Gmina Świątki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Świątki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Świątki to gmina wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Świątki ma 3 932 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,8% powierzchni powiatu.
 • 3 932 Liczba mieszkańców
 • 164,2 km² Powierzchnia
 • 26 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Sławomir Kowalczyk Wójt gminy
Gmina Świątki na mapie
Identyfikatory
 • 20.273453.9208 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814122
Herb gminy Świątki
Gmina Świątki herb
Flaga gminy Świątki
Gmina Świątki flaga

Gmina Świątki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-008Poczta Świątki

Gmina Świątki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Świątki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Świątki
(89) 616-98-83 103
(89) 616-98-22
Świątki 87
11-008 Świątki
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Świątki - Wsie należące do gminy

Gmina Świątki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Świątki ma 3 932 mieszkańców, z czego 49,6% stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Świątki zawarli w 2021 roku 12 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Świątki jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Świątki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,10 na 1000 mieszkańców gminy Świątki. W 2021 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Świątki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Świątki były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Świątki przypada 14.15 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Świątki -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  64,6% mieszkańców gminy Świątki jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 932 Liczba mieszkańców
 • 1 952 Kobiety
 • 1 980 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Świątki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Świątki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Świątki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Świątki
  39,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Świątki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Świątki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Świątki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Świątki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  53,3%
  Województwo
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Świątki
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • gm. Świątki
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Świątki w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Świątki
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Świątki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Świątki
  -9,1
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Świątki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Świątki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Świątki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Świątki w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,5
  Polska
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Świątki
  30,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,3
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Świątki
  3 392 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  Warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cały kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Świątki
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  0,55
  Kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Świątki
  0,65
  Województwo
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Świątki w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,9%
  66,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Świątki
  14,2
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,5
  Województwo
  178,8
  Polska
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Świątki
  9,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Świątki
  3,6
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Świątki
  25,5%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Świątki
  18,9%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Świątki
  7,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  216,6
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  292,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,7
  Województwo
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Świątki
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Świątki
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Świątki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świątki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Świątki oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Świątki to 1 219 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 305 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Świątki to 4,17 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Świątki to 142,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 76,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 71,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,58% mieszkań posiada łazienkę, 69,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 219 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 305,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Świątki
  305,40
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Świątki
  80,40 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 24,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Świątki
  24,60 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Świątki
  3,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Świątki
  3,27
  Województwo
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,83
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Świątki
  1,53
  Warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Świątki
  4,17
  Województwo
  3,89
  Polska
  3,90
 • 6,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,36
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Kraj
  24,07
 • 853 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 142,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  142,2 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 76,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  76,21%
  Województwo
  97,19%
  Kraj
  96,97%
 • 71,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  71,86%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Kraj
  94,01%
 • 68,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Świątki
  68,58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 69,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Świątki
  69,98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Świątki
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Świątki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Świątki na 1000 mieszkańców pracuje 56osób . 65,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Świątki wynosiło w 2021 roku 10,1% (11,2% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Świątki wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świątki 329 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 37 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -292.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Świątki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Świątki
  56,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  202,0
  Polska
  257,0
 • 10,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 11,2% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Świątki w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Świątki w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Świątki w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Świątki
  5 206 PLN
  Województwo
  5 127 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Świątki w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 329 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -292 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,11 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Świątki w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 220 Pracujący ogółem
 • 143 Kobiety
 • 77 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Świątki w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,6% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Świątki
  54,8
  Województwo
  65,7
  Polska
  69,0
 • 26,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  26,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 95,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Świątki
  95,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Świątki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Świątki w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 269 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 209 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Świątki najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (264) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (83) podmiotów, a 64,3% (173) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Świątki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (24.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 269 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 173 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Świątki w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Świątki w 2021 roku
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 264 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 264
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 269 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 269
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 51 Budownictwo
 • 51
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świątki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Świątki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 58 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Świątki wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Świątki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Świątki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Świątki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 58
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Kraj
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Świątki
  9,04
  Województwo
  11,27
  Polska
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Świątki
  2,47
  Województwo
  3,60
  Cały kraj
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Świątki
  2,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cała Polska
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,71
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Świątki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  65%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Świątki
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Cała Polska
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  92%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Świątki
  39%
  Województwo
  53%
  Polska
  53%

Gmina Świątki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Świątki wyniosła w 2021 roku 24,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Świątki - 25.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Świątki wyniosła w 2021 roku 27,4 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.8%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (6.6%). W budżecie gminy Świątki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 535 złotych na mieszkańca (7,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Świątki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Świątki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Świątki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  3,7 tys(100%)

  14,4 mln

  3,4 tys(100%)

  18,3 mln

  4,4 tys(100%)

  18,5 mln

  4,4 tys(100%)

  21,7 mln

  5,2 tys(100%)

  23,0 mln

  5,6 tys(100%)

  24,0 mln

  6,0 tys(100%)

  24,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,2 mln

  1,2 tys(33.2%)

  5,4 mln

  1,3 tys(37.6%)

  5,5 mln

  1,3 tys(30%)

  5,5 mln

  1,3 tys(29.5%)

  5,4 mln

  1,3 tys(25%)

  5,7 mln

  1,4 tys(25%)

  5,7 mln

  1,4 tys(23.7%)

  6,2 mln

  1,6 tys(25.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  446(11.9%)

  1,9 mln

  458(13.3%)

  2,2 mln

  515(11.8%)

  2,1 mln

  512(11.5%)

  2,5 mln

  610(11.5%)

  2,9 mln

  711(12.5%)

  2,4 mln

  597(9.9%)

  2,8 mln

  710(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  291(7.8%)

  691,3 tys

  165(4.8%)

  704,6 tys

  168(3.9%)

  1,2 mln

  278(6.2%)

  1,3 mln

  322(6.1%)

  767,4 tys

  190(3.3%)

  1,7 mln

  437(7.3%)

  2,0 mln

  517(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  702,2 tys

  168(4.5%)

  655,8 tys

  157(4.6%)

  810,0 tys

  193(4.4%)

  828,6 tys

  200(4.5%)

  1,4 mln

  329(6.2%)

  1,2 mln

  290(5.1%)

  2,6 mln

  646(10.7%)

  1,8 mln

  466(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  795(21.2%)

  3,3 mln

  782(22.8%)

  5,9 mln

  1,4 tys(32.5%)

  1,6 mln

  390(8.7%)

  1,6 mln

  391(7.4%)

  1,7 mln

  415(7.3%)

  1,7 mln

  423(7%)

  1,8 mln

  465(7.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  702,8 tys

  168(4.5%)

  643,8 tys

  154(4.5%)

  833,2 tys

  199(4.6%)

  708,7 tys

  171(3.8%)

  1,2 mln

  297(5.6%)

  855,4 tys

  212(3.7%)

  1,0 mln

  253(4.2%)

  1,0 mln

  263(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  590,2 tys

  141(3.8%)

  734,3 tys

  176(5.1%)

  645,5 tys

  154(3.5%)

  612,4 tys

  148(3.3%)

  1,4 mln

  344(6.5%)

  1,2 mln

  286(5%)

  643,8 tys

  161(2.7%)

  735,2 tys

  187(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  966,3 tys

  231(6.2%)

  287,6 tys

  68,8(2%)

  250,1 tys

  59,7(1.4%)

  180,5 tys

  43,5(1%)

  138,0 tys

  33,6(0.6%)

  299,1 tys

  74,1(1.3%)

  324,8 tys

  81,4(1.4%)

  322,6 tys

  82,0(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  167,6 tys

  40,1(1.1%)

  107,6 tys

  25,8(0.7%)

  141,3 tys

  33,7(0.8%)

  180,8 tys

  43,6(1%)

  184,4 tys

  44,9(0.8%)

  1,6 mln

  405(7.1%)

  583,0 tys

  146(2.4%)

  230,4 tys

  58,6(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  299,5 tys

  71,7(1.9%)

  275,8 tys

  66,0(1.9%)

  253,8 tys

  60,6(1.4%)

  189,2 tys

  45,6(1%)

  550,9 tys

  134(2.5%)

  299,6 tys

  74,2(1.3%)

  211,3 tys

  53,0(0.9%)

  184,5 tys

  46,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  58,1 tys

  13,9(0.4%)

  62,4 tys

  14,9(0.4%)

  58,6 tys

  14,0(0.3%)

  66,2 tys

  15,9(0.4%)

  68,4 tys

  16,7(0.3%)

  72,8 tys

  18,0(0.3%)

  154,4 tys

  38,7(0.6%)

  104,3 tys

  26,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  94,7 tys

  22,7(0.6%)

  79,2 tys

  19,0(0.6%)

  70,1 tys

  16,7(0.4%)

  91,3 tys

  22,0(0.5%)

  105,0 tys

  25,6(0.5%)

  139,4 tys

  34,5(0.6%)

  156,8 tys

  39,3(0.7%)

  95,9 tys

  24,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  63,4 tys

  15,2(0.4%)

  52,1 tys

  12,5(0.4%)

  58,2 tys

  13,9(0.3%)

  73,7 tys

  17,8(0.4%)

  337,1 tys

  82,1(1.6%)

  58,8 tys

  14,6(0.3%)

  53,3 tys

  13,3(0.2%)

  66,5 tys

  16,9(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  18,2 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  3,0(0.1%)

  26,1 tys

  6,5(0.1%)

  22,9 tys

  5,7(0.1%)

  21,1 tys

  5,4(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  1,2(0%)

  294

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  5,9 tys

  1,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  353,0 tys

  84,5(2.3%)

  126,3 tys

  30,2(0.9%)

  821,7 tys

  196(4.5%)

  16,4 tys

  4,0(0.1%)

  47,1 tys

  11,5(0.2%)

  22,8 tys

  5,6(0.1%)

  47,8 tys

  12,0(0.2%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,2 tys

  11,8(0.3%)

  51,2 tys

  12,3(0.4%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  850

  0,2(0%)

  89,6 tys

  21,8(0.4%)

  56,2 tys

  13,9(0.2%)

  56,9 tys

  14,3(0.2%)

  804

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  1,5(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  8,8 tys

  2,2(0%)

  778

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,3 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Świątki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Świątki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Świątki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Świątki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,1 mln

  3,6 tys(100%)

  14,2 mln

  3,4 tys(100%)

  18,2 mln

  4,4 tys(100%)

  18,2 mln

  4,4 tys(100%)

  19,5 mln

  4,7 tys(100%)

  22,3 mln

  5,5 tys(100%)

  24,7 mln

  6,2 tys(100%)

  27,4 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,3 mln

  1,3 tys(35.2%)

  5,3 mln

  1,3 tys(37%)

  5,8 mln

  1,4 tys(31.9%)

  5,9 mln

  1,4 tys(32.3%)

  5,9 mln

  1,4 tys(30.4%)

  6,4 mln

  1,6 tys(28.9%)

  6,9 mln

  1,7 tys(27.8%)

  8,8 mln

  2,2 tys(32.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  1,1 tys(29.8%)

  4,0 mln

  964(28.3%)

  4,1 mln

  981(22.6%)

  4,3 mln

  1,0 tys(23.9%)

  4,7 mln

  1,1 tys(24.1%)

  5,0 mln

  1,2 tys(22.5%)

  5,3 mln

  1,3 tys(21.5%)

  5,7 mln

  1,5 tys(20.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  527,0 tys

  126(3.5%)

  586,8 tys

  140(4.1%)

  687,6 tys

  164(3.8%)

  577,7 tys

  139(3.2%)

  677,8 tys

  165(3.5%)

  709,5 tys

  176(3.2%)

  945,7 tys

  237(3.8%)

  1,8 mln

  462(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  134,7 tys

  32,2(0.9%)

  450,5 tys

  108(3.2%)

  1,0 mln

  241(5.6%)

  424,2 tys

  102(2.3%)

  731,7 tys

  178(3.7%)

  559,6 tys

  139(2.5%)

  2,5 mln

  623(10.1%)

  1,1 mln

  270(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,0 tys

  6,7(0.2%)

  22,7 tys

  5,4(0.2%)

  26,5 tys

  6,3(0.1%)

  32,1 tys

  7,7(0.2%)

  22,3 tys

  5,4(0.1%)

  23,9 tys

  5,9(0.1%)

  31,6 tys

  7,9(0.1%)

  1,1 mln

  269(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  616(17.1%)

  2,5 mln

  595(17.5%)

  5,1 mln

  1,2 tys(28.1%)

  758,3 tys

  183(4.2%)

  728,9 tys

  178(3.7%)

  671,3 tys

  166(3%)

  680,8 tys

  171(2.8%)

  716,9 tys

  182(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  293,1 tys

  70,1(1.9%)

  295,0 tys

  70,6(2.1%)

  275,2 tys

  65,7(1.5%)

  306,7 tys

  73,9(1.7%)

  319,3 tys

  77,8(1.6%)

  361,7 tys

  89,6(1.6%)

  404,1 tys

  101(1.6%)

  656,1 tys

  167(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  880,5 tys

  211(5.8%)

  546,2 tys

  131(3.8%)

  312,8 tys

  74,6(1.7%)

  241,5 tys

  58,2(1.3%)

  323,4 tys

  78,8(1.7%)

  494,4 tys

  122(2.2%)

  717,0 tys

  180(2.9%)

  594,3 tys

  151(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  129,5 tys

  31,0(0.9%)

  148,1 tys

  35,5(1%)

  120,7 tys

  28,8(0.7%)

  340,1 tys

  82,0(1.9%)

  276,5 tys

  67,4(1.4%)

  420,4 tys

  104(1.9%)

  82,5 tys

  20,7(0.3%)

  507,7 tys

  129(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  179,7 tys

  43,0(1.2%)

  34,8 tys

  8,3(0.2%)

  42,9 tys

  10,2(0.2%)

  70,1 tys

  16,9(0.4%)

  207,4 tys

  50,5(1.1%)

  517,7 tys

  128(2.3%)

  178,8 tys

  44,8(0.7%)

  105,8 tys

  26,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  166,0 tys

  39,7(1.1%)

  149,8 tys

  35,9(1.1%)

  141,5 tys

  33,8(0.8%)

  108,5 tys

  26,1(0.6%)

  102,9 tys

  25,1(0.5%)

  269,1 tys

  66,6(1.2%)

  69,1 tys

  17,3(0.3%)

  45,8 tys

  11,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,6 tys

  1,3(0%)

  60,0 tys

  14,4(0.4%)

  11,4 tys

  2,7(0.1%)

  11,4 tys

  2,8(0.1%)

  12,7 tys

  3,1(0.1%)

  12,1 tys

  3,0(0.1%)

  7,7 tys

  1,9(0%)

  13,3 tys

  3,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  1,5(0%)

  5,6 tys

  1,3(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  4,8 tys

  1,1(0%)

  4,8 tys

  1,2(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  1,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  4,3(0.1%)

  7,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,2 tys

  11,8(0.3%)

  51,2 tys

  12,3(0.4%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  850

  0,2(0%)

  89,6 tys

  21,8(0.5%)

  56,2 tys

  13,9(0.3%)

  56,9 tys

  14,3(0.2%)

  804

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  305,4 tys

  73,1(2%)

  100,0 tys

  23,9(0.7%)

  496,4 tys

  118(2.7%)

  16,4 tys

  4,0(0.1%)

  47,1 tys

  11,5(0.2%)

  49,3 tys

  12,2(0.2%)

  21,2 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,1 tys

  29,7(0.6%)

  25,0 tys

  6,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  3,7(0.1%)

  30,5 tys

  7,3(0.2%)

  51,8 tys

  12,6(0.3%)

  745,0 tys

  184(3.3%)

  355,0 tys

  89,0(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Świątki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 975 mieszkańców gminy Świątki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 463 kobiet oraz 512 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Świątki, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Świątki mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Świątki największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Świątki mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 98 dzieci (52 dziewczynki oraz 46 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Świątki mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 94 dzieci (49 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępne były 94 miejsca.

  14,4% mieszkańców gminy Świątki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 704 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 302 uczniów (142 kobiety oraz 160 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Świątki placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 314 uczniów (133 kobiety oraz 181 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (20,3% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Świątki w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Świątki
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Świątki
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  20,0%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Świątki
  3,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 704 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Świątki
  704,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Świątki
  1,15
  Województwo
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 118 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Świątki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 46 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,1%
  46,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 21 4 lata
 • 21
 • 23 5 lata
 • 23
 • 27 6 lat
 • 27
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 10 4 lata
 • 10
 • 10 5 lata
 • 10
 • 15 6 lat
 • 15
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Świątki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Świątki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Świątkach
  Publiczne
  89 616-98-41
  ul. brak 105
  11-008 Świątki
  490-
 • Szkoły podstawowe w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Świątki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 302 Uczniowie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Świątki
  20,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Świątki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Świątki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (major Henryk Sucharski)
  Publiczna
  89 616-98-80
  89 616-90-21
  ul. brak 95
  11-008 Świątki
  15277-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Świątki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świątki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Świątki

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pokoje gościnne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Świątki działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 22 593 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Świątki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Świątki działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 56 członków. Zarejestrowano 56 ćwiczących (mężczyźni: 50, kobiety: 6, chłopcy do lat 18: 47, dziewczęta do lat 18: 6). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Świątki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Świątki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Świątki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Świątki odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 127,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 25,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Świątki znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Świątki
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Świątki w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 127,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  127,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,5
  Cały kraj
  59,9
 • 25,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  25,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,8
  Cały kraj
  5,9
 • 203,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  203,5
  Województwo
  76,4
  Cała Polska
  69,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Świątki
  20,0
  Województwo
  10,4
  Polska
  9,8
 • 160,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  160,0
  Warmińsko-mazurskie
  116,7
  Cała Polska
  115,8