Gmina Solec nad Wisłą w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Solec nad Wisłą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Solec nad Wisłą to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego. Gmina Solec nad Wisłą ma 4 764 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Solec nad Wisłą.
 • 4 764 Liczba mieszkańców
 • 129,8 km² Powierzchnia
 • 39 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WLI Tablice rejestracyjne
 • Marek Tomasz Szymczyk Wójt gminy
Gmina Solec nad Wisłą na mapie
Identyfikatory
 • 21.700751.1130 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1409063
Herb gminy Solec nad Wisłą
Gmina Solec nad Wisłą herb

Gmina Solec nad Wisłą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-320Poczta Solec nad Wisłą
27-330Poczta Pawłowice agencja pocztowa UP Solec nad Wisłą

Gmina Solec nad Wisłą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Solec nad Wisłą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Solec Nad Wisłą
(48) 376-12-66 17
(48) 376-12-66
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

Gmina Solec nad Wisłą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Solec nad Wisłą ma 4 764 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 24,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Solec nad Wisłą zawarli w 2020 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,8% mieszkańców gminy Solec nad Wisłą jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Solec nad Wisłą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,26 na 1000 mieszkańców gminy Solec nad Wisłą. W 2020 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 60,5% dziewczynek i 39,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,6% zgonów w gminie Solec nad Wisłą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w gminie Solec nad Wisłą były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Solec nad Wisłą przypada 18.06 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Solec nad Wisłą -28. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  55,8% mieszkańców gminy Solec nad Wisłą jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 764 Liczba mieszkańców
 • 2 481 Kobiety
 • 2 283 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  44,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Solec nad Wisłą, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Solec nad Wisłą
  28,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • gm. Solec nad Wisłą
  56,6%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,7% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Solec nad Wisłą
  12,5%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 20,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Solec nad Wisłą
  2,7%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Solec nad Wisłą w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Solec nad Wisłą
  3,3
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,3
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -50 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -10,3
  Mazowieckie
  -2,0
  Cały kraj
  -3,2
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Solec nad Wisłą w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,5%
  39,5%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,8
  woj. mazowieckie
  10,5
  Cały kraj
  9,3
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,3
  Mazowieckie
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 403 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 509 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 403 g
  woj. mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 100 Waga 3000g - 3499g
 • 100
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,32
  woj. mazowieckie
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Solec nad Wisłą
  0,62
  Mazowieckie
  0,75
  Cały kraj
  0,67
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Solec nad Wisłą
  0,55
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Solec nad Wisłą w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88 Zgony
 • 38 Kobiety
  (Zgony)
 • 50 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,2%
  56,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,1
  Województwo
  12,4
  Polska
  12,5
 • 183,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Solec nad Wisłą
  183,2
  Województwo
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,6
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,6
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Solec nad Wisłą
  4,2
  Mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lipskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Solec nad Wisłą
  32,6%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Solec nad Wisłą
  18,3%
  Mazowieckie
  26,0%
  Kraj
  26,5%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,6%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Cały kraj
  70,4
 • 246,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  246,9
  Województwo
  277,2
  Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Cała Polska
  261,3
 • 440,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 431,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Solec nad Wisłą
  440,8
  Województwo
  347,0
  Polska
  421,0
 • 69,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  69,5
  Mazowieckie
  54,5
  Cały kraj
  69,5
 • 11,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Solec nad Wisłą
  11,7
  Mazowieckie
  36,3
  Cały kraj
  35,1
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Solec nad Wisłą
  5,8
  Województwo
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Solec nad Wisłą
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Solec nad Wisłą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Solec nad Wisłą oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Solec nad Wisłą to 2 135 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 446 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Solec nad Wisłą to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Solec nad Wisłą to 96,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 75,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 71,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,01% mieszkań posiada łazienkę, 56,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 135 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 445,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Solec nad Wisłą
  445,60
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Solec nad Wisłą
  84,80 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 37,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Solec nad Wisłą
  37,80 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,75
  Mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Solec nad Wisłą
  2,24
  woj. mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,60
  Mazowieckie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,67
  woj. mazowieckie
  8,60
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,50
  Mazowieckie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 7,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  7,51
  Mazowieckie
  30,10
  Kraj
  21,77
 • 775 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 96,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  96,9 m2
  woj. mazowieckie
  83,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Solec nad Wisłą
  0,16 m2
  woj. mazowieckie
  0,72 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 75,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  75,50%
  Mazowieckie
  96,09%
  Cały kraj
  96,97%
 • 71,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  71,43%
  Mazowieckie
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 68,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  68,01%
  Mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 56,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Solec nad Wisłą
  56,16%
  Województwo
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Solec nad Wisłą
  0,00%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Solec nad Wisłą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Solec nad Wisłą na 1000 mieszkańców pracuje 71osób . 67,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Solec nad Wisłą wynosiło w 2020 roku 12,7% (13,8% wśród kobiet i 11,9% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Solec nad Wisłą wynosiło 4 564,75 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Solec nad Wisłą 297 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 19 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -278.

  66,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Solec nad Wisłą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 71 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Solec nad Wisłą
  71,0
  Województwo
  313,0
  Cały kraj
  252,0
 • 12,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 13,8% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Gmina Solec nad Wisłą
  12,7%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 565 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Solec nad Wisłą
  4 565 PLN
  woj. mazowieckie
  6 582 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Solec nad Wisłą w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 297 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 19 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -278 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,06 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Przemysł i budownictwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 25,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Solec nad Wisłą w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 339 Pracujący ogółem
 • 227 Kobiety
 • 112 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,8% W wieku produkcyjnym
 • 48,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 79,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Solec nad Wisłą
  79,4
  Mazowieckie
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 50,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Solec nad Wisłą
  50,1
  Województwo
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 171,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Solec nad Wisłą
  171,4
  Mazowieckie
  114,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Solec nad Wisłą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Solec nad Wisłą w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 309 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (14) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Solec nad Wisłą najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (297) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (89) podmiotów, a 67,3% (208) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Solec nad Wisłą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (27.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 309 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89 Przemysł i budownictwo
 • 208 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Solec nad Wisłą w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w gminie Solec nad Wisłą w 2020 roku
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 297 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 297
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 309 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 309
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 66 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 66
 • 64 Budownictwo
 • 64
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Solec nad Wisłą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Solec nad Wisłą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 55 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Solec nad Wisłą wynosi 84,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Solec nad Wisłą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,73 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,90 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,30 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Solec nad Wisłą.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 55
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 11,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Solec nad Wisłą
  11,50
  Województwo
  20,31
  Polska
  19,96
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,49
  Mazowieckie
  13,38
  Cała Polska
  12,25
 • 1,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Solec nad Wisłą
  1,30
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,17
 • 2,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Solec nad Wisłą
  2,90
  woj. mazowieckie
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Mazowieckie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 2,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Solec nad Wisłą
  2,73
  Województwo
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Solec nad Wisłą
  81%
  Województwo
  56%
  Kraj
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Solec nad Wisłą
  66%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  90%
  woj. mazowieckie
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Solec nad Wisłą
  59%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  54%

Gmina Solec nad Wisłą - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Solec nad Wisłą wyniosła w 2020 roku 21,4 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Solec nad Wisłą - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Solec nad Wisłą wyniosła w 2020 roku 23,4 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.6%). W budżecie gminy Solec nad Wisłą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 410 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,6 mln

  2,4 tys(100%)

  12,4 mln

  2,4 tys(100%)

  14,3 mln

  2,8 tys(100%)

  16,2 mln

  3,2 tys(100%)

  18,1 mln

  3,6 tys(100%)

  18,6 mln

  3,8 tys(100%)

  18,5 mln

  3,8 tys(100%)

  21,4 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  885(36.6%)

  4,9 mln

  951(39.6%)

  5,0 mln

  970(34.7%)

  5,1 mln

  1,0 tys(31.4%)

  5,3 mln

  1,1 tys(29.6%)

  5,5 mln

  1,1 tys(29.5%)

  5,8 mln

  1,2 tys(31.6%)

  7,3 mln

  1,5 tys(34%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  335(13.8%)

  1,7 mln

  334(13.9%)

  2,0 mln

  398(14.2%)

  2,3 mln

  453(14.1%)

  2,8 mln

  554(15.3%)

  2,7 mln

  547(14.4%)

  2,6 mln

  541(14.4%)

  2,5 mln

  527(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  726,6 tys

  139(5.8%)

  869,9 tys

  169(7%)

  897,2 tys

  176(6.3%)

  917,0 tys

  181(5.7%)

  927,5 tys

  186(5.1%)

  964,0 tys

  196(5.2%)

  1,1 mln

  219(5.8%)

  1,7 mln

  359(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  734,8 tys

  141(5.8%)

  592,1 tys

  115(4.8%)

  167,0 tys

  32,7(1.2%)

  1,6 mln

  310(9.7%)

  1,4 mln

  286(7.9%)

  940,6 tys

  191(5%)

  642,6 tys

  131(3.5%)

  1,1 mln

  231(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  394(16.3%)

  2,2 mln

  419(17.5%)

  2,0 mln

  399(14.3%)

  4,4 mln

  872(27.2%)

  737,5 tys

  148(4.1%)

  766,0 tys

  156(4.1%)

  785,0 tys

  160(4.3%)

  731,9 tys

  153(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  555,1 tys

  106(4.4%)

  574,1 tys

  111(4.6%)

  595,6 tys

  117(4.2%)

  550,7 tys

  109(3.4%)

  628,1 tys

  126(3.5%)

  655,7 tys

  133(3.5%)

  612,8 tys

  125(3.3%)

  609,6 tys

  127(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  232(9.6%)

  507,5 tys

  98,4(4.1%)

  2,8 mln

  547(19.6%)

  595,4 tys

  118(3.7%)

  947,2 tys

  190(5.2%)

  733,7 tys

  149(3.9%)

  574,6 tys

  117(3.1%)

  570,7 tys

  119(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  365,4 tys

  70,0(2.9%)

  368,9 tys

  71,5(3%)

  269,9 tys

  52,8(1.9%)

  293,4 tys

  58,0(1.8%)

  402,5 tys

  80,6(2.2%)

  514,3 tys

  105(2.8%)

  594,0 tys

  121(3.2%)

  393,8 tys

  82,2(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  195,9 tys

  37,5(1.6%)

  257,3 tys

  49,9(2.1%)

  223,3 tys

  43,7(1.6%)

  243,1 tys

  48,1(1.5%)

  283,1 tys

  56,7(1.6%)

  1,3 mln

  257(6.8%)

  480,2 tys

  98,1(2.6%)

  379,4 tys

  79,2(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,9 tys

  4,8(0.2%)

  51,9 tys

  10,1(0.4%)

  25,5 tys

  5,0(0.2%)

  47,8 tys

  9,5(0.3%)

  134,8 tys

  27,0(0.7%)

  132,1 tys

  26,9(0.7%)

  88,4 tys

  18,1(0.5%)

  185,0 tys

  38,6(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  35,9 tys

  6,9(0.3%)

  34,2 tys

  6,6(0.3%)

  35,5 tys

  6,9(0.2%)

  29,1 tys

  5,8(0.2%)

  32,5 tys

  6,5(0.2%)

  142,6 tys

  29,0(0.8%)

  99,0 tys

  20,2(0.5%)

  86,9 tys

  18,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  100,8 tys

  19,3(0.8%)

  63,7 tys

  12,3(0.5%)

  67,9 tys

  13,3(0.5%)

  74,3 tys

  14,7(0.5%)

  63,9 tys

  12,8(0.4%)

  74,3 tys

  15,1(0.4%)

  72,1 tys

  14,7(0.4%)

  78,6 tys

  16,4(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,9(0%)

  82,0 tys

  15,9(0.7%)

  82,1 tys

  16,1(0.6%)

  8,7 tys

  1,7(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  90,9 tys

  18,5(0.5%)

  84,8 tys

  17,3(0.5%)

  72,8 tys

  15,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  146,2 tys

  28,0(1.2%)

  102,7 tys

  19,9(0.8%)

  89,1 tys

  17,4(0.6%)

  80,1 tys

  15,8(0.5%)

  114,5 tys

  22,9(0.6%)

  105,5 tys

  21,5(0.6%)

  94,9 tys

  19,4(0.5%)

  68,0 tys

  14,2(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  1,9(0.1%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  33,3 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  5,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  89,2 tys

  17,1(0.7%)

  75,2 tys

  14,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,6 tys

  7,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  509

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,5 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  8,3 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,8 mln

  2,4 tys(100%)

  13,1 mln

  2,5 tys(100%)

  14,0 mln

  2,7 tys(100%)

  16,2 mln

  3,2 tys(100%)

  17,8 mln

  3,5 tys(100%)

  17,7 mln

  3,6 tys(100%)

  19,0 mln

  3,9 tys(100%)

  23,4 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  1,3 tys(53.9%)

  6,2 mln

  1,2 tys(47.5%)

  6,2 mln

  1,2 tys(44.4%)

  6,6 mln

  1,3 tys(40.7%)

  6,7 mln

  1,3 tys(37.7%)

  7,1 mln

  1,4 tys(40.2%)

  7,9 mln

  1,6 tys(41.6%)

  9,5 mln

  2,0 tys(40.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  521(21.2%)

  3,1 mln

  610(24%)

  3,2 mln

  630(22.9%)

  3,2 mln

  641(20%)

  3,4 mln

  676(19%)

  3,7 mln

  752(20.9%)

  3,8 mln

  782(20.2%)

  3,8 mln

  789(16.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  154,0 tys

  29,5(1.2%)

  381,5 tys

  73,9(2.9%)

  312,9 tys

  61,2(2.2%)

  317,8 tys

  62,8(2%)

  286,5 tys

  57,4(1.6%)

  310,1 tys

  63,1(1.7%)

  411,5 tys

  84,1(2.2%)

  1,5 mln

  323(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  82,9 tys

  15,9(0.6%)

  472,2 tys

  91,5(3.6%)

  218,3 tys

  42,7(1.6%)

  460,0 tys

  91,0(2.8%)

  468,0 tys

  93,7(2.6%)

  226,5 tys

  46,1(1.3%)

  199,8 tys

  40,8(1.1%)

  1,3 mln

  274(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  359,7 tys

  68,9(2.8%)

  391,5 tys

  75,9(3%)

  1,9 mln

  372(13.5%)

  933,6 tys

  185(5.8%)

  1,2 mln

  234(6.6%)

  538,2 tys

  109(3%)

  601,3 tys

  123(3.2%)

  621,9 tys

  130(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  91,0 tys

  17,4(0.7%)

  90,3 tys

  17,5(0.7%)

  244,6 tys

  47,9(1.7%)

  405,4 tys

  80,2(2.5%)

  541,2 tys

  108(3%)

  482,4 tys

  98,1(2.7%)

  440,8 tys

  90,1(2.3%)

  549,7 tys

  115(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  316(12.8%)

  1,7 mln

  323(12.7%)

  1,6 mln

  312(11.4%)

  4,0 mln

  783(24.5%)

  309,6 tys

  62,0(1.7%)

  286,1 tys

  58,2(1.6%)

  305,1 tys

  62,3(1.6%)

  273,8 tys

  57,1(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  132,2 tys

  25,3(1%)

  184,1 tys

  35,7(1.4%)

  98,4 tys

  19,2(0.7%)

  98,6 tys

  19,5(0.6%)

  242,9 tys

  48,6(1.4%)

  127,0 tys

  25,8(0.7%)

  162,2 tys

  33,2(0.9%)

  105,7 tys

  22,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,7 tys

  28,1(1.1%)

  148,2 tys

  28,7(1.1%)

  132,1 tys

  25,9(0.9%)

  131,2 tys

  26,0(0.8%)

  130,2 tys

  26,1(0.7%)

  136,0 tys

  27,7(0.8%)

  129,4 tys

  26,4(0.7%)

  87,8 tys

  18,3(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,9(0%)

  81,8 tys

  15,9(0.6%)

  81,9 tys

  16,0(0.6%)

  8,7 tys

  1,7(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  90,9 tys

  18,5(0.5%)

  84,8 tys

  17,3(0.4%)

  72,8 tys

  15,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  143,0 tys

  27,4(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  531,5 tys

  108(3%)

  197,0 tys

  40,2(1%)

  60,0 tys

  12,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  18,0 tys

  3,6(0.1%)

  28,6 tys

  5,8(0.2%)

  22,4 tys

  4,6(0.1%)

  33,0 tys

  6,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  9,9(0.3%)

  20,0 tys

  4,1(0.1%)

  20,0 tys

  4,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  6,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,1(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  349,1 tys

  66,9(2.7%)

  255,1 tys

  49,4(1.9%)

  11,1 tys

  2,2(0.1%)

  38,8 tys

  7,7(0.2%)

  331,2 tys

  66,3(1.9%)

  74,6 tys

  15,2(0.4%)

  18,8 tys

  3,9(0.1%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  89,2 tys

  17,1(0.7%)

  67,1 tys

  13,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Solec nad Wisłą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 998 mieszkańców gminy Solec nad Wisłą jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 536 kobiet oraz 462 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Solec nad Wisłą, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Solec nad Wisłą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Solec nad Wisłą największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  13,2% mieszkańców gminy Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,2% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w gminie Solec nad Wisłą placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 306 uczniów (164 kobiety oraz 142 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Solec nad Wisłą placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 309 uczniów (165 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,18.

  W gminie Solec nad Wisłą znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 244 uczniów (119 kobiet oraz 125 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Solec nad Wisłą placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 391 uczniów (188 kobiet oraz 203 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,4% mieszkańców (21,5% wśród dziewczyn i 21,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,2 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Solec nad Wisłą
  11,7%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  29,7%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,7%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Solec nad Wisłą
  11,0%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Solec nad Wisłą
  15,9%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Solec nad Wisłą
  23,8%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  25,7%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Solec nad Wisłą
  3,6%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Solec nad Wisłą
  788,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,00
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 •  
 • 11,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Solec nad Wisłą
  11,8
  woj. mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,8
 • 11,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,8
 • 12,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 12,0
 • 9,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,5
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 8 niemiecki
 • 38 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 19 niemiecki
 • 19 angielski
 •  
 • 88,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Solec nad Wisłą
  88,18
  woj. mazowieckie
  98,96
  Kraj
  95,46
 • 85,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  85,01
  Mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Solec nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Solec nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
  Publiczna
  48 376-60-04
  48 376-60-04
  Pawłowice 86
  27-330 Pawłowice
  8144-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Solu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-14
  48 376-12-14
  ul. Kościuszki 20
  27-320 Solec nad Wisłą
  8111-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
  Niepubliczna
  48 376-12-47
  48 376-12-47
  ul. Przedmieście Dalsze 1
  27-320 Przedmieście Dalsze
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 173 Uczniowie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,2%
  71,8%
 • 39 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Solec nad Wisłą
  22,2
  woj. mazowieckie
  26,1
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 346 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 173 niemiecki
 • 173 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (Gmina Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,6%
  39,4%
 • 43 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Gmina
  17,3
  Mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,3 Szkoły policealne ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,3
 •  
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  7161-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  5144-
  Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  6140-
  zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Młodzieży Zagrożonej Niedostosowaniem Społecznym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-13-12
  48 376-13-12
  ul. Wczaswa 44
  27-320 Solec nad Wisłą
  941-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Solec nad Wisłą - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Solec nad Wisłą

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Solec nad Wisłą: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 70)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 20)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Solec nad Wisłą działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 75 seansów, na które przyszło 534 widzów, w tym 8 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 61 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Solec nad Wisłą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 275 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 220 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Solec nad Wisłą działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 116 członków. Zarejestrowano 103 ćwiczących (mężczyźni: 76, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 41, dziewczęta do lat 18: 27). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Solec nad Wisłą w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Solec nad Wisłą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Solec nad Wisłą i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Solec nad Wisłą odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 62,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Solec nad Wisłą znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Solec nad Wisłą
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 3 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Solec nad Wisłą w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 62,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  62,6
  woj. mazowieckie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 62,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Solec nad Wisłą
  62,6
  Mazowieckie
  7,7
  Polska
  6,5
 • 62,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  62,6
  Mazowieckie
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  100,0
  woj. mazowieckie
  14,2
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  111,3
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Solec nad Wisłą w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 138,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Solec nad Wisłą
  138,6 km
  woj. mazowieckie
  721,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Solec nad Wisłą
  3,8 km
  Województwo
  4,7 km
  Cała Polska
  4,5 km