Gmina Łobżenica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łobżenica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łobżenica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Gmina Łobżenica ma 9 416 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 15,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łobżenica.
 • 9 416 Liczba mieszkańców
 • 190,8 km² Powierzchnia
 • 51 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Piotr Łosoś Burmistrz gminy
Gmina Łobżenica na mapie
Identyfikatory
 • 17.255853.2623 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3019043
Herb gminy Łobżenica
Gmina Łobżenica herb

Gmina Łobżenica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-310Poczta Łobżenica

Gmina Łobżenica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łobżenica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
(67) 286-81-00
(67) 286-81-39
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Gmina Łobżenica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Łobżenica ma 9 416 mieszkańców, z czego 48,5% stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łobżenica zawarli w 2020 roku 35 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,8% mieszkańców gminy Łobżenica jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łobżenica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,90 na 1000 mieszkańców gminy Łobżenica. W 2020 roku urodziło się 91 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,4% zgonów w gminie Łobżenica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,4% zgonów w gminie Łobżenica były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łobżenica przypada 13.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 90 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 92 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łobżenica -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,5% mieszkańców gminy Łobżenica jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 416 Liczba mieszkańców
 • 4 571 Kobiety
 • 4 845 Mężczyźni
 • 48,5%
  51,5%
 • 94 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 94 kobiet)
 • 106 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 106 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łobżenica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łobżenica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łobżenica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Łobżenica
  39,7 lat
  woj. wielkopolskie
  40,9 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łobżenica, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,6%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina Łobżenica
  0,6%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łobżenica w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Łobżenica
  3,7
  Wielkopolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,3
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łobżenica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -37 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,9
  Województwo
  -1,2
  Cała Polska
  -3,2
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łobżenica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łobżenica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łobżenica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łobżenica w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 48 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Łobżenica
  9,6
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  9,3
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,8
  woj. wielkopolskie
  43,4
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łobżenica
  3 429 g
  Województwo
  3 413 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 115 Waga 4000g - 4499g
 • 115
 • 427 Waga 3500g - 3999g
 • 427
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Łobżenica
  1,33
  Wielkopolskie
  1,51
  Polska
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,62
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Łobżenica
  0,76
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Łobżenica w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 128 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 75 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,4%
  58,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Łobżenica
  13,5
  woj. wielkopolskie
  11,4
  Cała Polska
  12,5
 • 132,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,3
  Województwo
  111,5
  Cały kraj
  134,3
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łobżenica
  4,2
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Łobżenica
  3,3
  Wielkopolskie
  3,1
  Kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  37,4%
  Województwo
  36,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 29,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Łobżenica
  29,4%
  Wielkopolskie
  28,7%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,4%
  woj. wielkopolskie
  6,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,4
  Polska
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  63,6
  Kraj
  70,4
 • 296,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  296,5
  woj. wielkopolskie
  281,3
  Cała Polska
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,0
  Kraj
  261,3
 • 376,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 388,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 364,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  376,5
  Wielkopolskie
  354,7
  Kraj
  421,0
 • 64,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,0
  Województwo
  61,6
  Kraj
  69,5
 • 46,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  46,0
  woj. wielkopolskie
  38,7
  Cała Polska
  35,1
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Łobżenica
  10,1
  Wielkopolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łobżenica
  1,1%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 92 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łobżenica w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobżenica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Łobżenica oddano do użytku 21 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łobżenica to 2 572 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 272 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łobżenica to 4,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Łobżenica to 132,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,22% mieszkań posiada łazienkę, 69,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 34,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 572 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 271,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  271,70
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Łobżenica
  86,00 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 23,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,40 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Łobżenica
  4,19
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Kraj
  3,82
 • 3,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,68
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,88 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,88
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 21 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  2,22
  woj. wielkopolskie
  6,30
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Łobżenica
  4,81
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  3,77
 • 10,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  10,67
  Województwo
  24,75
  Kraj
  21,77
 • 2 791 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 132,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Łobżenica
  132,9 m2
  Województwo
  91,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  Wielkopolskie
  0,58 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,96%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 92,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  92,26%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Polska
  94,01%
 • 88,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  88,22%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 69,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Łobżenica
  69,87%
  Województwo
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 34,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Łobżenica
  34,72%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Łobżenica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Łobżenica na 1000 mieszkańców pracuje 132osób . 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobżenica wynosiło w 2020 roku 5,7% (7,6% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobżenica wynosiło 4 928,72 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobżenica 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 297 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -367.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobżenica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,3% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 132 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Łobżenica
  132,0
  Wielkopolskie
  283,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,6% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Gmina Łobżenica
  5,7%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łobżenica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łobżenica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łobżenica w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 929 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Łobżenica
  4 929 PLN
  Województwo
  4 986 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łobżenica w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 297 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -367 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łobżenica w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 250 Pracujący ogółem
 • 605 Kobiety
 • 645 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łobżenica w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,5
  Wielkopolskie
  67,5
  Cały kraj
  68,0
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łobżenica
  30,7
  Wielkopolskie
  34,9
  Polska
  37,5
 • 96,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  96,6
  Województwo
  106,7
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łobżenica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Łobżenica w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 560 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 453 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (69) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (35) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (59) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łobżenica najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (530) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (142) podmiotów, a 70,2% (393) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łobżenica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.0%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 560 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142 Przemysł i budownictwo
 • 393 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łobżenica w 2020 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łobżenica w 2020 roku
 • 453 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 530 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 530
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 560 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 560
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 453 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 145 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 145
 • 93 Budownictwo
 • 93
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobżenica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Łobżenica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,22 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łobżenica wynosi 82,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łobżenica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,72 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 8,64 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (80%), drogowe - 1,94 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łobżenica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 173
 • 111 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 111
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 82 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 82
 • 18,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  18,22
  Wielkopolskie
  16,83
  Cały kraj
  19,96
 • 11,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,72
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Polska
  12,25
 • 3,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łobżenica
  3,63
  Województwo
  4,34
  Polska
  5,17
 • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,94
  Województwo
  1,58
  Kraj
  1,73
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,48
  woj. wielkopolskie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 8,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobżenica
  8,64
  Wielkopolskie
  8,02
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  82%
  Wielkopolskie
  76%
  Kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Łobżenica
  79%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  86%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Łobżenica
  97%
  woj. wielkopolskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Łobżenica
  67%
  Województwo
  58%
  Cała Polska
  54%

Gmina Łobżenica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łobżenica wyniosła w 2020 roku 53,7 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Łobżenica - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 20,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łobżenica wyniosła w 2020 roku 52,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (9.9%). W budżecie gminy Łobżenica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 483 złotych na mieszkańca (8,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  29,6 mln

  3,0 tys(100%)

  28,6 mln

  2,9 tys(100%)

  37,1 mln

  3,8 tys(100%)

  42,7 mln

  4,4 tys(100%)

  42,4 mln

  4,4 tys(100%)

  46,3 mln

  4,9 tys(100%)

  53,7 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,9 mln

  1,3 tys(44.5%)

  13,3 mln

  1,4 tys(44.8%)

  13,3 mln

  1,4 tys(46.6%)

  14,0 mln

  1,4 tys(37.6%)

  13,7 mln

  1,4 tys(32%)

  14,3 mln

  1,5 tys(33.8%)

  14,6 mln

  1,5 tys(31.4%)

  14,8 mln

  1,6 tys(27.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  216(7.3%)

  777,5 tys

  79,7(2.6%)

  636,1 tys

  65,5(2.2%)

  1,1 mln

  118(3.1%)

  909,3 tys

  94,8(2.1%)

  1,9 mln

  195(4.4%)

  2,3 mln

  239(4.9%)

  9,1 mln

  956(16.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  301(10.2%)

  3,1 mln

  316(10.4%)

  3,4 mln

  346(11.7%)

  3,7 mln

  381(9.9%)

  4,1 mln

  429(9.7%)

  4,4 mln

  455(10.3%)

  4,4 mln

  461(9.4%)

  4,0 mln

  427(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  226(7.6%)

  3,0 mln

  305(10.1%)

  1,4 mln

  147(5%)

  2,7 mln

  275(7.2%)

  6,0 mln

  624(14%)

  2,7 mln

  279(6.3%)

  3,2 mln

  335(6.9%)

  3,1 mln

  323(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  485(16.4%)

  4,7 mln

  485(16%)

  4,8 mln

  493(16.7%)

  11,4 mln

  1,2 tys(30.6%)

  1,9 mln

  194(4.4%)

  2,1 mln

  219(4.9%)

  1,8 mln

  188(3.9%)

  1,8 mln

  190(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  955,9 tys

  97,8(3.3%)

  948,6 tys

  97,3(3.2%)

  1,3 mln

  130(4.4%)

  1,2 mln

  124(3.2%)

  1,0 mln

  106(2.4%)

  1,1 mln

  110(2.5%)

  1,4 mln

  145(3%)

  1,4 mln

  148(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  749,2 tys

  76,6(2.6%)

  1,6 mln

  164(5.4%)

  713,2 tys

  73,5(2.5%)

  875,0 tys

  90,5(2.4%)

  1,0 mln

  106(2.4%)

  924,5 tys

  96,4(2.2%)

  1,6 mln

  165(3.4%)

  1,4 mln

  148(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,3 tys

  5,0(0.2%)

  49,3 tys

  5,1(0.2%)

  51,3 tys

  5,3(0.2%)

  70,2 tys

  7,3(0.2%)

  81,3 tys

  8,5(0.2%)

  489,3 tys

  51,0(1.2%)

  532,4 tys

  56,1(1.1%)

  681,9 tys

  72,0(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  243,6 tys

  24,9(0.8%)

  257,8 tys

  26,4(0.9%)

  1,3 mln

  131(4.5%)

  438,6 tys

  45,4(1.2%)

  521,1 tys

  54,3(1.2%)

  1,0 mln

  105(2.4%)

  793,7 tys

  83,6(1.7%)

  642,2 tys

  67,8(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  637,0 tys

  65,2(2.2%)

  693,6 tys

  71,1(2.3%)

  465,7 tys

  48,0(1.6%)

  454,3 tys

  47,0(1.2%)

  447,4 tys

  46,6(1%)

  619,6 tys

  64,6(1.5%)

  678,2 tys

  71,4(1.5%)

  572,5 tys

  60,5(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  381,3 tys

  39,0(1.3%)

  366,7 tys

  37,6(1.2%)

  380,4 tys

  39,2(1.3%)

  358,9 tys

  37,1(1%)

  309,2 tys

  32,2(0.7%)

  293,5 tys

  30,6(0.7%)

  263,7 tys

  27,8(0.6%)

  220,7 tys

  23,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  136,8 tys

  14,0(0.5%)

  147,2 tys

  15,1(0.5%)

  208,8 tys

  21,5(0.7%)

  123,3 tys

  12,8(0.3%)

  152,9 tys

  15,9(0.4%)

  215,3 tys

  22,5(0.5%)

  169,2 tys

  17,8(0.4%)

  206,4 tys

  21,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  213,4 tys

  21,8(0.7%)

  274,6 tys

  28,2(0.9%)

  188,2 tys

  19,4(0.7%)

  234,9 tys

  24,3(0.6%)

  196,0 tys

  20,4(0.5%)

  206,9 tys

  21,6(0.5%)

  213,5 tys

  22,5(0.5%)

  198,4 tys

  21,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  86,6 tys

  8,9(0.3%)

  79,5 tys

  8,2(0.3%)

  85,7 tys

  8,8(0.3%)

  135,5 tys

  14,0(0.4%)

  100,0 tys

  10,4(0.2%)

  172,1 tys

  18,0(0.4%)

  143,8 tys

  15,1(0.3%)

  141,6 tys

  15,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  69,6 tys

  7,1(0.2%)

  66,8 tys

  6,9(0.2%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  78,3 tys

  8,2(0.2%)

  69,9 tys

  7,4(0.2%)

  66,2 tys

  7,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  395,7 tys

  40,5(1.4%)

  131,4 tys

  13,5(0.4%)

  210,2 tys

  21,7(0.7%)

  354,6 tys

  36,7(1%)

  248,0 tys

  25,8(0.6%)

  166,6 tys

  17,4(0.4%)

  1,1 mln

  118(2.4%)

  35,6 tys

  3,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,8 tys

  9,6(0.3%)

  118,5 tys

  12,2(0.4%)

  141,6 tys

  14,6(0.5%)

  94,2 tys

  9,7(0.3%)

  36,0 tys

  3,8(0.1%)

  59,2 tys

  6,2(0.1%)

  67,0 tys

  7,1(0.1%)

  33,9 tys

  3,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  91,8 tys

  9,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  3,5(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,5 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  19,1 tys

  2,0(0%)

  11,2 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  14,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łobżenica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,2 mln

  2,9 tys(100%)

  29,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,7 mln

  3,8 tys(100%)

  39,8 mln

  4,1 tys(100%)

  43,1 mln

  4,5 tys(100%)

  44,5 mln

  4,7 tys(100%)

  52,7 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,8 mln

  1,4 tys(49%)

  14,0 mln

  1,4 tys(47.5%)

  14,7 mln

  1,5 tys(48.5%)

  15,3 mln

  1,6 tys(41.8%)

  15,6 mln

  1,6 tys(39.3%)

  15,8 mln

  1,6 tys(36.6%)

  16,5 mln

  1,7 tys(37.2%)

  19,8 mln

  2,1 tys(37.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  665(23.1%)

  6,9 mln

  709(23.5%)

  7,6 mln

  781(25%)

  7,7 mln

  801(21.1%)

  8,1 mln

  849(20.5%)

  8,5 mln

  890(19.8%)

  9,0 mln

  952(20.3%)

  9,5 mln

  1,0 tys(18%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  202(7%)

  1,6 mln

  162(5.4%)

  1,5 mln

  150(4.8%)

  1 000,0 tys

  103(2.7%)

  1,0 mln

  105(2.5%)

  2,9 mln

  301(6.7%)

  2,2 mln

  229(4.9%)

  5,2 mln

  552(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  392(13.6%)

  3,8 mln

  385(12.8%)

  3,7 mln

  382(12.2%)

  10,4 mln

  1,1 tys(28.3%)

  965,0 tys

  101(2.4%)

  990,6 tys

  103(2.3%)

  782,9 tys

  82,5(1.8%)

  847,0 tys

  89,5(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  472,5 tys

  48,3(1.7%)

  745,5 tys

  76,5(2.5%)

  763,2 tys

  78,6(2.5%)

  810,5 tys

  83,8(2.2%)

  734,9 tys

  76,6(1.8%)

  942,8 tys

  98,4(2.2%)

  692,1 tys

  72,9(1.6%)

  790,3 tys

  83,5(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,7 tys

  5,1(0.2%)

  49,3 tys

  5,1(0.2%)

  51,3 tys

  5,3(0.2%)

  70,2 tys

  7,3(0.2%)

  71,3 tys

  7,4(0.2%)

  878,6 tys

  91,7(2%)

  532,9 tys

  56,1(1.2%)

  680,0 tys

  71,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  830,2 tys

  84,9(2.9%)

  527,3 tys

  54,1(1.8%)

  1,3 mln

  134(4.3%)

  679,9 tys

  70,3(1.9%)

  816,5 tys

  85,1(2.1%)

  493,3 tys

  51,5(1.1%)

  668,3 tys

  70,4(1.5%)

  429,4 tys

  45,4(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,7 tys

  13,1(0.5%)

  164,1 tys

  16,8(0.6%)

  199,5 tys

  20,6(0.7%)

  129,7 tys

  13,4(0.4%)

  180,7 tys

  18,8(0.5%)

  135,2 tys

  14,1(0.3%)

  152,1 tys

  16,0(0.3%)

  135,4 tys

  14,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  221,3 tys

  22,6(0.8%)

  202,1 tys

  20,7(0.7%)

  182,2 tys

  18,8(0.6%)

  179,2 tys

  18,5(0.5%)

  157,3 tys

  16,4(0.4%)

  146,5 tys

  15,3(0.3%)

  138,1 tys

  14,5(0.3%)

  130,7 tys

  13,8(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  282,4 tys

  28,9(1%)

  1,2 mln

  126(4.2%)

  220,0 tys

  22,7(0.7%)

  181,0 tys

  18,7(0.5%)

  178,5 tys

  18,6(0.4%)

  205,1 tys

  21,4(0.5%)

  453,6 tys

  47,8(1%)

  111,4 tys

  11,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 tys

  0,2(0%)

  69,6 tys

  7,1(0.2%)

  66,8 tys

  6,9(0.2%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  78,3 tys

  8,2(0.2%)

  69,9 tys

  7,4(0.2%)

  66,2 tys

  7,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,8 tys

  2,5(0.1%)

  18,1 tys

  1,9(0.1%)

  43,7 tys

  4,5(0.1%)

  140,9 tys

  14,6(0.4%)

  115,7 tys

  12,1(0.3%)

  161,5 tys

  16,8(0.4%)

  81,8 tys

  8,6(0.2%)

  61,7 tys

  6,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,7 tys

  1,3(0%)

  12,0 tys

  1,2(0%)

  10,1 tys

  1,0(0%)

  9,7 tys

  1,0(0%)

  16,7 tys

  1,7(0%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  6,1 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,7(0%)

  160,0 tys

  16,7(0.4%)

  137,0 tys

  14,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  1,0(0%)

  178,6 tys

  18,3(0.6%)

  14,5 tys

  1,5(0%)

  13,1 tys

  1,4(0%)

  15,6 tys

  1,6(0%)

  12,0 tys

  1,2(0%)

  12,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  14,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  5,8(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łobżenica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 380 mieszkańców gminy Łobżenica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 142 kobiet oraz 1 238 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców gminy Łobżenica, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Łobżenica mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łobżenica największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2018 w gminie Łobżenica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (76 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobżenica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (88 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  17,0% mieszkańców gminy Łobżenica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 669 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 54 oddziałach uczyło się 856 uczniów (407 kobiet oraz 449 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobżenica placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 39 oddziałach uczyło się 710 uczniów (330 kobiet oraz 380 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,17.

  W gminie Łobżenica znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 20 uczniów (12 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobżenica placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 239 uczniów (167 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 93 absolwentów.

  W gminie Łobżenica znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 76 uczniów (15 kobiet oraz 61 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Łobżenica w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  15,9%
  Województwo
  16,9%
  Kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Łobżenica
  33,5%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina Łobżenica
  2,5%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łobżenica
  21,8%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Polska
  18,1%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,4%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,3%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Łobżenica
  18,7%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Łobżenica
  1,2%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 669 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  669,0
  Województwo
  897,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Łobżenica
  1,79
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łobżenica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 166 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 36 3 lata
 • 36
 • 35 4 lata
 • 35
 • 55 5 lata
 • 55
 • 37 6 lat
 • 37
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 16 4 lata
 • 16
 • 29 5 lata
 • 29
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 19 4 lata
 • 19
 • 26 5 lata
 • 26
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 144 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łobżenica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobżenica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
  Publiczne
  67 286-03-72
  67 286-03-72
  ul. Stefana Batorego 5
  89-310 Łobżenica
  715914
 • Szkoły podstawowe w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 814 Uczniowie
 • 402 Kobiety
  (uczniowie)
 • 412 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 105 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci 2016
 • 44 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 11,9%
  88,1%
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,9
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,0
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 67,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 54,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 259 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 259 niemiecki
 • 42 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 21 niemiecki
 • 21 angielski
 •  
 • 98,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Łobżenica
  98,17
  Wielkopolskie
  97,51
  Kraj
  95,46
 • 92,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Łobżenica
  92,78
  woj. wielkopolskie
  95,84
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łobżenica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobżenica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa w Łobżenicy (Komisji Edukacj Narodowej)
  Publiczna
  67 286-00-19
  67 286-00-19
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
  1832131
  Szkoła Podstawowa w Dźwiersznie Małym (Kawalerów Orderu Uśmiechu)
  Publiczna
  67 286-16-13
  67 286-16-13
  ul. Dźwierszno Małe 8
  89-310 Dźwierszno Małe
  815517
  Szkoła Podstawowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  67 286-91-84
  67 286-91-84
  ul. Wiktorówko 65
  89-310 Wiktorówko
  814518
  Szkoła Podstawowa w Fanianowie (im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
  Publiczna
  67 286-18-61
  67 286-18-61
  ul. Fanianowo 29
  89-310 Fanianowo
  811215
  Szkoła Podstawowa w Luchowie
  Publiczna
  67 286-00-33
  ul. Luchowo 30
  89-310 Luchowo
  77314
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  20,0
  Wielkopolskie
  26,9
  Kraj
  26,2
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 47 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  15,2
  Województwo
  22,1
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 29,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,0
 • 11,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,8
 •  
 •  
 • 90 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 70 angielski
 • 20 niemiecki
 • 47 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 47 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łobżenica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobżenica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  6158-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  371-
  Technikum w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobżenica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łobżenica

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Łobżenica: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Łobżenica 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 1 080)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 60)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 40)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)
  • inne: 1 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 55)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 55)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Łobżenica działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 207 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 135 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łobżenica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łobżenica działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 245 członków. Zarejestrowano 379 ćwiczących (mężczyźni: 309, kobiety: 70, chłopcy do lat 18: 181, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łobżenica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobżenica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łobżenica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Łobżenica odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Łobżenica znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łobżenica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 1 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łobżenica w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 10,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Łobżenica
  10,6
  woj. wielkopolskie
  80,7
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Łobżenica
  0,0
  Wielkopolskie
  6,2
  Polska
  6,5
 • 10,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  10,6
  Wielkopolskie
  92,5
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  woj. wielkopolskie
  7,7
  Cała Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łobżenica w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 214,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Łobżenica
  214,9 km
  woj. wielkopolskie
  725,3 km
  Kraj
  551,8 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  Wielkopolskie
  6,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami