Gmina Brzeg Dolny w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Brzeg Dolny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Brzeg Dolny to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wołowskiego. Gmina Brzeg Dolny ma 16 086 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 34,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Brzeg Dolny.
 • 16 086 Liczba mieszkańców
 • 94,4 km² Powierzchnia
 • 170 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Stefan Pirek Burmistrz gminy
Gmina Brzeg Dolny na mapie
Identyfikatory
 • 16.734351.2745 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0222013
Herb gminy Brzeg Dolny
Gmina Brzeg Dolny herb

Gmina Brzeg Dolny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-120Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-120Skrytki Pocztowe Poczta Brzeg Dolny 001, ul. Kolejowa 17
56-121Poczta Brzeg Dolny 003, ul. Zwycięstwa 9
56-122Poczta Brzeg Dolny 004, ul. Osiedlowa 1

Gmina Brzeg Dolny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Brzeg Dolny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
(71) 319-51-17
(71) 319-56-83
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
ZUS Biuro Terenowe w Wołowie (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Niepodległości 9
56-100 Wołów

Gmina Brzeg Dolny - Wsie należące do gminy

Gmina Brzeg Dolny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Brzeg Dolny ma 16 086 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Brzeg Dolny zawarli w 2017 roku 76 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,5% mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest stanu wolnego, 54,1% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Brzeg Dolny ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,50 na 1000 mieszkańców gminy Brzeg Dolny. W 2017 roku urodziło się 166 dzieci, w tym 45,2% dziewczynek i 54,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 50,3% zgonów w gminie Brzeg Dolny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,9% zgonów w gminie Brzeg Dolny były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brzeg Dolny przypada 10.39 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 205 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 191 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brzeg Dolny 14. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  61,5% mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 086 Liczba mieszkańców
 • 8 351 Kobiety
 • 7 735 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Brzeg Dolny
  41,6 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,6%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,1%
  Województwo
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,8%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Brzeg Dolny
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Gmina Brzeg Dolny
  1,9%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Brzeg Dolny w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  4,7
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina Brzeg Dolny
  2,0
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 76 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  0,5
  Województwo
  -1,3
  Kraj
  -0,0
 • -0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Brzeg Dolny w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 166 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 91 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,2%
  54,8%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 43,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Brzeg Dolny
  43,5
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Polska
  44,2
 • 13.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.89
 • 58.86 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.86
 • 77.89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77.89
 • 87.68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87.68
 • 40.63 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.63
 • 6.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.44
 • 0.7 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.7
 • 3 370 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 370 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 145 Waga 3500g - 3999g
 • 145
 • 173 Waga 3000g - 3499g
 • 173
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,42
  Dolnośląskie
  1,36
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Dolnośląskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,97
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Brzeg Dolny w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 166 Zgony
 • 74 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  10,5
  Kraj
  10,1
 • 100,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Brzeg Dolny
  100,4
  woj. dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,1
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,5
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,0%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  29,8%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 363,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Brzeg Dolny
  363,2
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 536,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 587,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  536,4
  woj. dolnośląskie
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 89,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  89,6
  Województwo
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Brzeg Dolny
  24,8
  Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,1
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 205 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 116 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 89 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 191 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 103 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Brzeg Dolny w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Brzeg Dolny oddano do użytku 62 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brzeg Dolny to 6 238 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 62,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brzeg Dolny to 4,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Brzeg Dolny to 84,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,04% mieszkań posiada łazienkę, 90,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,17% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 238 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 388,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Brzeg Dolny
  388,40
  Województwo
  396,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  62,80 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 24,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Brzeg Dolny
  24,40 m2
  Dolnośląskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Brzeg Dolny
  3,69
  Dolnośląskie
  3,84
  Polska
  3,82
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Brzeg Dolny
  2,57
  Dolnośląskie
  2,52
  Kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,70
  Dolnośląskie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 62 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,85
  Województwo
  5,88
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 31 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 257 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Brzeg Dolny
  4,15
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Kraj
  3,91
 • 15,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  15,98
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cała Polska
  18,14
 • 5 238 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 84,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Brzeg Dolny
  84,5 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Brzeg Dolny
  0,33 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  99,47%
  woj. dolnośląskie
  98,59%
  Cała Polska
  96,79%
 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Brzeg Dolny
  97,55%
  Województwo
  94,82%
  Polska
  93,66%
 • 96,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  96,04%
  Województwo
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 90,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,73%
  woj. dolnośląskie
  81,32%
  Cały kraj
  82,12%
 • 77,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Brzeg Dolny
  77,17%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Brzeg Dolny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Brzeg Dolny na 1000 mieszkańców pracuje 299 osób . 45,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Brzeg Dolny wynosiło w 2017 roku 7,4% (9,3% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brzeg Dolny wynosiło 4 651,04 PLN, co odpowiada 102.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzeg Dolny 1 360 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 894 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -466.

  23,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzeg Dolny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Brzeg Dolny
  299,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Kraj
  247,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 9,3% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Gmina Brzeg Dolny
  7,4%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Brzeg Dolny w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 651 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Brzeg Dolny
  4 651 PLN
  Województwo
  4 655 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Brzeg Dolny w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 360 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 894 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -466 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,1% Pozostałe
 • 44,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Brzeg Dolny w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 804 Pracujący ogółem
 • 2 193 Kobiety
 • 2 611 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Brzeg Dolny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Brzeg Dolny
  62,5
  Dolnośląskie
  63,4
  Cały kraj
  63,4
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Brzeg Dolny
  35,0
  Dolnośląskie
  35,8
  Cała Polska
  34,0
 • 126,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Brzeg Dolny
  126,8
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Brzeg Dolny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Brzeg Dolny w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 471 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 901 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 129 nowych podmiotów, a 101 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (171) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (122) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (222) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (82) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brzeg Dolny najwięcej (104) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 409) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (343) podmiotów, a 75,7% (1 113) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brzeg Dolny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 471 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 343 Przemysł i budownictwo
 • 1 113 Pozostała działalność
 • 129 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Brzeg Dolny w 2017 roku
 • 101 Podmioty wyrejestrowane w gminie Brzeg Dolny w 2017 roku
 • 901 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 409 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 409
 • 41 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 41
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 468 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 468
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 104  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 104
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 88 Spółki cywilne ogółem
 • 88
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 901 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 214 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 214
 • 169 Budownictwo
 • 169
 • 86 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 86
 • 72 Przetwórstwo przemysłowe
 • 72
 • 67 Transport i gospodarka magazynowa
 • 67
 • 57 Pozostała działalność
 • 57
 • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 41
 • 37 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 37
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 32 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 32
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 25 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 25
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Brzeg Dolny stwierdzono szacunkowo 195 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brzeg Dolny wynosi 70,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brzeg Dolny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,95 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 5,59 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,32 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Brzeg Dolny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 195 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 195
 • 128 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 128
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 90 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 90
 • 12,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,14
  Dolnośląskie
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 7,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Brzeg Dolny
  7,95
  Województwo
  17,91
  Polska
  12,07
 • 1,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brzeg Dolny
  1,32
  Województwo
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,98
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Dolnośląskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 5,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Brzeg Dolny
  5,59
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  70%
  Dolnośląskie
  64%
  Cała Polska
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  60%
  Dolnośląskie
  55%
  Kraj
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Brzeg Dolny
  98%
  Dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Brzeg Dolny
  47%
  Dolnośląskie
  45%
  Polska
  52%

Gmina Brzeg Dolny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Brzeg Dolny wyniosła w 2016 roku 61,8 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Brzeg Dolny - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 12,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Brzeg Dolny wyniosła w 2016 roku 60,0 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.7%). W budżecie gminy Brzeg Dolny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 765 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 103 złotych na mieszkańca (2,8%).
 • Wydatki budżetu w gminie Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,9 mln

  2,6 tys(100%)

  52,1 mln

  3,2 tys(100%)

  55,5 mln

  3,4 tys(100%)

  52,5 mln

  3,2 tys(100%)

  48,1 mln

  3,0 tys(100%)

  53,4 mln

  3,3 tys(100%)

  54,9 mln

  3,4 tys(100%)

  61,8 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,9 mln

  735(27.7%)

  15,2 mln

  945(29.2%)

  17,3 mln

  1,1 tys(31.3%)

  15,3 mln

  945(29.1%)

  15,2 mln

  944(31.5%)

  14,9 mln

  929(27.9%)

  16,1 mln

  1,0 tys(29.4%)

  16,8 mln

  1,0 tys(27.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  364(13.7%)

  6,1 mln

  376(11.6%)

  5,9 mln

  363(10.7%)

  8,8 mln

  541(16.7%)

  6,3 mln

  391(13%)

  6,4 mln

  400(12%)

  6,5 mln

  406(11.8%)

  13,2 mln

  821(21.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  175(6.6%)

  4,7 mln

  292(9%)

  6,9 mln

  427(12.5%)

  4,3 mln

  264(8.1%)

  5,3 mln

  330(11%)

  7,9 mln

  493(14.8%)

  8,2 mln

  513(14.9%)

  7,4 mln

  463(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  352(13.2%)

  5,7 mln

  357(11%)

  5,9 mln

  362(10.6%)

  6,7 mln

  414(12.8%)

  7,1 mln

  439(14.7%)

  6,9 mln

  430(12.9%)

  7,6 mln

  474(13.8%)

  7,1 mln

  440(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  317(11.9%)

  6,5 mln

  403(12.5%)

  6,5 mln

  397(11.6%)

  3,5 mln

  216(6.6%)

  3,4 mln

  214(7.2%)

  5,3 mln

  328(9.8%)

  2,9 mln

  183(5.3%)

  4,5 mln

  283(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,4 mln

  335(12.6%)

  3,4 mln

  213(6.6%)

  3,3 mln

  203(6%)

  4,0 mln

  245(7.5%)

  2,9 mln

  183(6.1%)

  3,1 mln

  193(5.8%)

  3,4 mln

  211(6.1%)

  3,6 mln

  222(5.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  128(4.8%)

  4,3 mln

  264(8.2%)

  3,9 mln

  241(7.1%)

  2,9 mln

  177(5.5%)

  2,6 mln

  161(5.4%)

  3,2 mln

  199(6%)

  3,7 mln

  233(6.8%)

  3,3 mln

  204(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  105(4%)

  1,9 mln

  118(3.6%)

  2,8 mln

  171(5%)

  4,0 mln

  250(7.7%)

  2,6 mln

  163(5.5%)

  2,7 mln

  167(5%)

  3,2 mln

  199(5.8%)

  2,7 mln

  166(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  723,0 tys

  44,8(1.7%)

  740,5 tys

  45,9(1.4%)

  771,8 tys

  47,5(1.4%)

  791,2 tys

  48,9(1.5%)

  832,1 tys

  51,8(1.7%)

  931,9 tys

  58,2(1.7%)

  936,5 tys

  58,6(1.7%)

  909,8 tys

  56,7(1.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  480,0 tys

  29,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,5 tys

  6,8(0.2%)

  270,0 tys

  16,9(0.5%)

  500,0 tys

  31,1(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  339,7 tys

  21,0(0.8%)

  405,7 tys

  25,2(0.8%)

  75,1 tys

  4,6(0.1%)

  61,8 tys

  3,8(0.1%)

  66,7 tys

  4,1(0.1%)

  41,1 tys

  2,6(0.1%)

  154,1 tys

  9,6(0.3%)

  489,9 tys

  30,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  342,6 tys

  21,2(0.8%)

  327,2 tys

  20,3(0.6%)

  652,1 tys

  40,1(1.2%)

  1,1 mln

  67,8(2.1%)

  772,3 tys

  48,0(1.6%)

  579,4 tys

  36,2(1.1%)

  444,4 tys

  27,8(0.8%)

  373,5 tys

  23,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  239,6 tys

  14,8(0.6%)

  623,8 tys

  38,7(1.2%)

  151,4 tys

  9,3(0.3%)

  232,9 tys

  14,4(0.4%)

  280,8 tys

  17,5(0.6%)

  233,8 tys

  14,6(0.4%)

  305,0 tys

  19,1(0.6%)

  345,4 tys

  21,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  243,3 tys

  15,1(0.6%)

  1,6 mln

  96,9(3%)

  222,9 tys

  13,7(0.4%)

  318,1 tys

  19,6(0.6%)

  287,0 tys

  17,8(0.6%)

  494,4 tys

  30,9(0.9%)

  539,4 tys

  33,8(1%)

  315,8 tys

  19,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  357,4 tys

  22,1(0.8%)

  402,7 tys

  25,0(0.8%)

  311,0 tys

  19,1(0.6%)

  346,9 tys

  21,4(0.7%)

  410,1 tys

  25,5(0.9%)

  514,2 tys

  32,1(1%)

  453,8 tys

  28,4(0.8%)

  310,7 tys

  19,3(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,7 tys

  1,6(0.1%)

  75,7 tys

  4,7(0.1%)

  31,7 tys

  1,9(0.1%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  115,8 tys

  7,2(0.2%)

  114,4 tys

  7,2(0.2%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,4 tys

  0,6(0%)

  122,8 tys

  7,6(0.2%)

  148,1 tys

  9,1(0.3%)

  249,4 tys

  15,4(0.5%)

  28,9 tys

  1,8(0.1%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  1,4(0%)

  72,8 tys

  4,5(0.1%)

  37,2 tys

  2,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  65,1 tys

  4,0(0.2%)

  64,9 tys

  4,0(0.1%)

  66,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Brzeg Dolny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Brzeg Dolny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,4 mln

  2,6 tys(100%)

  46,5 mln

  2,9 tys(100%)

  49,8 mln

  3,1 tys(100%)

  53,1 mln

  3,3 tys(100%)

  48,6 mln

  3,0 tys(100%)

  54,1 mln

  3,4 tys(100%)

  58,5 mln

  3,7 tys(100%)

  60,0 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,8 mln

  1,5 tys(59.7%)

  25,6 mln

  1,6 tys(54.9%)

  27,4 mln

  1,7 tys(55%)

  30,6 mln

  1,9 tys(57.6%)

  31,8 mln

  2,0 tys(65.4%)

  35,4 mln

  2,2 tys(65.4%)

  33,4 mln

  2,1 tys(57.2%)

  32,0 mln

  2,0 tys(53.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  276(10.8%)

  4,6 mln

  286(9.9%)

  4,5 mln

  275(9%)

  6,2 mln

  381(11.6%)

  4,5 mln

  278(9.2%)

  4,5 mln

  279(8.3%)

  4,7 mln

  297(8.1%)

  11,3 mln

  701(18.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  380(14.8%)

  5,9 mln

  367(12.7%)

  6,0 mln

  372(12.1%)

  6,6 mln

  406(12.4%)

  6,8 mln

  421(13.9%)

  6,7 mln

  421(12.5%)

  7,2 mln

  451(12.3%)

  7,6 mln

  474(12.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  205(8%)

  3,5 mln

  216(7.5%)

  5,2 mln

  322(10.5%)

  3,8 mln

  232(7.1%)

  2,4 mln

  150(5%)

  2,7 mln

  169(5%)

  5,7 mln

  357(9.8%)

  3,4 mln

  215(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  147,1 tys

  9,1(0.4%)

  1,3 mln

  79,9(2.8%)

  3,4 mln

  207(6.7%)

  1,5 mln

  92,8(2.8%)

  779,2 tys

  48,5(1.6%)

  1,9 mln

  116(3.4%)

  4,1 mln

  255(7%)

  3,4 mln

  209(5.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 tys

  1,1(0%)

  301,9 tys

  18,7(0.6%)

  745,2 tys

  45,8(1.5%)

  891,1 tys

  55,0(1.7%)

  571,0 tys

  35,5(1.2%)

  975,1 tys

  60,9(1.8%)

  904,1 tys

  56,6(1.5%)

  994,3 tys

  61,9(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  844,9 tys

  52,3(2%)

  311,5 tys

  19,3(0.7%)

  377,2 tys

  23,2(0.8%)

  618,4 tys

  38,2(1.2%)

  648,8 tys

  40,4(1.3%)

  465,2 tys

  29,0(0.9%)

  627,9 tys

  39,3(1.1%)

  563,5 tys

  35,1(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  84,6(3.3%)

  2,0 mln

  127(4.4%)

  827,3 tys

  50,9(1.7%)

  309,2 tys

  19,1(0.6%)

  236,0 tys

  14,7(0.5%)

  912,9 tys

  57,0(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,8 tys

  19,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130,3 tys

  8,1(0.3%)

  1,0 mln

  64,6(2.2%)

  472,1 tys

  29,0(0.9%)

  192,4 tys

  11,9(0.4%)

  178,1 tys

  11,1(0.4%)

  181,2 tys

  11,3(0.3%)

  298,7 tys

  18,7(0.5%)

  184,8 tys

  11,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,9 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,5 tys

  5,7(0.2%)

  1,9 mln

  115(3.5%)

  288,6 tys

  18,0(0.6%)

  119,9 tys

  7,5(0.2%)

  705,3 tys

  44,1(1.2%)

  169,5 tys

  10,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,0 tys

  4,9(0.2%)

  87,4 tys

  5,4(0.2%)

  89,5 tys

  5,5(0.2%)

  95,6 tys

  5,9(0.2%)

  133,1 tys

  8,3(0.3%)

  142,9 tys

  8,9(0.3%)

  106,8 tys

  6,7(0.2%)

  67,4 tys

  4,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,7 tys

  1,6(0.1%)

  75,7 tys

  4,7(0.2%)

  31,7 tys

  1,9(0.1%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  115,8 tys

  7,2(0.2%)

  114,4 tys

  7,2(0.2%)

  13,8 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  15,2 tys

  0,9(0%)

  411

  0,0(0%)

  817

  0,1(0%)

  735

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  326,3 tys

  20,2(0.7%)

  39,0 tys

  2,4(0.1%)

  1 000

  0,1(0%)

  71,0 tys

  4,4(0.1%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  77,9(2.7%)

  500,0 tys

  30,8(1%)

  401,3 tys

  24,8(0.8%)

  25,0 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  550,0 tys

  34,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  153,9 tys

  9,5(0.4%)

  207,7 tys

  12,9(0.4%)

  46,8 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  6,1(0.2%)

  116,9 tys

  7,2(0.2%)

  213,5 tys

  13,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Brzeg Dolny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 373 mieszkańców gminy Brzeg Dolny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 663 kobiet oraz 1 710 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,7% mieszkańców gminy Brzeg Dolny, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Brzeg Dolny mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brzeg Dolny największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  18,4% mieszkańców gminy Brzeg Dolny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 887 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 120,10.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Brzeg Dolny w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 13,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Brzeg Dolny
  13,4%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,6%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina Brzeg Dolny
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,4% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,2%
  Województwo
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  24,7%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,3%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,7%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  1,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 887 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Brzeg Dolny
  887,0
  Dolnośląskie
  819,0
  Kraj
  811,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Brzeg Dolny
  1,30
  woj. dolnośląskie
  0,97
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 25,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Brzeg Dolny

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr3 w Brzegu Dolnym
  Publiczne
  71 319-56-95
  71 319-53-30
  ul. Przedszkolna 1
  56-120 Brzeg Dolny
  512110
  Przedszkole Samorządowe nr 1 (Perełka)
  Publiczne
  71 319-56-60
  71 319-56-61
  ul. Zwycięstwa 1
  56-120 Brzeg Dolny
  610911
  Przedszkole 2
  Publiczne
  ul. Odrodzenia 2
  56-120 Brzeg Dolny
  2504
 • Szkoły podstawowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  100,54
  Dolnośląskie
  96,05
  Polska
  96,62
 • 90,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  90,96
  Dolnośląskie
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Brzeg Dolny
  19,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 12 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12
 •  
 • 61,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Brzeg Dolny

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  71 319-99-11
  71 319-91-80
  ul. Wilcza 4
  56-120 Brzeg Dolny
  2046943
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 (MARIA SKŁODOWSKA-CURII)
  Publiczna
  71 319-58-30
  71 319-56-67
  ul. ZWYCIĘSTWA 10
  56-120 Brzeg Dolny
  1431028
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  71 319-51-06
  71 319-51-06
  ul. A. Mickiewicza 2
  56-120 Brzeg Dolny
  919620
  Szkoła Podstawowa (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  71 319-63-79
  71 319-55-37
  ul. BRAK 12 H
  56-120 Pogalewo Wielkie
  810214
  Szkoła Podstawowa w Godzięcinie
  Publiczna
  71 319-63-95
  71 319-63-95
  ul. Godzięcin 50B
  56-120 Godzięcin
  5477
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Brzegu Dolnym
  Publiczna
  ul. 1 Maja 21
  56-120 Brzeg Dolny
  342-
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2
  Publiczna
  71 319-58-56
  71 319-58-56
  ul. GODZIĘCIN 50D
  56-120 Godzięcin
  112-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 120,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  120,10
  Dolnośląskie
  98,13
  Kraj
  100,01
 • 99,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Brzeg Dolny
  99,51
  Dolnośląskie
  88,95
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Brzeg Dolny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • gm. Brzeg Dolny
  21,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 14
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Brzeg Dolny

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE GIMNAZJUM NR1 (JAN PAWEŁ II)
  Publiczne
  71 319-51-83
  71 319-92-80
  ul. MŁODZIEŻOWA 2
  56-120 Brzeg Dolny
  821528
  Publiczne Gimnazjum nr 2 (Józefa Maksymiliana Ossolińskiego)
  Publiczne
  71 319-98-28
  71 310-08-28
  ul. Wilcza 10
  56-120 Brzeg Dolny
  6170-
  Gimnazjum Nr 3 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
  Publiczne
  71 319-51-79
  71 319-51-79
  ul. 1 Maja 21
  56-120 Brzeg Dolny
  674-
  Gimnazjum nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2
  Publiczne
  71 319-58-56
  71 319-58-56
  ul. GODZIĘCIN 50D
  56-120 Godzięcin
  336-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Brzeg Dolny w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • gm. Brzeg Dolny
  21,0
  Dolnośląskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Brzeg Dolny

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Brzeg Dolny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  71 319-50-90
  71 319-58-94
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  4113-
  Technikum (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  489-
  Liceum Ogólnokształcące (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  71 319-50-90
  71 319-50-90
  ul. 1-go Maja 1a
  56-120 Brzeg Dolny
  382-
  Liceum Ogólnokształcące (Józefa Maksymiliana Ossolińskiego)
  Publiczne
  71 319-98-28
  71 319-98-28
  ul. Wilcza 10
  56-120 Brzeg Dolny
  369-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Brzeg Dolny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Brzeg Dolny

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Brzeg Dolny znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 90)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Brzeg Dolny: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Brzeg Dolny 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 304 (uczestnicy: 47 900)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 410)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 100)
  • koncerty: 76 (uczestnicy: 32 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 1 680)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 1 910)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 7 500)
  • warsztaty: 155 (uczestnicy: 2 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 263)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 35)
  • taneczne: 8 (członkowie: 105)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 4 (członkowie: 60)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 150)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 80)
  • inne: 5 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Brzeg Dolny działało 1 kino posiadające 1 salę z 292 miejscami na widowni. Odbyło się 369 seansów, na które przyszło 8 180 widzów, w tym 119 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 060 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brzeg Dolny działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 61 260 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 913 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4


 • Kluby sportowe w gminie Brzeg Dolny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Brzeg Dolny działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 705 członków. Zarejestrowano 812 ćwiczących (mężczyźni: 595, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 473, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 15 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Brzeg Dolny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Brzeg Dolny - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Brzeg Dolny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Brzeg Dolny znajdowały się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołowskiego.

  Powiat wołowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Brzeg Dolny w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 2 351,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Brzeg Dolny
  2 351,7 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 13,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  13,8 km
  Województwo
  2,6 km
  Kraj
  3,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek