Gmina Maszewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Maszewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Maszewo to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Gmina Maszewo ma 8 777 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Maszewo.
 • 8 777 Liczba mieszkańców
 • 210,4 km² Powierzchnia
 • 42 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Franciszek Piesio Burmistrz gminy
Gmina Maszewo na mapie
Identyfikatory
 • 15.061453.4963 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3204033
Herb gminy Maszewo
Gmina Maszewo herb
Flaga gminy Maszewo
Gmina Maszewo flaga

Gmina Maszewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-130Poczta Maszewo, ul. Wojska Polskiego 9

Gmina Maszewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Maszewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Maszewie
(91) 418-75-67
(91) 418-75-06
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Maszewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Maszewo ma 8 777 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Maszewo zawarli w 2017 roku 39 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,2% mieszkańców gminy Maszewo jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Maszewo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,13 na 1000 mieszkańców gminy Maszewo. W 2017 roku urodziło się 96 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,6% zgonów w gminie Maszewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w gminie Maszewo były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Maszewo przypada 11.27 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 107 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 111 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Maszewo -4. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  63,8% mieszkańców gminy Maszewo jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 777 Liczba mieszkańców
 • 4 369 Kobiety
 • 4 408 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Maszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Maszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Maszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,8 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 38,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Maszewo
  29,1%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,4%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,6%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Gmina
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Maszewo w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Maszewo
  4,4
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Maszewo
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 39 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Maszewo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Maszewo
  1,1
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Maszewo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Maszewo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Maszewo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Maszewo w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 56 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,9
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Maszewo
  43,0
  Województwo
  40,8
  Polska
  44,2
 • 15.38 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.38
 • 64.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.26
 • 96.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.8
 • 74.22 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.22
 • 34.07 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.07
 • 6.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.79
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 372 g
  Zachodniopomorskie
  3 352 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 315 Waga 3000g - 3499g
 • 315
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Maszewo
  1,46
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Maszewo
  1,09
  woj. zachodniopomorskie
  0,92
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Maszewo w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 57 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Maszewo
  11,3
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Kraj
  10,1
 • 92,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Maszewo
  92,2
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Maszewo
  3,6
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Maszewo
  49,7%
  Zachodniopomorskie
  45,7%
  Kraj
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  26,2%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Maszewo
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 253,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Maszewo
  253,3
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Cały kraj
  261,6
 • 481,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Maszewo
  481,1
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Cała Polska
  469,0
 • 110,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Maszewo
  110,1
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 19,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Maszewo
  19,1
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Kraj
  31,8
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Maszewo
  16,7
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,8%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 111 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Maszewo w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Maszewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Maszewo oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Maszewo to 2 557 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 290 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Maszewo to 5,65 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Maszewo to 120,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,38% mieszkań posiada łazienkę, 71,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,02% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 557 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 290,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Maszewo
  290,30
  Województwo
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Maszewo
  79,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 23,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  23,20 m2
  woj. zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Maszewo
  4,07
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 3,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,44
  Województwo
  2,65
  Cały kraj
  2,69
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Maszewo
  0,85
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  2,28
  Zachodniopomorskie
  4,38
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 27 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 90,0%
  10,0%
 • 113 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,65
  Zachodniopomorskie
  3,57
  Cały kraj
  3,91
 • 12,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  12,87
  Województwo
  15,65
  Cały kraj
  18,14
 • 2 411 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 120,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Maszewo
  120,6 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,01%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Cała Polska
  96,79%
 • 94,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Maszewo
  94,49%
  Zachodniopomorskie
  97,14%
  Polska
  93,66%
 • 90,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Maszewo
  90,38%
  woj. zachodniopomorskie
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 71,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Maszewo
  71,45%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 29,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  29,02%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Maszewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Maszewo na 1000 mieszkańców pracuje 79 osób . 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Maszewo wynosiło w 2017 roku 7,1% (9,8% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Maszewo wynosiło 4 220,58 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Maszewo 662 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 213 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -449.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Maszewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 79 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  79,0
  Województwo
  210,0
  Cały kraj
  247,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,8% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Maszewo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Maszewo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Maszewo w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 221 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 221 PLN
  Województwo
  4 154 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Maszewo w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 662 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 213 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -449 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,8% Przemysł i budownictwo
 • 30,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 32,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Maszewo w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 691 Pracujący ogółem
 • 380 Kobiety
 • 311 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Maszewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,7
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 24,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Maszewo
  24,5
  Województwo
  34,4
  Kraj
  34,0
 • 75,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  75,9
  Województwo
  122,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Maszewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Maszewo w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 670 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 555 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 90 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (54) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (97) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (50) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Maszewo najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (643) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,7% (266) podmiotów, a 54,5% (365) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Maszewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 670 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 266 Przemysł i budownictwo
 • 365 Pozostała działalność
 • 90 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Maszewo w 2017 roku
 • 62 Podmioty wyrejestrowane w gminie Maszewo w 2017 roku
 • 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 643 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 643
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 670 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 670
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 555 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 194 Budownictwo
 • 194
 • 122 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 122
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Maszewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Maszewo stwierdzono szacunkowo 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,66 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Maszewo wynosi 79,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Maszewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,43 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,54 (86%), drogowe - 2,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,20 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Maszewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 173
 • 109 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 109
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 19,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Maszewo
  19,66
  Województwo
  19,88
  Polska
  19,62
 • 12,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,43
  Województwo
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 3,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,54
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Cały kraj
  4,94
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Maszewo
  2,36
  Województwo
  2,14
  Polska
  1,78
 • 1,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,20
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Cały kraj
  0,49
 • 7,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,46
  Województwo
  9,09
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Maszewo
  80%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Maszewo
  72%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Polska
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Maszewo
  87%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Maszewo
  97%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Kraj
  84%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Maszewo
  54%
  Województwo
  51%
  Cały kraj
  52%

