Gmina Łapy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Łapy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łapy to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Gmina Łapy ma 22 072 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łapy.
 • 22 072 Liczba mieszkańców
 • 127,7 km² Powierzchnia
 • 174 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Gołaszewski Burmistrz gminy
Gmina Łapy na mapie
Identyfikatory
 • 22.884352.9913 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2002063
Herb gminy Łapy
Gmina Łapy herb
Flaga gminy Łapy
Gmina Łapy flaga

Gmina Łapy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-100Poczta Łapy 001, ul. Generała Władysława Sikorskiego 44
18-100Skrytki Pocztowe Poczta Łapy 001, ul. Generała Władysława Sikorskiego 44
18-101Poczta Łapy 003, ul. Marii Konopnickiej 8

Gmina Łapy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łapy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łapach
(85) 715-22-51 105 kom. 668484427
(85) 715-22-56
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok

Gmina Łapy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Łapy ma 22 072 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łapy zawarli w 2017 roku 111 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Łapy jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łapy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,68 na 1000 mieszkańców gminy Łapy. W 2017 roku urodziło się 225 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 471 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w gminie Łapy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w gminie Łapy były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łapy przypada 11.17 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 148 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 249 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łapy -101. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  62,2% mieszkańców gminy Łapy jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 072 Liczba mieszkańców
 • 11 306 Kobiety
 • 10 766 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łapy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łapy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łapy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Łapy
  42,2 lat
  woj. podlaskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Łapy
  28,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Gmina
  2,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łapy w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,0
  Podlaskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,4
  Podlaskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 111 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łapy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Łapy
  -0,7
  Województwo
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • 0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łapy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łapy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łapy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łapy w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 225 Urodzenia żywe
 • 111 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 114 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,2
  Województwo
  10,2
  Polska
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,1
  woj. podlaskie
  43,1
  Cała Polska
  44,2
 • 8.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.4
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.69
 • 91.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.45
 • 82.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.59
 • 35.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.45
 • 4.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.82
 • 0.62 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.62
 • 3 471 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 419 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łapy
  3 471 g
  Województwo
  3 447 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 162 Waga 4000g - 4499g
 • 162
 • 468 Waga 3500g - 3999g
 • 468
 • 490 Waga 3000g - 3499g
 • 490
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Łapy
  1,29
  Podlaskie
  1,40
  Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Łapy
  0,90
  Województwo
  0,96
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Łapy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 248 Zgony
 • 128 Kobiety
  (Zgony)
 • 120 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,6%
  48,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,2
  Województwo
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 112,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łapy
  112,3
  woj. podlaskie
  107,9
  Cały kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łapy
  3,6
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,9
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łapy
  43,1%
  Województwo
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Łapy
  23,8%
  Województwo
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Łapy
  250,2
  Województwo
  259,5
  Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 454,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Łapy
  454,3
  Podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 47,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Łapy
  47,0
  Województwo
  51,1
  Polska
  87,7
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Łapy
  33,9
  Województwo
  27,5
  Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Łapy
  5,4
  Podlaskie
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 148 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 77 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 249 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 130 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -89 Saldo migracji
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -101 Saldo migracji wewnętrznych
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łapy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łapy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Łapy oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łapy to 7 483 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 95,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łapy to 5,59 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Łapy to 130,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,09% mieszkań posiada łazienkę, 85,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,38% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 483 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 337,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łapy
  337,70
  Województwo
  375,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Łapy
  78,20 m2
  Podlaskie
  76,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Łapy
  26,40 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,30
  woj. podlaskie
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Łapy
  2,96
  woj. podlaskie
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Łapy
  0,69
  woj. podlaskie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Łapy
  1,00
  woj. podlaskie
  4,24
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 24 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 123 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Łapy
  5,59
  woj. podlaskie
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 5,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Łapy
  5,57
  Podlaskie
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 2 877 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 130,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  130,8 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Łapy
  96,30%
  Podlaskie
  93,11%
  Polska
  96,79%
 • 93,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  93,67%
  Województwo
  88,61%
  Polska
  93,66%
 • 91,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Łapy
  91,09%
  Województwo
  86,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 85,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  85,03%
  Województwo
  78,57%
  Cała Polska
  82,12%
 • 2,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,38%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Łapy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Łapy na 1000 mieszkańców pracuje 116 osób . 53,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łapy wynosiło w 2017 roku 16,1% (14,9% wśród kobiet i 17,1% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łapy wynosiło 3 614,69 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łapy 1 233 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 609 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -624.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łapy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  116,0
  woj. podlaskie
  192,0
  Cała Polska
  247,0
 • 16,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,9% Kobiety
 • 17,1% Mężczyźni
 • Gmina Łapy
  16,1%
  Podlaskie
  8,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łapy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łapy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łapy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 615 PLN
  woj. podlaskie
  4 006 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łapy w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 233 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 609 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -624 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łapy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 558 Pracujący ogółem
 • 1 367 Kobiety
 • 1 191 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łapy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łapy
  60,7
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  63,4
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  35,5
  woj. podlaskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 140,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  140,6
  woj. podlaskie
  117,4
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łapy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Łapy w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 702 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 409 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 158 nowych podmiotów, a 118 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (201) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (131) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (139) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (92) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łapy najwięcej (52) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 652) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (437) podmiotów, a 73,0% (1 243) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łapy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 702 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 437 Przemysł i budownictwo
 • 1 243 Pozostała działalność
 • 158 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łapy w 2017 roku
 • 118 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łapy w 2017 roku
 • 1 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 652 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 652
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 701 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 701
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 67 Spółki handlowe ogółem
 • 67
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 42  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 42
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 52 Spółki cywilne ogółem
 • 52
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 409 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 396 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 396
 • 284 Budownictwo
 • 284
 • 126 Transport i gospodarka magazynowa
 • 126
 • 115 Przetwórstwo przemysłowe
 • 115
 • 96 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 96
 • 86 Pozostała działalność
 • 86
 • 81 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 81
 • 59 Informacja i komunikacja
 • 59
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łapy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Łapy stwierdzono szacunkowo 227 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łapy wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łapy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 4,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łapy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 227
 • 143 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 143
 • 32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 32
 • 40 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 40
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 107 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 107
 • 10,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,33
  Województwo
  13,89
  Kraj
  19,62
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łapy
  6,49
  Podlaskie
  8,20
  Polska
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łapy
  1,47
  woj. podlaskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  Podlaskie
  2,00
  Polska
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łapy
  0,51
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 4,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,87
  woj. podlaskie
  6,61
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  70%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Łapy
  59%
  woj. podlaskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  76%
  Podlaskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  47%
  woj. podlaskie
  54%
  Kraj
  52%

Gmina Łapy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łapy wyniosła w 2016 roku 71,1 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Łapy - 37.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (34.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (5.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łapy wyniosła w 2016 roku 74,9 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (29.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%). W budżecie gminy Łapy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 512 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łapy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łapy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łapy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,5 mln

  2,4 tys(100%)

  61,8 mln

  2,7 tys(100%)

  56,0 mln

  2,5 tys(100%)

  56,0 mln

  2,5 tys(100%)

  67,0 mln

  3,0 tys(100%)

  71,4 mln

  3,2 tys(100%)

  70,3 mln

  3,2 tys(100%)

  71,1 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  511(21.2%)

  12,8 mln

  569(20.7%)

  14,4 mln

  634(25.7%)

  13,5 mln

  597(24.2%)

  15,6 mln

  691(23.2%)

  15,3 mln

  687(21.4%)

  15,7 mln

  707(22.4%)

  26,9 mln

  1,2 tys(37.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,0 mln

  932(38.6%)

  20,5 mln

  912(33.1%)

  21,3 mln

  939(38.1%)

  22,8 mln

  1,0 tys(40.7%)

  26,8 mln

  1,2 tys(40%)

  25,3 mln

  1,1 tys(35.4%)

  29,7 mln

  1,3 tys(42.3%)

  24,8 mln

  1,1 tys(34.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  182(7.5%)

  3,7 mln

  163(5.9%)

  3,6 mln

  160(6.5%)

  3,7 mln

  164(6.7%)

  4,1 mln

  183(6.1%)

  4,4 mln

  195(6.1%)

  5,3 mln

  239(7.6%)

  4,0 mln

  182(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,5 mln

  289(12%)

  7,3 mln

  326(11.8%)

  5,7 mln

  252(10.2%)

  3,8 mln

  166(6.7%)

  3,9 mln

  171(5.8%)

  4,1 mln

  182(5.7%)

  1,8 mln

  81,0(2.6%)

  3,9 mln

  177(5.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  91,3(3.8%)

  4,2 mln

  189(6.9%)

  2,2 mln

  98,2(4%)

  1,7 mln

  75,6(3.1%)

  5,1 mln

  226(7.6%)

  8,7 mln

  388(12.1%)

  7,3 mln

  329(10.4%)

  3,8 mln

  171(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  91,2(3.8%)

  2,9 mln

  130(4.7%)

  1,7 mln

  74,7(3%)

  1,8 mln

  78,6(3.2%)

  1,7 mln

  76,8(2.6%)

  2,3 mln

  105(3.3%)

  1,8 mln

  80,7(2.6%)

  2,1 mln

  92,9(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  334,7 tys

  14,8(0.6%)

  840,0 tys

  37,4(1.4%)

  1,4 mln

  62,8(2.5%)

  1,7 mln

  73,0(3%)

  1,4 mln

  61,9(2.1%)

  1,1 mln

  48,7(1.5%)

  944,3 tys

  42,5(1.3%)

  919,8 tys

  41,5(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  665,9 tys

  29,5(1.2%)

  2,5 mln

  109(4%)

  734,5 tys

  32,3(1.3%)

  747,3 tys

  32,9(1.3%)

  719,3 tys

  32,0(1.1%)

  2,2 mln

  97,7(3.1%)

  861,3 tys

  38,7(1.2%)

  878,7 tys

  39,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  948,0 tys

  42,0(1.7%)

  1,2 mln

  52,4(1.9%)

  1,1 mln

  48,9(2%)

  971,4 tys

  42,8(1.7%)

  1,2 mln

  52,7(1.8%)

  1,2 mln

  54,6(1.7%)

  1,1 mln

  51,5(1.6%)

  850,5 tys

  38,4(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  77,5(3.2%)

  1,4 mln

  61,7(2.2%)

  671,3 tys

  29,5(1.2%)

  559,7 tys

  24,7(1%)

  643,4 tys

  28,6(1%)

  886,4 tys

  39,7(1.2%)

  1,8 mln

  79,0(2.5%)

  753,4 tys

  34,0(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  192,4 tys

  8,5(0.4%)

  266,1 tys

  11,9(0.4%)

  146,2 tys

  6,4(0.3%)

  220,1 tys

  9,7(0.4%)

  1,6 mln

  73,3(2.5%)

  1,7 mln

  77,7(2.4%)

  246,2 tys

  11,1(0.4%)

  555,8 tys

  25,1(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  89,5(3.7%)

  1,5 mln

  67,2(2.4%)

  799,7 tys

  35,2(1.4%)

  1,5 mln

  66,0(2.7%)

  2,0 mln

  89,5(3%)

  2,2 mln

  101(3.1%)

  1,5 mln

  66,2(2.1%)

  529,7 tys

  23,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  291,0 tys

  12,9(0.5%)

  180,6 tys

  8,0(0.3%)

  142,9 tys

  6,3(0.3%)

  161,0 tys

  7,1(0.3%)

  120,1 tys

  5,3(0.2%)

  158,3 tys

  7,1(0.2%)

  160,3 tys

  7,2(0.2%)

  427,4 tys

  19,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  432,7 tys

  19,2(0.8%)

  245,3 tys

  10,9(0.4%)

  283,7 tys

  12,5(0.5%)

  432,2 tys

  19,1(0.8%)

  526,6 tys

  23,4(0.8%)

  295,6 tys

  13,3(0.4%)

  292,5 tys

  13,2(0.4%)

  312,8 tys

  14,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  372,0 tys

  16,5(0.7%)

  2,0 mln

  90,7(3.3%)

  1,4 mln

  63,7(2.6%)

  2,4 mln

  106(4.3%)

  1,5 mln

  68,0(2.3%)

  788,0 tys

  35,3(1.1%)

  1,1 mln

  47,8(1.5%)

  306,9 tys

  13,9(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  30,3 tys

  1,3(0.1%)

  39,2 tys

  1,7(0.1%)

  28,1 tys

  1,2(0.1%)

  36,9 tys

  1,6(0.1%)

  33,3 tys

  1,5(0%)

  33,6 tys

  1,5(0%)

  35,4 tys

  1,6(0.1%)

  28,3 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,0 tys

  1,7(0.1%)

  129,8 tys

  5,8(0.2%)

  43,5 tys

  1,9(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  130,8 tys

  5,9(0.2%)

  169,0 tys

  7,6(0.2%)

  15,8 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,9 tys

  17,1(0.5%)

  304,7 tys

  13,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  76,8 tys

  3,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,5 tys

  11,8(0.4%)

  166,5 tys

  7,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  71,8 tys

  3,2(0.1%)

  62,5 tys

  2,8(0.1%)

  95,5 tys

  4,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łapy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łapy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łapy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łapy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,1 mln

  2,0 tys(100%)

  51,9 mln

  2,3 tys(100%)

  56,1 mln

  2,5 tys(100%)

  54,8 mln

  2,4 tys(100%)

  63,0 mln

  2,8 tys(100%)

  72,5 mln

  3,2 tys(100%)

  68,7 mln

  3,1 tys(100%)

  74,9 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  397(19.4%)

  10,0 mln

  445(19.3%)

  11,0 mln

  486(19.7%)

  10,3 mln

  456(18.9%)

  11,9 mln

  527(18.8%)

  11,6 mln

  520(16%)

  11,4 mln

  513(16.6%)

  22,3 mln

  1,0 tys(29.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,3 mln

  721(35.4%)

  16,9 mln

  755(32.7%)

  18,6 mln

  818(33.1%)

  18,3 mln

  805(33.3%)

  20,9 mln

  928(33.2%)

  22,7 mln

  1,0 tys(31.4%)

  21,3 mln

  957(31%)

  22,1 mln

  997(29.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  672(33%)

  16,9 mln

  753(32.6%)

  18,1 mln

  798(32.3%)

  19,1 mln

  842(34.8%)

  19,6 mln

  870(31.1%)

  21,0 mln

  942(29%)

  20,4 mln

  918(29.7%)

  21,1 mln

  954(28.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  852,2 tys

  37,7(1.9%)

  827,6 tys

  36,9(1.6%)

  1,3 mln

  57,7(2.3%)

  751,6 tys

  33,1(1.4%)

  921,7 tys

  40,9(1.5%)

  1,7 mln

  74,1(2.3%)

  1,2 mln

  53,7(1.7%)

  2,4 mln

  110(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,5 tys

  2,2(0.1%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  63,4 tys

  2,8(0.1%)

  1,1 mln

  49,1(2%)

  2,6 mln

  115(4.1%)

  4,0 mln

  178(5.5%)

  5,8 mln

  263(8.5%)

  2,3 mln

  104(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  627,8 tys

  27,8(1.4%)

  55,4 tys

  2,5(0.1%)

  277,6 tys

  12,2(0.5%)

  497,3 tys

  21,9(0.9%)

  1,7 mln

  76,5(2.7%)

  4,7 mln

  212(6.5%)

  4,7 mln

  210(6.8%)

  2,1 mln

  94,7(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  265,9 tys

  11,8(0.6%)

  356,5 tys

  15,9(0.7%)

  255,5 tys

  11,2(0.5%)

  334,9 tys

  14,8(0.6%)

  663,2 tys

  29,5(1.1%)

  747,5 tys

  33,5(1%)

  536,4 tys

  24,1(0.8%)

  854,6 tys

  38,6(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  48,1(2.4%)

  3,3 mln

  146(6.3%)

  2,9 mln

  126(5.1%)

  1,2 mln

  53,8(2.2%)

  501,6 tys

  22,3(0.8%)

  429,2 tys

  19,2(0.6%)

  84,8 tys

  3,8(0.1%)

  666,4 tys

  30,1(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  541,3 tys

  24,0(1.2%)

  732,5 tys

  32,6(1.4%)

  663,4 tys

  29,2(1.2%)

  515,3 tys

  22,7(0.9%)

  486,4 tys

  21,6(0.8%)

  521,7 tys

  23,4(0.7%)

  441,9 tys

  19,9(0.6%)

  367,1 tys

  16,6(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209,9 tys

  9,3(0.5%)

  184,3 tys

  8,2(0.4%)

  1,4 mln

  63,4(2.6%)

  1,0 mln

  46,0(1.9%)

  644,8 tys

  28,6(1%)

  955,6 tys

  42,9(1.3%)

  889,1 tys

  40,0(1.3%)

  296,5 tys

  13,4(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  87,4(4.3%)

  1,4 mln

  64,5(2.8%)

  775,6 tys

  34,1(1.4%)

  1,4 mln

  63,7(2.6%)

  1,8 mln

  79,5(2.8%)

  2,3 mln

  101(3.1%)

  947,2 tys

  42,6(1.4%)

  156,3 tys

  7,1(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  217,2 tys

  9,7(0.3%)

  85,4 tys

  3,8(0.1%)

  48,0 tys

  2,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,3

  0,0(0%)

  666,0 tys

  29,7(1.3%)

  27,4 tys

  1,2(0%)

  24,8 tys

  1,1(0%)

  20,5 tys

  0,9(0%)

  108,0 tys

  4,8(0.1%)

  586,9 tys

  26,4(0.9%)

  38,7 tys

  1,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  99,2 tys

  4,4(0.2%)

  1,3 mln

  58,0(2.1%)

  1,1 mln

  51,1(1.6%)

  86,1 tys

  3,9(0.1%)

  34,5 tys

  1,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  0,8(0%)

  21,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  39,0 tys

  1,7(0.1%)

  129,8 tys

  5,8(0.3%)

  43,5 tys

  1,9(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  130,8 tys

  5,9(0.2%)

  169,0 tys

  7,6(0.2%)

  15,8 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  669

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  643,6 tys

  28,3(1.1%)

  78,7 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,5 tys

  14,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  379

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  324,2 tys

  14,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łapy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 650 mieszkańców gminy Łapy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 271 kobiet oraz 2 379 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Łapy, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Łapy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łapy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  15,3% mieszkańców gminy Łapy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 910 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,37.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 10,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,24.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,1% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców gminy Łapy w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,7% W miastach
  (wyższe)
 • 14,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Łapy
  32,3%
  Podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina Łapy
  3,1%
  Podlaskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,2%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łapy
  19,0%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Łapy
  19,8%
  Województwo
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Łapy
  6,0%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Łapy
  23,3%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 910 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Łapy
  910,0
  Województwo
  789,0
  Kraj
  811,0
 • 1,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Łapy
  1,35
  Podlaskie
  1,10
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łapy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łapy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Łapach
  Publiczne
  85 175-27-44
  85 715-27-44
  ul. Polna 27
  18-100 Łapy
  819022
  Przedszkole Nr 2 w Łapach
  Publiczne
  85 715-26-39
  85 715-26-39
  ul. Cmentarna 23
  18-100 Łapy
  716616
 • Szkoły podstawowe w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,37
  Województwo
  94,06
  Cały kraj
  96,62
 • 91,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,30
  Województwo
  90,89
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łapy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łapy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Łapy
  17,0
  Podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 97,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łapy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łapy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach (Święty Jan Paweł II)
  Publiczna
  85 715-24-19
  85 715-24-19
  ul. Polna 9
  18-100 Łapy
  2242752
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. M.Kopernika w Łapach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  85 715-29-17
  85 715-29-17
  ul. Piękna 17
  18-100 Łapy
  1326526
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  85 715-23-31
  85 715-23-31
  ul. Letnia 1
  18-100 Łapy
  9153-
  Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej (Jana III Sobieskiego)
  Publiczna
  85 715-16-24
  85 715-16-24
  ul. Płonka Kościelna 82
  18-100 Płonka Kościelna
  8125-
  Szkoła Podstawowa w Uhowie (Hugon Kołłątaj)
  Publiczna
  85 715-25-38
  85 715-25-38
  ul. Szkolna 19
  18-100 Uhowo
  812011
  Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
  Publiczna
  85 650-22-94
  85 650-22-94
  Łupianka Stara 1
  18-100 Łupianka Stara
  810018
  Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Niepubliczna
  85 814-23-22
  ul. Matejki 10
  18-100 Łapy
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym
  Niepubliczna
  85 715-23-89
  85 715-23-89
  ul. Daniłowo Duże 61
  18-112 Daniłowo Duże
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  94,24
  Podlaskie
  95,74
  Cały kraj
  100,01
 • 90,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  90,29
  Województwo
  89,67
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łapy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łapy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 54,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Łapy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łapy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach (ppłk. Stanisław Nilski- Łapiński)
  Publiczne
  85 715-29-42
  85 715-29-30
  ul. Jana Matejki 19
  18-100 Łapy
  1637952
  Gimnazjum w Płonce Kościelnej
  Publiczne
  85 715-16-24
  85 715-16-24
  ul. Płonka Kościelna 82
  18-100 Płonka Kościelna
  478-
  Gimnazjum nr 2
  Publiczne
  85 715-23-31
  85 715-23-31
  ul. Letnia 1
  18-100 Łapy
  344-
  Niepubliczne Gimnazjum w Łapach
  Niepubliczne
  51 292-55-45
  ul. Bohaterów Westerplatte 10
  18-100 Łapy
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łapy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Łapy
  26,0
  Podlaskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Gmina
  27,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 16,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • gm. Łapy
  29,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 29 Szkoły policealne ogółem
 • 29
 • 29 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łapy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łapy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  85 715-27-02
  85 715-27-02
  ul. Boh.Westerplatte 10
  18-100 Łapy
  1030529
  Technikum w Łapach
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  10274-
  II Liceum Ogólnokształcące w Łapach
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  382-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łapach (Stefan Czarniecki)
  Publiczne
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  252-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  242-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  119-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Łapach
  Niepubliczna
  85 741-66-61
  85 741-66-61
  ul. Polna 1
  18-100 Łapy
  ---
  Szkoła Policealna w Łapach
  Publiczna
  85 715-28-21
  85 715-28-21
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 68
  18-100 Łapy
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łapy, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łapy - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łapy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Łapy: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Łapy 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 550 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 128 (uczestnicy: 22 112)
  • seanse filmowe: 15 (uczestnicy: 390)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 100)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 670)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 606)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 2 560)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 830)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 1 780)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 13 140)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 266)
  • inne: 2 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 139)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 19)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 306)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 41)
  • taneczne: 4 (członkowie: 47)
  • inne: 9 (członkowie: 102)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łapy działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 130 119 wolumenów oraz 183 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 16 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 134 921 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 45
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łapy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łapy działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 664 członków. Zarejestrowano 560 ćwiczących (mężczyźni: 351, kobiety: 209, chłopcy do lat 18: 291, dziewczęta do lat 18: 173). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łapy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łapy - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łapy i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Łapy znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łapy w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 266,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  266,4 km
  Województwo
  256,3 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Łapy
  1,5 km
  Podlaskie
  4,4 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek