Gmina Pieszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Pieszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pieszyce to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Gmina Pieszyce ma 9 269 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Pieszyce.
 • 9 269 Liczba mieszkańców
 • 63,6 km² Powierzchnia
 • 151 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Dorota Konieczna-Enözel Burmistrz gminy
Gmina Pieszyce na mapie
Identyfikatory
 • 16.582050.7116 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0202033
Herb gminy Pieszyce
Gmina Pieszyce herb

Gmina Pieszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-250Poczta Pieszyce

Gmina Pieszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pieszyce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Pieszycach
(74) 836-54-87
(74) 836-72-30
ul.Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów

Gmina Pieszyce - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Pieszyce

Gmina Pieszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Pieszyce ma 9 269 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2016-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pieszyce zawarli w 2020 roku 25 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,7% mieszkańców gminy Pieszyce jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pieszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,79 na 1000 mieszkańców gminy Pieszyce. W 2020 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 51,9% dziewczynek i 48,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 339 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,3% zgonów w gminie Pieszyce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w gminie Pieszyce były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pieszyce przypada 13.2 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 105 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 128 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pieszyce -23. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  60,5% mieszkańców gminy Pieszyce jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 269 Liczba mieszkańców
 • 4 773 Kobiety
 • 4 496 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pieszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pieszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pieszyce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pieszyce, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • gm. Pieszyce
  29,7%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  Województwo
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  6,9%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • gm. Pieszyce
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pieszyce w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Pieszyce
  2,7
  Dolnośląskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Pieszyce
  1,7
  Dolnośląskie
  1,7
  Kraj
  1,3
 • 25 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pieszyce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Pieszyce
  -4,8
  Dolnośląskie
  -4,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pieszyce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pieszyce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pieszyce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pieszyce w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,9%
  48,1%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Pieszyce
  8,4
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  9,3
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,4
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 64 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 64
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 339 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 339 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 268 Waga 3000g - 3499g
 • 268
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,12
  Dolnośląskie
  1,33
  Kraj
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,58
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,67
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Pieszyce
  0,47
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Pieszyce w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 124 Zgony
 • 62 Kobiety
  (Zgony)
 • 62 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Pieszyce
  13,2
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  12,5
 • 211,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  211,8
  Dolnośląskie
  146,2
  Kraj
  134,3
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,6
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Pieszyce
  4,2
  Dolnośląskie
  3,6
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,3%
  Dolnośląskie
  38,5%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Pieszyce
  24,4%
  woj. dolnośląskie
  27,5%
  Polska
  26,5%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Cały kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Cała Polska
  70,4
 • 306,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  306,6
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Cała Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Kraj
  261,3
 • 468,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  468,8
  Województwo
  434,1
  Polska
  421,0
 • 96,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 141,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Pieszyce
  96,9
  Województwo
  90,6
  Cały kraj
  69,5
 • 37,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Pieszyce
  37,8
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 105 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 128 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pieszyce w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pieszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Pieszyce oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pieszyce to 3 525 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pieszyce to 5,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Pieszyce to 168,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,11% mieszkań posiada łazienkę, 62,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 525 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 378,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  378,30
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  68,40 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  25,90 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,55
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,64
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Cała Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Pieszyce
  1,72
  Dolnośląskie
  7,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Pieszyce
  5,56
  Województwo
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 9,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  9,55
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Cały kraj
  21,77
 • 2 702 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 168,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Pieszyce
  168,9 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,29 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Pieszyce
  91,60%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 81,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  81,50%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 80,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,11%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 62,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Pieszyce
  62,72%
  Województwo
  82,55%
  Cała Polska
  83,08%
 • 78,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  78,92%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2016-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Pieszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Pieszyce na 1000 mieszkańców pracuje 105osób . 58,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pieszyce wynosiło w 2020 roku 7,4% (8,8% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pieszyce wynosiło 4 690,20 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pieszyce pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 105 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  105,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Kraj
  252,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,8% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Gmina Pieszyce
  7,4%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pieszyce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pieszyce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pieszyce w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 690 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Pieszyce
  4 690 PLN
  Dolnośląskie
  5 694 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pieszyce w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,5% Przemysł i budownictwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pieszyce w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 982 Pracujący ogółem
 • 574 Kobiety
 • 408 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pieszyce w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  65,2
  Dolnośląskie
  69,0
  Cały kraj
  68,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Pieszyce
  38,0
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cały kraj
  37,5
 • 139,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Pieszyce
  139,8
  Dolnośląskie
  137,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pieszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Pieszyce w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 118 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 720 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 64 nowe podmioty, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (91) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (64) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (39) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pieszyce najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 085) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (269) podmiotów, a 74,7% (835) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pieszyce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 118 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 269 Przemysł i budownictwo
 • 835 Pozostała działalność
 • 64 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pieszyce w 2020 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pieszyce w 2020 roku
 • 720 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 085 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 085
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 118 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 118
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 50 Spółki handlowe ogółem
 • 50
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 40  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 40
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 720 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 194 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 194
 • 141 Budownictwo
 • 141
 • 87 Przetwórstwo przemysłowe
 • 87
 • 74 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 74
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 32 Pozostała działalność
 • 32
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pieszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Pieszyce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 153 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pieszyce wynosi 80,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pieszyce najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,86 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,21 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,32 (78%), drogowe - 1,51 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pieszyce.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 153
 • 102 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 102
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 68 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 68
 • 16,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pieszyce
  16,30
  Województwo
  25,81
  Polska
  19,96
 • 10,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pieszyce
  10,86
  Dolnośląskie
  18,28
  Polska
  12,25
 • 3,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,32
  woj. dolnośląskie
  3,97
  Polska
  5,17
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pieszyce
  1,51
  Dolnośląskie
  2,13
  Kraj
  1,73
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,43
  Cały kraj
  0,37
 • 7,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,21
  Województwo
  14,62
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. dolnośląskie
  66%
  Cała Polska
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  78%
  Województwo
  59%
  Kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  Dolnośląskie
  68%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  95%
  woj. dolnośląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Pieszyce
  63%
  Dolnośląskie
  46%
  Cała Polska
  54%

Gmina Pieszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pieszyce wyniosła w 2020 roku 38,7 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Pieszyce - 22.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pieszyce wyniosła w 2020 roku 40,7 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.9%). W budżecie gminy Pieszyce wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 758 złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---28,3 mln

  2,9 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  42,8 mln

  4,5 tys(100%)

  38,0 mln

  4,0 tys(100%)

  38,7 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---5,8 mln

  601(20.4%)

  6,3 mln

  657(19.7%)

  13,8 mln

  1,5 tys(32.3%)

  8,2 mln

  870(21.5%)

  8,6 mln

  928(22.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---3,6 mln

  372(12.6%)

  3,8 mln

  396(11.9%)

  3,9 mln

  410(9.1%)

  4,1 mln

  436(10.8%)

  4,2 mln

  449(10.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---2,3 mln

  240(8.2%)

  4,0 mln

  420(12.6%)

  2,5 mln

  261(5.8%)

  5,8 mln

  618(15.3%)

  3,6 mln

  385(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---2,4 mln

  248(8.4%)

  2,8 mln

  293(8.8%)

  2,3 mln

  247(5.5%)

  2,0 mln

  217(5.4%)

  2,4 mln

  257(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---10,0 mln

  1,0 tys(35.1%)

  2,2 mln

  232(7%)

  2,2 mln

  235(5.2%)

  2,2 mln

  237(5.9%)

  2,3 mln

  246(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---1,6 mln

  170(5.8%)

  1,4 mln

  145(4.3%)

  1,1 mln

  119(2.6%)

  1,7 mln

  177(4.4%)

  1,9 mln

  199(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---955,5 tys

  99,2(3.4%)

  211,0 tys

  22,1(0.7%)

  251,2 tys

  26,5(0.6%)

  449,0 tys

  47,7(1.2%)

  815,1 tys

  87,5(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---502,9 tys

  52,2(1.8%)

  599,8 tys

  62,8(1.9%)

  3,0 mln

  312(6.9%)

  765,1 tys

  81,3(2%)

  364,0 tys

  39,1(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---320,6 tys

  33,3(1.1%)

  279,8 tys

  29,3(0.9%)

  302,9 tys

  31,9(0.7%)

  256,7 tys

  27,3(0.7%)

  262,6 tys

  28,2(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---99,8 tys

  10,4(0.4%)

  122,0 tys

  12,8(0.4%)

  149,6 tys

  15,8(0.3%)

  146,0 tys

  15,5(0.4%)

  227,7 tys

  24,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---189,5 tys

  19,7(0.7%)

  137,2 tys

  14,4(0.4%)

  141,2 tys

  14,9(0.3%)

  162,0 tys

  17,2(0.4%)

  201,7 tys

  21,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---260,2 tys

  27,0(0.9%)

  295,3 tys

  30,9(0.9%)

  297,9 tys

  31,4(0.7%)

  325,5 tys

  34,6(0.9%)

  196,5 tys

  21,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,0 tys

  15,2(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---133,6 tys

  13,9(0.5%)

  62,2 tys

  6,5(0.2%)

  74,9 tys

  7,9(0.2%)

  465,6 tys

  49,5(1.2%)

  134,2 tys

  14,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---93,0 tys

  9,7(0.3%)

  108,6 tys

  11,4(0.3%)

  117,1 tys

  12,3(0.3%)

  104,3 tys

  11,1(0.3%)

  116,7 tys

  12,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---7,1 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  84,6 tys

  8,9(0.2%)

  87,5 tys

  9,3(0.2%)

  82,2 tys

  8,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---109,3 tys

  11,3(0.4%)

  90,6 tys

  9,5(0.3%)

  29,1 tys

  3,1(0.1%)

  49,9 tys

  5,3(0.1%)

  38,5 tys

  4,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pieszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pieszyce według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---28,8 mln

  3,0 tys(100%)

  30,7 mln

  3,2 tys(100%)

  40,9 mln

  4,3 tys(100%)

  40,8 mln

  4,3 tys(100%)

  40,7 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---10,0 mln

  1,0 tys(34.9%)

  10,6 mln

  1,1 tys(34.7%)

  11,6 mln

  1,2 tys(28.4%)

  12,8 mln

  1,4 tys(31.3%)

  12,7 mln

  1,4 tys(31.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---6,3 mln

  650(21.8%)

  6,8 mln

  709(22.1%)

  7,4 mln

  784(18.2%)

  8,4 mln

  890(20.5%)

  9,4 mln

  1,0 tys(23.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---1,0 mln

  104(3.5%)

  751,4 tys

  78,7(2.5%)

  1,8 mln

  185(4.3%)

  1,1 mln

  117(2.7%)

  2,0 mln

  213(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---239,1 tys

  24,8(0.8%)

  143,7 tys

  15,0(0.5%)

  1,5 mln

  157(3.7%)

  2,4 mln

  250(5.8%)

  809,2 tys

  86,8(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---8,5 mln

  885(29.6%)

  837,6 tys

  87,7(2.7%)

  736,4 tys

  77,6(1.8%)

  711,7 tys

  75,6(1.7%)

  770,0 tys

  82,6(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---467,5 tys

  48,5(1.6%)

  546,3 tys

  57,2(1.8%)

  3,7 mln

  394(9.2%)

  1,5 mln

  154(3.6%)

  747,4 tys

  80,2(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---270,0 tys

  28,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,4 tys

  10,3(0.2%)

  115,8 tys

  12,3(0.3%)

  450,0 tys

  48,3(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---124,5 tys

  12,9(0.4%)

  119,1 tys

  12,5(0.4%)

  137,2 tys

  14,4(0.3%)

  192,0 tys

  20,4(0.5%)

  387,5 tys

  41,6(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---9,5 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  1,2 mln

  124(2.9%)

  779,9 tys

  82,9(1.9%)

  240,3 tys

  25,8(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---153,0 tys

  15,9(0.5%)

  130,6 tys

  13,7(0.4%)

  138,4 tys

  14,6(0.3%)

  149,3 tys

  15,9(0.4%)

  181,7 tys

  19,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---205,1 tys

  21,3(0.7%)

  227,1 tys

  23,8(0.7%)

  174,6 tys

  18,4(0.4%)

  316,9 tys

  33,7(0.8%)

  176,1 tys

  18,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,4 mln

  141(4.7%)

  1,2 mln

  123(3.8%)

  1,2 mln

  126(2.9%)

  1,5 mln

  156(3.6%)

  89,6 tys

  9,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---7,1 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  84,6 tys

  8,9(0.2%)

  80,3 tys

  8,5(0.2%)

  82,2 tys

  8,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---100,0 tys

  10,4(0.3%)

  68,1 tys

  7,1(0.2%)

  55,8 tys

  5,9(0.1%)

  49,2 tys

  5,2(0.1%)

  36,4 tys

  3,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  15,4 tys

  1,6(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  11,7 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---5,9 tys

  0,6(0%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  11,1 tys

  1,2(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  599

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pieszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 012 mieszkańców gminy Pieszyce jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 984 kobiet oraz 1 028 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców gminy Pieszyce, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 23,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Pieszyce mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pieszyce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz podstawowe ukończone (20,9%).

  W roku 2018 w gminie Pieszyce mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 247 dzieci (130 dziewczynek oraz 117 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  16,7% mieszkańców gminy Pieszyce w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 804 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 579 uczniów (296 kobiet oraz 283 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,86.

  W gminie Pieszyce znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 114 uczniów (57 kobiet oraz 57 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). 19,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców gminy Pieszyce w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • gm. Pieszyce
  12,2%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,5%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina Pieszyce
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Pieszyce
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Pieszyce
  24,6%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  23,0%
  Województwo
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Pieszyce
  2,1%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 804 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  804,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Polska
  873,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Pieszyce
  0,91
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Pieszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 247 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 57 3 lata
 • 57
 • 61 4 lata
 • 61
 • 59 5 lata
 • 59
 • 64 6 lat
 • 64
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 33 3 lata
 • 33
 • 37 4 lata
 • 37
 • 26 5 lata
 • 26
 • 31 6 lat
 • 31
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 24 4 lata
 • 24
 • 33 5 lata
 • 33
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 33 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pieszyce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pieszyce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  74 836-54-25
  74 836-54-25
  ul. Bielawska 1
  58-250 Pieszyce
  714414
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
  Niepubliczne
  74 835-53-95
  ul. Ogrodowa 48
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Pieszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 579 Uczniowie
 • 296 Kobiety
  (uczniowie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci 2016
 • 38 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Pieszyce
  19,3
  Dolnośląskie
  18,4
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 174 niemiecki
 •  
 • 79,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Pieszyce
  79,86
  woj. dolnośląskie
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 79,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,17
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pieszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pieszyce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pieszyce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  Publiczna
  74 836-52-20
  74 836-52-20
  ul. OGRODOWA 23
  58-250 Pieszyce
  2140239
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach
  Niepubliczna
  74 812-48-30
  74 812-48-30
  ul. Plac Zamkowy 10
  58-250 Pieszyce
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
  Niepubliczna
  74 836-53-94
  74 836-53-94
  ul. Świdnicka 53
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Pieszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Pieszyce
  19,0
  woj. dolnośląskie
  23,5
  Kraj
  23,8
 •  
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 228 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 114 niemiecki
 • 114 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Pieszyce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pieszyce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  4106-
  Szkoła Policealna (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  121-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Liceum Ogólnokształcące (ks. Jan Dzierżoń)
  Publiczne
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 1
  58-250 Pieszyce
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (ks.Jan Dzierżoń)
  Publiczna
  74 836-53-70
  74 836-53-70
  ul. Mickiewicza 8
  58-250 Pieszyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pieszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pieszyce - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Pieszyce

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 3 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Pieszyce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W gminie Pieszyce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 23 (uczestnicy: 1 040)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 130)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 182)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 308)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 255)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 68)
  • taneczne: 1 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 63)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 61)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 50)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Pieszyce działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 746 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Pieszyce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pieszyce działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 279 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 214, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 152, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Pieszyce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pieszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pieszyce i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Pieszyce odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Pieszyce znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Pieszyce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 4 Ranni
  (rok 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Pieszyce w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 53,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Pieszyce
  53,7
  Dolnośląskie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 10,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,7
  woj. dolnośląskie
  5,7
  Cała Polska
  6,5
 • 42,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  42,9
  Dolnośląskie
  62,0
  Cała Polska
  69,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Pieszyce
  20,0
  Dolnośląskie
  10,5
  Kraj
  10,6
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  80,0
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Pieszyce w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 069,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Pieszyce
  1 069,0 km
  Województwo
  561,1 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Pieszyce
  7,3 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Kraj
  4,5 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami