Gmina Karczew w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Karczew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Karczew to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego. Gmina Karczew ma 15 896 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Karczew.
 • 15 896 Liczba mieszkańców
 • 81,5 km² Powierzchnia
 • 195 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WOT Tablice rejestracyjne
 • Michał Piotr Rudzki Burmistrz gminy
Gmina Karczew na mapie
Identyfikatory
 • 21.250152.0758 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1417043
Herb gminy Karczew
Gmina Karczew herb
Flaga gminy Karczew
Gmina Karczew flaga

Gmina Karczew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-480Poczta Karczew, ul. Kościelna 57

Gmina Karczew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Karczew)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Karczewie
(22) 780-60-83
(22) 780-65-36
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
ZUS Inspektorat w Otwocku (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Poniatowskiego 17
05-400 Otwock

Gmina Karczew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Karczew ma 15 896 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Karczew zawarli w 2020 roku 49 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,1% mieszkańców gminy Karczew jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Karczew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -41. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,58 na 1000 mieszkańców gminy Karczew. W 2020 roku urodziło się 147 dzieci, w tym 53,1% dziewczynek i 46,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 442 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,3% zgonów w gminie Karczew spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w gminie Karczew były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Karczew przypada 11.82 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 204 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 141 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Karczew 63. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,7% mieszkańców gminy Karczew jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 896 Liczba mieszkańców
 • 8 282 Kobiety
 • 7 614 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Karczew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Karczew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Karczew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Karczew, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Karczew
  57,1%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Karczew
  9,6%
  Województwo
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Karczew
  4,8%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Gmina
  0,4%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Karczew w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,1
  Mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Karczew
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,3
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Karczew w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -41 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Karczew
  -2,6
  woj. mazowieckie
  -2,0
  Cała Polska
  -3,2
 • -3,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Karczew w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Karczew w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Karczew w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Karczew w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 147 Urodzenia żywe
 • 78 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 69 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,1%
  46,9%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  9,2
  woj. mazowieckie
  10,5
  Polska
  9,3
 • 42,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Karczew
  42,8
  Mazowieckie
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 109 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109
 • 96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 96
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 14
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 442 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 525 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 442 g
  Województwo
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 449 Waga 3500g - 3999g
 • 449
 • 442 Waga 3000g - 3499g
 • 442
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,55 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,55
  Województwo
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,80 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Karczew
  0,80
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,78
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Karczew w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 188 Zgony
 • 96 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  woj. mazowieckie
  12,4
  Kraj
  12,5
 • 127,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Karczew
  127,8
  Mazowieckie
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,5
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  34,3%
  Mazowieckie
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Karczew
  26,8%
  Mazowieckie
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Karczew
  7,5%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Polska
  70,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  273,7
  Mazowieckie
  277,2
  Kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 350,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 314,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Karczew
  350,1
  Mazowieckie
  347,0
  Cała Polska
  421,0
 • 45,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,0
  Mazowieckie
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  41,7
  Województwo
  36,3
  Cały kraj
  35,1
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Karczew
  4,6
  Mazowieckie
  7,7
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 204 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 104 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 141 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 67 Saldo migracji
 • 19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 63 Saldo migracji wewnętrznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 45 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Karczew w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Karczew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Karczew oddano do użytku 29 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Karczew to 5 586 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Karczew to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Karczew to 139,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,76% mieszkań posiada łazienkę, 81,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,73% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 586 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 350,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Karczew
  350,70
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  83,80 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Karczew
  29,40 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,04
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Karczew
  2,85
  Województwo
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Karczew
  0,71
  Mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 29 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,82
  Mazowieckie
  8,60
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 157 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,41
  Województwo
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 9,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  9,86
  Województwo
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 4 046 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 139,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  139,5 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,25 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,31%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Karczew
  93,02%
  Województwo
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 89,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,76%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 81,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  81,56%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 55,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  55,73%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Karczew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Karczew na 1000 mieszkańców pracuje 289osób . 43,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Karczew wynosiło w 2020 roku 5,2% (5,1% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Karczew wynosiło 5 281,35 PLN, co odpowiada 95.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Karczew 2 164 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 498 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -666.

  11,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Karczew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,8% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 289 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Karczew
  289,0
  woj. mazowieckie
  313,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,1% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Gmina Karczew
  5,2%
  Mazowieckie
  5,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Karczew w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Karczew w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Karczew w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 281 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Karczew
  5 281 PLN
  woj. mazowieckie
  6 582 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Karczew w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 164 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 498 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -666 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Karczew w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 603 Pracujący ogółem
 • 2 004 Kobiety
 • 2 599 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Karczew w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  woj. mazowieckie
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Karczew
  41,4
  woj. mazowieckie
  37,7
  Polska
  37,5
 • 129,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Karczew
  129,8
  Mazowieckie
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Karczew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Karczew w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 860 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 487 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 112 nowych podmiotów, a 59 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (201) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (100) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (236) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Karczew najwięcej (135) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 786) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (512) podmiotów, a 70,6% (1 314) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Karczew najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 860 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 512 Przemysł i budownictwo
 • 1 314 Pozostała działalność
 • 112 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Karczew w 2020 roku
 • 59 Podmioty wyrejestrowane w gminie Karczew w 2020 roku
 • 1 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 786 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 786
 • 62 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 62
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 858 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 858
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 143 Spółki handlowe ogółem
 • 143
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 117  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 117
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 135 Spółki cywilne ogółem
 • 135
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 424 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 424
 • 211 Budownictwo
 • 211
 • 191 Przetwórstwo przemysłowe
 • 191
 • 133 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 133
 • 97 Transport i gospodarka magazynowa
 • 97
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 76 Pozostała działalność
 • 76
 • 56 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 56
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 39 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 39
 • 36 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 36
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Karczew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Karczew stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 295 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,46 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Karczew wynosi 78,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Karczew najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,62 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,45 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,45 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Karczew.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 295 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 295
 • 201 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 201
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 53 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 53
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 18,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Karczew
  18,46
  woj. mazowieckie
  20,31
  Polska
  19,96
 • 12,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Karczew
  12,62
  Mazowieckie
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 1,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Karczew
  1,45
  woj. mazowieckie
  4,46
  Cała Polska
  5,17
 • 3,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,33
  woj. mazowieckie
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  woj. mazowieckie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 6,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,45
  Mazowieckie
  10,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  79%
  woj. mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Karczew
  73%
  woj. mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  60%
  Mazowieckie
  73%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Karczew
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  97%
  Mazowieckie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Karczew
  45%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  54%

Gmina Karczew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Karczew wyniosła w 2020 roku 96,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Karczew - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.8%) oraz na Dział 758 - Różne rozliczenia (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Karczew wyniosła w 2020 roku 95,8 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie gminy Karczew wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (22,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 54,9 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Karczew według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Karczew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Karczew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,8 mln

  2,9 tys(100%)

  43,7 mln

  2,7 tys(100%)

  47,4 mln

  3,0 tys(100%)

  56,9 mln

  3,6 tys(100%)

  63,2 mln

  4,0 tys(100%)

  70,5 mln

  4,4 tys(100%)

  82,0 mln

  5,2 tys(100%)

  96,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,5 mln

  1,3 tys(47%)

  19,1 mln

  1,2 tys(43.7%)

  18,5 mln

  1,2 tys(39.1%)

  20,2 mln

  1,3 tys(35.6%)

  23,5 mln

  1,5 tys(37.1%)

  24,9 mln

  1,6 tys(35.3%)

  27,2 mln

  1,7 tys(33.1%)

  29,5 mln

  1,9 tys(30.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  230(8%)

  4,1 mln

  259(9.4%)

  8,4 mln

  525(17.6%)

  6,7 mln

  424(11.9%)

  8,5 mln

  534(13.5%)

  10,4 mln

  654(14.7%)

  14,9 mln

  937(18.2%)

  11,3 mln

  709(11.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  342

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  264

  0,0(0%)

  280

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 mln

  669(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  417(14.6%)

  6,1 mln

  380(13.9%)

  5,9 mln

  368(12.4%)

  6,2 mln

  388(10.8%)

  6,3 mln

  398(10%)

  6,5 mln

  413(9.3%)

  6,9 mln

  436(8.5%)

  7,2 mln

  453(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  948,7 tys

  59,2(2.1%)

  925,0 tys

  58,0(2.1%)

  2,0 mln

  129(4.3%)

  2,5 mln

  156(4.4%)

  1,9 mln

  122(3.1%)

  5,2 mln

  329(7.4%)

  3,6 mln

  227(4.4%)

  5,3 mln

  330(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  321(11.2%)

  5,2 mln

  325(11.9%)

  5,7 mln

  358(12%)

  14,1 mln

  884(24.7%)

  2,7 mln

  167(4.2%)

  2,8 mln

  177(4%)

  2,9 mln

  183(3.6%)

  2,9 mln

  182(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  87,3(3%)

  1,5 mln

  91,6(3.3%)

  1,4 mln

  85,1(2.9%)

  1,4 mln

  87,4(2.4%)

  1,7 mln

  107(2.7%)

  1,7 mln

  109(2.4%)

  1,7 mln

  108(2.1%)

  2,2 mln

  141(2.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  510,2 tys

  31,9(1.1%)

  508,7 tys

  31,9(1.2%)

  505,8 tys

  31,8(1.1%)

  447,9 tys

  28,2(0.8%)

  477,1 tys

  30,0(0.8%)

  559,2 tys

  35,3(0.8%)

  821,3 tys

  51,7(1%)

  953,1 tys

  59,8(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  527,8 tys

  32,9(1.2%)

  382,0 tys

  24,0(0.9%)

  332,6 tys

  20,9(0.7%)

  376,1 tys

  23,6(0.7%)

  428,5 tys

  26,9(0.7%)

  481,5 tys

  30,4(0.7%)

  938,5 tys

  59,0(1.1%)

  795,5 tys

  49,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  68,0(2.4%)

  1,2 mln

  76,7(2.8%)

  3,1 mln

  193(6.5%)

  2,3 mln

  147(4.1%)

  1,3 mln

  81,0(2%)

  1,3 mln

  85,0(1.9%)

  1,7 mln

  104(2%)

  529,7 tys

  33,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  129(4.5%)

  2,3 mln

  147(5.3%)

  377,6 tys

  23,7(0.8%)

  343,3 tys

  21,6(0.6%)

  405,8 tys

  25,5(0.6%)

  439,4 tys

  27,7(0.6%)

  429,0 tys

  27,0(0.5%)

  415,7 tys

  26,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,0 tys

  2,6(0.1%)

  39,0 tys

  2,4(0.1%)

  42,2 tys

  2,7(0.1%)

  69,4 tys

  4,4(0.1%)

  229,8 tys

  14,4(0.4%)

  259,9 tys

  16,4(0.4%)

  734,1 tys

  46,2(0.9%)

  326,6 tys

  20,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  642,4 tys

  40,1(1.4%)

  206,4 tys

  12,9(0.5%)

  326,9 tys

  20,6(0.7%)

  1,3 mln

  80,0(2.2%)

  432,4 tys

  27,2(0.7%)

  380,7 tys

  24,0(0.5%)

  589,8 tys

  37,1(0.7%)

  322,2 tys

  20,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  63,4(2.2%)

  870,3 tys

  54,6(2%)

  673,4 tys

  42,3(1.4%)

  589,1 tys

  37,0(1%)

  508,9 tys

  32,0(0.8%)

  466,3 tys

  29,4(0.7%)

  380,2 tys

  23,9(0.5%)

  268,1 tys

  16,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  107,2 tys

  6,7(0.2%)

  89,8 tys

  5,6(0.2%)

  52,5 tys

  3,3(0.1%)

  33,7 tys

  2,1(0.1%)

  106,2 tys

  6,7(0.2%)

  158,9 tys

  10,0(0.2%)

  57,8 tys

  3,6(0.1%)

  193,1 tys

  12,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,2(0%)

  75,6 tys

  4,7(0.2%)

  89,7 tys

  5,6(0.2%)

  15,2 tys

  1,0(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  126,9 tys

  8,0(0.2%)

  101,5 tys

  6,4(0.1%)

  97,5 tys

  6,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  307,7 tys

  19,2(0.7%)

  344,0 tys

  21,6(0.8%)

  44,0 tys

  2,8(0.1%)

  44,0 tys

  2,8(0.1%)

  44,0 tys

  2,8(0.1%)

  44,0 tys

  2,8(0.1%)

  44,0 tys

  2,8(0.1%)

  44,0 tys

  2,8(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  117,7 tys

  7,3(0.3%)

  39,5 tys

  2,5(0.1%)

  64,8 tys

  4,1(0.1%)

  124,2 tys

  7,8(0.2%)

  212,9 tys

  13,4(0.3%)

  256,4 tys

  16,2(0.4%)

  507,5 tys

  31,9(0.6%)

  25,2 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  722,8 tys

  45,3(1.7%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  141,0 tys

  8,9(0.2%)

  59,2 tys

  3,7(0.1%)

  689

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Karczew według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Karczew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Karczew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,0 mln

  2,6 tys(100%)

  43,6 mln

  2,7 tys(100%)

  48,7 mln

  3,1 tys(100%)

  63,5 mln

  4,0 tys(100%)

  65,7 mln

  4,1 tys(100%)

  76,9 mln

  4,8 tys(100%)

  80,2 mln

  5,1 tys(100%)

  95,8 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,1 mln

  1,6 tys(59.7%)

  27,0 mln

  1,7 tys(62%)

  26,4 mln

  1,7 tys(54.1%)

  27,7 mln

  1,7 tys(43.6%)

  32,3 mln

  2,0 tys(49.1%)

  40,6 mln

  2,6 tys(52.9%)

  36,6 mln

  2,3 tys(45.6%)

  38,0 mln

  2,4 tys(39.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  495(18.9%)

  8,2 mln

  516(18.9%)

  9,1 mln

  570(18.6%)

  10,1 mln

  637(16%)

  10,5 mln

  660(16%)

  11,4 mln

  716(14.8%)

  12,7 mln

  799(15.8%)

  25,1 mln

  1,6 tys(26.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  285,0 tys

  17,8(0.7%)

  243,6 tys

  15,3(0.6%)

  3,8 mln

  239(7.8%)

  4,1 mln

  255(6.4%)

  2,5 mln

  156(3.8%)

  4,6 mln

  293(6%)

  4,5 mln

  286(5.7%)

  4,8 mln

  303(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  110(4.2%)

  1,4 mln

  88,6(3.2%)

  1,1 mln

  69,1(2.3%)

  1,2 mln

  74,1(1.9%)

  2,2 mln

  140(3.4%)

  2,5 mln

  160(3.3%)

  3,3 mln

  208(4.1%)

  2,1 mln

  135(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  248(9.5%)

  3,9 mln

  247(9%)

  4,4 mln

  274(9%)

  12,6 mln

  789(19.8%)

  1,2 mln

  75,3(1.8%)

  1,3 mln

  84,5(1.7%)

  1,2 mln

  78,2(1.5%)

  1,3 mln

  82,6(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  913,3 tys

  57,0(2.2%)

  1,6 mln

  100(3.7%)

  1,5 mln

  96,9(3.2%)

  7,0 mln

  441(11%)

  2,2 mln

  138(3.3%)

  1,1 mln

  69,6(1.4%)

  504,0 tys

  31,7(0.6%)

  670,1 tys

  42,1(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  99,3(3.8%)

  441,4 tys

  27,7(1%)

  585,0 tys

  36,8(1.2%)

  359,0 tys

  22,6(0.6%)

  345,9 tys

  21,7(0.5%)

  426,4 tys

  26,9(0.6%)

  960,7 tys

  60,4(1.2%)

  466,1 tys

  29,3(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,9 tys

  2,6(0.1%)

  44,8 tys

  2,8(0.1%)

  34,7 tys

  2,2(0.1%)

  34,6 tys

  2,2(0.1%)

  32,6 tys

  2,0(0%)

  29,8 tys

  1,9(0%)

  41,0 tys

  2,6(0.1%)

  101,7 tys

  6,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,7 tys

  0,2(0%)

  75,6 tys

  4,7(0.2%)

  89,7 tys

  5,6(0.2%)

  10,8 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  126,9 tys

  8,0(0.2%)

  101,5 tys

  6,4(0.1%)

  97,5 tys

  6,1(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  50,0 tys

  3,1(0.1%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  737,4 tys

  46,4(1.5%)

  41,7 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,3 tys

  10,9(0.2%)

  1,5 mln

  96,7(1.9%)

  93,5 tys

  5,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,6 tys

  3,3(0.1%)

  9,3 tys

  0,6(0%)

  669,9 tys

  42,1(1.4%)

  366,0 tys

  23,0(0.6%)

  19,5 tys

  1,2(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  134,8 tys

  8,5(0.2%)

  87,3 tys

  5,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  266

  0,0(0%)

  63,7 tys

  4,0(0.1%)

  400

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  2,1(0%)

  100,0 tys

  6,3(0.1%)

  52,0 tys

  3,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,9 tys

  3,7(0.1%)

  51,7 tys

  3,2(0.1%)

  32,0 tys

  2,0(0.1%)

  28,9 tys

  1,8(0%)

  20,6 tys

  1,3(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  11,9 tys

  0,7(0%)

  7,3 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  576

  0,0(0%)

  16,3 tys

  1,0(0%)

  856

  0,1(0%)

  444

  0,0(0%)

  558

  0,0(0%)

  655

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  274

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,4 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  16,6 tys

  1,0(0%)

  17,5 tys

  1,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  236,4 tys

  14,8(0.6%)

  268,6 tys

  16,8(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  334

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  19,4 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  865

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  163,7 tys

  10,3(0.4%)

  296,1 tys

  18,6(0.6%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Karczew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 507 mieszkańców gminy Karczew jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 761 kobiet oraz 1 746 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 20,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców gminy Karczew, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Karczew mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Karczew największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz podstawowe ukończone (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,1%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  W roku 2018 w gminie Karczew mieściło się 8 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 590 dzieci (270 dziewczynek oraz 320 chłopców). Dostępnych było 630 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Karczew mieściło się 6 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 409 dzieci (190 dziewczynek oraz 219 chłopców). Dostępnych było 410 miejsc.

  19,2% mieszkańców gminy Karczew w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 924 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 311 uczniów (672 kobiety oraz 639 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Karczew placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 46 oddziałach uczyło się 820 uczniów (402 kobiety oraz 418 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,00.

  W gminie Karczew znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 124 uczniów (21 kobiet oraz 103 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Karczew placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (0 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W gminie Karczew znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 24 uczniów (1 kobieta oraz 23 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 14,7% wśród chłopaków). 12,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 15,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców gminy Karczew w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 20,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  20,6%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,3%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,0%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Karczew
  14,6%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Karczew
  18,7%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,9%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Karczew
  17,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,4%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 924 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  924,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,79
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 630 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Karczew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 590 Dzieci
 • 270 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 320 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 145 3 lata
 • 145
 • 150 4 lata
 • 150
 • 161 5 lata
 • 161
 • 117 6 lat
 • 117
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 70 3 lata
 • 70
 • 68 4 lata
 • 68
 • 71 5 lata
 • 71
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 75 3 lata
 • 75
 • 82 4 lata
 • 82
 • 90 5 lata
 • 90
 • 66 6 lat
 • 66
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 37 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 48,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 47,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Karczew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Karczew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Nr 3 "Ługuś"
  Publiczne
  22 780-61-24
  22 780-61-24
  ul. Ks.Bp. Wł. Miziołka 52
  05-480 Karczew
  613615
  GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  22 780-64-23
  22 780-64-23
  ul. BEDNARSKA 2
  05-480 Karczew
  512512
  Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie TĘCZOWA KRAINA"
  Publiczne
  22 780-64-84
  22 780-64-84
  ul. Buczka 13
  05-480 Karczew
  512113
  Gminne przedszkole w Otwocku Wielkim
  Publiczne
  22 780-94-14
  22 780-65-92
  ul. Zamkowa 4
  05-480 Otwock Wielki
  374-
  Gminne Przedszkole w Sobiekursku (Jerzy Kukuczka)
  Publiczne
  22 780-65-95
  22 780-65-95
  ul. nie występuje 36
  05-480 Sobiekursk
  125-
  "Małe Przedszkole" Niepubliczny punkt przedszkolny w Nadbrzeżu (-)
  Niepubliczny
  22 780-64-25
  22 780-64-25
  Nadbrzeż 4
  05-480 Nadbrzeż
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny (PLASTUŚ)
  Niepubliczny
  22 780-99-42
  ul. CZĘSTOCHOWSKA 71
  05-480 Otwock Mały
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 73 Oddziały
 • 1 311 Uczniowie
 • 672 Kobiety
  (uczniowie)
 • 639 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 179 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci 2016
 • 57 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Karczew
  18,0
  woj. mazowieckie
  17,6
  Kraj
  17,3
 •  
 • 94,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 74,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 42 niemiecki
 •  
 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Karczew
  100,00
  woj. mazowieckie
  98,96
  Cała Polska
  95,46
 • 99,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Karczew
  99,47
  Mazowieckie
  97,33
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Karczew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Karczew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Karczew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Karczew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  22 780-60-97
  22 780-60-97
  ul. Otwocka 13
  05-480 Karczew
  2857142
  Szkoła Podstawowa w Sobiekursku (Jerzy Kukuczka)
  Publiczna
  22 780-65-95
  22 780-65-95
  ul. nie występuje 36
  05-480 Sobiekursk
  9189-
  Szkoła Podstawowa im. Batalonów Chłopskich w Glinkach (Bataliony Chłopskie)
  Publiczna
  22 780-64-89
  22 780-64-89
  ul. brak 50
  05-480 Glinki
  78014
  Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Otwocku Wielkim
  Publiczna
  22 780-65-92
  22 780-65-92
  ul. Zamkowa 4
  05-480 Otwock Wielki
  677-
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu (Stanisław Mikołajczyk)
  Publiczna
  22 780-64-25
  22 780-64-25
  Nadbrzeż 4
  05-480 Nadbrzeż
  55010
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Gmina Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 124 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,9%
  83,1%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  15,5
  woj. mazowieckie
  23,2
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 4,2%
  95,8%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Karczew
  12,0
  Mazowieckie
  18,4
  Cała Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 279 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 158 angielski
 • 121 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Karczew(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Karczew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  582-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  349-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia (Henryk Wieniawski)
  Niepubliczna
  22 780-98-29
  ul. Bohaterów Westerplatte 55
  05-480 Karczew
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Karczew - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Karczew: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Karczew 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 2 664)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 95)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 591)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 540)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 42)
  • inne: 5 (uczestnicy: 686)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 489)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 56)
  • taneczne: 4 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 200)
  • inne: 13 (członkowie: 152)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 70)
  • teatralne: 3 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Karczew działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 083 zwiedzających, co daje 1 310 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Karczew działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 44 325 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Karczew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Karczew działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 175 członków. Zarejestrowano 405 ćwiczących (mężczyźni: 302, kobiety: 103, chłopcy do lat 18: 253, dziewczęta do lat 18: 97). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Karczew w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Karczew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Karczew i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Karczew odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Karczew znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Karczew
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 8 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Karczew w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 50,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Karczew
  50,2
  woj. mazowieckie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 6,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,3
  Mazowieckie
  7,7
  Kraj
  6,5
 • 50,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  50,2
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cała Polska
  69,2
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Karczew
  12,5
  Województwo
  14,2
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Karczew
  100,0
  Mazowieckie
  111,3
  Kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Karczew w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 736,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  736,2 km
  Województwo
  721,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Karczew
  3,8 km
  woj. mazowieckie
  4,7 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami