Gmina Różan w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Różan - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Różan to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu makowskiego. Gmina Różan ma 4 381 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Różan.
 • 4 381 Liczba mieszkańców
 • 84,6 km² Powierzchnia
 • 53 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WMA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Świderski Burmistrz gminy
Gmina Różan na mapie
Identyfikatory
 • 21.391152.8873 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1411073
Herb gminy Różan
Gmina Różan herb

Gmina Różan - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-230Poczta Różan, ul. Warszawska 8

Gmina Różan - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Różan)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Różanie
(29) 767-91-20
(29) 767-91-21
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan
ZUS Inspektorat w Makowie Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kopernika 6 a
06-200 Maków Mazowiecki

Gmina Różan - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Różan ma 4 381 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Różan zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Różan jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Różan ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,56 na 1000 mieszkańców gminy Różan. W 2021 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 434 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,5% zgonów w gminie Różan spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w gminie Różan były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Różan przypada 12.77 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 56 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Różan 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców gminy Różan jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 381 Liczba mieszkańców
 • 2 257 Kobiety
 • 2 124 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Różan w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Różan w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Różan w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,3 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Różan
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Różan,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,9%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Różan
  55,5%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Różan
  10,1%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Różan
  5,3%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Różan w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Różan
  3,6
  Mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Różan
  1,3
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Różan w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Różan
  -4,6
  Województwo
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Różan w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Różan w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Różan w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Różan w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,2
  Województwo
  10,0
  Kraj
  8,7
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Różan
  39,3
  Mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 434 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 385 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Różan
  3 434 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 130 Waga 3000g - 3499g
 • 130
 • 46 Waga 2500g - 2999g
 • 46
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Różan
  1,32
  Mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,56
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Różan w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,8
  Mazowieckie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 178,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Różan
  178,7
  Mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,6
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie makowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Różan
  32,5%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Różan
  17,6%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Różan
  5,4%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 280,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Różan
  280,6
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 516,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 455,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  516,8
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 72,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,2
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 23,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  23,3
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Różan
  9,3
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Różan
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Różan w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Różan - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Różan oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Różan to 1 745 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Różan to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Różan to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,32% mieszkań posiada łazienkę, 70,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

  Powiat makowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 745 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 396,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Różan
  396,60
  Mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Różan
  79,30 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Różan
  31,40 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Różan
  4,04
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,52
  Województwo
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,62
  Mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Różan
  3,65
  Województwo
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 92 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Różan
  5,75
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  3,90
 • 21,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  21,00
  woj. mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 2 075 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  129,7 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Różan
  0,47 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Różan
  90,95%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cały kraj
  96,97%
 • 85,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  85,90%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 83,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Różan
  83,32%
  Województwo
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 70,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,14%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Różan
  0,00%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Różan - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Różan na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Różan wynosiło w 2021 roku 16,7% (17,1% wśród kobiet i 16,3% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Różan wynosiło 4 766,83 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Różan 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 87 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -166.

  54,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Różan pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,9% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Różan
  168,0
  Województwo
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 16,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 17,1% Kobiety
 • 16,3% Mężczyźni
 • Gmina
  16,7%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Różan w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Różan w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Różan w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 767 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 767 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Różan w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -166 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Różan w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 738 Pracujący ogółem
 • 366 Kobiety
 • 372 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Różan w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Różan
  71,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Różan
  39,4
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 121,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,3
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Różan - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Różan w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 420 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 345 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (32) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (93) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Różan najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (401) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (121) podmiotów, a 69,5% (292) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Różan najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 420 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 121 Przemysł i budownictwo
 • 292 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Różan w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Różan w 2021 roku
 • 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 401 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 401
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 77 Budownictwo
 • 77
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Różan - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Różan stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 136 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Różan wynosi 92,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Różan najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 16,00 (wykrywalność 94%) oraz o charakterze kryminalnym - 12,02 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,42 (67%), drogowe - 2,10 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Różan.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 136
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 71
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 30,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Różan
  30,94
  woj. mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 12,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,02
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 16,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Różan
  16,00
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Różan
  2,10
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Różan
  0,47
  woj. mazowieckie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 5,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Różan
  5,42
  Województwo
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  93%
  woj. mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Różan
  89%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  95%
  Mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Różan
  100%
  Mazowieckie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Różan
  68%
  Mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Gmina Różan - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Różan wyniosła w 2021 roku 34,0 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Różan - 24.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Różan wyniosła w 2021 roku 37,9 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2.9%). W budżecie gminy Różan wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 878 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 63,3 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Różan według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Różan według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Różan według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  4,7 tys(100%)

  24,8 mln

  5,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,6 tys(100%)

  28,5 mln

  6,4 tys(100%)

  31,0 mln

  7,0 tys(100%)

  31,5 mln

  7,1 tys(100%)

  32,9 mln

  7,5 tys(100%)

  34,0 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  1,3 tys(28.2%)

  6,4 mln

  1,4 tys(26%)

  6,3 mln

  1,4 tys(21.3%)

  6,5 mln

  1,5 tys(22.8%)

  6,7 mln

  1,5 tys(21.7%)

  7,2 mln

  1,6 tys(23%)

  7,7 mln

  1,8 tys(23.5%)

  8,3 mln

  1,9 tys(24.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  648(13.7%)

  4,6 mln

  1,0 tys(18.4%)

  3,3 mln

  736(11.1%)

  3,9 mln

  876(13.7%)

  7,0 mln

  1,6 tys(22.6%)

  4,2 mln

  946(13.3%)

  7,7 mln

  1,7 tys(23.2%)

  5,2 mln

  1,2 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  679(14.4%)

  3,4 mln

  759(13.7%)

  3,5 mln

  786(11.8%)

  3,7 mln

  840(13.1%)

  3,4 mln

  780(11.1%)

  3,6 mln

  807(11.3%)

  3,7 mln

  839(11.2%)

  3,4 mln

  775(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  536(11.4%)

  2,3 mln

  516(9.3%)

  3,8 mln

  852(12.8%)

  3,7 mln

  827(12.9%)

  2,5 mln

  575(8.2%)

  3,6 mln

  804(11.3%)

  1,3 mln

  289(3.9%)

  2,7 mln

  627(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  739(15.7%)

  3,3 mln

  742(13.4%)

  6,5 mln

  1,5 tys(22%)

  2,1 mln

  470(7.3%)

  2,2 mln

  495(7.1%)

  2,2 mln

  489(6.9%)

  2,2 mln

  502(6.7%)

  2,2 mln

  502(6.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  137,0 tys

  30,5(0.6%)

  197,1 tys

  44,2(0.8%)

  542,3 tys

  122(1.8%)

  239,8 tys

  53,9(0.8%)

  469,3 tys

  106(1.5%)

  300,9 tys

  68,1(1%)

  398,5 tys

  90,6(1.2%)

  1,4 mln

  329(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  249(5.3%)

  1,1 mln

  249(4.5%)

  978,5 tys

  220(3.3%)

  998,0 tys

  224(3.5%)

  1,2 mln

  268(3.8%)

  1,3 mln

  283(4%)

  1,3 mln

  298(4%)

  1,3 mln

  297(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  304,3 tys

  67,8(1.4%)

  275,0 tys

  61,6(1.1%)

  581,4 tys

  131(2%)

  1,0 mln

  235(3.7%)

  772,5 tys

  175(2.5%)

  433,5 tys

  98,1(1.4%)

  538,5 tys

  122(1.6%)

  1,0 mln

  237(3.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  684,6 tys

  152(3.2%)

  762,9 tys

  171(3.1%)

  763,9 tys

  172(2.6%)

  727,3 tys

  164(2.6%)

  742,0 tys

  168(2.4%)

  752,8 tys

  170(2.4%)

  464,3 tys

  106(1.4%)

  569,0 tys

  130(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,4 mln

  320(5.8%)

  1,1 mln

  247(3.7%)

  39,6 tys

  8,9(0.1%)

  414,3 tys

  93,7(1.3%)

  144,0 tys

  32,6(0.5%)

  509,9 tys

  116(1.5%)

  531,7 tys

  121(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  846,9 tys

  189(4%)

  664,2 tys

  149(2.7%)

  2,0 mln

  448(6.8%)

  323,4 tys

  72,7(1.1%)

  261,9 tys

  59,3(0.8%)

  2,1 mln

  467(6.6%)

  329,4 tys

  74,9(1%)

  470,0 tys

  107(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  131,5 tys

  29,3(0.6%)

  140,8 tys

  31,6(0.6%)

  161,3 tys

  36,2(0.5%)

  164,2 tys

  36,9(0.6%)

  153,3 tys

  34,7(0.5%)

  143,5 tys

  32,5(0.5%)

  114,5 tys

  26,0(0.3%)

  228,8 tys

  52,2(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,6 tys

  11,5(0.2%)

  126,6 tys

  28,4(0.5%)

  37,1 tys

  8,3(0.1%)

  52,3 tys

  11,8(0.2%)

  78,4 tys

  17,7(0.3%)

  82,0 tys

  18,6(0.3%)

  28,0 tys

  6,4(0.1%)

  68,8 tys

  15,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  48,6 tys

  10,8(0.2%)

  31,8 tys

  7,1(0.1%)

  18,0 tys

  4,0(0.1%)

  28,3 tys

  6,4(0.1%)

  24,5 tys

  5,5(0.1%)

  14,9 tys

  3,4(0%)

  15,2 tys

  3,4(0%)

  9,8 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,0 tys

  8,5(0.2%)

  29,2 tys

  6,6(0.1%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  924

  0,2(0%)

  45,7 tys

  10,3(0.1%)

  35,0 tys

  7,9(0.1%)

  34,4 tys

  7,8(0.1%)

  924

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  143,2 tys

  31,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,0 tys

  0,9(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Różan według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Różan według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Różan, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Różan według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  5,9 tys(100%)

  28,8 mln

  6,5 tys(100%)

  29,5 mln

  6,7 tys(100%)

  30,5 mln

  6,9 tys(100%)

  32,1 mln

  7,3 tys(100%)

  34,2 mln

  7,8 tys(100%)

  37,9 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  2,4 tys(52.6%)

  14,6 mln

  3,3 tys(54.6%)

  15,1 mln

  3,4 tys(52.6%)

  15,2 mln

  3,4 tys(51.5%)

  15,5 mln

  3,5 tys(50.9%)

  16,0 mln

  3,6 tys(49.9%)

  16,7 mln

  3,8 tys(48.7%)

  17,9 mln

  4,1 tys(47.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  1,2 tys(26.7%)

  5,6 mln

  1,3 tys(20.9%)

  6,1 mln

  1,4 tys(21.1%)

  6,3 mln

  1,4 tys(21.5%)

  7,1 mln

  1,6 tys(23.3%)

  7,4 mln

  1,7 tys(23.1%)

  7,7 mln

  1,8 tys(22.5%)

  9,2 mln

  2,1 tys(24.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  570,0 tys

  127(2.8%)

  1,4 mln

  319(5.3%)

  458,0 tys

  103(1.6%)

  741,2 tys

  167(2.5%)

  723,4 tys

  164(2.4%)

  856,4 tys

  194(2.7%)

  947,4 tys

  215(2.8%)

  1,1 mln

  255(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  506(11.2%)

  2,2 mln

  498(8.3%)

  5,3 mln

  1,2 tys(18.4%)

  923,7 tys

  208(3.1%)

  915,4 tys

  207(3%)

  879,5 tys

  199(2.7%)

  895,5 tys

  204(2.6%)

  909,4 tys

  208(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  482,2 tys

  107(2.4%)

  513,9 tys

  115(1.9%)

  530,1 tys

  119(1.8%)

  519,4 tys

  117(1.8%)

  538,0 tys

  122(1.8%)

  505,6 tys

  114(1.6%)

  479,3 tys

  109(1.4%)

  575,5 tys

  131(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,8 tys

  7,5(0.2%)

  8,2 tys

  1,8(0%)

  51,0 tys

  11,5(0.2%)

  17,6 tys

  4,0(0.1%)

  112,2 tys

  25,4(0.4%)

  43,0 tys

  9,7(0.1%)

  70,0 tys

  15,9(0.2%)

  485,0 tys

  111(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  86,5 tys

  19,3(0.4%)

  8,2 tys

  1,8(0%)

  40,7 tys

  9,2(0.1%)

  172,3 tys

  38,8(0.6%)

  100,0 tys

  22,6(0.3%)

  95,0 tys

  21,5(0.3%)

  65,0 tys

  14,8(0.2%)

  368,0 tys

  84,0(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  224,5 tys

  50,0(1.1%)

  1,9 mln

  434(7.3%)

  243,5 tys

  54,7(0.8%)

  243,6 tys

  54,8(0.8%)

  249,6 tys

  56,5(0.8%)

  298,4 tys

  67,5(0.9%)

  338,8 tys

  77,0(1%)

  297,7 tys

  67,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,2 tys

  48,8(1.1%)

  259,1 tys

  58,1(1%)

  828,2 tys

  186(2.9%)

  288,2 tys

  64,8(1%)

  211,1 tys

  47,8(0.7%)

  262,1 tys

  59,3(0.8%)

  184,9 tys

  42,0(0.5%)

  218,2 tys

  49,8(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,4(0%)

  133,8 tys

  30,4(0.4%)

  200,0 tys

  45,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  62,0 tys

  13,8(0.3%)

  52,2 tys

  11,7(0.2%)

  74,8 tys

  16,8(0.3%)

  91,5 tys

  20,6(0.3%)

  59,6 tys

  13,5(0.2%)

  81,9 tys

  18,5(0.3%)

  78,4 tys

  17,8(0.2%)

  116,8 tys

  26,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,5 tys

  19,9(0.4%)

  63,8 tys

  14,3(0.2%)

  33,1 tys

  7,4(0.1%)

  26,8 tys

  6,0(0.1%)

  36,4 tys

  8,2(0.1%)

  49,2 tys

  11,1(0.2%)

  41,1 tys

  9,3(0.1%)

  44,9 tys

  10,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,1 tys

  3,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,0 tys

  8,5(0.2%)

  29,2 tys

  6,6(0.1%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  924

  0,2(0%)

  45,7 tys

  10,3(0.1%)

  35,0 tys

  7,9(0.1%)

  34,4 tys

  7,8(0.1%)

  924

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  143,2 tys

  31,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Różan - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 045 mieszkańców gminy Różan jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 523 kobiet oraz 522 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,7% mieszkańców gminy Różan, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Różan mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Różan największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w gminie Różan mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (71 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Różan mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 119 dzieci (62 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,7% mieszkańców gminy Różan w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 822 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 356 uczniów (190 kobiet oraz 166 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Różan placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 267 uczniów (120 kobiet oraz 147 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów.

  W gminie Różan znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 33 uczniów (25 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Różan placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 168 uczniów (116 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (20,8% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców gminy Różan w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Różan
  38,0%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Różan
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,6%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  21,7%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Różan
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 822 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  822,0
  Mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Różan
  1,11
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Różan) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 71 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 47 4 lata
 • 47
 • 30 5 lata
 • 30
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 23 4 lata
 • 23
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 17 5 lata
 • 17
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Różan(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Różan aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (00)
  Publiczne
  29 766-95-26
  29 766-95-26
  ul. Szkolna 10
  06-230 Różan
  512312
 • Szkoły podstawowe w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 356 Uczniowie
 • 190 Kobiety
  (uczniowie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Różan
  17,8
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Różan(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Różan aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie (I Dywizja T. Kościuszki)
  Publiczna
  29 766-90-12
  29 766-90-12
  ul. Szkolna 3
  06-230 Różan
  1627636
  Szkoła Filialna w Załuziu
  Publiczna
  29 766-90-23
  ul. Załuzie 38
  06-230 Załuzie
  213-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Różan) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,8%
  24,2%
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  16,5
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Różan(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Różan aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Różanie Technikum (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  9134-
  Zespół Szkół w Różanie Liceum Ogólnokształcące (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 34
  06-230 Różan
  233-
  Zespół Szkół w Różanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  29 766-90-26
  29 766-90-26
  ul. Warszawska 434
  06-230 Różan
  432-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Różan
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Różan, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Różan - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Różan

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Różan znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Różan
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Różan: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Różan 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 2 051)
   • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 135)
   • koncerty: 9 (uczestnicy: 820)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 350)
   • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
   • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 650)
   • warsztaty: 1 (uczestnicy: 16)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 64)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 23)
   • muzyczne: 3 (członkowie: 36)
   • informatyczne: 1 (członkowie: 5)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 75)
   • teatralne: 1 (członkowie: 33)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
   • taneczne: 1 (członkowie: 23)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w gminie Różan
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Różan działało 1 muzeum lub oddział .

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Różan
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w gminie Różan działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 678 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 597 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
   • dostępne dla czytelników: 5
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w gminie Różan
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Różan działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 57 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Różan w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Różan - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Różan i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Różan odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w gminie Różan znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu makowskiego.

   Powiat makowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Różan
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 3 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 3 Ranni
   (rok 2021)
  • 3 Lekko ranni
  • 0 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Różan w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 68,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina
   68,4
   Województwo
   56,9
   Cała Polska
   59,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   6,9
   Cały kraj
   5,9
  • 68,37 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina Różan
   68,4
   Mazowieckie
   65,7
   Cała Polska
   69,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Gmina
   0,0
   Mazowieckie
   12,2
   Cały kraj
   9,8
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Gmina Różan
   100,0
   Województwo
   115,4
   Polska
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami