Gmina Prochowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Prochowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Prochowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu legnickiego. Gmina Prochowice ma 7 224 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Prochowice.
 • 7 224 Liczba mieszkańców
 • 102,5 km² Powierzchnia
 • 71 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 76 Numer kierunkowy
 • DLE Tablice rejestracyjne
 • Alicja Elżbieta Sielicka Burmistrz gminy
Gmina Prochowice na mapie
Identyfikatory
 • 16.365351.2730 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0209073
Herb gminy Prochowice
Gmina Prochowice herb
Flaga gminy Prochowice
Gmina Prochowice flaga

Gmina Prochowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-230Poczta Prochowice

Gmina Prochowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Prochowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
(76) 858-43-42 24
(76) 858-43-43
Rynek 1
59-230 Prochowice
ZUS Oddział w Legnicy
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wł. Grabskiego 26
59-220 Legnica

Gmina Prochowice - Wsie należące do gminy

Gmina Prochowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Prochowice ma 7 224 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Prochowice zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Prochowice jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Prochowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,18 na 1000 mieszkańców gminy Prochowice. W 2022 roku urodziło się 54 dzieci, w tym 59,3% dziewczynek i 40,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,9% zgonów w gminie Prochowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,3% zgonów w gminie Prochowice były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Prochowice przypada 10.65 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 92 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Prochowice -25. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców gminy Prochowice jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 224 Liczba mieszkańców
 • 3 680 Kobiety
 • 3 544 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Prochowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Prochowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Prochowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Prochowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,3%
  Województwo
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Prochowice
  54,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Prochowice
  8,2%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Prochowice
  8,5%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Prochowice w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Prochowice
  1,7
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Prochowice w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Prochowice
  -3,2
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Prochowice w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Prochowice w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Prochowice w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Prochowice w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,3%
  40,7%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Prochowice
  7,5
  Dolnośląskie
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,7
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 297 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 341 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Prochowice
  3 297 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,30
  Dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Prochowice w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Prochowice
  166,2
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Prochowice
  3,4
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 17,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Prochowice
  17,3%
  Województwo
  19,7%
  Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Prochowice
  6,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 122 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Cały kraj
  74,4
 • 221,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Prochowice
  221,9
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Cały kraj
  246,5
 • 614,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 635,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Prochowice
  614,9
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 119,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Prochowice
  119,3
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 49,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  49,9
  Dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Prochowice
  10,7
  Dolnośląskie
  6,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Prochowice
  0,9%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 92 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Prochowice w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Prochowice oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Prochowice to 2 538 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Prochowice to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Prochowice to 123,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,93% mieszkań posiada łazienkę, 76,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,39% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 538 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 351,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  351,30
  Dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Prochowice
  87,60 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,80 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Prochowice
  4,39
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Prochowice
  2,85
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Prochowice
  0,65
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Prochowice
  2,08
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,27
  Dolnośląskie
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 10,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,94
  Dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 1 850 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  123,3 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Prochowice
  0,26 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Prochowice
  98,93%
  Dolnośląskie
  98,19%
  Cała Polska
  97,71%
 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,56%
  woj. dolnośląskie
  95,29%
  Kraj
  95,10%
 • 94,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,93%
  Województwo
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 76,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,41%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Kraj
  85,62%
 • 39,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Prochowice
  39,39%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Prochowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Prochowice na 1000 mieszkańców pracuje 391osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Prochowice wynosiło w 2022 roku 8,1% (8,1% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prochowice wynosiło 6 116,35 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prochowice 745 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -455.

  9,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prochowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 27,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 391 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  391,0
  woj. dolnośląskie
  402,0
  Kraj
  402,0
 • 8,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,1% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Prochowice w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Prochowice w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Prochowice w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 116 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  6 116 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Prochowice w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 745 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -455 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 32,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Prochowice w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,4
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 37,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,8
  Dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 115,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Prochowice
  115,6
  Województwo
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Prochowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Prochowice w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 821 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 669 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (82) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (46) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (74) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Prochowice najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (793) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (60) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (211) podmiotów, a 67,0% (550) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Prochowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 821 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 60 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 211 Przemysł i budownictwo
 • 550 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Prochowice w 2022 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w gminie Prochowice w 2022 roku
 • 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 793 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 793
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 821 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 821
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 49 Spółki handlowe ogółem
 • 49
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 44  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 44
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 187 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 187
 • 120 Budownictwo
 • 120
 • 87 Transport i gospodarka magazynowa
 • 87
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56
 • 44 Przetwórstwo przemysłowe
 • 44
 • 44 Pozostała działalność
 • 44
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Prochowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 242 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 33,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Prochowice wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Prochowice najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,43 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,88 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 14,05 (93%), drogowe - 3,13 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Prochowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 242
 • 108 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 108
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 101
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 111 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 111
 • 33,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  33,44
  Dolnośląskie
  29,03
  Polska
  22,81
 • 14,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,88
  Województwo
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 14,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  14,05
  Województwo
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  3,13
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prochowice
  0,24
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 15,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,43
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Prochowice
  74%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Prochowice
  49%
  Dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Prochowice
  97%
  Dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  92%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Gmina Prochowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Prochowice wyniosła w 2022 roku 50,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Prochowice - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,5 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Prochowice wyniosła w 2022 roku 48,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie gminy Prochowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,8 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  3,2 tys(100%)

  29,5 mln

  3,9 tys(100%)

  35,6 mln

  4,7 tys(100%)

  38,8 mln

  5,2 tys(100%)

  39,5 mln

  5,3 tys(100%)

  41,3 mln

  5,6 tys(100%)

  46,2 mln

  6,4 tys(100%)

  50,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  1,1 tys(36.2%)

  8,6 mln

  1,1 tys(29.2%)

  9,3 mln

  1,2 tys(26%)

  10,2 mln

  1,4 tys(26.4%)

  10,4 mln

  1,4 tys(26.4%)

  10,9 mln

  1,5 tys(26.5%)

  11,8 mln

  1,6 tys(25.6%)

  13,6 mln

  1,9 tys(27.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  569,0 tys

  76,1(2.4%)

  1,3 mln

  169(4.3%)

  5,3 mln

  701(14.8%)

  3,0 mln

  403(7.7%)

  3,2 mln

  437(8.2%)

  2,8 mln

  388(6.9%)

  3,6 mln

  487(7.7%)

  6,4 mln

  890(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480,6 tys

  65,9(1%)

  5,1 mln

  709(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  411(12.9%)

  2,8 mln

  374(9.5%)

  3,1 mln

  417(8.8%)

  3,2 mln

  430(8.3%)

  3,6 mln

  492(9.2%)

  3,5 mln

  473(8.4%)

  3,6 mln

  495(7.8%)

  5,1 mln

  706(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  432(13.6%)

  4,5 mln

  602(15.3%)

  3,6 mln

  474(10%)

  7,0 mln

  945(18.1%)

  2,9 mln

  393(7.4%)

  6,3 mln

  858(15.3%)

  7,9 mln

  1,1 tys(17.1%)

  4,6 mln

  639(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  512(16.1%)

  7,8 mln

  1,0 tys(26.3%)

  2,0 mln

  270(5.7%)

  2,2 mln

  294(5.6%)

  2,3 mln

  310(5.8%)

  2,2 mln

  296(5.3%)

  2,2 mln

  296(4.7%)

  2,9 mln

  400(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  214(6.7%)

  1,5 mln

  205(5.2%)

  1,7 mln

  229(4.8%)

  2,0 mln

  262(5%)

  2,3 mln

  305(5.7%)

  2,1 mln

  290(5.1%)

  1,8 mln

  251(4%)

  2,1 mln

  287(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  927,5 tys

  124(3.9%)

  917,5 tys

  123(3.1%)

  981,1 tys

  131(2.8%)

  1,9 mln

  260(5%)

  3,5 mln

  469(8.8%)

  920,3 tys

  125(2.2%)

  866,7 tys

  119(1.9%)

  1,1 mln

  151(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  293,3 tys

  39,2(1.2%)

  258,2 tys

  34,5(0.9%)

  1,3 mln

  175(3.7%)

  375,1 tys

  50,3(1%)

  379,3 tys

  51,2(1%)

  453,1 tys

  61,7(1.1%)

  885,7 tys

  122(1.9%)

  939,4 tys

  130(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  212,7 tys

  28,4(0.9%)

  151,5 tys

  20,2(0.5%)

  211,3 tys

  28,2(0.6%)

  253,1 tys

  33,9(0.7%)

  324,0 tys

  43,8(0.8%)

  193,4 tys

  26,3(0.5%)

  137,1 tys

  18,8(0.3%)

  803,3 tys

  111(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  228,0 tys

  30,5(1%)

  122,0 tys

  16,3(0.4%)

  183,6 tys

  24,5(0.5%)

  156,7 tys

  21,0(0.4%)

  214,2 tys

  28,9(0.5%)

  146,9 tys

  20,0(0.4%)

  1,1 mln

  145(2.3%)

  433,5 tys

  60,0(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  400,3 tys

  53,5(1.7%)

  824,7 tys

  110(2.8%)

  345,9 tys

  46,1(1%)

  355,2 tys

  47,6(0.9%)

  386,6 tys

  52,2(1%)

  481,5 tys

  65,6(1.2%)

  418,0 tys

  57,3(0.9%)

  430,2 tys

  59,5(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  180,0 tys

  24,1(0.8%)

  66,4 tys

  8,9(0.2%)

  65,3 tys

  8,7(0.2%)

  83,0 tys

  11,1(0.2%)

  97,8 tys

  13,2(0.2%)

  64,8 tys

  8,8(0.2%)

  208,7 tys

  28,6(0.5%)

  233,4 tys

  32,3(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,6 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  21,9 tys

  2,9(0.1%)

  535,6 tys

  72,3(1.4%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  221,5 tys

  30,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,9 tys

  45,9(1.4%)

  470,7 tys

  62,9(1.6%)

  153,9 tys

  20,5(0.4%)

  329,7 tys

  44,2(0.8%)

  290,3 tys

  39,2(0.7%)

  269,0 tys

  36,6(0.7%)

  539,3 tys

  74,0(1.2%)

  150,7 tys

  20,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  224,1 tys

  30,0(0.9%)

  202,7 tys

  27,1(0.7%)

  185,5 tys

  24,7(0.5%)

  267,4 tys

  35,9(0.7%)

  268,0 tys

  36,2(0.7%)

  293,7 tys

  40,0(0.7%)

  309,7 tys

  42,5(0.7%)

  84,5 tys

  11,7(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,6 tys

  5,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  0,5(0%)

  7,5 tys

  1,0(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,0 tys

  7,6(0.2%)

  7,3 tys

  1,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  66,2 tys

  8,9(0.2%)

  62,0 tys

  8,4(0.2%)

  65,8 tys

  9,0(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  195

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,5 tys(100%)

  28,9 mln

  3,9 tys(100%)

  33,6 mln

  4,5 tys(100%)

  35,3 mln

  4,7 tys(100%)

  39,4 mln

  5,3 tys(100%)

  42,4 mln

  5,8 tys(100%)

  45,6 mln

  6,3 tys(100%)

  48,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,6 mln

  1,6 tys(44.8%)

  12,3 mln

  1,6 tys(42.5%)

  13,1 mln

  1,7 tys(39%)

  13,7 mln

  1,8 tys(38.7%)

  14,6 mln

  2,0 tys(37.1%)

  15,3 mln

  2,1 tys(36%)

  16,7 mln

  2,3 tys(36.6%)

  19,2 mln

  2,7 tys(39.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  838(24.2%)

  6,4 mln

  856(22.2%)

  6,5 mln

  871(19.5%)

  6,7 mln

  903(19.1%)

  7,0 mln

  946(17.8%)

  8,4 mln

  1,1 tys(19.8%)

  8,6 mln

  1,2 tys(18.8%)

  7,9 mln

  1,1 tys(16.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  134,5 tys

  18,0(0.5%)

  132,3 tys

  17,7(0.5%)

  144,0 tys

  19,2(0.4%)

  36,2 tys

  4,9(0.1%)

  50,5 tys

  6,8(0.1%)

  54,4 tys

  7,4(0.1%)

  891,0 tys

  122(2%)

  4,9 mln

  685(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  265(7.6%)

  1,1 mln

  147(3.8%)

  1,6 mln

  213(4.8%)

  2,6 mln

  349(7.4%)

  1,8 mln

  236(4.4%)

  3,3 mln

  451(7.8%)

  4,5 mln

  622(10%)

  3,0 mln

  415(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  928,3 tys

  124(3.6%)

  1,2 mln

  160(4.2%)

  1,3 mln

  170(3.8%)

  1,9 mln

  253(5.3%)

  3,1 mln

  414(7.8%)

  2,0 mln

  272(4.7%)

  1,4 mln

  198(3.2%)

  1,7 mln

  236(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  419,0 tys

  56,0(1.6%)

  385,9 tys

  51,5(1.3%)

  361,5 tys

  48,2(1.1%)

  788,6 tys

  106(2.2%)

  884,1 tys

  119(2.2%)

  709,6 tys

  96,6(1.7%)

  644,5 tys

  88,4(1.4%)

  1,5 mln

  213(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  299,3 tys

  40,0(1.2%)

  53,1 tys

  7,1(0.2%)

  1,2 mln

  159(3.5%)

  543,2 tys

  72,9(1.5%)

  897,2 tys

  121(2.3%)

  616,8 tys

  84,0(1.5%)

  875,7 tys

  120(1.9%)

  1,5 mln

  210(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  369(10.6%)

  6,6 mln

  884(22.9%)

  824,5 tys

  110(2.5%)

  834,6 tys

  112(2.4%)

  846,7 tys

  114(2.1%)

  803,7 tys

  109(1.9%)

  814,0 tys

  112(1.8%)

  1,4 mln

  191(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,7 tys

  1,6(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  468,1 tys

  62,4(1.4%)

  15,6 tys

  2,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731,2 tys

  101(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  277,8 tys

  37,2(1.1%)

  433,1 tys

  57,9(1.5%)

  674,7 tys

  89,9(2%)

  305,6 tys

  41,0(0.9%)

  342,9 tys

  46,3(0.9%)

  344,5 tys

  46,9(0.8%)

  349,7 tys

  48,0(0.8%)

  384,9 tys

  53,3(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  337,9 tys

  46,8(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  668,5 tys

  89,4(2.6%)

  57,2 tys

  7,6(0.2%)

  64,6 tys

  8,6(0.2%)

  301,5 tys

  40,4(0.9%)

  957,9 tys

  129(2.4%)

  77,1 tys

  10,5(0.2%)

  88,9 tys

  12,2(0.2%)

  190,2 tys

  26,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  99,5 tys

  13,3(0.4%)

  58,9 tys

  7,9(0.2%)

  51,3 tys

  6,8(0.2%)

  56,7 tys

  7,6(0.2%)

  54,4 tys

  7,3(0.1%)

  63,2 tys

  8,6(0.1%)

  105,3 tys

  14,4(0.2%)

  74,7 tys

  10,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,6 tys

  11,6(0.3%)

  67,9 tys

  9,1(0.2%)

  50,4 tys

  6,7(0.2%)

  54,8 tys

  7,3(0.2%)

  62,0 tys

  8,4(0.2%)

  51,3 tys

  7,0(0.1%)

  59,2 tys

  8,1(0.1%)

  68,0 tys

  9,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,2 tys

  5,9(0.2%)

  47,8 tys

  6,4(0.2%)

  78,9 tys

  10,5(0.2%)

  74,1 tys

  9,9(0.2%)

  60,8 tys

  8,2(0.2%)

  5,8 tys

  0,8(0%)

  133,4 tys

  18,3(0.3%)

  66,9 tys

  9,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  793

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  852

  0,1(0%)

  756

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  20,7 tys

  2,8(0%)

  7,2 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,0 tys

  7,6(0.2%)

  7,3 tys

  1,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  66,2 tys

  8,9(0.2%)

  62,0 tys

  8,4(0.2%)

  65,8 tys

  9,0(0.2%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  195

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,1 tys

  14,7(0.4%)

  23,6 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  183,4 tys

  24,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  27,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Prochowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 701 mieszkańców gminy Prochowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 816 kobiet oraz 886 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców gminy Prochowice, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Prochowice mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Prochowice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (26,5%).

  W roku 2021 w gminie Prochowice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (77 dziewczynek oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prochowice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (72 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,3% mieszkańców gminy Prochowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 766 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 581 uczniów (273 kobiety oraz 308 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Prochowice placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 477 uczniów (229 kobiet oraz 248 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców gminy Prochowice w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Prochowice
  18,3%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,3%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina Prochowice
  2,5%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  9,7%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Prochowice
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  14,6%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 766 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Prochowice
  766,0
  Dolnośląskie
  892,0
  Polska
  883,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Prochowice
  0,99
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 211 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Prochowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 51 3 lata
 • 51
 • 64 4 lata
 • 64
 • 44 5 lata
 • 44
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 32 4 lata
 • 32
 • 22 5 lata
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 32 4 lata
 • 32
 • 22 5 lata
 • 22
 • 80 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Prochowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prochowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w prochowicach
  Publiczne
  76 858-45-41
  76 858-45-41
  ul. Kościuszki 1
  59-230 Prochowice
  920619
 • Szkoły podstawowe w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Prochowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 581 Uczniowie
 • 273 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,9
  Województwo
  17,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,59
  woj. dolnośląskie
  96,38
  Cały kraj
  95,71
 • 85,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,69
  woj. dolnośląskie
  95,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Prochowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prochowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Prochowicach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  76 858-44-64
  76 858-52-74
  ul. Młyńska 3
  59-230 Prochowice
  1839339
  Szkoła Podstawowa im.Księdza Jana Twardowskiego w Dabiu (Ksiądz Jan Twardowski)
  Publiczna
  76 858-43-22
  76 858-43-22
  Dąbie 5a
  59-230 Dąbie
  810117
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Prochowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Prochowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Prochowice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Prochowice

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Prochowice znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Prochowice: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Prochowice 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 630 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 139 (uczestnicy: 5 030)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 840)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 52 (uczestnicy: 2 450)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 230)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 29)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 5 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 2)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 234)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 6 (członkowie: 191)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Prochowice działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 173 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 815 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Prochowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Prochowice działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 349 członków. Zarejestrowano 310 ćwiczących (mężczyźni: 264, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 161, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Prochowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prochowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Prochowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Prochowice odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Prochowice znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Prochowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Prochowice w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 96,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  96,9
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Kraj
  56,5
 • 13,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Prochowice
  13,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 96,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Prochowice
  96,9
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Prochowice
  14,3
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Prochowice
  100,0
  Województwo
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Prochowice w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 214,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Prochowice
  214,6 km
  Województwo
  495,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  3,1 km
  Województwo
  3,4 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami