Gmina Żmigród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Żmigród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Żmigród to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu trzebnickiego. Gmina Żmigród ma 14 160 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 16,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 28,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Żmigród.
 • 14 160 Liczba mieszkańców
 • 291,8 km² Powierzchnia
 • 49 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DTR Tablice rejestracyjne
 • Robert Grzegorz Lewandowski Burmistrz gminy
Gmina Żmigród na mapie
Identyfikatory
 • 16.905851.4665 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0220063
Herb gminy Żmigród
Gmina Żmigród herb
Flaga gminy Żmigród
Gmina Żmigród flaga

Gmina Żmigród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-140Poczta Żmigród

Gmina Żmigród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Żmigród)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Żmigrodzie
(71) 385-30-57 13
(71) 385-30-50
Pl.Wojska Polskiego 2\3
55-140 Żmigród
ZUS Inspektorat w Trzebnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1 b
55-100 Trzebnica

Gmina Żmigród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Żmigród ma 14 160 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Żmigród zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,3% mieszkańców gminy Żmigród jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 7,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Żmigród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -82. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,77 na 1000 mieszkańców gminy Żmigród. W 2022 roku urodziło się 96 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,1% zgonów w gminie Żmigród spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w gminie Żmigród były nowotwory, a 11,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Żmigród przypada 12.52 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 161 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 175 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Żmigród -14. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,5% mieszkańców gminy Żmigród jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 160 Liczba mieszkańców
 • 7 193 Kobiety
 • 6 967 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Żmigród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Żmigród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Żmigród w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,4 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Żmigród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Żmigród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Żmigród
  29,2%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  55,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,9%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,7%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina
  0,1%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Żmigród w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Żmigród
  4,0
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Żmigród
  1,5
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Żmigród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -82 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -44 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Żmigród
  -5,8
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Żmigród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Żmigród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Żmigród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Żmigród w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 96 Urodzenia żywe
 • 48 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,8
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 457 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Żmigród
  3 394 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Żmigród
  1,29
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Żmigród
  0,61
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Żmigród
  0,71
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Żmigród w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 178 Zgony
 • 86 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Żmigród
  12,5
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  141,8
  Województwo
  158,8
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Żmigród
  2,9
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie trzebnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Żmigród
  45,1%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Żmigród
  24,7%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 11,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Żmigród
  11,4%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Polska
  70,6
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Żmigród
  273,1
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 499,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 521,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  499,2
  Województwo
  556,8
  Polska
  426,2
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Żmigród
  101,8
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Żmigród
  31,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  6,8
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,6%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 161 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 96 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 175 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 104 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Żmigród w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żmigród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Żmigród oddano do użytku 42 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Żmigród to 5 259 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Żmigród to 5,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Żmigród to 140,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,08% mieszkań posiada łazienkę, 73,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 259 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 370,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  370,60
  Dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,90 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Żmigród
  29,60 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,09
  Dolnośląskie
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,70
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Żmigród
  0,66
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 42 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,96
  Dolnośląskie
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 215 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,12
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 15,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Żmigród
  15,15
  Województwo
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 5 917 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Żmigród
  140,9 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Żmigród
  0,42 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Żmigród
  97,41%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  94,85%
  Województwo
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 93,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  93,08%
  Województwo
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 73,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  73,13%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 50,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Żmigród
  50,28%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Żmigród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Żmigród na 1000 mieszkańców pracuje 126osób . 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Żmigród wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Żmigród wynosiło 5 852,88 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Żmigród 1 284 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 483 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -801.

  14,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Żmigród pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  126,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,9% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • gm. Żmigród
  5,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Żmigród w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Żmigród w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Żmigród w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 235 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 853 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Żmigród w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 284 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 483 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -801 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Żmigród w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 801 Pracujący ogółem
 • 871 Kobiety
 • 930 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Żmigród w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,9
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  36,7
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 117,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  117,5
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Żmigród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Żmigród w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 575 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 194 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 99 nowych podmiotów, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (138) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (99) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (246) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Żmigród najwięcej (68) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 533) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (486) podmiotów, a 66,5% (1 048) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Żmigród najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 575 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 486 Przemysł i budownictwo
 • 1 048 Pozostała działalność
 • 99 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Żmigród w 2023 roku
 • 50 Podmioty wyrejestrowane w gminie Żmigród w 2023 roku
 • 1 194 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 533 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 533
 • 34 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 34
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 575 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 575
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 78 Spółki handlowe ogółem
 • 78
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 68  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 68
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 194 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 292 Budownictwo
 • 292
 • 282 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 282
 • 148 Przetwórstwo przemysłowe
 • 148
 • 94 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 94
 • 68 Transport i gospodarka magazynowa
 • 68
 • 62 Pozostała działalność
 • 62
 • 53 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 53
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33
 • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 31
 • 31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 31
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żmigród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Żmigród stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 225 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Żmigród wynosi 77,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Żmigród najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,58 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,66 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,73 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,67 (68%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Żmigród.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 225 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 225
 • 150 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 150
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 94 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 94
 • 15,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Żmigród
  15,91
  Województwo
  29,03
  Polska
  22,81
 • 10,58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,58
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 2,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,67
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Żmigród
  0,37
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Żmigród
  6,66
  Województwo
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  78%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Żmigród
  75%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Żmigród
  68%
  Województwo
  62%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  91%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  Województwo
  43%
  Polska
  51%

Gmina Żmigród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Żmigród wyniosła w 2022 roku 129,2 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 52.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Żmigród - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 40,7 mln złotych, czyli 31,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Żmigród wyniosła w 2022 roku 116,3 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). W budżecie gminy Żmigród wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 968 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Żmigród według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  3,3 tys(100%)

  54,4 mln

  3,7 tys(100%)

  70,0 mln

  4,8 tys(100%)

  88,9 mln

  6,0 tys(100%)

  74,0 mln

  5,0 tys(100%)

  73,6 mln

  5,1 tys(100%)

  85,3 mln

  5,9 tys(100%)

  129,2 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  1,1 tys(32.8%)

  16,2 mln

  1,1 tys(29.8%)

  18,2 mln

  1,2 tys(26.1%)

  18,6 mln

  1,3 tys(20.9%)

  18,7 mln

  1,3 tys(25.3%)

  19,2 mln

  1,3 tys(26.1%)

  22,5 mln

  1,5 tys(26.3%)

  36,2 mln

  2,6 tys(28%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  403(12.3%)

  5,0 mln

  338(9.1%)

  4,8 mln

  329(6.9%)

  5,2 mln

  355(5.9%)

  6,3 mln

  433(8.6%)

  5,9 mln

  402(8%)

  10,6 mln

  728(12.4%)

  13,0 mln

  919(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,0 tys

  2,4(0.1%)

  28,0 tys

  1,9(0.1%)

  348,0 tys

  23,6(0.5%)

  34,8 tys

  2,4(0%)

  41,4 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,2(0%)

  11,9 mln

  836(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  566(17.3%)

  16,6 mln

  1,1 tys(30.4%)

  3,6 mln

  244(5.1%)

  3,9 mln

  269(4.4%)

  4,3 mln

  292(5.8%)

  4,6 mln

  316(6.3%)

  5,5 mln

  382(6.5%)

  9,7 mln

  682(7.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  191,0 tys

  12,9(0.4%)

  60,8 tys

  4,1(0.1%)

  1,5 mln

  102(2.1%)

  11,8 mln

  805(13.3%)

  101,9 tys

  6,9(0.1%)

  232,0 tys

  15,9(0.3%)

  1,8 mln

  124(2.1%)

  9,5 mln

  667(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  349(10.6%)

  5,1 mln

  344(9.3%)

  5,8 mln

  396(8.3%)

  5,8 mln

  394(6.5%)

  6,6 mln

  451(8.9%)

  6,3 mln

  428(8.5%)

  7,1 mln

  491(8.4%)

  8,1 mln

  572(6.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  839,3 tys

  56,7(1.7%)

  925,6 tys

  62,9(1.7%)

  1,3 mln

  88,1(1.9%)

  911,5 tys

  62,1(1%)

  714,9 tys

  48,8(1%)

  800,7 tys

  54,8(1.1%)

  806,2 tys

  55,6(0.9%)

  6,4 mln

  449(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,8 mln

  259(7.9%)

  3,9 mln

  263(7.1%)

  4,1 mln

  278(5.8%)

  5,1 mln

  345(5.7%)

  5,0 mln

  344(6.8%)

  5,6 mln

  386(7.7%)

  4,6 mln

  315(5.4%)

  6,2 mln

  434(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  83,6(2.5%)

  1,8 mln

  123(3.3%)

  5,6 mln

  380(8%)

  9,1 mln

  622(10.3%)

  3,8 mln

  261(5.2%)

  1,8 mln

  124(2.5%)

  3,2 mln

  221(3.8%)

  3,8 mln

  265(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  222(6.8%)

  1,8 mln

  122(3.3%)

  4,8 mln

  324(6.8%)

  7,9 mln

  539(8.9%)

  4,3 mln

  293(5.8%)

  2,4 mln

  166(3.3%)

  3,0 mln

  204(3.5%)

  3,7 mln

  262(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  91,2(2.8%)

  1,0 mln

  69,0(1.9%)

  1,4 mln

  95,9(2%)

  1,3 mln

  89,8(1.5%)

  1,5 mln

  100(2%)

  1,1 mln

  75,1(1.5%)

  749,1 tys

  51,7(0.9%)

  2,4 mln

  167(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  76,2(2.3%)

  1,1 mln

  72,2(2%)

  1,1 mln

  71,4(1.5%)

  1,1 mln

  71,5(1.2%)

  1,7 mln

  113(2.2%)

  1,3 mln

  91,6(1.8%)

  1,2 mln

  83,2(1.4%)

  1,7 mln

  123(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  306,0 tys

  20,7(0.6%)

  191,1 tys

  13,0(0.4%)

  348,4 tys

  23,7(0.5%)

  447,2 tys

  30,4(0.5%)

  825,9 tys

  56,3(1.1%)

  647,9 tys

  44,4(0.9%)

  690,0 tys

  47,6(0.8%)

  1,3 mln

  89,7(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  285,2 tys

  19,3(0.6%)

  296,9 tys

  20,2(0.5%)

  296,1 tys

  20,1(0.4%)

  321,9 tys

  21,9(0.4%)

  324,7 tys

  22,2(0.4%)

  300,9 tys

  20,6(0.4%)

  355,1 tys

  24,5(0.4%)

  469,0 tys

  33,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,7 tys

  9,1(0.3%)

  104,7 tys

  7,1(0.2%)

  173,4 tys

  11,8(0.2%)

  158,1 tys

  10,8(0.2%)

  121,9 tys

  8,3(0.2%)

  58,9 tys

  4,0(0.1%)

  166,2 tys

  11,5(0.2%)

  214,3 tys

  15,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  423,3 tys

  28,6(0.9%)

  443,5 tys

  30,1(0.8%)

  458,1 tys

  31,1(0.7%)

  469,0 tys

  31,9(0.5%)

  428,1 tys

  29,2(0.6%)

  346,8 tys

  23,7(0.5%)

  377,1 tys

  26,0(0.4%)

  130,4 tys

  9,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,0 tys

  6,8(0.2%)

  12,5 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  105,7 tys

  7,2(0.1%)

  109,2 tys

  7,4(0.1%)

  106,7 tys

  7,3(0.1%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  334

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Żmigród według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Żmigród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Żmigród według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  3,3 tys(100%)

  56,0 mln

  3,8 tys(100%)

  67,6 mln

  4,6 tys(100%)

  82,1 mln

  5,6 tys(100%)

  76,0 mln

  5,2 tys(100%)

  76,2 mln

  5,3 tys(100%)

  94,0 mln

  6,5 tys(100%)

  116,3 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  1,2 tys(36.4%)

  19,3 mln

  1,3 tys(34.5%)

  20,4 mln

  1,4 tys(30.1%)

  22,3 mln

  1,5 tys(27.2%)

  23,3 mln

  1,6 tys(30.6%)

  23,8 mln

  1,6 tys(31.3%)

  26,6 mln

  1,8 tys(28.3%)

  28,7 mln

  2,0 tys(24.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  996(30%)

  14,9 mln

  1,0 tys(26.6%)

  14,7 mln

  999(21.8%)

  14,8 mln

  1,0 tys(18%)

  15,8 mln

  1,1 tys(20.8%)

  17,5 mln

  1,2 tys(23%)

  20,2 mln

  1,4 tys(21.5%)

  19,2 mln

  1,3 tys(16.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,0 tys

  21,5(0.5%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  286

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 mln

  886(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  155(4.7%)

  2,1 mln

  143(3.7%)

  2,0 mln

  139(3%)

  2,0 mln

  136(2.4%)

  2,0 mln

  138(2.7%)

  3,0 mln

  208(4%)

  8,3 mln

  574(8.9%)

  9,5 mln

  672(8.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  210(6.3%)

  2,2 mln

  152(4%)

  5,5 mln

  372(8.1%)

  9,7 mln

  664(11.9%)

  5,7 mln

  387(7.5%)

  3,4 mln

  235(4.5%)

  8,6 mln

  590(9.1%)

  7,8 mln

  549(6.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  129(3.9%)

  901,4 tys

  61,2(1.6%)

  1,8 mln

  125(2.7%)

  2,2 mln

  148(2.6%)

  1,4 mln

  93,3(1.8%)

  995,2 tys

  68,1(1.3%)

  1,4 mln

  96,9(1.5%)

  6,0 mln

  421(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  436(13.1%)

  14,6 mln

  993(26.1%)

  1,6 mln

  111(2.4%)

  1,7 mln

  117(2.1%)

  2,0 mln

  134(2.6%)

  2,1 mln

  141(2.7%)

  2,8 mln

  190(2.9%)

  5,4 mln

  384(4.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,0 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  584(10.5%)

  2,9 mln

  199(3.8%)

  46,7 tys

  3,2(0.1%)

  1,8 mln

  123(1.9%)

  5,3 mln

  371(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,1 tys

  11,0(0.2%)

  141,6 tys

  9,6(0.2%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  12,8 tys

  0,9(0%)

  7,6 tys

  0,5(0%)

  4,0 mln

  283(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  74,6(2.2%)

  628,8 tys

  42,7(1.1%)

  3,8 mln

  258(5.6%)

  2,9 mln

  196(3.5%)

  2,6 mln

  175(3.4%)

  1,4 mln

  92,9(1.8%)

  1,1 mln

  79,1(1.2%)

  2,1 mln

  150(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  855,0 tys

  57,7(1.7%)

  869,7 tys

  59,1(1.6%)

  865,9 tys

  58,8(1.3%)

  885,8 tys

  60,3(1.1%)

  1,1 mln

  76,6(1.5%)

  1,1 mln

  78,0(1.5%)

  1,1 mln

  76,9(1.2%)

  1,2 mln

  82,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  376,4 tys

  25,4(0.8%)

  196,4 tys

  13,3(0.4%)

  228,6 tys

  15,5(0.3%)

  124,4 tys

  8,5(0.2%)

  123,8 tys

  8,4(0.2%)

  290,2 tys

  19,9(0.4%)

  141,8 tys

  9,8(0.2%)

  545,9 tys

  38,5(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  12,6 tys

  0,9(0%)

  66,0 tys

  4,5(0.1%)

  13,6 tys

  0,9(0%)

  26,5 tys

  1,8(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  322,6 tys

  22,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  77,8 tys

  5,3(0.2%)

  30,0 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  110,6 tys

  7,5(0.1%)

  330,0 tys

  22,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,7 tys

  13,8(0.2%)

  130,1 tys

  9,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  192,1 tys

  13,0(0.4%)

  167,2 tys

  11,4(0.3%)

  135,1 tys

  9,2(0.2%)

  120,3 tys

  8,2(0.1%)

  117,5 tys

  8,0(0.2%)

  86,7 tys

  5,9(0.1%)

  67,9 tys

  4,7(0.1%)

  51,0 tys

  3,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,9 tys

  0,9(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  9,4 tys

  0,6(0%)

  10,6 tys

  0,7(0%)

  11,6 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  0,8(0%)

  36,2 tys

  2,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  5,7 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  1,0(0%)

  14,8 tys

  1,0(0%)

  19,2 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  23,2 tys

  1,6(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,0 tys

  6,8(0.2%)

  12,5 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  105,7 tys

  7,2(0.1%)

  109,2 tys

  7,4(0.1%)

  106,7 tys

  7,3(0.1%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  734

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Żmigród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 346 mieszkańców gminy Żmigród jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 628 kobiet oraz 1 718 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców gminy Żmigród, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Żmigród mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Żmigród największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,8%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2022 w gminie Żmigród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 12 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (139 dziewczynek oraz 126 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Żmigród mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 191 dzieci (92 dziewczynki oraz 99 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,7% mieszkańców gminy Żmigród w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 725 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 140 uczniów (550 kobiet oraz 590 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Żmigród placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 52 oddziałach uczyło się 961 uczniów (460 kobiet oraz 501 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,61.

  W gminie Żmigród znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (94 kobiety oraz 33 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Żmigród placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 153 uczniów (107 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W gminie Żmigród znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 278 uczniów (123 kobiety oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Żmigród placówkę miały 2 Technika, w których w 6 oddziałach uczyło się 147 uczniów (50 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W gminie Żmigród znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 156 uczniów (58 kobiet oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 17,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców gminy Żmigród w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 22,2% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Żmigród
  22,2%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Żmigród
  11,8%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Żmigród
  18,7%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,1%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Żmigród
  12,1%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 13,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Żmigród
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 725 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  725,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Żmigród
  1,10
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 261 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Żmigród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 265 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 126 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,5%
  47,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 69 4 lata
 • 69
 • 85 5 lata
 • 85
 • 67 6 lat
 • 67
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 39 4 lata
 • 39
 • 46 5 lata
 • 46
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 30 4 lata
 • 30
 • 39 5 lata
 • 39
 • 40 6 lat
 • 40
 • 114 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Żmigród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,3%
  42,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 38 4 lata
 • 38
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 21 4 lata
 • 21
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 17 4 lata
 • 17
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Żmigród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Żmigród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie "Zielona Dolina"
  Publiczne
  71 385-31-59
  71 385-31-59
  ul. Czereśniowa 9
  55-140 Żmigród
  1021916
  PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU (POLSCY OLIMPIJCZYCY)
  Publiczny
  71 385-61-68
  71 385-48-09
  ul. KOLEJOWA 14
  55-140 Korzeńsko
  1221
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku (ks. Jan Twardowski)
  Publiczny
  71 385-66-93
  71 385-66-93
  Powidzko 49
  55-140 Powidzko
  1221
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie (Janusz Korczak)
  Publiczny
  71 385-64-24
  71 385-64-24
  Barkowo 75
  55-140 Barkowo
  1212
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Radziądzu
  Publiczny
  71 385-60-27
  71 385-60-27
  Radziądz Radziądz70
  55-140 Radziądz
  1152
 • Szkoły podstawowe w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 104 Uczniowie
 • 537 Kobiety
  (uczniowie)
 • 567 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 127 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Absolwenci
 • 111 Kobiety
  (absolwenci)
 • 106 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,1%
  63,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Żmigród
  15,6
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 86,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  92,61
  Dolnośląskie
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 91,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,06
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Żmigród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Żmigród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Żmigród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Żmigród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (im. Bolesława Chrobrego)
  Publiczna
  71 385-35-58
  71 385-31-30
  ul. Szkolna 11
  55-140 Żmigród
  2656853
  Szkoła Podstawowa w Powidzku (ks. Jan Twardowski)
  Publiczna
  71 385-66-93
  71 385-66-93
  Powidzko 49
  55-140 Powidzko
  1019222
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KORZEŃSKU (POLSCY OLIMPIJCZYCY)
  Publiczna
  71 385-61-68
  71 385-48-09
  ul. KOLEJOWA 14
  55-140 Korzeńsko
  813317
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE (JANUSZ KORCZAK)
  Publiczna
  71 385-64-24
  71 385-64-24
  Barkowo 75
  55-140 Barkowo
  912517
  Szkoła Podstawowa w Radziądzu
  Publiczna
  71 385-60-27
  71 385-60-27
  Radziądz Radziądz70
  55-140 Radziądz
  66717
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  71 385-33-31
  71 385-33-31
  ul. Rybacka 17
  55-140 Żmigród
  425-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 127 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,0%
  26,0%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  25,4
  Dolnośląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 278 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  23,2
  Dolnośląskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Żmigród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  17,3
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Żmigród(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Żmigród aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza SzkołaZawodowa
  Publiczna
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  6144-
  Technikum w Żmigrodzie
  Publiczne
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  6137-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  71 385-36-66
  71 385-36-66
  ul. Willowa 5
  55-140 Żmigród
  5129-
  Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
  Publiczne
  71 385-35-25
  71 385-35-25
  ul. Sienkiewicza 6
  55-140 Żmigród
  123-
  Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
  Publiczna
  71 385-33-31
  71 385-33-31
  ul. Rybacka 17
  55-140 Żmigród
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Żmigród, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żmigród - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Żmigród: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Żmigród 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 146 (uczestnicy: 21 751)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 145)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 640)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 410)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 69 (uczestnicy: 17 416)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 350)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 650)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 405)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 405)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 62)
  • taneczne: 6 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 125)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 65)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 31)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Żmigród działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 60 697 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 69 089 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w gminie Żmigród
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Żmigród działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 585 członków. Zarejestrowano 548 ćwiczących (mężczyźni: 475, kobiety: 73, chłopcy do lat 18: 302, dziewczęta do lat 18: 72). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Żmigród w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Żmigród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Żmigród i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Żmigród odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Żmigród znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu trzebnickiego.

  Powiat trzebnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Żmigród
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Żmigród w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 28,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  28,2
  Województwo
  64,7
  Polska
  56,5
 • 7,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  7,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 42,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  42,3
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Żmigród
  25,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  150,0
  Województwo
  117,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 26 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Żmigród w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 884,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  884,2 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 18,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Żmigród
  18,2 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami