Gmina Kęty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Kęty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Kęty to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego. Gmina Kęty ma 33 870 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 21,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Kęty.
 • 33 870 Liczba mieszkańców
 • 76,1 km² Powierzchnia
 • 451 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • KOS Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz gminy
Gmina Kęty na mapie
Identyfikatory
 • 19.222849.8807 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1213043
Herb gminy Kęty
Gmina Kęty herb

Gmina Kęty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-650Poczta Kęty 001, ul. Rynek 18
32-650Skrytki Pocztowe Poczta Kęty 001, ul. Rynek 18
32-651Poczta Nowa Wieś koło Kęt
32-652Poczta Filia UP Kęty 001
32-653Poczta Filia UP Kęty 001, Osiedle Nad Sołą 16
32-653Skrytki Pocztowe Poczta Filia UP Kęty 001, Osiedle Nad Sołą 16

Gmina Kęty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Kęty)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kęty
(33) 844-76-00
(33) 844-76-60
Rynek 7
32-650 Kęty
ZUS Inspektorat w Oświęcimiu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Chopina 13
32-600 Oświęcim

Gmina Kęty - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Kęty

Gmina Kęty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Kęty ma 33 870 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Kęty zawarli w 2021 roku 137 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Kęty jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Kęty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -123. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,62 na 1000 mieszkańców gminy Kęty. W 2021 roku urodziło się 308 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,5% zgonów w gminie Kęty spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Kęty były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Kęty przypada 12.7 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 365 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 371 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Kęty -6. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,1% mieszkańców gminy Kęty jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 870 Liczba mieszkańców
 • 17 315 Kobiety
 • 16 555 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Kęty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Kęty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Kęty w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Kęty
  41,5 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Kęty
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Kęty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Kęty
  27,3%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Kęty
  57,0%
  Województwo
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Kęty
  8,8%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Kęty
  6,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina Kęty
  0,2%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Kęty w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Kęty
  4,0
  Małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Kęty
  1,1
  woj. małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 137 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Kęty w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -123 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -49 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,6
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Kęty w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Kęty w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Kęty w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Kęty w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 308 Urodzenia żywe
 • 134 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 174 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,1
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  8,7
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Kęty
  35,9
  Małopolskie
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 332 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 231 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Kęty
  3 332 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 375 Waga 3500g - 3999g
 • 375
 • 488 Waga 3000g - 3499g
 • 488
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Kęty
  1,25
  woj. małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Kęty
  0,58
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  Małopolskie
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Kęty w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 431 Zgony
 • 208 Kobiety
  (Zgony)
 • 223 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  Województwo
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 181,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Kęty
  181,5
  Małopolskie
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,6
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,6
  woj. małopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Kęty
  32,5%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Kęty
  20,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Kęty
  7,2%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 433 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Polska
  74,4
 • 296,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  296,0
  woj. małopolskie
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 477,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  477,2
  woj. małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 127,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Kęty
  77,3
  Małopolskie
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 41,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Kęty
  41,2
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  2,6
  Małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Kęty
  0,2%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 365 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 179 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 186 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 371 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 178 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 193 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Kęty w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kęty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kęty oddano do użytku 143 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Kęty to 10 289 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 303 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Kęty to 4,59 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Kęty to 109,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,01% mieszkań posiada łazienkę, 91,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 289 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 302,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  302,70
  Małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  86,40 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Kęty
  26,10 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Kęty
  4,33
  woj. małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 3,30 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Kęty
  3,30
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Kęty
  0,76
  woj. małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 143 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kęty
  4,22
  Małopolskie
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 656 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kęty
  4,59
  woj. małopolskie
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 19,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kęty
  19,37
  Małopolskie
  25,89
  Kraj
  24,07
 • 15 704 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 109,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Kęty
  109,8 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Kęty
  0,46 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Kęty
  98,40%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 97,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,53%
  Województwo
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Kęty
  96,01%
  Województwo
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 91,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,84%
  Małopolskie
  83,12%
  Polska
  83,08%
 • 84,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Kęty
  84,49%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Kęty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kęty na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Kęty wynosiło w 2021 roku 7,7% (9,0% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kęty wynosiło 5 422,84 PLN, co odpowiada 90.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kęty 4 800 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 315 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 485.

  16,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kęty pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  207,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Cała Polska
  257,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,0% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,7%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Kęty w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Kęty w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Kęty w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 423 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Kęty w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 800 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 315 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 485 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,3% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Kęty w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 995 Pracujący ogółem
 • 3 465 Kobiety
 • 3 530 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Kęty w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  69,1
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Kęty
  37,6
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 119,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,1
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Kęty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Kęty w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 685 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 928 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 237 nowych podmiotów, a 150 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (328) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (217) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (290) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (120) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Kęty najwięcej (294) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 573) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (28) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (1 022) podmiotów, a 71,5% (2 635) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Kęty najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 685 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 022 Przemysł i budownictwo
 • 2 635 Pozostała działalność
 • 237 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Kęty w 2021 roku
 • 150 Podmioty wyrejestrowane w gminie Kęty w 2021 roku
 • 2 928 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 573 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 573
 • 87 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 87
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 680 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 680
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 231 Spółki handlowe ogółem
 • 231
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 156  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 156
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 294 Spółki cywilne ogółem
 • 294
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 928 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 790 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 790
 • 502 Budownictwo
 • 502
 • 362 Przetwórstwo przemysłowe
 • 362
 • 286 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 286
 • 178 Transport i gospodarka magazynowa
 • 178
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 137 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 137
 • 112 Informacja i komunikacja
 • 112
 • 93 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 93
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 76 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 76
 • 61 Edukacja
 • 61
 • 40 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 40
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kęty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Kęty stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 607 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Kęty wynosi 76,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Kęty najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,65 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 6,91 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,55 (50%), drogowe - 1,74 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Kęty.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 607 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 607
 • 396 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 396
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 121
 • 59 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 59
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 235 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 235
 • 17,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  17,88
  woj. małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 11,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,65
  Województwo
  10,79
  Cała Polska
  12,82
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,55
  Małopolskie
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kęty
  1,74
  woj. małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kęty
  0,26
  Małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 6,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Kęty
  6,91
  Małopolskie
  9,25
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Małopolskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Kęty
  80%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  51%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Kęty
  99%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  95%
  Małopolskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Kęty
  49%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  53%

Gmina Kęty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Kęty wyniosła w 2021 roku 177,2 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Kęty - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,8 mln złotych, czyli 10,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Kęty wyniosła w 2021 roku 179,2 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.2%). W budżecie gminy Kęty wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (21,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 95,3 złotych na mieszkańca (1,8%).
 • Wydatki budżetu w gminie Kęty według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Kęty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Kęty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,7 mln

  2,8 tys(100%)

  92,3 mln

  2,7 tys(100%)

  110,7 mln

  3,2 tys(100%)

  124,5 mln

  3,6 tys(100%)

  131,9 mln

  3,8 tys(100%)

  143,0 mln

  4,2 tys(100%)

  170,6 mln

  5,0 tys(100%)

  177,2 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,6 mln

  1,1 tys(40%)

  40,4 mln

  1,2 tys(43.8%)

  40,8 mln

  1,2 tys(36.9%)

  44,0 mln

  1,3 tys(35.4%)

  48,6 mln

  1,4 tys(36.9%)

  48,6 mln

  1,4 tys(34%)

  51,9 mln

  1,5 tys(30.4%)

  59,0 mln

  1,7 tys(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 mln

  334(11.9%)

  8,2 mln

  238(8.8%)

  8,3 mln

  240(7.5%)

  8,1 mln

  236(6.5%)

  7,0 mln

  206(5.3%)

  7,6 mln

  223(5.3%)

  15,8 mln

  464(9.2%)

  17,7 mln

  523(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,4 mln

  304(10.8%)

  10,5 mln

  305(11.3%)

  11,0 mln

  321(10%)

  9,9 mln

  288(7.9%)

  11,3 mln

  332(8.6%)

  13,9 mln

  406(9.7%)

  15,1 mln

  444(8.8%)

  16,0 mln

  472(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,9 mln

  258(9.2%)

  8,7 mln

  255(9.5%)

  9,2 mln

  268(8.3%)

  13,8 mln

  403(11.1%)

  11,2 mln

  329(8.5%)

  11,5 mln

  336(8%)

  12,5 mln

  367(7.3%)

  13,8 mln

  406(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  333(11.9%)

  11,9 mln

  346(12.9%)

  28,3 mln

  823(25.5%)

  5,1 mln

  147(4.1%)

  5,1 mln

  150(3.9%)

  5,2 mln

  153(3.7%)

  5,3 mln

  156(3.1%)

  5,9 mln

  173(3.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,0 mln

  116(4.1%)

  2,3 mln

  65,8(2.4%)

  2,5 mln

  73,5(2.3%)

  2,4 mln

  69,5(1.9%)

  7,1 mln

  209(5.4%)

  2,7 mln

  80,4(1.9%)

  3,3 mln

  97,3(1.9%)

  5,3 mln

  155(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 mln

  85,8(3.1%)

  2,5 mln

  73,9(2.7%)

  2,8 mln

  82,9(2.6%)

  3,3 mln

  96,3(2.7%)

  3,4 mln

  98,4(2.6%)

  3,6 mln

  106(2.5%)

  3,9 mln

  115(2.3%)

  3,9 mln

  114(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  32,8(1.2%)

  939,4 tys

  27,4(1%)

  1,0 mln

  30,2(0.9%)

  1,0 mln

  29,9(0.8%)

  1,4 mln

  40,1(1%)

  1,7 mln

  48,4(1.2%)

  1,7 mln

  48,8(1%)

  1,8 mln

  52,4(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  44,2(1.6%)

  1,4 mln

  39,5(1.5%)

  1,3 mln

  38,9(1.2%)

  2,2 mln

  63,9(1.8%)

  1,4 mln

  40,3(1%)

  2,0 mln

  58,6(1.4%)

  2,1 mln

  61,9(1.2%)

  1,6 mln

  46,3(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 mln

  51,7(1.8%)

  1,6 mln

  46,8(1.7%)

  1,7 mln

  50,0(1.6%)

  1,8 mln

  53,1(1.5%)

  1,9 mln

  54,7(1.4%)

  2,0 mln

  57,4(1.4%)

  1,6 mln

  46,7(0.9%)

  1,3 mln

  38,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  43,5(1.5%)

  1,3 mln

  37,7(1.4%)

  1,5 mln

  43,0(1.3%)

  974,8 tys

  28,4(0.8%)

  875,6 tys

  25,6(0.7%)

  2,0 mln

  57,9(1.4%)

  6,8 mln

  199(4%)

  1,3 mln

  38,1(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  480,4 tys

  14,0(0.5%)

  448,8 tys

  13,1(0.5%)

  707,4 tys

  20,6(0.6%)

  674,1 tys

  19,7(0.5%)

  716,3 tys

  20,9(0.5%)

  1,1 mln

  31,9(0.8%)

  725,8 tys

  21,4(0.4%)

  1,2 mln

  34,5(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  595,3 tys

  17,3(0.6%)

  654,9 tys

  19,1(0.7%)

  533,0 tys

  15,5(0.5%)

  396,5 tys

  11,6(0.3%)

  381,0 tys

  11,1(0.3%)

  361,4 tys

  10,6(0.3%)

  305,6 tys

  9,0(0.2%)

  696,5 tys

  20,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  757,9 tys

  22,1(0.8%)

  772,5 tys

  22,5(0.8%)

  754,5 tys

  22,0(0.7%)

  650,9 tys

  19,0(0.5%)

  626,8 tys

  18,3(0.5%)

  636,1 tys

  18,6(0.4%)

  527,3 tys

  15,5(0.3%)

  653,6 tys

  19,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  843,2 tys

  24,5(0.9%)

  545,3 tys

  15,9(0.6%)

  60,5 tys

  1,8(0.1%)

  176,4 tys

  5,1(0.1%)

  100,6 tys

  2,9(0.1%)

  462,1 tys

  13,5(0.3%)

  226,4 tys

  6,7(0.1%)

  162,6 tys

  4,8(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  108,8 tys

  3,2(0.1%)

  58,0 tys

  1,7(0.1%)

  102,9 tys

  3,0(0.1%)

  60,4 tys

  1,8(0%)

  132,8 tys

  3,9(0.1%)

  109,8 tys

  3,2(0.1%)

  100,6 tys

  3,0(0.1%)

  75,6 tys

  2,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  0,6(0%)

  150,0 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  170,6 tys

  5,0(0.2%)

  168,3 tys

  4,9(0.2%)

  23,3 tys

  0,7(0%)

  10,3 tys

  0,3(0%)

  188,5 tys

  5,5(0.1%)

  225,1 tys

  6,6(0.2%)

  213,0 tys

  6,3(0.1%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  301

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  10,9 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  316

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  381

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Kęty według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Kęty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Kęty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Kęty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,7 mln

  2,6 tys(100%)

  91,3 mln

  2,7 tys(100%)

  110,6 mln

  3,2 tys(100%)

  120,0 mln

  3,5 tys(100%)

  131,8 mln

  3,8 tys(100%)

  145,5 mln

  4,3 tys(100%)

  165,6 mln

  4,9 tys(100%)

  179,2 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,6 mln

  1,3 tys(49.2%)

  47,1 mln

  1,4 tys(51.6%)

  49,4 mln

  1,4 tys(44.7%)

  52,8 mln

  1,5 tys(44%)

  58,7 mln

  1,7 tys(44.5%)

  62,9 mln

  1,8 tys(43.2%)

  62,6 mln

  1,8 tys(37.8%)

  70,3 mln

  2,1 tys(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,4 mln

  651(25.2%)

  22,9 mln

  667(25.1%)

  23,9 mln

  697(21.6%)

  24,5 mln

  713(20.4%)

  25,4 mln

  742(19.2%)

  27,4 mln

  801(18.8%)

  31,2 mln

  918(18.8%)

  38,9 mln

  1,1 tys(21.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  71,4(2.8%)

  3,9 mln

  114(4.3%)

  4,3 mln

  124(3.9%)

  3,7 mln

  108(3.1%)

  5,0 mln

  147(3.8%)

  6,0 mln

  176(4.1%)

  9,0 mln

  263(5.4%)

  9,3 mln

  276(5.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  134(5.2%)

  4,8 mln

  139(5.2%)

  4,5 mln

  131(4.1%)

  4,5 mln

  132(3.8%)

  6,5 mln

  190(4.9%)

  4,8 mln

  141(3.3%)

  4,4 mln

  131(2.7%)

  5,6 mln

  166(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  75,3(2.9%)

  1,8 mln

  52,3(2%)

  2,7 mln

  77,5(2.4%)

  1,7 mln

  49,4(1.4%)

  1,1 mln

  31,9(0.8%)

  897,0 tys

  26,3(0.6%)

  4,9 mln

  145(3%)

  4,0 mln

  118(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  232(9%)

  8,2 mln

  240(9%)

  24,2 mln

  704(21.8%)

  1,3 mln

  37,0(1.1%)

  1,4 mln

  41,3(1.1%)

  1,4 mln

  40,8(1%)

  1,4 mln

  39,9(0.8%)

  1,6 mln

  48,1(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  69,8(2.7%)

  477,4 tys

  13,9(0.5%)

  260,6 tys

  7,6(0.2%)

  848,7 tys

  24,7(0.7%)

  439,2 tys

  12,8(0.3%)

  1,7 mln

  50,2(1.2%)

  2,6 mln

  75,7(1.6%)

  1,4 mln

  40,9(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  383,2 tys

  11,2(0.4%)

  252,1 tys

  7,3(0.3%)

  294,9 tys

  8,6(0.3%)

  341,0 tys

  9,9(0.3%)

  160,3 tys

  4,7(0.1%)

  108,0 tys

  3,2(0.1%)

  129,4 tys

  3,8(0.1%)

  376,8 tys

  11,1(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  407,9 tys

  11,9(0.5%)

  401,8 tys

  11,7(0.4%)

  421,7 tys

  12,3(0.4%)

  395,2 tys

  11,5(0.3%)

  1,8 mln

  53,6(1.4%)

  399,7 tys

  11,7(0.3%)

  434,3 tys

  12,8(0.3%)

  373,3 tys

  11,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  229,0 tys

  6,7(0.3%)

  229,4 tys

  6,7(0.3%)

  225,8 tys

  6,6(0.2%)

  196,0 tys

  5,7(0.2%)

  215,3 tys

  6,3(0.2%)

  314,3 tys

  9,2(0.2%)

  252,7 tys

  7,4(0.2%)

  339,7 tys

  10,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  985,5 tys

  28,7(1.1%)

  262,3 tys

  7,6(0.3%)

  210,1 tys

  6,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  4,3(0.1%)

  421,4 tys

  12,3(0.3%)

  26,2 tys

  0,8(0%)

  226,0 tys

  6,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,5 tys

  0,9(0%)

  508,9 tys

  14,8(0.6%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  15,6 tys

  0,5(0%)

  960,4 tys

  28,1(0.7%)

  219,2 tys

  6,4(0.2%)

  18,8 tys

  0,6(0%)

  186,7 tys

  5,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  167,6 tys

  4,9(0.2%)

  42,3 tys

  1,2(0%)

  41,7 tys

  1,2(0%)

  443,5 tys

  12,9(0.4%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  1,4(0%)

  463,5 tys

  13,6(0.3%)

  94,6 tys

  2,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  237,5 tys

  6,9(0.3%)

  185,2 tys

  5,4(0.2%)

  144,2 tys

  4,2(0.1%)

  123,1 tys

  3,6(0.1%)

  120,1 tys

  3,5(0.1%)

  132,6 tys

  3,9(0.1%)

  82,0 tys

  2,4(0%)

  80,4 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,1 tys

  0,4(0%)

  10,3 tys

  0,3(0%)

  14,0 tys

  0,4(0%)

  33,0 tys

  1,0(0%)

  37,1 tys

  1,1(0%)

  39,0 tys

  1,1(0%)

  45,2 tys

  1,3(0%)

  72,2 tys

  2,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  86,9 tys

  2,5(0.1%)

  141,2 tys

  4,1(0.1%)

  97,5 tys

  2,9(0.1%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  170,6 tys

  5,0(0.2%)

  168,3 tys

  4,9(0.2%)

  23,3 tys

  0,7(0%)

  10,3 tys

  0,3(0%)

  188,5 tys

  5,5(0.1%)

  225,1 tys

  6,6(0.2%)

  213,0 tys

  6,3(0.1%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Kęty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 605 mieszkańców gminy Kęty jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 667 kobiet oraz 3 938 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców gminy Kęty, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Kęty mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Kęty największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2021 w gminie Kęty mieściło się 16 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 417 dzieci (675 dziewczynek oraz 742 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kęty mieściło się 12 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 898 dzieci (440 dziewczynek oraz 458 chłopców). Dostępnych było 857 miejsc.

  18,2% mieszkańców gminy Kęty w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 970 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 169 oddziałach uczyło się 3 229 uczniów (1 564 kobiety oraz 1 665 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Kęty placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 97 oddziałach uczyło się 2 091 uczniów (1 038 kobiet oraz 1 053 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów.

  W gminie Kęty znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 014 uczniów (663 kobiety oraz 351 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 219 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Kęty placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 977 uczniów (596 kobiet oraz 381 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 274 absolwentów.

  W gminie Kęty znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 307 uczniów (78 kobiet oraz 229 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,7 uczniów. 25,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców gminy Kęty w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Kęty
  20,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Kęty
  36,7%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Kęty
  10,9%
  Małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Kęty
  22,9%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,4%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Kęty
  2,6%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Kęty
  10,6%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 970 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Kęty
  970,0
  Województwo
  901,0
  Polska
  896,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Kęty
  0,68
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 68 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 565 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Kęty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 417 Dzieci
 • 675 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 742 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 281 3 lata
 • 281
 • 381 4 lata
 • 381
 • 342 5 lata
 • 342
 • 362 6 lat
 • 362
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 131 3 lata
 • 131
 • 183 4 lata
 • 183
 • 158 5 lata
 • 158
 • 181 6 lat
 • 181
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 150 3 lata
 • 150
 • 198 4 lata
 • 198
 • 184 5 lata
 • 184
 • 181 6 lat
 • 181
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 114,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 112,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Kęty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kęty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
  Publiczne
  33 845-39-36
  ul. Żwirki i Wigury 15A
  32-650 Kęty
  716418
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach
  Publiczne
  33 845-29-86
  ul. Sobieskiego 12
  32-650 Kęty
  615115
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bulowicach
  Publiczne
  33 845-35-46
  33 845-35-46
  ul. Bielska 38
  32-652 Bulowice
  6149-
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2
  Publiczne
  33 845-29-21
  ul. SZKOLNA 3
  32-650 Kęty
  5118-
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach
  Publiczne
  33 845-30-28
  33 845-30-28
  ul. Żwirki i Wigury 33
  32-650 Kęty
  410010
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi
  Publiczne
  33 845-39-15
  ul. M.M. Kolbego 25
  32-651 Nowa Wieś
  410010
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach
  Publiczne
  33 848-51-07
  ul. Dworska 50
  32-650 Witkowice
  375-
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach
  Publiczne
  33 848-60-45
  ul. Solna 31
  32-651 Bielany
  3718
  Publiczne Przedszkole im.bł.M. Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (bł. M. Celina Borzęcka)
  Publiczne
  33 845-24-29
  ul. Rajska 4
  32-650 Kęty
  3707
  Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach
  Publiczne
  33 845-25-49
  ul. os. Nad Sołą 12
  32-650 Kęty
  2505
  SAMORZĄDOWA PLACÓWKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘKACH
  Publiczne
  33 848-60-78
  ul. PARKOWA 4
  32-651 Łęki
  250-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Kętach
  Niepubliczne
  50 421-68-24
  ul. os. Batalionów Chłopskich 5
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Pod Dębami" w Malcu
  Niepubliczne
  33 845-51-65
  ul. Świętojańska 63
  32-651 Malec
  ---
  Niepubliczne Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
  Niepubliczne
  33 845-16-16
  ul. Mickiewicza 6
  32-650 Kęty
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Groszkolandia
  Niepubliczne
  33 307-03-06
  ul. Kościuszki 120a
  32-650 Kęty
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 169 Oddziały
 • 3 229 Uczniowie
 • 1 564 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 665 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 395 Uczniowie w 1 klasie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 211 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 327 Absolwenci
 • 153 Kobiety
  (absolwenci)
 • 174 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Kęty
  19,1
  woj. małopolskie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 233,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 194,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Kęty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kęty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach (im. Bohaterów Monte Cassino)
  Publiczna
  33 845-29-32
  33 845-29-32
  ul. Wyspiańskiego 1
  32-650 Kęty
  22467-
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  33 845-21-40
  33 845-21-40
  ul. Sobieskiego 6
  32-650 Kęty
  20410-
  Szkoła Podstawowa w Bulowicach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  33 845-35-46
  33 845-35-46
  ul. Bielska 59
  32-652 Bulowice
  13286-
  Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi (gen. Wł. Sikorskiego)
  Publiczna
  33 845-36-18
  33 845-36-18
  ul. Stanisława Konarskiego 4
  32-651 Nowa Wieś
  11201-
  Szkoła Podstawowa im. Bronisława Obary w Witkowicach (Bronisław Obara)
  Publiczna
  33 848-51-39
  33 848-51-39
  ul. Beskidzka 98
  32-650 Witkowice
  10194-
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
  Publiczna
  33 845-29-21
  ul. SZKOLNA 3
  32-650 Kęty
  8170-
  Szkoła Podstawowa w Bielanach (im. Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  33 848-60-53
  33 848-60-53
  ul. Łęcka 2
  32-651 Bielany
  7138-
  Szkoła Podstawowa w Malcu
  Publiczna
  33 845-53-00
  33 845-53-00
  ul. Świętojańska 1
  32-651 Malec
  79813
  SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘKACH (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczna
  33 842-81-22
  33 842-81-22
  ul. AKACJOWA 28
  32-651 Łęki
  684-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 958 Uczniowie
 • 640 Kobiety
  (uczniowie)
 • 318 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 225 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 Absolwenci
 • 130 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,1%
  58,9%
 • 26 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,7
  Małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 56,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Kęty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,6
  woj. małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Kęty(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Kęty aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  13358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  13343-
  Powiatowe Liceum Ogólnokształcące im.S.Wyspiańskiego (Stanislaw Wyspiański)
  Publiczne
  33 845-37-30
  33 845-37-30
  ul. Wyspiańskiego 2
  32-650 Kęty
  10284-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  6163-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  258-
  Liceum Ogólnokształcące Nr III (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  247-
  Liceum Profilowane w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 845-31-06
  33 845-31-06
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 845-61-03
  34 845-61-03
  ul. Żwirki i Wigury 27b
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Technikum Młodzieżowe w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  33 845-30-72
  33 845-29-11
  ul. Kościuszki 29
  32-650 Kęty
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  33 845-32-68
  33 845-21-31
  ul. Żwirki i Wigury 27a
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Kętach
  Niepubliczna
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna w Kętach
  Niepubliczna
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Policealne Studium Zawodowe w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczna
  33 845-31-06
  33 845-31-06
  ul. Żwirki i Wigury 27b
  32-650 Kęty
  ---
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  Niepubliczne
  33 845-31-06
  33 845-31-06
  ul. Żwirki i Wigury 27b
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Kętach
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oświęcimiu
  Niepubliczne
  33 845-21-33
  33 845-21-33
  ul. Żwirki i Wigury 27
  32-650 Kęty
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Kęty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kęty - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Kęty

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Kęty znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 280)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Kęty: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Kęty 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 10 279)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 330)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 520)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 3 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 294)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 270)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 105)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 000)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 120)
  • inne: 1 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 907)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 78)
  • taneczne: 5 (członkowie: 165)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 82)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 333)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 165)
  • inne: 3 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 44)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 18)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 8)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 76)
  • teatralne: 2 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Kęty działało 1 kino posiadające 2 sale z 358 miejscami na widowni. Odbyły się 72 seanse, na które przyszło 7 469 widzów, w tym 10 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 934 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Kęty działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 983 zwiedzających, co daje 290 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Kęty działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 69 708 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 80 308 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w gminie Kęty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Kęty działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 967 członków. Zarejestrowano 769 ćwiczących (mężczyźni: 557, kobiety: 212, chłopcy do lat 18: 408, dziewczęta do lat 18: 185). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Kęty w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Kęty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Kęty i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w gminie Kęty odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Kęty znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oświęcimskiego.

  Powiat oświęcimski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Kęty
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 18 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Kęty w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 44,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  44,2
  Małopolskie
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  woj. małopolskie
  4,2
  Kraj
  5,9
 • 53,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  53,0
  Województwo
  76,0
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  woj. małopolskie
  6,4
  Cała Polska
  9,8
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Kęty
  120,0
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Kęty w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 169,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 169,8 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  2,6 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami