Gmina Brok w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Brok - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Brok to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrowskiego. Gmina Brok ma 2 765 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Brok.
 • 2 765 Liczba mieszkańców
 • 109,9 km² Powierzchnia
 • 26 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WOR Tablice rejestracyjne
 • Marek Młyński Burmistrz gminy
Gmina Brok na mapie
Identyfikatory
 • 21.847152.6974 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1416043
Herb gminy Brok
Gmina Brok herb

Gmina Brok - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-306Poczta Brok, ul. Warszawska 15

Gmina Brok - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Brok)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Broku
(29) 745-75-54
(29) 745-75-54
Pl. Kościelny 6
07-306 Brok
ZUS Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dubois 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Gmina Brok - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Brok

Gmina Brok - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Brok ma 2 765 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Brok zawarli w 2020 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców gminy Brok jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Brok ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,49 na 1000 mieszkańców gminy Brok. W 2020 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 436 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,2% zgonów w gminie Brok spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w gminie Brok były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brok przypada 14.27 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brok -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców gminy Brok jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 765 Liczba mieszkańców
 • 1 379 Kobiety
 • 1 386 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Brok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Brok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Brok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Brok
  42,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Brok, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Brok
  28,7%
  Województwo
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Brok
  57,0%
  Mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Brok
  10,4%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Brok
  3,1%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Brok w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Brok
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,3
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Brok w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Brok
  -7,5
  Mazowieckie
  -2,0
  Cały kraj
  -3,2
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Brok w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Brok w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Brok w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Brok w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. mazowieckie
  10,5
  Kraj
  9,3
 • 41,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,2
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 436 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 357 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 521 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 436 g
  Województwo
  3 410 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 77 Waga 4000g - 4499g
 • 77
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  woj. mazowieckie
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Brok w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,3
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 144,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Brok
  144,2
  Województwo
  119,0
  Kraj
  134,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,0
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Brok
  3,6
  woj. mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,2%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Brok
  23,8%
  Województwo
  26,0%
  Polska
  26,5%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Brok
  7,8%
  Mazowieckie
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Cały kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Cała Polska
  70,4
 • 264,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,6
  Województwo
  277,2
  Cały kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,6
  Cały kraj
  261,3
 • 424,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 480,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 367,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Brok
  424,5
  Mazowieckie
  347,0
  Polska
  421,0
 • 51,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Brok
  51,9
  Województwo
  54,5
  Cały kraj
  69,5
 • 21,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,8
  woj. mazowieckie
  36,3
  Polska
  35,1
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Brok
  2,7
  woj. mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Brok
  0,3%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Brok w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brok - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Brok oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brok to 1 135 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brok to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Brok to 128,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 84,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,07% mieszkań posiada łazienkę, 59,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 135 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 408,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brok
  408,30
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  80,60 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  32,90 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,11
  Mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Brok
  2,45
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Brok
  0,60
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Brok
  2,52
  Mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,29
  Mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 13,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  13,31
  woj. mazowieckie
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 899 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 128,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Brok
  128,4 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 84,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Brok
  84,23%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 80,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  80,70%
  Województwo
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 75,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Brok
  75,07%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 59,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Brok
  59,74%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Brok - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Brok na 1000 mieszkańców pracuje 56osób . 70,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Brok wynosiło w 2020 roku 9,6% (8,8% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brok wynosiło 4 650,41 PLN, co odpowiada 84.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brok 206 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -169.

  44,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brok pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 56 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  56,0
  Województwo
  313,0
  Cała Polska
  252,0
 • 9,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,8% Kobiety
 • 10,2% Mężczyźni
 • Gmina Brok
  9,6%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Brok w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Brok w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Brok w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 650 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 650 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Brok w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -169 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 27,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Brok w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 156 Pracujący ogółem
 • 110 Kobiety
 • 46 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Brok w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Brok
  65,3
  Województwo
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,2
  woj. mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 140,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Brok
  140,8
  Mazowieckie
  114,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Brok - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Brok w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 248 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (16) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (43) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brok najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (276) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,4% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,8% (101) podmiotów, a 57,8% (163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brok najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101 Przemysł i budownictwo
 • 163 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Brok w 2020 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w gminie Brok w 2020 roku
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 276 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 276
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 72 Budownictwo
 • 72
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brok - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Brok stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brok wynosi 86,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brok najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,92 (wykrywalność 94%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,64 (71%), drogowe - 2,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Brok.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 22,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,97
  Województwo
  20,31
  Polska
  19,96
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Brok
  10,32
  Mazowieckie
  13,38
  Cała Polska
  12,25
 • 8,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brok
  8,92
  woj. mazowieckie
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Brok
  2,77
  Województwo
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brok
  0,35
  Województwo
  0,31
  Cały kraj
  0,37
 • 8,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brok
  8,64
  woj. mazowieckie
  10,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Brok
  86%
  Mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Brok
  76%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  94%
  Województwo
  73%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Brok
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Brok
  96%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  71%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Gmina Brok - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Brok wyniosła w 2020 roku 15,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Brok - 22.3% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 16,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Brok wyniosła w 2020 roku 15,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.7%). W budżecie gminy Brok wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 623 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Brok według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Brok według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Brok według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,2 mln

  3,1 tys(100%)

  12,5 mln

  4,3 tys(100%)

  11,9 mln

  4,1 tys(100%)

  10,4 mln

  3,6 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  12,3 mln

  4,3 tys(100%)

  15,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  354(11.2%)

  4,8 mln

  1,7 tys(38.8%)

  2,7 mln

  935(22.8%)

  1,1 mln

  374(10.4%)

  2,4 mln

  830(17%)

  1,6 mln

  573(11.6%)

  1,0 mln

  359(8.3%)

  3,4 mln

  1,2 tys(22.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  948(30%)

  2,6 mln

  881(20.7%)

  2,5 mln

  851(20.7%)

  2,6 mln

  911(25.3%)

  2,7 mln

  954(19.6%)

  2,7 mln

  944(19.2%)

  3,0 mln

  1,1 tys(24.7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(20.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  540(17.1%)

  2,5 mln

  846(19.8%)

  4,0 mln

  1,4 tys(33.6%)

  2,4 mln

  830(23%)

  2,3 mln

  817(16.8%)

  2,4 mln

  857(17.4%)

  2,5 mln

  889(20.4%)

  2,2 mln

  802(14.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  553(17.5%)

  1,8 mln

  605(14.2%)

  1,8 mln

  613(14.9%)

  3,7 mln

  1,3 tys(35.2%)

  569,6 tys

  199(4.1%)

  756,1 tys

  266(5.4%)

  921,3 tys

  328(7.5%)

  813,7 tys

  293(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  620(19.7%)

  200,3 tys

  68,5(1.6%)

  339,0 tys

  117(2.9%)

  102,3 tys

  35,5(1%)

  1,2 mln

  406(8.3%)

  1,8 mln

  637(12.9%)

  220,2 tys

  78,3(1.8%)

  613,1 tys

  221(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,0 tys

  22,9(0.7%)

  180,4 tys

  61,7(1.4%)

  158,0 tys

  54,6(1.3%)

  148,7 tys

  51,6(1.4%)

  765,8 tys

  267(5.5%)

  558,7 tys

  197(4%)

  270,2 tys

  96,1(2.2%)

  234,8 tys

  84,5(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  120,3 tys

  41,2(1.3%)

  112,3 tys

  38,4(0.9%)

  95,1 tys

  32,8(0.8%)

  131,3 tys

  45,6(1.3%)

  89,3 tys

  31,2(0.6%)

  84,8 tys

  29,8(0.6%)

  87,6 tys

  31,1(0.7%)

  174,6 tys

  62,8(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  56,6 tys

  19,4(0.6%)

  56,7 tys

  19,4(0.5%)

  59,6 tys

  20,6(0.5%)

  68,5 tys

  23,8(0.7%)

  75,1 tys

  26,2(0.5%)

  66,5 tys

  23,4(0.5%)

  80,0 tys

  28,4(0.7%)

  82,7 tys

  29,7(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,3 tys

  13,4(0.4%)

  88,0 tys

  30,1(0.7%)

  79,3 tys

  27,4(0.7%)

  37,9 tys

  13,1(0.4%)

  31,5 tys

  11,0(0.2%)

  137,9 tys

  48,5(1%)

  26,1 tys

  9,3(0.2%)

  53,9 tys

  19,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  45,3 tys

  15,5(0.5%)

  67,5 tys

  23,1(0.5%)

  92,3 tys

  31,9(0.8%)

  77,0 tys

  26,7(0.7%)

  62,9 tys

  22,0(0.5%)

  52,9 tys

  18,6(0.4%)

  61,2 tys

  21,7(0.5%)

  38,7 tys

  13,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  3,8(0.1%)

  12,7 tys

  4,4(0.1%)

  576

  0,2(0%)

  27,7 tys

  9,7(0.2%)

  25,6 tys

  9,1(0.2%)

  37,4 tys

  13,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  660

  0,2(0%)

  28,9 tys

  9,9(0.2%)

  28,1 tys

  9,7(0.2%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  15,2(0.3%)

  32,9 tys

  11,7(0.3%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  39,9 tys

  13,7(0.4%)

  29,1 tys

  9,9(0.2%)

  44,9 tys

  15,5(0.4%)

  32,5 tys

  11,3(0.3%)

  48,6 tys

  17,0(0.3%)

  30,5 tys

  10,7(0.2%)

  34,6 tys

  12,3(0.3%)

  12,9 tys

  4,6(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  28,8 tys

  9,9(0.2%)

  23,2 tys

  8,0(0.2%)

  17,5 tys

  6,1(0.1%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  939

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,1 tys

  9,0(0.3%)

  44,1 tys

  15,1(0.4%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  2,9 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  15,0 tys

  5,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Brok według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Brok według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Brok według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,3 mln

  2,8 tys(100%)

  9,7 mln

  3,3 tys(100%)

  13,3 mln

  4,6 tys(100%)

  12,2 mln

  4,2 tys(100%)

  13,3 mln

  4,6 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  13,8 mln

  4,8 tys(100%)

  15,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,5 mln

  1,2 tys(42.1%)

  3,2 mln

  1,1 tys(33.5%)

  3,3 mln

  1,1 tys(24.5%)

  3,4 mln

  1,2 tys(28.2%)

  3,2 mln

  1,1 tys(24.1%)

  3,8 mln

  1,4 tys(27.4%)

  4,2 mln

  1,5 tys(30.6%)

  4,5 mln

  1,6 tys(29.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,5 mln

  855(30%)

  2,6 mln

  902(27.2%)

  2,9 mln

  990(21.5%)

  2,9 mln

  1,0 tys(24.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(22.8%)

  3,3 mln

  1,2 tys(23.5%)

  3,6 mln

  1,3 tys(25.8%)

  3,6 mln

  1,3 tys(23.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  96,7 tys

  33,1(1.2%)

  1,2 mln

  418(12.6%)

  3,2 mln

  1,1 tys(24.3%)

  448,6 tys

  156(3.7%)

  1,7 mln

  608(13.1%)

  964,8 tys

  339(6.9%)

  570,7 tys

  203(4.1%)

  861,4 tys

  310(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  487(17.1%)

  1,5 mln

  527(15.9%)

  1,5 mln

  535(11.6%)

  3,4 mln

  1,2 tys(28.1%)

  311,1 tys

  109(2.3%)

  439,2 tys

  155(3.1%)

  573,0 tys

  204(4.2%)

  597,2 tys

  215(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  254,7 tys

  87,2(3.1%)

  49,9 tys

  17,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  47,4(1%)

  302,9 tys

  109(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  148,4 tys

  50,8(1.8%)

  248,9 tys

  85,1(2.6%)

  188,6 tys

  65,1(1.4%)

  237,0 tys

  82,2(1.9%)

  319,3 tys

  112(2.4%)

  237,2 tys

  83,5(1.7%)

  191,0 tys

  67,9(1.4%)

  288,7 tys

  104(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  224,4 tys

  76,7(2.3%)

  232,8 tys

  80,4(1.7%)

  235,7 tys

  81,8(1.9%)

  238,9 tys

  83,4(1.8%)

  256,2 tys

  90,1(1.8%)

  255,2 tys

  90,7(1.9%)

  225,5 tys

  81,1(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  164,0 tys

  56,1(2%)

  270,0 tys

  92,3(2.8%)

  1,8 mln

  623(13.5%)

  241,3 tys

  83,7(2%)

  161,9 tys

  56,6(1.2%)

  168,0 tys

  59,1(1.2%)

  114,9 tys

  40,9(0.8%)

  204,5 tys

  73,6(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,7 tys

  18,0(0.6%)

  53,8 tys

  18,4(0.6%)

  59,9 tys

  20,7(0.4%)

  67,1 tys

  23,3(0.5%)

  68,7 tys

  24,0(0.5%)

  66,9 tys

  23,5(0.5%)

  80,7 tys

  28,7(0.6%)

  83,3 tys

  30,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  108,5 tys

  37,1(1.3%)

  77,6 tys

  26,5(0.8%)

  55,2 tys

  19,1(0.4%)

  1,1 mln

  392(9.3%)

  76,9 tys

  26,9(0.6%)

  776,4 tys

  273(5.5%)

  54,2 tys

  19,3(0.4%)

  68,3 tys

  24,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,8 tys

  16,0(0.6%)

  44,7 tys

  15,3(0.5%)

  31,5 tys

  10,9(0.2%)

  33,2 tys

  11,5(0.3%)

  27,4 tys

  9,6(0.2%)

  26,4 tys

  9,3(0.2%)

  40,5 tys

  14,4(0.3%)

  58,0 tys

  20,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  660

  0,2(0%)

  28,9 tys

  9,9(0.3%)

  28,1 tys

  9,7(0.2%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  43,1 tys

  15,2(0.3%)

  32,9 tys

  11,7(0.2%)

  31,4 tys

  11,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  13,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  33,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  6,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  425,3 tys

  149(3.2%)

  129,9 tys

  45,7(0.9%)

  10,0 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,3 tys

  8,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  8,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  12,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Brok - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 631 mieszkańców gminy Brok jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 310 kobiet oraz 321 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców gminy Brok, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Brok mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brok największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (26,4%).

  W roku 2018 w gminie Brok mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 72 dzieci (34 dziewczynki oraz 38 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brok mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 44 dzieci (20 dziewczynek oraz 24 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,5% mieszkańców gminy Brok w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 679 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 177 uczniów (89 kobiet oraz 88 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Brok placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 11 oddziałach uczyło się 179 uczniów (83 kobiety oraz 96 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców gminy Brok w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Brok
  11,7%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Brok
  28,9%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,1%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  8,8%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Brok
  18,0%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Brok
  27,6%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Brok
  2,3%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 679 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Brok
  679,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,08
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Brok) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 14 4 lata
 • 14
 • 15 5 lata
 • 15
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 6 4 lata
 • 6
 • 9 5 lata
 • 9
 • 14 6 lat
 • 14
 • 12 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Brok(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brok aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Broku
  Publiczne
  29 745-72-08
  29 745-72-08
  ul. Jana Pawła II 50
  07-306 Brok
  256-
 • Szkoły podstawowe w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Brok) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci 2016
 • 11 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Brok
  14,8
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 61 niemiecki
 •  
 • 81,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Brok
  81,94
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 81,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Brok
  81,94
  Mazowieckie
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brok) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brok) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Brok(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brok aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Broku (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  29 745-72-08
  29 745-72-08
  ul. Jana Pawła II 50
  07-306 Brok
  6112-
  Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym
  Publiczna
  Stare Kaczkowo
  07-306 Stare Kaczkowo
  5319
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brok - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Brok

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


 • Biblioteki publiczne w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Brok działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 423 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 125 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 21
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Brok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brok działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 68 członków. Zarejestrowano 68 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 26, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Brok w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brok - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Brok i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Brok odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 107,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Brok znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Brok
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 4 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Brok w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 107,91 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Brok
  107,9
  Województwo
  54,6
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 143,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Brok
  143,9
  Mazowieckie
  60,7
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Brok
  0,0
  Mazowieckie
  14,2
  Kraj
  10,6
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Brok
  133,3
  Województwo
  111,3
  Cały kraj
  112,4