Gmina Mordy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Mordy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Mordy to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu siedleckiego. Gmina Mordy ma 5 348 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Mordy.
 • 5 348 Liczba mieszkańców
 • 170,0 km² Powierzchnia
 • 32 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WSI Tablice rejestracyjne
 • Jan Paweł Ługowski Burmistrz gminy
Gmina Mordy na mapie
Identyfikatory
 • 22.529452.1893 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1426053
Herb gminy Mordy
Gmina Mordy herb

Gmina Mordy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-140Poczta Mordy, ul. Kilińskiego 1

Gmina Mordy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Mordy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Mordy
(25) 641-54-02
(25) 641-51-15
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
ZUS Oddział w Siedlcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Browarna 12
08-110 Siedlce

Gmina Mordy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Mordy ma 5 348 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Mordy zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,0% mieszkańców gminy Mordy jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Mordy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -61. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,28 na 1000 mieszkańców gminy Mordy. W 2022 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,8% zgonów w gminie Mordy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w gminie Mordy były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Mordy przypada 18.11 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 69 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Mordy -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,0% mieszkańców gminy Mordy jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 348 Liczba mieszkańców
 • 2 739 Kobiety
 • 2 609 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Mordy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Mordy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Mordy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Mordy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Mordy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Mordy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Mordy
  28,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Mordy
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Mordy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  4,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Mordy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -61 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Mordy
  -11,3
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Mordy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Mordy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Mordy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Mordy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  44,0
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 127 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 127
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 541 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Mordy
  3 454 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,59 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Mordy
  1,59
  Mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Mordy
  0,78
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,82
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Mordy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Zgony
 • 47 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Mordy
  18,1
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 121,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  121,5
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,3
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siedleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,8%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Mordy
  21,9%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Mordy
  7,4%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 261,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Mordy
  261,1
  Mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 283,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 286,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 280,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  283,5
  Mazowieckie
  326,2
  Polska
  426,2
 • 37,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  37,4
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Mordy
  34,9
  woj. mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  woj. mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 69 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Mordy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mordy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Mordy oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Mordy to 2 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 389 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Mordy to 4,87 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Mordy to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 74,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 71,36% mieszkań posiada łazienkę, 67,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 088 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 388,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  388,90
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,90 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,07
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Mordy
  2,57
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Mordy
  0,63
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,79
  Województwo
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  4,87
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 13,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  13,60
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 1 877 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Mordy
  125,1 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Mordy
  92,15%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 74,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Mordy
  74,62%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 71,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Mordy
  71,36%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 67,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Mordy
  67,15%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 3,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  3,07%
  Województwo
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Mordy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Mordy na 1000 mieszkańców pracuje 74osób . 56,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Mordy wynosiło w 2023 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mordy wynosiło 5 411,82 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mordy 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 44 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -382.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mordy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 74 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  74,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,2% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Gmina
  4,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Mordy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Mordy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Mordy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 862 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Mordy
  5 412 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Mordy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -382 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,2% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Mordy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 404 Pracujący ogółem
 • 229 Kobiety
 • 175 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Mordy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,0% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  75,6
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 42,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  42,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 131,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  131,2
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Mordy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Mordy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 387 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 297 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (21) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Mordy najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (375) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,3% (32) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (104) podmiotów, a 64,9% (251) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Mordy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 387 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 251 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Mordy w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w gminie Mordy w 2023 roku
 • 297 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 375 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 375
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 387 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 387
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 297 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 46 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 46
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mordy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Mordy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,68 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Mordy wynosi 69,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Mordy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,18 (wykrywalność 37%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,09 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,45 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,36 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Mordy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 11,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,68
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Mordy
  5,09
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,36
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,45
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Mordy
  0,20
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 5,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,18
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  70%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Mordy
  65%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Mordy
  50%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Mordy
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  38%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Gmina Mordy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Mordy wyniosła w 2022 roku 35,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Mordy - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Mordy wyniosła w 2022 roku 34,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie gminy Mordy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Mordy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Mordy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,9 mln

  2,6 tys(100%)

  21,1 mln

  3,5 tys(100%)

  25,6 mln

  4,3 tys(100%)

  29,8 mln

  5,1 tys(100%)

  25,3 mln

  4,4 tys(100%)

  27,0 mln

  4,9 tys(100%)

  28,4 mln

  5,2 tys(100%)

  35,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  1,2 tys(44.1%)

  7,1 mln

  1,2 tys(33.6%)

  7,1 mln

  1,2 tys(27.6%)

  7,3 mln

  1,2 tys(24.4%)

  8,0 mln

  1,4 tys(31.4%)

  8,3 mln

  1,5 tys(30.8%)

  8,6 mln

  1,5 tys(30.4%)

  9,9 mln

  1,8 tys(27.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  904,0 tys

  150(5.7%)

  1,1 mln

  191(5.4%)

  1,5 mln

  260(6%)

  703,8 tys

  120(2.4%)

  950,6 tys

  164(3.8%)

  954,7 tys

  167(3.5%)

  979,3 tys

  174(3.5%)

  4,6 mln

  858(12.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  794(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  361(13.6%)

  2,6 mln

  441(12.5%)

  2,6 mln

  450(10.4%)

  2,8 mln

  482(9.4%)

  3,1 mln

  543(12.4%)

  3,2 mln

  557(11.8%)

  3,1 mln

  544(10.8%)

  4,2 mln

  790(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  865,9 tys

  144(5.4%)

  612,1 tys

  103(2.9%)

  979,0 tys

  166(3.8%)

  3,1 mln

  522(10.2%)

  953,9 tys

  165(3.8%)

  1,8 mln

  313(6.6%)

  1,5 mln

  263(5.2%)

  2,0 mln

  376(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  645,2 tys

  107(4.1%)

  1,4 mln

  230(6.5%)

  4,0 mln

  676(15.6%)

  6,1 mln

  1,0 tys(20.4%)

  1,7 mln

  288(6.6%)

  1,3 mln

  222(4.7%)

  3,1 mln

  549(10.9%)

  1,9 mln

  355(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  520(19.7%)

  7,2 mln

  1,2 tys(34.2%)

  992,9 tys

  169(3.9%)

  1,0 mln

  177(3.5%)

  1,0 mln

  180(4.1%)

  971,5 tys

  170(3.6%)

  999,3 tys

  177(3.5%)

  1,8 mln

  338(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  433,5 tys

  72,1(2.7%)

  401,5 tys

  67,4(1.9%)

  514,0 tys

  87,4(2%)

  736,2 tys

  126(2.5%)

  751,0 tys

  130(3%)

  1,3 mln

  232(4.9%)

  1,4 mln

  254(5%)

  1,1 mln

  204(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,1 tys

  16,5(0.6%)

  111,7 tys

  18,8(0.5%)

  225,9 tys

  38,4(0.9%)

  538,3 tys

  92,1(1.8%)

  653,0 tys

  113(2.6%)

  256,3 tys

  44,8(0.9%)

  181,9 tys

  32,3(0.6%)

  468,9 tys

  87,3(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,4 tys

  68,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,0 tys

  12,0(0.5%)

  48,0 tys

  8,1(0.2%)

  44,9 tys

  7,6(0.2%)

  57,8 tys

  9,9(0.2%)

  94,6 tys

  16,4(0.4%)

  58,6 tys

  10,3(0.2%)

  42,2 tys

  7,5(0.1%)

  241,0 tys

  44,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,8 tys

  8,3(0.3%)

  46,0 tys

  7,7(0.2%)

  47,2 tys

  8,0(0.2%)

  47,4 tys

  8,1(0.2%)

  73,3 tys

  12,7(0.3%)

  44,2 tys

  7,7(0.2%)

  74,0 tys

  13,1(0.3%)

  71,8 tys

  13,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  26,8 tys

  4,5(0.2%)

  31,2 tys

  5,2(0.1%)

  26,3 tys

  4,5(0.1%)

  73,2 tys

  12,5(0.2%)

  30,6 tys

  5,3(0.1%)

  42,0 tys

  7,4(0.2%)

  52,7 tys

  9,3(0.2%)

  54,7 tys

  10,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,8 tys

  2,6(0.1%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  10,6 tys

  1,8(0%)

  21,4 tys

  3,7(0.1%)

  738

  0,1(0%)

  12,5 tys

  2,2(0%)

  38,6 tys

  7,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  267,1 tys

  44,5(1.7%)

  283,9 tys

  47,7(1.3%)

  263,1 tys

  44,7(1%)

  202,5 tys

  34,6(0.7%)

  210,7 tys

  36,5(0.8%)

  205,8 tys

  36,0(0.8%)

  134,7 tys

  23,9(0.5%)

  36,3 tys

  6,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  4,2(0.2%)

  36,2 tys

  6,1(0.2%)

  43,2 tys

  7,3(0.2%)

  202,5 tys

  34,6(0.7%)

  119,0 tys

  20,6(0.5%)

  59,0 tys

  10,3(0.2%)

  30,0 tys

  5,3(0.1%)

  22,5 tys

  4,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  117,1 tys

  19,5(0.7%)

  60,1 tys

  10,1(0.3%)

  22,6 tys

  3,8(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  10,2(0.4%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  71,4 tys

  12,2(0.2%)

  59,9 tys

  10,4(0.2%)

  58,6 tys

  10,2(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,7 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Mordy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Mordy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Mordy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Mordy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  2,8 tys(100%)

  21,6 mln

  3,6 tys(100%)

  24,6 mln

  4,2 tys(100%)

  26,8 mln

  4,6 tys(100%)

  25,8 mln

  4,4 tys(100%)

  28,2 mln

  5,1 tys(100%)

  32,7 mln

  6,0 tys(100%)

  34,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  658(23.5%)

  4,5 mln

  763(21.1%)

  4,8 mln

  812(19.4%)

  5,4 mln

  927(20.2%)

  6,0 mln

  1,0 tys(23.1%)

  5,9 mln

  1,0 tys(20.9%)

  6,3 mln

  1,1 tys(19.2%)

  9,5 mln

  1,8 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  1,4 tys(49.5%)

  8,5 mln

  1,4 tys(39.3%)

  9,3 mln

  1,6 tys(37.6%)

  8,4 mln

  1,4 tys(31.5%)

  8,8 mln

  1,5 tys(34.1%)

  10,3 mln

  1,8 tys(36.6%)

  13,5 mln

  2,4 tys(41.4%)

  9,4 mln

  1,8 tys(27.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  795(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  662,0 tys

  110(3.9%)

  383,0 tys

  64,3(1.8%)

  396,7 tys

  67,5(1.6%)

  420,1 tys

  71,9(1.6%)

  514,0 tys

  88,9(2%)

  902,8 tys

  158(3.2%)

  1,0 mln

  179(3.1%)

  1,4 mln

  267(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  667,9 tys

  111(4%)

  685,2 tys

  115(3.2%)

  695,1 tys

  118(2.8%)

  688,6 tys

  118(2.6%)

  881,1 tys

  152(3.4%)

  936,0 tys

  164(3.3%)

  961,1 tys

  170(2.9%)

  1,2 mln

  229(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  394(14.1%)

  6,4 mln

  1,1 tys(29.9%)

  351,2 tys

  59,7(1.4%)

  357,8 tys

  61,2(1.3%)

  400,5 tys

  69,3(1.6%)

  339,2 tys

  59,3(1.2%)

  328,7 tys

  58,3(1%)

  1,1 mln

  210(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  418,4 tys

  69,6(2.5%)

  479,4 tys

  80,5(2.2%)

  462,0 tys

  78,6(1.9%)

  442,0 tys

  75,6(1.6%)

  543,2 tys

  94,0(2.1%)

  501,3 tys

  87,7(1.8%)

  550,3 tys

  97,6(1.7%)

  633,2 tys

  118(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  504,2 tys

  93,9(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  179(4.3%)

  3,5 mln

  591(12.9%)

  509,1 tys

  88,1(2%)

  58,5 tys

  10,2(0.2%)

  1,5 mln

  272(4.7%)

  496,6 tys

  92,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  214,6 tys

  35,7(1.3%)

  380,9 tys

  64,0(1.8%)

  367,6 tys

  62,5(1.5%)

  198,4 tys

  34,0(0.7%)

  164,2 tys

  28,4(0.6%)

  264,0 tys

  46,2(0.9%)

  143,5 tys

  25,4(0.4%)

  310,2 tys

  57,8(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 tys

  0,9(0%)

  8,1 tys

  1,4(0%)

  37,1 tys

  6,3(0.2%)

  204,0 tys

  34,9(0.8%)

  149,4 tys

  25,8(0.6%)

  50,0 tys

  8,7(0.2%)

  34,1 tys

  6,0(0.1%)

  284,1 tys

  52,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,3 tys

  9,7(0.3%)

  87,5 tys

  14,7(0.4%)

  71,3 tys

  12,1(0.3%)

  79,7 tys

  13,6(0.3%)

  142,4 tys

  24,6(0.6%)

  174,0 tys

  30,4(0.6%)

  87,1 tys

  15,4(0.3%)

  252,0 tys

  46,9(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  10,5 tys

  1,8(0%)

  41,2 tys

  7,1(0.2%)

  236,5 tys

  41,4(0.8%)

  96,7 tys

  17,1(0.3%)

  110,6 tys

  20,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,5 tys

  10,1(0.4%)

  47,9 tys

  8,0(0.2%)

  47,4 tys

  8,1(0.2%)

  42,4 tys

  7,3(0.2%)

  37,8 tys

  6,5(0.1%)

  31,7 tys

  5,5(0.1%)

  28,3 tys

  5,0(0.1%)

  25,1 tys

  4,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,4 tys

  10,2(0.4%)

  5,1 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  71,4 tys

  12,2(0.3%)

  59,9 tys

  10,4(0.2%)

  58,6 tys

  10,2(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  386

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  12,8(0.3%)

  40,7 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,0 tys

  2,5(0.1%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  3,8 tys

  0,6(0%)

  9,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Mordy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 319 mieszkańców gminy Mordy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 648 kobiet oraz 670 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców gminy Mordy, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Mordy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Mordy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2022 w gminie Mordy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (56 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Mordy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (41 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 85 miejsc.

  17,2% mieszkańców gminy Mordy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 572 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 303 uczniów (146 kobiet oraz 157 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Mordy placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 375 uczniów (198 kobiet oraz 177 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 67,48.

  W gminie Mordy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 37 uczniów (0 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (20,4% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców gminy Mordy w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • gm. Mordy
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina Mordy
  2,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Mordy
  11,3%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Mordy
  25,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,2%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Mordy
  16,7%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  4,0%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 572 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  572,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,25
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 119 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Mordy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 26 5 lata
 • 26
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 12 5 lata
 • 12
 • 18 6 lat
 • 18
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Mordy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mordy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-40
  25 641-54-40
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  4100-
 • Szkoły podstawowe w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Mordy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 290 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  14,4
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,3
 • 6,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,5
 •  
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 67,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  67,48
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 65,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Mordy
  65,03
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mordy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Mordy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Mordy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mordy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Waleriana Łukasińskiego w Mordach (Walerian Łukasiński)
  Publiczna
  25 641-54-40
  25 641-53-71
  ul. Kilińskiego 13
  08-140 Mordy
  13257-
  Szkoła Podstawowa (Ks. Kan. Kazimierz Dymitrowicz)
  Publiczna
  25 631-33-83
  ul. Szkolna 5
  08-140 Radzików Wielki
  776-
  Szkoła Filialna w Krzymoszach
  Publiczna
  25 631-51-27
  Krzymosze 3a
  08-140 Krzymosze
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Mordy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Mordy
  12,3
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 12,3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 12,3
 • 12,3 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 12,3
 • 12,3 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 12,3
 •  
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Mordy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Mordy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Mordach
  Publiczna
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  378-
  Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
  Publiczne
  25 641-54-67
  25 641-57-05
  ul. 3 Maja 2
  08-140 Mordy
  114-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Mordy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mordy - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Mordy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Mordy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 2 070)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 34)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 79)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 55)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Mordy działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 17 193 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 25 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Mordy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Mordy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 178 członków. Zarejestrowano 158 ćwiczących (mężczyźni: 158, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 40, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Mordy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Mordy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Mordy i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w gminie Mordy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 130,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Mordy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu siedleckiego.

  Powiat siedlecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Mordy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 12 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Mordy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 130,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Mordy
  130,4
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 18,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Mordy
  18,6
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 223,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  223,5
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Mordy
  14,3
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 171,43 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Mordy
  171,4
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Mordy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Mordy
  5,9 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,2 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km