Gmina Lubowidz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Lubowidz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Lubowidz to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Gmina Lubowidz ma 6 278 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Lubowidz.
 • 6 278 Liczba mieszkańców
 • 190,8 km² Powierzchnia
 • 33 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Ziółkowski Wójt gminy
Gmina Lubowidz na mapie
Identyfikatory
 • 19.845753.1182 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1437033
Herb gminy Lubowidz
Gmina Lubowidz herb
Flaga gminy Lubowidz
Gmina Lubowidz flaga

Gmina Lubowidz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-303Poczta Oddział UP Lubowidz, ul. Syberia 14
09-304Poczta Lubowidz, ul. Jana Pawła II 48

Gmina Lubowidz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Lubowidz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lubowidz
(23) 658-20-78 20
(23) 658-20-78
ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz

Gmina Lubowidz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Lubowidz ma 6 278 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Lubowidz zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,1% mieszkańców gminy Lubowidz jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Lubowidz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -64. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,09 na 1000 mieszkańców gminy Lubowidz. W 2022 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 55,9% dziewczynek i 44,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,0% zgonów w gminie Lubowidz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Lubowidz były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Lubowidz przypada 15.45 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 102 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 126 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Lubowidz -24. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców gminy Lubowidz jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 278 Liczba mieszkańców
 • 3 218 Kobiety
 • 3 060 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Lubowidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Lubowidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Lubowidz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Lubowidz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Lubowidz
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Lubowidz
  57,3%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Lubowidz
  9,7%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Lubowidz w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Lubowidz
  5,4
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Lubowidz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -64 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -33 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Lubowidz
  -10,1
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • -5,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Lubowidz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Lubowidz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Lubowidz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Lubowidz w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,9%
  44,1%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  5,4
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  34,7
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 343 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Lubowidz
  1,26
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,62
  Mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,50
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Lubowidz w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Zgony
 • 52 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,1%
  46,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Lubowidz
  15,5
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Lubowidz
  198,5
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Lubowidz
  0,0
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Lubowidz
  3,7
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,0%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Lubowidz
  20,2%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 299,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  299,5
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 576,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 683,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  576,7
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Lubowidz
  58,2
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  38,3
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 102 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 126 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Lubowidz w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lubowidz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Lubowidz oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Lubowidz to 2 217 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Lubowidz to 5,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Lubowidz to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,57% mieszkań posiada łazienkę, 82,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 217 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 350,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  350,80
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Lubowidz
  81,70 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Lubowidz
  28,70 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,18
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,85
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,68
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Lubowidz
  1,74
  Województwo
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Lubowidz
  5,91
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 10,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Lubowidz
  10,29
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 1 488 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Lubowidz
  135,3 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,24 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Lubowidz
  97,43%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 90,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  90,80%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 84,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Lubowidz
  84,57%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 82,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,27%
  Województwo
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,54%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Lubowidz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Lubowidz na 1000 mieszkańców pracuje 57osób . 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Lubowidz wynosiło w 2023 roku 13,8% (13,8% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lubowidz wynosiło 5 390,60 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lubowidz 340 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 67 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -273.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Lubowidz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Lubowidz
  57,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 19,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 21,9% Kobiety
 • 16,6% Mężczyźni
 • gm. Lubowidz
  13,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Lubowidz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Lubowidz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Lubowidz w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 391 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Lubowidz w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 340 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -273 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Lubowidz w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 366 Pracujący ogółem
 • 212 Kobiety
 • 154 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Lubowidz w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,7
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  37,0
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 116,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,7
  Mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Lubowidz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Lubowidz w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 503 podmioty gospodarki narodowej, z czego 436 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (29) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Lubowidz najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (491) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  8,3% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,6% (169) podmiotów, a 58,1% (292) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Lubowidz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (25.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 503 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 169 Przemysł i budownictwo
 • 292 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Lubowidz w 2023 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w gminie Lubowidz w 2023 roku
 • 436 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 491 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 491
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 503 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 503
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 436 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 119 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 119
 • 113 Budownictwo
 • 113
 • 44 Przetwórstwo przemysłowe
 • 44
 • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lubowidz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Lubowidz stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 71 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Lubowidz wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Lubowidz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,10 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,38 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Lubowidz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 71
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,20
  Mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 6,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,10
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,61
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lubowidz
  2,05
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Lubowidz
  0,22
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 4,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,38
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Lubowidz
  81%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  86%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Lubowidz
  59%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Gmina Lubowidz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Lubowidz wyniosła w 2022 roku 40,9 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Lubowidz - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Lubowidz wyniosła w 2022 roku 44,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie gminy Lubowidz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,9 mln

  4,5 tys(100%)

  29,8 mln

  4,2 tys(100%)

  34,4 mln

  4,9 tys(100%)

  34,1 mln

  4,9 tys(100%)

  35,6 mln

  5,2 tys(100%)

  37,1 mln

  5,7 tys(100%)

  40,4 mln

  6,3 tys(100%)

  40,9 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,7 mln

  1,4 tys(30.6%)

  9,7 mln

  1,4 tys(32.5%)

  10,0 mln

  1,4 tys(29%)

  10,9 mln

  1,6 tys(31.8%)

  13,1 mln

  1,9 tys(36.9%)

  12,0 mln

  1,8 tys(32.3%)

  12,9 mln

  1,9 tys(31.9%)

  13,4 mln

  2,1 tys(32.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  507(11.2%)

  3,8 mln

  545(12.8%)

  5,9 mln

  844(17.1%)

  5,1 mln

  746(15.1%)

  4,7 mln

  693(13.4%)

  5,4 mln

  793(14.5%)

  8,5 mln

  1,3 tys(21.2%)

  5,6 mln

  882(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  875(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  401(8.9%)

  2,8 mln

  402(9.5%)

  3,2 mln

  456(9.2%)

  3,1 mln

  453(9.1%)

  2,9 mln

  425(8.2%)

  3,2 mln

  470(8.6%)

  3,5 mln

  519(8.6%)

  3,7 mln

  584(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  618(13.7%)

  9,6 mln

  1,4 tys(32.1%)

  1,1 mln

  158(3.2%)

  1,1 mln

  157(3.2%)

  1,4 mln

  203(3.9%)

  1,2 mln

  174(3.2%)

  963,5 tys

  144(2.4%)

  2,3 mln

  357(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  554,7 tys

  78,5(1.7%)

  764,5 tys

  109(2.6%)

  611,0 tys

  87,7(1.8%)

  680,9 tys

  98,8(2%)

  797,8 tys

  116(2.2%)

  776,8 tys

  114(2.1%)

  805,0 tys

  120(2%)

  965,3 tys

  153(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  222,0 tys

  31,4(0.7%)

  314,8 tys

  44,8(1.1%)

  444,0 tys

  63,7(1.3%)

  292,7 tys

  42,5(0.9%)

  191,8 tys

  28,0(0.5%)

  406,1 tys

  59,8(1.1%)

  235,5 tys

  35,2(0.6%)

  410,5 tys

  65,0(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  199,3 tys

  28,2(0.6%)

  132,7 tys

  18,9(0.4%)

  137,4 tys

  19,7(0.4%)

  168,8 tys

  24,5(0.5%)

  214,3 tys

  31,3(0.6%)

  256,8 tys

  37,8(0.7%)

  294,9 tys

  44,1(0.7%)

  317,6 tys

  50,3(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  939,6 tys

  133(2.9%)

  1,5 mln

  217(5.1%)

  2,0 mln

  284(5.7%)

  2,0 mln

  289(5.8%)

  440,5 tys

  64,3(1.2%)

  1,1 mln

  166(3%)

  730,5 tys

  109(1.8%)

  298,1 tys

  47,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  392,7 tys

  55,6(1.2%)

  353,9 tys

  50,4(1.2%)

  288,6 tys

  41,4(0.8%)

  303,9 tys

  44,1(0.9%)

  431,2 tys

  63,0(1.2%)

  641,0 tys

  94,3(1.7%)

  489,2 tys

  73,2(1.2%)

  296,7 tys

  46,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  54,8 tys

  7,8(0.2%)

  42,7 tys

  6,1(0.1%)

  36,3 tys

  5,2(0.1%)

  105,0 tys

  15,2(0.3%)

  163,3 tys

  23,8(0.5%)

  102,3 tys

  15,1(0.3%)

  56,9 tys

  8,5(0.1%)

  254,0 tys

  40,2(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  210,4 tys

  33,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  66,9 tys

  9,5(0.2%)

  77,4 tys

  11,0(0.3%)

  73,5 tys

  10,6(0.2%)

  77,1 tys

  11,2(0.2%)

  79,4 tys

  11,6(0.2%)

  71,2 tys

  10,5(0.2%)

  93,6 tys

  14,0(0.2%)

  117,6 tys

  18,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  91,5 tys

  12,9(0.3%)

  110,7 tys

  15,8(0.4%)

  164,2 tys

  23,6(0.5%)

  265,3 tys

  38,5(0.8%)

  142,2 tys

  20,8(0.4%)

  63,4 tys

  9,3(0.2%)

  139,7 tys

  20,9(0.3%)

  55,7 tys

  8,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,6 tys

  4,2(0.1%)

  37,2 tys

  5,3(0.1%)

  143,8 tys

  20,7(0.4%)

  49,2 tys

  7,1(0.1%)

  50,4 tys

  7,4(0.1%)

  14,2 tys

  2,1(0%)

  22,2 tys

  3,3(0.1%)

  21,1 tys

  3,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,0 tys

  7,8(0.2%)

  85,5 tys

  12,2(0.3%)

  203,4 tys

  29,2(0.6%)

  108,8 tys

  15,8(0.3%)

  52,2 tys

  7,6(0.1%)

  7,2 tys

  1,1(0%)

  6,9 tys

  1,0(0%)

  19,8 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,2 tys

  7,1(0.2%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  61,7 tys

  8,9(0.2%)

  54,2 tys

  7,9(0.2%)

  53,7 tys

  7,9(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  518

  0,1(0%)

  579

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,5 tys

  1,2(0%)

  378,6 tys

  53,9(1.3%)

  216,9 tys

  31,1(0.6%)

  812

  0,1(0%)

  135,6 tys

  19,8(0.4%)

  135,2 tys

  19,9(0.4%)

  64,5 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  8,7 mln

  1,2 tys(27.2%)

  8,2 tys

  1,2(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  21,7 tys

  3,1(0.1%)

  195,8 tys

  28,6(0.6%)

  60,1 tys

  8,8(0.2%)

  63,5 tys

  9,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Lubowidz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,9 mln

  4,5 tys(100%)

  30,3 mln

  4,3 tys(100%)

  31,9 mln

  4,6 tys(100%)

  32,2 mln

  4,6 tys(100%)

  35,7 mln

  5,2 tys(100%)

  37,9 mln

  5,8 tys(100%)

  45,3 mln

  7,0 tys(100%)

  44,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  1,7 tys(37.8%)

  12,3 mln

  1,8 tys(40.6%)

  12,6 mln

  1,8 tys(39.5%)

  12,7 mln

  1,8 tys(39.5%)

  13,1 mln

  1,9 tys(36.8%)

  13,6 mln

  2,0 tys(35.9%)

  16,7 mln

  2,5 tys(37%)

  13,3 mln

  2,1 tys(29.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,2 mln

  598(13.2%)

  4,9 mln

  694(16.1%)

  5,2 mln

  746(16.3%)

  5,4 mln

  789(16.9%)

  6,0 mln

  879(16.9%)

  6,4 mln

  943(16.9%)

  7,4 mln

  1,1 tys(16.4%)

  10,2 mln

  1,6 tys(22.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  5,5 mln

  875(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  279(6.2%)

  1,7 mln

  236(5.5%)

  1,8 mln

  256(5.6%)

  1,7 mln

  241(5.2%)

  1,9 mln

  284(5.4%)

  2,9 mln

  426(7.7%)

  5,7 mln

  858(12.7%)

  3,3 mln

  518(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  532(11.8%)

  9,0 mln

  1,3 tys(29.6%)

  490,6 tys

  70,4(1.5%)

  643,5 tys

  93,3(2%)

  788,9 tys

  115(2.2%)

  727,0 tys

  107(1.9%)

  405,1 tys

  60,6(0.9%)

  1,7 mln

  270(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  628,3 tys

  88,9(2%)

  650,8 tys

  92,6(2.1%)

  773,4 tys

  111(2.4%)

  647,1 tys

  93,9(2%)

  817,3 tys

  119(2.3%)

  818,8 tys

  120(2.2%)

  820,1 tys

  123(1.8%)

  952,1 tys

  151(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  595,4 tys

  84,3(1.9%)

  533,1 tys

  75,9(1.8%)

  583,4 tys

  83,8(1.8%)

  596,3 tys

  86,5(1.9%)

  1,6 mln

  238(4.6%)

  632,2 tys

  93,0(1.7%)

  807,6 tys

  121(1.8%)

  781,5 tys

  124(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  474,4 tys

  75,1(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  145,6 tys

  20,6(0.5%)

  258,5 tys

  36,8(0.9%)

  156,6 tys

  22,5(0.5%)

  199,2 tys

  28,9(0.6%)

  161,8 tys

  23,6(0.5%)

  173,2 tys

  25,5(0.5%)

  155,4 tys

  23,2(0.3%)

  372,4 tys

  58,9(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  145,5 tys

  20,6(0.5%)

  123,1 tys

  17,5(0.4%)

  110,7 tys

  15,9(0.3%)

  106,2 tys

  15,4(0.3%)

  228,1 tys

  33,3(0.6%)

  369,2 tys

  54,3(1%)

  238,7 tys

  35,7(0.5%)

  250,0 tys

  39,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  68,4 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  14,7(0.3%)

  61,5 tys

  9,2(0.1%)

  189,1 tys

  29,9(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  99,4 tys

  14,1(0.3%)

  222,5 tys

  31,7(0.7%)

  183,2 tys

  26,3(0.6%)

  191,8 tys

  27,8(0.6%)

  244,7 tys

  35,7(0.7%)

  476,9 tys

  70,2(1.3%)

  302,0 tys

  45,2(0.7%)

  134,1 tys

  21,2(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,7

  0,0(0%)

  12,2 tys

  1,7(0%)

  120,6 tys

  17,3(0.4%)

  162,6 tys

  23,6(0.5%)

  111,0 tys

  16,2(0.3%)

  49,0 tys

  7,2(0.1%)

  49,7 tys

  7,4(0.1%)

  56,8 tys

  9,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,2 tys

  7,1(0.2%)

  5,9 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  61,7 tys

  8,9(0.2%)

  54,2 tys

  7,9(0.2%)

  53,7 tys

  7,9(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  5,3 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  154(2.3%)

  50,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  510

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  518

  0,1(0%)

  579

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  984

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  8,2 mln

  1,2 tys(25.7%)

  545,7 tys

  77,7(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,3 tys

  17,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Lubowidz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 656 mieszkańców gminy Lubowidz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 839 kobiet oraz 817 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców gminy Lubowidz, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Lubowidz mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Lubowidz największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w gminie Lubowidz mieściły się 3 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 212 dzieci (115 dziewczynek oraz 97 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,9% mieszkańców gminy Lubowidz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 726 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 474 uczniów (235 kobiet oraz 239 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Lubowidz placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 37 oddziałach uczyło się 527 uczniów (284 kobiety oraz 243 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców gminy Lubowidz w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Lubowidz
  15,4%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Lubowidz
  31,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Lubowidz
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,5%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Lubowidz
  18,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Lubowidz
  24,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Lubowidz
  3,3%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Lubowidz
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 726 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Lubowidz
  726,0
  Województwo
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Lubowidz
  1,04
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 198 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Lubowidz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 212 Dzieci
 • 115 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 97 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,2%
  45,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 54 4 lata
 • 54
 • 61 5 lata
 • 61
 • 63 6 lat
 • 63
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 30 4 lata
 • 30
 • 31 5 lata
 • 31
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 24 4 lata
 • 24
 • 30 5 lata
 • 30
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Lubowidz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lubowidz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Lubowidzu
  Publiczne
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46 A
  09-304 Lubowidz
  492-
  Samorządowe Przedszlole Nr 2 w Zieluniu
  Publiczne
  23 658-24-68
  ul. Szkolna 7
  09-304 Zieluń-Osada
  348-
  Samorządowe Przedszkole Nr 3 (-)
  Publiczne
  23 659-23-37
  23 611-49-37
  Syberia 49
  09-303 Syberia
  238-
 • Szkoły podstawowe w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Lubowidz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 474 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Lubowidz
  14,4
  Województwo
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 48,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Lubowidz
  84,79
  woj. mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 84,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Lubowidz
  84,08
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lubowidz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Lubowidz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Lubowidz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lubowidz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
  Publiczna
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46A
  09-304 Lubowidz
  9172-
  Szkoła Podstawowa w Zieluniu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  23 658-24-68
  ul. Szkolna 7
  09-304 Zieluń-Osada
  7111-
  Szkoła Podstawowa w Syberii (-)
  Publiczna
  23 659-23-37
  23 611-49-37
  Syberia 49
  09-303 Syberia
  684-
  Szkoła Podstawowa w Mleczówce
  Publiczna
  23 657-37-16
  23 611-40-15
  Mleczówka 41
  09-304 Mleczówka
  76612
  Szkoła Podstawowa w Sinogórze
  Publiczna
  23 657-37-08
  23 611-40-07
  Sinogóra 58
  09-304 Sinogóra
  75512
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Lubowidz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Lubowidz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubowidzu
  Niepubliczne
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46 A
  09-304 Lubowidz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lubowidz - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Lubowidz

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Lubowidz działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 22 021 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 245 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Lubowidz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Lubowidz działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 91 członków. Zarejestrowano 172 ćwiczących (mężczyźni: 100, kobiety: 72, chłopcy do lat 18: 95, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Lubowidz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Lubowidz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Lubowidz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Lubowidz odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Lubowidz znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Lubowidz
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Lubowidz w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Lubowidz
  31,7
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 31,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  31,7
  Mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Lubowidz
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Lubowidz w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 450,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  450,8 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 13,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  13,6 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km