)

  14,8 mln

  932(23.7%)

  17,6 mln

  1,1 tys(25.1%)

  16,6 mln

  1,0 tys(23%)

  18,0 mln

  1,1 tys(19.9%)

  17,7 mln

  1,1 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  77,2(2.6%)

  258,6 tys

  16,4(0.5%)

  4,1 mln

  257(7.5%)

  1,7 mln

  105(2.7%)

  2,0 mln

  126(2.9%)

  1,7 mln

  109(2.4%)

  6,4 mln

  399(7%)

  6,7 mln

  421(6.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  496,8 tys

  31,5(0.9%)

  21,1 tys

  1,3(0%)

  22,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220,0 tys

  13,8(0.3%)

  5,1 mln

  318(5.6%)

  4,5 mln

  283(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  480,0 tys

  30,4(1%)

  2,5 mln

  161(4.7%)

  1,0 mln

  64,4(1.9%)

  1,0 mln

  66,3(1.7%)

  2,0 mln

  124(2.8%)

  2,2 mln

  140(3.1%)

  1,4 mln

  86,1(1.5%)

  1,5 mln

  97,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  76,9(2.6%)

  839,8 tys

  53,3(1.6%)

  1,0 mln

  65,1(1.9%)

  1,8 mln

  112(2.8%)

  764,0 tys

  48,1(1.1%)

  934,1 tys

  58,7(1.3%)

  1,2 mln

  78,3(1.4%)

  1,1 mln

  71,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  195,4 tys

  12,4(0.4%)

  315,5 tys

  20,0(0.6%)

  256,5 tys

  16,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,1 tys

  8,3(0.2%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  63,5(1.1%)

  986,3 tys

  62,1(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  356(11.9%)

  5,5 mln

  349(10.3%)

  5,4 mln

  343(10%)

  14,5 mln

  913(23.2%)

  893,2 tys

  56,2(1.3%)

  760,0 tys

  47,8(1.1%)

  728,7 tys

  45,8(0.8%)

  837,1 tys

  52,7(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 mln

  162(5.4%)

  1,8 mln

  117(3.5%)

  868,3 tys

  54,9(1.6%)

  674,1 tys

  42,6(1.1%)

  588,6 tys

  37,0(0.8%)

  1,0 mln

  64,9(1.4%)

  1,2 mln

  75,0(1.3%)

  731,8 tys

  46,1(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  117,2 tys

  7,4(0.2%)

  624,2 tys

  39,6(1.2%)

  165,2 tys

  10,5(0.3%)

  178,1 tys

  11,2(0.3%)

  310,9 tys

  19,6(0.4%)

  427,3 tys

  26,9(0.6%)

  2,3 mln

  145(2.6%)

  728,8 tys

  45,9(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  379,6 tys

  24,1(0.8%)

  179,9 tys

  11,4(0.3%)

  332,3 tys

  21,0(0.6%)

  558,6 tys

  35,3(0.9%)

  255,2 tys

  16,1(0.4%)

  371,4 tys

  23,4(0.5%)

  1,7 mln

  106(1.9%)

  247,6 tys

  15,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,2(0%)

  116,1 tys

  7,4(0.2%)

  165,2 tys

  10,4(0.3%)

  18,4 tys

  1,2(0%)

  8,6 tys

  0,5(0%)

  129,9 tys

  8,2(0.2%)

  169,8 tys

  10,7(0.2%)

  158,1 tys

  10,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  144,0 tys

  9,1(0.3%)

  184,0 tys

  11,7(0.3%)

  283,2 tys

  17,9(0.5%)

  163,8 tys

  10,3(0.3%)

  119,9 tys

  7,5(0.2%)

  474,8 tys

  29,9(0.7%)

  129,3 tys

  8,1(0.1%)

  155,5 tys

  9,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  96,4 tys

  6,1(0.2%)

  128,9 tys

  8,2(0.2%)

  55,2 tys

  3,5(0.1%)

  70,1 tys

  4,4(0.1%)

  180,7 tys

  11,4(0.3%)

  135,1 tys

  8,5(0.2%)

  123,9 tys

  7,8(0.1%)

  110,8 tys

  7,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  392,0 tys

  24,9(0.8%)

  333,5 tys

  21,2(0.6%)

  310,7 tys

  19,7(0.6%)

  281,4 tys

  17,8(0.5%)

  243,9 tys

  15,4(0.3%)

  202,4 tys

  12,7(0.3%)

  155,7 tys

  9,8(0.2%)

  103,3 tys

  6,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  48,0 tys

  3,0(0.1%)

  108,5 tys

  6,9(0.2%)

  40,4 tys

  2,6(0.1%)

  39,8 tys

  2,5(0.1%)

  62,0 tys

  3,9(0.1%)

  211

  0,0(0%)

  90,6 tys

  5,7(0.1%)

  64,9 tys

  4,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  69,8 tys

  4,4(0.1%)

  226,6 tys

  14,4(0.4%)

  367,0 tys

  23,2(0.7%)

  60,8 tys

  3,8(0.1%)

  157,8 tys

  9,9(0.2%)

  141,5 tys

  8,9(0.2%)

  41,1 tys

  2,6(0%)

  11,0 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  9,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rymanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 902 mieszkańców gminy Rymanów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 914 kobiet oraz 1 988 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców gminy Rymanów, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Rymanów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rymanów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w gminie Rymanów mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 380 dzieci (182 dziewczynki oraz 198 chłopców). Dostępnych było 420 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Rymanów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (67 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 135 miejsc.

  18,3% mieszkańców gminy Rymanów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 13 szkół podstawowych, w których w 92 oddziałach uczyło się 1 312 uczniów (646 kobiet oraz 666 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Rymanów placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 076 uczniów (521 kobiet oraz 555 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,76.

  W gminie Rymanów znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 285 uczniów (195 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 92 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Rymanów placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 139 uczniów (92 kobiety oraz 47 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców gminy Rymanów w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Rymanów
  13,1%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,4%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina Rymanów
  3,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Rymanów
  8,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Rymanów
  19,9%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,2%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Rymanów
  6,5%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  20,9%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Rymanów
  1,8%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Rymanów
  794,0
  Podkarpackie
  849,0
  Polska
  873,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Rymanów
  1,15
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 420 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Rymanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 380 Dzieci
 • 182 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 198 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 97 3 lata
 • 97
 • 99 4 lata
 • 99
 • 79 5 lata
 • 79
 • 98 6 lat
 • 98
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 49 3 lata
 • 49
 • 46 4 lata
 • 46
 • 37 5 lata
 • 37
 • 47 6 lat
 • 47
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 48 3 lata
 • 48
 • 53 4 lata
 • 53
 • 42 5 lata
 • 42
 • 51 6 lat
 • 51
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 198 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 50 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Rymanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Dzieci
 • 18 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,1%
  41,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 6 4 lata
 • 6
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rymanów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rymanów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole św. Józefa
  Publiczne
  13 435-50-59
  13 435-50-59
  ul. Grunwaldzka 10
  38-480 Rymanów
  716015
  Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika (Matka Boża od Cudownego Medalika)
  Publiczne
  13 435-74-17
  13 435-74-17
  ul. PCK 1
  38-481 Rymanów-Zdrój
  4779
  PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH WE WRÓBLIKU SZLACHECKIM (ks. Kardynał Stefan Wyszyń)
  Publiczny
  13 435-81-27
  13 435-81-27
  ul. SZKOLNA 5
  38-483 Wróblik Szlachecki
  1201
  PUNKT PRZEDSZKOLNY "KOLOROWE PRZEDSZKOLE" W KLIMKÓWCE
  Publiczny
  13 435-53-93
  13 435-53-93
  ul. ZDROJOWA 49
  38-480 Klimkówka
  1181
  PUNKT PRZEDSZKOLNY "WESOŁE MALUCHY" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MILCZY
  Publiczny
  13 435-81-17
  13 435-81-17
  ul. SZKOLNA 16
  38-483 Milcza
  1152
  Tuptusiowo-niepubliczne przedszkole językowe
  Niepubliczne
  79 596-17-81
  ul. Piekarska 3
  38-480 Rymanów
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Rymanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 92 Oddziały
 • 1 312 Uczniowie
 • 646 Kobiety
  (uczniowie)
 • 666 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 160 Uczniowie w 1 klasie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 129 Absolwenci 2016
 • 62 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  14,3
  Województwo
  15,5
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 119,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 87,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 11 niemiecki
 • 17 inny
 •  
 • 96,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  96,76
  Podkarpackie
  93,09
  Cały kraj
  95,46
 • 96,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Rymanów
  96,17
  woj. podkarpackie
  92,29
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rymanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rymanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rymanów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rymanów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  13 435-50-55
  13 435-50-55
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  14288-
  Szkoła Podstawowa w Posadzie Gornej (Anna z Działyńskich Potocka)
  Publiczna
  13 435-64-14
  13 435-64-14
  ul. 3 MAJA 164
  38-481 Posada Górna
  10187-
  Zespół Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa we Wróbliku Szlacheckim (ks. Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  13 435-81-27
  13 435-81-27
  ul. Szkolna 5
  38-483 Wróblik Szlachecki
  9136-
  Szkoła Podstawowa w Klimkówce (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  13 435-53-93
  13 435-53-93
  ul. ZDROJOWA 49
  38-480 Klimkówka
  8132-
  Szkoła Podstawowa w Sieniawie
  Publiczna
  13 435-90-38
  13 435-90-38
  ul. Kwiatowa 15
  38-480 Sieniawa
  8123-
  Szkoła Podstawowa w Milczy ("im.Ks.Tadeusza Jakubińskiego")
  Publiczna
  ul. SZKOLNA 16
  38-483 Milcza
  795-
  Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Głębokiem (-)
  Publiczna
  13 435-91-51
  13 435-91-51
  Głębokie 68
  38-480 Głębokie
  86211
  Szkoła Podstawowa Specjalna (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  ul. Leśna 4
  38-481 Rymanów-Zdrój
  -62-
  Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim ("im.Polskich Noblistów")
  Publiczna
  13 435-74-08
  13 435-74-08
  ul. BIESZCZADZKA 137
  38-481 Królik Polski
  761-
  Szkoła Podstawowa w Bziance
  Publiczna
  13 435-81-02
  13 435-81-02
  Bzianka 191
  38-483 Bzianka
  54413
  Szkoła Filialna w Wisłoczku
  Publiczna
  13 492-70-30
  Puławy 25
  38-480 Puławy
  218-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju - Desznie
  Niepubliczna
  13 435-72-42
  13 435-72-42
  ul. Szkolna 14
  38-481 Rymanów-Zdrój
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Rymanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 285 Uczniowie
 • 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,4%
  31,6%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,4
  woj. podkarpackie
  27,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 883 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski285
  • hiszpański176
  • niemiecki149
  • rosyjski121
  • włoski90
  • francuski62
 • 285 angielski
 • 176 hiszpański
 • 149 niemiecki
 • 121 rosyjski
 • 90 włoski
 • 62 francuski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Rymanów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rymanów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczne
  13 435-50-55
  13 435-50-55
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  10241-
  Zespół Szkół Pblicznych Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie
  Publiczna
  13 435-50-20
  13 435-50-20
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  -145-
  Liceum ogólnokształcące specjalne
  Publiczne
  13 435-74-93
  13 435-74-93
  ul. Leśna 4
  38-481 Rymanów-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rymanów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Rymanów

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Rymanów znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 5)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 362)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 22


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Rymanów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W gminie Rymanów 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 433 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 3 675)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 900)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 670)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 710)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 124)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 247)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 623)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 31)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 340)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 27)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 11)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)
  • koło gospodyń wiejskich: 13 (członkowie: 205)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 190)
  • teatralne: 1 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 36)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 8 (członkowie: 93)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Rymanów działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 65 463 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 58 627 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w gminie Rymanów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rymanów działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 959 członków. Zarejestrowano 875 ćwiczących (mężczyźni: 641, kobiety: 234, chłopcy do lat 18: 318, dziewczęta do lat 18: 218). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rymanów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rymanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rymanów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Rymanów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Rymanów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Rymanów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Rymanów w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 31,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Rymanów
  31,5
  Województwo
  55,0
  Cały kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Rymanów
  0,0
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cała Polska
  6,5
 • 31,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  31,5
  Podkarpackie
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Rymanów
  0,0
  woj. podkarpackie
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Rymanów
  100,0
  Województwo
  106,3
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami