Gmina Dukla w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Dukla - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dukla to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Gmina Dukla ma 14 412 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 25,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dukla.
 • 14 412 Liczba mieszkańców
 • 235,1 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Bytnar Burmistrz gminy
Gmina Dukla na mapie
Identyfikatory
 • 21.683249.5555 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1807023
Herb gminy Dukla
Gmina Dukla herb

Gmina Dukla - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-450Poczta Dukla
38-450Skrytki Pocztowe Poczta Dukla
38-456Poczta Łęki Dukielskie

Gmina Dukla - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dukla)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dukli
(13) 433-91-00
(13) 433-10-11
Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
ZUS Inspektorat w Krośnie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

Gmina Dukla - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Dukla ma 14 412 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dukla zawarli w 2020 roku 57 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,4% mieszkańców gminy Dukla jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dukla ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,17 na 1000 mieszkańców gminy Dukla. W 2020 roku urodziło się 134 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,4% zgonów w gminie Dukla spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w gminie Dukla były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dukla przypada 12.39 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 107 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 137 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dukla -30. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,9% mieszkańców gminy Dukla jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 412 Liczba mieszkańców
 • 7 289 Kobiety
 • 7 123 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dukla w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dukla w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dukla w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,1 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dukla, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,4%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Dukla
  59,0%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,3%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,0%
  woj. podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Dukla
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dukla w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,9
  woj. podkarpackie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  0,9
  woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,3
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dukla w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -46 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,2
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,2
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dukla w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dukla w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dukla w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dukla w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 Urodzenia żywe
 • 66 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 68 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  woj. podkarpackie
  9,2
  Polska
  9,3
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,8
  woj. podkarpackie
  38,8
  Kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 393 g
  Podkarpackie
  3 352 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 313 Waga 3500g - 3999g
 • 313
 • 365 Waga 3000g - 3499g
 • 365
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dukla
  1,26
  Podkarpackie
  1,30
  Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dukla
  0,61
  woj. podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Dukla
  0,76
  woj. podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Dukla w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 180 Zgony
 • 84 Kobiety
  (Zgony)
 • 96 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Dukla
  12,4
  woj. podkarpackie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 132,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dukla
  132,4
  woj. podkarpackie
  123,3
  Cała Polska
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dukla
  2,1
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Dukla
  2,7
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Dukla
  41,4%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Dukla
  24,9%
  Podkarpackie
  25,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  8,0%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Cała Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  64,0
  Cały kraj
  70,4
 • 247,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Dukla
  247,5
  Podkarpackie
  236,9
  Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Kraj
  261,3
 • 411,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 356,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  411,4
  Województwo
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  53,4
  Województwo
  56,6
  Cały kraj
  69,5
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dukla
  31,5
  Podkarpackie
  25,3
  Kraj
  35,1
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  6,5
  Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Dukla
  1,1%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 107 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 137 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 73 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dukla w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dukla - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dukla oddano do użytku 34 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dukla to 4 530 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 313 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dukla to 5,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Dukla to 146,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,55% mieszkań posiada łazienkę, 59,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 530 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 312,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  312,90
  Podkarpackie
  324,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,30 m2
  Województwo
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  25,50 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,30
  Województwo
  4,11
  Cała Polska
  3,82
 • 3,20 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Dukla
  3,20
  woj. podkarpackie
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Dukla
  0,74
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 34 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Dukla
  2,35
  woj. podkarpackie
  4,73
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 197 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Dukla
  5,79
  Podkarpackie
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 13,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  13,61
  Podkarpackie
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 4 984 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 146,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  146,6 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,34 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Dukla
  87,81%
  Województwo
  94,86%
  Kraj
  96,97%
 • 82,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  82,65%
  Podkarpackie
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 80,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dukla
  80,55%
  Podkarpackie
  89,99%
  Polska
  91,78%
 • 59,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  59,78%
  Podkarpackie
  78,75%
  Cała Polska
  83,08%
 • 73,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  73,49%
  Województwo
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Dukla - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Dukla na 1000 mieszkańców pracuje 107osób . 46,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dukla wynosiło w 2020 roku 8,6% (9,8% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dukla wynosiło 4 050,39 PLN, co odpowiada 73.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dukla 2 551 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 508 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 043.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dukla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  107,0
  Województwo
  217,0
  Polska
  252,0
 • 8,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,8% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,6%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dukla w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dukla w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dukla w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Dukla
  4 050 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dukla w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 551 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 508 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 043 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dukla w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 555 Pracujący ogółem
 • 723 Kobiety
 • 832 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dukla w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,3
  Podkarpackie
  63,7
  Cały kraj
  68,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 114,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,1
  woj. podkarpackie
  114,6
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dukla - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Dukla w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 927 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 694 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (98) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (58) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dukla najwięcej (43) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (901) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (236) podmiotów, a 70,3% (652) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dukla najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 927 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 236 Przemysł i budownictwo
 • 652 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dukla w 2020 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dukla w 2020 roku
 • 694 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 901 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 901
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 927 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 927
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 38  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 38
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 43 Spółki cywilne ogółem
 • 43
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 694 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 184 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 184
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 87 Transport i gospodarka magazynowa
 • 87
 • 64 Przetwórstwo przemysłowe
 • 64
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dukla - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dukla stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 147 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dukla wynosi 76,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dukla najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,39 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (74%), drogowe - 1,45 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dukla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 147
 • 64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 64
 • 58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 58
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 10,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,12
  Województwo
  15,15
  Polska
  19,96
 • 4,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,39
  woj. podkarpackie
  7,01
  Cały kraj
  12,25
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dukla
  4,03
  Podkarpackie
  6,10
  Kraj
  5,17
 • 1,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Dukla
  1,45
  woj. podkarpackie
  1,52
  Polska
  1,73
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,19
  Podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,37
 • 5,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,59
  Podkarpackie
  8,68
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Podkarpackie
  80%
  Kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dukla
  70%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Dukla
  75%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Dukla
  95%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Dukla
  66%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  54%

Gmina Dukla - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dukla wyniosła w 2020 roku 83,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Dukla - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dukla wyniosła w 2020 roku 84,8 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.6%). W budżecie gminy Dukla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 501 złotych na mieszkańca (8,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dukla według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dukla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dukla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  3,0 tys(100%)

  50,5 mln

  3,4 tys(100%)

  46,1 mln

  3,1 tys(100%)

  55,6 mln

  3,8 tys(100%)

  67,5 mln

  4,6 tys(100%)

  67,0 mln

  4,6 tys(100%)

  72,3 mln

  4,9 tys(100%)

  83,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,8 mln

  1,2 tys(40.6%)

  18,2 mln

  1,2 tys(36%)

  19,0 mln

  1,3 tys(41.3%)

  19,5 mln

  1,3 tys(35.2%)

  24,9 mln

  1,7 tys(36.9%)

  21,7 mln

  1,5 tys(32.4%)

  22,7 mln

  1,6 tys(31.4%)

  24,2 mln

  1,7 tys(28.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  153(5.2%)

  3,2 mln

  220(6.4%)

  2,9 mln

  194(6.2%)

  2,9 mln

  195(5.2%)

  4,6 mln

  317(6.9%)

  3,6 mln

  246(5.4%)

  5,8 mln

  396(8%)

  8,5 mln

  590(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  286(9.6%)

  4,2 mln

  287(8.4%)

  4,6 mln

  309(9.9%)

  4,7 mln

  316(8.4%)

  5,5 mln

  375(8.1%)

  5,9 mln

  400(8.7%)

  6,2 mln

  423(8.5%)

  5,9 mln

  405(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  743(25.1%)

  11,2 mln

  762(22.2%)

  10,7 mln

  726(23.2%)

  19,8 mln

  1,3 tys(35.6%)

  5,2 mln

  353(7.7%)

  5,2 mln

  357(7.8%)

  5,6 mln

  386(7.8%)

  5,6 mln

  387(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  103(3.5%)

  2,6 mln

  176(5.1%)

  2,2 mln

  149(4.8%)

  1,8 mln

  121(3.2%)

  1,9 mln

  131(2.8%)

  2,5 mln

  169(3.7%)

  2,4 mln

  166(3.3%)

  3,3 mln

  231(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  78,7(2.7%)

  1,8 mln

  124(3.6%)

  527,8 tys

  35,8(1.1%)

  1,4 mln

  95,1(2.5%)

  1,7 mln

  119(2.6%)

  1,5 mln

  103(2.2%)

  1,3 mln

  88,5(1.8%)

  2,2 mln

  151(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  136(4.6%)

  3,9 mln

  261(7.6%)

  1,3 mln

  89,9(2.9%)

  1,5 mln

  100(2.7%)

  1,6 mln

  109(2.4%)

  1,7 mln

  118(2.6%)

  2,2 mln

  149(3%)

  2,2 mln

  150(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  349,5 tys

  23,6(0.8%)

  310,7 tys

  21,1(0.6%)

  355,4 tys

  24,1(0.8%)

  322,7 tys

  21,9(0.6%)

  393,9 tys

  26,9(0.6%)

  1,1 mln

  73,4(1.6%)

  1,1 mln

  74,3(1.5%)

  1,6 mln

  109(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  834,0 tys

  56,3(1.9%)

  1,5 mln

  101(2.9%)

  1,6 mln

  107(3.4%)

  1,4 mln

  93,1(2.5%)

  1,2 mln

  81,5(1.8%)

  1,3 mln

  85,6(1.9%)

  1,3 mln

  91,2(1.8%)

  1,5 mln

  103(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  69,0(2.3%)

  1,3 mln

  85,3(2.5%)

  1,1 mln

  77,0(2.5%)

  1,0 mln

  70,2(1.9%)

  1,2 mln

  83,1(1.8%)

  1,1 mln

  77,1(1.7%)

  1,3 mln

  89,2(1.8%)

  1,4 mln

  97,7(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  4,6(0.1%)

  121,6 tys

  8,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  187

  0,0(0%)

  1,1 mln

  73,7(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  552,5 tys

  37,3(1.3%)

  477,2 tys

  32,4(0.9%)

  346,2 tys

  23,5(0.8%)

  263,1 tys

  17,9(0.5%)

  308,1 tys

  21,0(0.5%)

  387,9 tys

  26,5(0.6%)

  352,9 tys

  24,2(0.5%)

  251,6 tys

  17,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  625,6 tys

  42,2(1.4%)

  752,5 tys

  51,1(1.5%)

  639,5 tys

  43,4(1.4%)

  247,5 tys

  16,8(0.4%)

  134,1 tys

  9,1(0.2%)

  154,9 tys

  10,6(0.2%)

  201,2 tys

  13,8(0.3%)

  245,1 tys

  16,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  181,4 tys

  12,2(0.4%)

  200,6 tys

  13,6(0.4%)

  211,6 tys

  14,4(0.5%)

  204,0 tys

  13,8(0.4%)

  274,4 tys

  18,7(0.4%)

  421,5 tys

  28,8(0.6%)

  152,1 tys

  10,5(0.2%)

  207,5 tys

  14,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,9 tys

  4,2(0.1%)

  64,2 tys

  4,4(0.1%)

  190,1 tys

  12,9(0.4%)

  195,7 tys

  13,3(0.4%)

  118,8 tys

  8,1(0.2%)

  189,1 tys

  12,9(0.3%)

  240,9 tys

  16,6(0.3%)

  189,0 tys

  13,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,3(0%)

  123,3 tys

  8,4(0.2%)

  155,5 tys

  10,5(0.3%)

  17,2 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  204,5 tys

  14,0(0.3%)

  153,1 tys

  10,5(0.2%)

  146,1 tys

  10,1(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,7 tys

  7,1(0.2%)

  115,0 tys

  7,9(0.2%)

  119,4 tys

  8,2(0.2%)

  115,7 tys

  8,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  84,2 tys

  5,7(0.2%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  64,4 tys

  4,4(0.1%)

  490,5 tys

  33,4(0.7%)

  649,3 tys

  44,4(1%)

  36,5 tys

  2,5(0.1%)

  104,6 tys

  7,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  99,6 tys

  6,7(0.2%)

  91,7 tys

  6,2(0.2%)

  106,8 tys

  7,2(0.2%)

  101,9 tys

  6,9(0.2%)

  146,7 tys

  10,0(0.2%)

  97,7 tys

  6,7(0.1%)

  95,7 tys

  6,6(0.1%)

  83,8 tys

  5,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  84,7 tys

  5,7(0.2%)

  71,3 tys

  4,8(0.1%)

  96,5 tys

  6,5(0.2%)

  77,7 tys

  5,3(0.1%)

  76,4 tys

  5,2(0.1%)

  78,7 tys

  5,4(0.1%)

  76,5 tys

  5,3(0.1%)

  31,1 tys

  2,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  41,3 tys

  2,8(0.1%)

  481,0 tys

  32,6(1%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  136

  0,0(0%)

  955

  0,1(0%)

  955

  0,1(0%)

  955

  0,1(0%)

  955

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  891

  0,1(0%)

  555

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dukla według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dukla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dukla, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dukla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,6 mln

  2,9 tys(100%)

  50,9 mln

  3,4 tys(100%)

  48,0 mln

  3,3 tys(100%)

  55,7 mln

  3,8 tys(100%)

  65,7 mln

  4,5 tys(100%)

  67,1 mln

  4,6 tys(100%)

  73,0 mln

  5,0 tys(100%)

  84,8 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,7 mln

  1,3 tys(45.2%)

  20,9 mln

  1,4 tys(41.1%)

  19,9 mln

  1,3 tys(41.5%)

  19,8 mln

  1,3 tys(35.6%)

  21,4 mln

  1,5 tys(32.6%)

  22,5 mln

  1,5 tys(33.5%)

  24,3 mln

  1,7 tys(33.3%)

  29,1 mln

  2,0 tys(34.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,0 mln

  807(27.5%)

  13,6 mln

  925(26.8%)

  12,7 mln

  865(26.6%)

  13,6 mln

  921(24.4%)

  15,1 mln

  1,0 tys(22.9%)

  15,6 mln

  1,1 tys(23.3%)

  16,1 mln

  1,1 tys(22.1%)

  16,1 mln

  1,1 tys(19%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,4 tys

  1,6(0.1%)

  940,8 tys

  63,8(1.8%)

  1,2 mln

  84,0(2.6%)

  1,2 mln

  82,6(2.2%)

  2,5 mln

  173(3.9%)

  1,6 mln

  110(2.4%)

  3,3 mln

  223(4.5%)

  6,5 mln

  447(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  617(21%)

  9,3 mln

  633(18.3%)

  8,7 mln

  588(18.1%)

  18,0 mln

  1,2 tys(32.3%)

  3,4 mln

  229(5.1%)

  3,3 mln

  229(5%)

  3,9 mln

  266(5.3%)

  3,6 mln

  249(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  699,7 tys

  47,2(1.6%)

  1,1 mln

  74,3(2.2%)

  1,2 mln

  78,6(2.4%)

  1,2 mln

  82,7(2.2%)

  4,1 mln

  280(6.3%)

  3,4 mln

  235(5.1%)

  1,5 mln

  102(2%)

  2,2 mln

  149(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  150,5 tys

  10,2(0.3%)

  1,3 mln

  86,3(2.5%)

  372,0 tys

  25,2(0.8%)

  237,4 tys

  16,1(0.4%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  88,3 tys

  6,0(0.1%)

  720,7 tys

  49,5(1%)

  640,7 tys

  44,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  433,0 tys

  29,2(1%)

  336,5 tys

  22,8(0.7%)

  434,7 tys

  29,5(0.9%)

  489,5 tys

  33,2(0.9%)

  353,8 tys

  24,1(0.5%)

  447,3 tys

  30,6(0.7%)

  554,7 tys

  38,1(0.8%)

  498,8 tys

  34,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  496,7 tys

  33,5(1.1%)

  1,1 mln

  76,0(2.2%)

  614,7 tys

  41,7(1.3%)

  239,9 tys

  16,3(0.4%)

  333,3 tys

  22,7(0.5%)

  286,7 tys

  19,6(0.4%)

  485,9 tys

  33,4(0.7%)

  345,1 tys

  23,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,8 tys

  0,7(0%)

  987

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  10,3(0.2%)

  311,4 tys

  21,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  456,9 tys

  30,8(1%)

  512,5 tys

  34,8(1%)

  425,6 tys

  28,9(0.9%)

  302,5 tys

  20,5(0.5%)

  288,3 tys

  19,7(0.4%)

  242,4 tys

  16,6(0.4%)

  306,6 tys

  21,1(0.4%)

  279,6 tys

  19,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,9 tys

  3,9(0.1%)

  937,7 tys

  63,6(1.8%)

  1,4 mln

  96,2(3%)

  55,7 tys

  3,8(0.1%)

  117,4 tys

  8,0(0.2%)

  48,2 tys

  3,3(0.1%)

  43,8 tys

  3,0(0.1%)

  279,0 tys

  19,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  129,9 tys

  8,8(0.3%)

  145,2 tys

  9,9(0.3%)

  119,7 tys

  8,1(0.2%)

  135,6 tys

  9,2(0.2%)

  129,0 tys

  8,8(0.2%)

  188,3 tys

  12,9(0.3%)

  360,1 tys

  24,7(0.5%)

  206,4 tys

  14,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  141,3 tys

  9,5(0.3%)

  159,9 tys

  10,8(0.3%)

  350,6 tys

  23,8(0.7%)

  163,1 tys

  11,1(0.3%)

  176,2 tys

  12,0(0.3%)

  172,7 tys

  11,8(0.3%)

  198,6 tys

  13,6(0.3%)

  193,3 tys

  13,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,3(0%)

  123,3 tys

  8,4(0.2%)

  155,5 tys

  10,5(0.3%)

  17,2 tys

  1,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  204,5 tys

  14,0(0.3%)

  153,1 tys

  10,5(0.2%)

  146,1 tys

  10,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  75,0 tys

  5,1(0.2%)

  84,8 tys

  5,8(0.2%)

  78,8 tys

  5,4(0.1%)

  103,0 tys

  7,0(0.2%)

  137,5 tys

  9,4(0.2%)

  121,2 tys

  8,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  113,8 tys

  7,7(0.3%)

  152,8 tys

  10,4(0.3%)

  123,7 tys

  8,4(0.3%)

  126,4 tys

  8,6(0.2%)

  139,5 tys

  9,5(0.2%)

  125,2 tys

  8,6(0.2%)

  109,0 tys

  7,5(0.1%)

  117,5 tys

  8,1(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  3,0(0.1%)

  74,6 tys

  5,1(0.1%)

  73,3 tys

  5,0(0.1%)

  74,0 tys

  5,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,0

  0,0(0%)

  34,2 tys

  2,3(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,1

  0,0(0%)

  815

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  59,1 tys

  4,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  2,6(0.1%)

  73,4 tys

  5,0(0.1%)

  41,8 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  35,1 tys

  2,4(0.1%)

  238,5 tys

  16,2(0.5%)

  94,3 tys

  6,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dukla - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 391 mieszkańców gminy Dukla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 648 kobiet oraz 1 743 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców gminy Dukla, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Dukla mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dukla największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w gminie Dukla mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 267 dzieci (143 dziewczynki oraz 124 chłopców). Dostępnych było 271 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dukla mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (43 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,6% mieszkańców gminy Dukla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 668 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 169 uczniów (595 kobiet oraz 574 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dukla placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 187 uczniów (569 kobiet oraz 618 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,27.

  W gminie Dukla znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów (17 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dukla placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 80 uczniów (50 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Dukla w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dukla
  13,1%
  Podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,4%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Dukla
  8,2%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,2%
  Podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,5%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  20,9%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Dukla
  1,8%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 668 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Dukla
  668,0
  Województwo
  849,0
  Kraj
  873,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,52
  Podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 271 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dukla) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 267 Dzieci
 • 143 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,6%
  46,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 58 3 lata
 • 58
 • 66 4 lata
 • 66
 • 71 5 lata
 • 71
 • 66 6 lat
 • 66
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 29 3 lata
 • 29
 • 35 4 lata
 • 35
 • 36 5 lata
 • 36
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 29 3 lata
 • 29
 • 31 4 lata
 • 31
 • 35 5 lata
 • 35
 • 26 6 lat
 • 26
 • 133 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dukla(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dukla aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne w Dukli
  Publiczne
  13 433-17-72
  ul. Kościuszki 13
  38-450 Dukla
  7169-
 • Szkoły podstawowe w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dukla) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 1 169 Uczniowie
 • 595 Kobiety
  (uczniowie)
 • 574 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 142 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 159 Absolwenci 2016
 • 74 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Dukla
  14,8
  Województwo
  15,5
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 107,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Dukla
  94,27
  Województwo
  93,09
  Polska
  95,46
 • 92,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Dukla
  92,98
  Województwo
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dukla) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dukla) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dukla(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dukla aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dukli
  Publiczna
  13 433-15-70
  13 433-15-70
  ul. Kościuszki 13
  38-450 Dukla
  21459-
  Szkoła Podstawowa w Równem (Maria i Michał Krukierkowie)
  Publiczna
  13 433-30-08
  13 433-30-08
  ul. Długa 41
  38-451 Równe
  9139-
  Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich (Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 431-75-04
  13 431-75-04
  Łęki Dukielskie 74
  38-456 Łęki Dukielskie
  8125-
  Szkoła Podstawowwa Jasionka
  Publiczna
  13 433-00-95
  13 433-00-95
  Jasionka 74
  38-450 Jasionka
  7108-
  Szkoła Podstawowa w Tylawie
  Publiczna
  13 433-07-09
  13 433-07-09
  ul. Tylawa 26
  38-454 Tylawa
  793-
  Szkoła Podstawowa w Iwli (Bohaterów Operacji Karpacko - Dukielskiej)
  Publiczna
  13 433-00-03
  13 433-00-03
  Iwla 22
  38-450 Iwla
  66216
  Szkołą Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 433-00-05
  13 433-00-05
  ul. Szkolna 7
  38-450 Głojsce
  75917
  Szkoła Podstawowa w Wietrznie
  Publiczna
  13 433-30-04
  13 433-30-04
  Wietrzno 22A
  38-451 Wietrzno
  75419
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dukla) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,0%
  32,0%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  12,5
  Województwo
  27,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 36 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 25 angielski
 • 11 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dukla(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dukla aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli w Dukli (Święty Jan z Dukli)
  Publiczne
  13 433-00-08
  13 433-00-08
  ul. Armii Krajowej 1
  38-450 Dukla
  370-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dukla, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dukla - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dukla

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • schroniska: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 3)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Dukla: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Dukla 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 127 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 2 971)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 880)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 56)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 30)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 420)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 305)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 203)
  • taneczne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 39)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 54)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Dukla działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 21 706 zwiedzających, co daje 14 940 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Dukla działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 35 048 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 498 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Dukla działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 5 111 wolumenów w tym ziobry specjalne: 64. Odnotowano 3 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 593 wolumeny. Odnotowano 27 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Dukla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dukla działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 403 członków. Zarejestrowano 379 ćwiczących (mężczyźni: 312, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 193, dziewczęta do lat 18: 62). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dukla w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dukla - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dukla i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Dukla odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Dukla znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dukla
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dukla w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 41,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  41,4
  Województwo
  55,0
  Cała Polska
  61,5
 • 6,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Dukla
  6,9
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cała Polska
  6,5
 • 34,54 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  34,5
  woj. podkarpackie
  58,5
  Cała Polska
  69,2
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Dukla
  16,7
  woj. podkarpackie
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Dukla
  83,3
  Podkarpackie
  106,3
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami