Gmina Biecz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Biecz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Biecz to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego. Gmina Biecz ma 16 584 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Biecz.
 • 16 584 Liczba mieszkańców
 • 98,3 km² Powierzchnia
 • 172 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • KGR Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Józef Wędrychowicz Burmistrz gminy
Gmina Biecz na mapie
Identyfikatory
 • 21.263349.7355 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1205023
Herb gminy Biecz
Gmina Biecz herb

Gmina Biecz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-306Poczta Filia UP Biecz
38-323Poczta Filia UP Biecz
38-340Poczta Biecz
38-340Skrytki Pocztowe Poczta Biecz

Gmina Biecz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Biecz)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Bieczu
(13) 447-11-13 32
(14) 447-11-13
ul. Rynek 1
38-340 Biecz
ZUS Inspektorat w Gorlicach (podlega pod: ZUS Oddział w Nowym Sączu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 14
38-300 Gorlice

Gmina Biecz - Wsie należące do gminy

Gmina Biecz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Biecz ma 16 584 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Biecz zawarli w 2021 roku 64 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,5% mieszkańców gminy Biecz jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Biecz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -98. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,87 na 1000 mieszkańców gminy Biecz. W 2021 roku urodziło się 130 dzieci, w tym 54,6% dziewczynek i 45,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 268 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,4% zgonów w gminie Biecz spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w gminie Biecz były nowotwory, a 2,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Biecz przypada 13.67 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 107 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 157 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Biecz -50. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,6% mieszkańców gminy Biecz jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 584 Liczba mieszkańców
 • 8 399 Kobiety
 • 8 185 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Biecz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Biecz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Biecz w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Biecz
  41,2 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Biecz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Biecz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Biecz
  29,5%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Biecz
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,2%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Biecz w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Biecz
  3,8
  woj. małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  Małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 64 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Biecz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -98 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -67 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Biecz
  -5,9
  Małopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Biecz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Biecz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Biecz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Biecz w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 130 Urodzenia żywe
 • 71 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 59 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,6%
  45,4%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Małopolskie
  9,8
  Cała Polska
  8,7
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,0
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 268 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 209 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 268 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 339 Waga 3000g - 3499g
 • 339
 • 191 Waga 2500g - 2999g
 • 191
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,25
  woj. małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Biecz
  0,63
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,67
  Województwo
  0,82
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Biecz w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 228 Zgony
 • 102 Kobiety
  (Zgony)
 • 126 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,7
  woj. małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  13,6
 • 150,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  150,3
  woj. małopolskie
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Biecz
  3,3
  Małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Biecz
  3,1
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gorlickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Biecz
  41,4%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  18,3%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Biecz
  2,5%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 241 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Polska
  74,4
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  234,4
  Województwo
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Polska
  246,5
 • 530,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 573,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 487,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  530,8
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 57,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Biecz
  57,9
  woj. małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Biecz
  35,2
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Biecz
  11,1
  woj. małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 157 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 84 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Biecz w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biecz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Biecz oddano do użytku 31 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Biecz to 4 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 294 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Biecz to 5,61 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Biecz to 118,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,70% mieszkań posiada łazienkę, 65,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 924 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 294,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Biecz
  294,10
  woj. małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Biecz
  83,80 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Biecz
  24,70 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Biecz
  4,25
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 3,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Biecz
  3,40
  Małopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,80
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 31 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Biecz
  1,87
  Województwo
  6,43
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 174 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,61 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,61
  Województwo
  4,02
  Cały kraj
  3,90
 • 10,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Biecz
  10,49
  woj. małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 3 660 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 118,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  118,1 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Biecz
  88,59%
  Województwo
  97,03%
  Cały kraj
  96,97%
 • 86,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Biecz
  86,03%
  Województwo
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 82,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  82,70%
  Województwo
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 65,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,45%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 67,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  67,42%
  Województwo
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Biecz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Biecz na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . 45,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Biecz wynosiło w 2021 roku 5,3% (6,6% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biecz wynosiło 4 619,28 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biecz 1 908 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 919 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -989.

  53,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biecz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Biecz
  123,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Polska
  257,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,6% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,3%
  Małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Biecz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Biecz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Biecz w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Biecz
  4 619 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Biecz w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 908 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 919 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -989 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,7% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Biecz w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 044 Pracujący ogółem
 • 927 Kobiety
 • 1 117 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Biecz w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,0
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Biecz
  34,5
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 113,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  113,2
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Biecz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Biecz w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 117 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 900 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 86 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (111) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (68) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (87) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Biecz najwięcej (42) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 066) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,2% (438) podmiotów, a 58,6% (655) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Biecz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 117 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 438 Przemysł i budownictwo
 • 655 Pozostała działalność
 • 86 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Biecz w 2021 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w gminie Biecz w 2021 roku
 • 900 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 066 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 066
 • 43 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 43
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 117 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 117
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 44 Spółki handlowe ogółem
 • 44
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 900 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 255 Budownictwo
 • 255
 • 172 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 172
 • 143 Przetwórstwo przemysłowe
 • 143
 • 56 Transport i gospodarka magazynowa
 • 56
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 35 Informacja i komunikacja
 • 35
 • 33 Pozostała działalność
 • 33
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biecz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Biecz stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 268 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Biecz wynosi 81,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Biecz najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 8,34 (wykrywalność 82%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,56 (52%), drogowe - 1,17 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Biecz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 268 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 268
 • 103 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 103
 • 139 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 139
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 76 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 76
 • 16,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Biecz
  16,09
  woj. małopolskie
  20,48
  Polska
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,19
  Małopolskie
  10,79
  Polska
  12,82
 • 8,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,34
  Małopolskie
  7,08
  Polska
  5,89
 • 1,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Biecz
  1,17
  Małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  woj. małopolskie
  0,25
  Cały kraj
  0,35
 • 4,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,56
  Województwo
  9,25
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Biecz
  81%
  woj. małopolskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  82%
  Województwo
  76%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Biecz
  88%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Małopolskie
  57%
  Cały kraj
  53%

Gmina Biecz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Biecz wyniosła w 2021 roku 95,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Biecz - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Biecz wyniosła w 2021 roku 105,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.9%). W budżecie gminy Biecz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 670 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Biecz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Biecz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Biecz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,3 mln

  2,8 tys(100%)

  54,2 mln

  3,2 tys(100%)

  60,9 mln

  3,6 tys(100%)

  75,1 mln

  4,4 tys(100%)

  87,6 mln

  5,2 tys(100%)

  78,7 mln

  4,7 tys(100%)

  88,4 mln

  5,3 tys(100%)

  95,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,4 mln

  1,2 tys(43.1%)

  20,9 mln

  1,2 tys(38.6%)

  20,8 mln

  1,2 tys(34.1%)

  22,0 mln

  1,3 tys(29.4%)

  23,4 mln

  1,4 tys(26.7%)

  26,1 mln

  1,6 tys(33.2%)

  28,9 mln

  1,7 tys(32.6%)

  29,9 mln

  1,8 tys(31.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  201(7.2%)

  6,3 mln

  374(11.7%)

  2,8 mln

  167(4.6%)

  3,5 mln

  205(4.6%)

  4,4 mln

  262(5%)

  3,1 mln

  186(4%)

  4,5 mln

  268(5.1%)

  7,7 mln

  463(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  561(20.2%)

  9,7 mln

  569(17.8%)

  20,9 mln

  1,2 tys(34.3%)

  4,7 mln

  280(6.3%)

  5,3 mln

  314(6.1%)

  5,5 mln

  326(7%)

  5,9 mln

  351(6.7%)

  6,5 mln

  391(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  191(6.9%)

  3,6 mln

  210(6.6%)

  3,5 mln

  205(5.7%)

  4,3 mln

  255(5.8%)

  4,6 mln

  271(5.2%)

  4,6 mln

  276(5.9%)

  4,8 mln

  289(5.5%)

  5,7 mln

  341(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  370,6 tys

  21,8(0.8%)

  1,9 mln

  114(3.6%)

  2,2 mln

  131(3.6%)

  1,1 mln

  67,1(1.5%)

  4,7 mln

  276(5.3%)

  2,7 mln

  160(3.4%)

  3,3 mln

  199(3.8%)

  3,8 mln

  229(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  71,3(2.6%)

  1,4 mln

  81,9(2.6%)

  2,4 mln

  145(4%)

  2,4 mln

  141(3.2%)

  4,5 mln

  268(5.2%)

  2,5 mln

  149(3.2%)

  2,6 mln

  155(2.9%)

  3,6 mln

  216(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  147(5.3%)

  5,3 mln

  315(9.9%)

  3,6 mln

  216(6%)

  10,4 mln

  616(13.9%)

  11,2 mln

  662(12.8%)

  3,3 mln

  194(4.1%)

  3,2 mln

  189(3.6%)

  3,6 mln

  215(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  74,4(2.7%)

  768,7 tys

  45,3(1.4%)

  1,1 mln

  62,8(1.7%)

  1,9 mln

  110(2.5%)

  3,3 mln

  194(3.7%)

  3,4 mln

  201(4.3%)

  4,0 mln

  238(4.5%)

  3,4 mln

  207(3.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  487,5 tys

  28,7(1%)

  101,5 tys

  6,0(0.2%)

  36,4 tys

  2,2(0.1%)

  29,8 tys

  1,8(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  538,5 tys

  32,0(0.7%)

  2,2 mln

  130(2.5%)

  2,4 mln

  143(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  423,3 tys

  24,9(0.9%)

  403,3 tys

  23,8(0.7%)

  538,3 tys

  31,9(0.9%)

  677,7 tys

  40,1(0.9%)

  665,8 tys

  39,5(0.8%)

  327,7 tys

  19,5(0.4%)

  469,6 tys

  28,0(0.5%)

  775,9 tys

  46,8(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,0 mln

  118(4.2%)

  1,1 mln

  64,6(2%)

  1,0 mln

  61,1(1.7%)

  1,1 mln

  64,5(1.5%)

  1,2 mln

  68,9(1.3%)

  1,4 mln

  85,6(1.8%)

  1,1 mln

  66,2(1.3%)

  629,1 tys

  37,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  754,4 tys

  44,4(1.6%)

  748,9 tys

  44,1(1.4%)

  777,2 tys

  46,0(1.3%)

  674,6 tys

  39,9(0.9%)

  647,0 tys

  38,4(0.7%)

  590,6 tys

  35,1(0.8%)

  586,7 tys

  35,0(0.7%)

  576,7 tys

  34,8(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  727,0 tys

  42,8(1.5%)

  732,6 tys

  43,2(1.4%)

  608,9 tys

  36,0(1%)

  1,6 mln

  93,6(2.1%)

  1,1 mln

  63,6(1.2%)

  736,1 tys

  43,8(0.9%)

  364,0 tys

  21,7(0.4%)

  455,3 tys

  27,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  269,4 tys

  15,8(0.6%)

  232,7 tys

  13,7(0.4%)

  268,2 tys

  15,9(0.4%)

  260,8 tys

  15,4(0.3%)

  262,1 tys

  15,5(0.3%)

  278,5 tys

  16,6(0.4%)

  239,5 tys

  14,3(0.3%)

  354,5 tys

  21,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  116,1 tys

  6,8(0.2%)

  61,7 tys

  3,6(0.1%)

  71,7 tys

  4,2(0.1%)

  254,6 tys

  15,1(0.3%)

  2,2 mln

  129(2.5%)

  49,9 tys

  3,0(0.1%)

  117,8 tys

  7,0(0.1%)

  284,2 tys

  17,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  468,5 tys

  27,6(1%)

  251,8 tys

  14,8(0.5%)

  270,4 tys

  16,0(0.4%)

  291,2 tys

  17,2(0.4%)

  308,9 tys

  18,3(0.4%)

  197,5 tys

  11,7(0.3%)

  98,4 tys

  5,9(0.1%)

  225,0 tys

  13,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,3 tys

  6,3(0.2%)

  141,8 tys

  8,4(0.3%)

  16,3 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  128,5 tys

  7,6(0.1%)

  128,0 tys

  7,6(0.2%)

  129,7 tys

  7,7(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  503,1 tys

  29,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  142

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Biecz według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Biecz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Biecz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Biecz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,7 mln

  2,9 tys(100%)

  54,8 mln

  3,2 tys(100%)

  61,9 mln

  3,7 tys(100%)

  70,1 mln

  4,2 tys(100%)

  79,0 mln

  4,7 tys(100%)

  81,8 mln

  4,9 tys(100%)

  92,5 mln

  5,5 tys(100%)

  105,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  1,3 tys(45.1%)

  22,6 mln

  1,3 tys(41.2%)

  23,3 mln

  1,4 tys(37.6%)

  23,8 mln

  1,4 tys(33.9%)

  24,9 mln

  1,5 tys(31.5%)

  27,3 mln

  1,6 tys(33.4%)

  30,3 mln

  1,8 tys(32.7%)

  42,4 mln

  2,6 tys(40.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,5 mln

  616(21.5%)

  11,3 mln

  664(20.6%)

  12,1 mln

  718(19.6%)

  13,0 mln

  770(18.6%)

  14,2 mln

  843(18%)

  15,6 mln

  931(19.1%)

  16,3 mln

  972(17.6%)

  18,0 mln

  1,1 tys(17.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  163(5.7%)

  4,0 mln

  237(7.3%)

  1,7 mln

  98,8(2.7%)

  1,7 mln

  99,8(2.4%)

  1,9 mln

  114(2.4%)

  2,4 mln

  141(2.9%)

  4,6 mln

  274(5%)

  5,2 mln

  314(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  457(16%)

  7,8 mln

  461(14.3%)

  18,6 mln

  1,1 tys(30.1%)

  2,5 mln

  148(3.6%)

  2,6 mln

  154(3.3%)

  2,8 mln

  169(3.5%)

  2,9 mln

  172(3.1%)

  3,3 mln

  197(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  90,2(3.1%)

  1,7 mln

  100(3.1%)

  1,6 mln

  92,0(2.5%)

  1,7 mln

  101(2.4%)

  1,6 mln

  97,8(2.1%)

  2,2 mln

  130(2.7%)

  4,4 mln

  263(4.8%)

  2,8 mln

  169(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  665,0 tys

  39,1(1.4%)

  805,6 tys

  47,5(1.5%)

  643,9 tys

  38,1(1%)

  692,4 tys

  40,9(1%)

  712,5 tys

  42,3(0.9%)

  1,9 mln

  111(2.3%)

  2,7 mln

  162(2.9%)

  2,6 mln

  155(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  306,1 tys

  18,0(0.6%)

  1,8 mln

  107(3.3%)

  1,4 mln

  83,2(2.3%)

  981,7 tys

  58,0(1.4%)

  4,4 mln

  259(5.5%)

  3,7 mln

  218(4.5%)

  3,8 mln

  228(4.1%)

  2,5 mln

  151(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  71,4(2.5%)

  3,5 mln

  205(6.4%)

  1,5 mln

  91,0(2.5%)

  4,9 mln

  291(7%)

  5,6 mln

  332(7.1%)

  2,0 mln

  121(2.5%)

  1,1 mln

  65,2(1.2%)

  1,8 mln

  111(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  344,6 tys

  20,3(0.7%)

  89,4 tys

  5,3(0.2%)

  22,0 tys

  1,3(0%)

  18,7 tys

  1,1(0%)

  19,7 tys

  1,2(0%)

  323,9 tys

  19,3(0.4%)

  286,1 tys

  17,1(0.3%)

  1,2 mln

  73,4(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  358,3 tys

  21,1(0.7%)

  268,6 tys

  15,8(0.5%)

  295,2 tys

  17,5(0.5%)

  289,6 tys

  17,1(0.4%)

  336,3 tys

  19,9(0.4%)

  262,8 tys

  15,6(0.3%)

  340,2 tys

  20,3(0.4%)

  481,7 tys

  29,0(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  542,2 tys

  31,9(1.1%)

  178,2 tys

  10,5(0.3%)

  169,4 tys

  10,0(0.3%)

  163,5 tys

  9,7(0.2%)

  344,8 tys

  20,5(0.4%)

  137,9 tys

  8,2(0.2%)

  177,8 tys

  10,6(0.2%)

  196,0 tys

  11,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  94,3 tys

  5,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  2,7(0.1%)

  70,0 tys

  4,1(0.1%)

  1,7 mln

  100(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,8 tys

  3,4(0.1%)

  156,2 tys

  9,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  385,4 tys

  22,7(0.8%)

  301,1 tys

  17,7(0.5%)

  281,8 tys

  16,7(0.5%)

  222,0 tys

  13,1(0.3%)

  194,7 tys

  11,6(0.2%)

  207,1 tys

  12,3(0.3%)

  167,7 tys

  10,0(0.2%)

  131,7 tys

  7,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  558

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  36,2 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,3 tys

  2,8(0.1%)

  171,8 tys

  10,1(0.3%)

  8,8 tys

  0,5(0%)

  11,6 tys

  0,7(0%)

  23,4 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,3 tys

  6,3(0.2%)

  141,8 tys

  8,4(0.3%)

  16,3 tys

  1,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  128,5 tys

  7,6(0.2%)

  128,0 tys

  7,6(0.2%)

  129,7 tys

  7,7(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  126,0 tys

  7,4(0.3%)

  132,4 tys

  7,8(0.2%)

  113,0 tys

  6,7(0.2%)

  340,8 tys

  20,1(0.5%)

  681,9 tys

  40,4(0.9%)

  36,3 tys

  2,2(0%)

  15,5 tys

  0,9(0%)

  500

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,7 tys

  1,8(0.1%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  123,8 tys

  7,3(0.2%)

  100,0 tys

  5,9(0.1%)

  119,8 tys

  7,1(0.2%)

  120,6 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  910

  0,1(0%)

  914

  0,1(0%)

  915

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Biecz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 919 mieszkańców gminy Biecz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 904 kobiet oraz 2 015 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 23,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców gminy Biecz, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Biecz mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Biecz największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w gminie Biecz mieściło się 7 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 445 dzieci (209 dziewczynek oraz 236 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Biecz mieściło się 6 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 346 dzieci (157 dziewczynek oraz 189 chłopców). Dostępnych było 388 miejsc.

  15,8% mieszkańców gminy Biecz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 95 oddziałach uczyło się 1 362 uczniów (654 kobiety oraz 708 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Biecz placówkę miało 11 szkół podstawowych, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 114 uczniów (554 kobiety oraz 560 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,3 uczniów.

  W gminie Biecz znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 186 uczniów (131 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Biecz placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 418 uczniów (265 kobiet oraz 153 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 120 absolwentów.

  W gminie Biecz znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (24 kobiety oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców gminy Biecz w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Biecz
  35,9%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Biecz
  8,4%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  23,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 23,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,0%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Biecz
  3,1%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,4%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Biecz
  3,4%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Biecz
  794,0
  Województwo
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,13
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 455 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Biecz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 445 Dzieci
 • 209 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 236 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 71 3 lata
 • 71
 • 128 4 lata
 • 128
 • 117 5 lata
 • 117
 • 117 6 lat
 • 117
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 35 3 lata
 • 35
 • 49 4 lata
 • 49
 • 55 5 lata
 • 55
 • 64 6 lat
 • 64
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 36 3 lata
 • 36
 • 79 4 lata
 • 79
 • 62 5 lata
 • 62
 • 53 6 lat
 • 53
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 77 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 33,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Biecz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biecz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Bieczu
  Publiczne
  13 447-13-41
  ul. Tysiąclecia 29
  38-340 Biecz
  512512
  Gminne Przedszkole w Libuszy (prof. Aleksander Kosiba)
  Publiczne
  13 447-50-05
  13 447-50-05
  Libusza 679
  38-306 Libusza
  498-
  Przedszkole w Rożnowicach
  Publiczne
  13 447-60-08
  13 447-61-16
  Rożnowice 325
  38-323 Rożnowice
  246-
  Gminne Przedszkole w Strzeszynie
  Publiczne
  13 447-18-59
  13 447-12-49
  ul. nie ma 448
  38-340 Strzeszyn
  245-
  Gminne Przedszkole w Binarowej (Król Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  13 447-63-41
  Binarowa 458
  38-340 Binarowa
  240-
  Przedszkole w Korczynie (Święta Kinga)
  Publiczne
  13 447-14-43
  13 447-14-43
  ul. Korczyna
  38-340 Korczyna
  125-
 • Szkoły podstawowe w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 95 Oddziały
 • 1 362 Uczniowie
 • 654 Kobiety
  (uczniowie)
 • 708 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 170 Uczniowie w 1 klasie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 165 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 97 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Biecz
  14,3
  Małopolskie
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 133,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Biecz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biecz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu (Marcin Kromer)
  Publiczna
  13 447-10-51
  13 447-10-51
  ul. Grodzka 22
  38-340 Biecz
  12240-
  Szkoła Podstawowa w Libuszy (prof. Aleksander Kosiba)
  Publiczna
  13 447-50-05
  13 447-50-05
  Libusza 679
  38-306 Libusza
  12222-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu (Wacław Potocki)
  Publiczna
  13 447-10-62
  13 447-10-62
  ul. Ks. Jana Bochniewicza 2
  38-340 Biecz
  6122-
  Szkoła Podstawowa w Binarowej (Król Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  13 447-63-03
  13 447-63-03
  Binarowa 458
  38-340 Binarowa
  7110-
  Szkoła Podstawowa w Rożnowicach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  13 447-61-16
  13 447-61-16
  Rożnowice 325
  38-323 Rożnowice
  6103-
  Szkoła Podstawowa w Strzeszynie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  13 447-12-49
  13 447-12-49
  ul. nie ma 391
  38-340 Strzeszyn
  680-
  Szkoła Podstawowa w Racławicach (Stefan Czarniecki)
  Publiczna
  13 447-60-05
  13 447-60-05
  ul. brak 190
  38-323 Racławice
  76312
  Szkoła Podstawowa w Sitnicy (Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 447-60-02
  13 447-60-02
  Sitnica 103A
  38-323 Sitnica
  75913
  Szkoła Podstawowa w Korczynie (Święta Kinga)
  Publiczna
  13 447-14-43
  13 447-14-43
  ul. Korczyna 213
  38-340 Korczyna
  648-
  Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  13 447-20-55
  13 447-20-55
  Grudna Kępska
  38-340 Grudna Kępska
  4478
  Szkoła Podstawowa w Bugaju
  Publiczna
  13 447-19-89
  Bugaj 109
  38-323 Bugaj
  4275
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 186 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,4%
  29,6%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Biecz
  23,3
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Biecz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  20,3
  Województwo
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Biecz(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biecz aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Bieczu (Stanisław Wyspiański)
  Publiczne
  13 447-10-45
  13 447-10-45
  ul. Tysiąclecia 2
  38-340 Biecz
  822026
  Technikum
  Publiczne
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  9216-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  371-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  13 447-10-23
  13 447-10-23
  ul. Kazimierza Wielkiego 11
  38-340 Biecz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Biecz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biecz - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Biecz

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Biecz znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Biecz: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Biecz 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 225 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 (uczestnicy: 4 040)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 90)
  • inne: 8 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 90)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 20)
  • taneczne: 5 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Biecz działało 1 kino posiadające 1 salę z 214 miejscami na widowni. Odbyło się 495 seansów, na które przyszło 6 857 widzów, w tym 135 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 823 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Biecz działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 14 917 zwiedzających, co daje 8 941 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Biecz działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 73 038 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 58 505 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w gminie Biecz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Biecz działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 621 członków. Zarejestrowano 645 ćwiczących (mężczyźni: 510, kobiety: 135, chłopcy do lat 18: 390, dziewczęta do lat 18: 126). Aktywne były 23 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Biecz w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biecz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Biecz i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Biecz odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 6,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Biecz znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gorlickiego.

  Powiat gorlicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Biecz
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Biecz w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 6,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Biecz
  6,0
  Małopolskie
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Biecz
  0,0
  woj. małopolskie
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 6,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  6,0
  woj. małopolskie
  76,0
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Biecz
  0,0
  woj. małopolskie
  6,4
  Cała Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  woj. małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Biecz w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 885,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  885,5 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Biecz
  5,3 km
  Małopolskie
  2,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami