Gmina Nowe Warpno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Nowe Warpno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Nowe Warpno to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu polickiego. Gmina Nowe Warpno ma 1 624 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 2,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 29,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Nowe Warpno.
 • 1 624 Liczba mieszkańców
 • 197,9 km² Powierzchnia
 • 8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Burba Burmistrz gminy
Gmina Nowe Warpno na mapie
Identyfikatory
 • 14.289153.7222 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3211033
Herb gminy Nowe Warpno
Gmina Nowe Warpno herb

Gmina Nowe Warpno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-022Poczta Nowe Warpno, ul. Kościuszki 58

Gmina Nowe Warpno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Nowe Warpno)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Nowe Warpno
(91) 312-96-60
(91) 312-97-13
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin

Gmina Nowe Warpno - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Nowe Warpno ma 1 624 mieszkańców, z czego 48,8% stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Nowe Warpno zawarli w 2019 roku 5 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Nowe Warpno jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Nowe Warpno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,86 na 1000 mieszkańców gminy Nowe Warpno. W 2019 roku urodziło się 5 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 247 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,17 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,2% zgonów w gminie Nowe Warpno spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,8% zgonów w gminie Nowe Warpno były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Nowe Warpno przypada 10.88 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Nowe Warpno 7. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,0% mieszkańców gminy Nowe Warpno jest w wieku produkcyjnym, 13,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 624 Liczba mieszkańców
 • 793 Kobiety
 • 831 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Nowe Warpno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Nowe Warpno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Nowe Warpno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  43,4 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,7 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Nowe Warpno
  27,8%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Nowe Warpno
  57,1%
  Województwo
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,1%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Nowe Warpno
  6,7%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • gm. Nowe Warpno
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Nowe Warpno w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina Nowe Warpno
  1,9
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Nowe Warpno w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Nowe Warpno
  -7,9
  woj. zachodniopomorskie
  -2,3
  Kraj
  -0,9
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Nowe Warpno w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Nowe Warpno w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Nowe Warpno w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Nowe Warpno w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 3,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  3,0
  Województwo
  8,6
  Polska
  9,8
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Nowe Warpno
  33,6
  Zachodniopomorskie
  35,3
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 247 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 203 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 293 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 247 g
  Zachodniopomorskie
  3 351 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 194 Waga 3500g - 3999g
 • 194
 • 273 Waga 3000g - 3499g
 • 273
 • 117 Waga 2500g - 2999g
 • 117
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,27
  Zachodniopomorskie
  1,25
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. zachodniopomorskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 1,17 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Nowe Warpno
  1,17
  woj. zachodniopomorskie
  0,65
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Nowe Warpno w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,1%
  38,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  woj. zachodniopomorskie
  10,9
  Polska
  10,7
 • 87,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  87,5
  woj. zachodniopomorskie
  126,4
  Cały kraj
  109,3
 • 7,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  7,9
  Zachodniopomorskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie polickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Nowe Warpno
  41,2%
  woj. zachodniopomorskie
  43,8%
  Cały kraj
  39,4%
 • 31,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Nowe Warpno
  31,8%
  Zachodniopomorskie
  27,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,8%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Cały kraj
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,3
  Kraj
  70,4
 • 220,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  220,1
  Województwo
  296,3
  Cała Polska
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  278,6
  Cała Polska
  261,3
 • 285,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 269,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 301,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Nowe Warpno
  285,1
  woj. zachodniopomorskie
  476,7
  Polska
  421,0
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  70,6
  Województwo
  85,5
  Cała Polska
  69,5
 • 27,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  27,0
  woj. zachodniopomorskie
  35,5
  Polska
  35,1
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  9,8
  Zachodniopomorskie
  9,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,6%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Nowe Warpno w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowe Warpno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Nowe Warpno oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Nowe Warpno to 650 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Nowe Warpno to 7,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Nowe Warpno to 106,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,54% mieszkań posiada łazienkę, 66,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 650 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 397,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowe Warpno
  397,30
  Zachodniopomorskie
  394,30
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Nowe Warpno
  83,00 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Nowe Warpno
  33,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  27,90 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,16
  woj. zachodniopomorskie
  3,83
  Kraj
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,52
  Zachodniopomorskie
  2,54
  Cały kraj
  2,59
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. zachodniopomorskie
  0,66
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Nowe Warpno
  0,62
  Województwo
  5,33
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 7,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  7,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,38
  Polska
  3,77
 • 4,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  4,31
  Województwo
  18,03
  Polska
  21,77
 • 106 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 106,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Nowe Warpno
  106,0 m2
  Zachodniopomorskie
  77,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,07 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  99,38%
  woj. zachodniopomorskie
  99,23%
  Polska
  96,93%
 • 96,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Nowe Warpno
  96,77%
  woj. zachodniopomorskie
  97,27%
  Cały kraj
  93,92%
 • 93,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Nowe Warpno
  93,54%
  Województwo
  95,27%
  Polska
  91,66%
 • 66,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Nowe Warpno
  66,46%
  woj. zachodniopomorskie
  86,66%
  Cała Polska
  82,84%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Nowe Warpno
  0,00%
  Zachodniopomorskie
  62,46%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Nowe Warpno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Nowe Warpno na 1000 mieszkańców pracuje 64osób . 61,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowe Warpno wynosiło w 2020 roku 12,8% (14,2% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowe Warpno wynosiło 5 169,21 PLN, co odpowiada 99.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowe Warpno 99 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -90.

  6,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowe Warpno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,4% w przemyśle i budownictwie, a 27,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Nowe Warpno
  64,0
  woj. zachodniopomorskie
  218,0
  Cała Polska
  255,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 12,0% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Gmina
  12,8%
  Zachodniopomorskie
  8,3%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Nowe Warpno w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Nowe Warpno w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Nowe Warpno w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 169 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Nowe Warpno
  5 169 PLN
  Województwo
  4 770 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Nowe Warpno w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 99 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -90 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,09 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,4% Przemysł i budownictwo
 • 33,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 29,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 29,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Nowe Warpno w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 104 Pracujący ogółem
 • 64 Kobiety
 • 40 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Nowe Warpno w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,7
  Województwo
  67,9
  Cały kraj
  68,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Nowe Warpno
  37,7
  woj. zachodniopomorskie
  39,0
  Cała Polska
  37,5
 • 179,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  179,5
  Województwo
  134,9
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Nowe Warpno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Nowe Warpno w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 210 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 154 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (10) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Nowe Warpno najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (204) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,1% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,8% (71) podmiotów, a 58,1% (122) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Nowe Warpno najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.4%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (13.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 210 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 122 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Nowe Warpno w 2020 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w gminie Nowe Warpno w 2020 roku
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 204 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 204
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 210 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 210
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 Budownictwo
 • 36
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 19 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 19
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowe Warpno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Nowe Warpno stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Nowe Warpno wynosi 73,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Nowe Warpno najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 5,97 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,37 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,29 (93%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Nowe Warpno.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 12,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowe Warpno
  12,31
  Zachodniopomorskie
  20,86
  Kraj
  19,96
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Nowe Warpno
  9,26
  woj. zachodniopomorskie
  14,72
  Polska
  12,25
 • 1,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,29
  Województwo
  3,04
  Cała Polska
  5,17
 • 1,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowe Warpno
  1,37
  woj. zachodniopomorskie
  2,26
  Kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowe Warpno
  0,34
  woj. zachodniopomorskie
  0,52
  Polska
  0,37
 • 5,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,97
  Zachodniopomorskie
  10,11
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  74%
  woj. zachodniopomorskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  65%
  Polska
  65%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Nowe Warpno
  93%
  woj. zachodniopomorskie
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Nowe Warpno
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Nowe Warpno
  97%
  Województwo
  90%
  Kraj
  87%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  50%
  Zachodniopomorskie
  53%
  Cała Polska
  54%

Gmina Nowe Warpno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Nowe Warpno wyniosła w 2019 roku 8,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Nowe Warpno - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 105,3 tys złotych, czyli 1,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Nowe Warpno wyniosła w 2019 roku 8,2 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.7%). W budżecie gminy Nowe Warpno wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 764 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,1 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,2 mln

  34,9 tys(100%)

  54,1 mln

  32,2 tys(100%)

  34,2 mln

  20,5 tys(100%)

  13,7 mln

  8,3 tys(100%)

  9,5 mln

  5,8 tys(100%)

  12,2 mln

  7,3 tys(100%)

  9,4 mln

  5,8 tys(100%)

  8,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  1,3 tys(3.6%)

  2,2 mln

  1,3 tys(4%)

  2,2 mln

  1,3 tys(6.6%)

  2,3 mln

  1,4 tys(16.6%)

  2,2 mln

  1,3 tys(23.3%)

  2,2 mln

  1,4 tys(18.3%)

  2,2 mln

  1,3 tys(23%)

  2,4 mln

  1,5 tys(28.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,9 tys(5.4%)

  5,4 mln

  3,2 tys(10%)

  3,8 mln

  2,3 tys(11.1%)

  2,2 mln

  1,3 tys(16.2%)

  1,9 mln

  1,2 tys(20.3%)

  3,3 mln

  2,0 tys(27.1%)

  1,8 mln

  1,1 tys(19.3%)

  1,7 mln

  1,1 tys(20.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  4,3 tys(12.4%)

  12,7 mln

  7,6 tys(23.5%)

  11,3 mln

  6,8 tys(33.2%)

  1,8 mln

  1,1 tys(12.9%)

  1,6 mln

  972(17%)

  3,9 mln

  2,4 tys(32.1%)

  2,9 mln

  1,7 tys(30.4%)

  1,5 mln

  944(18.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  634(1.8%)

  1,1 mln

  673(2.1%)

  1,1 mln

  672(3.3%)

  1,2 mln

  698(8.5%)

  1,9 mln

  1,2 tys(20.2%)

  758,9 tys

  462(6.2%)

  713,7 tys

  433(7.6%)

  708,7 tys

  433(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,2 mln

  11,9 tys(34.1%)

  18,7 mln

  11,2 tys(34.6%)

  3,7 mln

  2,2 tys(10.9%)

  606,3 tys

  366(4.4%)

  195,6 tys

  117(2.1%)

  131,8 tys

  80,2(1.1%)

  176,9 tys

  107(1.9%)

  123,6 tys

  75,5(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  293,4 tys

  173(0.5%)

  1,5 mln

  903(2.8%)

  503,1 tys

  302(1.5%)

  141,2 tys

  85,3(1%)

  149,6 tys

  89,8(1.6%)

  133,9 tys

  81,4(1.1%)

  158,9 tys

  96,4(1.7%)

  122,3 tys

  74,8(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  663(1.9%)

  1,0 mln

  623(1.9%)

  1,2 mln

  724(3.5%)

  210,4 tys

  127(1.5%)

  148,3 tys

  88,9(1.6%)

  135,7 tys

  82,6(1.1%)

  49,6 tys

  30,1(0.5%)

  95,6 tys

  58,4(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  1,6 tys(4.6%)

  4,3 mln

  2,6 tys(7.9%)

  2,0 mln

  1,2 tys(5.9%)

  203,6 tys

  123(1.5%)

  22,5 tys

  13,5(0.2%)

  23,6 tys

  14,4(0.2%)

  55,4 tys

  33,6(0.6%)

  76,2 tys

  46,6(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  731,8 tys

  433(1.2%)

  616,9 tys

  369(1.1%)

  1,9 mln

  1,2 tys(5.6%)

  149,6 tys

  90,4(1.1%)

  109,7 tys

  65,8(1.2%)

  102,2 tys

  62,2(0.8%)

  93,3 tys

  56,6(1%)

  72,6 tys

  44,3(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,6 tys

  9,8(0%)

  30,1 tys

  18,0(0.1%)

  37,1 tys

  22,2(0.1%)

  39,1 tys

  23,6(0.3%)

  38,8 tys

  23,3(0.4%)

  45,8 tys

  27,9(0.4%)

  49,9 tys

  30,3(0.5%)

  55,5 tys

  33,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,2 tys

  40,3(0.1%)

  56,4 tys

  33,7(0.1%)

  73,8 tys

  44,3(0.2%)

  49,0 tys

  29,6(0.4%)

  36,6 tys

  21,9(0.4%)

  37,8 tys

  23,0(0.3%)

  37,9 tys

  23,0(0.4%)

  39,5 tys

  24,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  33,4 tys

  19,7(0.1%)

  78,9 tys

  47,2(0.1%)

  53,8 tys

  32,3(0.2%)

  45,2 tys

  27,3(0.3%)

  44,5 tys

  26,7(0.5%)

  38,6 tys

  23,5(0.3%)

  35,2 tys

  21,3(0.4%)

  32,1 tys

  19,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  76,3 tys

  45,1(0.1%)

  43,9 tys

  26,3(0.1%)

  283,2 tys

  170(0.8%)

  44,9 tys

  27,2(0.3%)

  50,9 tys

  30,6(0.5%)

  57,5 tys

  34,9(0.5%)

  26,7 tys

  16,2(0.3%)

  30,9 tys

  18,9(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  288

  0,2(0%)

  288

  0,2(0%)

  19,8 tys

  11,9(0.1%)

  18,5 tys

  11,2(0.1%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  336

  0,2(0%)

  33,9 tys

  20,6(0.4%)

  29,3 tys

  17,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  644,4 tys

  381(1.1%)

  415,3 tys

  248(0.8%)

  314,9 tys

  189(0.9%)

  61,0 tys

  36,8(0.4%)

  30,4 tys

  18,2(0.3%)

  25,9 tys

  15,8(0.2%)

  23,7 tys

  14,4(0.3%)

  28,5 tys

  17,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  926(2.6%)

  737,2 tys

  441(1.4%)

  202,4 tys

  121(0.6%)

  56,1 tys

  33,9(0.4%)

  33,9 tys

  20,3(0.4%)

  23,7 tys

  14,4(0.2%)

  12,1 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  10,6 tys(30.4%)

  5,2 mln

  3,1 tys(9.6%)

  5,3 mln

  3,2 tys(15.6%)

  4,6 mln

  2,8 tys(34%)

  964,0 tys

  578(10.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Nowe Warpno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,5 mln

  28,6 tys(100%)

  49,7 mln

  29,6 tys(100%)

  7,9 mln

  4,7 tys(100%)

  10,5 mln

  6,4 tys(100%)

  8,9 mln

  5,4 tys(100%)

  7,2 mln

  4,3 tys(100%)

  7,3 mln

  4,4 tys(100%)

  8,2 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  32,3 mln

  19,1 tys(66.7%)

  33,8 mln

  20,2 tys(68.1%)

  3,3 mln

  2,0 tys(41.4%)

  3,4 mln

  2,1 tys(32.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(27.8%)

  3,3 mln

  2,0 tys(45.5%)

  3,6 mln

  2,2 tys(49.8%)

  3,6 mln

  2,2 tys(43.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 mln

  3,3 tys(11.4%)

  3,2 mln

  1,9 tys(6.5%)

  2,1 mln

  1,2 tys(26.2%)

  1,3 mln

  794(12.5%)

  1,3 mln

  783(14.6%)

  1,3 mln

  778(17.9%)

  1,2 mln

  752(17.1%)

  1,2 mln

  709(14.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 tys

  2,5(0%)

  809,5 tys

  484(1.6%)

  855,4 tys

  513(10.8%)

  244,5 tys

  148(2.3%)

  1,4 mln

  838(15.7%)

  360,8 tys

  219(5%)

  365,1 tys

  222(5%)

  1,1 mln

  685(13.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  190,9 tys

  113(0.4%)

  232,3 tys

  139(0.5%)

  193,2 tys

  116(2.4%)

  908,3 tys

  549(8.6%)

  1,9 mln

  1,2 tys(21.7%)

  427,0 tys

  260(6%)

  313,6 tys

  190(4.3%)

  370,8 tys

  227(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  748,5 tys

  442(1.5%)

  758,2 tys

  453(1.5%)

  777,1 tys

  466(9.8%)

  805,5 tys

  487(7.7%)

  1,5 mln

  904(16.9%)

  392,6 tys

  239(5.5%)

  331,7 tys

  201(4.6%)

  335,6 tys

  205(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  4,1 tys(14.4%)

  10,0 mln

  6,0 tys(20.1%)

  381,5 tys

  229(4.8%)

  729,4 tys

  441(6.9%)

  100,0 tys

  60,0(1.1%)

  100,0 tys

  60,8(1.4%)

  100,0 tys

  60,7(1.4%)

  120,0 tys

  73,3(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  53,8 tys

  31,8(0.1%)

  82,4 tys

  49,3(0.2%)

  98,7 tys

  59,2(1.3%)

  94,7 tys

  57,2(0.9%)

  58,1 tys

  34,9(0.7%)

  55,3 tys

  33,6(0.8%)

  113,1 tys

  68,6(1.6%)

  102,2 tys

  62,5(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,3 tys

  7,9(0%)

  26,7 tys

  16,0(0.1%)

  33,7 tys

  20,2(0.4%)

  37,8 tys

  22,9(0.4%)

  37,9 tys

  22,8(0.4%)

  44,9 tys

  27,3(0.6%)

  48,7 tys

  29,5(0.7%)

  54,9 tys

  33,6(0.7%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  288

  0,2(0%)

  288

  0,2(0%)

  19,0 tys

  11,4(0.2%)

  18,5 tys

  11,2(0.2%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  336

  0,2(0%)

  33,9 tys

  20,6(0.5%)

  29,3 tys

  17,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,7 tys

  47,1(0.2%)

  33,0 tys

  19,7(0.1%)

  42,9 tys

  25,7(0.5%)

  2,9 mln

  1,8 tys(27.7%)

  80,8 tys

  48,5(0.9%)

  51,9 tys

  31,6(0.7%)

  21,1 tys

  12,8(0.3%)

  28,2 tys

  17,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 tys

  1,7(0%)

  4,0 tys

  2,4(0%)

  7,7 tys

  4,6(0.1%)

  6,8 tys

  4,1(0.1%)

  15,4 tys

  9,2(0.2%)

  10,8 tys

  6,6(0.2%)

  11,4 tys

  6,9(0.2%)

  11,5 tys

  7,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  924,8 tys

  547(1.9%)

  132,4 tys

  79,2(0.3%)

  24,8 tys

  14,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9

  0,0(0%)

  12,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  11,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  743,4 tys

  439(1.5%)

  565,0 tys

  338(1.1%)

  98,0 tys

  58,8(1.2%)

  18,3 tys

  11,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  2,9(0.1%)

  798

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  157,4 tys

  93,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  752,6 tys

  445(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 tys

  7,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Nowe Warpno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 331 mieszkańców gminy Nowe Warpno jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 149 kobiet oraz 182 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców gminy Nowe Warpno, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Nowe Warpno mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Nowe Warpno największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,2%) oraz wyższe (21,4%).

  W roku 2018 w gminie Nowe Warpno mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 41 dzieci (21 dziewczynek oraz 20 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Nowe Warpno mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (28 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  16,9% mieszkańców gminy Nowe Warpno w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,8% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 633 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 7 oddziałach uczyło się 64 uczniów (31 kobiet oraz 33 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Nowe Warpno placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 104 uczniów (47 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,1% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 59,26.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 10,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,6% mieszkańców gminy Nowe Warpno w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 35,2% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,3%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Nowe Warpno
  2,9%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Nowe Warpno
  11,6%
  Województwo
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Nowe Warpno
  16,8%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Polska
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  21,6%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,4%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 633 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Nowe Warpno
  633,0
  Województwo
  842,0
  Kraj
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Nowe Warpno
  0,98
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Nowe Warpno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Dzieci
 • 21 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 20 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 13 5 lata
 • 13
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 1 4 lata
 • 1
 • 8 5 lata
 • 8
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Nowe Warpno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Nowe Warpno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Złota Rybka
  Publiczne
  91 312-96-68
  ul. Kościuszki 47
  72-022 Nowe Warpno
  2327
 • Szkoły podstawowe w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Nowe Warpno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 9,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Nowe Warpno
  9,1
  Zachodniopomorskie
  17,8
  Kraj
  17,3
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 64 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 41 niemiecki
 • 23 angielski
 • 12 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 12 angielski
 •  
 • 59,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Nowe Warpno
  59,26
  woj. zachodniopomorskie
  92,64
  Cała Polska
  95,46
 • 57,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Nowe Warpno
  57,41
  Województwo
  90,19
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Nowe Warpno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Nowe Warpno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa
  Publiczna
  91 312-96-51
  91 312-96-51
  ul. pl. Zwycięstwa 6
  72-022 Nowe Warpno
  678-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Nowe Warpno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowe Warpno - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Nowe Warpno: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Nowe Warpno 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 2 (uczestnicy: 45)
  • inne: 2 (uczestnicy: 45)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 21)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 21)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • inne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Nowe Warpno działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 761 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 881 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3


Gmina Nowe Warpno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Nowe Warpno i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 10 wypadków drogowych w gminie Nowe Warpno odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 615,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 61,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Nowe Warpno znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.

  W 2020 roku odnotowano w portach morskich w gminie Nowe Warpno 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Nowe Warpno
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Nowe Warpno w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 615,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Nowe Warpno
  615,8
  Zachodniopomorskie
  861,7
  Cała Polska
  971,2
 • 61,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Nowe Warpno
  61,6
  Zachodniopomorskie
  89,3
  Cały kraj
  92,2
 • 554,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • gm. Nowe Warpno
  554,2
  woj. zachodniopomorskie
  1 021,6
  Kraj
  1 176,3
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina Nowe Warpno
  10,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 90,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Gmina
  90,0
  woj. zachodniopomorskie
  118,6
  Kraj
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Nowe Warpno w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 353,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  353,7 km
  Zachodniopomorskie
  391,5 km
  Kraj
  496,9 km
 • 42,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  42,8 km
  woj. zachodniopomorskie
  5,3 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w gminie Nowe Warpno w latach 2007 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)