Gmina Brzeg Dolny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Brzeg Dolny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Brzeg Dolny to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wołowskiego. Gmina Brzeg Dolny ma 16 167 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 34,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Brzeg Dolny.
 • 16 167 Liczba mieszkańców
 • 94,4 km² Powierzchnia
 • 172 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Stefan Pirek Burmistrz gminy
Gmina Brzeg Dolny na mapie
Identyfikatory
 • 16.734351.2745 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0222013
Herb gminy Brzeg Dolny
Gmina Brzeg Dolny herb

Gmina Brzeg Dolny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-120Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-120Skrytki Pocztowe Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-121Poczta Brzeg Dolny 003, ul. Zwycięstwa 9
56-122Poczta Brzeg Dolny 004, ul. Osiedlowa 1

Gmina Brzeg Dolny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Brzeg Dolny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
(71) 319-51-17
(71) 319-56-83
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
ZUS Biuro Terenowe w Wołowie (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Niepodległości 9
56-100 Wołów

Gmina Brzeg Dolny - Wsie należące do gminy

Gmina Brzeg Dolny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Brzeg Dolny ma 16 167 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Brzeg Dolny zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,1% mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Brzeg Dolny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -92. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,67 na 1000 mieszkańców gminy Brzeg Dolny. W 2022 roku urodziło się 109 dzieci, w tym 41,3% dziewczynek i 58,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,4% zgonów w gminie Brzeg Dolny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w gminie Brzeg Dolny były nowotwory, a 9,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brzeg Dolny przypada 12.38 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 202 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 186 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brzeg Dolny 16. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  58,6% mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 167 Liczba mieszkańców
 • 8 391 Kobiety
 • 7 776 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,4 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Brzeg Dolny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Brzeg Dolny
  28,2%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Brzeg Dolny
  53,2%
  Województwo
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,4%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Brzeg Dolny
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Gmina
  1,5%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Brzeg Dolny w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Brzeg Dolny
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -92 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -61 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,7
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Brzeg Dolny w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 109 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,3%
  58,7%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,7
  Dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,5
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 373 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 132 Waga 3000g - 3499g
 • 132
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,56
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,57
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Brzeg Dolny w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 201 Zgony
 • 106 Kobiety
  (Zgony)
 • 95 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,7%
  47,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,4
  Województwo
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 174,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Brzeg Dolny
  174,0
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Brzeg Dolny
  44,4%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Brzeg Dolny
  25,2%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 9,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 327,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  327,0
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 575,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 634,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 513,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  575,6
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 116,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 66,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Brzeg Dolny
  116,8
  Dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 42,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Brzeg Dolny
  42,6
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,3
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Brzeg Dolny
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 202 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 109 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 93 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 186 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 95 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 91 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Brzeg Dolny oddano do użytku 51 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brzeg Dolny to 6 773 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  52,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 47,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brzeg Dolny to 3,88 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Brzeg Dolny to 91,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,12% mieszkań posiada łazienkę, 89,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,98% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 773 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brzeg Dolny
  418,10
  Dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Brzeg Dolny
  65,30 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Brzeg Dolny
  27,30 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,74
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Brzeg Dolny
  2,39
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 51 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Brzeg Dolny
  3,15
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 198 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Brzeg Dolny
  3,88
  Województwo
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 12,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  12,22
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 4 666 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Brzeg Dolny
  91,5 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,29 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,91%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Brzeg Dolny
  96,96%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Brzeg Dolny
  96,12%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 89,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Brzeg Dolny
  89,64%
  Województwo
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 75,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Brzeg Dolny
  75,98%
  Województwo
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Brzeg Dolny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Brzeg Dolny na 1000 mieszkańców pracuje 303osób . 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Brzeg Dolny wynosiło w 2023 roku 11,0% (11,0% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brzeg Dolny wynosiło 7 909,26 PLN, co odpowiada 117.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzeg Dolny 1 360 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 894 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -466.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzeg Dolny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 303 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Brzeg Dolny
  303,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,3% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • gm. Brzeg Dolny
  11,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 793 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Brzeg Dolny
  7 909 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Brzeg Dolny w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 360 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 894 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -466 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,4% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Brzeg Dolny w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 936 Pracujący ogółem
 • 2 304 Kobiety
 • 2 632 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,7
  Dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Brzeg Dolny
  40,3
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Brzeg Dolny
  132,8
  Województwo
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Brzeg Dolny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Brzeg Dolny w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 747 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 126 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 114 nowych podmiotów, a 87 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (171) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (114) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (222) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (54) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brzeg Dolny najwięcej (115) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 692) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (453) podmiotów, a 73,6% (1 286) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brzeg Dolny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 747 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 453 Przemysł i budownictwo
 • 1 286 Pozostała działalność
 • 114 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Brzeg Dolny w 2023 roku
 • 87 Podmioty wyrejestrowane w gminie Brzeg Dolny w 2023 roku
 • 1 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 692 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 692
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 744 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 744
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 133 Spółki handlowe ogółem
 • 133
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 115  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 115
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 87 Spółki cywilne ogółem
 • 87
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 126 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 265 Budownictwo
 • 265
 • 222 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 222
 • 107 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 107
 • 93 Przetwórstwo przemysłowe
 • 93
 • 77 Pozostała działalność
 • 77
 • 70 Transport i gospodarka magazynowa
 • 70
 • 59 Informacja i komunikacja
 • 59
 • 55 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 55
 • 51 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 51
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 33 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 33
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Brzeg Dolny stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 303 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brzeg Dolny wynosi 68,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brzeg Dolny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,38 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,77 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,97 (33%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Brzeg Dolny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 303 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 303
 • 201 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 201
 • 48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 48
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 159 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 159
 • 18,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,66
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 12,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,38
  Dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brzeg Dolny
  2,97
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,05
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,48
  Dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 9,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,77
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Brzeg Dolny
  68%
  Dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Brzeg Dolny
  33%
  Dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Brzeg Dolny
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Brzeg Dolny
  49%
  Dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Gmina Brzeg Dolny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Brzeg Dolny wyniosła w 2022 roku 108,7 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Brzeg Dolny - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 12,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Brzeg Dolny wyniosła w 2022 roku 105,1 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie gminy Brzeg Dolny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 165 złotych na mieszkańca (2,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,9 mln

  3,4 tys(100%)

  61,8 mln

  3,9 tys(100%)

  69,4 mln

  4,3 tys(100%)

  78,0 mln

  4,9 tys(100%)

  87,1 mln

  5,4 tys(100%)

  97,3 mln

  5,9 tys(100%)

  103,0 mln

  6,3 tys(100%)

  108,7 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  1,0 tys(29.4%)

  16,8 mln

  1,0 tys(27.1%)

  21,2 mln

  1,3 tys(30.6%)

  25,1 mln

  1,6 tys(32.1%)

  23,7 mln

  1,5 tys(27.2%)

  25,9 mln

  1,6 tys(26.6%)

  28,6 mln

  1,8 tys(27.8%)

  36,0 mln

  2,2 tys(33.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,2 mln

  513(14.9%)

  7,4 mln

  463(12%)

  8,0 mln

  495(11.5%)

  7,5 mln

  466(9.6%)

  7,8 mln

  484(9%)

  9,3 mln

  579(9.6%)

  10,1 mln

  629(9.8%)

  13,5 mln

  832(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  474(13.8%)

  7,1 mln

  440(11.5%)

  7,4 mln

  459(10.6%)

  8,0 mln

  497(10.3%)

  9,0 mln

  560(10.4%)

  8,2 mln

  512(8.5%)

  8,8 mln

  548(8.5%)

  9,2 mln

  570(8.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,7 mln

  233(6.8%)

  3,3 mln

  204(5.3%)

  2,9 mln

  180(4.2%)

  4,0 mln

  251(5.2%)

  7,4 mln

  461(8.5%)

  12,4 mln

  772(12.8%)

  11,7 mln

  730(11.3%)

  7,8 mln

  482(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  406(11.8%)

  13,2 mln

  821(21.4%)

  3,2 mln

  199(4.6%)

  3,1 mln

  190(3.9%)

  3,2 mln

  198(3.7%)

  3,1 mln

  194(3.2%)

  3,9 mln

  246(3.8%)

  7,4 mln

  456(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  37,2 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  8,1(0.1%)

  4,9 mln

  300(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,2 mln

  199(5.8%)

  2,7 mln

  166(4.3%)

  3,2 mln

  198(4.6%)

  5,0 mln

  307(6.3%)

  7,3 mln

  451(8.3%)

  6,4 mln

  397(6.6%)

  3,0 mln

  186(2.9%)

  4,2 mln

  257(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  211(6.1%)

  3,6 mln

  222(5.8%)

  4,4 mln

  273(6.3%)

  4,7 mln

  289(6%)

  5,1 mln

  317(5.9%)

  3,3 mln

  204(3.4%)

  3,3 mln

  207(3.2%)

  3,6 mln

  224(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  453,8 tys

  28,4(0.8%)

  310,7 tys

  19,3(0.5%)

  267,6 tys

  16,6(0.4%)

  456,9 tys

  28,3(0.6%)

  396,0 tys

  24,5(0.5%)

  1,7 mln

  108(1.8%)

  5,4 mln

  335(5.2%)

  1,9 mln

  115(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  183(5.3%)

  4,5 mln

  283(7.3%)

  3,6 mln

  225(5.2%)

  4,8 mln

  298(6.2%)

  1,9 mln

  117(2.2%)

  2,2 mln

  137(2.3%)

  2,9 mln

  178(2.8%)

  1,8 mln

  109(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  539,4 tys

  33,8(1%)

  315,8 tys

  19,7(0.5%)

  589,9 tys

  36,7(0.8%)

  489,2 tys

  30,3(0.6%)

  416,7 tys

  25,8(0.5%)

  338,0 tys

  21,0(0.3%)

  818,6 tys

  51,2(0.8%)

  1,5 mln

  95,4(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  444,4 tys

  27,8(0.8%)

  373,5 tys

  23,3(0.6%)

  443,4 tys

  27,6(0.6%)

  476,6 tys

  29,5(0.6%)

  608,8 tys

  37,7(0.7%)

  573,6 tys

  35,6(0.6%)

  417,4 tys

  26,1(0.4%)

  1,4 mln

  88,4(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  305,0 tys

  19,1(0.6%)

  345,4 tys

  21,5(0.6%)

  307,8 tys

  19,1(0.4%)

  267,3 tys

  16,6(0.3%)

  316,1 tys

  19,6(0.4%)

  443,6 tys

  27,6(0.5%)

  436,6 tys

  27,3(0.4%)

  1,1 mln

  69,2(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  154,1 tys

  9,6(0.3%)

  489,9 tys

  30,5(0.8%)

  410,6 tys

  25,5(0.6%)

  293,1 tys

  18,2(0.4%)

  327,5 tys

  20,3(0.4%)

  344,9 tys

  21,4(0.4%)

  399,3 tys

  25,0(0.4%)

  530,3 tys

  32,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  289,9 tys

  17,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  936,5 tys

  58,6(1.7%)

  909,8 tys

  56,7(1.5%)

  898,5 tys

  55,9(1.3%)

  957,9 tys

  59,4(1.2%)

  951,0 tys

  58,9(1.1%)

  72,6 tys

  4,5(0.1%)

  68,3 tys

  4,3(0.1%)

  100,1 tys

  6,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,0 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,9(0%)

  23,0 tys

  1,4(0%)

  423,8 tys

  26,3(0.5%)

  17,5 tys

  1,1(0%)

  20,0 tys

  1,2(0%)

  18,7 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  7,2(0.2%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  161,1 tys

  10,0(0.2%)

  118,1 tys

  7,3(0.1%)

  119,8 tys

  7,4(0.1%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  270,0 tys

  16,9(0.5%)

  500,0 tys

  31,1(0.8%)

  202,5 tys

  12,6(0.3%)

  202,5 tys

  12,6(0.3%)

  726,0 tys

  45,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,5 mln

  3,7 tys(100%)

  60,0 mln

  3,8 tys(100%)

  71,0 mln

  4,4 tys(100%)

  72,8 mln

  4,5 tys(100%)

  84,0 mln

  5,2 tys(100%)

  95,7 mln

  5,8 tys(100%)

  105,7 mln

  6,5 tys(100%)

  105,1 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,4 mln

  2,1 tys(57.2%)

  32,0 mln

  2,0 tys(53.4%)

  40,1 mln

  2,5 tys(56.5%)

  42,2 mln

  2,6 tys(57.9%)

  44,1 mln

  2,7 tys(52.5%)

  45,1 mln

  2,8 tys(47.2%)

  51,7 mln

  3,2 tys(48.9%)

  53,5 mln

  3,3 tys(50.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  451(12.3%)

  7,6 mln

  474(12.7%)

  7,9 mln

  490(11.1%)

  8,3 mln

  516(11.4%)

  9,9 mln

  615(11.8%)

  13,6 mln

  845(14.2%)

  14,4 mln

  900(13.6%)

  14,7 mln

  906(14%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  255(7%)

  3,4 mln

  209(5.6%)

  3,3 mln

  203(4.6%)

  2,8 mln

  176(3.9%)

  2,7 mln

  167(3.2%)

  3,9 mln

  245(4.1%)

  4,3 mln

  267(4%)

  5,2 mln

  321(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,0 tys

  8,1(0.1%)

  4,8 mln

  299(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  904,1 tys

  56,6(1.5%)

  994,3 tys

  61,9(1.7%)

  1,3 mln

  78,4(1.8%)

  1,1 mln

  66,4(1.5%)

  1,2 mln

  74,5(1.4%)

  1,3 mln

  82,5(1.4%)

  1,7 mln

  107(1.6%)

  3,9 mln

  239(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,7 mln

  357(9.8%)

  3,4 mln

  215(5.8%)

  3,9 mln

  245(5.6%)

  4,0 mln

  249(5.5%)

  5,9 mln

  367(7%)

  3,6 mln

  224(3.8%)

  6,8 mln

  424(6.4%)

  3,7 mln

  229(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  297(8.1%)

  11,3 mln

  701(18.8%)

  1,4 mln

  88,6(2%)

  1,5 mln

  92,4(2%)

  1,5 mln

  92,6(1.8%)

  1,5 mln

  92,3(1.6%)

  2,5 mln

  156(2.4%)

  3,2 mln

  200(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  550,0 tys

  34,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  2,1(0%)

  332

  0,0(0%)

  643,9 tys

  40,0(0.7%)

  1,2 mln

  75,9(1.1%)

  1,7 mln

  104(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  17,7 tys

  1,1(0%)

  26,8 tys

  1,7(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  770,5 tys

  47,6(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,3 tys

  31,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  627,9 tys

  39,3(1.1%)

  563,5 tys

  35,1(0.9%)

  281,8 tys

  17,5(0.4%)

  303,8 tys

  18,8(0.4%)

  478,6 tys

  29,7(0.6%)

  907,8 tys

  56,4(0.9%)

  265,3 tys

  16,6(0.3%)

  455,0 tys

  28,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  298,7 tys

  18,7(0.5%)

  184,8 tys

  11,5(0.3%)

  276,9 tys

  17,2(0.4%)

  160,8 tys

  10,0(0.2%)

  178,1 tys

  11,0(0.2%)

  182,1 tys

  11,3(0.2%)

  216,9 tys

  13,6(0.2%)

  221,1 tys

  13,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,8 tys

  6,7(0.2%)

  67,4 tys

  4,2(0.1%)

  46,3 tys

  2,9(0.1%)

  33,2 tys

  2,1(0%)

  36,7 tys

  2,3(0%)

  29,3 tys

  1,8(0%)

  25,7 tys

  1,6(0%)

  45,3 tys

  2,8(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  307,8 tys

  19,2(0.5%)

  380,5 tys

  23,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  486,5 tys

  30,2(0.6%)

  104,9 tys

  6,5(0.1%)

  204,9 tys

  12,8(0.2%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,4 tys

  7,2(0.2%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  161,1 tys

  10,0(0.2%)

  118,1 tys

  7,3(0.1%)

  119,8 tys

  7,4(0.1%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  654

  0,0(0%)

  42,8 tys

  2,7(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  705,3 tys

  44,1(1.2%)

  169,5 tys

  10,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  1,5(0%)

  545,5 tys

  33,8(0.6%)

  2,5 mln

  153(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,8 tys

  12,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Brzeg Dolny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 394 mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 643 kobiet oraz 1 751 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 23,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców gminy Brzeg Dolny, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Brzeg Dolny mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brzeg Dolny największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w gminie Brzeg Dolny mieściło się 7 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 712 dzieci (346 dziewczynek oraz 366 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzeg Dolny mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 319 dzieci (155 dziewczynek oraz 164 chłopców). Dostępnych było 325 miejsc.

  20,2% mieszkańców gminy Brzeg Dolny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 20,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 984 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 309 uczniów (612 kobiet oraz 697 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzeg Dolny placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 48 oddziałach uczyło się 895 uczniów (408 kobiet oraz 487 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,35.

  W gminie Brzeg Dolny znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 372 uczniów (251 kobiet oraz 121 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 76 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzeg Dolny placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 209 uczniów (134 kobiety oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 88 absolwentów.

  W gminie Brzeg Dolny znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 229 uczniów (73 kobiety oraz 156 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzeg Dolny placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 29 uczniów (5 kobiet oraz 24 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W gminie Brzeg Dolny znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 79 uczniów (29 kobiet oraz 50 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,9 uczniów. 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców gminy Brzeg Dolny w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  38,2%
  Województwo
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,1%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,0%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Brzeg Dolny
  2,7%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Brzeg Dolny
  12,5%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,3%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 984 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  984,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Brzeg Dolny
  1,10
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 390 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Brzeg Dolny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 712 Dzieci
 • 346 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 366 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 153 3 lata
 • 153
 • 166 4 lata
 • 166
 • 170 5 lata
 • 170
 • 211 6 lat
 • 211
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 72 3 lata
 • 72
 • 83 4 lata
 • 83
 • 79 5 lata
 • 79
 • 103 6 lat
 • 103
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 81 3 lata
 • 81
 • 83 4 lata
 • 83
 • 91 5 lata
 • 91
 • 108 6 lat
 • 108
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 55,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 54,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Brzeg Dolny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr3 w Brzegu Dolnym
  Publiczne
  71 319-56-95
  71 319-53-30
  ul. Przedszkolna 1
  56-120 Brzeg Dolny
  512110
  Przedszkole Samorządowe nr 1 (Perełka)
  Publiczne
  71 319-56-60
  71 319-56-61
  ul. Zwycięstwa 1
  56-120 Brzeg Dolny
  610911
  Przedszkole 2
  Publiczne
  ul. Odrodzenia 2
  56-120 Brzeg Dolny
  2504
 • Szkoły podstawowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 184 Uczniowie
 • 582 Kobiety
  (uczniowie)
 • 602 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 204 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 125 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,0%
  76,0%
 • 34 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  18,7
  Dolnośląskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,7
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,7
 • 20,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,8
 • 9,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,6
 •  
 • 78,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 67,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 102,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Brzeg Dolny
  102,35
  Dolnośląskie
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 97,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Brzeg Dolny
  97,73
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Brzeg Dolny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  71 319-99-11
  71 319-91-80
  ul. Wilcza 4
  56-120 Brzeg Dolny
  2046943
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 (MARIA SKŁODOWSKA-CURII)
  Publiczna
  71 319-58-30
  71 319-56-67
  ul. ZWYCIĘSTWA 10
  56-120 Brzeg Dolny
  1431028
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  71 319-51-06
  71 319-51-06
  ul. A. Mickiewicza 2
  56-120 Brzeg Dolny
  919620
  Szkoła Podstawowa (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  71 319-63-79
  71 319-55-37
  ul. BRAK 12 H
  56-120 Pogalewo Wielkie
  810214
  Szkoła Podstawowa w Godzięcinie
  Publiczna
  71 319-63-95
  71 319-63-95
  ul. Godzięcin 50B
  56-120 Godzięcin
  5477
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Brzegu Dolnym
  Publiczna
  ul. 1 Maja 21
  56-120 Brzeg Dolny
  342-
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2
  Publiczna
  71 319-58-56
  71 319-58-56
  ul. GODZIĘCIN 50D
  56-120 Godzięcin
  112-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 372 Uczniowie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 133 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,9
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,9%
  68,1%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Brzeg Dolny
  22,9
  Dolnośląskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Brzeg Dolny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Brzeg Dolny
  26,3
  Dolnośląskie
  20,9
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Brzeg Dolny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  71 319-50-90
  71 319-58-94
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  4113-
  Technikum (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  489-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  71 319-50-90
  71 319-50-90
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  382-
  Liceum Ogólnokształcące (Józefa Maksymiliana Ossolińskiego)
  Publiczne
  71 319-98-28
  71 319-98-28
  ul. Wilcza 10
  56-120 Brzeg Dolny
  369-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Brzeg Dolny, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Brzeg Dolny

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Brzeg Dolny: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Brzeg Dolny 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 292 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 127 (uczestnicy: 23 937)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 4 070)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 4 650)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 10 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 1 905)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 580)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 952)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 355)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 85)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 140)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 140)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Brzeg Dolny działało 1 kino posiadające 1 salę z 292 miejscami na widowni. Odbyło się 441 seansów, na które przyszło 4 163 widzów, w tym 187 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 722 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Brzeg Dolny działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 64 274 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 913 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
  • dostępne dla czytelników: 26
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brzeg Dolny działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 705 członków. Zarejestrowano 812 ćwiczących (mężczyźni: 595, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 473, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Brzeg Dolny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Brzeg Dolny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Brzeg Dolny odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 6,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Brzeg Dolny znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Brzeg Dolny w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 6,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,2
  Województwo
  64,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,0
  Województwo
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 6,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,2
  Województwo
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Brzeg Dolny w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 277,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Brzeg Dolny
  2 277,3 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Polska
  633,6 km
 • 13,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  13,3 km
  Województwo
  4,3 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami