Gmina Łopuszno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łopuszno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łopuszno to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Gmina Łopuszno ma 8 772 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łopuszno.
 • 8 772 Liczba mieszkańców
 • 177,0 km² Powierzchnia
 • 50 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Irena Stanisława Marcisz Wójt gminy
Gmina Łopuszno na mapie
Identyfikatory
 • 20.250950.9486 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2604083
Herb gminy Łopuszno
Gmina Łopuszno herb

Gmina Łopuszno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-070Poczta Łopuszno

Gmina Łopuszno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łopuszno)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łopuszno
(41) 391-40-01 12
(41) 391-40-01
ul. Konecka 12
26-070 Łopuszno

Gmina Łopuszno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Łopuszno ma 8 772 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łopuszno zawarli w 2022 roku 45 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Łopuszno jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łopuszno ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,11 na 1000 mieszkańców gminy Łopuszno. W 2022 roku urodziło się 83 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w gminie Łopuszno spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Łopuszno były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łopuszno przypada 9.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 89 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łopuszno -20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,7% mieszkańców gminy Łopuszno jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 772 Liczba mieszkańców
 • 4 352 Kobiety
 • 4 420 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łopuszno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łopuszno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łopuszno w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Łopuszno
  40,0 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łopuszno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łopuszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łopuszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łopuszno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • gm. Łopuszno
  59,0%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Łopuszno
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łopuszno w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  5,1
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,1
  świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łopuszno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Łopuszno
  0,1
  świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łopuszno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łopuszno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łopuszno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łopuszno w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  36,1
  Województwo
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łopuszno
  3 346 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,31
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Łopuszno
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Łopuszno
  0,81
  Województwo
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Łopuszno w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 52 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,6%
  63,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Łopuszno
  9,4
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  123,9
  świętokrzyskie
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łopuszno
  2,2
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Łopuszno
  3,0
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łopuszno
  33,7%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Łopuszno
  20,2%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Łopuszno
  5,1%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Łopuszno
  248,1
  świętokrzyskie
  294,3
  Cały kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,9
  Województwo
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Łopuszno
  63,3
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Cały kraj
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  26,4
  Województwo
  35,0
  Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  9,4
  świętokrzyskie
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łopuszno
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 89 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łopuszno w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łopuszno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łopuszno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łopuszno oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,10 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łopuszno to 2 426 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 277 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łopuszno to 6,03 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Łopuszno to 121,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,89% mieszkań posiada łazienkę, 78,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,33% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 426 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 276,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  276,60
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Łopuszno
  94,20 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Łopuszno
  26,00 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Łopuszno
  4,45
  świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 3,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,62
  świętokrzyskie
  2,57
  Kraj
  2,42
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,81
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Łopuszno
  4,10
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 217 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,03 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Łopuszno
  6,03
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 24,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  24,74
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 4 376 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 121,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Łopuszno
  121,6 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Łopuszno
  0,50 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  89,73%
  Województwo
  95,88%
  Kraj
  97,71%
 • 85,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Łopuszno
  85,93%
  woj. świętokrzyskie
  90,59%
  Cały kraj
  95,10%
 • 81,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  81,89%
  Województwo
  88,09%
  Kraj
  93,66%
 • 78,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łopuszno
  78,17%
  Województwo
  82,71%
  Polska
  85,62%
 • 0,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Łopuszno
  0,33%
  Województwo
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Łopuszno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Łopuszno na 1000 mieszkańców pracuje 397osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łopuszno wynosiło w 2022 roku 7,7% (7,7% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łopuszno wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łopuszno 416 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 318 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -98.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łopuszno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 397 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  397,0
  świętokrzyskie
  370,0
  Cały kraj
  402,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,7% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • Gmina
  7,7%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łopuszno w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łopuszno w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łopuszno w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 290 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 290 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łopuszno w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 416 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 318 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -98 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łopuszno w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łopuszno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łopuszno
  64,7
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  32,0
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 98,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  98,0
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łopuszno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Łopuszno w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 873 podmioty gospodarki narodowej, z czego 716 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 85 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (128) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (48) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łopuszno najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (851) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,7% (320) podmiotów, a 60,3% (526) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łopuszno najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 873 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 320 Przemysł i budownictwo
 • 526 Pozostała działalność
 • 85 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łopuszno w 2022 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łopuszno w 2022 roku
 • 716 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 851 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 851
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 872 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 872
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 31  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 31
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 716 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 194 Budownictwo
 • 194
 • 147 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 147
 • 103 Przetwórstwo przemysłowe
 • 103
 • 82 Transport i gospodarka magazynowa
 • 82
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łopuszno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łopuszno stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 125 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łopuszno wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łopuszno najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łopuszno.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łopuszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 125
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 72 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 72
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łopuszno
  14,30
  Województwo
  19,77
  Polska
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łopuszno
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,68
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Łopuszno
  1,65
  świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,19
  świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łopuszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  76%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  69%
  Województwo
  69%
  Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Łopuszno
  76%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Gmina Łopuszno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łopuszno wyniosła w 2022 roku 61,3 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Łopuszno - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łopuszno wyniosła w 2022 roku 59,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie gminy Łopuszno wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 863 złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łopuszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,2 mln

  3,0 tys(100%)

  33,6 mln

  3,7 tys(100%)

  39,5 mln

  4,4 tys(100%)

  42,8 mln

  4,7 tys(100%)

  61,8 mln

  6,9 tys(100%)

  58,3 mln

  6,6 tys(100%)

  58,0 mln

  6,6 tys(100%)

  61,3 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,2 mln

  1,1 tys(37.7%)

  11,7 mln

  1,3 tys(34.9%)

  13,5 mln

  1,5 tys(34.1%)

  14,4 mln

  1,6 tys(33.7%)

  14,5 mln

  1,6 tys(23.5%)

  14,3 mln

  1,6 tys(24.5%)

  15,3 mln

  1,7 tys(26.4%)

  17,1 mln

  2,0 tys(27.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  332(11%)

  549,3 tys

  60,9(1.6%)

  9,5 tys

  1,0(0%)

  7,4 tys

  0,8(0%)

  42,1 tys

  4,7(0.1%)

  26,7 tys

  3,0(0%)

  14,8 tys

  1,7(0%)

  7,2 mln

  815(11.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  648(21.4%)

  12,0 mln

  1,3 tys(35.7%)

  2,5 mln

  278(6.4%)

  2,8 mln

  313(6.6%)

  3,3 mln

  370(5.4%)

  4,0 mln

  448(6.9%)

  4,8 mln

  545(8.3%)

  6,1 mln

  695(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  369(12.2%)

  3,0 mln

  338(9%)

  3,0 mln

  327(7.5%)

  3,1 mln

  343(7.2%)

  4,7 mln

  528(7.7%)

  4,3 mln

  478(7.3%)

  4,5 mln

  505(7.7%)

  5,2 mln

  588(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  138(4.6%)

  915,3 tys

  102(2.7%)

  1,1 mln

  119(2.7%)

  2,1 mln

  236(5%)

  2,5 mln

  283(4.1%)

  6,9 mln

  776(11.9%)

  4,2 mln

  471(7.2%)

  5,0 mln

  568(8.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  408,0 tys

  45,4(1.5%)

  725,7 tys

  80,5(2.2%)

  1,0 mln

  111(2.6%)

  2,0 mln

  216(4.6%)

  15,9 mln

  1,8 tys(25.8%)

  7,5 mln

  841(12.9%)

  4,9 mln

  555(8.5%)

  2,0 mln

  233(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  562,2 tys

  62,5(2.1%)

  808,4 tys

  89,7(2.4%)

  771,2 tys

  85,1(2%)

  1,2 mln

  129(2.7%)

  1,6 mln

  175(2.5%)

  1,3 mln

  143(2.2%)

  1,2 mln

  136(2.1%)

  1,9 mln

  219(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  247,3 tys

  27,5(0.9%)

  227,8 tys

  25,3(0.7%)

  226,1 tys

  24,9(0.6%)

  183,8 tys

  20,4(0.4%)

  178,3 tys

  19,9(0.3%)

  410,7 tys

  46,0(0.7%)

  344,0 tys

  38,8(0.6%)

  1,5 mln

  173(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  592,1 tys

  65,9(2.2%)

  2,3 mln

  257(6.9%)

  3,7 mln

  410(9.4%)

  3,0 mln

  337(7.1%)

  2,5 mln

  274(4%)

  1,6 mln

  177(2.7%)

  2,2 mln

  246(3.8%)

  1,5 mln

  170(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  401,5 tys

  44,7(1.5%)

  557,7 tys

  61,9(1.7%)

  613,3 tys

  67,7(1.6%)

  759,9 tys

  84,2(1.8%)

  1,3 mln

  139(2%)

  824,9 tys

  92,4(1.4%)

  3,1 mln

  347(5.3%)

  1,2 mln

  135(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  131(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  451,4 tys

  50,2(1.7%)

  177,6 tys

  19,7(0.5%)

  93,4 tys

  10,3(0.2%)

  82,7 tys

  9,2(0.2%)

  99,3 tys

  11,1(0.2%)

  141,0 tys

  15,8(0.2%)

  114,3 tys

  12,9(0.2%)

  429,8 tys

  49,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,8 tys

  15,5(0.5%)

  109,3 tys

  12,1(0.3%)

  95,9 tys

  10,6(0.2%)

  78,6 tys

  8,7(0.2%)

  120,2 tys

  13,4(0.2%)

  133,4 tys

  14,9(0.2%)

  135,7 tys

  15,3(0.2%)

  185,1 tys

  21,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  375,8 tys

  41,8(1.4%)

  336,7 tys

  37,3(1%)

  372,8 tys

  41,1(0.9%)

  475,6 tys

  52,7(1.1%)

  511,9 tys

  57,0(0.8%)

  457,9 tys

  51,3(0.8%)

  485,3 tys

  54,7(0.8%)

  167,6 tys

  19,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,2 tys

  5,0(0.1%)

  25,0 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  470,0 tys

  52,7(0.8%)

  1,1 mln

  122(1.9%)

  115,6 tys

  13,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,0 tys

  4,3(0.1%)

  51,4 tys

  5,7(0.2%)

  31,2 tys

  3,4(0.1%)

  28,0 tys

  3,1(0.1%)

  19,8 tys

  2,2(0%)

  36,4 tys

  4,1(0.1%)

  61,7 tys

  7,0(0.1%)

  70,7 tys

  8,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  39,9 tys

  4,4(0.1%)

  62,2 tys

  6,9(0.2%)

  81,8 tys

  9,0(0.2%)

  101,9 tys

  11,3(0.2%)

  80,2 tys

  8,9(0.1%)

  26,1 tys

  2,9(0%)

  23,7 tys

  2,7(0%)

  41,2 tys

  4,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  227,0 tys

  25,3(0.8%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  114,3 tys

  12,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,6(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,7 tys

  11,4(0.4%)

  11,4 tys

  1,3(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  101,0 tys

  11,2(0.2%)

  97,4 tys

  10,8(0.2%)

  99,7 tys

  11,2(0.2%)

  41,5 tys

  4,7(0.1%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  484

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łopuszno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  3,2 tys(100%)

  35,1 mln

  3,9 tys(100%)

  39,6 mln

  4,4 tys(100%)

  43,3 mln

  4,8 tys(100%)

  53,4 mln

  5,9 tys(100%)

  56,0 mln

  6,3 tys(100%)

  58,6 mln

  6,7 tys(100%)

  59,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  1,6 tys(50.5%)

  15,5 mln

  1,7 tys(44%)

  15,7 mln

  1,7 tys(39.7%)

  16,2 mln

  1,8 tys(37.4%)

  16,2 mln

  1,8 tys(30.3%)

  18,4 mln

  2,1 tys(32.8%)

  23,2 mln

  2,6 tys(39.6%)

  18,8 mln

  2,1 tys(31.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  542(16.9%)

  5,6 mln

  621(15.9%)

  6,3 mln

  701(16%)

  7,7 mln

  851(17.7%)

  8,2 mln

  910(15.3%)

  8,3 mln

  927(14.8%)

  8,6 mln

  967(14.7%)

  11,3 mln

  1,3 tys(19.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  230(7.2%)

  140,8 tys

  15,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,7 tys

  3,6(0.1%)

  16,0 tys

  1,8(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  7,3 mln

  831(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  629,3 tys

  70,0(2.2%)

  418,2 tys

  46,4(1.2%)

  437,9 tys

  48,3(1.1%)

  413,5 tys

  45,8(1%)

  3,5 mln

  388(6.5%)

  1,4 mln

  162(2.6%)

  3,5 mln

  399(6%)

  4,7 mln

  537(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  546(17%)

  11,0 mln

  1,2 tys(31.2%)

  1,5 mln

  160(3.7%)

  1,6 mln

  180(3.8%)

  2,0 mln

  224(3.8%)

  2,4 mln

  266(4.2%)

  3,3 mln

  368(5.6%)

  4,3 mln

  490(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  429,7 tys

  47,8(1.5%)

  1,5 mln

  163(4.2%)

  2,6 mln

  288(6.6%)

  2,5 mln

  275(5.7%)

  1,5 mln

  172(2.9%)

  1,3 mln

  141(2.2%)

  878,7 tys

  99,0(1.5%)

  883,3 tys

  101(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  816,7 tys

  93,1(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  357,4 tys

  39,8(1.2%)

  447,9 tys

  49,7(1.3%)

  542,0 tys

  59,8(1.4%)

  694,9 tys

  77,0(1.6%)

  6,5 mln

  722(12.1%)

  6,1 mln

  679(10.8%)

  3,1 mln

  349(5.3%)

  563,7 tys

  64,3(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  197,4 tys

  22,0(0.7%)

  16,8 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  10,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  267,7 tys

  30,5(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  113,8 tys

  12,7(0.4%)

  163,0 tys

  18,1(0.5%)

  151,3 tys

  16,7(0.4%)

  328,8 tys

  36,5(0.8%)

  323,0 tys

  36,0(0.6%)

  130,2 tys

  14,6(0.2%)

  111,4 tys

  12,5(0.2%)

  231,5 tys

  26,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,6 tys

  1,6(0.1%)

  179,3 tys

  19,9(0.5%)

  82,1 tys

  9,1(0.2%)

  78,2 tys

  8,7(0.2%)

  137,6 tys

  15,3(0.3%)

  75,5 tys

  8,5(0.1%)

  432,9 tys

  48,8(0.7%)

  140,1 tys

  16,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  218,4 tys

  24,3(0.8%)

  168,6 tys

  18,7(0.5%)

  164,6 tys

  18,2(0.4%)

  168,8 tys

  18,7(0.4%)

  191,0 tys

  21,3(0.4%)

  157,7 tys

  17,7(0.3%)

  136,7 tys

  15,4(0.2%)

  137,2 tys

  15,6(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  3,3(0.1%)

  13,5 tys

  1,5(0%)

  54,5 tys

  6,0(0.1%)

  1,5 mln

  169(3.5%)

  924,6 tys

  103(1.7%)

  1,7 mln

  196(3.1%)

  38,5 tys

  4,3(0.1%)

  127,0 tys

  14,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  184,5 tys

  20,5(0.6%)

  86,8 tys

  9,6(0.2%)

  107,8 tys

  11,9(0.3%)

  83,4 tys

  9,2(0.2%)

  77,6 tys

  8,6(0.1%)

  901,4 tys

  101(1.6%)

  125,0 tys

  14,1(0.2%)

  108,0 tys

  12,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  138,3 tys

  15,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,1(0%)

  25,0 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  2,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  924

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  15,0 tys

  1,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,8(0%)

  10,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,7 tys

  11,4(0.4%)

  11,4 tys

  1,3(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  101,0 tys

  11,2(0.2%)

  97,4 tys

  10,8(0.2%)

  99,7 tys

  11,2(0.2%)

  5,6 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,0

  0,0(0%)

  980

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  420

  0,0(0%)

  527,8 tys

  59,5(0.9%)

  613

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  1,8(0%)

  8,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łopuszno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 171 mieszkańców gminy Łopuszno jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 037 kobiet oraz 1 133 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Łopuszno, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Łopuszno mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łopuszno największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w gminie Łopuszno mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 78 dzieci (34 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,4% mieszkańców gminy Łopuszno w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 45 oddziałach uczyło się 732 uczniów (322 kobiety oraz 410 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łopuszno placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 40 oddziałach uczyło się 670 uczniów (329 kobiet oraz 341 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,66.

  W gminie Łopuszno znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 170 uczniów (122 kobiety oraz 48 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łopuszno placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 155 uczniów (99 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 54 absolwentów.

  W gminie Łopuszno znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 64 uczniów (0 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców gminy Łopuszno w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Łopuszno
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Łopuszno
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Łopuszno
  2,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Łopuszno
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łopuszno
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Łopuszno
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Łopuszno
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  Województwo
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Łopuszno
  818,0
  woj. świętokrzyskie
  860,0
  Cały kraj
  883,0
 • 2,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Łopuszno
  2,74
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 96 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łopuszno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Dzieci
 • 34 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,6%
  56,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 20 4 lata
 • 20
 • 17 5 lata
 • 17
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • 8 6 lat
 • 8
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 264 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łopuszno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łopuszno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Radosne przedszkolaki
  Publiczny
  41 391-36-33
  41 391-36-33
  Dobrzeszów 70
  26-070 Dobrzeszów
  2238
 • Szkoły podstawowe w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łopuszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 732 Uczniowie
 • 322 Kobiety
  (uczniowie)
 • 410 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Łopuszno
  16,3
  Województwo
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 71,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Łopuszno
  92,66
  Województwo
  92,95
  Cały kraj
  95,71
 • 92,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Łopuszno
  92,53
  świętokrzyskie
  92,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łopuszno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łopuszno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łopuszno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łopuszno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Łopusznie
  Publiczna
  41 391-40-20
  41 391-40-20
  ul. Strażacka 5
  26-070 Łopuszno
  17418-
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  41 391-60-26
  ul. Gnieździska 85
  26-070 Gnieździska
  9155-
  Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
  Publiczna
  41 391-36-33
  41 391-36-33
  ul. Dobrzeszów 70
  26-070 Dobrzeszów
  79223
  Szkoła Podstawowa w Łopusznie- filia w Grabownicy
  Publiczna
  41 391-41-94
  ul. Grabownica 14
  26-070 Grabownica
  346-
  Szkoła Podstawowa w Łopusznie - filia w Lasocinie
  Publiczna
  41 388-07-05
  ul. Lasocin 4
  26-070 Lasocin
  223-
  Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie filia w Sarbicach
  Publiczna
  41 391-31-04
  ul. Sarbice Drugie 1
  26-070 Sarbice Drugie
  218-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Łopuszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,3
  świętokrzyskie
  26,9
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łopuszno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  16,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łopuszno(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łopuszno aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  41 391-40-25
  41 391-49-27
  ul. KONECKA 2
  26-070 Łopuszno
  10277-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE (KARDYNAŁ KAROL WOJTYŁA)
  Publiczne
  41 391-40-25
  41 391-49-27
  ul. KONECKA 2
  26-070 Łopuszno
  392-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  41 391-40-25
  41 391-49-27
  ul. KONECKA 2
  26-070 Łopuszno
  380-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  41 391-40-25
  41 391-49-27
  ul. Konecka 2
  26-070 Łopuszno
  250-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  41 391-40-25
  41 391-49-27
  ul. KONECKA 2
  26-070 Łopuszno
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łopuszno
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łopuszno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łopuszno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łopuszno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łopuszno - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łopuszno

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Łopuszno znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Łopuszno
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Łopuszno: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 4 457)
   • wystawy: 3 (uczestnicy: 350)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 800)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 7)
   • konkursy: 5 (uczestnicy: 300)
   • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 3 000)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 6 (członkowie: 137)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 22)
   • taneczne: 2 (członkowie: 30)
   • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
   • teatralne: 1 (członkowie: 5)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


  • Biblioteki publiczne w gminie Łopuszno
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Łopuszno działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 442 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 699 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
   • dostępne dla czytelników: 4
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w gminie Łopuszno
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Łopuszno działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 107 członków. Zarejestrowano 107 ćwiczących (mężczyźni: 68, kobiety: 39, chłopcy do lat 18: 64, dziewczęta do lat 18: 39). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (7).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łopuszno w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Łopuszno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łopuszno i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Łopuszno odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 91,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w gminie Łopuszno znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

   Powiat kielecki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Łopuszno
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 8 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 9 Ranni
   (rok 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 6 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Łopuszno w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 91,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   91,2
   woj. świętokrzyskie
   55,1
   Kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Gmina Łopuszno
   0,0
   Województwo
   5,7
   Kraj
   5,0
  • 102,60 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   102,6
   woj. świętokrzyskie
   64,6
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Gmina Łopuszno
   0,0
   świętokrzyskie
   10,3
   Polska
   8,9
  • 112,50 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Gmina
   112,5
   woj. świętokrzyskie
   117,3
   Cały kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łopuszno w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 389,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Gmina
   389,8 km
   świętokrzyskie
   382,3 km
   Cały kraj
   624,0 km
  • 7,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • gm. Łopuszno
   7,9 km
   Województwo
   3,8 km
   Cały kraj
   5,2 km