Gmina Cedynia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Cedynia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cedynia to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Gmina Cedynia ma 4 009 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Cedynia.
 • 4 009 Liczba mieszkańców
 • 180,6 km² Powierzchnia
 • 22 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Adam Andrzej Zarzycki Burmistrz gminy
Gmina Cedynia na mapie
Identyfikatory
 • 14.202252.8793 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3206023
Herb gminy Cedynia
Gmina Cedynia herb

Gmina Cedynia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-520Poczta Cedynia, ul. Żymierskiego 5

Gmina Cedynia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cedynia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Cedyni
(91) 414-40-06
(91) 414-41-62
Pl. Wolności 1
74-520 Cedynia
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino

Gmina Cedynia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Cedynia ma 4 009 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cedynia zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Cedynia jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cedynia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,93 na 1000 mieszkańców gminy Cedynia. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 63,2% dziewczynek i 36,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w gminie Cedynia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Cedynia były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cedynia przypada 12.65 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 87 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cedynia -49. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,8% mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 009 Liczba mieszkańców
 • 2 004 Kobiety
 • 2 005 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Cedynia
  41,2 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  52,8%
  Województwo
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,6%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Gmina
  3,0%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cedynia w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Cedynia
  3,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cedynia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Cedynia
  -7,9
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cedynia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cedynia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cedynia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cedynia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,2%
  36,8%
 • 4,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Cedynia
  4,7
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,3
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Cedynia
  3 327 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 200 Waga 3000g - 3499g
 • 200
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Cedynia
  1,15
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cedynia
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Cedynia
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Cedynia w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,8%
  41,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Cedynia
  12,7
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 198,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  198,0
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Cedynia
  2,0
  Województwo
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,0%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Cedynia
  19,3%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,0%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Cedynia
  251,7
  Województwo
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Kraj
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  508,6
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Polska
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Cedynia
  88,5
  Województwo
  88,9
  Polska
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,2
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  10,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 87 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -45 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -49 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cedynia w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Cedynia oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia to 1 450 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cedynia to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Cedynia to 116,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,51% mieszkań posiada łazienkę, 79,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 450 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 361,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  361,70
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,70 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Cedynia
  28,80 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Cedynia
  4,09
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,76
  Województwo
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cedynia
  0,68
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Cedynia
  1,00
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,25
  Województwo
  3,40
  Polska
  3,89
 • 5,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,24
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 465 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 116,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Cedynia
  116,3 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Cedynia
  0,12 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Cedynia
  98,27%
  Województwo
  98,56%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Cedynia
  98,14%
  Województwo
  97,08%
  Kraj
  95,10%
 • 93,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Cedynia
  93,51%
  Województwo
  96,06%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Cedynia
  79,01%
  Województwo
  87,78%
  Polska
  85,62%
 • 0,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Cedynia
  0,14%
  Województwo
  63,75%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Cedynia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Cedynia na 1000 mieszkańców pracuje 293osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia wynosiło w 2022 roku 7,1% (7,1% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia wynosiło 5 878,75 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia 278 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 236 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,5% w przemyśle i budownictwie, a 32,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 293 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Cedynia
  293,0
  Zachodniopomorskie
  362,0
  Cały kraj
  402,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,1% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,1%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cedynia w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cedynia w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cedynia w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 879 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Cedynia
  5 879 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cedynia w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 236 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 36,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,9% Pozostałe
 • 45,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Cedynia
  61,9
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,7
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 112,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cedynia
  112,2
  Województwo
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cedynia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Cedynia w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 500 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 366 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (24) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cedynia najwięcej (41) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (486) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (119) podmiotów, a 73,2% (366) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cedynia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.4%) oraz Budownictwo (24.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 500 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119 Przemysł i budownictwo
 • 366 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cedynia w 2022 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cedynia w 2022 roku
 • 366 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 486 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 486
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 500 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 500
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 52 Spółki handlowe ogółem
 • 52
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 366 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 137 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 137
 • 90 Budownictwo
 • 90
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Cedynia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cedynia wynosi 71,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cedynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,80 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 8,26 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,13 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,21 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cedynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 19,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,21
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 13,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  13,80
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 2,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cedynia
  2,21
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Polska
  6,99
 • 2,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  2,13
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cedynia
  0,51
  Województwo
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 8,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,26
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Cedynia
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Polska
  63%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  41%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Cedynia
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Cedynia
  90%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  42%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Gmina Cedynia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2022 roku 36,9 mln złotych, co daje 9,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 57% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Cedynia - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2022 roku 33,5 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.5%). W budżecie gminy Cedynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,9 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,0 mln

  3,9 tys(100%)

  20,4 mln

  4,7 tys(100%)

  21,5 mln

  5,0 tys(100%)

  23,3 mln

  5,4 tys(100%)

  22,5 mln

  5,3 tys(100%)

  24,4 mln

  5,9 tys(100%)

  23,8 mln

  5,8 tys(100%)

  36,9 mln

  9,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  1,3 tys(33.9%)

  5,9 mln

  1,4 tys(29.1%)

  6,7 mln

  1,6 tys(31.3%)

  6,8 mln

  1,6 tys(29%)

  7,0 mln

  1,7 tys(31.1%)

  7,2 mln

  1,7 tys(29.3%)

  7,1 mln

  1,7 tys(30%)

  11,7 mln

  2,9 tys(31.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  372,0 tys

  85,5(2.2%)

  1,2 mln

  280(5.9%)

  329,7 tys

  76,0(1.5%)

  2,6 mln

  610(11.3%)

  1,3 mln

  301(5.7%)

  1,2 mln

  288(4.9%)

  784,1 tys

  189(3.3%)

  4,2 mln

  1,0 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  789(20.2%)

  2,7 mln

  620(13.2%)

  3,1 mln

  705(14.2%)

  3,3 mln

  767(14.2%)

  3,0 mln

  720(13.5%)

  3,2 mln

  757(12.9%)

  3,2 mln

  774(13.5%)

  3,8 mln

  957(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  899(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  763(19.5%)

  5,7 mln

  1,3 tys(27.9%)

  2,1 mln

  483(9.7%)

  2,1 mln

  490(9%)

  2,2 mln

  512(9.6%)

  2,0 mln

  482(8.2%)

  2,3 mln

  547(9.5%)

  2,9 mln

  718(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  305(7.8%)

  1,2 mln

  272(5.8%)

  1,4 mln

  320(6.5%)

  1,1 mln

  253(4.7%)

  1,2 mln

  283(5.3%)

  1,9 mln

  453(7.7%)

  1,6 mln

  380(6.6%)

  2,4 mln

  588(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  412,7 tys

  94,9(2.4%)

  312,7 tys

  72,4(1.5%)

  552,7 tys

  127(2.6%)

  316,8 tys

  73,6(1.4%)

  469,0 tys

  111(2.1%)

  173,4 tys

  41,6(0.7%)

  189,0 tys

  45,6(0.8%)

  1,1 mln

  270(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  261,0 tys

  60,0(1.5%)

  307,2 tys

  71,1(1.5%)

  747,7 tys

  172(3.5%)

  287,9 tys

  66,9(1.2%)

  216,7 tys

  51,3(1%)

  305,3 tys

  73,3(1.3%)

  177,2 tys

  42,8(0.7%)

  902,3 tys

  225(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  600,8 tys

  138(3.5%)

  459,8 tys

  106(2.3%)

  709,7 tys

  164(3.3%)

  559,0 tys

  130(2.4%)

  549,3 tys

  130(2.4%)

  617,6 tys

  148(2.5%)

  658,6 tys

  159(2.8%)

  781,4 tys

  195(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  104,5 tys

  24,0(0.6%)

  42,5 tys

  9,8(0.2%)

  82,3 tys

  19,0(0.4%)

  82,4 tys

  19,1(0.4%)

  81,7 tys

  19,4(0.4%)

  116,7 tys

  28,0(0.5%)

  279,0 tys

  67,3(1.2%)

  582,5 tys

  145(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  382,0 tys

  87,8(2.2%)

  480,1 tys

  111(2.4%)

  495,4 tys

  114(2.3%)

  456,5 tys

  106(2%)

  560,9 tys

  133(2.5%)

  507,1 tys

  122(2.1%)

  505,6 tys

  122(2.1%)

  533,2 tys

  133(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  139,9 tys

  32,2(0.8%)

  136,4 tys

  31,6(0.7%)

  127,8 tys

  29,5(0.6%)

  369,2 tys

  85,7(1.6%)

  326,6 tys

  77,4(1.5%)

  517,5 tys

  124(2.1%)

  292,3 tys

  70,6(1.2%)

  336,9 tys

  84,0(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  75,0 tys

  17,2(0.4%)

  29,1 tys

  6,7(0.1%)

  27,4 tys

  6,3(0.1%)

  61,3 tys

  14,2(0.3%)

  117,1 tys

  27,7(0.5%)

  93,7 tys

  22,5(0.4%)

  53,7 tys

  13,0(0.2%)

  215,4 tys

  53,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  192,7 tys

  44,3(1.1%)

  163,0 tys

  37,7(0.8%)

  173,8 tys

  40,1(0.8%)

  158,8 tys

  36,9(0.7%)

  104,5 tys

  24,8(0.5%)

  148,1 tys

  35,5(0.6%)

  271,6 tys

  65,6(1.1%)

  167,3 tys

  41,7(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  127,1 tys

  29,2(0.7%)

  178,8 tys

  41,4(0.9%)

  164,8 tys

  38,0(0.8%)

  510,1 tys

  118(2.2%)

  54,2 tys

  12,8(0.2%)

  44,5 tys

  10,7(0.2%)

  95,7 tys

  23,1(0.4%)

  51,2 tys

  12,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  461,6 tys

  106(2.7%)

  432,3 tys

  100(2.1%)

  414,2 tys

  95,5(1.9%)

  376,6 tys

  87,5(1.6%)

  445,2 tys

  105(2%)

  343,0 tys

  82,3(1.4%)

  307,4 tys

  74,2(1.3%)

  35,2 tys

  8,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,0 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 mln

  264(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  5,6(0.1%)

  7,9 tys

  1,9(0%)

  322,1 tys

  77,7(1.4%)

  9,0 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  900

  0,2(0%)

  47,6 tys

  11,1(0.2%)

  40,8 tys

  9,7(0.2%)

  37,3 tys

  9,0(0.2%)

  888

  0,2(0%)

  840

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  4,2 tys(100%)

  20,5 mln

  4,8 tys(100%)

  20,8 mln

  4,8 tys(100%)

  22,5 mln

  5,2 tys(100%)

  23,5 mln

  5,5 tys(100%)

  31,3 mln

  7,6 tys(100%)

  28,9 mln

  7,1 tys(100%)

  33,5 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  1,6 tys(38.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(31.4%)

  7,3 mln

  1,7 tys(35%)

  7,3 mln

  1,7 tys(32.6%)

  7,4 mln

  1,8 tys(31.5%)

  7,7 mln

  1,9 tys(24.7%)

  8,5 mln

  2,1 tys(29.6%)

  11,3 mln

  2,8 tys(33.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  1,0 tys(24.9%)

  6,1 mln

  1,4 tys(30%)

  4,7 mln

  1,1 tys(22.8%)

  5,0 mln

  1,2 tys(22.1%)

  4,9 mln

  1,2 tys(21%)

  6,1 mln

  1,5 tys(19.5%)

  8,2 mln

  2,0 tys(28.2%)

  5,6 mln

  1,4 tys(16.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  442(10.5%)

  2,4 mln

  563(11.9%)

  2,5 mln

  570(11.9%)

  2,6 mln

  603(11.5%)

  4,7 mln

  1,1 tys(19.8%)

  8,8 mln

  2,1 tys(28%)

  3,6 mln

  878(12.6%)

  3,8 mln

  959(11.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 mln

  911(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  6,9(0.2%)

  42,9 tys

  9,9(0.2%)

  30,5 tys

  7,0(0.1%)

  880,0 tys

  204(3.9%)

  30,4 tys

  7,2(0.1%)

  32,7 tys

  7,8(0.1%)

  863,9 tys

  209(3%)

  1,9 mln

  467(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  496(11.8%)

  4,4 mln

  1,0 tys(21.6%)

  818,4 tys

  189(3.9%)

  732,6 tys

  170(3.3%)

  730,5 tys

  173(3.1%)

  696,5 tys

  167(2.2%)

  721,9 tys

  174(2.5%)

  1,1 mln

  285(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  142,0 tys

  32,6(0.8%)

  39,4 tys

  9,1(0.2%)

  39,1 tys

  9,0(0.2%)

  39,7 tys

  9,2(0.2%)

  40,1 tys

  9,5(0.2%)

  810,6 tys

  194(2.6%)

  165,8 tys

  40,0(0.6%)

  1,1 mln

  277(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,7 tys

  83,6(2%)

  446,6 tys

  103(2.2%)

  449,8 tys

  104(2.2%)

  437,7 tys

  102(1.9%)

  531,2 tys

  126(2.3%)

  465,9 tys

  112(1.5%)

  474,8 tys

  115(1.6%)

  510,8 tys

  127(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  426,1 tys

  98,0(2.3%)

  87,3 tys

  20,2(0.4%)

  13,1 tys

  3,0(0.1%)

  44,8 tys

  10,4(0.2%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  69,0 tys

  16,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  334,6 tys

  83,5(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  213,9 tys

  49,2(1.2%)

  292,0 tys

  67,6(1.4%)

  440,8 tys

  102(2.1%)

  1,1 mln

  263(5%)

  199,9 tys

  47,4(0.8%)

  418,1 tys

  100(1.3%)

  374,6 tys

  90,4(1.3%)

  320,7 tys

  80,0(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  271(6.5%)

  30,5 tys

  7,0(0.1%)

  26,8 tys

  6,2(0.1%)

  30,6 tys

  7,1(0.1%)

  37,2 tys

  8,8(0.2%)

  115,4 tys

  27,7(0.4%)

  289,5 tys

  69,9(1%)

  234,1 tys

  58,4(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  41,7 tys

  9,6(0.2%)

  49,5 tys

  11,5(0.2%)

  109,0 tys

  25,1(0.5%)

  106,9 tys

  24,8(0.5%)

  80,2 tys

  19,0(0.3%)

  83,2 tys

  20,0(0.3%)

  104,6 tys

  25,3(0.4%)

  207,2 tys

  51,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  10,2 tys

  2,4(0%)

  99,5 tys

  23,6(0.4%)

  57,6 tys

  13,8(0.2%)

  20,0 tys

  4,8(0.1%)

  30,0 tys

  7,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  68,8 tys

  15,8(0.4%)

  60,9 tys

  14,1(0.3%)

  47,8 tys

  11,0(0.2%)

  52,7 tys

  12,2(0.2%)

  45,8 tys

  10,8(0.2%)

  31,1 tys

  7,5(0.1%)

  26,0 tys

  6,3(0.1%)

  21,7 tys

  5,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  900

  0,2(0%)

  46,5 tys

  10,8(0.2%)

  40,8 tys

  9,7(0.2%)

  37,1 tys

  8,9(0.1%)

  888

  0,2(0%)

  840

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,1 tys

  6,7(0.2%)

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cedynia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 950 mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 480 kobiet oraz 470 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców gminy Cedynia, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Cedynia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cedynia największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w gminie Cedynia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (37 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Cedynia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 40 dzieci (24 dziewczynki oraz 16 chłopców). Dostępnych było 40 miejsc.

  16,2% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 626 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 315 uczniów (164 kobiety oraz 151 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Cedynia placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 299 uczniów (137 kobiet oraz 162 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Cedynia
  16,4%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,0%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Cedynia
  25,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Cedynia
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Cedynia
  18,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Cedynia
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 626 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  626,0
  Województwo
  856,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Cedynia
  1,64
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Cedynia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 33 4 lata
 • 33
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 7 5 lata
 • 7
 • 33 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cedynia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  245-
 • Szkoły podstawowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Cedynia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Cedynia
  13,7
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Kraj
  16,7
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 85,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Cedynia
  85,83
  Województwo
  94,69
  Cały kraj
  95,71
 • 84,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Cedynia
  84,47
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Cedynia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cedynia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  15270-
  Szkoła podstawowa ("Leśników Polskich")
  Publiczna
  91 414-47-21
  91 414-47-21
  Piasek 63b
  74-520 Piasek
  77113
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cedynia, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cedynia, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Cedynia

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Cedynia znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Cedynia: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 103 (uczestnicy: 1 170)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 488)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 52)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 150)
  • inne: 11 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


 • Muzea w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Cedynia działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 600 zwiedzających, co daje 3 967 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Cedynia działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 713 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 910 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1


Gmina Cedynia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cedynia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Cedynia odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 124,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 24,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Cedynia znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Cedynia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Cedynia w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 124,72 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Cedynia
  124,7
  woj. zachodniopomorskie
  53,7
  Polska
  56,5
 • 24,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Cedynia
  24,9
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Cały kraj
  5,0
 • 99,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  99,8
  Zachodniopomorskie
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Cedynia
  20,0
  Województwo
  8,5
  Kraj
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Cedynia
  80,0
  woj. zachodniopomorskie
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cedynia w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  94,1 km
  Województwo
  542,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  4,2 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,2 km