Gmina Dubiecko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Dubiecko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dubiecko to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego. Gmina Dubiecko ma 9 139 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dubiecko.
 • 9 139 Liczba mieszkańców
 • 154,3 km² Powierzchnia
 • 60 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPR Tablice rejestracyjne
 • Jacek Jan Grzegorzak Wójt gminy
Gmina Dubiecko na mapie
Identyfikatory
 • 22.392449.8279 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1813023
Herb gminy Dubiecko
Gmina Dubiecko herb

Gmina Dubiecko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-750Poczta Dubiecko
37-752Poczta Bachórzec

Gmina Dubiecko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dubiecko)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dubiecko
(16) 651-11-56
(16) 651-11-56
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Gmina Dubiecko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Dubiecko ma 9 139 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dubiecko zawarli w 2019 roku 46 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  32,3% mieszkańców gminy Dubiecko jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dubiecko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,05 na 1000 mieszkańców gminy Dubiecko. W 2019 roku urodziło się 80 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,4% zgonów w gminie Dubiecko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w gminie Dubiecko były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dubiecko przypada 11.76 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 125 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dubiecko -80. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  61,1% mieszkańców gminy Dubiecko jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 139 Liczba mieszkańców
 • 4 610 Kobiety
 • 4 529 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dubiecko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dubiecko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dubiecko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  Podkarpackie
  41,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  32,3%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,2%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Dubiecko
  8,9%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Dubiecko
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dubiecko w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Dubiecko
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 46 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dubiecko w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  Podkarpackie
  0,3
  Cały kraj
  -0,9
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dubiecko w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dubiecko w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dubiecko w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dubiecko w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80 Urodzenia żywe
 • 41 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 39 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,8%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,7
  Podkarpackie
  9,7
  Polska
  9,8
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Dubiecko
  37,8
  Województwo
  38,8
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 293 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 373 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 253 Waga 3000g - 3499g
 • 253
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Dubiecko
  1,25
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Dubiecko
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Dubiecko
  0,76
  woj. podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Dubiecko w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 108 Zgony
 • 54 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Dubiecko
  11,8
  woj. podkarpackie
  9,4
  Cała Polska
  10,7
 • 103,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Dubiecko
  103,8
  woj. podkarpackie
  97,2
  Cała Polska
  109,3
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,5
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  Podkarpackie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,4%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Dubiecko
  22,9%
  woj. podkarpackie
  25,2%
  Polska
  26,5%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Dubiecko
  4,1%
  Województwo
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Cały kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Cały kraj
  70,4
 • 212,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Dubiecko
  212,8
  Podkarpackie
  236,9
  Cała Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 393,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 327,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Dubiecko
  393,4
  Podkarpackie
  403,2
  Kraj
  421,0
 • 36,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Dubiecko
  36,5
  woj. podkarpackie
  56,6
  Kraj
  69,5
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,3
  woj. podkarpackie
  25,3
  Cały kraj
  35,1
 • 13,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,5
  woj. podkarpackie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Dubiecko
  1,5%
  Podkarpackie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 125 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dubiecko w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubiecko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dubiecko oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dubiecko to 2 988 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dubiecko to 5,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Dubiecko to 125,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,96% mieszkań posiada łazienkę, 54,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 988 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 326,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubiecko
  326,80
  Województwo
  319,10
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Dubiecko
  85,70 m2
  Podkarpackie
  82,20 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  28,00 m2
  Podkarpackie
  26,20 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Dubiecko
  3,96
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,06
  Województwo
  3,13
  Polska
  2,59
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,76
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dubiecko
  4,16
  Podkarpackie
  4,73
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 211 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dubiecko
  5,55
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 23,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Dubiecko
  23,09
  woj. podkarpackie
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 4 784 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 125,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dubiecko
  125,9 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Dubiecko
  0,52 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 83,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Dubiecko
  83,10%
  woj. podkarpackie
  94,79%
  Cały kraj
  96,93%
 • 79,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  79,48%
  Województwo
  91,92%
  Cała Polska
  93,92%
 • 73,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Dubiecko
  73,96%
  Podkarpackie
  89,84%
  Polska
  91,66%
 • 54,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  54,85%
  Województwo
  78,46%
  Kraj
  82,84%
 • 38,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Dubiecko
  38,02%
  Podkarpackie
  74,06%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Dubiecko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Dubiecko na 1000 mieszkańców pracuje 77osób . 64,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubiecko wynosiło w 2020 roku 14,3% (15,8% wśród kobiet i 13,0% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubiecko wynosiło 3 784,27 PLN, co odpowiada 73.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubiecko 420 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 72 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -348.

  68,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dubiecko pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,9% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dubiecko
  77,0
  Województwo
  221,0
  Cała Polska
  255,0
 • 13,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,7% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Gmina
  14,3%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dubiecko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dubiecko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dubiecko w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 784 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 784 PLN
  Województwo
  4 388 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dubiecko w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 420 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -348 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Przemysł i budownictwo
 • 2,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dubiecko w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 707 Pracujący ogółem
 • 456 Kobiety
 • 251 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dubiecko w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,8
  Podkarpackie
  63,7
  Kraj
  68,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dubiecko
  34,1
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 115,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  115,0
  Województwo
  114,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dubiecko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Dubiecko w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 539 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 46 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (32) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dubiecko najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (519) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,7% (225) podmiotów, a 57,3% (309) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dubiecko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (39.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 539 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 225 Przemysł i budownictwo
 • 309 Pozostała działalność
 • 46 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dubiecko w 2020 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dubiecko w 2020 roku
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 519 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 519
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 539 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 539
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 165 Budownictwo
 • 165
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 44 Przetwórstwo przemysłowe
 • 44
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubiecko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Dubiecko stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 66 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dubiecko wynosi 67,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dubiecko najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,23 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,74 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,28 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,66 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dubiecko.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 66
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 7,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,19
  Podkarpackie
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 3,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubiecko
  3,74
  Województwo
  7,01
  Cały kraj
  12,25
 • 1,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dubiecko
  1,66
  Podkarpackie
  6,10
  Polska
  5,17
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  woj. podkarpackie
  1,52
  Cała Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubiecko
  0,22
  woj. podkarpackie
  0,29
  Cały kraj
  0,37
 • 3,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dubiecko
  3,23
  woj. podkarpackie
  8,68
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  67%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Dubiecko
  65%
  woj. podkarpackie
  70%
  Kraj
  65%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Dubiecko
  41%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Dubiecko
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  woj. podkarpackie
  87%
  Polska
  87%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  43%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Gmina Dubiecko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dubiecko wyniosła w 2019 roku 45,7 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Dubiecko - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dubiecko wyniosła w 2019 roku 47,1 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4.2%). W budżecie gminy Dubiecko wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 385 złotych na mieszkańca (7,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,8 mln

  3,2 tys(100%)

  32,4 mln

  3,4 tys(100%)

  30,6 mln

  3,2 tys(100%)

  29,2 mln

  3,1 tys(100%)

  37,5 mln

  4,0 tys(100%)

  38,4 mln

  4,1 tys(100%)

  44,3 mln

  4,8 tys(100%)

  45,7 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  1,1 tys(34.8%)

  11,7 mln

  1,2 tys(36.2%)

  11,5 mln

  1,2 tys(37.5%)

  12,5 mln

  1,3 tys(42.7%)

  12,4 mln

  1,3 tys(33%)

  12,8 mln

  1,4 tys(33.2%)

  13,3 mln

  1,4 tys(29.9%)

  15,1 mln

  1,6 tys(33%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  375(11.6%)

  3,8 mln

  404(11.8%)

  3,5 mln

  376(11.5%)

  3,6 mln

  386(12.4%)

  3,5 mln

  377(9.3%)

  3,8 mln

  413(10%)

  3,9 mln

  421(8.8%)

  4,2 mln

  463(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  757(23.4%)

  7,0 mln

  745(21.7%)

  7,7 mln

  821(25.2%)

  7,7 mln

  822(26.3%)

  13,6 mln

  1,5 tys(36.2%)

  3,0 mln

  321(7.7%)

  3,2 mln

  347(7.2%)

  3,5 mln

  385(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  199(6.1%)

  2,3 mln

  243(7.1%)

  1,1 mln

  117(3.6%)

  832,2 tys

  89,0(2.8%)

  1,4 mln

  154(3.8%)

  1,2 mln

  132(3.2%)

  3,6 mln

  394(8.2%)

  3,4 mln

  368(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  828,7 tys

  87,0(2.7%)

  1,1 mln

  120(3.5%)

  1,4 mln

  153(4.7%)

  1,9 mln

  201(6.4%)

  4,2 mln

  452(11.2%)

  3,0 mln

  324(7.8%)

  4,4 mln

  481(10%)

  2,1 mln

  227(4.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,6 mln

  270(8.3%)

  2,5 mln

  266(7.7%)

  2,8 mln

  302(9.3%)

  346,2 tys

  37,0(1.2%)

  110,0 tys

  11,8(0.3%)

  154,3 tys

  16,6(0.4%)

  1,0 mln

  112(2.3%)

  590,3 tys

  64,6(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  596,6 tys

  62,7(1.9%)

  467,5 tys

  49,6(1.4%)

  443,2 tys

  47,3(1.4%)

  447,2 tys

  47,8(1.5%)

  460,3 tys

  49,4(1.2%)

  515,6 tys

  55,6(1.3%)

  619,1 tys

  67,0(1.4%)

  587,6 tys

  64,3(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  248,4 tys

  26,1(0.8%)

  161,4 tys

  17,1(0.5%)

  110,6 tys

  11,8(0.4%)

  100,7 tys

  10,8(0.3%)

  133,3 tys

  14,3(0.4%)

  119,9 tys

  12,9(0.3%)

  232,6 tys

  25,2(0.5%)

  559,9 tys

  61,2(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  106(3.3%)

  825,5 tys

  87,5(2.5%)

  600,5 tys

  64,0(2%)

  523,0 tys

  55,9(1.8%)

  540,4 tys

  58,0(1.4%)

  481,2 tys

  51,9(1.3%)

  470,6 tys

  50,9(1.1%)

  462,8 tys

  50,6(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  825,7 tys

  86,7(2.7%)

  409,4 tys

  43,4(1.3%)

  198,6 tys

  21,2(0.6%)

  212,4 tys

  22,7(0.7%)

  199,9 tys

  21,5(0.5%)

  199,8 tys

  21,5(0.5%)

  343,9 tys

  37,2(0.8%)

  389,3 tys

  42,6(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  270,8 tys

  28,4(0.9%)

  342,2 tys

  36,3(1.1%)

  331,6 tys

  35,4(1.1%)

  250,6 tys

  26,8(0.9%)

  249,2 tys

  26,8(0.7%)

  259,5 tys

  28,0(0.7%)

  345,3 tys

  37,4(0.8%)

  341,8 tys

  37,4(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  651,0 tys

  68,4(2.1%)

  907,1 tys

  96,2(2.8%)

  163,8 tys

  17,5(0.5%)

  135,3 tys

  14,5(0.5%)

  167,7 tys

  18,0(0.4%)

  134,3 tys

  14,5(0.3%)

  285,2 tys

  30,9(0.6%)

  325,1 tys

  35,6(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  154,8 tys

  16,3(0.5%)

  165,5 tys

  17,5(0.5%)

  182,8 tys

  19,5(0.6%)

  196,2 tys

  21,0(0.7%)

  221,1 tys

  23,7(0.6%)

  216,2 tys

  23,3(0.6%)

  222,6 tys

  24,1(0.5%)

  254,6 tys

  27,8(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,8 tys

  7,9(0.2%)

  104,1 tys

  11,0(0.3%)

  72,5 tys

  7,7(0.2%)

  77,2 tys

  8,3(0.3%)

  119,0 tys

  12,8(0.3%)

  121,3 tys

  13,1(0.3%)

  113,6 tys

  12,3(0.3%)

  159,0 tys

  17,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  94,3 tys

  9,9(0.3%)

  101,4 tys

  10,8(0.3%)

  108,2 tys

  11,5(0.4%)

  96,0 tys

  10,3(0.3%)

  95,1 tys

  10,2(0.3%)

  114,1 tys

  12,3(0.3%)

  91,1 tys

  9,9(0.2%)

  119,0 tys

  13,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  82,4 tys

  8,8(0.3%)

  104,7 tys

  11,2(0.4%)

  16,3 tys

  1,8(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  143,7 tys

  15,6(0.3%)

  97,6 tys

  10,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  48,8 tys

  5,1(0.2%)

  51,6 tys

  5,5(0.2%)

  46,2 tys

  4,9(0.2%)

  66,5 tys

  7,1(0.2%)

  75,4 tys

  8,1(0.2%)

  61,9 tys

  6,7(0.2%)

  67,6 tys

  7,3(0.2%)

  84,4 tys

  9,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  813

  0,1(0%)

  323,2 tys

  34,3(1%)

  71,0 tys

  7,6(0.2%)

  63,0 tys

  6,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  3,4(0.1%)

  35,8 tys

  3,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,8 tys

  2,1(0.1%)

  34,9 tys

  3,7(0.1%)

  86,1 tys

  9,2(0.3%)

  81,7 tys

  8,7(0.3%)

  22,2 tys

  2,4(0.1%)

  21,7 tys

  2,3(0.1%)

  20,0 tys

  2,2(0%)

  22,2 tys

  2,4(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  15,2 tys

  1,6(0%)

  30,9 tys

  3,3(0.1%)

  29,0 tys

  3,1(0.1%)

  32,0 tys

  3,4(0.1%)

  20,2 tys

  2,2(0.1%)

  16,7 tys

  1,8(0%)

  6,2 tys

  0,7(0%)

  8,1 tys

  0,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dubiecko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,9 mln

  3,1 tys(100%)

  35,0 mln

  3,7 tys(100%)

  31,2 mln

  3,3 tys(100%)

  29,9 mln

  3,2 tys(100%)

  37,2 mln

  4,0 tys(100%)

  40,0 mln

  4,3 tys(100%)

  43,8 mln

  4,7 tys(100%)

  47,1 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,2 mln

  1,5 tys(47.7%)

  14,8 mln

  1,6 tys(42.4%)

  14,5 mln

  1,5 tys(46.6%)

  14,6 mln

  1,6 tys(48.8%)

  15,5 mln

  1,7 tys(41.6%)

  16,3 mln

  1,8 tys(40.7%)

  17,3 mln

  1,9 tys(39.5%)

  18,8 mln

  2,1 tys(40%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,8 mln

  504(16.1%)

  5,3 mln

  561(15.1%)

  5,9 mln

  629(18.9%)

  5,9 mln

  629(19.7%)

  5,9 mln

  634(15.9%)

  6,3 mln

  675(15.6%)

  6,3 mln

  683(14.4%)

  6,8 mln

  744(14.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  646(20.6%)

  6,0 mln

  636(17.1%)

  6,6 mln

  702(21.1%)

  6,5 mln

  693(21.7%)

  12,4 mln

  1,3 tys(33.3%)

  1,7 mln

  186(4.3%)

  1,8 mln

  193(4.1%)

  2,0 mln

  215(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  121,4 tys

  12,8(0.4%)

  18,6 tys

  2,0(0.1%)

  91,2 tys

  9,7(0.3%)

  547,3 tys

  58,5(1.8%)

  964,4 tys

  104(2.6%)

  950,9 tys

  103(2.4%)

  2,6 mln

  286(6%)

  1,7 mln

  182(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  530,5 tys

  55,7(1.8%)

  695,5 tys

  73,7(2%)

  54,7 tys

  5,8(0.2%)

  545,4 tys

  58,3(1.8%)

  318,6 tys

  34,2(0.9%)

  565,8 tys

  61,0(1.4%)

  1,2 mln

  125(2.6%)

  1,3 mln

  139(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  299,1 tys

  31,4(1%)

  487,7 tys

  51,7(1.4%)

  725,0 tys

  77,3(2.3%)

  772,7 tys

  82,7(2.6%)

  937,8 tys

  101(2.5%)

  945,6 tys

  102(2.4%)

  1,2 mln

  127(2.7%)

  968,0 tys

  106(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,9 mln

  195(6.2%)

  1,7 mln

  178(4.8%)

  1,8 mln

  193(5.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,7 tys

  11,8(0.3%)

  128,6 tys

  13,9(0.3%)

  143,2 tys

  15,5(0.3%)

  706,2 tys

  77,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  670,4 tys

  70,4(2.2%)

  5,0 mln

  533(14.3%)

  683,1 tys

  72,8(2.2%)

  285,2 tys

  30,5(1%)

  367,5 tys

  39,5(1%)

  270,5 tys

  29,2(0.7%)

  283,3 tys

  30,7(0.6%)

  390,5 tys

  42,7(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  850,1 tys

  89,3(2.8%)

  339,9 tys

  36,0(1%)

  167,9 tys

  17,9(0.5%)

  173,0 tys

  18,5(0.6%)

  159,9 tys

  17,2(0.4%)

  159,8 tys

  17,2(0.4%)

  296,8 tys

  32,1(0.7%)

  347,5 tys

  38,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0 tys

  3,2(0.1%)

  3,8

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,6 tys

  8,0(0.2%)

  271,1 tys

  29,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  139,2 tys

  14,6(0.5%)

  150,0 tys

  15,9(0.4%)

  165,6 tys

  17,7(0.5%)

  179,2 tys

  19,2(0.6%)

  203,8 tys

  21,9(0.5%)

  201,9 tys

  21,8(0.5%)

  202,9 tys

  22,0(0.5%)

  238,3 tys

  26,1(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  82,4 tys

  8,8(0.3%)

  104,7 tys

  11,2(0.3%)

  16,3 tys

  1,8(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  143,7 tys

  15,6(0.3%)

  97,6 tys

  10,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,7 tys

  2,1(0.1%)

  47,8 tys

  5,1(0.1%)

  36,7 tys

  3,9(0.1%)

  27,4 tys

  2,9(0.1%)

  53,0 tys

  5,7(0.1%)

  52,0 tys

  5,6(0.1%)

  60,5 tys

  6,5(0.1%)

  90,9 tys

  9,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  118,2 tys

  12,4(0.4%)

  132,9 tys

  14,1(0.4%)

  127,3 tys

  13,6(0.4%)

  83,6 tys

  8,9(0.3%)

  128,1 tys

  13,8(0.3%)

  229,3 tys

  24,7(0.6%)

  244,7 tys

  26,5(0.6%)

  89,5 tys

  9,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  48,3 tys

  5,2(0.2%)

  83,9 tys

  9,0(0.3%)

  145,5 tys

  15,6(0.4%)

  33,9 tys

  3,7(0.1%)

  36,2 tys

  3,9(0.1%)

  64,9 tys

  7,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,2 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  750

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  6,5 tys

  0,7(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  5,5 tys

  0,6(0%)

  7,8 tys

  0,8(0%)

  5,1 tys

  0,5(0%)

  472

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  5,1(0.2%)

  89,9 tys

  9,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  691

  0,1(0%)

  274,7 tys

  29,1(0.8%)

  60,2 tys

  6,4(0.2%)

  35,3 tys

  3,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,8 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  31,1 tys

  3,3(0.1%)

  38,9 tys

  4,1(0.1%)

  41,7 tys

  4,4(0.1%)

  18,6 tys

  2,0(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  -46,0

  -0,0(-0%)

  33,5 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dubiecko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 202 mieszkańców gminy Dubiecko jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 059 kobiet oraz 1 143 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,7% mieszkańców gminy Dubiecko, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy gminy Dubiecko mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dubiecko największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  W roku 2018 w gminie Dubiecko mieściły się 4 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 183 dzieci (95 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 181 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubiecko mieściły się 2 przedszkola, w których do 3 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (45 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 85 miejsc.

  15,7% mieszkańców gminy Dubiecko w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 779 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 48 oddziałach uczyło się 712 uczniów (363 kobiety oraz 349 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubiecko placówkę miało 9 szkół podstawowych, w których w 52 oddziałach uczyło się 725 uczniów (340 kobiet oraz 385 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,24.

  W gminie Dubiecko znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 56 uczniów (39 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubiecko placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 141 uczniów (98 kobiet oraz 43 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W gminie Dubiecko znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 95 uczniów (44 kobiety oraz 51 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dubiecko placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 168 uczniów (78 kobiet oraz 90 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 62 absolwentów.

  W gminie Dubiecko znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 29 uczniów (0 kobiet oraz 29 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,7 uczniów. 14,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 11,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Dubiecko w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,4%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,7%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Dubiecko
  8,6%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,3%
  Podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Dubiecko
  25,7%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Dubiecko
  7,0%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Dubiecko
  26,3%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Dubiecko
  1,9%
  Podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 779 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Dubiecko
  779,0
  Podkarpackie
  849,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,40
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 181 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dubiecko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 183 Dzieci
 • 95 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 42 3 lata
 • 42
 • 52 4 lata
 • 52
 • 54 5 lata
 • 54
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 31 4 lata
 • 31
 • 30 5 lata
 • 30
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 21 4 lata
 • 21
 • 24 5 lata
 • 24
 • 18 6 lat
 • 18
 • 106 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dubiecko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubiecko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-06
  ul. Krasickiego 5A
  37-750 Dubiecko
  3748
  Samorządowe Przedszkole w Przedmieściu Dubieckim
  Publiczne
  ul. Przedmieście Dubieckie 140
  37-750 Przedmieście Dubieckie
  115-
  Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska
  Niepubliczne
  50 603-95-25
  ul. Targowa 6
  37-755 Dubiecko
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 712 Uczniowie
 • 363 Kobiety
  (uczniowie)
 • 349 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Absolwenci 2016
 • 53 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Dubiecko
  14,8
  woj. podkarpackie
  15,5
  Kraj
  17,3
 •  
 • 65,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 52,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 897 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 712 angielski
 • 185 niemiecki
 •  
 • 90,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Dubiecko
  90,24
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 90,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,11
  Województwo
  92,29
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dubiecko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dubiecko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dubiecko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubiecko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (Ignacy Krasicki)
  Publiczna
  16 651-22-00
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  1527435
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Nienadowa
  Publiczna
  16 651-22-40
  ul. Nienadowa 373
  37-750 Nienadowa
  711215
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu
  Publiczna
  16 651-12-10
  Bachórzec 188A
  37-750 Bachórzec
  710615
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim
  Publiczna
  ul. Przedmieście Dubieckie 140
  37-750 Przedmieście Dubieckie
  792-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani (-)
  Publiczna
  16 651-19-62
  Iskań 27
  37-750 Iskań
  66912
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Drohobyczce
  Publiczna
  16 651-21-20
  Drohobyczka 52
  37-750 Drohobyczka
  3326
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej
  Publiczna
  16 651-10-51
  Nienadowa 133
  37-750 Nienadowa
  2195
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku Nienadowskim
  Publiczna
  16 651-16-15
  Hucisko Nienadowskie 129
  37-750 Hucisko Nienadowskie
  2156
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,6%
  30,4%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Dubiecko
  18,7
  Podkarpackie
  27,4
  Kraj
  26,2
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 95 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Dubiecko
  11,9
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Dubiecko
  14,5
  woj. podkarpackie
  23,0
  Polska
  17,9
 •  
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 343 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 173 niemiecki
 • 170 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dubiecko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dubiecko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  16 651-10-16
  16 651-10-77
  Nienadowa 555
  37-750 Nienadowa
  8102-
  Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-12
  16 651-10-12
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  37016
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  16 651-10-16
  16 651-10-77
  Nienadowa 555
  37-750 Nienadowa
  354-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  16 651-10-16
  16 651-10-75
  Nienadowa 555
  37-750 Nienadowa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dubiecko, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubiecko - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dubiecko

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Dubiecko znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 450)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Dubiecko: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dubiecko 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 190 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 80)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 190)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 140)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 172)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 82)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 271)
  • teatralne: 5 (członkowie: 118)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 43)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Dubiecko działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 496 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 40 032 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Dubiecko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dubiecko działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 244 członków. Zarejestrowano 262 ćwiczących (mężczyźni: 166, kobiety: 96, chłopcy do lat 18: 124, dziewczęta do lat 18: 94). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dubiecko w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dubiecko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dubiecko i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Dubiecko odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Dubiecko znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dubiecko
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dubiecko w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 10,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  10,9
  Województwo
  55,0
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  6,5
 • 10,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  10,9
  Województwo
  58,5
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Dubiecko
  0,0
  Województwo
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  woj. podkarpackie
  106,3
  Kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dubiecko w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 90,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  90,8 km
  Województwo
  361,2 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,5 km
  Województwo
  3,0 km
  Cały kraj
  4,1 km