Gmina Frombork w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Frombork - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Frombork to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu braniewskiego. Gmina Frombork ma 3 481 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Frombork.
 • 3 481 Liczba mieszkańców
 • 124,1 km² Powierzchnia
 • 29 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NBR Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Pietkiewicz Burmistrz gminy
Gmina Frombork na mapie
Identyfikatory
 • 19.680154.3575 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2802033
Herb gminy Frombork
Gmina Frombork herb
Flaga gminy Frombork
Gmina Frombork flaga

Gmina Frombork - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-530Poczta Frombork

Gmina Frombork - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Frombork)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
(55) 244-06-60
(55) 244-06-61
ul. Młynarska 5A
14-530 Frombork
ZUS Biuro Terenowe w Braniewie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 20
14-500 Braniewo

Gmina Frombork - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Frombork

Gmina Frombork - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Frombork ma 3 481 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Frombork zawarli w 2020 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,0% mieszkańców gminy Frombork jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Frombork ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -30. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,47 na 1000 mieszkańców gminy Frombork. W 2020 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,6% zgonów w gminie Frombork spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów w gminie Frombork były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Frombork przypada 12.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Frombork -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,5% mieszkańców gminy Frombork jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 481 Liczba mieszkańców
 • 1 777 Kobiety
 • 1 704 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Frombork w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Frombork w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Frombork w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Frombork
  42,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Frombork, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,1%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  52,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 51,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Frombork
  5,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • gm. Frombork
  3,0%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Frombork w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Frombork
  3,1
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,4
  Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Frombork w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -30 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,5
  Warmińsko-mazurskie
  -3,3
  Kraj
  -3,2
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Frombork w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Frombork w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Frombork w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Frombork w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 4,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Frombork
  4,5
  Warmińsko-mazurskie
  8,5
  Polska
  9,3
 • 37,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,4
  Warmińsko-mazurskie
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19
 • 58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 437 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Frombork
  3 437 g
  Województwo
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 119 Waga 3000g - 3499g
 • 119
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,67
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Frombork
  0,74
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Frombork w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 46 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,3%
  58,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  11,8
  Polska
  12,5
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,3
  Województwo
  138,4
  Polska
  134,3
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Frombork
  5,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Frombork
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,5
  Cała Polska
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,6
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie braniewskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  37,6%
  Warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Frombork
  27,7%
  Województwo
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,0%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Kraj
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 308,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Frombork
  308,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cały kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 417,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 489,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 344,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  417,2
  Województwo
  367,9
  Polska
  421,0
 • 97,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 71,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  97,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cała Polska
  69,5
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Frombork
  29,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,3
  Polska
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Frombork
  0,0%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Frombork w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Frombork - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Frombork oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Frombork to 1 262 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Frombork to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Frombork to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,47% mieszkań posiada łazienkę, 81,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

  Powiat braniewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 262 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 359,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,00
  Województwo
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  71,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,60 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,82
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,79
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,73
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,67
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,77
 • 4,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Frombork
  4,84
  Województwo
  17,26
  Kraj
  21,77
 • 436 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 145,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Frombork
  145,3 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,12 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,34%
  Województwo
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Frombork
  94,77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Frombork
  92,47%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 81,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  81,62%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Frombork - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Frombork na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . 73,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Frombork wynosiło w 2020 roku 16,9% (20,8% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Frombork wynosiło 4 460,29 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Frombork 206 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -66.

  34,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Frombork pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  123,0
  Warmińsko-mazurskie
  199,0
  Kraj
  252,0
 • 16,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 20,8% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • Gmina
  16,9%
  Województwo
  10,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Frombork w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Frombork w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Frombork w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 460 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Frombork
  4 460 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Frombork w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -66 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 46,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Frombork w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 434 Pracujący ogółem
 • 318 Kobiety
 • 116 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Frombork w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,0
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  68,0
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  35,8
  Województwo
  34,7
  Polska
  37,5
 • 147,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  147,7
  Warmińsko-mazurskie
  116,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Frombork - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Frombork w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 331 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (23) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (45) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Frombork najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (321) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (78) podmiotów, a 71,0% (235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Frombork najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 331 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78 Przemysł i budownictwo
 • 235 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Frombork w 2020 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w gminie Frombork w 2020 roku
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 321 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 321
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 331 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 331
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Budownictwo
 • 49
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Frombork - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Frombork stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Frombork wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Frombork najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,59 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 9,14 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,28 (88%), drogowe - 3,08 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Frombork.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 32 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 32
 • 23,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Frombork
  23,51
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Polska
  19,96
 • 13,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Frombork
  13,59
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,70
  Kraj
  12,25
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  Warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 3,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,08
  Warmińsko-mazurskie
  2,04
  Cała Polska
  1,73
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,42
  Kraj
  0,37
 • 9,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Frombork
  9,14
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Frombork
  89%
  Województwo
  75%
  Kraj
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Frombork
  85%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Frombork
  89%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  92%
  Polska
  87%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Frombork
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Polska
  54%

Gmina Frombork - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Frombork wyniosła w 2020 roku 19,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Frombork - 19.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 630 - Turystyka (15%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Frombork wyniosła w 2020 roku 19,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 630 - Turystyka (10.5%). W budżecie gminy Frombork wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 594 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Frombork według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Frombork według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Frombork według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,9 mln

  4,8 tys(100%)

  15,1 mln

  4,0 tys(100%)

  16,9 mln

  4,6 tys(100%)

  14,5 mln

  3,9 tys(100%)

  14,8 mln

  4,1 tys(100%)

  16,4 mln

  4,5 tys(100%)

  16,0 mln

  4,5 tys(100%)

  19,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  812(17%)

  3,2 mln

  859(21.2%)

  3,2 mln

  860(18.9%)

  3,3 mln

  897(22.7%)

  3,3 mln

  902(22.2%)

  5,2 mln

  1,5 tys(31.8%)

  3,8 mln

  1,1 tys(23.6%)

  3,8 mln

  1,1 tys(19.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  171,6 tys

  45,8(1%)

  150,3 tys

  40,4(1%)

  1,7 mln

  450(9.9%)

  81,5 tys

  22,3(0.6%)

  85,9 tys

  23,6(0.6%)

  78,1 tys

  21,7(0.5%)

  482,5 tys

  136(3%)

  2,9 mln

  818(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  858(17.9%)

  2,7 mln

  729(18%)

  1,5 mln

  408(9%)

  2,6 mln

  722(18.2%)

  1,5 mln

  402(9.9%)

  1,6 mln

  453(9.9%)

  1,7 mln

  473(10.5%)

  2,0 mln

  580(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  565(11.8%)

  2,1 mln

  562(13.9%)

  1,6 mln

  432(9.5%)

  1,6 mln

  424(10.7%)

  1,6 mln

  428(10.5%)

  1,7 mln

  486(10.6%)

  2,0 mln

  549(12.2%)

  1,9 mln

  531(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  889(18.6%)

  3,4 mln

  912(22.5%)

  3,4 mln

  919(20.2%)

  5,2 mln

  1,4 tys(36.1%)

  1,7 mln

  463(11.4%)

  1,7 mln

  479(10.4%)

  1,7 mln

  491(10.9%)

  1,7 mln

  492(9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  594,6 tys

  159(3.3%)

  646,1 tys

  174(4.3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(23.5%)

  400,2 tys

  109(2.8%)

  429,1 tys

  118(2.9%)

  443,3 tys

  123(2.7%)

  450,8 tys

  127(2.8%)

  400,2 tys

  114(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  356(7.4%)

  498,5 tys

  134(3.3%)

  269,6 tys

  72,4(1.6%)

  381,4 tys

  104(2.6%)

  315,4 tys

  86,5(2.1%)

  306,1 tys

  85,2(1.9%)

  273,0 tys

  76,8(1.7%)

  341,1 tys

  97,1(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  143,1 tys

  38,2(0.8%)

  99,5 tys

  26,7(0.7%)

  93,0 tys

  25,0(0.5%)

  104,3 tys

  28,5(0.7%)

  925,0 tys

  254(6.2%)

  237,6 tys

  66,2(1.4%)

  183,8 tys

  51,7(1.2%)

  247,1 tys

  70,3(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  88,7 tys

  23,7(0.5%)

  83,5 tys

  22,5(0.6%)

  97,8 tys

  26,3(0.6%)

  166,2 tys

  45,5(1.1%)

  205,5 tys

  56,4(1.4%)

  179,6 tys

  50,0(1.1%)

  202,5 tys

  57,0(1.3%)

  236,3 tys

  67,2(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  335,6 tys

  89,6(1.9%)

  366,5 tys

  98,5(2.4%)

  360,3 tys

  96,7(2.1%)

  338,9 tys

  92,7(2.3%)

  305,7 tys

  83,8(2.1%)

  267,7 tys

  74,5(1.6%)

  295,5 tys

  83,1(1.9%)

  230,5 tys

  65,6(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  655(13.7%)

  134,2 tys

  36,1(0.9%)

  27,2 tys

  7,3(0.2%)

  35,3 tys

  9,7(0.2%)

  165,0 tys

  45,3(1.1%)

  253,5 tys

  70,6(1.5%)

  291,3 tys

  82,0(1.8%)

  207,8 tys

  59,1(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  113,0 tys

  30,2(0.6%)

  70,4 tys

  18,9(0.5%)

  78,7 tys

  21,1(0.5%)

  101,8 tys

  27,9(0.7%)

  94,8 tys

  26,0(0.6%)

  95,9 tys

  26,7(0.6%)

  98,2 tys

  27,6(0.6%)

  69,9 tys

  19,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,1 tys

  21,7(0.5%)

  30,7 tys

  8,2(0.2%)

  11,9 tys

  3,2(0.1%)

  9,2 tys

  2,5(0.1%)

  48,3 tys

  13,2(0.3%)

  10,9 tys

  3,0(0.1%)

  6,3 tys

  1,8(0%)

  66,3 tys

  18,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  196,6 tys

  52,5(1.1%)

  132,2 tys

  35,5(0.9%)

  436,3 tys

  117(2.6%)

  53,1 tys

  14,5(0.4%)

  189,6 tys

  52,0(1.3%)

  294,3 tys

  82,0(1.8%)

  58,3 tys

  16,4(0.4%)

  57,8 tys

  16,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  470,6 tys

  126(2.6%)

  1,3 mln

  347(8.5%)

  106,0 tys

  28,5(0.6%)

  99,6 tys

  27,3(0.7%)

  112,4 tys

  30,8(0.8%)

  116,1 tys

  32,3(0.7%)

  128,6 tys

  36,2(0.8%)

  52,8 tys

  15,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  3,6(0.1%)

  37,4 tys

  10,1(0.2%)

  34,9 tys

  9,4(0.2%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  820

  0,2(0%)

  69,0 tys

  19,2(0.4%)

  39,5 tys

  11,1(0.2%)

  33,6 tys

  9,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  220,5 tys

  58,9(1.2%)

  131,6 tys

  35,4(0.9%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  3,5 tys

  1,0(0%)

  15,2 tys

  4,2(0.1%)

  19,7 tys

  5,5(0.1%)

  49,7 tys

  14,0(0.3%)

  22,6 tys

  6,4(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 tys

  2,8(0.1%)

  21,2 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  866

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Frombork według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Frombork według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Frombork, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Frombork według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,2 mln

  5,1 tys(100%)

  12,9 mln

  3,5 tys(100%)

  15,3 mln

  4,1 tys(100%)

  14,1 mln

  3,8 tys(100%)

  14,7 mln

  4,0 tys(100%)

  16,2 mln

  4,5 tys(100%)

  16,3 mln

  4,6 tys(100%)

  19,7 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,4 mln

  649(12.6%)

  2,3 mln

  606(17.4%)

  3,0 mln

  815(19.8%)

  4,3 mln

  1,2 tys(30.6%)

  4,1 mln

  1,1 tys(28%)

  4,2 mln

  1,2 tys(26.1%)

  4,7 mln

  1,3 tys(29%)

  5,4 mln

  1,5 tys(27.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  2,9 tys(56.4%)

  3,4 mln

  909(26.2%)

  3,9 mln

  1,0 tys(25.3%)

  3,9 mln

  1,1 tys(27.6%)

  3,9 mln

  1,1 tys(26.4%)

  4,2 mln

  1,2 tys(25.9%)

  4,4 mln

  1,3 tys(27.3%)

  4,6 mln

  1,3 tys(23.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,1 tys

  3,5(0.1%)

  14,6 tys

  3,9(0.1%)

  1,7 mln

  444(10.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  6,7(0.1%)

  344,8 tys

  97,0(2.1%)

  2,1 mln

  591(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  279(5.4%)

  1,6 mln

  435(12.5%)

  528,1 tys

  142(3.4%)

  430,8 tys

  118(3%)

  435,4 tys

  119(3%)

  547,3 tys

  152(3.4%)

  630,1 tys

  177(3.9%)

  756,0 tys

  215(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  782,8 tys

  209(4.1%)

  820,7 tys

  221(6.4%)

  737,7 tys

  198(4.8%)

  740,3 tys

  203(5.2%)

  696,3 tys

  191(4.7%)

  670,9 tys

  187(4.1%)

  646,9 tys

  182(4%)

  755,6 tys

  215(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  628(12.2%)

  2,5 mln

  662(19.1%)

  2,5 mln

  676(16.4%)

  4,2 mln

  1,1 tys(29.4%)

  656,7 tys

  180(4.5%)

  632,2 tys

  176(3.9%)

  623,2 tys

  175(3.8%)

  632,0 tys

  180(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  83,0 tys

  22,2(0.4%)

  82,8 tys

  22,3(0.6%)

  106,2 tys

  28,5(0.7%)

  174,3 tys

  47,7(1.2%)

  213,5 tys

  58,6(1.5%)

  184,8 tys

  51,5(1.1%)

  212,3 tys

  59,7(1.3%)

  244,5 tys

  69,6(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,4 tys

  11,0(0.2%)

  342,7 tys

  92,1(2.7%)

  255,2 tys

  68,5(1.7%)

  182,3 tys

  49,9(1.3%)

  163,3 tys

  44,8(1.1%)

  1,8 mln

  494(10.9%)

  275,1 tys

  77,4(1.7%)

  184,9 tys

  52,6(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  497,0 tys

  133(2.6%)

  564,7 tys

  152(4.4%)

  183,0 tys

  49,1(1.2%)

  118,9 tys

  32,5(0.8%)

  101,9 tys

  28,0(0.7%)

  108,0 tys

  30,1(0.7%)

  46,3 tys

  13,0(0.3%)

  98,4 tys

  28,0(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  3,9 tys

  1,1(0%)

  3,9 tys

  1,1(0%)

  64,0 tys

  18,0(0.4%)

  54,5 tys

  15,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,5 tys

  3,6(0.1%)

  37,4 tys

  10,1(0.3%)

  34,9 tys

  9,4(0.2%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  820

  0,2(0%)

  69,0 tys

  19,2(0.4%)

  39,5 tys

  11,1(0.2%)

  33,6 tys

  9,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,7 tys

  7,7(0.1%)

  12,4 tys

  3,3(0.1%)

  38,5 tys

  10,3(0.3%)

  29,4 tys

  8,1(0.2%)

  25,4 tys

  7,0(0.2%)

  36,5 tys

  10,2(0.2%)

  20,1 tys

  5,6(0.1%)

  27,9 tys

  7,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  461,1 tys

  126(3.1%)

  60,0 tys

  16,7(0.4%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  24,8 tys

  7,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  151,2 tys

  40,4(0.8%)

  122,0 tys

  32,8(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  3,8(0.1%)

  18,2 tys

  5,1(0.1%)

  47,7 tys

  13,4(0.3%)

  22,6 tys

  6,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,5 tys

  18,6(0.4%)

  107,1 tys

  28,8(0.8%)

  87,6 tys

  23,5(0.6%)

  72,6 tys

  19,9(0.5%)

  52,3 tys

  14,3(0.4%)

  26,8 tys

  7,5(0.2%)

  19,3 tys

  5,4(0.1%)

  17,6 tys

  5,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  870,9 tys

  233(4.5%)

  96,0 tys

  25,8(0.7%)

  5,9 tys

  1,6(0%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  10,9 tys

  3,1(0.1%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  318,0 tys

  85,3(2.1%)

  196

  0,1(0%)

  101

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,9 tys

  1,1(0%)

  1 000,0 tys

  269(7.7%)

  2,0 mln

  524(12.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Frombork - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 720 mieszkańców gminy Frombork jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 339 kobiet oraz 381 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców gminy Frombork, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Frombork mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Frombork największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (16,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 w gminie Frombork mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 84 dzieci (40 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Frombork mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (31 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,2% mieszkańców gminy Frombork w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 12,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 571 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 180 uczniów (77 kobiet oraz 103 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Frombork placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 211 uczniów (107 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 33,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 71,15.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Frombork w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,9%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  30,9%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • gm. Frombork
  2,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Frombork
  12,3%
  Województwo
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,6%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,9%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Frombork
  25,9%
  Województwo
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 571 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Frombork
  571,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Frombork
  0,98
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Frombork) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 27 5 lata
 • 27
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 5 4 lata
 • 5
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Frombork(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Frombork aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zespole Szkół (Gwiazdkowe Wzgórze)
  Publiczne
  55 243-73-53
  55 243-73-53
  ul. OSIEDLE SŁONECZNE 16
  14-530 Frombork
  4857
 • Szkoły podstawowe w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Frombork) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,8%
  57,2%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci 2016
 • 9 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Frombork
  18,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 71,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  71,15
  Województwo
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 68,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Frombork
  68,38
  Warmińsko-mazurskie
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Frombork) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Frombork) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Frombork(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Frombork aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  55 243-73-81
  55 243-73-81
  ul. KATEDRALNA 9
  14-530 Frombork
  714914
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Frombork
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Frombork, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Frombork - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Frombork

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Frombork znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Frombork
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Frombork: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 6 380)
   • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 5 000)
   • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 50)
   • konkursy: 7 (uczestnicy: 200)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 30)
   • warsztaty: 50 (uczestnicy: 500)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 35)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
   • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
   • ogółem: 4 (absolwenci: 9)
   • języków obcych: 1 (absolwenci: 3)
   • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 6)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
   • inne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  • Muzea w gminie Frombork
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Frombork działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 132 572 zwiedzających, co daje 374 286 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Frombork
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Frombork działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 716 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 134 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Biblioteki naukowe w gminie Frombork
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 w gminie Frombork działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 10 934 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 638. Odnotowano 29 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

   Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 16 740 wolumenów. Odnotowano 64 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


  Gmina Frombork - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Frombork i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 49 wypadków drogowych w gminie Frombork odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 61 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 394,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 113,8 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

   W 2020 roku w gminie Frombork znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

   W 2020 roku odnotowano w portach morskich w gminie Frombork 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 14 461 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 14 439 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu braniewskiego.

   Powiat braniewski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Frombork
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 49 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2020)
  • 4 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2020)
  • 61 Ranni
   (lata 2010 - 2020)
  • 18 Lekko ranni
  • 43 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Frombork w latach 2010 - 2020,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 1 394,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina Frombork
   1 394,0
   Województwo
   1 157,4
   Cały kraj
   971,2
  • 113,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • gm. Frombork
   113,8
   Warmińsko-mazurskie
   110,6
   Cała Polska
   92,2
  • 1 735,42 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina Frombork
   1 735,4
   Warmińsko-mazurskie
   1 434,6
   Polska
   1 176,3
  • 8,16 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • gm. Frombork
   8,2
   woj. warmińsko-mazurskie
   9,6
   Kraj
   9,5
  • 124,49 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Gmina
   124,5
   woj. warmińsko-mazurskie
   123,9
   Cała Polska
   121,1
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Transport morski
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 0 Przyjazdy
  • 0 Wyjazdy
  • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
  • 14 461 Przyjazdy
  • 14 439 Wyjazdy
  • Ruch pasażerów w portach morskich w gminie Frombork w latach 2007 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)