Gmina Czyżew w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja)

Gmina Czyżew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Czyżew to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Gmina Czyżew ma 6 431 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Czyżew.
 • 6 431 Liczba mieszkańców
 • 130,4 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BWM Tablice rejestracyjne
 • Anna Bogucka Burmistrz gminy
Gmina Czyżew na mapie
Identyfikatory
 • 22.312352.7975 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2013033
Herb gminy Czyżew
Gmina Czyżew herb
Flaga gminy Czyżew
Gmina Czyżew flaga

Gmina Czyżew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-220Poczta Czyżew

Gmina Czyżew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Czyżew)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Czyżewie
(86) 275-50-36
(86) 275-51-16
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Gmina Czyżew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Czyżew ma 6 431 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Czyżew zawarli w 2017 roku 27 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,4% mieszkańców gminy Czyżew jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Czyżew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,55 na 1000 mieszkańców gminy Czyżew. W 2017 roku urodziło się 67 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 485 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,9% zgonów w gminie Czyżew spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Czyżew były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Czyżew przypada 11.71 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 47 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 98 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Czyżew -51. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców gminy Czyżew jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 431 Liczba mieszkańców
 • 3 179 Kobiety
 • 3 252 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Czyżew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Czyżew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Czyżew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Czyżew
  40,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,4%
  Województwo
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Czyżew
  10,6%
  Województwo
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Czyżew
  0,3%
  Podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Czyżew w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  4,2
  woj. podlaskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Czyżew
  1,0
  woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,7
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Czyżew w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Czyżew
  -1,6
  Podlaskie
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Czyżew w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Czyżew w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Czyżew w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Czyżew w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 67 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Czyżew
  10,4
  Województwo
  10,2
  Kraj
  10,5
 • 44,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  44,7
  woj. podlaskie
  43,1
  Kraj
  44,2
 • 11.41 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.41
 • 36.49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.49
 • 116.78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 116.78
 • 89.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89.74
 • 38.82 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.82
 • 6.93 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.93
 • 3 485 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 405 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 563 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Czyżew
  3 485 g
  Województwo
  3 447 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 212 Waga 3500g - 3999g
 • 212
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Czyżew
  1,50
  Podlaskie
  1,40
  Kraj
  1,45
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Czyżew
  0,73
  Podlaskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  Województwo
  0,96
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Czyżew w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,5%
  60,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,7
  woj. podlaskie
  10,3
  Cały kraj
  10,1
 • 118,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Czyżew
  118,0
  Podlaskie
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Czyżew
  1,8
  Podlaskie
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Czyżew
  2,7
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,2%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Czyżew
  22,3%
  Podlaskie
  25,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Czyżew
  6,9%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 262,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  262,3
  woj. podlaskie
  259,5
  Kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 555,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 605,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 506,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  555,4
  Podlaskie
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 63,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,9
  Województwo
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 31,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,1
  Podlaskie
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 3,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Czyżew
  0,3%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 47 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 98 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -51 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Czyżew w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czyżew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Czyżew oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Czyżew to 1 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 297 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Czyżew to 6,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Czyżew to 185,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,68% mieszkań posiada łazienkę, 72,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,44% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 924 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 297,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Czyżew
  297,40
  Województwo
  375,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 100,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,00 m2
  woj. podlaskie
  76,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,70 m2
  woj. podlaskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Czyżew
  4,95
  Podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,36
  Województwo
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 19 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Czyżew
  2,95
  Podlaskie
  4,24
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 13 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 122 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Czyżew
  6,42
  woj. podlaskie
  4,26
  Kraj
  3,91
 • 18,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  18,97
  Podlaskie
  18,06
  Polska
  18,14
 • 3 520 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 185,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  185,3 m2
  Podlaskie
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  0,55 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Czyżew
  92,98%
  Podlaskie
  93,11%
  Kraj
  96,79%
 • 84,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  84,46%
  woj. podlaskie
  88,61%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,68%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Kraj
  91,31%
 • 72,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Czyżew
  72,19%
  woj. podlaskie
  78,57%
  Cała Polska
  82,12%
 • 2,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,44%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Czyżew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Czyżew na 1000 mieszkańców pracuje 235 osób . 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Czyżew wynosiło w 2017 roku 5,6% (5,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czyżew wynosiło 4 225,48 PLN, co odpowiada 93.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czyżew 143 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 130 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -13.

  62,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czyżew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,7% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Czyżew
  235,0
  Województwo
  192,0
  Kraj
  247,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,1% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Gmina
  5,6%
  Podlaskie
  8,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Czyżew w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Czyżew w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Czyżew w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 225 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 225 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Czyżew w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 143 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 130 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -13 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 67,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,0% Pozostałe
 • 20,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Czyżew w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 514 Pracujący ogółem
 • 698 Kobiety
 • 816 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Czyżew w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,5
  Województwo
  60,8
  Cały kraj
  63,4
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  woj. podlaskie
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 106,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Czyżew
  106,0
  Podlaskie
  117,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Czyżew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Czyżew w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 459 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 371 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (23) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Czyżew najwięcej (27) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (443) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (116) podmiotów, a 70,2% (322) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czyżew najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 459 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116 Przemysł i budownictwo
 • 322 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Czyżew w 2017 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w gminie Czyżew w 2017 roku
 • 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 443 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 443
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 459 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 459
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 27 Spółki cywilne ogółem
 • 27
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czyżew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Czyżew stwierdzono szacunkowo 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Czyżew wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Czyżew najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,34 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 2,82 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,70 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,02 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Czyżew.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 9,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Czyżew
  9,72
  Województwo
  13,89
  Polska
  19,62
 • 5,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Czyżew
  5,34
  Województwo
  8,20
  Polska
  12,07
 • 1,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,02
  woj. podlaskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 2,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Czyżew
  2,70
  woj. podlaskie
  2,00
  Polska
  1,78
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czyżew
  0,40
  woj. podlaskie
  0,58
  Polska
  0,49
 • 2,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,82
  Podlaskie
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. podlaskie
  61%
  Kraj
  60%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Czyżew
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Czyżew
  96%
  Podlaskie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Czyżew
  48%
  Podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Gmina Czyżew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Czyżew wyniosła w 2016 roku 27,5 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Czyżew - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (22.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 24,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Czyżew wyniosła w 2016 roku 27,4 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.7%). W budżecie gminy Czyżew wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 468 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 62,0 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,6 mln

  2,5 tys(100%)

  21,4 mln

  3,2 tys(100%)

  22,5 mln

  3,4 tys(100%)

  20,7 mln

  3,1 tys(100%)

  20,5 mln

  3,1 tys(100%)

  21,8 mln

  3,3 tys(100%)

  20,6 mln

  3,2 tys(100%)

  27,5 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  854(33.8%)

  6,0 mln

  912(27.9%)

  6,7 mln

  1,0 tys(29.9%)

  7,3 mln

  1,1 tys(35.1%)

  7,1 mln

  1,1 tys(34.7%)

  7,2 mln

  1,1 tys(33%)

  7,4 mln

  1,1 tys(36%)

  6,8 mln

  1,1 tys(24.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  288(11.4%)

  2,1 mln

  317(9.7%)

  2,1 mln

  311(9.1%)

  2,2 mln

  331(10.6%)

  2,1 mln

  324(10.3%)

  2,1 mln

  315(9.4%)

  2,3 mln

  354(11.2%)

  6,8 mln

  1,1 tys(24.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  326(12.9%)

  3,3 mln

  500(15.3%)

  2,5 mln

  377(11.1%)

  3,2 mln

  478(15.2%)

  2,4 mln

  363(11.6%)

  3,9 mln

  601(18%)

  3,1 mln

  478(15.1%)

  6,2 mln

  961(22.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  242(9.6%)

  1,7 mln

  266(8.1%)

  2,1 mln

  321(9.4%)

  2,1 mln

  319(10.2%)

  2,2 mln

  335(10.7%)

  2,3 mln

  356(10.6%)

  3,1 mln

  475(15%)

  2,6 mln

  396(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  766,9 tys

  117(4.6%)

  1,1 mln

  174(5.3%)

  5,3 mln

  800(23.5%)

  2,6 mln

  393(12.5%)

  3,4 mln

  522(16.7%)

  3,4 mln

  521(15.6%)

  1,7 mln

  257(8.1%)

  2,0 mln

  312(7.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  159(6.3%)

  4,1 mln

  625(19.1%)

  1,1 mln

  169(5%)

  1,1 mln

  173(5.5%)

  1,3 mln

  197(6.3%)

  1,2 mln

  179(5.4%)

  1,2 mln

  184(5.8%)

  1,3 mln

  197(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  323,9 tys

  49,5(2%)

  936,1 tys

  143(4.4%)

  1,2 mln

  181(5.3%)

  1,4 mln

  210(6.7%)

  859,8 tys

  131(4.2%)

  692,4 tys

  106(3.2%)

  532,7 tys

  82,1(2.6%)

  595,5 tys

  92,1(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  379,1 tys

  57,9(2.3%)

  151,1 tys

  23,1(0.7%)

  634,6 tys

  96,1(2.8%)

  218,0 tys

  33,1(1.1%)

  357,1 tys

  54,5(1.7%)

  200,4 tys

  30,7(0.9%)

  273,9 tys

  42,2(1.3%)

  392,3 tys

  60,6(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,5 tys

  13,2(0.5%)

  89,6 tys

  13,7(0.4%)

  99,6 tys

  15,1(0.4%)

  104,7 tys

  15,9(0.5%)

  342,3 tys

  52,3(1.7%)

  358,2 tys

  54,9(1.6%)

  340,9 tys

  52,5(1.7%)

  360,3 tys

  55,7(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  161,8 tys

  24,7(1%)

  968,2 tys

  148(4.5%)

  178,5 tys

  27,0(0.8%)

  191,1 tys

  29,0(0.9%)

  119,2 tys

  18,2(0.6%)

  131,9 tys

  20,2(0.6%)

  269,5 tys

  41,5(1.3%)

  223,8 tys

  34,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  321(12.7%)

  241,8 tys

  37,0(1.1%)

  83,9 tys

  12,7(0.4%)

  70,8 tys

  10,7(0.3%)

  75,3 tys

  11,5(0.4%)

  85,6 tys

  13,1(0.4%)

  129,0 tys

  19,9(0.6%)

  101,3 tys

  15,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  79,5 tys

  12,1(0.5%)

  76,7 tys

  11,7(0.4%)

  82,6 tys

  12,5(0.4%)

  88,0 tys

  13,4(0.4%)

  75,2 tys

  11,5(0.4%)

  83,6 tys

  12,8(0.4%)

  70,3 tys

  10,8(0.3%)

  71,3 tys

  11,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  3,2(0.1%)

  32,9 tys

  5,0(0.1%)

  63,0 tys

  9,6(0.3%)

  128,6 tys

  19,6(0.6%)

  36,4 tys

  5,6(0.2%)

  16,8 tys

  2,6(0.1%)

  10,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,7 tys

  1,5(0.1%)

  38,2 tys

  5,8(0.2%)

  13,5 tys

  2,1(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  42,7 tys

  6,5(0.2%)

  49,0 tys

  7,6(0.2%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  41,5 tys

  6,3(0.3%)

  25,3 tys

  3,9(0.1%)

  43,0 tys

  6,5(0.2%)

  38,6 tys

  5,9(0.2%)

  15,6 tys

  2,4(0.1%)

  9,7 tys

  1,5(0%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  327,3 tys

  50,0(2%)

  496,6 tys

  75,9(2.3%)

  290,1 tys

  44,0(1.3%)

  92,5 tys

  14,0(0.4%)

  30,4 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  44,2 tys

  6,8(0.3%)

  39,7 tys

  6,1(0.2%)

  43,3 tys

  6,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  2,3 tys

  0,4(0%)

  990

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,6 tys

  14,5(0.4%)

  139,1 tys

  21,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Czyżew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Czyżew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,3 mln

  2,8 tys(100%)

  19,1 mln

  2,9 tys(100%)

  23,7 mln

  3,6 tys(100%)

  21,2 mln

  3,2 tys(100%)

  21,8 mln

  3,3 tys(100%)

  24,6 mln

  3,8 tys(100%)

  23,2 mln

  3,6 tys(100%)

  27,4 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  1,2 tys(42.1%)

  7,6 mln

  1,2 tys(39.7%)

  8,4 mln

  1,3 tys(35.7%)

  8,8 mln

  1,3 tys(41.4%)

  8,0 mln

  1,2 tys(37%)

  7,9 mln

  1,2 tys(32.2%)

  7,5 mln

  1,2 tys(32.4%)

  7,5 mln

  1,2 tys(27.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  769(27.5%)

  5,3 mln

  807(27.6%)

  5,9 mln

  893(24.9%)

  6,3 mln

  952(29.6%)

  7,2 mln

  1,1 tys(33%)

  8,1 mln

  1,2 tys(33%)

  7,4 mln

  1,1 tys(31.9%)

  7,4 mln

  1,1 tys(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  267(9.5%)

  1,9 mln

  293(10%)

  1,8 mln

  279(7.8%)

  2,0 mln

  298(9.3%)

  1,9 mln

  285(8.6%)

  1,8 mln

  280(7.4%)

  2,0 mln

  303(8.5%)

  6,5 mln

  1,0 tys(23.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  249,4 tys

  38,1(1.4%)

  469,8 tys

  71,8(2.5%)

  923,7 tys

  140(3.9%)

  216,0 tys

  32,8(1%)

  235,9 tys

  36,0(1.1%)

  1,6 mln

  240(6.4%)

  1,5 mln

  234(6.6%)

  2,2 mln

  348(8.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  663,1 tys

  101(3.6%)

  705,4 tys

  108(3.7%)

  771,6 tys

  117(3.3%)

  815,3 tys

  124(3.9%)

  921,7 tys

  141(4.2%)

  914,8 tys

  140(3.7%)

  1,0 mln

  161(4.5%)

  1,0 mln

  160(3.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  280,9 tys

  42,9(1.5%)

  816,6 tys

  125(4.3%)

  2,4 mln

  356(9.9%)

  1,3 mln

  194(6.1%)

  994,8 tys

  152(4.6%)

  2,0 mln

  304(8.1%)

  1,0 mln

  158(4.4%)

  929,1 tys

  144(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  557,8 tys

  85,2(3%)

  566,3 tys

  86,6(3%)

  1,8 mln

  271(7.6%)

  622,9 tys

  94,5(2.9%)

  668,5 tys

  102(3.1%)

  665,1 tys

  102(2.7%)

  675,6 tys

  104(2.9%)

  730,7 tys

  113(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  175,7 tys

  26,8(1%)

  227,5 tys

  34,8(1.2%)

  241,3 tys

  36,6(1%)

  312,4 tys

  47,4(1.5%)

  452,1 tys

  69,0(2.1%)

  602,0 tys

  92,3(2.5%)

  883,2 tys

  136(3.8%)

  658,4 tys

  102(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  192,2 tys

  29,4(1%)

  319,6 tys

  48,9(1.7%)

  195,1 tys

  29,6(0.8%)

  337,8 tys

  51,3(1.6%)

  538,0 tys

  82,1(2.5%)

  476,6 tys

  73,1(1.9%)

  807,6 tys

  124(3.5%)

  285,6 tys

  44,2(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,0 tys

  12,4(0.4%)

  69,8 tys

  10,7(0.4%)

  78,3 tys

  11,9(0.3%)

  81,7 tys

  12,4(0.4%)

  113,1 tys

  17,3(0.5%)

  113,4 tys

  17,4(0.5%)

  89,9 tys

  13,9(0.4%)

  69,6 tys

  10,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  114,0 tys

  17,4(0.6%)

  157,8 tys

  24,1(0.8%)

  164,3 tys

  24,9(0.7%)

  140,4 tys

  21,3(0.7%)

  123,8 tys

  18,9(0.6%)

  161,7 tys

  24,8(0.7%)

  47,9 tys

  7,4(0.2%)

  53,0 tys

  8,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,2 tys

  28,2(0.8%)

  15,4 tys

  2,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,7 tys

  1,5(0.1%)

  38,2 tys

  5,8(0.2%)

  13,5 tys

  2,1(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  42,7 tys

  6,5(0.2%)

  49,0 tys

  7,6(0.2%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  654,9 tys

  99,2(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  179(6.4%)

  457,7 tys

  70,0(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  325,3 tys

  49,7(1.8%)

  493,1 tys

  75,4(2.6%)

  206,0 tys

  31,2(0.9%)

  92,5 tys

  14,0(0.4%)

  30,4 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,4 tys

  14,6(0.4%)

  247,8 tys

  37,6(1.2%)

  587,4 tys

  89,7(2.7%)

  207,2 tys

  31,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Czyżew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 613 mieszkańców gminy Czyżew jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 797 kobiet oraz 816 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców gminy Czyżew, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 28,0% podstawowym ukończonym. 4,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Czyżew mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Czyżew największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,1%).

  16,7% mieszkańców gminy Czyżew w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,19.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,9% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców gminy Czyżew w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 11,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,2%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 13,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,9% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Czyżew
  29,0%
  Podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 32,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Czyżew
  2,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  8,8%
  Podlaskie
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Czyżew
  17,6%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Czyżew
  20,8%
  Województwo
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Czyżew
  6,5%
  Województwo
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Czyżew
  28,0%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 4,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,5%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 5,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 5,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Czyżew
  706,0
  woj. podlaskie
  789,0
  Kraj
  811,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Czyżew
  1,11
  Województwo
  1,10
  Kraj
  1,01
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Czyżew

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czyżew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Czyżewie
  Publiczne
  ul. Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew
  51279
  Ośrodek Wychowania Przedszkolnego Rosochatek
  Publiczny
  86 275-60-02
  86 275-60-02
  ul. Mazowiecka 5
  18-220 Rosochate Kościelne
  1253
 • Szkoły podstawowe w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Czyżew
  107,19
  Podlaskie
  94,06
  Kraj
  96,62
 • 104,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Czyżew
  104,56
  Województwo
  90,89
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Czyżew

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czyżew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czyżewie (im. Szarych Szeregów)
  Publiczna
  86 275-50-40
  86 275-50-40
  ul. POLNA 5
  18-220 Czyżew
  13330-
  Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem
  Publiczna
  86 275-60-02
  86 275-60-02
  ul. MAZOWIECKA 5
  18-220 Rosochate Kościelne
  7106-
  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej
  Publiczna
  86 275-62-07
  ul. Dąbrowa Wielka 19
  18-220 Dąbrowa Wielka
  56510
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  100,00
  Podlaskie
  95,74
  Kraj
  100,01
 • 98,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Czyżew
  98,60
  woj. podlaskie
  89,67
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Czyżew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina Czyżew
  24,0
  Podlaskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Czyżew

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czyżew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Czyżewie (im. Papieża Jana Pawła II)
  Publiczne
  86 275-50-40
  86 275-50-40
  ul. POLNA 5
  18-220 Czyżew
  7174-
  Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem
  Publiczne
  86 275-60-02
  86 275-60-02
  ul. MAZOWIECKA 5
  18-220 Rosochate Kościelne
  363-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Czyżew w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Czyżew
  23,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • gm. Czyżew
  25,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • gm. Czyżew
  29,0
  Podlaskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 29 Szkoły policealne ogółem
 • 29
 • 29 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Czyżew

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czyżew aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Czyżewie
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  7157-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Czyzewie
  Publiczna
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  3109-
  Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  387-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  249-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czyżewie
  Publiczna
  86 275-51-00
  86 275-51-00
  ul. Niepodległości 3
  18-220 Czyżew
  115-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Czyżew, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czyżew - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Czyżew: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Czyżew 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 186 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 6 430)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 640)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 400)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 480)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 160)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 980)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 900)
  • inne: 4 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 171)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 31)
  • taneczne: 3 (członkowie: 68)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 42)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 198)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 43)
  • taneczne: 3 (członkowie: 68)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Czyżew działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 30 810 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Czyżew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Czyżew działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 197 członków. Zarejestrowano 174 ćwiczących (mężczyźni: 108, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 66, dziewczęta do lat 18: 63). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Czyżew w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czyżew - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Czyżew i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Czyżew znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Czyżew w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 521,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Czyżew
  521,5 km
  woj. podlaskie
  256,3 km
  Polska
  388,2 km
 • 10,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Czyżew
  10,6 km
  Podlaskie
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek