Gmina Dywity w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Dywity - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dywity to gmina wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Dywity ma 12 579 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,7% powierzchni powiatu.
 • 12 579 Liczba mieszkańców
 • 161,2 km² Powierzchnia
 • 71 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Daniel Paweł Zadworny Wójt gminy
Gmina Dywity na mapie
Identyfikatory
 • 20.474653.8360 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814042
Herb gminy Dywity
Gmina Dywity herb

Gmina Dywity - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-001Poczta Dywity, ul. Barczewskiego 17

Gmina Dywity - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dywity)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dywity
(89) 524-76-40
(89) 512-01-24
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Dywity - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Dywity ma 12 579 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 56,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dywity zawarli w 2021 roku 48 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Dywity jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dywity ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,50 na 1000 mieszkańców gminy Dywity. W 2021 roku urodziło się 86 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Dywity spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Dywity były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dywity przypada 9.42 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 489 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 154 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dywity 335. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  63,7% mieszkańców gminy Dywity jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 579 Liczba mieszkańców
 • 6 375 Kobiety
 • 6 204 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dywity w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dywity w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dywity w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 39,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dywity
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dywity,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dywity,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dywity,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Dywity
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  7,1%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Gmina Dywity
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dywity w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  3,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Dywity
  1,5
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 48 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dywity w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -23 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -2,5
  Województwo
  -5,9
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dywity w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dywity w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dywity w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dywity w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 86 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  6,9
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  30,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,3
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Dywity
  3 392 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cały kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,53
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Dywity
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Dywity w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 117 Zgony
 • 51 Kobiety
  (Zgony)
 • 66 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,6%
  56,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Dywity
  9,4
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,5
  Województwo
  178,8
  Polska
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Dywity
  9,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Dywity
  3,6
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,5%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Polska
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Dywity
  216,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Polska
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Dywity
  292,7
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,7
  Województwo
  54,6
  Polska
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 489 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 268 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 221 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 154 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 82 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 342 Saldo migracji
 • 190 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 152 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 335 Saldo migracji wewnętrznych
 • 186 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 149 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dywity w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dywity - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dywity oddano do użytku 345 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 27,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dywity to 4 286 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 22,6% na cele indywidualne, 6,4% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dywity to 3,39 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Dywity to 75,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,16% mieszkań posiada łazienkę, 88,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 286 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 349,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dywity
  349,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 109,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Dywity
  109,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 38,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Dywity
  38,10 m2
  Województwo
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,74
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  Województwo
  2,67
  Cała Polska
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Dywity
  0,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 345 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 27,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Dywity
  27,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 169 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,39
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Polska
  3,90
 • 92,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Dywity
  92,93
  Województwo
  16,28
  Polska
  24,07
 • 26 118 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 75,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  75,7 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 2,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Dywity
  2,08 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Dywity
  96,87%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Kraj
  96,97%
 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Dywity
  94,31%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Kraj
  94,01%
 • 92,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Dywity
  92,16%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 88,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Dywity
  88,66%
  Województwo
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 54,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  54,01%
  Województwo
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Dywity - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dywity na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . 45,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dywity wynosiło w 2021 roku 4,5% (5,6% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dywity wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dywity 857 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 829 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -28.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dywity pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Dywity
  190,0
  Województwo
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,6% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dywity w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dywity w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dywity w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Dywity
  5 206 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dywity w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 857 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 829 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -28 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dywity w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 388 Pracujący ogółem
 • 1 077 Kobiety
 • 1 311 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dywity w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 60,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dywity
  57,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 26,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  26,2
  Województwo
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 85,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  85,0
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dywity - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Dywity w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 855 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 557 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 168 nowych podmiotów, a 83 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (168) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (110) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (127) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (54) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dywity najwięcej (105) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 795) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (478) podmiotów, a 72,6% (1 346) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dywity najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.2%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 855 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 478 Przemysł i budownictwo
 • 1 346 Pozostała działalność
 • 168 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dywity w 2021 roku
 • 83 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dywity w 2021 roku
 • 1 557 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 795 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 795
 • 49 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 49
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 853 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 853
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 124 Spółki handlowe ogółem
 • 124
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 105  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 105
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 64 Spółki cywilne ogółem
 • 64
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 557 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 283 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 283
 • 258 Budownictwo
 • 258
 • 198 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 198
 • 191 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 191
 • 129 Przetwórstwo przemysłowe
 • 129
 • 92 Transport i gospodarka magazynowa
 • 92
 • 72 Pozostała działalność
 • 72
 • 63 Informacja i komunikacja
 • 63
 • 57 Edukacja
 • 57
 • 50 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 50
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 43 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 43
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dywity - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Dywity stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 185 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dywity wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dywity najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dywity.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dywity, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 185 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 185
 • 114 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 114
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 30 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 30
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 86 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 86
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,04
  Województwo
  11,27
  Cała Polska
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dywity
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Polska
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dywity
  2,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cały kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,38
  Warmińsko-mazurskie
  0,41
  Polska
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,85
  Województwo
  8,71
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dywity, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Dywity
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  73%
  Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dywity
  41%
  Województwo
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Dywity
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Dywity
  92%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Polska
  53%

Gmina Dywity - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dywity wyniosła w 2021 roku 88,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Dywity - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,3 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dywity wyniosła w 2021 roku 86,5 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.9%). W budżecie gminy Dywity wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (23,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,4 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dywity według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dywity według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dywity, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dywity według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,7 mln

  3,6 tys(100%)

  40,9 mln

  3,7 tys(100%)

  47,5 mln

  4,2 tys(100%)

  55,7 mln

  4,9 tys(100%)

  66,4 mln

  5,7 tys(100%)

  78,7 mln

  6,7 tys(100%)

  75,4 mln

  6,2 tys(100%)

  88,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  1,4 tys(39.6%)

  14,0 mln

  1,2 tys(34.4%)

  15,2 mln

  1,3 tys(31.9%)

  20,1 mln

  1,7 tys(36.1%)

  19,8 mln

  1,7 tys(29.8%)

  19,5 mln

  1,6 tys(24.7%)

  19,9 mln

  1,6 tys(26.4%)

  22,1 mln

  1,8 tys(24.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  353(9.9%)

  6,3 mln

  557(15.3%)

  3,7 mln

  326(7.8%)

  4,5 mln

  390(8.1%)

  8,3 mln

  713(12.6%)

  14,8 mln

  1,2 tys(18.7%)

  11,0 mln

  900(14.6%)

  12,8 mln

  1,0 tys(14.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  367(10.3%)

  4,3 mln

  381(10.5%)

  5,2 mln

  459(11%)

  5,2 mln

  451(9.3%)

  5,7 mln

  484(8.5%)

  6,2 mln

  514(7.8%)

  7,4 mln

  606(9.9%)

  9,3 mln

  743(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  412(11.5%)

  5,1 mln

  449(12.4%)

  5,0 mln

  439(10.5%)

  5,2 mln

  455(9.4%)

  6,8 mln

  579(10.2%)

  6,8 mln

  567(8.6%)

  6,4 mln

  521(8.5%)

  7,7 mln

  616(8.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  659,5 tys

  59,4(1.7%)

  449,7 tys

  40,0(1.1%)

  2,6 mln

  225(5.4%)

  1,6 mln

  142(2.9%)

  5,1 mln

  440(7.8%)

  4,1 mln

  338(5.2%)

  2,9 mln

  236(3.8%)

  3,9 mln

  313(4.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  773,9 tys

  69,7(2%)

  815,8 tys

  72,5(2%)

  848,5 tys

  74,6(1.8%)

  925,9 tys

  80,3(1.7%)

  1,1 mln

  91,8(1.6%)

  1,2 mln

  101(1.5%)

  1,5 mln

  120(1.9%)

  3,9 mln

  308(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  102(2.9%)

  1,2 mln

  108(3%)

  1,2 mln

  110(2.6%)

  1,5 mln

  132(2.7%)

  1,9 mln

  158(2.8%)

  2,0 mln

  163(2.5%)

  1,5 mln

  122(2%)

  3,8 mln

  303(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  370(10.3%)

  4,3 mln

  386(10.6%)

  10,9 mln

  959(22.9%)

  1,7 mln

  147(3%)

  1,8 mln

  155(2.7%)

  1,9 mln

  159(2.4%)

  2,0 mln

  166(2.7%)

  2,3 mln

  187(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  93,8(2.6%)

  401,0 tys

  35,6(1%)

  423,8 tys

  37,3(0.9%)

  351,6 tys

  30,5(0.6%)

  456,5 tys

  39,0(0.7%)

  2,1 mln

  178(2.7%)

  510,4 tys

  41,6(0.7%)

  692,8 tys

  55,1(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  443,7 tys

  40,0(1.1%)

  427,9 tys

  38,0(1%)

  445,7 tys

  39,2(0.9%)

  485,8 tys

  42,1(0.9%)

  540,4 tys

  46,2(0.8%)

  471,6 tys

  39,3(0.6%)

  581,9 tys

  47,4(0.8%)

  635,7 tys

  50,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  805,7 tys

  72,6(2%)

  2,1 mln

  183(5%)

  832,6 tys

  73,2(1.8%)

  663,7 tys

  57,5(1.2%)

  776,2 tys

  66,4(1.2%)

  534,1 tys

  44,5(0.7%)

  608,6 tys

  49,6(0.8%)

  582,9 tys

  46,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  892,2 tys

  80,4(2.2%)

  282,1 tys

  25,1(0.7%)

  354,0 tys

  31,1(0.7%)

  1,1 mln

  93,2(1.9%)

  868,0 tys

  74,2(1.3%)

  789,1 tys

  65,7(1%)

  498,5 tys

  40,6(0.7%)

  494,6 tys

  39,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  171,0 tys

  15,4(0.4%)

  120,8 tys

  10,7(0.3%)

  111,3 tys

  9,8(0.2%)

  106,1 tys

  9,2(0.2%)

  217,4 tys

  18,6(0.3%)

  168,6 tys

  14,0(0.2%)

  56,9 tys

  4,6(0.1%)

  245,0 tys

  19,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  738,9 tys

  66,6(1.9%)

  550,9 tys

  49,0(1.3%)

  440,3 tys

  38,7(0.9%)

  436,9 tys

  37,9(0.8%)

  326,0 tys

  27,9(0.5%)

  591,2 tys

  49,3(0.8%)

  421,9 tys

  34,4(0.6%)

  243,1 tys

  19,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  133,9 tys

  12,1(0.3%)

  150,7 tys

  13,4(0.4%)

  104,5 tys

  9,2(0.2%)

  139,6 tys

  12,1(0.3%)

  168,0 tys

  14,4(0.3%)

  158,0 tys

  13,2(0.2%)

  97,3 tys

  7,9(0.1%)

  185,9 tys

  14,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,6 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  45,3 tys

  4,0(0.1%)

  37,7 tys

  3,3(0.1%)

  483,8 tys

  41,4(0.7%)

  1,9 mln

  155(2.4%)

  518,5 tys

  42,2(0.7%)

  93,3 tys

  7,4(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  428,4 tys

  38,6(1.1%)

  298,9 tys

  26,6(0.7%)

  129,3 tys

  11,4(0.3%)

  61,9 tys

  5,4(0.1%)

  129,6 tys

  11,1(0.2%)

  210,0 tys

  17,5(0.3%)

  35,0 tys

  2,8(0%)

  67,0 tys

  5,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,1 tys

  5,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,7 tys

  6,9(0.2%)

  90,5 tys

  8,0(0.2%)

  11,6 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  131,1 tys

  11,2(0.2%)

  91,4 tys

  7,6(0.1%)

  84,4 tys

  6,9(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  209

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dywity według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dywity według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dywity, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dywity według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,4 mln

  3,7 tys(100%)

  44,9 mln

  4,0 tys(100%)

  50,1 mln

  4,4 tys(100%)

  55,3 mln

  4,8 tys(100%)

  59,7 mln

  5,1 tys(100%)

  72,8 mln

  6,2 tys(100%)

  81,1 mln

  6,7 tys(100%)

  86,5 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,1 mln

  1,8 tys(48.4%)

  20,6 mln

  1,8 tys(45.8%)

  22,9 mln

  2,0 tys(45.8%)

  23,2 mln

  2,0 tys(41.9%)

  25,8 mln

  2,2 tys(43.3%)

  29,0 mln

  2,4 tys(39.9%)

  28,8 mln

  2,3 tys(35.5%)

  33,3 mln

  2,6 tys(38.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  881(23.6%)

  9,8 mln

  871(21.9%)

  10,4 mln

  916(20.8%)

  10,9 mln

  943(19.7%)

  11,3 mln

  967(19%)

  12,8 mln

  1,1 tys(17.5%)

  17,4 mln

  1,4 tys(21.4%)

  18,6 mln

  1,5 tys(21.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  127(3.4%)

  2,7 mln

  240(6%)

  2,6 mln

  232(5.3%)

  2,9 mln

  253(5.3%)

  3,2 mln

  277(5.4%)

  4,2 mln

  347(5.7%)

  4,9 mln

  402(6.1%)

  6,0 mln

  473(6.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,5 mln

  132(3.5%)

  1,4 mln

  123(3.1%)

  1,3 mln

  118(2.7%)

  1,4 mln

  119(2.5%)

  1,3 mln

  112(2.2%)

  1,1 mln

  93,9(1.5%)

  1,1 mln

  91,2(1.4%)

  2,7 mln

  216(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  147(3.9%)

  1,8 mln

  156(3.9%)

  1,3 mln

  113(2.6%)

  2,3 mln

  199(4.2%)

  1,7 mln

  147(2.9%)

  1,9 mln

  158(2.6%)

  2,8 mln

  232(3.5%)

  2,0 mln

  160(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  101(2.7%)

  1,6 mln

  142(3.6%)

  655,1 tys

  57,6(1.3%)

  1,0 mln

  88,7(1.9%)

  897,7 tys

  76,7(1.5%)

  832,3 tys

  69,3(1.1%)

  671,9 tys

  54,7(0.8%)

  1,6 mln

  129(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  217,7 tys

  19,6(0.5%)

  2,1 mln

  186(4.7%)

  65,4 tys

  5,7(0.1%)

  675,4 tys

  58,6(1.2%)

  988,7 tys

  84,5(1.7%)

  1,8 mln

  148(2.4%)

  4,3 mln

  353(5.3%)

  1,5 mln

  116(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  309(8.3%)

  3,5 mln

  314(7.9%)

  9,9 mln

  873(19.8%)

  753,2 tys

  65,3(1.4%)

  788,9 tys

  67,4(1.3%)

  788,7 tys

  65,7(1.1%)

  870,0 tys

  70,9(1.1%)

  895,3 tys

  71,2(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  533,4 tys

  48,1(1.3%)

  344,1 tys

  30,6(0.8%)

  505,8 tys

  44,5(1%)

  282,9 tys

  24,5(0.5%)

  1,4 mln

  121(2.4%)

  1,8 mln

  148(2.4%)

  378,9 tys

  30,9(0.5%)

  647,5 tys

  51,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  115,2 tys

  10,4(0.3%)

  109,9 tys

  9,8(0.2%)

  260,2 tys

  22,9(0.5%)

  227,1 tys

  19,7(0.4%)

  177,4 tys

  15,2(0.3%)

  2,5 mln

  206(3.4%)

  164,9 tys

  13,4(0.2%)

  239,5 tys

  19,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,9 tys

  1,4(0%)

  33,7 tys

  3,0(0.1%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  3,2(0.1%)

  16,0 tys

  1,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  103,6 tys

  8,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,3 tys

  5,4(0.1%)

  615,8 tys

  51,3(0.8%)

  361,1 tys

  29,4(0.4%)

  99,9 tys

  7,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,4 tys

  5,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  100,4 tys

  9,0(0.2%)

  75,6 tys

  6,7(0.2%)

  58,2 tys

  5,1(0.1%)

  43,6 tys

  3,8(0.1%)

  41,1 tys

  3,5(0.1%)

  40,4 tys

  3,4(0.1%)

  28,9 tys

  2,4(0%)

  31,5 tys

  2,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  403,2 tys

  36,3(1%)

  176,8 tys

  15,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  10,3(0.2%)

  27,7 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,3 tys

  1,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  510,5 tys

  46,0(1.2%)

  21,3 tys

  1,9(0%)

  12,8 tys

  1,1(0%)

  405,5 tys

  35,2(0.7%)

  63,2 tys

  5,4(0.1%)

  312,8 tys

  26,1(0.4%)

  228,3 tys

  18,6(0.3%)

  12,6 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  577,9 tys

  52,1(1.4%)

  589,7 tys

  52,4(1.3%)

  19,4 tys

  1,7(0%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  11,7 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  330

  0,0(0%)

  810

  0,1(0%)

  570

  0,1(0%)

  780

  0,1(0%)

  480

  0,0(0%)

  480

  0,0(0%)

  990

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,7 tys

  6,9(0.2%)

  90,5 tys

  8,0(0.2%)

  11,6 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  131,1 tys

  11,2(0.2%)

  91,4 tys

  7,6(0.1%)

  84,4 tys

  6,9(0.1%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dywity - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 197 mieszkańców gminy Dywity jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 599 kobiet oraz 1 598 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Dywity, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Dywity mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dywity największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Dywity mieściło się 7 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 432 dzieci (216 dziewczynek oraz 216 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Dywity mieściły się 3 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (83 dziewczynki oraz 74 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  15,8% mieszkańców gminy Dywity w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 975 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 067 uczniów (521 kobiet oraz 546 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Dywity placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 607 uczniów (300 kobiet oraz 307 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,8% mieszkańców gminy Dywity w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • gm. Dywity
  24,1%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Dywity
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Dywity
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 975 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Dywity
  975,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Dywity
  0,87
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 382 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Dywity) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 432 Dzieci
 • 216 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 216 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 98 3 lata
 • 98
 • 119 4 lata
 • 119
 • 105 5 lata
 • 105
 • 102 6 lat
 • 102
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 51 3 lata
 • 51
 • 60 4 lata
 • 60
 • 53 5 lata
 • 53
 • 46 6 lat
 • 46
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 47 3 lata
 • 47
 • 59 4 lata
 • 59
 • 52 5 lata
 • 52
 • 56 6 lat
 • 56
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 57 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 27,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dywity(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dywity aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Juniorek"
  Publiczne
  89 513-51-58
  ul. Ks. Jakuba Jagałły 3
  10-371 Kieźliny
  4949
  Przedszkole Samorządowe w Dywitach
  Publiczne
  89 512-01-19
  ul. Jana Pawła II 6
  11-001 Dywity
  3758
  Przedszkole Samorządowe w Słupach
  Publiczne
  89 513-50-77
  Słupy 43
  11-001 Słupy
  2448
  Niepubliczne Przedszkole Mali odkrywcy Danuta Kędzierska
  Niepubliczne
  50 025-98-90
  ul. Różnowo 766
  11-001 Różnowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Dywity) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 067 Uczniowie
 • 521 Kobiety
  (uczniowie)
 • 546 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,9
  Warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 87,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 64,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dywity(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dywity aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach (Gazeta Olsztyńska)
  Publiczna
  89 512-01-26
  89 512-01-26
  ul. Spółdzielcza 4
  11-001 Dywity
  19415-
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  Tuławki 31
  11-001 Tuławki
  8113-
  Szkoła Podstawowa w Spręcowie
  Publiczna
  89 512-00-27
  89 512-00-27
  Spręcowo
  11-001 Spręcowo
  710314
  Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
  Publiczna
  89 514-07-63
  Bukwałd 39
  11-001 Bukwałd
  76112
  Szkoła Filialna we Frączkach
  Publiczna
  89 513-02-26
  Tuławki 31
  11-001 Tuławki
  630-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach
  Niepubliczna
  89 513-55-99
  89 513-55-99
  Słupy 43
  10-381 Słupy
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Dywity(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dywity aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach
  Publiczna
  89 523-72-11
  ul. Spółdzielcza 4
  11-001 Dywity
  -16766
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dywity, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dywity - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Dywity: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Dywity 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 6 243)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 421)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 3 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 551)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 481)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 299)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 321)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 48)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 622)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 285)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 84)
  • taneczne: 9 (członkowie: 97)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 66)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 4)
  • inne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 2 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Dywity działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 14 965 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 19 961 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Dywity
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dywity działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 152 członków. Zarejestrowano 216 ćwiczących (mężczyźni: 171, kobiety: 45, chłopcy do lat 18: 109, dziewczęta do lat 18: 27). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dywity w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dywity - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Dywity i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Dywity odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,5 wypadków (więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Dywity znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Dywity
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 10 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Dywity w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 71,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  71,5
  Województwo
  65,5
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Dywity
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  6,8
  Polska
  5,9
 • 79,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Dywity
  79,5
  Warmińsko-mazurskie
  76,4
  Cały kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,8
 • 111,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Dywity
  111,1
  Województwo
  116,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Dywity w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 502,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Dywity
  502,6 km
  Warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Dywity
  6,4 km
  Województwo
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km