Gmina Maszewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Maszewo wyniosła w 2016 roku 31,4 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Maszewo - 33.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Maszewo wyniosła w 2016 roku 33,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%). W budżecie gminy Maszewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 382 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,8 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  3,1 tys(100%)

  24,6 mln

  2,9 tys(100%)

  29,8 mln

  3,4 tys(100%)

  28,5 mln

  3,3 tys(100%)

  27,9 mln

  3,2 tys(100%)

  24,1 mln

  2,8 tys(100%)

  27,3 mln

  3,1 tys(100%)

  31,4 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  986(32.1%)

  9,6 mln

  1,1 tys(38.9%)

  9,3 mln

  1,1 tys(31.2%)

  9,7 mln

  1,1 tys(33.9%)

  9,9 mln

  1,1 tys(35.5%)

  9,7 mln

  1,1 tys(40.4%)

  9,5 mln

  1,1 tys(34.9%)

  10,6 mln

  1,2 tys(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  494(16.1%)

  4,5 mln

  523(18.2%)

  4,4 mln

  511(14.9%)

  4,5 mln

  518(15.8%)

  4,7 mln

  535(16.7%)

  4,3 mln

  485(17.7%)

  4,4 mln

  505(16.3%)

  9,9 mln

  1,1 tys(31.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  311(10.1%)

  2,6 mln

  308(10.7%)

  2,7 mln

  308(9%)

  2,8 mln

  319(9.7%)

  2,9 mln

  330(10.3%)

  2,8 mln

  321(11.7%)

  6,2 mln

  705(22.7%)

  3,5 mln

  400(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  154(5%)

  1,8 mln

  215(7.5%)

  7,4 mln

  855(24.9%)

  4,0 mln

  454(13.8%)

  4,4 mln

  503(15.7%)

  1,8 mln

  202(7.4%)

  2,4 mln

  276(8.9%)

  2,0 mln

  230(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  259(8.4%)

  1,6 mln

  188(6.5%)

  808,8 tys

  93,4(2.7%)

  1,3 mln

  147(4.5%)

  1,3 mln

  151(4.7%)

  1,4 mln

  164(6%)

  1,0 mln

  116(3.7%)

  1,2 mln

  132(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  120,5 tys

  14,2(0.5%)

  138,7 tys

  16,2(0.6%)

  1,8 mln

  211(6.1%)

  2,4 mln

  281(8.6%)

  1,0 mln

  120(3.8%)

  958,6 tys

  109(4%)

  705,7 tys

  80,3(2.6%)

  980,3 tys

  111(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  654,4 tys

  77,3(2.5%)

  656,7 tys

  76,9(2.7%)

  664,0 tys

  76,7(2.2%)

  694,6 tys

  79,9(2.4%)

  735,3 tys

  84,4(2.6%)

  795,2 tys

  90,5(3.3%)

  798,5 tys

  90,9(2.9%)

  882,3 tys

  100(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  312,3 tys

  36,9(1.2%)

  481,7 tys

  56,4(2%)

  544,5 tys

  62,9(1.8%)

  847,9 tys

  97,5(3%)

  766,7 tys

  88,0(2.8%)

  566,8 tys

  64,5(2.4%)

  640,0 tys

  72,8(2.3%)

  579,4 tys

  65,8(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  441,0 tys

  52,1(1.7%)

  685,0 tys

  80,2(2.8%)

  317,2 tys

  36,6(1.1%)

  284,6 tys

  32,7(1%)

  289,4 tys

  33,2(1%)

  312,8 tys

  35,6(1.3%)

  471,7 tys

  53,7(1.7%)

  454,9 tys

  51,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  369,1 tys

  43,6(1.4%)

  366,1 tys

  42,8(1.5%)

  439,6 tys

  50,8(1.5%)

  459,1 tys

  52,8(1.6%)

  480,4 tys

  55,1(1.7%)

  485,4 tys

  55,2(2%)

  451,4 tys

  51,4(1.7%)

  424,1 tys

  48,2(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  524(17.1%)

  1,4 mln

  159(5.5%)

  568,5 tys

  65,6(1.9%)

  831,7 tys

  95,6(2.9%)

  891,2 tys

  102(3.2%)

  409,3 tys

  46,6(1.7%)

  209,8 tys

  23,9(0.8%)

  401,7 tys

  45,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  501,6 tys

  59,2(1.9%)

  250,6 tys

  29,3(1%)

  226,6 tys

  26,2(0.8%)

  175,1 tys

  20,1(0.6%)

  188,0 tys

  21,6(0.7%)

  132,5 tys

  15,1(0.5%)

  123,3 tys

  14,0(0.5%)

  163,9 tys

  18,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  95,2 tys

  11,2(0.4%)

  85,1 tys

  10,0(0.3%)

  88,0 tys

  10,2(0.3%)

  74,8 tys

  8,6(0.3%)

  68,0 tys

  7,8(0.2%)

  80,7 tys

  9,2(0.3%)

  92,2 tys

  10,5(0.3%)

  141,7 tys

  16,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  175,0 tys

  20,7(0.7%)

  156,4 tys

  18,3(0.6%)

  255,6 tys

  29,5(0.9%)

  271,4 tys

  31,2(1%)

  120,3 tys

  13,8(0.4%)

  139,7 tys

  15,9(0.6%)

  124,9 tys

  14,2(0.5%)

  139,5 tys

  15,8(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,9 tys

  1,4(0%)

  44,0 tys

  5,2(0.2%)

  14,0 tys

  1,6(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  58,2 tys

  6,6(0.2%)

  48,3 tys

  5,5(0.2%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  149,6 tys

  17,7(0.6%)

  204,4 tys

  23,9(0.8%)

  161,1 tys

  18,6(0.5%)

  272,0 tys

  31,3(1%)

  124,5 tys

  14,3(0.4%)

  124,6 tys

  14,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  88,3 tys

  10,4(0.3%)

  72,5 tys

  8,5(0.3%)

  66,0 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Maszewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,9 mln

  2,7 tys(100%)

  23,2 mln

  2,7 tys(100%)

  27,3 mln

  3,2 tys(100%)

  24,1 mln

  2,8 tys(100%)

  30,4 mln

  3,5 tys(100%)

  24,8 mln

  2,8 tys(100%)

  28,4 mln

  3,2 tys(100%)

  33,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  1,2 tys(43.9%)

  11,2 mln

  1,3 tys(48.1%)

  10,5 mln

  1,2 tys(38.5%)

  10,6 mln

  1,2 tys(44.1%)

  11,0 mln

  1,3 tys(36.1%)

  10,8 mln

  1,2 tys(43.4%)

  12,8 mln

  1,5 tys(45.1%)

  12,0 mln

  1,4 tys(36.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  405(15%)

  3,6 mln

  426(15.7%)

  3,5 mln

  407(12.9%)

  3,5 mln

  405(14.6%)

  3,6 mln

  418(12%)

  3,4 mln

  383(13.5%)

  3,5 mln

  399(12.3%)

  9,0 mln

  1,0 tys(27%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  645(23.9%)

  5,8 mln

  678(24.9%)

  6,0 mln

  693(22%)

  6,5 mln

  751(27.1%)

  7,7 mln

  889(25.5%)

  8,3 mln

  944(33.4%)

  8,0 mln

  915(28.3%)

  8,8 mln

  1,0 tys(26.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  351,5 tys

  41,1(1.5%)

  3,7 mln

  430(13.7%)

  938,5 tys

  108(3.9%)

  4,9 mln

  564(16.2%)

  58,3 tys

  6,6(0.2%)

  1,2 mln

  131(4%)

  1,1 mln

  124(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  632,8 tys

  74,7(2.8%)

  633,5 tys

  74,1(2.7%)

  641,6 tys

  74,1(2.4%)

  667,5 tys

  76,8(2.8%)

  699,1 tys

  80,2(2.3%)

  776,2 tys

  88,3(3.1%)

  781,5 tys

  88,9(2.7%)

  847,6 tys

  96,2(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  421,0 tys

  49,7(1.8%)

  456,7 tys

  53,4(2%)

  474,0 tys

  54,7(1.7%)

  486,8 tys

  56,0(2%)

  585,1 tys

  67,1(1.9%)

  833,0 tys

  94,8(3.4%)

  839,0 tys

  95,5(3%)

  833,7 tys

  94,7(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  262,1 tys

  30,9(1.1%)

  478,6 tys

  56,0(2.1%)

  250,6 tys

  28,9(0.9%)

  101,4 tys

  11,7(0.4%)

  170,1 tys

  19,5(0.6%)

  102,0 tys

  11,6(0.4%)

  543,7 tys

  61,9(1.9%)

  351,3 tys

  39,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  155,5 tys

  18,4(0.7%)

  132,5 tys

  15,5(0.6%)

  177,8 tys

  20,5(0.7%)

  159,9 tys

  18,4(0.7%)

  174,8 tys

  20,1(0.6%)

  163,1 tys

  18,6(0.7%)

  145,1 tys

  16,5(0.5%)

  141,5 tys

  16,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  136,3 tys

  16,1(0.6%)

  242,7 tys

  28,4(1%)

  162,5 tys

  18,8(0.6%)

  162,9 tys

  18,7(0.7%)

  173,8 tys

  19,9(0.6%)

  84,1 tys

  9,6(0.3%)

  61,3 tys

  7,0(0.2%)

  71,3 tys

  8,1(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  234(8.7%)

  59,8 tys

  7,0(0.3%)

  34,2 tys

  3,9(0.1%)

  144,0 tys

  16,6(0.6%)

  407,2 tys

  46,7(1.3%)

  117,7 tys

  13,4(0.5%)

  37,1 tys

  4,2(0.1%)

  37,1 tys

  4,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  822,8 tys

  95,0(3%)

  408,8 tys

  47,0(1.7%)

  33,2 tys

  3,8(0.1%)

  12,6 tys

  1,4(0.1%)

  10,3 tys

  1,2(0%)

  21,1 tys

  2,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,7 tys

  1,3(0%)

  11,2 tys

  1,3(0%)

  11,5 tys

  1,3(0%)

  10,9 tys

  1,3(0%)

  11,3 tys

  1,3(0%)

  7,3 tys

  0,8(0%)

  16,4 tys

  1,9(0.1%)

  20,6 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  157,1 tys

  18,5(0.7%)

  12,9 tys

  1,5(0.1%)

  750,6 tys

  86,7(2.8%)

  47,1 tys

  5,4(0.2%)

  683,5 tys

  78,4(2.2%)

  7,6 tys

  0,9(0%)

  298,6 tys

  34,0(1.1%)

  11,2 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,5 tys

  1,4(0.1%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  10,7 tys

  1,2(0%)

  13,4 tys

  1,5(0.1%)

  13,1 tys

  1,5(0%)

  11,0 tys

  1,2(0%)

  8,4 tys

  1,0(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,1 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  1,0(0%)

  24,0 tys

  2,8(0.1%)

  11,1 tys

  1,3(0%)

  54,2 tys

  6,2(0.2%)

  105,8 tys

  12,0(0.4%)

  6,9 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,9 tys

  1,4(0.1%)

  44,0 tys

  5,2(0.2%)

  14,0 tys

  1,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  58,2 tys

  6,6(0.2%)

  48,3 tys

  5,5(0.2%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  141,4 tys

  16,7(0.6%)

  188,9 tys

  22,1(0.8%)

  144,9 tys

  16,7(0.5%)

  256,1 tys

  29,4(1.1%)

  124,7 tys

  14,3(0.4%)

  116,2 tys

  13,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Maszewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 364 mieszkańców gminy Maszewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 153 kobiet oraz 1 211 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców gminy Maszewo, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Maszewo mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Maszewo największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  16,2% mieszkańców gminy Maszewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 639 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,58.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,7% wśród dziewczyn i 10,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 76,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Maszewo w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  13,8%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Maszewo
  23,4%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Maszewo
  5,8%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Maszewo
  23,4%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 639 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  639,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Polska
  811,0
 • 1,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Maszewo
  1,39
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Polska
  1,01
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Maszewo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Maszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 418-76-08
  91 418-76-08
  ul. Jedności Narodowej 25
  72-130 Maszewo
  41008
  Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dębicach
  Niepubliczny
  91 434-51-28
  91 488-42-01
  ul. Dębice 29
  72-130 Dębice
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Maszewie
  Niepubliczne
  66 075-76-76
  ul. Okrzei 7a
  72-130 Maszewo
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Maszewo
  88,58
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Kraj
  96,62
 • 84,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  84,51
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Maszewo
  18,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Maszewo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Maszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  91 418-76-10
  91 418-76-10
  ul. Jedności Narodowej 7
  72-130 Maszewo
  1938329
  SZKOŁA PODSTAWOWA (JANUSZ KUSOCIŃSKI)
  Publiczna
  91 419-11-95
  91 419-11-95
  Dębice 29
  72-130 Dębice
  1016819
  Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim
  Publiczna
  91 407-11-25
  91 407-11-25
  ul. Rożnowo Nowogardzkie 60
  72-130 Rożnowo Nowogardzkie
  89815
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Maszewo
  76,68
  Województwo
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 71,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  71,02
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Maszewo
  20,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Maszewo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Maszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Maszewie (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  91 418-73-25
  91 418-73-25
  ul. Szkolna 14
  72-130 Maszewo
  1328326
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Maszewo w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Maszewo

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Maszewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  236-
  Liceum Ogólnokształcące w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  113-
  Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  15-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie
  Niepubliczna
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Maszewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Maszewo - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Maszewo

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Maszewo znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Maszewo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 44 (uczestnicy: 5 660)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 950)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 295)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 30)
  • taneczne: 6 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 42)
  • teatralne: 2 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 120)
  • teatralne: 5 (członkowie: 43)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 6 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Maszewo działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 20 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 32 541 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Maszewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Maszewo działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 236 członków. Zarejestrowano 215 ćwiczących (mężczyźni: 200, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 135, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Maszewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)