Gmina Budzyń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Budzyń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Budzyń to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu chodzieskiego. Gmina Budzyń ma 8 453 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 17,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 30,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Budzyń.
 • 8 453 Liczba mieszkańców
 • 209,1 km² Powierzchnia
 • 40 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PCH Tablice rejestracyjne
 • Marcin Sokołowski Wójt gminy
Gmina Budzyń na mapie
Identyfikatory
 • 16.988552.8905 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3001023
Herb gminy Budzyń
Gmina Budzyń herb

Gmina Budzyń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-840Poczta Budzyń

Gmina Budzyń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Budzyń)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Budzyń
(67) 284-32-01
(67) 284-32-01
ul.Lipowa 6
64-840 Budzyń

Gmina Budzyń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Budzyń ma 8 453 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Budzyń zawarli w 2021 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,1% mieszkańców gminy Budzyń jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Budzyń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,47 na 1000 mieszkańców gminy Budzyń. W 2021 roku urodziło się 81 dzieci, w tym 40,7% dziewczynek i 59,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 27,1% zgonów w gminie Budzyń spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w gminie Budzyń były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Budzyń przypada 10.01 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 115 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Budzyń -44. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,9% mieszkańców gminy Budzyń jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 453 Liczba mieszkańców
 • 4 191 Kobiety
 • 4 262 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Budzyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Budzyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Budzyń w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,0 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Budzyń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  54,0%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Budzyń
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Budzyń
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Budzyń w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Budzyń
  4,4
  Wielkopolskie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Budzyń
  1,6
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Budzyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Budzyń
  -0,5
  Województwo
  -2,8
  Cały kraj
  -4,9
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Budzyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Budzyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Budzyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Budzyń w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Urodzenia żywe
 • 33 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,7%
  59,3%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Budzyń
  9,5
  Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  32,0
  Województwo
  40,8
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 503 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Budzyń
  3 435 g
  Województwo
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 124 Waga 3000g - 3499g
 • 124
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 6 Waga 2000g - 2499g
 • 6
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Budzyń
  1,16
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Budzyń
  0,51
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,59
  Wielkopolskie
  0,78
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Budzyń w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 49 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  10,0
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  13,6
 • 168,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  168,6
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  woj. wielkopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,3
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chodzieskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Budzyń
  27,1%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Budzyń
  21,2%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Budzyń
  5,9%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 95 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Polska
  74,4
 • 271,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  271,5
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 347,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  347,5
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 34,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 41,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  49,4
  Polska
  70,6
 • 42,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  32,6
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  17,1
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 115 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Budzyń w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Budzyń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Budzyń oddano do użytku 35 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Budzyń to 2 478 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 292 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 48,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Budzyń to 3,94 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Budzyń to 94,70 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,25% mieszkań posiada łazienkę, 79,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 478 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 291,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Budzyń
  291,70
  Wielkopolskie
  363,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,00 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Budzyń
  27,40 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,50
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Budzyń
  3,43
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,76
  Wielkopolskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 35 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  4,14
  Województwo
  7,77
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 138 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  3,94
  Województwo
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 16,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Budzyń
  16,33
  Województwo
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 3 313 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 94,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Budzyń
  94,7 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Budzyń
  0,39 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Budzyń
  98,31%
  Województwo
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 95,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  95,16%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Budzyń
  92,25%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 79,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Budzyń
  79,54%
  Województwo
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 49,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Budzyń
  49,44%
  Województwo
  56,21%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Budzyń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Budzyń na 1000 mieszkańców pracuje 337osób . 34,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Budzyń wynosiło w 2021 roku 5,4% (8,8% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Budzyń wynosiło 5 006,64 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Budzyń 350 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 471 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 121.

  19,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Budzyń pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 337 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  337,0
  Wielkopolskie
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,8% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • gm. Budzyń
  5,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Budzyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Budzyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Budzyń w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Budzyń
  5 007 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Budzyń w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 350 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 471 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 121 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,6% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Budzyń w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 849 Pracujący ogółem
 • 990 Kobiety
 • 1 859 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Budzyń w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Budzyń
  64,2
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  30,5
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 90,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  90,7
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Budzyń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Budzyń w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 846 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 708 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (88) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (57) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Budzyń najwięcej (46) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (809) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,0% (59) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,6% (284) podmiotów, a 59,5% (503) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Budzyń najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 846 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 284 Przemysł i budownictwo
 • 503 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Budzyń w 2021 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w gminie Budzyń w 2021 roku
 • 708 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 809 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 809
 • 33 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 33
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 845 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 845
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 708 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 169 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 169
 • 146 Budownictwo
 • 146
 • 104 Przetwórstwo przemysłowe
 • 104
 • 64 Transport i gospodarka magazynowa
 • 64
 • 48 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48
 • 42 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 42
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Budzyń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Budzyń stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 144 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Budzyń wynosi 83,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Budzyń najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,64 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 6,04 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,34 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Budzyń.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 144
 • 99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 99
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,97
  Wielkopolskie
  19,32
  Cały kraj
  21,51
 • 11,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Budzyń
  11,64
  woj. wielkopolskie
  12,48
  Polska
  12,82
 • 2,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Budzyń
  2,34
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,85
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Budzyń
  0,36
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 6,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Budzyń
  6,04
  Województwo
  9,48
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  84%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Budzyń
  87%
  Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  47%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Budzyń
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Budzyń
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Budzyń
  67%
  Wielkopolskie
  55%
  Cała Polska
  53%

Gmina Budzyń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Budzyń wyniosła w 2021 roku 49,5 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Budzyń - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Budzyń wyniosła w 2021 roku 56,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.9%). W budżecie gminy Budzyń wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 127 złotych na mieszkańca (1,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,2 mln

  3,3 tys(100%)

  28,6 mln

  3,4 tys(100%)

  34,1 mln

  4,0 tys(100%)

  35,9 mln

  4,2 tys(100%)

  43,4 mln

  5,1 tys(100%)

  47,2 mln

  5,5 tys(100%)

  49,9 mln

  5,9 tys(100%)

  49,5 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  1,2 tys(35.5%)

  10,5 mln

  1,2 tys(36.6%)

  10,8 mln

  1,3 tys(31.6%)

  10,7 mln

  1,3 tys(30%)

  11,3 mln

  1,3 tys(26.1%)

  13,7 mln

  1,6 tys(29%)

  16,1 mln

  1,9 tys(32.3%)

  13,3 mln

  1,6 tys(26.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  467(14%)

  3,3 mln

  395(11.6%)

  2,0 mln

  232(5.7%)

  4,7 mln

  560(13.2%)

  7,2 mln

  848(16.6%)

  4,2 mln

  489(8.8%)

  4,9 mln

  572(9.8%)

  4,3 mln

  512(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  287(8.6%)

  3,9 mln

  467(13.7%)

  5,6 mln

  668(16.5%)

  3,2 mln

  373(8.8%)

  3,2 mln

  382(7.5%)

  3,4 mln

  404(7.3%)

  3,4 mln

  398(6.8%)

  3,9 mln

  462(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  286(8.6%)

  1,6 mln

  185(5.4%)

  2,0 mln

  238(5.9%)

  2,1 mln

  244(5.8%)

  2,0 mln

  237(4.6%)

  3,5 mln

  410(7.4%)

  3,2 mln

  376(6.4%)

  3,6 mln

  424(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  318(9.5%)

  2,6 mln

  312(9.2%)

  1,5 mln

  173(4.3%)

  1,5 mln

  179(4.2%)

  2,9 mln

  337(6.6%)

  3,0 mln

  348(6.3%)

  2,2 mln

  255(4.4%)

  2,5 mln

  300(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  512(15.3%)

  4,5 mln

  533(15.7%)

  9,9 mln

  1,2 tys(29.2%)

  1,4 mln

  170(4%)

  1,6 mln

  182(3.6%)

  1,8 mln

  206(3.7%)

  1,7 mln

  195(3.3%)

  2,0 mln

  240(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  381,3 tys

  45,1(1.4%)

  241,3 tys

  28,6(0.8%)

  332,3 tys

  39,4(1%)

  415,1 tys

  49,0(1.2%)

  3,1 mln

  359(7%)

  2,6 mln

  305(5.5%)

  1,3 mln

  149(2.5%)

  1,8 mln

  216(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  329,7 tys

  39,0(1.2%)

  474,3 tys

  56,3(1.7%)

  505,5 tys

  59,9(1.5%)

  234,6 tys

  27,7(0.7%)

  293,8 tys

  34,6(0.7%)

  557,1 tys

  65,3(1.2%)

  907,9 tys

  107(1.8%)

  1,8 mln

  210(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  767,4 tys

  90,8(2.7%)

  787,7 tys

  93,5(2.8%)

  834,6 tys

  98,9(2.4%)

  884,1 tys

  104(2.5%)

  920,9 tys

  108(2.1%)

  1,1 mln

  126(2.3%)

  1,1 mln

  127(2.2%)

  1,2 mln

  140(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  257,4 tys

  30,4(0.9%)

  303,6 tys

  36,0(1.1%)

  274,3 tys

  32,5(0.8%)

  330,2 tys

  39,0(0.9%)

  345,5 tys

  40,6(0.8%)

  708,7 tys

  83,1(1.5%)

  556,7 tys

  65,5(1.1%)

  655,7 tys

  77,6(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  271,7 tys

  32,1(1%)

  132,4 tys

  15,7(0.5%)

  166,5 tys

  19,7(0.5%)

  145,6 tys

  17,2(0.4%)

  148,6 tys

  17,5(0.3%)

  187,1 tys

  21,9(0.4%)

  123,7 tys

  14,6(0.2%)

  295,3 tys

  34,9(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  80,0 tys

  9,5(0.3%)

  47,6 tys

  5,7(0.2%)

  73,2 tys

  8,7(0.2%)

  111,8 tys

  13,2(0.3%)

  82,9 tys

  9,8(0.2%)

  86,6 tys

  10,2(0.2%)

  88,9 tys

  10,5(0.2%)

  72,9 tys

  8,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  132,7 tys

  15,7(0.5%)

  117,8 tys

  14,0(0.4%)

  102,9 tys

  12,2(0.3%)

  91,3 tys

  10,8(0.3%)

  76,4 tys

  9,0(0.2%)

  54,2 tys

  6,4(0.1%)

  53,3 tys

  6,3(0.1%)

  59,2 tys

  7,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,6 tys

  9,3(0.3%)

  46,8 tys

  5,5(0.2%)

  38,7 tys

  4,6(0.1%)

  57,0 tys

  6,7(0.2%)

  55,6 tys

  6,5(0.1%)

  52,8 tys

  6,2(0.1%)

  53,6 tys

  6,3(0.1%)

  47,5 tys

  5,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  5,3(0.2%)

  52,3 tys

  6,2(0.2%)

  6,1 tys

  0,7(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  63,7 tys

  7,5(0.1%)

  56,2 tys

  6,6(0.1%)

  54,5 tys

  6,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,8 tys

  6,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  227,7 tys

  26,8(0.5%)

  592,9 tys

  69,5(1.3%)

  67,7 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Budzyń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Budzyń według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  3,4 tys(100%)

  28,9 mln

  3,4 tys(100%)

  34,4 mln

  4,1 tys(100%)

  36,8 mln

  4,4 tys(100%)

  47,1 mln

  5,6 tys(100%)

  49,3 mln

  5,8 tys(100%)

  50,7 mln

  6,0 tys(100%)

  56,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  1,5 tys(45.1%)

  11,5 mln

  1,4 tys(39.8%)

  12,7 mln

  1,5 tys(36.8%)

  12,9 mln

  1,5 tys(34.9%)

  21,3 mln

  2,5 tys(45.2%)

  20,5 mln

  2,4 tys(41.4%)

  19,7 mln

  2,3 tys(38.9%)

  22,3 mln

  2,6 tys(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  976(28.7%)

  8,5 mln

  1,0 tys(29.5%)

  8,9 mln

  1,1 tys(26%)

  9,0 mln

  1,1 tys(24.4%)

  9,1 mln

  1,1 tys(19.2%)

  9,6 mln

  1,1 tys(19.4%)

  11,4 mln

  1,3 tys(22.5%)

  14,0 mln

  1,7 tys(24.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  130,7 tys

  15,5(0.5%)

  1,2 mln

  145(4.2%)

  885,7 tys

  105(2.6%)

  958,4 tys

  113(2.6%)

  940,7 tys

  111(2%)

  1,3 mln

  152(2.6%)

  1,7 mln

  202(3.4%)

  2,2 mln

  260(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  322,5 tys

  38,2(1.1%)

  398,4 tys

  47,3(1.4%)

  550,5 tys

  65,2(1.6%)

  537,3 tys

  63,5(1.5%)

  657,2 tys

  77,3(1.4%)

  623,4 tys

  73,1(1.3%)

  550,8 tys

  64,8(1.1%)

  1,3 mln

  151(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  747,9 tys

  88,5(2.6%)

  769,6 tys

  91,3(2.7%)

  825,4 tys

  97,8(2.4%)

  875,6 tys

  103(2.4%)

  909,2 tys

  107(1.9%)

  1,0 mln

  121(2.1%)

  1,0 mln

  119(2%)

  1,0 mln

  120(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  789,5 tys

  93,4(2.7%)

  855,4 tys

  102(3%)

  823,5 tys

  97,5(2.4%)

  846,8 tys

  100(2.3%)

  891,4 tys

  105(1.9%)

  1,2 mln

  137(2.4%)

  841,1 tys

  99,0(1.7%)

  875,3 tys

  104(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  410(12%)

  3,5 mln

  416(12.1%)

  8,9 mln

  1,1 tys(26%)

  495,4 tys

  58,5(1.3%)

  503,5 tys

  59,2(1.1%)

  508,7 tys

  59,7(1%)

  438,0 tys

  51,6(0.9%)

  503,0 tys

  59,5(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  143(4.2%)

  1,4 mln

  166(4.8%)

  594,2 tys

  70,4(1.7%)

  1,2 mln

  140(3.2%)

  1,8 mln

  214(3.9%)

  991,5 tys

  116(2%)

  152,4 tys

  17,9(0.3%)

  302,0 tys

  35,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  3,0(0.1%)

  49,9 tys

  5,9(0.2%)

  12,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  2,8(0.1%)

  534,2 tys

  62,8(1.1%)

  1,2 mln

  144(2.5%)

  34,1 tys

  4,0(0.1%)

  274,6 tys

  32,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  110,5 tys

  13,1(0.4%)

  109,2 tys

  13,0(0.4%)

  129,9 tys

  15,4(0.4%)

  117,0 tys

  13,8(0.3%)

  123,9 tys

  14,6(0.3%)

  95,1 tys

  11,2(0.2%)

  106,4 tys

  12,5(0.2%)

  152,1 tys

  18,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  562,7 tys

  66,6(2%)

  486,2 tys

  57,7(1.7%)

  14,9 tys

  1,8(0%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  144,2 tys

  16,9(0.3%)

  452,7 tys

  53,3(0.9%)

  42,4 tys

  5,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  650

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  1,0(0%)

  8,7 tys

  1,0(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  35,8 tys

  4,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,4 tys

  7,7(0.2%)

  38,5 tys

  4,6(0.1%)

  31,3 tys

  3,7(0.1%)

  26,6 tys

  3,1(0.1%)

  23,3 tys

  2,7(0%)

  19,5 tys

  2,3(0%)

  13,7 tys

  1,6(0%)

  9,8 tys

  1,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,4 tys

  1,7(0.1%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  66,6 tys

  7,8(0.1%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,4 tys

  5,3(0.2%)

  52,3 tys

  6,2(0.2%)

  6,1 tys

  0,7(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  63,7 tys

  7,5(0.1%)

  56,2 tys

  6,6(0.1%)

  54,5 tys

  6,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  39,2 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298,0 tys

  35,1(0.6%)

  522,6 tys

  61,3(1.1%)

  60,9 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,0 tys

  1,1(0%)

  8,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Budzyń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 148 mieszkańców gminy Budzyń jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 030 kobiet oraz 1 118 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców gminy Budzyń, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Budzyń mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Budzyń największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w gminie Budzyń mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 312 dzieci (160 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Budzyń mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 235 dzieci (100 dziewczynek oraz 135 chłopców). Dostępne były 244 miejsca.

  16,9% mieszkańców gminy Budzyń w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 833 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 736 uczniów (354 kobiety oraz 382 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Budzyń placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 588 uczniów (299 kobiet oraz 289 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców gminy Budzyń w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Budzyń
  32,8%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina Budzyń
  2,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  9,9%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Budzyń
  31,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 23,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,7%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Budzyń
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 833 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Budzyń
  833,0
  Województwo
  910,0
  Polska
  896,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Budzyń
  0,73
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 359 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Budzyń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Dzieci
 • 160 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 152 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 66 3 lata
 • 66
 • 94 4 lata
 • 94
 • 85 5 lata
 • 85
 • 59 6 lat
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 37 3 lata
 • 37
 • 45 4 lata
 • 45
 • 48 5 lata
 • 48
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 29 3 lata
 • 29
 • 49 4 lata
 • 49
 • 37 5 lata
 • 37
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Budzyń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Budzyń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Budzyniu
  Publiczne
  67 284-32-39
  ul. Os. Wierzbowe 7A
  64-840 Budzyń
  1021718
  Przedszkole Samorządowe w Wyszynach (im. Koziołka Matołka)
  Publiczne
  67 284-38-73
  ul. Nie dotyczy 6
  64-834 Wyszyny
  3618
  Niepubliczne Przedszkole "Mały Odkrywca" Sylwia Głowacka
  Niepubliczne
  60 341-97-84
  ul. Rogozińska 60
  64-840 Budzyń
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Budzyń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 736 Uczniowie
 • 354 Kobiety
  (uczniowie)
 • 382 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Budzyń
  21,0
  Wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 53,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Budzyń(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Budzyń aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Kotarbiński)
  Publiczna
  67 284-37-10
  67 284-37-66
  ul. Osiedle Wierzbowe 7
  64-840 Budzyń
  1840132
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  67 284-31-93
  ul. BRAK 21
  64-834 Wyszyny
  713713
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Budzyń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Budzyń - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Budzyń

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Budzyń znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Budzyń: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Budzyń 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 135 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 4 236)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 3 880)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 77)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 166)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 85)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 28)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 359)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 44)
  • taneczne: 4 (członkowie: 62)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 72)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 103)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 304)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 86)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 90)
  • taneczne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Budzyń działało 1 kino posiadające 1 salę z 135 miejscami na widowni. Odbyło się 461 seansów, na które przyszło 3 042 widzów, w tym 221 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 928 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Budzyń działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 44 321 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 899 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Budzyń
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Budzyń działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 326 członków. Zarejestrowano 374 ćwiczących (mężczyźni: 273, kobiety: 101, chłopcy do lat 18: 182, dziewczęta do lat 18: 73). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Budzyń w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Budzyń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Budzyń i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Budzyń odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 94,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Budzyń znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chodzieskiego.

  Powiat chodzieski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Budzyń
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 12 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Budzyń w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 94,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  94,5
  Województwo
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 11,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  11,8
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 141,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  141,8
  Województwo
  79,4
  Cała Polska
  69,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  9,8
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Budzyń
  150,0
  Województwo
  114,9
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Budzyń w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 382,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Budzyń
  382,6 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 9,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Budzyń
  9,5 km
  Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km