Gmina Cedynia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Cedynia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Cedynia to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfińskiego. Gmina Cedynia ma 4 143 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Cedynia.
 • 4 143 Liczba mieszkańców
 • 180,6 km² Powierzchnia
 • 24 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGR Tablice rejestracyjne
 • Adam Andrzej Zarzycki Burmistrz gminy
Gmina Cedynia na mapie
Identyfikatory
 • 14.202252.8793 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3206023
Herb gminy Cedynia
Gmina Cedynia herb

Gmina Cedynia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-520Poczta Cedynia, ul. Żymierskiego 5

Gmina Cedynia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Cedynia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Cedyni
(91) 414-40-06
(91) 414-41-62
Pl. Wolności 1
74-520 Cedynia
ZUS Inspektorat w Gryfinie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łużycka 3
74-100 Gryfino

Gmina Cedynia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Cedynia ma 4 143 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Cedynia zawarli w 2021 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Cedynia jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Cedynia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,73 na 1000 mieszkańców gminy Cedynia. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w gminie Cedynia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Cedynia były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Cedynia przypada 15.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Cedynia 1. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,6% mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 143 Liczba mieszkańców
 • 2 054 Kobiety
 • 2 089 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Cedynia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Cedynia
  41,0 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Cedynia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Cedynia
  28,3%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • gm. Cedynia
  52,8%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,6%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Tutaj
  3,0%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Cedynia w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,7
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Cały kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Cedynia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Cedynia
  -7,7
  woj. zachodniopomorskie
  -6,2
  Polska
  -4,9
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Cedynia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Cedynia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Cedynia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Cedynia w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  Zachodniopomorskie
  7,6
  Cała Polska
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Cedynia
  30,6
  Województwo
  33,4
  Cały kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 321 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Cedynia
  3 321 g
  Zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 220 Waga 3000g - 3499g
 • 220
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,10
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Cała Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Cedynia
  0,53
  Zachodniopomorskie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Cedynia
  0,56
  woj. zachodniopomorskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Cedynia w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,3%
  58,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Cedynia
  15,2
  Zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 179,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Cedynia
  179,7
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Cała Polska
  156,7
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Cedynia
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Zachodniopomorskie
  4,0
  Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Cedynia
  39,0%
  Województwo
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Cedynia
  19,3%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 141 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 251,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  251,7
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  270,8
  Polska
  246,5
 • 508,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  508,6
  Zachodniopomorskie
  506,4
  Cała Polska
  475,8
 • 88,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  88,5
  Województwo
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  25,2
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  32,6
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Cedynia
  10,1
  Województwo
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,9%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Cedynia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Cedynia oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia to 1 425 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Cedynia to 3,25 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Cedynia to 65,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,37% mieszkań posiada łazienkę, 69,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 425 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 341,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  341,90
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,80 m2
  Zachodniopomorskie
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Cedynia
  27,30 m2
  Zachodniopomorskie
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,10
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Cedynia
  2,92
  Zachodniopomorskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Cedynia
  0,71
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,97
  Województwo
  6,03
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Cedynia
  3,25
  Województwo
  3,41
  Polska
  3,90
 • 3,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Cedynia
  3,14
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Polska
  24,07
 • 262 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 65,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  65,5 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,06 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Cedynia
  98,67%
  woj. zachodniopomorskie
  99,24%
  Polska
  96,97%
 • 95,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Cedynia
  95,93%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Cała Polska
  94,01%
 • 91,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Cedynia
  91,37%
  Województwo
  95,33%
  Cała Polska
  91,78%
 • 69,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Cedynia
  69,05%
  Województwo
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Cedynia
  0,00%
  Województwo
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Cedynia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Cedynia na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . 61,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia wynosiło w 2021 roku 12,2% (13,0% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia wynosiło 5 297,93 PLN, co odpowiada 88.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia 278 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 236 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Cedynia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,9% w przemyśle i budownictwie, a 28,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Cedynia
  153,0
  Województwo
  218,0
  Polska
  257,0
 • 12,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,0% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Gmina Cedynia
  12,2%
  Województwo
  7,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Cedynia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Cedynia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Cedynia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 298 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Cedynia
  5 298 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Cedynia w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 278 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 236 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Cedynia w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 633 Pracujący ogółem
 • 390 Kobiety
 • 243 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Cedynia w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,1
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Cedynia
  30,6
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Cedynia
  115,5
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Cedynia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Cedynia w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 503 podmioty gospodarki narodowej, z czego 371 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (33) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Cedynia najwięcej (37) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (489) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (123) podmiotów, a 72,6% (365) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Cedynia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38.0%) oraz Budownictwo (25.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 503 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 123 Przemysł i budownictwo
 • 365 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Cedynia w 2021 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Cedynia w 2021 roku
 • 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 489 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 489
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 503 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 503
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 51 Spółki handlowe ogółem
 • 51
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 371 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 141 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 141
 • 95 Budownictwo
 • 95
 • 30 Pozostała działalność
 • 30
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Cedynia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Cedynia wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Cedynia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,13 (68%), drogowe - 2,12 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Cedynia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 35 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 35
 • 19,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,84
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Polska
  21,51
 • 13,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cedynia
  13,35
  Województwo
  16,62
  Kraj
  12,82
 • 3,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,13
  Zachodniopomorskie
  3,52
  Polska
  5,89
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  2,12
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Polska
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Cedynia
  0,37
  woj. zachodniopomorskie
  0,48
  Polska
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Cedynia
  8,46
  woj. zachodniopomorskie
  10,31
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Cedynia
  73%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  69%
  woj. zachodniopomorskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  68%
  Zachodniopomorskie
  88%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Cedynia
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  woj. zachodniopomorskie
  92%
  Polska
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Cedynia
  49%
  Województwo
  52%
  Polska
  53%

Gmina Cedynia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2021 roku 23,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Cedynia - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,5 mln złotych, czyli 6,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Cedynia wyniosła w 2021 roku 28,9 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.6%). W budżecie gminy Cedynia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 493 złotych na mieszkańca (7,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 165 złotych na mieszkańca (2,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  4,3 tys(100%)

  17,0 mln

  3,9 tys(100%)

  20,4 mln

  4,7 tys(100%)

  21,5 mln

  5,0 tys(100%)

  23,3 mln

  5,4 tys(100%)

  22,5 mln

  5,3 tys(100%)

  24,4 mln

  5,8 tys(100%)

  23,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,2 mln

  1,2 tys(27.5%)

  5,8 mln

  1,3 tys(33.9%)

  5,9 mln

  1,4 tys(29.1%)

  6,7 mln

  1,6 tys(31.3%)

  6,8 mln

  1,6 tys(29%)

  7,0 mln

  1,7 tys(31.1%)

  7,2 mln

  1,7 tys(29.3%)

  7,1 mln

  1,7 tys(30%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  735(17.1%)

  3,4 mln

  789(20.2%)

  2,7 mln

  620(13.2%)

  3,1 mln

  705(14.2%)

  3,3 mln

  767(14.2%)

  3,0 mln

  720(13.5%)

  3,2 mln

  757(12.9%)

  3,2 mln

  774(13.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  765(17.8%)

  3,3 mln

  763(19.5%)

  5,7 mln

  1,3 tys(27.9%)

  2,1 mln

  483(9.7%)

  2,1 mln

  490(9%)

  2,2 mln

  512(9.6%)

  2,0 mln

  482(8.2%)

  2,3 mln

  547(9.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  234(5.4%)

  1,3 mln

  305(7.8%)

  1,2 mln

  272(5.8%)

  1,4 mln

  320(6.5%)

  1,1 mln

  253(4.7%)

  1,2 mln

  283(5.3%)

  1,9 mln

  453(7.7%)

  1,6 mln

  380(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  633,9 tys

  145(3.4%)

  372,0 tys

  85,5(2.2%)

  1,2 mln

  280(5.9%)

  329,7 tys

  76,0(1.5%)

  2,6 mln

  610(11.3%)

  1,3 mln

  301(5.7%)

  1,2 mln

  288(4.9%)

  784,1 tys

  189(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  586(13.6%)

  600,8 tys

  138(3.5%)

  459,8 tys

  106(2.3%)

  709,7 tys

  164(3.3%)

  559,0 tys

  130(2.4%)

  549,3 tys

  130(2.4%)

  617,6 tys

  148(2.5%)

  658,6 tys

  159(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  432,5 tys

  99,2(2.3%)

  382,0 tys

  87,8(2.2%)

  480,1 tys

  111(2.4%)

  495,4 tys

  114(2.3%)

  456,5 tys

  106(2%)

  560,9 tys

  133(2.5%)

  507,1 tys

  122(2.1%)

  505,6 tys

  122(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,3(0.1%)

  1,1 mln

  264(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  5,6(0.1%)

  7,9 tys

  1,9(0%)

  322,1 tys

  77,7(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  472,2 tys

  108(2.5%)

  461,6 tys

  106(2.7%)

  432,3 tys

  100(2.1%)

  414,2 tys

  95,5(1.9%)

  376,6 tys

  87,5(1.6%)

  445,2 tys

  105(2%)

  343,0 tys

  82,3(1.4%)

  307,4 tys

  74,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,9 tys

  33,7(0.8%)

  139,9 tys

  32,2(0.8%)

  136,4 tys

  31,6(0.7%)

  127,8 tys

  29,5(0.6%)

  369,2 tys

  85,7(1.6%)

  326,6 tys

  77,4(1.5%)

  517,5 tys

  124(2.1%)

  292,3 tys

  70,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,0 tys

  50,9(1.2%)

  104,5 tys

  24,0(0.6%)

  42,5 tys

  9,8(0.2%)

  82,3 tys

  19,0(0.4%)

  82,4 tys

  19,1(0.4%)

  81,7 tys

  19,4(0.4%)

  116,7 tys

  28,0(0.5%)

  279,0 tys

  67,3(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,8 tys

  24,0(0.6%)

  192,7 tys

  44,3(1.1%)

  163,0 tys

  37,7(0.8%)

  173,8 tys

  40,1(0.8%)

  158,8 tys

  36,9(0.7%)

  104,5 tys

  24,8(0.5%)

  148,1 tys

  35,5(0.6%)

  271,6 tys

  65,6(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  364,6 tys

  83,6(1.9%)

  412,7 tys

  94,9(2.4%)

  312,7 tys

  72,4(1.5%)

  552,7 tys

  127(2.6%)

  316,8 tys

  73,6(1.4%)

  469,0 tys

  111(2.1%)

  173,4 tys

  41,6(0.7%)

  189,0 tys

  45,6(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  889,8 tys

  204(4.7%)

  261,0 tys

  60,0(1.5%)

  307,2 tys

  71,1(1.5%)

  747,7 tys

  172(3.5%)

  287,9 tys

  66,9(1.2%)

  216,7 tys

  51,3(1%)

  305,3 tys

  73,3(1.3%)

  177,2 tys

  42,8(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  800

  0,2(0%)

  127,1 tys

  29,2(0.7%)

  178,8 tys

  41,4(0.9%)

  164,8 tys

  38,0(0.8%)

  510,1 tys

  118(2.2%)

  54,2 tys

  12,8(0.2%)

  44,5 tys

  10,7(0.2%)

  95,7 tys

  23,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  103,6 tys

  23,8(0.6%)

  75,0 tys

  17,2(0.4%)

  29,1 tys

  6,7(0.1%)

  27,4 tys

  6,3(0.1%)

  61,3 tys

  14,2(0.3%)

  117,1 tys

  27,7(0.5%)

  93,7 tys

  22,5(0.4%)

  53,7 tys

  13,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,8 tys

  6,6(0.2%)

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  900

  0,2(0%)

  47,6 tys

  11,1(0.2%)

  40,8 tys

  9,7(0.2%)

  37,3 tys

  9,0(0.2%)

  888

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,5 tys

  16,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Cedynia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Cedynia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,1 mln

  3,9 tys(100%)

  18,2 mln

  4,2 tys(100%)

  20,5 mln

  4,8 tys(100%)

  20,8 mln

  4,8 tys(100%)

  22,5 mln

  5,2 tys(100%)

  23,5 mln

  5,5 tys(100%)

  31,3 mln

  7,5 tys(100%)

  28,9 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  1,7 tys(42.4%)

  7,1 mln

  1,6 tys(38.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(31.4%)

  7,3 mln

  1,7 tys(35%)

  7,3 mln

  1,7 tys(32.6%)

  7,4 mln

  1,8 tys(31.5%)

  7,7 mln

  1,9 tys(24.7%)

  8,5 mln

  2,1 tys(29.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  995(25.4%)

  4,5 mln

  1,0 tys(24.9%)

  6,1 mln

  1,4 tys(30%)

  4,7 mln

  1,1 tys(22.8%)

  5,0 mln

  1,2 tys(22.1%)

  4,9 mln

  1,2 tys(21%)

  6,1 mln

  1,5 tys(19.5%)

  8,2 mln

  2,0 tys(28.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  443(11.3%)

  1,9 mln

  442(10.5%)

  2,4 mln

  563(11.9%)

  2,5 mln

  570(11.9%)

  2,6 mln

  603(11.5%)

  4,7 mln

  1,1 tys(19.8%)

  8,8 mln

  2,1 tys(28%)

  3,6 mln

  878(12.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  6,9(0.2%)

  30,0 tys

  6,9(0.2%)

  42,9 tys

  9,9(0.2%)

  30,5 tys

  7,0(0.1%)

  880,0 tys

  204(3.9%)

  30,4 tys

  7,2(0.1%)

  32,7 tys

  7,8(0.1%)

  863,9 tys

  209(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  529(13.5%)

  2,2 mln

  496(11.8%)

  4,4 mln

  1,0 tys(21.6%)

  818,4 tys

  189(3.9%)

  732,6 tys

  170(3.3%)

  730,5 tys

  173(3.1%)

  696,5 tys

  167(2.2%)

  721,9 tys

  174(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  396,8 tys

  91,0(2.3%)

  363,7 tys

  83,6(2%)

  446,6 tys

  103(2.2%)

  449,8 tys

  104(2.2%)

  437,7 tys

  102(1.9%)

  531,2 tys

  126(2.3%)

  465,9 tys

  112(1.5%)

  474,8 tys

  115(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  176,1 tys

  40,4(1%)

  213,9 tys

  49,2(1.2%)

  292,0 tys

  67,6(1.4%)

  440,8 tys

  102(2.1%)

  1,1 mln

  263(5%)

  199,9 tys

  47,4(0.8%)

  418,1 tys

  100(1.3%)

  374,6 tys

  90,4(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  137,4 tys

  31,5(0.8%)

  1,2 mln

  271(6.5%)

  30,5 tys

  7,0(0.1%)

  26,8 tys

  6,2(0.1%)

  30,6 tys

  7,1(0.1%)

  37,2 tys

  8,8(0.2%)

  115,4 tys

  27,7(0.4%)

  289,5 tys

  69,9(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  254,6 tys

  58,4(1.5%)

  142,0 tys

  32,6(0.8%)

  39,4 tys

  9,1(0.2%)

  39,1 tys

  9,0(0.2%)

  39,7 tys

  9,2(0.2%)

  40,1 tys

  9,5(0.2%)

  810,6 tys

  194(2.6%)

  165,8 tys

  40,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  56,3 tys

  12,9(0.3%)

  41,7 tys

  9,6(0.2%)

  49,5 tys

  11,5(0.2%)

  109,0 tys

  25,1(0.5%)

  106,9 tys

  24,8(0.5%)

  80,2 tys

  19,0(0.3%)

  83,2 tys

  20,0(0.3%)

  104,6 tys

  25,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,9 tys

  19,0(0.5%)

  68,8 tys

  15,8(0.4%)

  60,9 tys

  14,1(0.3%)

  47,8 tys

  11,0(0.2%)

  52,7 tys

  12,2(0.2%)

  45,8 tys

  10,8(0.2%)

  31,1 tys

  7,5(0.1%)

  26,0 tys

  6,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,4 tys

  3,1(0.1%)

  18,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  10,2 tys

  2,4(0%)

  99,5 tys

  23,6(0.4%)

  57,6 tys

  13,8(0.2%)

  20,0 tys

  4,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  6,7(0.2%)

  16,9 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  426,1 tys

  98,0(2.3%)

  87,3 tys

  20,2(0.4%)

  13,1 tys

  3,0(0.1%)

  44,8 tys

  10,4(0.2%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  69,0 tys

  16,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,8 tys

  6,6(0.2%)

  23,1 tys

  5,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  900

  0,2(0%)

  46,5 tys

  10,8(0.2%)

  40,8 tys

  9,7(0.2%)

  37,1 tys

  8,9(0.1%)

  888

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  64,4 tys

  14,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  7,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Cedynia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 921 mieszkańców gminy Cedynia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 454 kobiet oraz 467 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców gminy Cedynia, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Cedynia mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Cedynia największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,2%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2021 w gminie Cedynia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (37 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Cedynia mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 40 dzieci (24 dziewczynki oraz 16 chłopców). Dostępnych było 40 miejsc.

  15,0% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 681 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 315 uczniów (164 kobiety oraz 151 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Cedynia placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 299 uczniów (137 kobiet oraz 162 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,8% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,7 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców gminy Cedynia w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Cedynia
  16,4%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,0%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • gm. Cedynia
  2,7%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,7%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,5%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Cedynia
  18,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 20,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Cedynia
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 681 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Cedynia
  681,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Cedynia
  1,64
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Cedynia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Dzieci
 • 37 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 33 4 lata
 • 33
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 16 4 lata
 • 16
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 7 5 lata
 • 7
 • 33 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Cedynia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  245-
 • Szkoły podstawowe w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Cedynia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,1%
  47,9%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,7
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Cedynia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Cedynia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  91 414-40-17
  91 414-40-17
  ul. Michała Roli-Żymierskiego 21
  74-520 Cedynia
  15270-
  Szkoła podstawowa ("Leśników Polskich")
  Publiczna
  91 414-47-21
  91 414-47-21
  Piasek 63b
  74-520 Piasek
  77113
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Cedynia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Cedynia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Cedynia

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Cedynia znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Cedynia: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1


 • Muzea w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Cedynia działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 120 zwiedzających, co daje 2 704 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Cedynia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Cedynia działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 602 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 910 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3


Gmina Cedynia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Cedynia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Cedynia odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Cedynia znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfińskiego.

  Powiat gryfiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Cedynia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Cedynia w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 24,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Cedynia
  24,1
  Województwo
  56,4
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Cedynia
  0,0
  Zachodniopomorskie
  5,7
  Kraj
  5,9
 • 24,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Cedynia
  24,1
  Województwo
  65,2
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Cedynia
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Cedynia
  100,0
  woj. zachodniopomorskie
  115,5
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Cedynia w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Cedynia
  94,1 km
  Zachodniopomorskie
  481,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  4,1 km
  Zachodniopomorskie
  6,6 km
  Kraj
  4,9 km