Gmina Krynica-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Krynica-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Krynica-Zdrój to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Gmina Krynica-Zdrój ma 16 434 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Krynica-Zdrój.
 • 16 434 Liczba mieszkańców
 • 145,1 km² Powierzchnia
 • 116 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Piotr Grzegorz Ryba Burmistrz gminy
Gmina Krynica-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 20.959449.4215 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1210073
Herb gminy Krynica-Zdrój
Gmina Krynica-Zdrój herb
Flaga gminy Krynica-Zdrój
Gmina Krynica-Zdrój flaga

Gmina Krynica-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-380Poczta Krynica-Zdrój
33-380Skrytki Pocztowe Poczta Krynica-Zdrój
33-383Poczta Filia UP Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Krynica-Zdrój)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
(18) 472-55-55
(18) 471-56-53
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica Zdrój
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Gmina Krynica-Zdrój - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Krynica-Zdrój ma 16 434 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój zawarli w 2021 roku 69 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Krynica-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -60. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,64 na 1000 mieszkańców gminy Krynica-Zdrój. W 2021 roku urodziło się 141 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 279 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w gminie Krynica-Zdrój spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w gminie Krynica-Zdrój były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Krynica-Zdrój przypada 12.19 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Krynica-Zdrój -96. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  58,6% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 434 Liczba mieszkańców
 • 8 485 Kobiety
 • 7 949 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Krynica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Krynica-Zdrój
  30,6%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • gm. Krynica-Zdrój
  59,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Krynica-Zdrój
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Krynica-Zdrój
  2,9%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Krynica-Zdrój w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Krynica-Zdrój
  4,2
  woj. małopolskie
  4,9
  Cały kraj
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  0,9
  Małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -60 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Krynica-Zdrój
  -3,6
  Małopolskie
  -2,2
  Polska
  -4,9
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Krynica-Zdrój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Urodzenia żywe
 • 66 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 75 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,6
  Małopolskie
  9,8
  Cały kraj
  8,7
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Krynica-Zdrój
  45,1
  Województwo
  41,1
  Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 279 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 203 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 349 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Krynica-Zdrój
  3 279 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 147 Waga 4000g - 4499g
 • 147
 • 654 Waga 3500g - 3999g
 • 654
 • 985 Waga 3000g - 3499g
 • 985
 • 440 Waga 2500g - 2999g
 • 440
 • 84 Waga 2000g - 2499g
 • 84
 • 40 Waga 1500g - 1999g
 • 40
 • 17 Waga 1000g - 1499g
 • 17
 • 11 Waga 600g - 999g
 • 11
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,51
  Małopolskie
  1,39
  Polska
  1,32
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Krynica-Zdrój
  0,72
  woj. małopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,11
  Małopolskie
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Krynica-Zdrój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 201 Zgony
 • 111 Kobiety
  (Zgony)
 • 90 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,2%
  44,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Krynica-Zdrój
  12,2
  Małopolskie
  12,0
  Polska
  13,6
 • 90,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  90,4
  Województwo
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,0
  Małopolskie
  3,0
  Polska
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  woj. małopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Krynica-Zdrój
  36,7%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,2%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,1%
  Małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 361 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 193,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Krynica-Zdrój
  193,3
  Województwo
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Krynica-Zdrój
  369,8
  Województwo
  452,3
  Polska
  475,8
 • 46,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Krynica-Zdrój
  46,4
  Małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  22,3
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Krynica-Zdrój
  6,5
  Województwo
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Krynica-Zdrój
  0,7%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 197 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 118 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -111 Saldo migracji
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -96 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krynica-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,31 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Krynica-Zdrój to 6 127 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Krynica-Zdrój to 5,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój to 151,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,72% mieszkań posiada łazienkę, 91,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 127 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 369,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  369,20
  woj. małopolskie
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  72,80 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Krynica-Zdrój
  3,94
  Małopolskie
  3,91
  Polska
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Krynica-Zdrój
  2,71
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Krynica-Zdrój
  2,31
  Małopolskie
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 215 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,66
  Małopolskie
  4,02
  Cała Polska
  3,90
 • 13,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Krynica-Zdrój
  13,08
  woj. małopolskie
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 5 765 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 151,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  151,7 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,35 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  99,46%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 95,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Krynica-Zdrój
  95,85%
  Województwo
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Krynica-Zdrój
  96,72%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 91,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  91,02%
  Małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 90,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  90,35%
  Województwo
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Krynica-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Krynica-Zdrój na 1000 mieszkańców pracuje 240osób . 56,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Krynica-Zdrój wynosiło w 2021 roku 7,4% (8,9% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Krynica-Zdrój wynosiło 4 540,71 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krynica-Zdrój 792 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 662.

  48,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Krynica-Zdrój pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 240 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  240,0
  Województwo
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,9% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Krynica-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Krynica-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Krynica-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 541 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Krynica-Zdrój
  4 541 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Krynica-Zdrój w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 792 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 454 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 662 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Krynica-Zdrój w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 941 Pracujący ogółem
 • 2 237 Kobiety
 • 1 704 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Krynica-Zdrój w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Krynica-Zdrój
  70,5
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 39,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Krynica-Zdrój
  39,4
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 126,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,1
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Krynica-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Krynica-Zdrój w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 642 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 130 nowych podmiotów, a 84 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (202) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (130) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (194) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (73) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Krynica-Zdrój najwięcej (136) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (479) podmiotów, a 77,8% (1 745) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Krynica-Zdrój najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 243 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 479 Przemysł i budownictwo
 • 1 745 Pozostała działalność
 • 130 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Krynica-Zdrój w 2021 roku
 • 84 Podmioty wyrejestrowane w gminie Krynica-Zdrój w 2021 roku
 • 1 642 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 164
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 2 240 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 240
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 141 Spółki handlowe ogółem
 • 141
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 113  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 113
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 136 Spółki cywilne ogółem
 • 136
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 642 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 350 Budownictwo
 • 350
 • 269 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 269
 • 229 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 229
 • 156 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 156
 • 136 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 136
 • 110 Transport i gospodarka magazynowa
 • 110
 • 78 Pozostała działalność
 • 78
 • 74 Przetwórstwo przemysłowe
 • 74
 • 65 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 65
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 38 Informacja i komunikacja
 • 38
 • 31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 31
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krynica-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 242 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Krynica-Zdrój wynosi 85,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Krynica-Zdrój najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 8,45 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,74 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,38 (56%), drogowe - 1,17 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Krynica-Zdrój.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 242
 • 78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 78
 • 139 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 139
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 14,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,70
  Województwo
  20,48
  Polska
  21,51
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Krynica-Zdrój
  4,74
  woj. małopolskie
  10,79
  Cały kraj
  12,82
 • 8,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,45
  Województwo
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,17
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Małopolskie
  0,25
  Kraj
  0,35
 • 3,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Krynica-Zdrój
  3,38
  woj. małopolskie
  9,25
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Krynica-Zdrój
  86%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Krynica-Zdrój
  79%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Krynica-Zdrój
  87%
  woj. małopolskie
  76%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Krynica-Zdrój
  97%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Krynica-Zdrój
  56%
  Województwo
  57%
  Kraj
  53%

Gmina Krynica-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Krynica-Zdrój wyniosła w 2021 roku 125,9 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Krynica-Zdrój - 20.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.9%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (15%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,0 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Krynica-Zdrój wyniosła w 2021 roku 134,5 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (15.5%). W budżecie gminy Krynica-Zdrój wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 860 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 83,7 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,5 mln

  4,3 tys(100%)

  81,7 mln

  4,8 tys(100%)

  84,4 mln

  5,0 tys(100%)

  89,7 mln

  5,3 tys(100%)

  101,9 mln

  6,1 tys(100%)

  111,7 mln

  6,7 tys(100%)

  119,1 mln

  7,2 tys(100%)

  125,9 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,6 mln

  1,1 tys(25.3%)

  20,3 mln

  1,2 tys(24.8%)

  18,9 mln

  1,1 tys(22.4%)

  18,7 mln

  1,1 tys(20.8%)

  20,2 mln

  1,2 tys(19.8%)

  21,8 mln

  1,3 tys(19.5%)

  22,4 mln

  1,3 tys(18.8%)

  26,3 mln

  1,6 tys(20.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,1 mln

  1,1 tys(24.6%)

  25,9 mln

  1,5 tys(31.7%)

  17,7 mln

  1,1 tys(21%)

  15,9 mln

  950(17.8%)

  17,6 mln

  1,0 tys(17.2%)

  17,9 mln

  1,1 tys(16%)

  20,7 mln

  1,2 tys(17.4%)

  21,3 mln

  1,3 tys(16.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  205(4.7%)

  3,9 mln

  233(4.8%)

  4,4 mln

  260(5.2%)

  3,9 mln

  232(4.3%)

  6,9 mln

  412(6.8%)

  13,1 mln

  786(11.7%)

  14,7 mln

  888(12.4%)

  18,9 mln

  1,1 tys(15%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,5 mln

  383(8.8%)

  7,0 mln

  413(8.5%)

  7,3 mln

  435(8.7%)

  8,9 mln

  528(9.9%)

  8,6 mln

  511(8.4%)

  8,4 mln

  505(7.5%)

  8,1 mln

  486(6.8%)

  9,6 mln

  585(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  232(5.3%)

  3,0 mln

  180(3.7%)

  4,0 mln

  238(4.7%)

  4,5 mln

  271(5.1%)

  4,5 mln

  267(4.4%)

  7,4 mln

  443(6.6%)

  8,8 mln

  530(7.4%)

  6,4 mln

  388(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  561(12.9%)

  9,8 mln

  579(11.9%)

  19,6 mln

  1,2 tys(23.2%)

  4,4 mln

  260(4.9%)

  4,8 mln

  286(4.7%)

  5,2 mln

  309(4.6%)

  5,6 mln

  337(4.7%)

  5,7 mln

  345(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,9 mln

  351(8.1%)

  5,1 mln

  301(6.2%)

  5,5 mln

  326(6.5%)

  5,7 mln

  341(6.4%)

  5,6 mln

  332(5.5%)

  4,8 mln

  291(4.3%)

  5,5 mln

  329(4.6%)

  4,8 mln

  293(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  168(3.9%)

  2,6 mln

  152(3.1%)

  2,6 mln

  153(3%)

  2,9 mln

  174(3.3%)

  3,5 mln

  210(3.5%)

  5,8 mln

  346(5.2%)

  2,7 mln

  164(2.3%)

  3,7 mln

  224(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  67,9(1.6%)

  837,0 tys

  49,6(1%)

  1,0 mln

  61,9(1.2%)

  1,2 mln

  70,0(1.3%)

  1,1 mln

  68,2(1.1%)

  1,1 mln

  64,0(1%)

  1,9 mln

  117(1.6%)

  1,2 mln

  73,7(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  501,4 tys

  29,7(0.7%)

  487,5 tys

  28,9(0.6%)

  593,3 tys

  35,2(0.7%)

  673,2 tys

  40,1(0.8%)

  659,7 tys

  39,3(0.6%)

  678,3 tys

  40,7(0.6%)

  756,4 tys

  45,6(0.6%)

  820,7 tys

  49,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  73,7(1.7%)

  1,1 mln

  66,1(1.4%)

  1,1 mln

  63,1(1.3%)

  987,9 tys

  58,9(1.1%)

  923,7 tys

  55,1(0.9%)

  898,4 tys

  53,9(0.8%)

  868,0 tys

  52,3(0.7%)

  639,7 tys

  38,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  705,0 tys

  41,8(1%)

  741,2 tys

  44,0(0.9%)

  733,0 tys

  43,5(0.9%)

  829,7 tys

  49,4(0.9%)

  811,3 tys

  48,4(0.8%)

  745,4 tys

  44,7(0.7%)

  605,4 tys

  36,5(0.5%)

  632,0 tys

  38,5(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  149,6 tys

  8,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  1,5(0%)

  24,5 tys

  1,5(0%)

  45,3 tys

  2,7(0%)

  40,5 tys

  2,4(0%)

  622,0 tys

  37,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  228,9 tys

  13,6(0.3%)

  273,5 tys

  16,2(0.3%)

  238,4 tys

  14,1(0.3%)

  285,2 tys

  17,0(0.3%)

  278,4 tys

  16,6(0.3%)

  396,8 tys

  23,8(0.4%)

  329,6 tys

  19,9(0.3%)

  363,2 tys

  22,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  292,5 tys

  17,3(0.4%)

  154,1 tys

  9,1(0.2%)

  222,7 tys

  13,2(0.3%)

  501,3 tys

  29,9(0.6%)

  6,3 mln

  373(6.1%)

  290,8 tys

  17,4(0.3%)

  361,7 tys

  21,8(0.3%)

  296,4 tys

  18,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  128,8 tys

  7,6(0.2%)

  154,8 tys

  9,2(0.2%)

  315,7 tys

  18,7(0.4%)

  532,2 tys

  31,7(0.6%)

  495,4 tys

  29,5(0.5%)

  404,9 tys

  24,3(0.4%)

  296,4 tys

  17,9(0.2%)

  290,1 tys

  17,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  156,5 tys

  9,3(0.2%)

  178,2 tys

  10,6(0.2%)

  142,3 tys

  8,4(0.2%)

  186,8 tys

  11,1(0.2%)

  205,6 tys

  12,3(0.2%)

  199,8 tys

  12,0(0.2%)

  195,4 tys

  11,8(0.2%)

  203,2 tys

  12,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  176,4 tys

  10,5(0.2%)

  179,6 tys

  10,7(0.2%)

  21,0 tys

  1,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  205,4 tys

  12,2(0.2%)

  173,1 tys

  10,4(0.2%)

  148,5 tys

  8,9(0.1%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  292,1 tys

  17,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,9 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,2(0%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Krynica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,4 mln

  4,3 tys(100%)

  80,2 mln

  4,8 tys(100%)

  91,0 mln

  5,4 tys(100%)

  91,9 mln

  5,5 tys(100%)

  99,4 mln

  5,9 tys(100%)

  107,4 mln

  6,4 tys(100%)

  125,2 mln

  7,5 tys(100%)

  134,5 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,6 mln

  1,6 tys(38.1%)

  29,9 mln

  1,8 tys(37.2%)

  30,6 mln

  1,8 tys(33.6%)

  32,7 mln

  2,0 tys(35.6%)

  34,8 mln

  2,1 tys(35%)

  36,7 mln

  2,2 tys(34.2%)

  35,2 mln

  2,1 tys(28.1%)

  37,7 mln

  2,3 tys(28.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  879(20.5%)

  16,5 mln

  979(20.6%)

  16,3 mln

  966(17.9%)

  16,2 mln

  966(17.6%)

  16,7 mln

  996(16.8%)

  18,0 mln

  1,1 tys(16.8%)

  24,2 mln

  1,5 tys(19.3%)

  23,8 mln

  1,4 tys(17.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  243(5.7%)

  4,3 mln

  256(5.4%)

  10,8 mln

  640(11.9%)

  5,1 mln

  304(5.5%)

  7,9 mln

  469(7.9%)

  7,0 mln

  419(6.5%)

  17,5 mln

  1,1 tys(14%)

  20,9 mln

  1,3 tys(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,2 mln

  605(14.1%)

  14,3 mln

  846(17.8%)

  8,2 mln

  486(9%)

  7,9 mln

  470(8.6%)

  8,9 mln

  533(9%)

  9,1 mln

  544(8.5%)

  9,1 mln

  549(7.3%)

  9,7 mln

  593(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  102(2.4%)

  1,8 mln

  108(2.3%)

  1,7 mln

  101(1.9%)

  1,8 mln

  106(1.9%)

  1,8 mln

  107(1.8%)

  2,0 mln

  119(1.9%)

  1,8 mln

  109(1.4%)

  6,0 mln

  364(4.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,6 mln

  214(5%)

  3,7 mln

  219(4.6%)

  4,2 mln

  251(4.6%)

  4,7 mln

  279(5.1%)

  5,3 mln

  319(5.4%)

  5,5 mln

  329(5.1%)

  4,7 mln

  281(3.7%)

  4,9 mln

  296(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  415(9.7%)

  7,0 mln

  416(8.8%)

  17,0 mln

  1,0 tys(18.7%)

  1,8 mln

  110(2%)

  2,1 mln

  125(2.1%)

  2,3 mln

  136(2.1%)

  2,5 mln

  153(2%)

  2,5 mln

  154(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  247,1 tys

  14,7(0.3%)

  275,9 tys

  16,4(0.3%)

  395,4 tys

  23,5(0.4%)

  446,9 tys

  26,6(0.5%)

  435,9 tys

  26,0(0.4%)

  380,6 tys

  22,8(0.4%)

  1,1 mln

  65,9(0.9%)

  1,1 mln

  65,1(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  987,2 tys

  58,5(1.4%)

  307,6 tys

  18,2(0.4%)

  459,1 tys

  27,2(0.5%)

  527,9 tys

  31,5(0.6%)

  318,8 tys

  19,0(0.3%)

  1,9 mln

  115(1.8%)

  882,5 tys

  53,2(0.7%)

  905,3 tys

  55,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,9 tys

  39,5(0.9%)

  1,2 mln

  70,4(1.5%)

  689,8 tys

  40,9(0.8%)

  862,9 tys

  51,4(0.9%)

  809,2 tys

  48,2(0.8%)

  1,1 mln

  67,1(1%)

  1,3 mln

  78,3(1%)

  792,9 tys

  48,2(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  356,7 tys

  21,2(0.5%)

  280,6 tys

  16,6(0.3%)

  261,0 tys

  15,5(0.3%)

  250,7 tys

  14,9(0.3%)

  372,0 tys

  22,2(0.4%)

  336,2 tys

  20,2(0.3%)

  393,0 tys

  23,7(0.3%)

  607,6 tys

  37,0(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  129,4 tys

  7,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  2,7(0%)

  34,7 tys

  2,1(0%)

  56,9 tys

  3,4(0.1%)

  15,9 tys

  1,0(0%)

  592,1 tys

  36,0(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  37,8 tys

  2,3(0%)

  9,5 tys

  0,6(0%)

  353,9 tys

  21,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  154,5 tys

  9,2(0.2%)

  193,6 tys

  11,5(0.2%)

  167,3 tys

  9,9(0.2%)

  206,4 tys

  12,3(0.2%)

  198,2 tys

  11,8(0.2%)

  296,2 tys

  17,8(0.3%)

  252,6 tys

  15,2(0.2%)

  265,2 tys

  16,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,6 tys

  3,6(0.1%)

  36,2 tys

  2,1(0%)

  12,9 tys

  0,8(0%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  57,5 tys

  3,4(0.1%)

  122,8 tys

  7,4(0.1%)

  119,3 tys

  7,2(0.1%)

  106,3 tys

  6,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,9 tys

  11,6(0.3%)

  133,5 tys

  7,9(0.2%)

  95,1 tys

  5,6(0.1%)

  71,2 tys

  4,2(0.1%)

  93,4 tys

  5,6(0.1%)

  134,1 tys

  8,0(0.1%)

  973,6 tys

  58,7(0.8%)

  79,1 tys

  4,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,1 tys

  3,0(0.1%)

  42,1 tys

  2,5(0.1%)

  50,7 tys

  3,0(0.1%)

  79,2 tys

  4,7(0.1%)

  180,0 tys

  10,7(0.2%)

  54,1 tys

  3,2(0.1%)

  70,3 tys

  4,2(0.1%)

  59,4 tys

  3,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  356

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9

  0,0(0%)

  263

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  39,8 tys

  2,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  357,9 tys

  21,2(0.5%)

  115,5 tys

  6,9(0.1%)

  25,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  176,4 tys

  10,5(0.2%)

  179,6 tys

  10,7(0.2%)

  21,0 tys

  1,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  205,4 tys

  12,2(0.2%)

  173,1 tys

  10,4(0.2%)

  148,5 tys

  8,9(0.1%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Krynica-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 716 mieszkańców gminy Krynica-Zdrój jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 786 kobiet oraz 1 930 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Krynica-Zdrój największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w gminie Krynica-Zdrój mieściło się 12 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 678 dzieci (330 dziewczynek oraz 348 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Krynica-Zdrój mieściło się 8 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 400 dzieci (202 dziewczynki oraz 198 chłopców). Dostępnych było 388 miejsc.

  19,1% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 1 285 uczniów (629 kobiet oraz 656 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Krynica-Zdrój placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 129 uczniów (554 kobiety oraz 575 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów.

  W gminie Krynica-Zdrój znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 142 uczniów (111 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Krynica-Zdrój placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 207 uczniów (153 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 65 absolwentów.

  W gminie Krynica-Zdrój znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 187 uczniów (71 kobiet oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 23,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców gminy Krynica-Zdrój w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  35,0%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Krynica-Zdrój
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  22,1%
  Małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  27,7%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,5%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Krynica-Zdrój
  12,8%
  Małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  1 000,0
  Województwo
  901,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,71
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 720 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Krynica-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 678 Dzieci
 • 330 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 348 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 149 3 lata
 • 149
 • 174 4 lata
 • 174
 • 167 5 lata
 • 167
 • 165 6 lat
 • 165
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 76 3 lata
 • 76
 • 83 4 lata
 • 83
 • 79 5 lata
 • 79
 • 86 6 lat
 • 86
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 73 3 lata
 • 73
 • 91 4 lata
 • 91
 • 88 5 lata
 • 88
 • 79 6 lat
 • 79
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 69 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Krynica-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krynica-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-ZDROJU (Mali Odkrywcy)
  Publiczne
  18 471-56-34
  18 471-56-34
  ul. REYMONTA 10
  33-380 Krynica-Zdrój
  615012
  Gminne Przedszkole w Bereście
  Publiczne
  18 471-17-26
  18 471-17-93
  Berest 26
  33-380 Berest
  364-
  SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ GMINNE PRZEDSZKOLE W TYLICZU
  Publiczne
  18 471-13-83
  18 471-13-83
  ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9
  33-383 Tylicz
  359-
  Gminne Przedszkole Nr 1 w Krynicy-Zdroju
  Publiczne
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Józefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  247-
  Niepubliczne Przedszkole SS.NMP NP PW. Św. Józefa
  Niepubliczne
  18 471-11-37
  ul. Rynek 14A
  33-383 Tylicz
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej
  Niepubliczne
  18 471-19-90
  18 471-19-90
  ul. brak brak
  33-383 Mochnaczka Wyżna
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Muszynce
  Niepubliczne
  18 471-13-61
  ul. Muszynka 16
  33-383 Muszynka
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  79 554-17-01
  ul. CZARNY POTOK 10/1
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Krynicy-Zdroju
  Niepubliczne
  18 534-92-16
  ul. Źródlana 59
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
  Niepubliczne
  18 471-17-23
  ul. CZYRNA 36
  33-380 Czyrna
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie S. Służebniczek NMP NP-Krynica Zdrój
  Niepubliczne
  18 471-54-21
  ul. Dąbrowskiego 5
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 85 Oddziały
 • 1 285 Uczniowie
 • 629 Kobiety
  (uczniowie)
 • 656 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 153 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Krynica-Zdrój
  15,1
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 115,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 93,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Krynica-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krynica-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im. Polskich Olimpijczyków)
  Publiczna
  18 471-54-42
  18 471-54-42
  ul. Kraszewskiego 158
  33-380 Krynica-Zdrój
  1535532
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju (imienia Ratowników Górskich)
  Publiczna
  18 471-55-38
  18 471-55-38
  ul. Jozefa Piłsudskiego 91
  33-380 Krynica-Zdrój
  9193-
  Szkoła Podstawowa w Bereście
  Publiczna
  18 471-17-93
  18 471-17-93
  Berest 14
  33-380 Berest
  7138-
  SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLICZU (KAZIMIERZ PUŁASKI)
  Publiczna
  18 471-13-91
  18 471-13-91
  ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9
  33-383 Tylicz
  7131-
  Szkoła Podstawowa w Bereście Oddział w Polanach
  Publiczna
  18 471-17-92
  18 471-17-93
  Polany 1
  33-380 Polany
  456-
  SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLICZU ODDZ. MOCHNACZKA NIŻNA
  Publiczna
  18 476-18-23
  Mochnaczka Niżna 42
  33-383 Mochnaczka Niżna
  651-
  SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZYRNA
  Publiczna
  18 471-17-23
  ul. CZYRNA 36
  33-380 Czyrna
  3164
  Szkoła Podstawowa w Muszynce
  Publiczna
  18 471-13-61
  ul. Muszynka 16
  33-383 Muszynka
  215-
  Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej
  Niepubliczna
  18 471-19-90
  18 471-19-90
  ul. brak brak
  33-383 Mochnaczka Wyżna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,2%
  21,8%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,7
  woj. małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Krynica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,4
  Małopolskie
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Krynica-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Krynica-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  15376-
  Liceum w Zespole
  Publiczne
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  5117-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole
  Publiczna
  ul. Nadbrzeżna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  1544-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  Niepubliczna
  18 471-54-59
  18 471-54-59
  ul. szkolna 3
  33-380 Krynica-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Krynica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krynica-Zdrój - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Krynica-Zdrój

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój znajdowało się 15 hoteli (6 ★★★★, 8 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 11 pensjonatów (1 ★★★★, 5 ★★★, 2 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 12 (całoroczne: 11)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8
  • domy pracy twórczej: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 14
  • pokoje gościnne: 13 (całoroczne: 9)
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 21
  • drzwi automatycznie otwierane: 17
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 23
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 28


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 33 (liczba sal: 56, liczba miejsc: 3 706)
  • z nagłośnieniem: 24
  • z projektorem multimedialnym: 24
  • z zestawem do wideokonferencji: 10
  • z obsługą techniczną: 15
  • z ekranem: 27
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 28
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 19
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 63


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 116 320)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 8 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 84 500)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 7 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 12 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 2 500)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 73)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 39)
  • teatralne: 1 (członkowie: 3)
  • inne: 1 (członkowie: 31)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 216)
  • teatralne: 1 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 5 (członkowie: 128)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Krynica-Zdrój działało 1 kino posiadające 1 salę z 50 miejscami na widowni. Odbyło się 1 320 seansów, na które przyszło 12 070 widzów, w tym 370 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 639 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Krynica-Zdrój działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 79 868 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 82 367 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 35
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Krynica-Zdrój działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 532 członków. Zarejestrowano 483 ćwiczących (mężczyźni: 324, kobiety: 159, chłopcy do lat 18: 285, dziewczęta do lat 18: 149). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Krynica-Zdrój w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Krynica-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Krynica-Zdrój i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w gminie Krynica-Zdrój odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 115,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Krynica-Zdrój znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 60 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 60 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Krynica-Zdrój
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 21 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Krynica-Zdrój w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 115,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Krynica-Zdrój
  115,1
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  59,9
 • 18,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,2
  woj. małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 127,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  127,2
  Małopolskie
  76,0
  Polska
  69,4
 • 15,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  15,8
  Małopolskie
  6,4
  Cała Polska
  9,8
 • 110,53 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Krynica-Zdrój
  110,5
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Krynica-Zdrój w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 385,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  385,9 km
  Województwo
  551,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,4 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 60 Liczba licencji na taksówki
 • 60 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami