Gmina Iwonicz-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Iwonicz-Zdrój to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Gmina Iwonicz-Zdrój ma 10 706 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 4,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Iwonicz-Zdrój.
 • 10 706 Liczba mieszkańców
 • 45,5 km² Powierzchnia
 • 241 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Witold Kocaj Burmistrz gminy
Gmina Iwonicz-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 21.776049.5720 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1807033
Herb gminy Iwonicz-Zdrój
Gmina Iwonicz-Zdrój herb

Gmina Iwonicz-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-440Poczta Iwonicz-Zdrój
38-440Skrytki Pocztowe Poczta Iwonicz-Zdrój
38-441Poczta Filia UP Iwonicz Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Iwonicz-Zdrój)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
(13) 435-02-12 126
(13) 435-02-12
Al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz-Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Iwonicz-Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Iwonicz-Zdrój ma 10 706 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój zawarli w 2021 roku 55 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Iwonicz-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,77 na 1000 mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój. W 2021 roku urodziło się 88 dzieci, w tym 60,2% dziewczynek i 39,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,2% zgonów w gminie Iwonicz-Zdrój spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w gminie Iwonicz-Zdrój były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Iwonicz-Zdrój przypada 9.95 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 127 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Iwonicz-Zdrój -60. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,9% mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 706 Liczba mieszkańców
 • 5 368 Kobiety
 • 5 338 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Iwonicz-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  28,2%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  58,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  8,7%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  0,2%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  5,1
  Województwo
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  -1,8
  woj. podkarpackie
  -4,1
  Kraj
  -4,9
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Iwonicz-Zdrój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 88 Urodzenia żywe
 • 53 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,2%
  39,8%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  8,2
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,7
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  35,5
  woj. podkarpackie
  35,9
  Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 341 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 341 g
  Województwo
  3 325 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 256 Waga 3500g - 3999g
 • 256
 • 376 Waga 3000g - 3499g
 • 376
 • 144 Waga 2500g - 2999g
 • 144
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  1,24
  woj. podkarpackie
  1,22
  Kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Podkarpackie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  0,67
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Iwonicz-Zdrój w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 Zgony
 • 52 Kobiety
  (Zgony)
 • 55 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  woj. podkarpackie
  12,5
  Kraj
  13,6
 • 150,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  150,1
  Podkarpackie
  147,8
  Kraj
  156,7
 • 12,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  34,2%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  Podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 225 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 267,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  267,6
  Województwo
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Cały kraj
  246,5
 • 429,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 399,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  429,6
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 65,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  65,2
  Podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 32,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  32,3
  Podkarpackie
  27,6
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  0,0
  woj. podkarpackie
  5,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 127 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -61 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -60 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Iwonicz-Zdrój to 2 938 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 272 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Iwonicz-Zdrój to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój to 142,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,06% mieszkań posiada łazienkę, 70,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 938 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 272,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  272,40
  woj. podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  93,80 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  25,50 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  4,79
  woj. podkarpackie
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  3,67
  Podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,77
  Podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  1,40
  Podkarpackie
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,27
  Województwo
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 7,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  7,38
  woj. podkarpackie
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 2 144 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 142,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  142,9 m2
  Podkarpackie
  110,5 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  0,20 m2
  Podkarpackie
  0,52 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,20%
  Podkarpackie
  94,86%
  Kraj
  96,97%
 • 92,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  92,41%
  Województwo
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  90,06%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 70,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  70,59%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Cała Polska
  83,08%
 • 93,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,19%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Iwonicz-Zdrój na 1000 mieszkańców pracuje 137osób . 64,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Iwonicz-Zdrój wynosiło w 2021 roku 5,9% (7,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iwonicz-Zdrój wynosiło 4 432,75 PLN, co odpowiada 73.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój 1 692 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 885 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -807.

  52,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,6% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  137,0
  Województwo
  221,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  5,9%
  Podkarpackie
  8,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  4 433 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 692 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 885 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -807 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 465 Pracujący ogółem
 • 948 Kobiety
 • 517 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  66,8
  Podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  34,4
  Województwo
  34,8
  Polska
  38,2
 • 106,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  106,4
  Podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Iwonicz-Zdrój w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 954 podmioty gospodarki narodowej, z czego 772 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 81 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (88) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (50) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (83) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Iwonicz-Zdrój najwięcej (39) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (916) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,0% (324) podmiotów, a 64,7% (617) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Iwonicz-Zdrój najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 954 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 324 Przemysł i budownictwo
 • 617 Pozostała działalność
 • 81 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Iwonicz-Zdrój w 2021 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w gminie Iwonicz-Zdrój w 2021 roku
 • 772 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 916 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 916
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 952 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 952
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 39 Spółki cywilne ogółem
 • 39
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 772 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 221 Budownictwo
 • 221
 • 183 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 183
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 46 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 46
 • 43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 43
 • 36 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 36
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Iwonicz-Zdrój wynosi 74,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,99 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,85 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,56 (57%), drogowe - 1,56 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 105
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 41
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 9,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  9,80
  Województwo
  13,75
  Polska
  21,51
 • 3,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,99
  woj. podkarpackie
  6,80
  Kraj
  12,82
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  3,85
  Województwo
  4,84
  Cały kraj
  5,89
 • 1,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,56
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,85
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,19
  Podkarpackie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 4,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,56
  Podkarpackie
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. podkarpackie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  72%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  67%
  woj. podkarpackie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  95%
  Podkarpackie
  91%
  Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  57%
  woj. podkarpackie
  61%
  Polska
  53%

Gmina Iwonicz-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Iwonicz-Zdrój wyniosła w 2021 roku 59,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Iwonicz-Zdrój - 35% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 14,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Iwonicz-Zdrój wyniosła w 2021 roku 66,2 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.8%). W budżecie gminy Iwonicz-Zdrój wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 643 złotych na mieszkańca (10,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,2 mln

  3,3 tys(100%)

  30,8 mln

  2,8 tys(100%)

  40,4 mln

  3,7 tys(100%)

  43,6 mln

  4,0 tys(100%)

  47,0 mln

  4,3 tys(100%)

  54,5 mln

  5,0 tys(100%)

  54,1 mln

  5,0 tys(100%)

  59,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,2 mln

  1,3 tys(39.1%)

  13,7 mln

  1,3 tys(44.6%)

  15,1 mln

  1,4 tys(37.4%)

  14,0 mln

  1,3 tys(32.1%)

  15,6 mln

  1,4 tys(33.2%)

  21,9 mln

  2,0 tys(40.1%)

  18,8 mln

  1,7 tys(34.8%)

  20,7 mln

  1,9 tys(35%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  202(6.1%)

  1,1 mln

  102(3.6%)

  3,0 mln

  270(7.3%)

  3,2 mln

  295(7.4%)

  1,6 mln

  143(3.3%)

  1,2 mln

  109(2.2%)

  3,1 mln

  289(5.8%)

  5,2 mln

  488(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  671(20.4%)

  2,7 mln

  250(8.9%)

  2,5 mln

  232(6.3%)

  2,6 mln

  236(5.9%)

  2,7 mln

  253(5.8%)

  3,3 mln

  306(6.1%)

  4,3 mln

  400(8%)

  5,1 mln

  472(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  305(9.2%)

  3,3 mln

  303(10.8%)

  3,9 mln

  360(9.8%)

  3,8 mln

  350(8.8%)

  4,2 mln

  389(9%)

  4,5 mln

  413(8.2%)

  4,1 mln

  379(7.6%)

  4,5 mln

  416(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  482(14.6%)

  5,2 mln

  474(16.9%)

  11,8 mln

  1,1 tys(29.2%)

  1,4 mln

  128(3.2%)

  1,4 mln

  130(3%)

  1,5 mln

  141(2.8%)

  1,7 mln

  154(3.1%)

  1,7 mln

  156(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  888,4 tys

  80,9(2.5%)

  837,6 tys

  76,3(2.7%)

  846,6 tys

  77,3(2.1%)

  672,6 tys

  61,4(1.5%)

  704,8 tys

  64,7(1.5%)

  915,3 tys

  84,1(1.7%)

  1,0 mln

  97,1(1.9%)

  1,3 mln

  126(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  863,6 tys

  78,7(2.4%)

  884,5 tys

  80,5(2.9%)

  933,4 tys

  85,2(2.3%)

  1,4 mln

  132(3.3%)

  1,2 mln

  111(2.6%)

  1,1 mln

  104(2.1%)

  969,3 tys

  89,9(1.8%)

  1,1 mln

  99,9(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  567,9 tys

  51,7(1.6%)

  556,1 tys

  50,6(1.8%)

  585,8 tys

  53,5(1.4%)

  568,0 tys

  51,9(1.3%)

  520,0 tys

  47,8(1.1%)

  623,2 tys

  57,2(1.1%)

  580,9 tys

  53,9(1.1%)

  674,7 tys

  63,0(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  181,6 tys

  16,5(0.5%)

  242,8 tys

  22,1(0.8%)

  327,4 tys

  29,9(0.8%)

  612,6 tys

  56,0(1.4%)

  2,6 mln

  239(5.5%)

  3,0 mln

  277(5.5%)

  860,1 tys

  79,7(1.6%)

  656,5 tys

  61,3(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  155,2 tys

  14,1(0.4%)

  685,5 tys

  62,4(2.2%)

  608,1 tys

  55,5(1.5%)

  1,6 mln

  143(3.6%)

  2,7 mln

  252(5.8%)

  413,1 tys

  37,9(0.8%)

  247,7 tys

  23,0(0.5%)

  498,3 tys

  46,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  463,9 tys

  42,3(1.3%)

  358,0 tys

  32,6(1.2%)

  274,7 tys

  25,1(0.7%)

  329,3 tys

  30,1(0.8%)

  372,7 tys

  34,2(0.8%)

  427,5 tys

  39,3(0.8%)

  387,7 tys

  35,9(0.7%)

  261,6 tys

  24,4(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209,0 tys

  19,0(0.6%)

  363,4 tys

  33,1(1.2%)

  128,7 tys

  11,7(0.3%)

  231,6 tys

  21,2(0.5%)

  129,3 tys

  11,9(0.3%)

  220,3 tys

  20,2(0.4%)

  206,9 tys

  19,2(0.4%)

  254,7 tys

  23,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  195,4 tys

  17,8(0.5%)

  238,1 tys

  21,7(0.8%)

  199,1 tys

  18,2(0.5%)

  277,5 tys

  25,4(0.6%)

  229,8 tys

  21,1(0.5%)

  312,9 tys

  28,7(0.6%)

  166,7 tys

  15,5(0.3%)

  219,1 tys

  20,5(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  152,2 tys

  13,9(0.4%)

  126,8 tys

  11,5(0.4%)

  45,5 tys

  4,1(0.1%)

  90,0 tys

  8,2(0.2%)

  177,9 tys

  16,3(0.4%)

  36,2 tys

  3,3(0.1%)

  228,7 tys

  21,2(0.4%)

  178,8 tys

  16,7(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  46,2 tys

  4,2(0.1%)

  75,5 tys

  6,9(0.2%)

  67,9 tys

  6,2(0.2%)

  69,9 tys

  6,4(0.2%)

  76,7 tys

  7,0(0.2%)

  64,9 tys

  6,0(0.1%)

  77,0 tys

  7,1(0.1%)

  79,0 tys

  7,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  573

  0,1(0%)

  14,6 tys

  1,3(0%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  4,3 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,2 tys

  7,3(0.2%)

  91,2 tys

  8,3(0.3%)

  14,6 tys

  1,3(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  82,1 tys

  7,5(0.2%)

  87,7 tys

  8,1(0.2%)

  70,8 tys

  6,6(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  179,8 tys

  16,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,3 tys

  19,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Iwonicz-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Iwonicz-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,3 mln

  3,2 tys(100%)

  33,0 mln

  3,0 tys(100%)

  39,6 mln

  3,6 tys(100%)

  43,1 mln

  3,9 tys(100%)

  46,7 mln

  4,3 tys(100%)

  52,2 mln

  4,8 tys(100%)

  55,6 mln

  5,1 tys(100%)

  66,2 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,0 mln

  1,3 tys(39.8%)

  14,4 mln

  1,3 tys(43.7%)

  15,6 mln

  1,4 tys(39.4%)

  16,5 mln

  1,5 tys(38.2%)

  17,7 mln

  1,6 tys(37.8%)

  19,3 mln

  1,8 tys(36.9%)

  20,7 mln

  1,9 tys(37.2%)

  29,9 mln

  2,8 tys(45.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  906(28.2%)

  9,6 mln

  876(29.1%)

  10,2 mln

  929(25.7%)

  10,2 mln

  931(23.6%)

  11,2 mln

  1,0 tys(24.1%)

  11,9 mln

  1,1 tys(22.8%)

  11,4 mln

  1,1 tys(20.5%)

  12,7 mln

  1,2 tys(19.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  355(11%)

  2,1 mln

  192(6.4%)

  796,5 tys

  72,7(2%)

  795,1 tys

  72,6(1.8%)

  764,7 tys

  70,3(1.6%)

  1,5 mln

  135(2.8%)

  2,5 mln

  235(4.5%)

  2,5 mln

  238(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  92,9(2.9%)

  1,0 mln

  94,4(3.1%)

  964,8 tys

  88,0(2.4%)

  1,0 mln

  94,4(2.4%)

  1,6 mln

  148(3.4%)

  1,2 mln

  109(2.3%)

  1,1 mln

  104(2%)

  1,3 mln

  126(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  513

  0,0(0%)

  17,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  126(2.9%)

  1,8 mln

  161(3.4%)

  643,2 tys

  59,6(1.2%)

  864,9 tys

  80,8(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  735,3 tys

  67,0(2.1%)

  180,1 tys

  16,4(0.5%)

  60,7 tys

  5,5(0.2%)

  64,7 tys

  5,9(0.1%)

  51,9 tys

  4,8(0.1%)

  211,6 tys

  19,4(0.4%)

  510,9 tys

  47,4(0.9%)

  646,3 tys

  60,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  533,6 tys

  48,6(1.5%)

  495,5 tys

  45,1(1.5%)

  472,5 tys

  43,1(1.2%)

  1,2 mln

  106(2.7%)

  437,1 tys

  40,2(0.9%)

  509,9 tys

  46,8(1%)

  545,5 tys

  50,6(1%)

  533,8 tys

  49,9(0.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  407(12.7%)

  4,4 mln

  397(13.2%)

  10,9 mln

  996(27.6%)

  616,4 tys

  56,3(1.4%)

  546,3 tys

  50,2(1.2%)

  504,9 tys

  46,4(1%)

  494,7 tys

  45,9(0.9%)

  477,1 tys

  44,6(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  94,7 tys

  8,6(0.3%)

  73,9 tys

  6,7(0.2%)

  277,8 tys

  25,3(0.7%)

  110,6 tys

  10,1(0.3%)

  107,1 tys

  9,8(0.2%)

  143,9 tys

  13,2(0.3%)

  158,6 tys

  14,7(0.3%)

  160,5 tys

  15,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,4 tys

  1,9(0.1%)

  32,5 tys

  3,0(0.1%)

  36,2 tys

  3,3(0.1%)

  23,2 tys

  2,1(0.1%)

  15,8 tys

  1,5(0%)

  70,0 tys

  6,4(0.1%)

  80,7 tys

  7,5(0.1%)

  116,3 tys

  10,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  255,7 tys

  23,3(0.7%)

  80,0 tys

  7,3(0.2%)

  100,0 tys

  9,1(0.3%)

  91,6 tys

  8,4(0.2%)

  88,2 tys

  8,1(0.2%)

  76,4 tys

  7,0(0.1%)

  103,7 tys

  9,6(0.2%)

  110,9 tys

  10,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,6 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6 tys

  2,6(0.1%)

  50,9 tys

  4,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,8 tys

  17,0(0.5%)

  162,3 tys

  14,8(0.5%)

  145,3 tys

  13,3(0.4%)

  122,4 tys

  11,2(0.3%)

  80,0 tys

  7,3(0.2%)

  69,9 tys

  6,4(0.1%)

  60,9 tys

  5,6(0.1%)

  49,1 tys

  4,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  1,4(0%)

  333,1 tys

  30,3(1%)

  5,5 tys

  0,5(0%)

  7,4 tys

  0,7(0%)

  6,3 tys

  0,6(0%)

  158,1 tys

  14,5(0.3%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  4,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  320

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  730

  0,1(0%)

  960

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  280

  0,0(0%)

  27,7 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,2 tys

  7,3(0.2%)

  91,2 tys

  8,3(0.3%)

  14,6 tys

  1,3(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  82,1 tys

  7,5(0.2%)

  87,7 tys

  8,1(0.2%)

  70,8 tys

  6,6(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  497

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  543

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  451

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  618

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Iwonicz-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 726 mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 338 kobiet oraz 1 388 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Iwonicz-Zdrój największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w gminie Iwonicz-Zdrój mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 159 dzieci (92 dziewczynki oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Iwonicz-Zdrój mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 159 dzieci (79 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 141 miejsc.

  14,8% mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 48 oddziałach uczyło się 876 uczniów (414 kobiet oraz 462 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Iwonicz-Zdrój placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 41 oddziałach uczyło się 769 uczniów (369 kobiet oraz 400 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (24,1% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów.

  W gminie Iwonicz-Zdrój znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 103 uczniów (57 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 14 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Iwonicz-Zdrój placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 66 uczniów (37 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W gminie Iwonicz-Zdrój znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 149 uczniów (38 kobiet oraz 111 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,4% mieszkańców (20,5% wśród dziewczyn i 20,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 14,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  19,7%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  35,5%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  10,2%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  25,6%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,9%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  13,0%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  844,0
  Województwo
  894,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  1,67
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 212 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Iwonicz-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 159 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,9%
  42,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 39 3 lata
 • 39
 • 43 4 lata
 • 43
 • 38 5 lata
 • 38
 • 28 6 lat
 • 28
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 21 4 lata
 • 21
 • 25 5 lata
 • 25
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 22 4 lata
 • 22
 • 13 5 lata
 • 13
 • 13 6 lat
 • 13
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 198 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Iwonicz-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Iwonicz-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne w Iwoniczu
  Publiczne
  13 435-06-26
  13 435-06-26
  ul. Długa 52
  38-440 Iwonicz
  49411
  PRZEDSZKOLE GMINNE W IWONICZU ZDROJU (JAN PAWEŁ II)
  Publiczne
  13 435-02-41
  ul. SŁONECZNA 30
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  3728
  Muzyczne Przedszkole w Iwoniczu
  Niepubliczny
  60 979-54-37
  ul. Długa 6a
  38-440 Iwonicz
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 876 Uczniowie
 • 414 Kobiety
  (uczniowie)
 • 462 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  18,3
  Podkarpackie
  15,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 78,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 55,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Iwonicz-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Iwonicz-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej (Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 435-02-60
  13 435-02-60
  Lubatowa 284
  38-440 Lubatowa
  1630933
  Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu (ks. Antoni Podgórski)
  Publiczna
  13 435-04-70
  13 435-04-70
  ul. Zagrodniki 21
  38-440 Iwonicz
  1425830
  Szkoła Podstawowa (Orzeł Biały)
  Publiczna
  Lubatówka 93 c
  38-440 Lubatówka
  8111-
  Szkoła Podstawowa w Iwoniczu - Zdroju (ks. dr Jan Rąb)
  Publiczna
  13 435-08-20
  ul. Szkolna 2
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  6100-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 103 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,3%
  44,7%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  25,8
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Iwonicz-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  14,9
  woj. podkarpackie
  22,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,9
 • 15,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 15,9
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Iwonicz-Zdrój(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Iwonicz-Zdrój aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczne
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  8233-
  Technikum (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczne
  13 435-18-11
  13 492-74-01
  ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz
  8215-
  Liceum Ogólnokształcące (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczne
  13 435-18-11
  13 492-74-01
  ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz
  365-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Rotmistrz Witold Pilecki)
  Publiczna
  13 435-18-11
  13 492-74-01
  ul. Zadwór 15
  38-440 Iwonicz
  352-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  342-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19A
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  240-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  13 425-02-67
  13 425-02-67
  ul. Zadwór 5
  38-440 Iwonicz
  332-
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19A
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  ---
  Szkoła Policealna w Iwoniczu-Zdroju
  Publiczna
  13 437-54-31
  13 435-03-26
  ul. Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Iwonicz-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Iwonicz-Zdrój

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zakłady uzdrowiskowe: 8 (całoroczne: 7)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Iwonicz-Zdrój 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 139 (uczestnicy: 19 845)
  • seanse filmowe: 37 (uczestnicy: 1 050)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 940)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 620)
  • koncerty: 57 (uczestnicy: 8 270)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 100)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 1 700)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 5 500)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 129)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 31)
  • taneczne: 5 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Iwonicz-Zdrój działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 34 873 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 496 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Iwonicz-Zdrój działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 424 członków. Zarejestrowano 447 ćwiczących (mężczyźni: 377, kobiety: 70, chłopcy do lat 18: 263, dziewczęta do lat 18: 49). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwonicz-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Iwonicz-Zdrój i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 39 wypadków drogowych w gminie Iwonicz-Zdrój odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 363,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 56,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Iwonicz-Zdrój znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Iwonicz-Zdrój
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 44 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 18 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Iwonicz-Zdrój w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 363,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  363,7
  Podkarpackie
  941,4
  Cała Polska
  1 035,8
 • 55,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  56,0
  Województwo
  86,0
  Polska
  98,5
 • 410,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Iwonicz-Zdrój
  410,4
  Województwo
  1 147,1
  Kraj
  1 251,4
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  15,4
  Podkarpackie
  9,1
  Polska
  9,5
 • 112,82 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Iwonicz-Zdrój
  112,8
  Województwo
  121,9
  Cała Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami